Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Styczeń 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 1 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/200/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2016
2017 2 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/161/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2016 rok
2017 3 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/161/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Powiatu Krapkowickiego
2017 4 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/176/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie lub budowie źródeł ciepła w budynkach oraz rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Bierawa
2017 5 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/237/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/76/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Byczyna
2017 6 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.150.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2016
2017 7 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/208/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2016
2017 8 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/250/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2017
2017 9 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/254/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Gogolin, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gogolin udostępnianych operatorom i przewoźnikom, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 10 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/181/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kolonowskie na lata 2017-2021
2017 11 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/182/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kolonowskie
2017 12 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/148/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2016 rok
2017 13 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/150/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2016 rok
2017 14 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/681/16 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok
2017 15 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/200/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie nadania nazw ulic w Szczedrzyku
2017 16 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/181/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/95/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzeziny
2017 17 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/182/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/96/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chróścina
2017 18 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/183/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/97/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czarnolas
2017 19 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/184/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/98/2016 Rady Gminy Skoroszyce w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Giełczyce
2017 20 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/185/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/99/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Makowice
2017 21 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/186/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/100/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mroczkowa
2017 22 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/187/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/101/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pniewie
2017 23 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/188/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/102/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sidzina
2017 24 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/189/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/103/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skoroszyce
2017 25 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/190/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/104/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Grodków
2017 26 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/211/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 27 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 19/I/2016 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatowo-Gminnego "JEDŹ Z NAMI" z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad polityki taryfowej oraz ustalenia opłat za przejazdy w przewozach publicznym transportem zbiorowym i ulg na terenie Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”
2017 28 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 20/I/2016 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatowo-Gminnego "JEDŹ Z NAMI" z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przewozu osób i bagażu w komunikacji publicznej na terenie działania związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”
2017 29 2017-01-02 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 2 stycznia 2017 r. o zmianach w składach rad w związku ze zmianami w podziale terytorialnym państwa
2017 30 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/195/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2017
2017 31 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/162/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Głubczyckiego na 2017 rok
2017 32 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/196/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, świadczących w powiecie namysłowskim opiekę i wychowanie dzieciom przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej
2017 33 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/197/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości dodatku dla rodzin zastępczych na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
2017 34 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/226/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu nyskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2017 35 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/193/2016 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016 r.
2017 36 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/306/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2017 rok
2017 37 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/308/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2016 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
2017 38 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/309/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Brzeg na rok 2016, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2017 39 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.151.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2017 rok
2017 40 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/255/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Gogolin
2017 41 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.142.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chmielowice - Żerkowice
2017 42 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/155/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2017 rok
2017 43 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/156/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2017 44 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/189/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Gracze
2017 45 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/679/16 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2017 rok
2017 46 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/709/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/298/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej - Program Stypendialny pn. „Stypendia Prezydenta Miasta Opola dla Olimpijczyka”
2017 47 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/710/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/176/15 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami – Program Stypendialny pn.: „Stypendia Prezydenta Miasta Opola”
2017 48 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/204/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2017 49 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/193/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016
2017 50 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/222/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/125/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2016 r.
2017 51 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/229/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontrolowania wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Strzelce Opolskie
2017 52 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/231/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie
2017 53 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/233/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolach prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie
2017 54 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/161/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzeleczki
2017 55 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/166/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Tułowice przedszkolach publicznych
2017 56 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/136/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2017 rok
2017 57 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.153.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ujazd
2017 58 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.166.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wilków
2017 59 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/126/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2016 rok
2017 60 2017-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.194.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 61 2017-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.201.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała
2017 62 2017-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/128/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2017 rok
2017 63 2017-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/158/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 64 2017-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 566/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Namysłów
2017 65 2017-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/190/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017
2017 66 2017-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/151/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/110/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości stawki opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Reńska Wieś
2017 67 2017-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/226/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2017 rok
2017 68 2017-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/157/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 69 2017-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/158/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzeleczki
2017 70 2017-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/205/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski
2017 71 2017-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.151.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach przyznawania dodatku energetycznego
2017 72 2017-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.167.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jakubowice
2017 73 2017-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.168.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pszeniczna
2017 74 2017-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/182/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
2017 75 2017-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/130/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2017 r.
