Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Listopad 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 2634 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/268/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu Brzeskiego
2017 2635 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/320/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
2017 2636 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/321/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Byczyna w ramach pomocy de minimis
2017 2637 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/322/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 2638 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/323/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Byczyna
2017 2639 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/324/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/314/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora, wicedyrektora oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w zespole szkół, szkole podstawowej lub przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Byczyna
2017 2640 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/325/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2641 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/326/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna
2017 2642 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/327/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/53/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania oraz zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Byczyny
2017 2643 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/280/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi relacji Głubczyce - Nowy Rożnów do kategorii publicznych dróg gminnych
2017 2644 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/281/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 września 2017 r. w sprawie pozbawienia drogi numer 108626 O relacji Pomorzowiczki - granica państwa kategorii publicznej drogi gminnej
2017 2645 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/290/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu Gminy Głubczyce na 2018 rok
2017 2646 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/291/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia drogi relacji Głubczyce - Nowy Rożnów do kategorii publicznych dróg gminnych
2017 2647 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/292/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pozbawienia drogi numer 108626 O relacji Pomorzowiczki - granica państwa kategorii publicznej drogi gminnej
2017 2648 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/235/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2649 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/236/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 2650 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/240/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gorzów Śląski
2017 2651 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/241/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzów Śląski
2017 2652 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/242/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 2653 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/243/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2017 2654 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/400/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2017 2655 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/402/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami przysiółka wsi Bażany o nazwie Kanimierów dotyczącej zmiany urzędowej nazwy z przysiółek „Kanimierów” na „Bażany ulica Polna”
2017 2656 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/403/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda na terenie wsi Ligota Dolna
2017 2657 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XVLII/729/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Gminy Prudnik
2017 2658 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/738/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2017 2659 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/206/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2660 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/239/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2017 2661 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/240/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Wołczyn lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w  przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2017 2662 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/241/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołczyn
2017 2663 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/242/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2664 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/292/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Rozwadzy
2017 2665 2017-11-02 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/2017 Burmistrza Namysłowa; Wojewody Opolskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie realizacji w 2017 r. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017
2017 2666 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/269/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych
2017 2667 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/226/2017 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2017 rok
2017 2668 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/451/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2017 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2017 rok.
2017 2669 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/329/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Byczyna na rok 2018
2017 2670 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/224/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 24 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2017 r.
2017 2671 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/385/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały NR XLII/369/2017
2017 2672 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/386/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „PGR Krotoszyn” znajdującej się w miejscowości Dzierżysław, gmina Kietrz
2017 2673 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/394/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
2017 2674 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 727/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia sołectw i osiedli
2017 2675 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 728/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów
2017 2676 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 729/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu dla Osiedla Nr I w Namysłowie
2017 2677 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 730/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu dla Osiedla Nr II w Namysłowie
2017 2678 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 731/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Statutu dla Osiedla Nr III w Namysłowie
2017 2679 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 732/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu dla Osiedla Nr IV w Namysłowie
2017 2680 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 733/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu dla Osiedla Nr V w Namysłowie
2017 2681 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 734/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu dla Osiedla Nr VI w Namysłowie
2017 2682 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/257/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz obowiązujących wzorów formularzy, zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
2017 2683 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/223/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2017 2684 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/1011/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2685 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/1012/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2017 2686 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/1013/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opole na lata 2014-2018
2017 2687 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/1017/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 października 2017 r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości, a także ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa
2017 2688 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/1018/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie miasta Opola
2017 2689 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/1019/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych dla inwestycji służących ochronie powietrza - ze środków budżetu Miasta Opola pochodzących z Programu pn.: „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - KAWKA”
2017 2690 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/325/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Burmistrza Gminy Paczków udziałów lub akcji Gminy Paczków w spółkach prawa handlowego
2017 2691 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/330/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie Nr XL/308/2017 z dnia 24.08.2017 r. w  sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 2692 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 228/XXX/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2017 rok
2017 2693 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/186/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r.
