Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Wrzesień 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 2157 2017-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/220/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bierawa
2017 2158 2017-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/222/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic
2017 2159 2017-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/223/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy dla placu w Kotlarni
2017 2160 2017-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/165/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2017 rok
2017 2161 2017-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/212/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 2162 2017-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/169/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów
2017 2163 2017-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/205/2017 Rady Gminy Murów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Hanki Sawickiej” na ulicę „Nowa” w Murowie
2017 2164 2017-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/606/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Leona Kruczkowskiego na ulicę Romana Dmowskiego
2017 2165 2017-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/607/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Janka Krasickiego na ulicę Ignacego Krasickiego
2017 2166 2017-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/609/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, finansowanych ze środków budżetu Gminy Nysa
2017 2167 2017-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/162/17 Rady Gminy Turawa z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w miejscowości Zawada, Gmina Turawa
2017 2168 2017-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/308/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli
2017 2169 2017-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/313/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w przedszkolach w gminie Zawadzkie
2017 2170 2017-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/314/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia żłobka dla którego organem prowadzącym jest gmina Zawadzkie oraz nadania mu statutu
2017 2171 2017-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/208/17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi powiatowej nr 1939 O na odcinku od DW 494 - Nowe Karmonki - Bodzanowice
2017 2172 2017-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/386/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Kluczbork instrumentem płatniczym
2017 2173 2017-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/389/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/378/17 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli
2017 2174 2017-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 169/XXVI/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 135/XXI/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.
2017 2175 2017-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 170/XXVI/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radłów
2017 2176 2017-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/193/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mechnicy
2017 2177 2017-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/207/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tułowice
2017 2178 2017-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/209/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulic w miejscowości Tułowice
2017 2179 2017-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/210/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki dzieciom w czasie przewozu do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Tułowice, wobec których Gmina Tułowice nie ma takiego obowiązku
2017 2180 2017-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/308/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2181 2017-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/209/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barut, w Gminie Jemielnica dla części działki nr 280
2017 2182 2017-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/210/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barut, w Gminie Jemielnica dla części działki nr 283
2017 2183 2017-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/162/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 2184 2017-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/321/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 sierpnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 2185 2017-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/301/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 20017 r.
2017 2186 2017-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/189/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rudniki
2017 2187 2017-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.208.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2188 2017-09-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.73.2017.AD Wojewody Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXXIII/217/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Dziergowice
2017 2189 2017-09-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2017 Burmistrza Olesna; Wojewody Opolskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie realizacji w 2017 r. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017
2017 2190 2017-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/230/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 rok
2017 2191 2017-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/218/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Bierawa na rok 2017
2017 2192 2017-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/272/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 2193 2017-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.185.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowościach gminnych
2017 2194 2017-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.187.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izbicko
2017 2195 2017-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.188.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV.149.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izbicko
2017 2196 2017-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/167/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2197 2017-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/610/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok
2017 2198 2017-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/297/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w statucie Młodzieżowej Rady Gminy Strzelce Opolskie
2017 2199 2017-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/299/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela będącego dyrektorem szkoły, zespołu placówek oświatowych lub pełniącego inne stanowisko kierownicze
2017 2200 2017-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/300/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/257/01 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie określenia kryteriów przeznaczania do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy oraz zasad sprzedaży budynków i Uchwały Nr XXXIII/263/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Strzelce Opolskie
2017 2201 2017-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/164/17 Rady Gminy Turawa z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2017 roku
2017 2202 2017-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/306/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/252/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 2203 2017-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/282/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nazwy ulicy w Zdzieszowicach
2017 2204 2017-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/172/2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok
2017 2205 2017-09-07 DECYZJA Decyzja Nr OWR.4210.22.2017.73.XVII-A.HK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Energetyka Cieplna Opolszczyzny Spółka Akcyjna
2017 2206 2017-09-07 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Namysłowa; Burmistrza Oleśnicy z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów szkół Gminy Namysłów
2017 2207 2017-09-07 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2017 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 6 września 2017 r. w sprawie realizacji w 2017 r. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017
2017 2208 2017-09-07 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
2017 2209 2017-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/210/17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2017 2210 2017-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/211/17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Oleśnie nr XXIII/187/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2017 2211 2017-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/224/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym utworzonym przy placówce opiekuńczo-wychowawczej w Turawie
2017 2212 2017-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/227/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu opolskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Opolski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2017 2213 2017-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/393/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie przychodów i wydatków
2017 2214 2017-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/206/2017 Rady Gminy Murów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Związku Walki Młodych” na ulicę „Słoneczna” w Murowie
2017 2215 2017-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/207/2017 Rady Gminy Murów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Karola Świerczewskiego” na ulicę „Parkowa” w Murowie
2017 2216 2017-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/608/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu
2017 2217 2017-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/686/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości
2017 2218 2017-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/711/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 2219 2017-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/712/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 2220 2017-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/713/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 2221 2017-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/714/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 2222 2017-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/205/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2017 r.