2017 76 2017-01-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.10.2016.AD Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXII/169/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki
2017 77 2017-01-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.12.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXI/221/2016 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębów geodezyjnych Jakubowie, Proślice, Biskupice, Kochłowice w gminie Byczyna
2017 78 2017-01-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.13.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXI/222/2016 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Byczyna, Biskupice i Paruszowice
2017 79 2017-01-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.14.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXI/223/2016 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary w obrębach: Ciecierzyn, Gołkowice, Proślice, Sarnów, Byczyna, Roszkowice
2017 80 2017-01-05 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego
2017 81 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/203/2016 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok
2017 82 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XX-203/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne
2017 83 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XX-211/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V-48/11 z dnia 17.02.2011 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie
2017 84 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XX-212/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2017 85 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XX-213/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2017 86 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.195.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 87 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/168/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.
2017 88 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/169/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa
2017 89 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/175 /2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2017 r.
2017 90 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/182/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 r.
2017 91 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/213/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę nad dziećmi w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki
2017 92 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/205/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Głogówek
2017 93 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/256/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Głuchołazy
2017 94 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/266/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2017 roku od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych oraz stawki podatku od nieruchomości od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji
2017 95 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/206/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2017 rok
2017 96 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.147.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawki opłaty targowej, zasad jej ustalania, poboru i terminy płatności
2017 97 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.149.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izbicko
2017 98 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/298/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budzecie po stronie dochodów i wydatków
2017 99 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/302/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok
2017 100 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/198/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/100/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubsza
2017 101 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 596/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 102 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/226/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Paczków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 103 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/212/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pokój na 2016 rok
2017 104 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/213/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2017
2017 105 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/148/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/85/15 Rady Gminy Reńska Wieś w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Reńska Wieś dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2017 106 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/151/2016 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Rudniki
2017 107 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/152/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/228/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym wchodzącym w skład Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu-Osiedle
2017 108 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/201/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tarnów Opolski
2017 109 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/202/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tarnów Opolski
2017 110 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/203/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Tarnowie Opolskim
2017 111 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XX-216/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Baborów za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 112 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.196.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała na lata 2017-2021
2017 113 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/160/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/149/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 114 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/200/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Głogówek na lata 2017 - 2021
2017 115 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/274/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz określenia warunków częściowego i całkowitego zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie
2017 116 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/169/2016 Rady Gminy Murów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Murów
2017 117 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/694/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazw ulic
2017 118 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/695/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie utrzymania nazw ulic
2017 119 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/696/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie utrzymania nazw ulic
2017 120 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/697/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie utrzymania nazw ulic
2017 121 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/698/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie utrzymania nazw ulic
2017 122 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/699/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie utrzymania nazw ulic
2017 123 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/700/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie utrzymania nazw ulic
2017 124 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/701/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie utrzymania nazw ulic
2017 125 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/702/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany nazw ulic
2017 126 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/703/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany nazw ulic
2017 127 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/704/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany nazw ulic
2017 128 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/707/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola
2017 129 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/708/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w Opolu
2017 130 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/711/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu
2017 131 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/713/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład lokalowego zasobu Miasta Opola
2017 132 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/206/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 133 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/219/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 134 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/140/16 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym zasobem Gminy Pawłowiczki na lata 2017-2021
2017 135 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/151/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/200/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2017 136 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/153/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Skarbimierz, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.
