Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Lipiec 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 1775 2017-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/258/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
2017 1776 2017-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/263/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2017 1777 2017-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/341/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach nr VI/47/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2017 1778 2017-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/342/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2017 1779 2017-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/343/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach nr VI/48/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2017 1780 2017-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.179.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW - 2
2017 1781 2017-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/156/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 1782 2017-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/374/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda na terenie wsi Ligota Dolna
2017 1783 2017-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/377/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalania pensum innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Kluczbork
2017 1784 2017-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/378/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli
2017 1785 2017-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/225/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Kolonowskie instrumentem płatniczym
2017 1786 2017-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/226/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Kolonowskie
2017 1787 2017-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/317/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie utraty mocy uchwał
2017 1788 2017-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/319/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Radosna” w Lewinie Brzeskim
2017 1789 2017-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/196/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Łubniany innym instrumentem płatniczym
2017 1790 2017-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/245/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany granic sołectwa Schodnia i sołectwa Pustków
2017 1791 2017-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/248/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Ozimek instrumentem płatniczym
2017 1792 2017-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/254/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2017 rok
2017 1793 2017-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/249/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "Janka Krasickiego" na ulicę "Krasickiego" w Pokoju
2017 1794 2017-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 166/XXV/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wskazania uczniom klas VI miejsca realizacji obowiązku szkolnego
2017 1795 2017-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.199.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1796 2017-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.200.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały Nr XXII.162.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2017 rok
2017 1797 2017-07-03 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Gmin „PROKADO” z siedzibą w Prószkowie
2017 1798 2017-07-03 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu związku powiatowo-gminnego pod nazwą „JEDŹ Z NAMI” z siedzibą w Strzelcach Opolskich
2017 1799 2017-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/244/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany przebiegu istniejących dróg powiatowych
2017 1800 2017-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/245/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej
2017 1801 2017-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 1342/17 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2017 r.
2017 1802 2017-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/233/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017 r.
2017 1803 2017-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/203/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2017
2017 1804 2017-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 199/XXVIII/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2017 rok
2017 1805 2017-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/177/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r.
2017 1806 2017-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/223/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 1807 2017-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/200/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowości Tułowice
2017 1808 2017-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/202/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Tułowice przedszkolach publicznych
2017 1809 2017-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/203/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/102/08 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki
2017 1810 2017-07-04 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.242.2017 Burmistrza Leśnicy z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
2017 1811 2017-07-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.44.2017.MK Wojewody Opolskiego z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLII/837/17 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Groszowice II” w Opolu
2017 1812 2017-07-04 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 16 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za 2016 rok
2017 1813 2017-07-04 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 30 marca 2017 r. z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2016 rok
2017 1814 2017-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV-254/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2017 rok
2017 1815 2017-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/285/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1816 2017-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.195.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2017
2017 1817 2017-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/322/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biskupów w Gminie Głuchołazy
2017 1818 2017-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/323/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bodzanów w Gminie Głuchołazy
2017 1819 2017-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/324/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Burgrabice w Gminie Głuchołazy
2017 1820 2017-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/325/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Charbielin w Gminie Głuchołazy
2017 1821 2017-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/326/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gierałcice w Gminie Głuchołazy
2017 1822 2017-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/327/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jarnołtówek w Gminie Głuchołazy
2017 1823 2017-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/328/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Konradów w Gminie Głuchołazy
2017 1824 2017-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/329/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Markowice w Gminie Głuchołazy
2017 1825 2017-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/330/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Las w Gminie Głuchołazy
2017 1826 2017-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/331/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Świętów w Gminie Głuchołazy
2017 1827 2017-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/332/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podlesie w Gminie Głuchołazy
2017 1828 2017-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/333/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pokrzywna w Gminie Głuchołazy
2017 1829 2017-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/334/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Polski Świętów w Gminie Głuchołazy
2017 1830 2017-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/335/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sławniowice w Gminie Głuchołazy
2017 1831 2017-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/336/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Las w Gminie Głuchołazy
2017 1832 2017-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/337/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sucha Kamienica w Gminie Głuchołazy
2017 1833 2017-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/338/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilamowice Nyskie w Gminie Głuchołazy
2017 1834 2017-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.182.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy ,,22 Lipca” w miejscowości Polska Nowa Wieś
2017 1835 2017-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/344/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
2017 1836 2017-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/277/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olesno
2017 1837 2017-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/278/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2017 1838 2017-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/288/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2017 r.