2017 2223 2017-09-08 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2017 Burmistrza Kolonowskiego; Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 5 września 2017 r. w sprawie przekazania przez gminę Kolonowskie gminie Strzelce Opolskie zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na trasie miasto Strzelce Opolskie – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna dla Uczniów ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, Autyzmem w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Piastowskiej 19
2017 2224 2017-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV-274/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Baborów
2017 2225 2017-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/299/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2226 2017-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/300/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna
2017 2227 2017-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/303/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Byczyna oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg
2017 2228 2017-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/306/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określania trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2017 2229 2017-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/346/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/216/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kietrz
2017 2230 2017-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/361/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej
2017 2231 2017-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/917/17 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola
2017 2232 2017-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/918/17 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Opola
2017 2233 2017-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/919/17 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania
2017 2234 2017-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/920/17 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 2235 2017-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/926/17 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2017 2236 2017-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/927/17 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu
2017 2237 2017-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/934/17 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez Miasto Opole oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Miasto Opole oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2017 2238 2017-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/936/17 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Hali Widowiskowo-Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu przy ul. Oleskiej 70
2017 2239 2017-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/937/17 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zniżek w opłatach za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Opole uprawnienia do stanowienia o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń
2017 2240 2017-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/938/17 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustawienia pomnika księcia Kazimierza Opolskiego
2017 2241 2017-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/939/17 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Opole
2017 2242 2017-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/309/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego w Zawadzkiem
2017 2243 2017-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.163.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy osiedla
2017 2244 2017-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.164.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 1 września 2017 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2017 2245 2017-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.165.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 1 września 2017 r. w sprawie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
2017 2246 2017-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.166.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 1 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Domaszowice
2017 2247 2017-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.167.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2017 2248 2017-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.183.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 2249 2017-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.194.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 6 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Komprachcice instrumentem płatniczym
2017 2250 2017-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/247/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemodlin
2017 2251 2017-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/248/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 2252 2017-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/296/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/226/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2017 r.
2017 2253 2017-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/273/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 2254 2017-09-11 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 10 września 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki przeprowadzonych w dniu 10 września 2017 r.
2017 2255 2017-09-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.75.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/284/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śląskich”
2017 2256 2017-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/208/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barut, w Gminie Jemielnica dla działki nr 174
2017 2257 2017-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/344/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2017 rok
2017 2258 2017-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/355/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad umieszczania reklam na obiektach i terenach komunalnych Gminy Kietrz, w tym na urządzeniach i obiektach użyteczności publicznej.
2017 2259 2017-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/673/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2017 rok
2017 2260 2017-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/215/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.
2017 2262 2017-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/225/2017 Rady Gminy Walce z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2017 rok
2017 2261 2017-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/216/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 r.
2017 2263 2017-09-13 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 0510/P/4/2017 Wojewody Opolskiego z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu nyskiego i prudnickiego
2017 2264 2017-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/342/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Województwu Opolskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym
2017 2265 2017-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/343/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/304/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zasad, warunków i trybu udzielania stypendiów w ramach programu pomocy stypendialnej realizowanego w ramach projektu pn. "Wspieramy najlepszych II" realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020
2017 2266 2017-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/344/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zmiany statutu Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
2017 2267 2017-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/208/2017 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2017
2017 2268 2017-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/294/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2269 2017-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.169.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2017 rok
2017 2270 2017-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/193/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2017 2271 2017-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/915/17 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok
2017 2272 2017-09-13 DECYZJA Decyzja Nr OWR.4210.33.2017.88.XV-a.GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.z siedzibą w Namysłowie
2017 2273 2017-09-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr ED.4464.1.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska; Wójta Gminy Bierawa z dnia 8 września 2017 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kuźnia Raciborska od Gminy Bierawa zadań z zakresu oświaty, polegających na zapewnieniu uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu
2017 2274 2017-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 1411/17 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2017 r.
2017 2275 2017-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/236/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 4 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017 r.
2017 2276 2017-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/284/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 2277 2017-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/286/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic
2017 2278 2017-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/287/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dobrzeń Wielki
2017 2279 2017-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/354/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Marszałka Michała Roli-Żymierskiego” znajdującej się w miejscowości Kietrz
2017 2280 2017-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/236/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2017 rok
2017 2281 2017-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.193.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 2282 2017-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/249/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2017
2017 2283 2017-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 214/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 7 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Praszka
2017 2284 2017-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 215/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 7 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 2285 2017-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 218/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 7 września 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego.
2017 2286 2017-09-14 ANEKS Aneks Nr 23 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2017 2287 2017-09-14 ANEKS Aneks Nr 24 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2017 2288 2017-09-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/BOU-4/17 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”
2017 2289 2017-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/221/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/149/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r. w  sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2290 2017-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/222/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa
2017 2291 2017-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/226/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 września 2017 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem szkoły lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w  szkole, przedszkolu oraz wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, logopedy i psychologa
2017 2292 2017-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/227/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Dąbrowa
2017 2293 2017-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/313/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 6 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2294 2017-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/430/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2017 – 2020”
2017 2295 2017-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/432/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 2296 2017-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/434/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy dotychczasowej ulicy Pionierów zlokalizowanej w Kędzierzynie-Koźlu na osiedlu Śródmieście
2017 2297 2017-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/435/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy dotychczasowej ulicy Dąbrowszczaków zlokalizowanej w Kędzierzynie-Koźlu na osiedlu Sławięcice
2017 2298 2017-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/436/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy dotychczasowej ulicy 9 Maja zlokalizowanej w Kędzierzynie-Koźlu na osiedlu Śródmieście
2017 2299 2017-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/437/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy dotychczasowej ulicy Lucjana Szenwalda zlokalizowanej w Kędzierzynie-Koźlu na osiedlu Zachód
2017 2300 2017-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/438/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy dotychczasowej ulicy Józefa Wieczorka zlokalizowanej w Kędzierzynie-Koźlu na osiedlu Piastów
2017 2301 2017-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/240/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalania zasad udzielania i rozmiaru obniżek i rozmiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz innych zasad wynikających z art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela
2017 2302 2017-09-15 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2017 Burmistrza Gminy Paczków; Wojewody Opolskiego z dnia 14 września 2017 r. w sprawie realizacji w 2017 r. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017
2017 2303 2017-09-18 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 10/2017 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 14 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej "Bąków", "Chocianowice", "nowe"
2017 2304 2017-09-18 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 11/2017 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 15 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Markotów”
2017 2305 2017-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/341/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2017 rok
2017 2306 2017-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/615/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/445/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat
2017 2307 2017-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/617/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 2308 2017-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/620/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/526/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Nysa dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne
2017 2309 2017-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/717/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2017 rok
2017 2310 2017-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.200.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 13 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Chrząstowice w ramach pomocy de minimis na lata 2014 - 2020
2017 2311 2017-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/931/17 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IVd” w Opolu
2017 2312 2017-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/932/17 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wójtowa Wieś II” w Opolu
2017 2313 2017-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/160/17 Rady Gminy Turawa z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru wsi Turawa
2017 2314 2017-09-20 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Województwa Opolskiego; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie powierzenia przez Województwo Śląskie Województwu Opolskiemu zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi oraz przyjęcia przez Województwo Śląskie od Województwa Opolskiego powierzonego zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi
2017 2315 2017-09-21 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 2/AFB/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Prudniku z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany rozporządzenia nr l/AFB/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Prudniku z dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie gmin Prudnik i Lubrza
2017 2316 2017-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/282/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2017
2017 2317 2017-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/271/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic
2017 2318 2017-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/275/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
2017 2319 2017-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 211/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2017 rok
2017 2320 2017-09-21 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 106/17 Wojewody Opolskiego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Wołczynie
2017 2321 2017-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/277/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2017 rok
2017 2322 2017-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/301/2017 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary w obrębach: Ciecierzyn, Gołkowice, Proślice, Sarnów, Byczyna, Roszkowice
2017 2323 2017-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 717/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej
2017 2324 2017-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 718/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów
2017 2325 2017-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/391/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów zainwestowanych wsi Krasków
2017 2326 2017-09-22 ANEKS Aneks Nr 3/2017 Burmistrza Kolonowskiego; Burmistrza Ozimka z dnia 1 września 2017 r. do porozumienia międzygminnego z dnia 1 września 2014 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kolonowskie od Gminy Ozimek zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie
2017 2327 2017-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/248/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017 r.