2017 137 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.165.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom, przedszkolom i oddziałom przedszkolnym przy szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Wilków przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminów i sposobu rozliczenia
2017 138 2017-01-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.19.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXIV/206/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszary w granicach administracyjnych miasta Głubczyce
2017 139 2017-01-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.20.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXVIII/148/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tułowice w rejonie cmentarzy zlokalizowanych we wsi Tułowice
2017 140 2017-01-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.23.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr 533/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
2017 141 2017-01-09 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 0510/P/1/2017 Wojewody Opolskiego z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: namysłowskiego i kluczborskiego
2017 142 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/229/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Nyskiego w 2017 roku
2017 143 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/175/2016 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego na 2017 rok
2017 144 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/176/2016 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kluczborskiego, których właścicielem zarządzającym jest Powiat Kluczborski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2017 145 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/177/2016 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie kluczborskim
2017 146 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XX-202/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI-171/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 6 września 2016 roku w sprawie wyznaczenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia
2017 147 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XX-214/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baborów
2017 148 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XX-215/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 149 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.131.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2017 150 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/217/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 151 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/218/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2017 152 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/207/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Młodoszowice
2017 153 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/208/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Starowice Dolne
2017 154 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.150.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Izbicko na lata 2013 – 2017
2017 155 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/346/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
2017 156 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/203/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
2017 157 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/207/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
2017 158 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/208/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
2017 159 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/267/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski
2017 160 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/270/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2017 161 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/191/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lubsza
2017 162 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/192/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia zasad na jakich będzie przysługiwała dieta sołtysom
2017 163 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/168/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla radnych gminy Łambinowice
2017 164 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/169/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łambinowice.
2017 165 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/198/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2016
2017 166 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/461/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2016 rok
2017 167 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/205/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udostępniania Hali Sportowej przy Zespole Szkół Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole w Jarnołtowie oraz upoważnienia Burmistrza Otmuchowa do ustalenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu udostępniania
2017 168 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/227/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Młodzieżowego Forum Samorządowego w Paczkowie i nadania mu statutu
2017 169 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/196/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2017 170 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/566/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2016 rok
2017 171 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/114/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Świerczów
2017 172 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/156/2016 Rady Gminy Walce z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok
2017 173 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/160/2016 Rady Gminy Walce z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2017 rok
2017 174 2017-01-10 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Ozimka; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Ozimek
2017 175 2017-01-10 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Niemodlin
2017 176 2017-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/196/2016 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017 r.
2017 177 2017-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/191/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu na lata 2017-2021
2017 178 2017-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/347/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla osób z zespołem otępiennym, funkcjonującym w ramach Domu Dziennego Pobytu Nr 3 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
2017 179 2017-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/348/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2017 180 2017-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/288/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok
2017 181 2017-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/149/16 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
2017 182 2017-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/215/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 183 2017-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr 168/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2016 rok
2017 184 2017-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/564/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2017 rok
2017 185 2017-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr 133/XXI/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 82/XII/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016
2017 186 2017-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr 135/XXI/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017
2017 187 2017-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/111/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 188 2017-01-11 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy DOBRODZIEŃ
2017 189 2017-01-11 WYROK Wyrok Nr I SA/Op 188/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ze skargi Tomasza Matei na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r., nr XIV/178/15, w przedmiocie opłaty targowej
2017 190 2017-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/171/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r.
2017 191 2017-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 1008/16 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2016 r.
2017 192 2017-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/169/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2017 193 2017-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/244/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok
2017 194 2017-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/256/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2017 195 2017-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/129/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie
2017 196 2017-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/180/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2016 r.
2017 197 2017-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/142/16 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2017 198 2017-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/124/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 199 2017-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/126/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2017 rok
2017 200 2017-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/201/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2017
2017 201 2017-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/174/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 202 2017-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/179/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 203 2017-01-12 ANEKS Aneks Nr 14 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Turawa z dnia 15 marca 2016 r. do Porozumienia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Turawa
2017 204 2017-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/242/17 Rady Gminy Branice z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Branice
2017 205 2017-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/240/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 206 2017-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.153.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Chrząstowice i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2017 207 2017-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.154.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Chrząstowice
2017 208 2017-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/217/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dobrzeń Wielki
2017 209 2017-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/286/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogów Opolski i Dąbrówka Górna (przysiółek Posiłek)
2017 210 2017-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/287/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą
2017 211 2017-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/115/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Polska Cerekiew
2017 212 2017-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/116/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior- WIGOR” w Polskiej Cerekwi
2017 213 2017-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/153/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2017 214 2017-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/155/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 r.
