Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Sierpień 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 2069 2017-08-01 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 43/2017 Starosty Strzeleckiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 2/2017 Starosty Strzeleckiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem prowadzonego przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu w 2017 roku
2017 2070 2017-08-01 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.0050.459.2017 Burmistrza Białej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała i sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2016 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego
2017 2071 2017-08-01 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/29/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
2017 2072 2017-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.54.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz
2017 2073 2017-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.59.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXX/356/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żywocice
2017 2074 2017-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.64.2017.MK Wojewody Opolskiego z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXXI/231/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Makowice-część 2
2017 2075 2017-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/265/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Korfantów
2017 2076 2017-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/266/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Korfantów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji.
2017 2077 2017-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/281/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg - umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2017 2078 2017-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/283/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla obszaru obejmującego północną część Osiedla Piastów Śląskich
2017 2079 2017-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/284/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śląskich”
2017 2080 2017-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/285/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie Gminy Strzelce Opolskie
2017 2081 2017-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/286/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Rosenbergów” znajdującej się w Strzelcach Opolskich
2017 2082 2017-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/287/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Gen. Karola Świerczewskiego” znajdującej się w Strzelcach Opolskich
2017 2083 2017-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/289/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Służba Polsce” znajdującej się w Dziewkowicach
2017 2084 2017-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/290/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Marcelego Nowotki” znajdującej się w Dziewkowicach
2017 2085 2017-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/291/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 2086 2017-08-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.61.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXV/298/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania części terenu górniczego „Tarnów Opolski – Wschód” w graniach gminy Gogolin – Część „A”
2017 2087 2017-08-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.68.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXII/185/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś
2017 2088 2017-08-03 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Turawa z dnia 28 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Turawa za 2016 rok
2017 2089 2017-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/205/17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2017 2090 2017-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/328/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
2017 2091 2017-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.198.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2017
2017 2092 2017-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/283/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno
2017 2093 2017-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/285/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Olesna
2017 2094 2017-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/668/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2017 rok
2017 2095 2017-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/181/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Skarbimierz-Osiedle do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2017 2096 2017-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/274/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017 r.
2017 2097 2017-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/266/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 2098 2017-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/269/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
2017 2099 2017-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/270/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
2017 2100 2017-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/139/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2017
2017 2101 2017-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/278/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/226/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2017 r.
2017 2102 2017-08-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 1377/17 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2017 r.
2017 2103 2017-08-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/292/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2104 2017-08-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/280/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok
2017 2105 2017-08-09 ANEKS Aneks Nr 2 Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 4 lipca 2017 r. do porozumienia Nr DIG.042.55.2015 zawartego w dniu 19 listopada 2015 roku w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy"
2017 2106 2017-08-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/217/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Dziergowice
2017 2107 2017-08-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/159/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 2108 2017-08-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/231/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
2017 2109 2017-08-11 ANEKS Aneks Nr 22 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 14 lipca 2017 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2017 2110 2017-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/282/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodków” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, realizowanych na terenie Gminy Grodków
2017 2111 2017-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 698/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie likwidacji Przedszkola w Kowalowicach z Oddziałem Zamiejscowym w Smogorzowie
2017 2112 2017-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/283/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 2113 2017-08-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.1.18.2017 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
2017 2114 2017-08-18 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 2115 2017-08-18 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 37/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ze skargi (...) Spółka z o.o. z siedzibą w (...) na uchwałę Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2011 r., Nr XIX/283/11, w przedmiocie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole
2017 2116 2017-08-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 705/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 2117 2017-08-21 POROZUMIENIE Porozumienie Nr PZD/P/01/2017 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie realizacjii zadania pn. ,,Budowa chodnika w ciągu ul. Szpaków – Etap I”
2017 2118 2017-08-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.9.2017.LM Wojewody Opolskiego z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIX/600/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Nysa
2017 2119 2017-08-23 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/AFB/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Prudniku z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie gmin Prudnik i Lubrza
2017 2120 2017-08-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/308/17 Rady Gminy Branice z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Żymierskiego” w Branicach na nazwę ulicy „Główna"
2017 2121 2017-08-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/309/17 Rady Gminy Branice z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały o ustaleniu planu sieci przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Branice
2017 2122 2017-08-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/312/17 Rady Gminy Branice z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Branice oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli
2017 2123 2017-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 692/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przeczów, Niwki, Krasowice
2017 2124 2017-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 693/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Minkowskie, Żaba Duża
2017 2125 2017-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 694/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krasowice
2017 2126 2017-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 695/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smarchowice Śląskie
2017 2127 2017-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 696/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
2017 2128 2017-08-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.67.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXII/184/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś
2017 2129 2017-08-28 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kluczborku z dnia 17 sierpnia 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na obszarze powiatu kluczborskiego
2017 2130 2017-08-28 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 2/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nysie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na obszarze powiatu nyskiego
2017 2131 2017-08-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/233/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2017 rok
2017 2132 2017-08-28 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Nr 3/2017 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł.
2017 2133 2017-08-28 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Zawadzkiego; Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Lasowice Wielkie zadania publicznego w zakresie zorganizowania nauki religii uczniów/wychowanków wyznania ewangelicko- augsburskiego zamieszkałych na terenie gminy Zawadzkie i uczęszczających do szkół/przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zawadzkie
2017 2134 2017-08-28 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 2135 2017-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/310/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Gogolin
2017 2136 2017-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/363/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
2017 2137 2017-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/259/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
2017 2138 2017-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/193/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2017 roku"
2017 2139 2017-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/194/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2140 2017-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/288/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy znajdującej się w Szymiszowie
2017 2141 2017-08-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.10.2017.KN Wojewody Opolskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/288/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy znajdującej się w Szymiszowie
2017 2142 2017-08-30 ANEKS Aneks Nr 1 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Prezydenta Miasta Opola z dnia 3 lipca 2017 r. do Porozumienia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przekazania Gminie Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego -Gminy Kędzierzyn-Koźle - związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle
2017 2143 2017-08-30 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu związku powiatowo-gminnego pod nazwą „JEDŹ Z NAMI” z siedzibą w Strzelcach Opolskich
2017 2144 2017-08-30 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Gogolin
2017 2145 2017-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 459/2017 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
2017 2146 2017-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/250/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Ozimku
2017 2147 2017-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/251/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Ozimku
2017 2148 2017-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/252/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Szczedrzyku
2017 2149 2017-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/304/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Paczków
2017 2150 2017-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/305/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, za wysługę lat oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Paczków
2017 2151 2017-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/307/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Paczków
2017 2152 2017-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/308/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 2153 2017-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/253/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2154 2017-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.203.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Jaryszowie z: „22 Lipca” na ulicę: „Spokojna”
2017 2155 2017-08-31 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 97/17 Wojewody Opolskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tułowice
2017 2156 2017-08-31 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 98/17 Wojewody Opolskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Głubczycach