2017 2328 2017-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/209/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 września 2017 r. w sprawie pozbawienia niektórych dróg kategorii dróg gminnych
2017 2329 2017-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/612/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok
2017 2330 2017-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/187/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2017 2331 2017-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/235/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 2332 2017-09-25 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie wykazu jednostek z województwa opolskiego, którym w 2017 r. przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa i rezerwy celowej budżetu państwa w 2017 roku, na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
2017 2333 2017-09-26 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 3/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nysie z dnia 25 września 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na obszarze powiatu nyskiego
2017 2334 2017-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.202.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2017
2017 2335 2017-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/229/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok
2017 2337 2017-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/285/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Fornalskiej w miejscowości Grodków
2017 2338 2017-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/286/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego w miejscowości Grodków
2017 2339 2017-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/287/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Zawadzkiego w miejscowości Grodków
2017 2340 2017-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/290/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie Statutu Gminy Grodków
2017 2341 2017-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/292/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Grodków oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
2017 2342 2017-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/295/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
2017 2343 2017-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/300/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodków” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, realizowanych na terenie Gminy Grodków
2017 2344 2017-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/239/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w Gminie Kolonowskie
2017 2345 2017-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.196.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziekaństwo w Gminie Komprachcice
2017 2346 2017-09-27 UMOWA Umowa Wójta Gminy Chrząstowice; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Usługi w zakresie prac geodezyjno-kartograficznych dotyczące podziału działki nr 613/276 obręb Suchy Bór w związku z regulacją stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1752 O Lędziny – DK 94 –oddzielenie drogi powiatowej od dróg gminnych”
2017 2347 2017-09-27 UMOWA Umowa Burmistrza Prószkowa; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont pobocza drogi powiatowej Nr 1754 O Chmielowice – Prószków z wydzieleniem ciągu pieszego na odcinku Nowa Kuźnia – Prószków”
2017 2336 2017-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/317/17 Rady Gminy Branice z dnia 18 września 2017 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Branicach, Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Uciechowicach, Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włodzieninie
2017 2348 2017-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.251.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2018 r.
2017 2349 2017-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.252.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia, stanowiącego mienie Gminy Biała
2017 2350 2017-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.254.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała
2017 2351 2017-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/257/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2352 2017-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/258/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Lubsza
2017 2353 2017-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/259/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 września 2017 r. w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Lubsza, uczęszczających do szkół i placówek, wobec których gmina nie ma ustawowego obowiązku bezpłatnego dowożenia
2017 2354 2017-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/261/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 września 2017 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania oraz nabywania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Lubsza
2017 2355 2017-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/212/2017 Rady Gminy Murów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2356 2017-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/216/2017 Rady Gminy Murów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi gminnej publicznej do kategorii drogi wewnętrznej
2017 2357 2017-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 176/XXVII/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 20 września 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radłów
2017 2358 2017-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 177/XXVII/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 20 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2359 2017-09-28 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 2360 2017-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/301/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 2361 2017-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/294/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zaliczenia odcinka ul. Szkolnej w Wachowicach do kategorii dróg gminnych
2017 2362 2017-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/295/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno
2017 2363 2017-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/296/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2017 2364 2017-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/297/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno
2017 2365 2017-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/298/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno
2017 2366 2017-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/299/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno
2017 2367 2017-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/318/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka dla którego organem prowadzącym jest gmina Zawadzkie
2017 2368 2017-09-29 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/09/2017 Burmistrza Byczyny; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 12 września 2017 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kluczborskiemu prowadzenie zadania Gminy Byczyna z zakresu edukacji publicznej