2017 2694 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/232/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2017 2695 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/235/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2696 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/236/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2017 2697 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/237/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie opłaty targowej
2017 2698 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/283/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Tarnów Opolski
2017 2699 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/290/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski
2017 2700 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/244/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 2701 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/245/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 2702 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/320/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/252/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 2703 2017-11-03 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 31 października 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jaśkowice"
2017 2704 2017-11-03 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 31 października 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jeleni Dwór"
2017 2705 2017-11-03 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 31 października 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Przysiecz"
2017 2706 2017-11-03 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 203/2017 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 23 października 2017 r. w sprawie ustalenia cennika opłat na cmentarzu komunalnym w Strzelcach Opolskich
2017 2707 2017-11-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.94.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXVIII/305/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka
2017 2708 2017-11-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.95.2017.MK Wojewody Opolskiego z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXVI/328/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski
2017 2709 2017-11-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.98.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIV/197/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś
2017 2710 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/290/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok
2017 2711 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/286/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2017 rok
2017 2712 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw
2017 2713 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/354/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2017 rok
2017 2714 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/321/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 października 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 2715 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV.193.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 2716 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/251/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2017 rok
2017 2717 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/288/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/272/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki dzieciom w czasie przewozu do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Korfantów, wobec których Gmina Korfantów nie ma takiego obowiązku
2017 2718 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/217/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2017 2719 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/225/2017 Rady Gminy Murów z dnia 26 października 2017 r. sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Murów instrumentem płatniczym
2017 2720 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/224/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka
2017 2721 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/225/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2722 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/226/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2017 2723 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/1022/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczepanowice I” w Opolu
2017 2724 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/283/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017
2017 2725 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 178/XXVIII/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 2726 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 179/XXVIII/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 2727 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 182/XXVIII/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, a także innych składników wynagradzania
2017 2728 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/249/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2729 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/311/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2730 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/312/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 2731 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/218/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIX/207/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tułowice
2017 2732 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/238/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2733 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/243/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty
2017 2734 2017-11-06 INFORMACJA Informacja Nr OWR.4110.18.3.2017.9078.MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie zmiany koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej polegajacej na wytwarzaniu ciepła dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Antoniowie k. Ozimka
2017 2735 2017-11-06 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy Lubrza z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Gminy Lubrza w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubrza
2017 2736 2017-11-06 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 16 października 2017 r. zawarte na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1440 ze zmianami) oraz w oparciu o Uchwałę Rady Powiatu Opolskiego Nr XXXIII/238/17 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
2017 2737 2017-11-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 25/2017 Burmistrza Kolonowskiego; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kolonowskie wykonania zadania własnego Powiatu Strzeleckiego pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w Gminie Kolonowskie w sezonie zimowym 2017/2018”
2017 2738 2017-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/345/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
2017 2739 2017-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/346/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/268/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
2017 2740 2017-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/249/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzień
2017 2741 2017-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/250/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dobrodzień
2017 2742 2017-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/253/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej Nr 1705 O i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych
2017 2743 2017-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/281/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości
2017 2744 2017-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/282/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny
2017 2745 2017-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/283/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny
2017 2746 2017-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/284/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2017 2747 2017-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/192/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym gminy
2017 2748 2017-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/220/2017 Rady Gminy Murów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2017 2749 2017-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/149/2017 Rady Gminy Świerczów z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 r.
2017 2750 2017-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/217/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2751 2017-11-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.38.2017.KN Wojewody Opolskiego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXIII/378/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/323/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2752 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/266/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2017
2017 2753 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/222/17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2017 2754 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/315/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2755 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/171/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2017 rok
2017 2756 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/274/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek na 2018 rok
2017 2757 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/275/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 2758 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/286/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 2759 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/233/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok
2017 2760 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/453/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Kędzierzyn-Koźle, sposobu rozliczania tych dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań
2017 2761 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/454/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2017 2762 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/408/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie przychodów, dochodów i wydatków
2017 2763 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/339/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 października 2017 r. o zmianie uchwały w  sprawie ustalenia zasad udzielania i określenia rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski
2017 2764 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/340/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Jaśminowa” w Łosiowie
2017 2765 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/341/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
2017 2766 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/342/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego
2017 2767 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/343/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego
2017 2768 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/344/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 października 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2017 2769 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/345/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 października 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski
2017 2770 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/346/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2017 2771 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/237/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy – usługi, zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc rzeczowa i zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie
2017 2772 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/238/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 2773 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/260/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2017
2017 2774 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/309/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok
2017 2775 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/273/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 2776 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/184/17 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2017 rok
2017 2777 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/727/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2017 rok
2017 2778 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/207/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2017 2779 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/286/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty opłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Tarnów Opolski i jednostkom jej podległym warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg
2017 2780 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/237/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
2017 2781 2017-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.96.2017.AD Wojewody Opolskiego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części nieważność uchwały nr XLVIII/951/17 Rady Miasta Opola z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gosławice II”
2017 2782 2017-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/380/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2017 rok
2017 2783 2017-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/224/2017 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2017
2017 2784 2017-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/231/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 2785 2017-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/232/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej - obiektów sportowych
2017 2786 2017-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/329/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2787 2017-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/373/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2017 rok
2017 2789 2017-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/286/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
2017 2790 2017-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/287/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
2017 2791 2017-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/203/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2017 2792 2017-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/195/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2017 r.