2017 1839 2017-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/209/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Strzeleczki instrumentem płatniczym
2017 1840 2017-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/210/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Strzeleczki oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
2017 1841 2017-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/157/17 Rady Gminy Turawa z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2017 roku
2017 1842 2017-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/299/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/252/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 1843 2017-07-05 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zakres Europejski Fundusz Społeczny – wersja nr 20
2017 1844 2017-07-05 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – wersja nr 22
2017 1845 2017-07-05 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 27 marca 2017 r. z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
2017 1846 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/199/17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2017 1847 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.239.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała
2017 1848 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.240.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 1849 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.241.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Biała
2017 1850 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.242.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości  Biała
2017 1851 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.243.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Biała
2017 1852 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.244.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Biała
2017 1853 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.245.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości  Łącznik
2017 1854 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.246.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Łącznik
2017 1855 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/402/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Ostapa Dłuskiego” na ulicę „Żołnierzy Wyklętych”
2017 1856 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/418/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 1857 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/403/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2017 1858 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/298/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Tarnów Opolski - Wschód” w granicach gminy Gogolin - część „A”
2017 1859 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/162/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1860 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/217/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łambinowice r XXV/198/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łambinowice
2017 1861 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/218/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną, położoną na terenie Gminy Łambinowice (teren Łambinowickiej Fabryki Maszyn Celpa S.A. w Łambinowicach)
2017 1862 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/219/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miejscowości Łambinowice
2017 1863 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/220/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miejscowości Łambinowice
2017 1864 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/270/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia ul. Lipowej w Wojciechowie do kategorii dróg gminnych
2017 1865 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/855/17 Rady Miasta Opola z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2017 1866 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/209/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2017 r.
2017 1867 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/213/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XXXIX/286/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Popielów w ramach pomocy de minimis
2017 1868 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/215/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Stobrawa
2017 1869 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/216/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowości Stare Kolnie
2017 1870 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/217/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowości Popielów
2017 1871 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/219/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Popielów
2017 1872 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/220/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna
2017 1873 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/221/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2017 1874 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/258/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2017 1875 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/263/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „22 Lipca” na ulicę „Lipcową” w Tarnowie Opolskim
2017 1876 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/264/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Generała Zawadzkiego” na ulicę „Słoneczną” w Tarnowie Opolskim
2017 1877 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/265/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Generała Świerczewskiego” na ulicę „Wapienniczą” w Tarnowie Opolskim
2017 1878 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/266/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Fornalskiej” na ulicę „Krótką” w Kątach Opolskich
2017 1879 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/267/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Generała Zawadzkiego” na ulicę „Tarnowską” w Przyworach
2017 1880 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/167/2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 1881 2017-07-06 DECYZJA Decyzja Nr OWR.4210.15.2017.21272.IV-A.AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, przedsiębiorstwa energetycznego Elektrociepłownia Milicz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu
2017 1882 2017-07-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.43.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXXI/207/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia
2017 1883 2017-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/259/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok
2017 1884 2017-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/193/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/96/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu Krapkowickiego na realizację zadań służących ochronie powietrza
2017 1885 2017-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/229/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2017 rok
2017 1886 2017-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/259/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów
2017 1887 2017-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/260/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 1888 2017-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/315/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 1889 2017-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/199/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach
2017 1890 2017-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/202/2017 Rady Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Murów
2017 1891 2017-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/239/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2017 1892 2017-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/240/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "XXX-lecia PRL" w Graczach na nazwę ulicy "Sportowa"
2017 1893 2017-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/241/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "XX-lecia PRL" w Graczach na nazwę ulicy "Bazaltowa"
2017 1894 2017-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/242/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "Dąbrowszczaków" w Niemodlinie na nazwę ulicy "Gazowa"
2017 1895 2017-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/850/17 Rady Miasta Opola z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola
2017 1896 2017-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/851/17 Rady Miasta Opola z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie kryteriów organu prowadzącego, liczby punktów dla każdego kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także przyznania liczby punktów kryteriom ustawowym na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego i na pierwszym etapie postępowania uzupełniającego do Bursy wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu
2017 1897 2017-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/852/17 Rady Miasta Opola z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie kryteriów organu prowadzącego, liczby punktów dla każdego kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także przyznania liczby punktów kryteriom ustawowym na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego i na pierwszym etapie postępowania uzupełniającego do Bursy nr II funkcjonującej w Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu
2017 1898 2017-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/853/17 Rady Miasta Opola z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i na drugim etapie postępowania uzupełniającego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto Opole, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2017 1899 2017-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/854/17 Rady Miasta Opola z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej uczniom, od klas VII do klas VIII Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Łangowskiego
2017 1900 2017-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/256/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
2017 1901 2017-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/657/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Prudnik lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg oraz o niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Prudnik lub jej jednostkom organizacyjnym.
