Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Maj 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 1353 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/314/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawiew sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
2017 1354 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/245/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
2017 1355 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/257/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/34/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2017 1356 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/199/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1357 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/254/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej do granicy państwa w Pomorzowiczkach do kategorii publicznych dróg gminnych
2017 1358 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/255/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania uczniom oddziałów klasy VI miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII
2017 1359 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/154/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1360 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/226/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/217/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1361 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/176/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2017 r.
2017 1362 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/260/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2017 1363 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/261/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2017 1364 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/262/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olesno
2017 1365 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/798/17 Rady Miasta Opola z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok
2017 1366 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/175/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2017 roku"
2017 1367 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/176/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1368 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/260/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Strzelce Opolskie konsultacji społecznych projektu „Strzelecki Budżet Obywatelski roku 2018”
2017 1369 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/261/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Strzelce Opolskie
2017 1370 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/263/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Strzelce Opolskie
2017 1371 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/265/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym
2017 1372 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/196/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Św. Urbana” na „św. Urbana” w Komornikach
2017 1373 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/197/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Sobieskiego” na „Jana Sobieskiego” w Strzeleczkach
2017 1374 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/130/2017 Rady Gminy Świerczów z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 r.
2017 1375 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/205/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 kwietnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2017 1376 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/209/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wołczyn dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2017 1377 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/211/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Karola Świerczewskiego na nazwę ulicy Adama Mickiewicza w Wołczynie
2017 1378 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/282/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/252/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 1379 2017-05-05 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Nyskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2017 1380 2017-05-05 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/BOU-3/17 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie przekazania do realizacji wykonania zadania związanego z udzielaniem jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa w 2017 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
2017 1381 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/219/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2017 roku
2017 1382 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/298/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
2017 1383 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.225.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 1384 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/274/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania oraz nabywania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Byczyna
2017 1385 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/276/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna
2017 1386 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/205/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2017 rok
2017 1387 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/258/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie diet przysługujących radnym
2017 1388 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/257/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 1389 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/302/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2017 rok
2017 1390 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/282/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1391 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.168.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 1392 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/353/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1393 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/329/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu gminy Krapkowice instrumentem płatniczym
2017 1394 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/332/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/184/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Krapkowice na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
2017 1395 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/186/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 1396 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/224/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
2017 1397 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/225/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Niemodlin
2017 1398 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/258/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok
2017 1399 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/195/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2017.
2017 1400 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/249/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok
2017 1401 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/231/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok
2017 1402 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/636/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik
2017 1403 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/637/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Prudnik
2017 1404 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/194/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.
2017 1405 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/242/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 1406 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/244/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 kwietnia 2017 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2017 1407 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/190/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna
2017 1408 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/191/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2017 1409 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/210/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2017 1410 2017-05-08 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 21 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za 2016 rok
2017 1411 2017-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/312/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2017 rok
2017 1412 2017-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/226/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2017
2017 1413 2017-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/243/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok
2017 1414 2017-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/205/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 kwietnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r.
2017 1415 2017-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 1244/17 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2017 r.
2017 1416 2017-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/368/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2017 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2017 rok
2017 1417 2017-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/209/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r.
2017 1418 2017-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/255/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2017
2017 1419 2017-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/188/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2017 r.
2017 1420 2017-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/313/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2017 rok
2017 1421 2017-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/311/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 kwietnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 1422 2017-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/225/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2017
2017 1423 2017-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/635/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Prudnik do nowego ustroju szkolnego
2017 1424 2017-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/258/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/226/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2017 r.
2017 1425 2017-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/185/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2017 r.
2017 1426 2017-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/207/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
2017 1427 2017-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.224.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała
2017 1428 2017-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/268/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1429 2017-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/210/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok
2017 1430 2017-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/213/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/184/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych Gminy Gorzów Śląski
2017 1431 2017-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/354/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie przychodów, dochodów i wydatków
2017 1432 2017-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/242/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów
2017 1433 2017-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/331/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Prudnickiej i Przemysłowej w Krapkowicach
2017 1434 2017-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/173/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2017 1435 2017-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/204/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok
2017 1436 2017-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/255/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej
2017 1437 2017-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/249/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017 r.
2017 1438 2017-05-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.30.2017.PS Wojewody Opolskiego z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXVII/324/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice
2017 1439 2017-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.227.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
2017 1440 2017-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/227/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2017 roku
2017 1442 2017-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/223/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Sady
2017 1443 2017-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/226/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2017
2017 1444 2017-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/227/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie statutu Gminy Niemodlin
2017 1445 2017-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/271/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2017 r.
2017 1446 2017-05-11 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2016 rok
2017 1447 2017-05-11 ANEKS Aneks Nr 1 Wójta Gminy Branice; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 17 marca 2017 r. do porozumienia zawartego w dniu 24 października 2016 r. w sprawie powierzenia i przyjęcia zadań związanych z koszeniem zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Branice
2017 1448 2017-05-11 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Praszki z dnia 21 marca 2017 r. Burmistrza Praszki z wykonania budżetu Gminy Praszka za 2016 rok
2017 1441 2017-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/240/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2017 roku
2017 1449 2017-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/197/2017 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2017
2017 1450 2017-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/254/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI -2
2017 1451 2017-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/306/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy obejmującego teren w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Skłodowskiej – Curie, Targowej
2017 1452 2017-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/223/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych
2017 1453 2017-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/224/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów niezabudowanych
2017 1454 2017-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/615/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2017 rok
2017 1455 2017-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/220/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic, placów i osiedli na terenie obrębu Sidzina i Chróścina
2017 1456 2017-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/190/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 rok
2017 1457 2017-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/227/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017 r.
2017 1458 2017-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/154/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie diet przysługujących radnym Rady Gminy Cisek
2017 1459 2017-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/155/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Cisku
2017 1460 2017-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Przewozie
2017 1461 2017-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.182.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chrząstowice na lata 2017 – 2021
2017 1462 2017-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.185.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Słoneczna” w Chrząstowicach
2017 1463 2017-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/243/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
2017 1464 2017-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/244/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
2017 1465 2017-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/199/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2017 r.
2017 1466 2017-05-15 Aneks Aneks Nr 20 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 11 kwietnia 2017 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2017 1467 2017-05-15 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1/17 Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
2017 1468 2017-05-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.24.2017.AD Wojewody Opolskiego z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXVI/308/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice (w rejonie ulic Ks. Koziołka, Górnej, Żeromskiego, Chrobrego)
2017 1469 2017-05-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.25.2017.AD Wojewody Opolskiego z dnia 6 kwietnia 2017 r. w prawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXII/237/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulic: Dobrodzieńskiej i Wachowskiej
2017 1470 2017-05-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.33.2017.MK Wojewody Opolskiego z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVII/231/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki
2017 1471 2017-05-17 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 7/2017 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 16 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Zdzieszowicach
2017 1472 2017-05-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/295/17 Rady Gminy Branice z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie sprostowania błędu
2017 1473 2017-05-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/396/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2017 1474 2017-05-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/228/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Niemodlin na rok 2017
2017 1475 2017-05-17 DECYZJA Decyzja Nr OWR.4210.3.2017.1249.XIII-A.DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie Oddział Elektrownia Opole w Opolu
2017 1476 2017-05-17 DECYZJA Decyzja Nr OWR.4210.7.2017.2058.XIII-B.DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Elkom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu oraz ustalenia nowego terminu obowiązywania taryfy do dnia 30 czerwca 2018 r.
