Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Wrzesień 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 1788 2016-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/129/16 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLI/272/06 z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2016 1789 2016-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/201/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula
2016 1790 2016-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/206/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1791 2016-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/156/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Gorzów Śląski, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Gorzów Śląski, warunków i zasad korzystania z nich
2016 1792 2016-09-01 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-42/2016/66/XIII-A/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Nyska Energetyka Cieplna - Nysa Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie
2016 1793 2016-09-01 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2016 Zarządu Powiatu w Kluczborku; Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kluczborskiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej
2016 1794 2016-09-01 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 1795 2016-09-01 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 1796 2016-09-01 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
2016 1797 2016-09-01 UMOWA Umowa Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1344 O Wołczyn – DW 454 w miejscowości Murów ul. Wolności”
2016 1798 2016-09-01 UMOWA Umowa Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1344 O Wołczyn – DW 454 w miejscowości Zagwiździe ul. Murowska”
2016 1799 2016-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/215/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2016 1800 2016-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/216/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kietrz
2016 1801 2016-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/537/16 Rady Miasta Opola z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zaliczenia placu przy ul. Augustyna Kośnego w Opolu do kategorii drogi gminnej
2016 1802 2016-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/538/16 Rady Miasta Opola z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opole na lata 2014-2018
2016 1803 2016-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/541/16 Rady Miasta Opola z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczęszczających do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola”
2016 1804 2016-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/543/16 Rady Miasta Opola z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2016 1805 2016-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/551/16 Rady Miasta Opola z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zaodrze” w Opolu
2016 1806 2016-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/552/16 Rady Miasta Opola z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu
2016 1807 2016-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/175/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2016 r.
2016 1808 2016-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/176/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2016 r.
2016 1809 2016-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/139/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Popielów na lata 2016 -2019
2016 1810 2016-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/140/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej o numerze 101861 O
2016 1811 2016-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/146/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016
2016 1812 2016-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/110/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie w sprawie zmiany budżetu gminy w 2016 roku
2016 1813 2016-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/142/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 sierpnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r.
2016 1814 2016-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 822/16 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2016 r.
2016 1815 2016-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 137/XIX/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2016 rok
2016 1816 2016-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/477/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały
2016 1817 2016-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/479/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1818 2016-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/150/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 1819 2016-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/151/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Wołczyn
2016 1820 2016-09-05 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-40/2016/88/XIV-A/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie
2016 1821 2016-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/177/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2016 rok
2016 1822 2016-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/123/2016 Rady Gminy Rudniki z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1823 2016-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/124/2016 Rady Gminy Rudniki z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku"
2016 1824 2016-09-06 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 5 września 2016 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kietrzu przeprowadzonych w dniu 4 września 2016 r.
2016 1825 2016-09-06 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 5 września 2016 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Baborowie przeprowadzonych w dniu 4 września 2016 r.
2016 1826 2016-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/215/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg wojewódzkich
2016 1827 2016-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/216/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi gminnej do kategorii dróg wojewódzkich
2016 1828 2016-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/220/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia miejsca,warunków, czasu i sposobu ograniczania populacji zwierząt na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle
2016 1829 2016-09-07 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 125/16 Wojewody Opolskiego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Branice
2016 1830 2016-09-07 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 126/16 Wojewody Opolskiego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dobrzeń Wielki
2016 1831 2016-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/211/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji "Kluczbork" na obsarze gminy Kluczbork i likwidacji dotychczasowej aglomeracji "Kluczbork"
2016 1832 2016-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/154/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok
2016 1833 2016-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/241/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LIII/394/2002
2016 1834 2016-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/242/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2016 1835 2016-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/110/16 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Chocianowice zlokalizowanej na działce nr 277/151, k.m. 1 na terenie gminy Lasowice Wielkie do kategorii dróg gminnych i ustaleniu jej przebiegu
2016 1836 2016-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/158/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2016
2016 1837 2016-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/124/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Tułowice
2016 1838 2016-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/128/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2016 1839 2016-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/181/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2016 r.
2016 1840 2016-09-08 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej
2016 1841 2016-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/147/2016 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2016
2016 1842 2016-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/166/2016 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016 r.
2016 1843 2016-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/173/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1844 2016-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/211/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2016
2016 1845 2016-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/106/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1846 2016-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/161/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 1 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury p.n. "Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Niemodlinie"
2016 1847 2016-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/164/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 1 września 2016 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Niemodlin
2016 1848 2016-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/347/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/32/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1849 2016-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/533/16 Rady Miasta Opola z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok
2016 1850 2016-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/164/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 7 września 2016 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2016 1851 2016-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/165/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 7 września 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2016 1852 2016-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/167/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Rady Miejskiej w Otmuchowie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach dożywiania dzieci w gminnych szkołach
2016 1853 2016-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/171/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 1854 2016-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/117/16 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 1 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2016 1855 2016-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/142/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016 rok
2016 1856 2016-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.119.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1857 2016-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/219/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/163/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 1858 2016-09-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 8 września 2016 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
2016 1859 2016-09-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.54.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XIX/163/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
2016 1860 2016-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/138/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody
2016 1861 2016-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/453/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2016 rok
2016 1862 2016-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/120/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2016 r.