2017 1902 2017-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/201/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 1903 2017-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/224/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
2017 1904 2017-07-07 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Wołczyna z dnia 14 marca 2017 r. z wykonania budżetu gminy Wołczyn za 2016 rok
2017 1905 2017-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/239/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/185/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2017
2017 1906 2017-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/320/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
2017 1907 2017-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/276/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie Statutu Gminy Dobrzeń Wielki
2017 1908 2017-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/277/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1909 2017-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/279/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzeniu Wielkim
2017 1910 2017-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/320/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2017 rok
2017 1911 2017-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/380/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie przychodów, dochodów i wydatków
2017 1912 2017-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/382/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 1913 2017-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/248/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 1914 2017-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/249/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubsza do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Lubsza
2017 1915 2017-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/193/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 1916 2017-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/246/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
2017 1917 2017-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/245/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/201/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 lutego 2017 r. dotyczącej ustalania stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów
2017 1918 2017-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/246/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2017 1919 2017-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/659/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2017 rok
2017 1920 2017-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/660/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2017 rok
2017 1921 2017-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 165/XXV/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 135/XXI/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
2017 1922 2017-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/186/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2017 roku"
2017 1923 2017-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/187/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1924 2017-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/277/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu „Twoje M”, ustalenia zasad jego realizacji oraz kryteriów naboru uczestników programu
2017 1925 2017-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz
2017 1926 2017-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/356/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żywocice
2017 1927 2017-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/228/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Czarnolas oraz części obrębu Mroczkowa
2017 1928 2017-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/229/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla części obrębu wsi Chróścina
2017 1929 2017-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/230/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla części obrębu Stary Grodków
2017 1930 2017-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/231/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Makowice - część 2
2017 1931 2017-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/276/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Sucha
2017 1932 2017-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/240/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2017
2017 1933 2017-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/398/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2017 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2017 rok
2017 1935 2017-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/304/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1936 2017-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/221/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok
2017 1937 2017-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/333/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2017 rok
2017 1938 2017-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.187.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 1939 2017-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/185/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2017 1940 2017-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/215/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2017 r.
2017 1941 2017-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/243/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2017
2017 1942 2017-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/582/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/381/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego - „bonu wychowawczego”
2017 1943 2017-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/583/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/382/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zasad finansowania sołectw Gminy Nysa.
2017 1944 2017-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/268/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno
2017 1945 2017-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/849/17 Rady Miasta Opola z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok
2017 1946 2017-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/174/17 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2017 rok
2017 1947 2017-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/211/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok
2017 1948 2017-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/207/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.
2017 1949 2017-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/208/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 r.
2017 1950 2017-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/141/2017 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały Nr XIII/96/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Świerczów, nie stanowiące wyłącznej własności gminy
2017 1951 2017-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/257/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 1952 2017-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/267/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017 r.
2017 1953 2017-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/165/2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok
2017 1954 2017-07-12 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/BOU-3/17 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
2017 1955 2017-07-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 czerwca 2017 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LASOWICE WIELKIE ZA 2016 r.