2017 2793 2017-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/264/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2017
2017 2794 2017-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/211/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa dla określonego terenu przy ulicy Staroopolskiej
2017 2795 2017-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 744/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 2796 2017-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/221/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2017.
2017 2797 2017-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/1008/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 października 2017 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok
2017 2798 2017-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/322/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2017 r.
2017 2799 2017-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 233/XXX/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 18 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowo – usługowych położonych w obrębie miasta Praszki i w obrębie Kowale
2017 2800 2017-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 180/XXVIII/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 135/XXI/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
2017 2801 2017-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/248/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 2802 2017-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/309/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/226/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2017 r.
2017 2803 2017-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/229/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 2804 2017-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/230/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 r.
2017 2805 2017-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/285/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 2806 2017-11-10 ANEKS Aneks Nr 4/2017 Burmistrza Kolonowskiego; Burmistrza Ozimka z dnia 16 października 2017 r. do porozumienia międzygminnego z dnia 1 września 2014 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kolonowskie od Gminy Ozimek zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie
2017 2807 2017-11-10 DECYZJA Decyzja Nr OWR.4210.44.2017.XI-C.4595.DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła DUON Praszka Sp. z o.o. z siedzibą w Praszce
2017 2808 2017-11-10 POROZUMIENIE Porozumienie Nr WE.031.8.2017 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej
2017 2809 2017-11-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 20 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku
2017 2788 2017-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.203.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 19 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domecko, gmina Komprachcice
2017 2810 2017-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/225/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 rok
2017 2811 2017-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/251/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017 r.
2017 2812 2017-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/174/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2813 2017-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/213/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 2814 2017-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/274/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
2017 2816 2017-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/215/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2017 r.
2017 2817 2017-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/302/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2017 2818 2017-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/303/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2017 2815 2017-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/281/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków
2017 2819 2017-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/347/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 października 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 2820 2017-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/232/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2017 r.
2017 2821 2017-11-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.99.2017.MK Wojewody Opolskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXIX/240/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 3 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dobrodzień
2017 2822 2017-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/239/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2017 rok
2017 2823 2017-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/311/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulic: Matejki, Kossaka, Wronczyńskiej, Gorzowskiej, Sosnowej, Siedmiu Źródeł, Budowlanych, Kluczborskiej, Opolskiej i Stobrówki
2017 2824 2017-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/312/2017 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Świerczu w rejonie ul. Leśnej
2017 2825 2017-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/276/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2017 rok
2017 2826 2017-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/277/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 17 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2827 2017-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/210/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2017 2828 2017-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/211/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Rudniki
2017 2829 2017-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/212/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Rudniki w ramach pomocy de minimis
2017 2830 2017-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/213/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rudniki i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2017 2831 2017-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/175/17 Rady Gminy Turawa z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2017 roku
2017 2832 2017-11-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 282/17 Wójta Gminy Pakosławice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Gminy Pakosławice, planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia gminy
2017 2833 2017-11-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie z dnia 16 października 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Żywocickie Łęgi PLH160019
2017 2834 2017-11-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie z dnia 16 października 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej PLH160014
2017 2835 2017-11-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie z dnia 16 października 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Przyłęk nad Białą Głuchołaską PLH160016
2017 2836 2017-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/292/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 3 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2017
2017 2837 2017-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/638/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/182/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Nyskiego programu GWARANCJE PRACY DLA MŁODZIEŻY” w ramach „Programu pomocy de minimis dla wybranych kategorii przedsiębiorców”
2017 2838 2017-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/639/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie
2017 2839 2017-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/643/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/243/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2017 2840 2017-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/644/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa
2017 2841 2017-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/645/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 2842 2017-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/651/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie pozbawienia części drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Nysa
2017 2843 2017-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/654/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nysa
2017 2844 2017-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/655/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nysa
2017 2845 2017-11-16 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Biesiec”
2017 2846 2017-11-16 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kamieniec”
2017 2847 2017-11-16 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Komorzno”
2017 2848 2017-11-16 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Prądy”
2017 2849 2017-11-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.100.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXV/226/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 9 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Bierawa, Stare Koźle i Brzeźce
2017 2850 2017-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/228/2017 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego na 2018 rok
2017 2851 2017-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/229/2017 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2017 2852 2017-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/230/2017 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2018 roku
2017 2853 2017-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/260/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017r.