2016 1863 2016-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/111/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 5 września 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice
2016 1864 2016-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/112/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 5 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1865 2016-09-12 ANEKS Aneks Nr 2/2016 Burmistrza Kolonowskiego; Burmistrza Ozimka z dnia 1 września 2016 r. do porozumienia międzygminnego z dnia 1 września 2014 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kolonowskie od Gminy Ozimek zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie
2016 1866 2016-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/273/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
2016 1867 2016-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/282/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Programu zmniejszania zaległych należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle
2016 1868 2016-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/284/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
2016 1869 2016-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/285/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle
2016 1870 2016-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/286/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ustanowienia zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną i warunków jego udzielenia
2016 1871 2016-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/131/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 1872 2016-09-13 POROZUMIENIE Porozumienie Nr ORo.031.7.2016 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kluczborskiemu prowadzenia zadania Miasta Piekar Śląskich z zakresu edukacji publicznej
2016 1873 2016-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI-171/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 6 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia
2016 1874 2016-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/150/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/253/2013 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobrodzień oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 1875 2016-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/243/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2016 1876 2016-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/115/16 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 1877 2016-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 113/XVII/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 82/XII/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016
2016 1878 2016-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/135/2016 Rady Gminy Walce z dnia 7 września 2016 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Walce instrumentem płatniczym
2016 1879 2016-09-14 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 13 września 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Biesiec”
2016 1880 2016-09-14 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 13 września 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kamieniec”
2016 1881 2016-09-14 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 13 września 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kamień Śląski”
2016 1882 2016-09-14 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 13 września 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Prądy”
2016 1883 2016-09-14 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 13 września 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Tęczynów”
2016 1884 2016-09-14 ANEKS Aneks Nr 15 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 6 września 2016 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2016 1885 2016-09-14 ANEKS Aneks Nr 1/2016 Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 lipca 2016 r. do porozumienia Nr DIG.042.55.2015 zawartego w dniu 19 listopada 2015 roku w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy”
2016 1886 2016-09-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OZ-I/195/2016 Zarządu Powiatu w Głubczycach; Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 1 września 2016 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Głubczyckiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej
2016 1887 2016-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/209/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2016 rok
2016 1888 2016-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/143/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu głubczyckiego na 2016 rok
2016 1889 2016-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/194/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 13 września 2016 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi na terenie Powiatu Nyskiego kategorii drogi powiatowej
2016 1890 2016-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/130/16 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2016 1891 2016-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/153/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych
2016 1892 2016-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/182/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie wsi Bogdanowice
2016 1893 2016-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/276/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
2016 1894 2016-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/281/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle
2016 1895 2016-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/144/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2016 r.
2016 1896 2016-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/167/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2016
2016 1897 2016-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/173/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok
2016 1898 2016-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/115/16 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2016 rok
2016 1899 2016-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/106/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2016 rok
2016 1900 2016-09-16 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Burmistrza Praszki; Wójta Gminy Radłów; Wójta Gminy Rudniki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 27 lipca 2016 r. o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach Grupy Zakupowej
2016 1901 2016-09-16 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 16 września 2016 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2016 1902 2016-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/137/2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1903 2016-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/138/2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/82/2015 Rady Gminy Murów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej zmienionej uchwałą Nr XVI/116/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
2016 1904 2016-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/139/2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/47/2015 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2015r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości zmienionej uchwałą nr XVI/115/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r.
2016 1905 2016-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/140/2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
2016 1906 2016-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/141/2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat , trybu ich pobierania oraz kosztu jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
2016 1907 2016-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/142/2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 1908 2016-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/310/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2016 rok
2016 1909 2016-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/320/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2016 rok
2016 1910 2016-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/325/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu (III) Gminy Nysa na 2016 rok
2016 1911 2016-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/350/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2016 rok
2016 1912 2016-09-19 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Opola; Wojewody Opolskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta Opola
2016 1913 2016-09-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr ED.4464.2.2016 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska; Wójta Gminy Bierawa z dnia 12 września 2016 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kuźnia Raciborska od Gminy Bierawa zadań z zakresu oświaty, polegających na zapewnieniu uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu
2016 1914 2016-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/182/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zasad używania herbu i logo miasta Olesna
2016 1915 2016-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/183/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 13 września 2016 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłat oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych przy drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Olesna
2016 1916 2016-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/187/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 13 września 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Gminie Olesno
2016 1917 2016-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/136/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 14 września 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2016 1918 2016-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/206/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 14 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa,wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2016 1919 2016-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII.131.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 12 września 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania Stypendium Wójta Gminy Chrząstowice
2016 1920 2016-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/223/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla małych i średnich przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Głuchołazy
2016 1921 2016-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/224/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 14 września 2016 r. w sprawie Statutu Gminy Głuchołazy
2016 1922 2016-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/139/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 8 września 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/22/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 1923 2016-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/108/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zębowice
2016 1924 2016-09-21 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 30/2016 Wójta Gminy Jemielnica; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 września 2016 r. w sprawie realizacji zadania z zakresu zarządu drogami powiatowymi, polegającego na rzeczowym wykonaniu robót budowlanych związanych z remontem drogi powiatowej Nr 1803 O Piotrówka – Żędowice w ramach realizacji zadania pn. „Remont nawierzchni bitumicznych dróg gminnych Gminy Jemielnica masą na gorąco”
2016 1925 2016-09-22 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 2/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nysie z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na obszarze powiatu nyskiego
2016 1926 2016-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/162/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 15 września 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 1927 2016-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/163/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu gminy oraz opłaty za odpady komunalne
2016 1928 2016-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/166/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubsza
2016 1929 2016-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/167/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2016 1930 2016-09-22 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 138/16 Wojewody Opolskiego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ujeździe
2016 1931 2016-09-22 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 139/16 Wojewody Opolskiego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Grodkowie
2016 1932 2016-09-22 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Głubczycach; Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 września 2016 r. w sprawie przyjęcia zadania Powiatu Kłobuckiego z zakresu edukacji publicznej
2016 1933 2016-09-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr ZW.031.1.2016 Zarządu Powiatu Raciborskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 6 września 2016 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2016 1934 2016-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/167/2016 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok
2016 1935 2016-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI-169/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 6 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2016 r.
2016 1936 2016-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/133/2016 Rady Gminy Walce z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok
2016 1937 2016-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/188/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej
2016 1938 2016-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/189/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 września 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zdzieszowicach
2016 1939 2016-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/144/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok
2016 1940 2016-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/171/2016 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 9 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2016 r.
2016 1941 2016-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/146/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 12 września 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 1942 2016-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/187/16 Rady Gminy Branice z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2016 1943 2016-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/175/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 1944 2016-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/132/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 14 września 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r.
2016 1945 2016-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/189/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2016 rok
2016 1946 2016-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/174/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2016 rok
2016 1947 2016-09-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 199/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 20 września 2016 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Strzelec Opolskich Nr 177/2015 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów zakładu budżetowego - Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” w Strzelcach Opolskich
2016 1948 2016-09-26 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 26 września 2016 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dobrzeń Wielki przeprowadzonych w dniu 25 września 2016 r.
2016 1949 2016-09-27 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kluczborku z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na obszarze powiatu kluczborskiego
2016 1950 2016-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/134/16 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2016 1951 2016-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII.132.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2016
2016 1952 2016-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/136/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2016 r.
2016 1953 2016-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/159/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 1954 2016-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/208/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1955 2016-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/146/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2016 rok
2016 1956 2016-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/221/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2016 rok
2016 1957 2016-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.110.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 22 września 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020
2016 1958 2016-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.113.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 22 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter należności cywilnoprawnych, przypadających Gminie Komprachcice lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2016 1959 2016-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.115.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 22 września 2016 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Komprachcice i warunków udzielenia bonifikat
2016 1960 2016-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/161/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2016
2016 1961 2016-09-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/121/2016 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2016 r.
2016 1962 2016-09-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/123/2016 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2016 r.
2016 1963 2016-09-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/126/2016 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2016 r.
2016 1964 2016-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/170/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2016
2016 1965 2016-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/184/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 września 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2016 r.
2016 1966 2016-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/23/2016 Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin „PROKADO” w Prószkowie na rok 2016
2016 1967 2016-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/151/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 8 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 r.
2016 1968 2016-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.111.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2016 rok
2016 1969 2016-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/110/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 września 2016 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu
2016 1970 2016-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/126/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 września 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubrza, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 1971 2016-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 256/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych
2016 1972 2016-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 268/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2016 1973 2016-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/136/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 1974 2016-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/226/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 września 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku ne terenie Gminy Zawadzkie
2016 1975 2016-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/227/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1976 2016-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/228/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1977 2016-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/229/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 września 2016 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 1978 2016-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/230/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 września 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1979 2016-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/231/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 1980 2016-09-30 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla województwa opolskiego, miasta Opola i powiatów województwa opolskiego