2017 1956 2017-07-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za 2016 rok (wraz z informacją o stanie mienia)
2017 1957 2017-07-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2017 Wójta Gminy Popielów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Popielów za rok 2016
2017 1934 2017-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/256/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w mieście Głogówek
2017 1958 2017-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/206/2017 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 3 lipca 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2017
2017 1959 2017-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/200/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 rok
2017 1960 2017-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/217/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r.
2017 1961 2017-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 1355/17 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2017 r.
2017 1962 2017-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.236.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
2017 1963 2017-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/220/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2017 rok
2017 1964 2017-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/272/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2017
2017 1965 2017-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.162.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2017 rok
2017 1966 2017-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/299/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski - część 1
2017 1967 2017-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/263/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
2017 1968 2017-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/264/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
2017 1969 2017-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/243/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2017
2017 1970 2017-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/247/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017
2017 1971 2017-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/262/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory – 2
2017 1972 2017-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/274/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/226/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2017 r.
2017 1973 2017-07-14 DECYZJA Decyzja Nr OWR.4210.23.2017.13616.IX-A.GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy GZP Energia Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach
2017 1974 2017-07-14 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.I.0050.52.2017 Burmistrza Gogolina z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania i informacji z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
2017 1975 2017-07-14 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.0050.35.2017 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2016 rok
2017 1976 2017-07-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 2016 roku
2017 1977 2017-07-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Świerczów z dnia 30 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2016 rok
2017 1978 2017-07-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Korfantowa z dnia 28 czerwca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Korfantów za rok 2016
2017 1979 2017-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/238/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Namysłowie, ul. Pułaskiego 3c
2017 1980 2017-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/242/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2017 roku
2017 1981 2017-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/275/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 24 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2017 rok
2017 1982 2017-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/204/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2017 1983 2017-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/205/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę Jemielnica oraz zasad jego ustalania
2017 1984 2017-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/206/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna
2017 1985 2017-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/412/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle
2017 1986 2017-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/414/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z targowisk położonych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2017 1987 2017-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/415/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2017 1988 2017-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/417/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
2017 1989 2017-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/184/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2017-2018 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lubrza
2017 1990 2017-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/584/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok
2017 1991 2017-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/864/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie poboru opłaty targowej na terenie miasta Opola
2017 1992 2017-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/869/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom i placówkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 1993 2017-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/871/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze - oddech dla Opola”
2017 1994 2017-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/872/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie miasta Opola
2017 1995 2017-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/908/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2017 1996 2017-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/182/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2017 1997 2017-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/133/2017 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały Nr XVIII/79/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2017 1998 2017-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/136/2017 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 r.
2017 1999 2017-07-17 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 17 lipca 2017 r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach przeprowadzonych w dniu 16 lipca 2017 r.
2017 2000 2017-07-19 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty
2017 2001 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/874/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Wrzoski oraz nadania jej Statutu
2017 2002 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/875/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Sławice oraz nadania jej Statutu
2017 2003 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/876/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Dzielnicy Bierkowice
2017 2004 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/877/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Półwieś oraz nadania jej Statutu
2017 2005 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/878/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Zaodrze oraz nadania jej Statutu
2017 2006 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/879/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Nadodrze oraz nadania jej Statutu
2017 2007 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/880/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Chmielowice oraz nadania jej Statutu
2017 2008 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/881/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Dzielnicy Szczepanowice - Wójtowa Wieś
2017 2009 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/882/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Winów oraz nadania jej Statutu
2017 2010 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/883/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Żerkowice oraz nadania jej Statutu
2017 2011 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/884/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Brzezie oraz nadania jej Statutu
2017 2012 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/885/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Świerkle oraz nadania jej Statutu
2017 2013 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/886/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Czarnowąsy oraz nadania jej Statutu
2017 2014 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/887/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Borki oraz nadania jej Statutu
2017 2015 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/888/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Dzielnicy Wróblin
2017 2016 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/889/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Krzanowice oraz nadania jej Statutu
2017 2017 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/890/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Dzielnicy Zakrzów
2017 2018 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/891/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Chabry oraz nadania jej Statutu
2017 2019 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/892/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Armii Krajowej oraz nadania jej Statutu
2017 2020 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/893/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Dzielnicy Gosławice
2017 2021 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/894/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Malinka oraz nadania jej Statutu
2017 2022 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/895/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Kolonia Gosławicka oraz nadania jej Statutu
2017 2023 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/896/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Dzielnicy Nowa Wieś Królewska
2017 2024 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/897/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Dzielnicy Grudzice
2017 2025 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/898/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Dzielnicy Groszowice
2017 2026 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/899/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Malina oraz nadania jej Statutu
2017 2027 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/900/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Dzielnicy Grotowice
2017 2028 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/901/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Stare Miasto oraz nadania jej Statutu
2017 2029 2017-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/902/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Śródmieście oraz nadania jej Statutu
2017 2030 2017-07-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/240/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej
2017 2031 2017-07-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/241/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z wypożyczalni rowerów
2017 2032 2017-07-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/207/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2017 r.