2017 215 2017-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.148.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 216 2017-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.154.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 217 2017-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.162.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2017 rok
2017 218 2017-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.164.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały Nr XII.84.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2016 rok
2017 219 2017-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/252/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 220 2017-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/253/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/163/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 221 2017-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/218/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i opieki oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice
2017 222 2017-01-16 ANEKS Aneks Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2016 r. DO POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO z dnia 31 GRUDNIA 2013 R. pomiędzy:
2017 223 2017-01-16 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr PCPR.ON.0711.1.2017.EB Starosty Opolskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. ogłoszenia naboru kandydatów na Członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim
2017 224 2017-01-16 UMOWA Umowa Wójta Gminy Tarnów Opolski; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Odprowadzenie wód opadowych – przyłącze deszczowe ul. Klimasa – droga powiatowa nr 1712 O w Tarnowie Opolskim – remont zjazdów”
2017 225 2017-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/174/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/162/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Głubczyckiego na 2017 rok
2017 226 2017-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/203/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 roku
2017 227 2017-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/254/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2016
2017 228 2017-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/268/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
2017 229 2017-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.189.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
2017 230 2017-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.134.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2017 rok
2017 231 2017-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/195/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2017 rok
2017 232 2017-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/190/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok
2017 233 2017-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 592/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2017 234 2017-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 594/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 235 2017-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/136/16 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na 2017 rok
2017 236 2017-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/138/16 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2016 rok
2017 237 2017-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/195/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok
2017 238 2017-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/160/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2017 rok
2017 239 2017-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/162/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 r.
2017 240 2017-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/164/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
2017 241 2017-01-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Niemodlińskie PLH160005
2017 242 2017-01-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łęg Zdzieszowicki PLH160011
2017 243 2017-01-17 POROZUMIENIE Porozumienie Nr AO.031.2.2016 Burmistrza Krapkowic; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie organizowania nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie
2017 244 2017-01-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr WG.III.7021.35.2016 Burmistrza Gogolina; Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Gogolin zadań własnych Gminy Tarnów Opolski w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
2017 245 2017-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/158/16 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2017 246 2017-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/161/16 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2017
2017 247 2017-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XX-200/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów
2017 248 2017-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/167/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2016 rok
2017 249 2017-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/211/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2016
2017 250 2017-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.144.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 251 2017-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.145.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 252 2017-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/131/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 253 2017-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/186/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2016
2017 254 2017-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/189/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok
2017 255 2017-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/167/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Obozowej w Łambinowicach
2017 256 2017-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/689/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok
2017 257 2017-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/217/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2016 r.
2017 258 2017-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/230/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2016 r.
2017 259 2017-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/198/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2017 rok
2017 260 2017-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/199/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2016 rok
2017 261 2017-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/170/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016 rok
2017 262 2017-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/172/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
2017 263 2017-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/153/2016 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku"
2017 264 2017-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/154/2016 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 265 2017-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/156/2016 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok
2017 266 2017-01-18 DECYZJA Decyzja Nr OWR.4210.54.2016.2017.77.XII.A.BBS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
2017 267 2017-01-18 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2017 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2017 r.
2017 268 2017-01-18 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2017 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2017 r.
2017 269 2017-01-18 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2017 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2017 r.
