Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Sierpień 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 1706 2016-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/138/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/86/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2016 r.
2016 1707 2016-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 278/2016 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2016
2016 1708 2016-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/171/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Korfantów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 1709 2016-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/172/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Korfantów
2016 1710 2016-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/163/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
2016 1711 2016-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/126/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2016 1712 2016-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/127/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Strzeleczki programu „Lokalna Karta Dużej Rodziny i Seniora”
2016 1713 2016-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII.125.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 lipca 2016 r. o zmianie uchwały Nr XVI.113.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1714 2016-08-01 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Prószkowa z dnia 31 marca 2016 r. z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2015
2016 1715 2016-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 247/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 1716 2016-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/167/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 1717 2016-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/219/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 lipca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/124/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2016 1718 2016-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/221/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2016 roku
2016 1719 2016-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/153/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Tarnów Opolski oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2016 1720 2016-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/176/16 Rady Gminy Branice z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Branice oraz określenia granic ich obwodów
2016 1721 2016-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/177/16 Rady Gminy Branice z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Branice oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli
2016 1722 2016-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/178/16 Rady Gminy Branice z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Branice
2016 1723 2016-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/197/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1724 2016-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/174/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
2016 1725 2016-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/175/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
2016 1726 2016-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/139/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 1727 2016-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/188/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Szymiszów”
2016 1728 2016-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/189/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
2016 1729 2016-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/190/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 1730 2016-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/151/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 1731 2016-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/206/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2016 - 2019
2016 1732 2016-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/142/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok
2016 1733 2016-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/249/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XXI/218/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2016 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
2016 1734 2016-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/122/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 1735 2016-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/172/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2016 rok
2016 1736 2016-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/174/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2016 r.
2016 1737 2016-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/119/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.
2016 1738 2016-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/120/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016 r.
2016 1739 2016-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII.124.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 lipca 2016 r. o zmianie uchwały Nr XII.84.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2016 rok
2016 1740 2016-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 03/2016 Zarządu Związku Gmin Prokado z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie na rok 2016
2016 1741 2016-08-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/223/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2016
2016 1742 2016-08-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/181/16 Rady Gminy Branice z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2016 1743 2016-08-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2016 rok
2016 1744 2016-08-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/184/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lipca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/125/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2016 r.
2016 1745 2016-08-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/179/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2016 r.
2016 1746 2016-08-11 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 537/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 lipca 2015 r., Nr IX/101/15, w przedmiocie zasad przysługiwania diet sołtysom
2016 1747 2016-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/104/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1748 2016-08-12 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/2016 Zarządu Powiatu w Oleśnie; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie realizacji zadania samorządowego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pod nazwą "VII Wojewódzki Plener - Trzeźwy Umysł"
2016 1749 2016-08-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.52.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXII/323/2016 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych wsi Goświnowice i Głębinów wraz z terenami przyległymi
2016 1750 2016-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 800/16 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2016 r.
2016 1751 2016-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/103/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cisek
2016 1752 2016-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/105/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 10 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem placówki oświatowej lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w placówce oświatowej, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w Gminie Cisek
2016 1753 2016-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/165/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2016
2016 1754 2016-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/204/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Korfantów” na obszarze gminy Korfantów i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Korfantów”
2016 1755 2016-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/146/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Namysłowskiego
2016 1756 2016-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/147/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Powiatu Namysłowskiego
2016 1757 2016-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/169/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Pokój
2016 1758 2016-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/170/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1759 2016-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/100/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2016 rok
2016 1760 2016-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/147/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2016 rok
2016 1761 2016-08-19 INFORMACJA Informacja Nr OWR-4110-15(2)/2016/22069/BBS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany koncesji WCC dla przedsiębiorcy ECO KOGENERACJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu
2016 1762 2016-08-19 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2016 1763 2016-08-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII.107.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2016 rok
2016 1764 2016-08-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII.106.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI.101.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i sołtysom
2016 1765 2016-08-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/169/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Pakosławice na 2016 rok
2016 1766 2016-08-22 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.111.2016 Burmistrza Ujazdu z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2015 rok
2016 1767 2016-08-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/150/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 roku
2016 1768 2016-08-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/151/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2016 roku
2016 1769 2016-08-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/141/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2016 1770 2016-08-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/142/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2016 1771 2016-08-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/143/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1772 2016-08-25 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Nr 4/2016 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające obwieszczenie nr 3/2016 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2016 1773 2016-08-25 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Nr 5/2016 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2016 1774 2016-08-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 286/2016 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2016
2016 1775 2016-08-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/179/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1776 2016-08-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/183/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 18 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/195/2012 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Paczków z dnia 29 listopada 2012 r.
2016 1777 2016-08-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/171/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 1778 2016-08-26 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XVI/114/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Paczków oraz nabywania nieruchomości przez Gminę
2016 1779 2016-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/169/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 18 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2016
2016 1780 2016-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/179/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno
2016 1781 2016-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/180/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2016 1782 2016-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 138/XIX/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Praszka
2016 1783 2016-08-30 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/OK-1/16 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie realizacji wykonania zadania związanego z udzielaniem jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa w 2016 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
2016 1784 2016-08-30 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2015 roku
2016 1785 2016-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 814/16 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2016 r
2016 1786 2016-08-31 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-23/2016/2058/XIII-A/DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Elkom Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeziu k/ Opola
2016 1787 2016-08-31 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Lublińcu; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych