Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Styczeń 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 1 2018-01-03 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Rozumicach
2018 2 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/286/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2017
2018 3 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/243/2017 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2017 rok
2018 4 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/245/2017 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Głubczyckiego na 2018 rok
2018 5 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/309/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok
2018 6 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/310/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok
2018 7 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/345/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 8 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.217.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2017
2018 9 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/254/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2017 rok
2018 10 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/277/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017 r.
2018 11 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/294/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Głogówek za pomocą innego instrumentu płatniczego
2018 12 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/295/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Głogówek
2018 13 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/360/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 14 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/361/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2018 15 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/354/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Gogolin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 16 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/355/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Gogolin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2018 17 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/250/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok
2018 18 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/402/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2017 rok
2018 19 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/414/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2018
2018 20 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/353/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 21 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/363/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 21 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2018 22 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/207/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2017 r.
2018 23 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/278/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2017
2018 24 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/675/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2021 dla Gminy Nysa"
2018 25 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/693/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok
2018 26 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/340/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok
2018 27 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/289/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
2018 28 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/259/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok
2018 29 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/300/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017
2018 30 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/336/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/226/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2017 r.
2018 31 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/245/2017 Rady Gminy Walce z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2017 rok
2018 32 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/249/2017 Rady Gminy Walce z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2018 rok
2018 33 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/263/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
2018 34 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/271/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
2018 35 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/91/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018
2018 36 2018-01-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.114.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXXVI/322/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Żędowice
2018 37 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/281/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2018
2018 38 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/182/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2018 rok
2018 39 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.218.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2018 rok
2018 40 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2018 rok
2018 41 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/267/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 r.
2018 42 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/290/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok
2018 43 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/347/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok
2018 44 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/187/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 45 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/424/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2018 46 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.220.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
2018 47 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/307/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
2018 48 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/312/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
2018 49 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/313/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
2018 50 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/221/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2018 51 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/224/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 52 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/214/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2018 r.
2018 53 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/676/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Nysa obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
2018 54 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/338/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2018 rok
2018 55 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/291/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 56 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/261/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 57 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 254/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2017 rok
2018 58 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 256/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2018 rok
2018 59 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/299/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018
2018 60 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/748/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2018 rok
2018 61 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/750/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2017 rok
2018 62 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/205/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r.
2018 63 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/255/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2018 64 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/258/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 65 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2018 rok
2018 66 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/292/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2018 67 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/40/2017 Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Związku Gmin „PROKADO” w Prószkowie na rok 2018
2018 68 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 47/I/2017 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "JEDŹ Z NAMI" z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Związku Powiatowo – Gminnego „JEDŹ Z NAMI” na rok 2018
2018 69 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/276/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2018 roku
2018 70 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/325/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Nyskiego w 2018 roku
2018 71 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/326/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu nyskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2018 72 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/302/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2018 r.
2018 73 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/303/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki
2018 74 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/310/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2018 75 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/ 252 /2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach udzielającym schronienia osobom bezdomnym
2018 76 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.191.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Domaszowice
2018 77 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.192.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2018 78 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/248/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Łambinowice na lata 2018 – 2021”
2018 79 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 765/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Namysłowie
2018 80 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 766/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów
2018 81 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 767/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 82 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/1075/17 Rady Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom i placówkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 83 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/1076/17 Rady Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu
2018 84 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/1077/17 Rady Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu
2018 85 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/1080/17 Rady Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz określenia warunków i trybu ich przyznawania
2018 86 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/312/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół publicznych prowadzonych na ternie Gminy Otmuchów przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 87 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/318/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach (ćwiczeniach) pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Otmuchów
2018 88 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/362/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Paczków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 89 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/227/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej
2018 90 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/247/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/210/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Strzeleczki oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
2018 91 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/248/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzeleczki na lata 2018-2022
2018 92 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/249/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2018 93 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/250/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2018 94 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/251/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 grudnia 2017 r. ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Strzeleczki
2018 95 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/345/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w przedszkolach w gminie Zawadzkie
2018 96 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/250/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r.
2018 97 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 1653/17 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2017 r.
2018 98 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII 277.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
2018 99 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/504/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Brzeg na rok 2017, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2018 100 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/315/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 101 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/374/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy na realizację zadań zleconych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli
2018 102 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/350/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2018
2018 103 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/351/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Gogolin dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne
2018 104 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII.208.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznego Przedszkola w Izbicku, Publicznego Przedszkola w Krośnicy i Publicznego Przedszkola w Otmicach dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbicko
2018 105 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII.214.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.78.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2018 106 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/193/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2018 107 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/277/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2017
2018 108 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/280/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok
2018 109 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/677/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Nysa w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice dla rejonu przewidzianego do objęcia granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
2018 110 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/678/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic 3 Maja, Jeziornej, Słonecznej i Elizy Orzeszkowej
2018 111 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/679/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Emilii Gierczak i Bohaterów Warszawy
2018 112 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/346/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok
2018 113 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/287/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Pokój na lata 2018-2022”
2018 114 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 193/XXX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 135/XXI/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
2018 115 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 195/XXX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018
2018 116 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII.230.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2018 117 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII.234.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 118 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.238.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2018 rok
2018 119 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.242.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały Nr XXII.162.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2017 rok
2018 120 2018-01-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.119.2017.AD Wojewody Opolskiego z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXIII/316/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kruszywa w miejscowościach Gola Grodkowska i Więcmierzyce w Gminie Grodków
2018 121 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/234/2017 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2017
2018 122 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/278/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2017 roku
2018 123 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/248/17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2018 roku
2018 124 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/251/17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie
2018 125 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/356/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/345/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
2018 126 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/357/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
2018 127 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII-302/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej
2018 128 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII-303/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2018 129 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII-304/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2018 130 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.278.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 131 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/247/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 132 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 771/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2018 133 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/1072/17 Rady Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok
2018 134 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/314/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok
2018 135 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/352/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2017 r.
2018 136 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/199/17 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2017 rok
2018 137 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/217/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie  zmiany uchwały Rady Gminy Reńska Wieś nr XXXIII/216/13 z dnia 11 lipca 2013 r w sprawie nadania nazwy ulicy w Radziejowie
2018 138 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/230/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2017 roku"
2018 139 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/231/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 140 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/307/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2018 141 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/340/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok
2018 142 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/239/2017 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2018
2018 143 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/275/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok
2018 144 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/361/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
2018 145 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/248/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierawa na 2018 rok
2018 146 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.194.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2018 rok
2018 147 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/380/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Głuchołazy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne
2018 148 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/252/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok
2018 149 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/491/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne
2018 150 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/423/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Bażany
2018 151 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/432/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 152 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/205/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza
2018 153 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr 773/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 154 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/316/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2018 rok
2018 155 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/357/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2018 rok
2018 156 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/197/17 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na 2018 rok
2018 157 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/284/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2018 158 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/166/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. W sprawie uchylenia uchwały nr XXX/154/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/53/2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 26 listopada 2015 r. W sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego
2018 159 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/167/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/53/2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2018 160 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/168/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/175/2009 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, przyznawanych za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze, za wysługę lat- w drodze regulaminu
2018 161 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/305/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2018 rok
2018 162 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/339/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 163 2018-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/249/17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
2018 164 2018-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/250/17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli
2018 165 2018-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Świerczów
2018 166 2018-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/229/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 6 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tułowice
2018 167 2018-01-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.111.2017.AD Wojewody Opolskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXXII/222/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa
2018 168 2018-01-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.116.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/188/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolna, gmina Leśnica
2018 169 2018-01-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.118.2017.MK Wojewody Opolskiego z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XL/322/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie Parku Miejskiego
2018 170 2018-01-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.121.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXXVI/369/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony pomiędzy ulicami Bohaterów Warszawy i Powstańców, a linią kolejową w Głuchołazach
2018 171 2018-01-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.122.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/370/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
2018 172 2018-01-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.123.2017.AD Wojewody Opolskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXVI/371/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ul. Gen. Sikorskiego i Moniuszki
2018 173 2018-01-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.124.2017.MK/KD Wojewody Opolskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXX/257/17 Rady Miejskiej w Kolonowskim z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2018 174 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/245/17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2018
2018 175 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII-294/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2017 rok
2018 176 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII-297/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Baborów na 2018 r.
2018 177 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.272.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
2018 178 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/309/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na 2018 rok
2018 179 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/316/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2017
2018 180 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/349/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
2018 181 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII.209.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2018 182 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII.210.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 183 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/195/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2018 rok
2018 184 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/252/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łambinowice na 2018 r.
2018 185 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/254/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2017 r.
2018 186 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/234/2017 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2018
2018 187 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/293/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2018 rok
2018 188 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/295/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2017 rok
2018 189 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/288/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
2018 190 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/289/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2018
2018 191 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/171/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/161/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polska Cerekiew
2018 192 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/211/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2018 193 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/215/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reńska Wieś na rok 2018
2018 194 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/227/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2017 r.
2018 195 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/93/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region”
2018 196 2018-01-15 POROZUMIENIE Porozumienie Nr ZW.031.4.2017 Zarządu Powiatu Raciborskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2018 197 2018-01-16 ANEKS Aneks Nr 14 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Olszanka z dnia 29 listopada 2017 r. do Porozumienia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Olszanka
2018 198 2018-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/392/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2018 rok
2018 199 2018-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/297/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r.
2018 200 2018-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/298/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017 r.
2018 201 2018-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.196.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2017 rok
2018 202 2018-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/372/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2017 rok
2018 203 2018-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/382/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2018 rok
2018 204 2018-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/484/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2018
2018 205 2018-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/437/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom prowadzonym na terenie Gminy Krapkowice
2018 206 2018-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/169/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 r.
2018 207 2018-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/171/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 208 2018-01-17 ANEKS Aneks Nr 1/2017 Burmistrza Ozimka; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 3 listopada 2017 r. zawarty w dniu 3 listopada 2017 r. do Porozumienia z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Ozimek
2018 209 2018-01-17 INFORMACJA Informacja Nr OKA.4210.53.2017.2018.24238.IV.CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez TAMEH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
2018 210 2018-01-17 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Ozimka; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Ozimek
2018 211 2018-01-17 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Niemodlin
2018 212 2018-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/1082/17 Rady Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIa - Piast" w Opolu
2018 213 2018-01-17 INFORMACJA Informacja Nr GK.6640.2.4.2018.EWB Starosty Opolskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia operatu opisowo - kartograficznego oraz ujawnienia danych ewidencyjnych gruntów, budynków i lokali
2018 214 2018-01-17 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Nr PN-III.4131.1.54.2017.AR Wojewody Opolskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Brzegu
2018 215 2018-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/277/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018
2018 216 2018-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/286/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018
2018 217 2018-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/348/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Leśna
2018 218 2018-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/172/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/116/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Polskiej Cerekwi
2018 219 2018-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII.229.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część wsi Sieroniowice
2018 220 2018-01-18 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy DOBRODZIEŃ.
2018 221 2018-01-18 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Zdzieszowic; Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie zorganizowania dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta i gminy Zdzieszowice
2018 222 2018-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/242/17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2018 223 2018-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 1698/17 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2017 r.
2018 224 2018-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/352/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w pasie drogi wojewódzkiej nr 487, ul. Gorzowskiej w Oleśnie
2018 225 2018-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/354/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych w Gminie Olesno
2018 226 2018-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/355/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Olesno, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, zakresu danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji
2018 227 2018-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/319/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/104/2008 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Otmuchów
2018 228 2018-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/328/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w Otmuchowie - Śliwicach
2018 229 2018-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/167/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2017
2018 230 2018-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/208/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś
2018 231 2018-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/207/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 232 2018-01-19 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr PCPR.ON.0711.3.2018.EB Starosty Opolskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. ogłoszenie naboru kandydatów na Członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim
2018 233 2018-01-19 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 8/2016/17 Prezydenta Miasta Zielona Góra; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia klas uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
2018 234 2018-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.275.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2018
2018 235 2018-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/246/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia
2018 236 2018-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/372/18 Rady Gminy Branice z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2018 237 2018-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/259/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 238 2018-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/234/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2018 roku"
2018 239 2018-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/235/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 240 2018-01-22 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 5/2018 Starosty Prudnickiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w 2018 r.