2017 1477 2017-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/335/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
2017 1478 2017-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/183/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Tułowice na lata 2017 – 2020”
2017 1479 2017-05-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/152/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2017 rok
2017 1480 2017-05-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.188.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2017
2017 1481 2017-05-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.189.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2017
2017 1482 2017-05-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/170/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2017 1483 2017-05-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/219/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 1484 2017-05-19 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu „Dębowa” w roku 2017
2017 1485 2017-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 418/2017 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
2017 1486 2017-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/245/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
2017 1487 2017-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/190/2017 Rady Gminy Walce z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2017 rok
2017 1488 2017-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.195.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
2017 1489 2017-05-22 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr B-PB.3035.00071.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2016 rok
2017 1490 2017-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/259/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2017 rok
2017 1491 2017-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/221/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 1492 2017-05-24 UMOWA Umowa Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1344 O Wołczyn – DW 454 w miejscowości Zagwiździe ul. Murowska – etap II”
2017 1493 2017-05-24 UMOWA Umowa Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1330 O Chudoba – Zagwiździe w m. Stare Budkowice”
2017 1494 2017-05-24 UMOWA Umowa Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1344 O Wołczyn – DW 454 w miejscowości Murów ul. Wolności – etap II”
2017 1495 2017-05-24 UMOWA Umowa Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Budowa parkingu z chodnikiem przy ulicy Reymonta w Niemodlinie”
2017 1496 2017-05-24 UMOWA Umowa Wójta Gminy Tułowice; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1513 O w m. Tułowice ul. 1 Maja”
2017 1497 2017-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.194.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 16 maja 2017 r. o zmianie uchwały Nr XXII.162.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2017 rok
2017 1498 2017-05-25 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Nr 2/2017 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2017 1499 2017-05-25 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 297/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie ze skarg T. H. i Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2003 r., Nr XVII/277/03, w przedmiocie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat
2017 1500 2017-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/266/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/229/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Nyskiego w 2017 roku
2017 1501 2017-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/269/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi publicznej powiatowej nr 1632 O
2017 1502 2017-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/270/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi publicznej powiatowej nr 1635 O
2017 1503 2017-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/271/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi publicznej powiatowej nr 1636 O
2017 1504 2017-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/288/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin
2017 1505 2017-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/289/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 1506 2017-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/212/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 22 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 1507 2017-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 647/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 1508 2017-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 663/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 1509 2017-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 659/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 1510 2017-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 660/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych
2017 1511 2017-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 661/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe uczniów
2017 1512 2017-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 662/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
2017 1513 2017-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 664/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 1514 2017-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 669/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Namysłów na lata 2017-2022
2017 1515 2017-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/548/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok
2017 1516 2017-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/178/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, logopedy, psychologa szkolnego i doradcy zawodowego
2017 1517 2017-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/179/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielowi pełniącemu stanowisko kierownicze w placówce oświatowej
2017 1518 2017-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/217/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrebu Makowice
2017 1519 2017-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/653/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik
2017 1520 2017-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/654/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 1521 2017-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/172/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Skarbimierz
2017 1522 2017-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/173/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymnia czystości i porządku na terenie Gminy Skarbimierz
2017 1523 2017-05-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.254.2017 Wójta Gminy Lubrza z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubrza oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 r.
2017 1524 2017-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/287/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chorula
2017 1525 2017-05-30 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – wersja nr 16
2017 1526 2017-05-30 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zakres Europejski Fundusz Społeczny – wersja nr 16
2017 1527 2017-05-30 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – wersja nr 17
2017 1528 2017-05-30 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – wersja nr 18
2017 1529 2017-05-30 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Wytycznych programowych dla realizacji przedsięwzięć w obszarze wychowania przedszkolnego w ramach Osi priorytetowej 9. Wysoka jakość edukacji – wersja nr 2
2017 1530 2017-05-30 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zakres Europejski Fundusz Społeczny – wersja nr 17
2017 1531 2017-05-30 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – wersja nr 19
2017 1532 2017-05-30 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zakres Europejski Fundusz Społeczny – wersja nr 18
2017 1533 2017-05-30 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – wersja nr 20
2017 1534 2017-05-30 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zakres Europejski Fundusz Społeczny – wersja nr 19
2017 1535 2017-05-30 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – wersja nr 21
2017 1536 2017-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/229/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2017 r.
2017 1537 2017-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/191/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 rok
2017 1538 2017-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/194/17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2017 1539 2017-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/293/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1540 2017-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 667/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 1541 2017-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/280/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujacych nowe inwestycje na terenie Gminy Paczków
2017 1542 2017-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/181/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2017 roku"
2017 1543 2017-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/182/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1544 2017-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/204/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zatrudnionych w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola) gminy Strzeleczki