2017 2033 2017-07-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/600/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Nysa
2017 2034 2017-07-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/602/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/184/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Nysa oraz gmin sąsiadujących w ramach porozumień międzygminnych
2017 2035 2017-07-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/604/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
2017 2036 2017-07-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/858/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok
2017 2037 2017-07-21 ANEKS Aneks Nr 21 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2017 2038 2017-07-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/203/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 rok
2017 2039 2017-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/214/2017 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu głubczyckiego na 2017 rok
2017 2040 2017-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/306/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Malnia
2017 2041 2017-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/411/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 czerwca 2017 r. w przedmiocie ogłoszenia oraz określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Kędzierzyn-Koźle projektów uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie zmiany statutów osiedli utworzonych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle
2017 2043 2017-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/185/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś
2017 2044 2017-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/270/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 2045 2017-07-24 DECYZJA Decyzja Nr OWR.4210.27.2017.4595.XI-B.DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła DUON Praszka Sp. z o.o. z siedzibą w Praszce
2017 2042 2017-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/184/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś
2017 2046 2017-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/870/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu
2017 2047 2017-07-25 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.178.2017 Wójta Gminy Radłów z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2016
2017 2048 2017-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/269/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych
2017 2049 2017-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/599/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Wolności, Kolejowej, Józefa Bema i Piastowskiej
2017 2050 2017-07-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.48.2017.MK Wojewody Opolskiego z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXII/178/2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Tarnów Opolski-Wschód” w granicach gminy Izbicko-część „A”
2017 2051 2017-07-26 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 118/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie ze skargi Gminy Dobrzeń Wielki na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 11 stycznia 2017 r., nr IN.I.743.29.2016.KB, w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2017 2052 2017-07-26 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 119/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie ze skargi Gminy Dobrzeń Wielki na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 11 stycznia 2017 r., nr IN.I.743.29.2016.KB, w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2017 2053 2017-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/237/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017 r.
2017 2054 2017-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/340/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2017 rok
2017 2055 2017-07-27 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 47/2017 Burmistrza Byczyny z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Byczynie oraz informacją o stanie mienia Gminy Byczyna Radzie Miejskiej w Byczynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu
2017 2056 2017-07-27 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Olesna; Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii Ewangelicko – Augsburskiej dla uczniów szkół Gminy Olesno.
2017 2057 2017-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/267/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2017 rok
2017 2058 2017-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/207/17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/101/16 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Oleski
2017 2059 2017-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/329/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2017 2060 2017-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.237.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
2017 2061 2017-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.197.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad, na podstawie których sołtysom przysługiwać będzie dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych
2017 2062 2017-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/163/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2017 rok
2017 2063 2017-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/601/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok
2017 2064 2017-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/605/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok
2017 2065 2017-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/276/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Zdzieszowicach
2017 2066 2017-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/277/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Zdzieszowicach
2017 2067 2017-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/278/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Zdzieszowicach
2017 2068 2017-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/279/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Rozwadzy