Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Kwiecień 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 975 2017-04-03 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla województwa opolskiego, miasta Opola i powiatów województwa opolskiego
2017 976 2017-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/242/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 977 2017-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/149/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cisek w roku 2017
2017 978 2017-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/150/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego na terenie Gminy Cisek na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 979 2017-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/151/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wskazania uczniom oddziałów klas VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Roszowickim Lesie, miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII w latach szkolnych 2017/2018 – 2018/2019
2017 980 2017-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/197/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2017 roku
2017 981 2017-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/198/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Dobrodzień
2017 982 2017-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/201/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobrodzień
2017 983 2017-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/151/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2017 984 2017-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/152/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 985 2017-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/305/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium liczby punktów i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych funkcjonujących na obszarze gminy Lewin Brzeski
2017 986 2017-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/179/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2017
2017 987 2017-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/189/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych oraz nauczyciela wspomagającego
2017 988 2017-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/191/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc rzeczowa i zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie.
2017 989 2017-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/192/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2017 r.
2017 990 2017-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 153/XXIII/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 991 2017-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/127/2017 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Świerczów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów a także o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów.
2017 992 2017-04-03 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 31 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego Castor fiber
2017 993 2017-04-03 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Burmistrza Praszki z dnia 30 marca 2017 r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2016 roku położonych na obszarze Gminy Praszka
2017 994 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/196/2017 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu kluczborskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 995 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/182/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 rok
2017 996 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII-245/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryterium naboru do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej, dla której Gmina Baborów jest organem prowadzącym
2017 997 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII-246/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Baborów
2017 998 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/266/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Byczyna oraz do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Byczyna, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
2017 999 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/267/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 1000 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/233/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głogówek w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół oraz określenie liczby punktów i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów
2017 1001 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/234/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Głogówek, oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1002 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/235/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1003 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/247/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1004 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/267/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1005 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/271/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1006 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/205/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia kryteriów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Gorzów Śląski
2017 1007 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/206/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gorzów Śląski
2017 1008 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/207/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1009 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.165.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 1010 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.166.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznego Przedszkola w Izbicku z oddziałami zamiejscowymi w Krośnicy i Otmicach dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbicko
2017 1011 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.167.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznej Szkoły Podstawowej w Izbicku, Krośnicy i Otmicach dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbicko
2017 1012 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.170.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1013 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/216/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2017
2017 1014 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/229/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i zespołu szkół do nowego ustroju szkolnego
2017 1015 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/614/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Prudnik do nowego ustroju szkolnego
2017 1016 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/166/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkoły podstawowej i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
2017 1017 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/181/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkoły podstawowej i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 1018 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/152/17 Rady Gminy Turawa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2017 rok
2017 1019 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/199/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1020 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/200/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wskazania uczniom publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołczyn, miejsca realizacji obowiązku szkolnego w publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum
2017 1021 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/201/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wołczyn
2017 1022 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/202/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2017 1023 2017-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.218.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1024 2017-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.219.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Biała
2017 1025 2017-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.220.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Biała
2017 1026 2017-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/265/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych gminy Byczyna prowadzących wychowanie przedszkolne
2017 1027 2017-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/298/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głuchołazy
2017 1028 2017-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/233/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1029 2017-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/234/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Korfantów
2017 1030 2017-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/235/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korfantów
2017 1031 2017-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/236/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wskazania uczniom publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Korfantów realizacji obowiązku szkolnego w publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum
2017 1032 2017-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/165/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lasowice Wielkie oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1033 2017-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/168/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1034 2017-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/194/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Łambinowice do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1035 2017-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/195/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz ich wartości punktowej do II etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łambinowice.
2017 1036 2017-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/196/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji oraz ich wartości punktowej, przyjmowanych przy rekrutacji do klasy I publicznych szkół podstawowych z ustalonym obwodem, funkcjonujących na terenie Gminy Łambinowice
2017 1037 2017-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/231/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Otmuchów
2017 1038 2017-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/261/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Paczków
2017 1039 2017-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/263/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Paczków
2017 1040 2017-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/126/2017 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 1041 2017-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/129/2017 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerczów
2017 1042 2017-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.185.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1043 2017-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.186.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilków
2017 1044 2017-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.187.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilków
2017 1045 2017-04-05 ANEKS Aneks Nr 19 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2017 1046 2017-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.14.2017.KB Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr 620/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smarchowice Śląskie
2017 1047 2017-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.15.2017.KB Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr 621/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Woskowice Małe
2017 1048 2017-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.16.2017.KB Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie stwierdenia nieważności w całości uchwały nr 622/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Igłowice
2017 1049 2017-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.17.2017.KB Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr 623/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baldwinowice
2017 1050 2017-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.18.2017.KB Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr 624/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska
2017 1051 2017-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.19.2017.KB Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr 625/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rychnów
2017 1052 2017-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.20.2017.KB Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr 626/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
2017 1053 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII-241/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI-228/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu w roku 2017
2017 1054 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII-242/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baborów na rok 2017”
2017 1055 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/190/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1056 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/258/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2017 1057 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/259/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy Byczyna na rok 2017.
2017 1058 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/148/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, logopedów, psychologów, pedagogów i doradców zawodowych
2017 1059 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/237/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2017 roku
2017 1060 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/239/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określania trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głubczycach
2017 1061 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/240/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głubczyce w 2017 roku
2017 1062 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/272/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2017 1063 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/204/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorzów Śląski w 2017 roku
2017 1064 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/173/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2017 - 2020
2017 1065 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/181/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2017 r.
2017 1066 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/149/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie Gminy Kamiennik
2017 1067 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.167.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Komprachcice na 2017 rok
2017 1068 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.168.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 1069 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.171.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Komprachcice oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów
2017 1070 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.172.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ochodze
2017 1071 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/166/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie gminy Lasowice Wielkie
2017 1072 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/296/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Lewin Brzeski na 2017 rok”
2017 1073 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/170/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2017 r.
2017 1074 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr XXIII/232/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z  liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Otmuchów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1075 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/225/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek w 2017 roku"
2017 1076 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/613/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
2017 1077 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/168/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarbimierz w roku 2017
2017 1078 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/169/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Skarbimierz-Osiedle
2017 1079 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/182/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tułowice w 2017 roku
2017 1080 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.180.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1081 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/198/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Wołczyn na wymianę ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne
2017 1082 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/203/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe gminy Wołczyn prowadzące wychowanie przedszkolne
2017 1083 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/204/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom
2017 1084 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/275/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/252/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 1085 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/73/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/56/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region”
2017 1086 2017-04-06 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 637/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2016 rok
2017 1087 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/222/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Brzeskiego
2017 1088 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/200/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1089 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.151.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 1090 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/297/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1091 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/147/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1092 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/332/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie wsi Bogacica
2017 1093 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/333/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie wsi Kujakowice Górne
2017 1094 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/334/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy na terenie miasta Kluczborka
2017 1095 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/335/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Kluczborka
2017 1096 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/336/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczbork
2017 1097 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/337/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2017 1098 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/339/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami przysiółka wsi Bażany o nazwie Kanimierów dotyczącej zmiany urzędowej nazwy przysiółka z „Kanimierów” na „Zbyszów”
2017 1099 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/340/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Stare Czaple dotyczącej zmiany urzędowej nazwy miejscowości z „Stare Czaple” na „Czaple Stare”
2017 1100 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/341/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczbork
2017 1101 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/345/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kluczbork
2017 1102 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/323/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1103 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 648/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie
2017 1104 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 649/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie
2017 1105 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/532/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1106 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/233/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1107 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/243/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Otmuchów instrumentem płatniczym
2017 1108 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/775/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Opole, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów potwierdzających spełnianie tych kryteriów
2017 1109 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/776/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Opole dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2017 1110 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/786/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1111 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/787/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wskazania uczniom oddziałów klasy VI szkoły podstawowej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do klasy VIII w szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum
2017 1112 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/788/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1113 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/226/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami na lata 2017 - 2020
2017 1114 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/260/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Paczków
2017 1115 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/216/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1116 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/159/17 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
2017 1117 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/230/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1118 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/211/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r
2017 1119 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/191/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 1120 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/239/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1121 2017-04-07 ANEKS Aneks Nr 15 Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 27 marca 2017 r. do Porozumienia z dnia 14 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu Opolskiego
2017 1122 2017-04-07 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Pokój; Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie Publicznego Gimnazjum w Pokoju w trzyletnią szkołę branżową I stopnia pod nazwą Szkoła Branżowa I stopnia w Pokoju oraz na prowadzenie tej szkoły przez Gminę Pokój
2017 1123 2017-04-07 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 10 Prezydenta Miasta Opola; Wojewody Opolskiego z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta Opola
2017 1124 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/216/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2017 roku
2017 1125 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.211.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2017 1126 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.216.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała
2017 1127 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.217.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2017 1128 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/203/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r.
2017 1129 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/250/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna
2017 1130 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/251/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2017 1131 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/253/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej
2017 1132 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/289/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie Statutu Gminy Głuchołazy
2017 1133 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/291/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze "ZŁOTYCH ŚCIEŻEK" jako ścieżek dla rowerów górskich na terenie Góry Parkowej w Głuchołazach
2017 1134 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/293/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2017 1135 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/296/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głuchołazy w 2017 roku
2017 1136 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/278/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 1137 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/376/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1138 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/299/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kietrz
2017 1139 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/301/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Kietrz do nowego ustroju szkolnego
2017 1140 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/223/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Korfantów
2017 1141 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/237/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Korfantów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji.
2017 1142 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/162/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Lasowice Wielkie
2017 1143 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/163/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lasowice Wielkie w 2017 roku
2017 1144 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/198/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Łambinowice i ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których wymiar ten nie został określony ustawą.
2017 1145 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/181/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 1146 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/234/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2017 r. na terenie Gminy Otmuchów
2017 1147 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/262/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin osób zatrudnionych w szkołach i przedszkolach w Gminie Paczków na stanowisku pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego
2017 1148 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/265/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Paczków w 2017 roku
2017 1149 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/266/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2017 1150 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/267/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 1151 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/268/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w miejscowości Paczków
2017 1152 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/188/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie opłaty targowej
2017 1153 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/189/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2017 1154 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/190/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 1155 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.188.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w 2017 roku
2017 1156 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/243/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Zdzieszowice na lata 2015 – 2019
2017 1157 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/246/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2017
2017 1158 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/247/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach i nadania jej statutu
2017 1159 2017-04-11 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 4/2017 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych w Brzeziu k. Opola
2017 1160 2017-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/195/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2017
2017 1161 2017-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/197/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/142/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2017 1162 2017-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/148/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik w 2017 r.
2017 1163 2017-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/300/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Kietrz
2017 1164 2017-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/302/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kietrz w 2017 roku
2017 1165 2017-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.166.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Statutu Gminy Komprachcice
2017 1166 2017-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/148/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1167 2017-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/533/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów
2017 1168 2017-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/534/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/381/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego – „bonu wychowawczego”
2017 1169 2017-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/769/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Opola w 2017 roku
2017 1170 2017-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/770/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 1171 2017-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/774/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Opola
2017 1172 2017-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/778/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2017 1173 2017-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/780/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Opola
2017 1174 2017-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/781/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych dla inwestycji służących ochronie powietrza - ze środków budżetu Miasta Opola pochodzących ze źródeł zewnętrznych
2017 1175 2017-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/782/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi bez nazwy w Opolu do kategorii drogi gminnej
2017 1176 2017-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/784/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości, a także ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa
2017 1177 2017-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/218/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakosławice na 2017 rok
2017 1178 2017-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/158/17 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
2017 1179 2017-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/160/17 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt
2017 1180 2017-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/162/17 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawanie dodatku energetycznego
2017 1181 2017-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/190/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora i wicedyrektora szkoły lub przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Popielów
2017 1182 2017-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/169/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Reńska Wieś w 2017 roku
2017 1183 2017-04-11 DECYZJA Decyzja Nr OWR.4210.50.2016.2017.22069.IV.A.MGa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego ECO Kogeneracja Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
2017 1184 2017-04-11 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu za rok 2016
2017 1185 2017-04-11 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 30 marca 2017 r. z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2016 r.
2017 1186 2017-04-11 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia
2017 1187 2017-04-11 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2016 rok
2017 1188 2017-04-12 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 5 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 11 kwietnia 2017 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej dla miasta Wrocławia zlokalizowanej na terenie m. Wrocław oraz powiatów: wrocławskiego, oławskiego w województwie dolnośląskim oraz powiatu brzeskiego w województwie opolskim
2017 1189 2017-04-12 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 6 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej dla miasta Wrocławia zlokalizowanej na terenie m. Wrocław oraz powiatów: wrocławskiego, oławskiego w województwie dolnośląskim oraz powiatu brzeskiego w województwie opolskim
2017 1190 2017-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/199/2017 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/189/2017 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Głubczyckiego
2017 1191 2017-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/236/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok
2017 1192 2017-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 1194/17 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2017 r.
2017 1193 2017-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/144/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2017 rok
2017 1194 2017-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/372/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle w 2017 roku”
2017 1195 2017-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/373/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
2017 1196 2017-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/375/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle
2017 1197 2017-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/300/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 1198 2017-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 630/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 1199 2017-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 654/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 1200 2017-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 642/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Namysłów
2017 1201 2017-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 643/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów
2017 1202 2017-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 645/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie z budżetu gminy Namysłów kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie gminy Namysłów
2017 1203 2017-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 646/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 1204 2017-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 652/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Namysłów w 2017 roku
2017 1205 2017-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/215/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Niemodlin
2017 1206 2017-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/217/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Niemodlin
2017 1207 2017-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/218/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do nowego ustroju szkolnego
2017 1208 2017-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/220/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior - WIGOR” w Niemodlinie
2017 1209 2017-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/234/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pokój
2017 1210 2017-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/232/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1211 2017-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/212/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Skoroszyce
2017 1212 2017-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/213/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwięrzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skoroszyce w 2017 r.
2017 1213 2017-04-12 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Or.031.1.2017 Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Wójta Gminy Walce z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu Gminy Walce w 2017 roku
2017 1214 2017-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/188/2017 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2017
2017 1215 2017-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/252/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2017 rok
2017 1216 2017-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/290/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
2017 1217 2017-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII-231/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2017 rok
2017 1218 2017-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/256/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1219 2017-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.153.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2017 rok
2017 1220 2017-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/238/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 1221 2017-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/286/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2017 rok
2017 1222 2017-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/279/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1223 2017-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/198/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok
2017 1224 2017-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/142/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 1225 2017-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/343/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2017 1226 2017-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/344/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie przychodów, dochodów i wydatków
2017 1227 2017-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/161/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2017 1228 2017-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/193/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/185/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 8 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Olszanka.
2017 1229 2017-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/194/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/183/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, mających siedzibę na terenie Gminy Olszanka
2017 1230 2017-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok
2017 1231 2017-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/255/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2017 r.
2017 1232 2017-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/607/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2017 rok
2017 1233 2017-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr 149/XXIII/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 135/XXI/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
2017 1234 2017-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/180/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2017 r.
2017 1235 2017-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/197/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
2017 1236 2017-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/240/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017 r.
2017 1237 2017-04-13 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 421/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
2017 1238 2017-04-13 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 297/17 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2016
2017 1239 2017-04-13 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 30 marca 2017 r. z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2016 rok
2017 1240 2017-04-13 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wykonania budżetu gminy Kluczbork za 2016 rok
2017 1241 2017-04-13 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 marca 2017 r. z wykonania budżetu gminy Zębowice za 2016 rok
2017 1242 2017-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/304/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zasad, warunków i trybu udzielania stypendiów w ramach programu pomocy stypendialnej realizowanego w ramach projektu pn. "Wspieramy najlepszych II" realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020
2017 1243 2017-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/307/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028”
2017 1244 2017-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/308/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2017 r. na terenie województwa opolskiego
2017 1245 2017-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/219/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Powiatu Prudnickiego
2017 1246 2017-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/225/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych w Powiecie Prudnickim, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1247 2017-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/247/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2017
2017 1248 2017-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/229/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
2017 1249 2017-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/230/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
2017 1250 2017-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/231/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
2017 1251 2017-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/324/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą
2017 1252 2017-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/189/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2017 r.
2017 1253 2017-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/129/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
2017 1254 2017-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/131/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polska Cerekiew w 2017 roku
2017 1255 2017-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/132/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/83/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Polska Cerekiew oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych innych nauczycieli
2017 1256 2017-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/133/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1257 2017-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 191/XXVII/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Praszka
2017 1258 2017-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/186/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.
2017 1259 2017-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/226/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Miedziana – 2
2017 1260 2017-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/244/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Krępna
2017 1261 2017-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/245/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Rozwadza
2017 1262 2017-04-14 POROZUMIENIE Porozumienie Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu gminy Strzeleczki w roku 2017
2017 1263 2017-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/187/17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2017 1264 2017-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.212.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
2017 1265 2017-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/201/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2017 rok
2017 1266 2017-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/297/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2017 rok
2017 1267 2017-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 656/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 1268 2017-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/529/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok
2017 1269 2017-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/530/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok w zakresie podziału wolnych środków z 2016 roku
2017 1270 2017-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/768/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok
2017 1271 2017-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/227/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
2017 1272 2017-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/222/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2017 rok
2017 1273 2017-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/154/17 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2017 rok
2017 1274 2017-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/237/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
2017 1275 2017-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/195/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok
2017 1276 2017-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/166/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2017
2017 1277 2017-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/209/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 1278 2017-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.184.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 marca 2017 r. o zmianie uchwały Nr XXII.162.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2017 rok
2017 1279 2017-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 03/2017 Zarządu Związku Gmin Prokado z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie na rok 2017
2017 1280 2017-04-18 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie i w Uszycach
2017 1281 2017-04-18 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Olesna; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2017 1282 2017-04-18 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie i w Uszycach
2017 1283 2017-04-18 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Radłów; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2017 1284 2017-04-18 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Rudniki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Uszycach
2017 1285 2017-04-18 POROZUMIENIE Porozumienie Nr SO.5520.1.2017 Burmistrza Krapkowic; Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Miasta i Gminy Krapkowice w roku 2017
2017 1286 2017-04-18 ANEKS Aneks Nr 15 Burmistrza Ozimka; Prezydenta Miasta Opola z dnia 3 marca 2017 r. do Porozumienia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Ozimek
2017 1287 2017-04-18 ANEKS Aneks Nr 15 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 marca 2017 r. do Porozumienia z dnia 14 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Dąbrowa
2017 1288 2017-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 3584/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
2017 1289 2017-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/220/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017r.
2017 1290 2017-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII-244/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Baborów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 1291 2017-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII-251/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII-244/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Baborów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 1292 2017-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/216/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niemodlin
2017 1293 2017-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/221/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2017
2017 1294 2017-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/127/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2017
2017 1295 2017-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/130/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/225/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew.
2017 1296 2017-04-19 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Zębowice; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2017 1297 2017-04-19 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 13 kwietnia 2017 r. sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2017 1298 2017-04-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.27.2017.MK Wojewody Opolskiego z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXIII/522/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w regionie ulic Stefana Czarnieckiego i Baligrodzkiej
2017 1299 2017-04-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/302/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2017 rok
2017 1300 2017-04-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 3543/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2016 rok
2017 1301 2017-04-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/233/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017
2017 1302 2017-04-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/225/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Opolskie – 2
2017 1303 2017-04-20 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bierawa za 2016 rok
2017 1304 2017-04-20 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 58/2017 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2016 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2016 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie
2017 1305 2017-04-20 INFORMACJA Informacja Nr OWR.4110.9.2016.2017.564.HK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany koncesji WCC dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn-Koźle S.A.
2017 1306 2017-04-20 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Brzeskiemu prowadzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2017 1307 2017-04-20 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2017 1308 2017-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/197/2017 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2017 rok
2017 1309 2017-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 88/343/2017 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu
2017 1310 2017-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/189/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2017.
2017 1311 2017-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/190/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2017
2017 1312 2017-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 189/XXVII/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2017 rok
2017 1313 2017-04-24 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Strzelec Opolskich; Wójta Gminy Jemielnica z dnia 2 stycznia 2017 r. do POROZUMIENIA NR 1/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r. dotyczącego zasad wspólnego prowadzenia oraz korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie Gminy Strzelce Opolskie (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 1426)
2017 1314 2017-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/231/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki
2017 1315 2017-04-25 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 24 kwietnia 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach przeprowadzonych w dniu 23 kwietnia 2017 r.
2017 1316 2017-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/276/17 Rady Gminy Branice z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie sprostowania błędu w treści Uchwały nr XXVI/263/17 Rady Gminy Branice z dnia 20 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Branice do nowego ustroju szkolnego
2017 1317 2017-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/281/17 Rady Gminy Branice z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Branice instrumentem płatniczym
2017 1318 2017-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/282/17 Rady Gminy Branice z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy
2017 1319 2017-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/253/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodków w 2017 r.
2017 1320 2017-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/256/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia miejsc targowych na terenie miasta Grodków
2017 1321 2017-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/257/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
2017 1322 2017-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/259/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XX/209/05 z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Grodków oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
2017 1323 2017-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/266/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zorganizowania gminnych przewozów pasażerskich
2017 1324 2017-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/268/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego niektórym uczniom oddziałów klas III i VI Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Grodkowie w latach szkolnych 2017/2018 do 2019/2020
2017 1325 2017-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.184.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych Gminy Ujazd
2017 1326 2017-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 29/I/2017 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatowo-Gminnego "JEDŹ Z NAMI" z dnia 13 kwietnia 2017 r. Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "JEDŹ Z NAMI" w sprawie zmian w budżecie Związku Powiatowo – Gminnego „JEDŹ Z NAMI” na rok 2017
2017 1327 2017-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/203/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz innych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bierawa
2017 1328 2017-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/204/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic
2017 1329 2017-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/252/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Grodkowa do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegów
2017 1330 2017-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/254/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2017 1331 2017-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/155/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnianych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Leśnica
2017 1332 2017-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/802/17 Rady Miasta Opola z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu „Plac im. mgr. farm. Sylwestra Świtały”
2017 1333 2017-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/803/17 Rady Miasta Opola z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie podziału obszaru Miasta Opola na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2017 1334 2017-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/804/17 Rady Miasta Opola z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Opola oraz uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty targowej
2017 1335 2017-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/805/17 Rady Miasta Opola z dnia 20 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola
2017 1336 2017-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/177/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 20 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 1337 2017-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/283/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia rodzajów, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zawadzkie
2017 1338 2017-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/284/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych
2017 1339 2017-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.232.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów
2017 1340 2017-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.233.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 1341 2017-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/201/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2017 1342 2017-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/280/17 Rady Gminy Branice z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2017 1343 2017-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/206/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 1344 2017-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/207/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 1345 2017-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/265/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 1346 2017-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/226/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pakosławice
2017 1347 2017-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/243/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 kwietnia 2017 r. w przedmiocie zmiany uchwały dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1348 2017-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/245/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim
2017 1349 2017-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.186.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1350 2017-04-28 ANEKS Aneks Nr 1 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Bierawa z dnia 27 kwietnia 2017 r. do Porozumienia Międzygminnego nr Or.031.1.12.2016 w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego zawartego w dniu 1 grudnia 2016 roku w Kędzierzynie-Koźlu
2017 1351 2017-04-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr BF.3032.1.5.2017 Burmistrza Krapkowic; Prezydenta Miasta Opola z dnia 2 lutego 2017 r. w spwawie objęcia przez Gminę Opole działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu - dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Krapkowice do izby wytrzeźwień funkcjonującej w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
2017 1352 2017-04-28 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Popielów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Powiatu Opolskiego dotyczącego organizacji Dożynek Powiatowych