2017 2854 2017-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/263/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2017 2855 2017-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/239/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Popielów instrumentem płatniczym
2017 2856 2017-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/300/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017 r.
2017 2857 2017-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/187/2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2858 2017-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/188/2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów
2017 2859 2017-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/189/2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia obniżonych stawek podatku od nieruchomości w związku z nową inwestycją
2017 2860 2017-11-20 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 20 listopada 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tułowice przeprowadzonych w dniu 19 listopada 2017 r.
2017 2861 2017-11-20 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 20 listopada 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Głubczycach przeprowadzonych w dniu 19 listopada 2017 r.
2017 2862 2017-11-20 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu Kłobuckiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 4 października 2017 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłobucki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2017 2863 2017-11-20 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Lublińcu; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 10 października 2017 r. w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia i zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2017 2864 2017-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/652/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok
2017 2865 2017-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/215/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2017 roku"
2017 2866 2017-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/216/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2867 2017-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/341/17 Rady Gminy Branice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Branicach
2017 2868 2017-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/330/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Duży Park Miejski” w Oleśnie
2017 2869 2017-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/331/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Olesno na lata 2017-2020
2017 2870 2017-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/208/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Rudniki na lata 2017-2020
2017 2871 2017-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/242/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok
2017 2872 2017-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/291/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
2017 2873 2017-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/292/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku leśnym
2017 2874 2017-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/293/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym
2017 2875 2017-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/184/2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok
2017 2876 2017-11-23 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty targowej
2017 2877 2017-11-23 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 22 listopada 2017 r. o sprostowaniu błędu
2017 2878 2017-11-23 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Branice; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie powierzenie Gminie Branice prowadzenia zadania publicznego z zakresu budowy przejścia dla pieszych na ul. Szpitalnej w Branicach
2017 2879 2017-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 1543/17 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2017 r.
2017 2880 2017-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/407/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 2881 2017-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/415/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu korzystania z terenu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Wrzosów w Krapkowicach
2017 2882 2017-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/416/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu korzystania z terenu przy fontannie i fontanny miejskiej w Krapkowicach
2017 2883 2017-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/419/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Krapkowice
2017 2884 2017-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 746/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
2017 2885 2017-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.217.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Jaryszowie z: „18 Marca” na ulicę „Zieloną”
2017 2886 2017-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.218.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Starym Ujeździe z: „Czterdziestolecia” na ulicę „Główną”
2017 2887 2017-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.220.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień
2017 2888 2017-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/307/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2017 rok
2017 2889 2017-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/318/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok
2017 2890 2017-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/294/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017
2017 2891 2017-11-27 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Nr 4/2017 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł.
2017 2892 2017-11-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.69.2017.AR Wojewody Opolskiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXX/253/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej nr 1705 O i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych
2017 2893 2017-11-28 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu opolskiego
2017 2894 2017-11-29 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 5/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego
2017 2895 2017-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/333/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania
2017 2896 2017-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/341/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 2897 2017-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/342/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
2017 2898 2017-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/411/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie wsi Kujakowice Górne
2017 2899 2017-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/412/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym
2017 2900 2017-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/409/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
2017 2901 2017-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/421/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
2017 2902 2017-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/274/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubsza
2017 2903 2017-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/275/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2904 2017-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr L/1028/17 Rady Miasta Opola z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „plac dworcowy” w Opolu
2017 2905 2017-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.221.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2906 2017-11-29 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 2907 2017-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/232/2017 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ochrony powietrza, poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Powiatu Głubczyckiego
2017 2908 2017-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/233/2017 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego osobom fizycznym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ochrony powietrza, poprzez zakup i montaż pomp ciepła na terenie Powiatu Głubczyckiego
2017 2909 2017-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/238/2017 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów na rok 2018
2017 2910 2017-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/152/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2911 2017-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/160/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/151/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 września 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Polska Cerekiew i nadania jej statutu
2017 2912 2017-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/161/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/124/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polska Cerekiew
2017 2913 2017-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/164/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
2017 2914 2017-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 186/XXIX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
2017 2915 2017-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/293/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2017 2916 2017-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/294/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2017 2917 2017-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/295/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski
2017 2918 2017-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/302/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 2919 2017-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/178/17 Rady Gminy Turawa z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 2920 2017-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/238/2017 Rady Gminy Walce z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 2921 2017-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/239/2017 Rady Gminy Walce z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 2922 2017-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/241/2017 Rady Gminy Walce z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami gminy Walce na lata 2017 - 2020