2017 270 2017-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/212/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/126/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyznawania stypendiów uczniom ze szkół prowadzonych przez Powiat Nyski
2017 271 2017-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/202/2016 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok
2017 272 2017-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/178/2016 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2017
2017 273 2017-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/178/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok
2017 274 2017-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/256/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 275 2017-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/271/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2017 276 2017-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/166/2016 Rady Gminy Murów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2017
2017 277 2017-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/472/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/381/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego – „bonu wychowawczego”
2017 278 2017-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/209/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok
2017 279 2017-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/211/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok
2017 280 2017-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/145/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r.
2017 281 2017-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/147/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 282 2017-01-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 1/2017 Starosty Prudnickiego z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej - Ośrodku Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich w 2017 r.
2017 283 2017-01-19 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/2017 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2017 r.
2017 284 2017-01-19 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 285 2017-01-20 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 2/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 19 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego
2017 286 2017-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XX-199/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Baborów na 2017 rok
2017 287 2017-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/248/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2016 rok
2017 288 2017-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/162/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 r.
2017 289 2017-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/164/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2016 r.
2017 290 2017-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/211/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2017 rok
2017 291 2017-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/213/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2016 rok
2017 292 2017-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/26/2016 Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Związku Gmin „PROKADO” w Prószkowie na rok 2017
2017 293 2017-01-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/170/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2017 294 2017-01-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/174/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2017
2017 295 2017-01-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/170/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierawa na 2017 rok
2017 296 2017-01-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/238/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 297 2017-01-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/250/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2017 rok
2017 298 2017-01-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/342/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2017
2017 299 2017-01-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/221/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2017 rok
2017 300 2017-01-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 171/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2017 rok
2017 301 2017-01-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/116/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 r.
2017 302 2017-01-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/118/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 303 2017-01-23 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 6/2017 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2017 r.
2017 304 2017-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/194/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok
2017 305 2017-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/168/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 rok
2017 306 2017-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.192.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2017
2017 307 2017-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/112/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2016
2017 308 2017-01-24 INFORMACJA Informacja Nr 1/2017 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy lub jego części
2017 309 2017-01-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2017 Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
2017 310 2017-01-25 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Krzywiczyny”
2017 311 2017-01-25 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Komorzno”
2017 312 2017-01-25 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Opolskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego za rok 2016
2017 313 2017-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/260/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2017 rok
2017 314 2017-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/262/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2016 rok
2017 315 2017-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/294/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2017 rok
2017 316 2017-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 17/I/2016 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatowo-Gminnego "JEDŹ Z NAMI" z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Związku Powiatowo – Gminnego „JEDŹ Z NAMI” na rok 2017
2017 317 2017-01-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 2/2017 Starosty Strzeleckiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem prowadzonego przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu w 2017 roku
2017 318 2017-01-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OZ.031.1.2017 Burmistrz Prudnika; Starosty Prudnickiego z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Prudniku
2017 319 2017-01-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 7/2017 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2017 r.
2017 320 2017-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/229/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Głubczyce
2017 321 2017-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.154.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego na terenie Gminy Komprachcice
2017 322 2017-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.155.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice
2017 323 2017-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/136/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/35/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz cen posiłków w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśnica
2017 324 2017-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/202/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie utraty mocy uchwały
2017 325 2017-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/144/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2017 326 2017-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/152/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś
2017 327 2017-01-27 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/2017 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2017 r.
2017 328 2017-01-27 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Namysłowskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 roku
2017 329 2017-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/230/17 Rady Gminy Branice z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 330 2017-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.158.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2017
2017 331 2017-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/134/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalesie Śląskie
2017 332 2017-01-30 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 5/2017 Starosty Głubczyckiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2017 roku
2017 333 2017-01-30 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 6/2017 Starosty Głubczyckiego z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2017 roku
2017 334 2017-01-31 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 3/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego
2017 335 2017-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/326/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brzeg
2017 336 2017-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/162/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łambinowice na 2017 r.
2017 337 2017-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/591/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz za pobyt dzieci w oddziałach żłobkowych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik
2017 338 2017-01-31 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 3/2017 Starosty Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy w 2017 roku