2018 241 2018-01-22 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 6/2018 Starosty Prudnickiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w 2018 r.
2018 242 2018-01-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2018 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
2018 243 2018-01-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2018 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
2018 244 2018-01-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/2018 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
2018 245 2018-01-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2018 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
2018 246 2018-01-23 INFORMACJA Informacja Starosty Prudnickiego z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów  budynków obejmującego jednostkę ewidencyjną Biała- Miasto
2018 247 2018-01-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.1.2018.KN Wojewody Opolskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XLI/348/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie
2018 248 2018-01-23 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Namysłowskiego z dnia 19 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 roku
2018 249 2018-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/253/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2018
2018 250 2018-01-24 ANEKS Aneks Nr 27 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 23 stycznia 2018 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2018 251 2018-01-24 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Dobrodzienia; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie przekazania Burmistrzowi Dobrodzienia zadania o nazwie: „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków – Dobrodzień Etap I i Etap II” droga wojewódzka nr 901.
2018 252 2018-01-24 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/BOU-1/18 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia zadań związanych z finansowaniem i dofinansowaniem wypoczynku dzieci i młodzieży województwa opolskiego
2018 253 2018-01-24 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Opolskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego za rok 2017
2018 254 2018-01-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/321/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXX/316/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2018 rok
2018 255 2018-01-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/326/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2018 rok
2018 256 2018-01-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/206/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie podziału sołectwa Radawie na sołectwa: Radawie i Łąka i nadania im statutu
2018 257 2018-01-25 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 1/2018 Starosty Strzeleckiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem prowadzonego przez Prowincję Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu w 2018 roku
2018 258 2018-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/320/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nyskiego na 2018 rok
2018 259 2018-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/330/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2017 rok
2018 260 2018-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.221.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 17 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Chrząstowice
2018 261 2018-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.222.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Chrząstowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 262 2018-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/243/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 263 2018-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/251/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, funkcjonujących na terenie Gminy Olszanka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
2018 264 2018-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/252/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla doradcy zawodowego
2018 265 2018-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/200/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok
2018 266 2018-01-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OZ.031.1.2018 Burmistrz Prudnika; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Prudniku
2018 267 2018-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 201/XXXI/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radłów
2018 268 2018-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 202/XXXI/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radłów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół
2018 269 2018-01-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 7/2018 Starosty Głubczyckiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2018 roku
2018 270 2018-01-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 8/2018 Starosty Głubczyckiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2018 roku
2018 271 2018-01-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 2/2018 Starosty Strzeleckiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy w 2018 roku
2018 272 2018-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.223.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 17 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na rok 2018
2018 273 2018-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/260/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2018 r.
2018 274 2018-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/244/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2018
2018 275 2018-01-30 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.120.3.2018 Starosty Oleskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Radawiu i Domu Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku w Borkach Wielkich na 2018 rok
2018 276 2018-01-30 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.120.4.2018 Starosty Oleskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka im. Marii Konopnickiej w Sowczycach na 2018 rok
2018 277 2018-01-30 POROZUMIENIE Porozumienie Nr AO.3153.2.2018 Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zorganizowania przez Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach dodatkowych służb patrolowych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Powiatu Krapkowickiego w roku 2018
2018 278 2018-01-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.3.1.2018.KD Wojewody Opolskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLVI/676/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Nysa obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
2018 279 2018-01-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.4.2018.KD Wojewody Opolskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XLVI/679/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Emilii Gierczak i Bohaterów Warszawy
2018 280 2018-01-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.6.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLIII/423/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Bażany
2018 281 2018-01-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.10.2018.MK Wojewody Opolskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XLVI/677/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Nysa w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice dla rejonu przewidzianego do objęcia granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
2018 282 2018-01-30 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2018 Starosty Krapkowickiego z dnia 9 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Krapkowickim za 2017 rok
2018 283 2018-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/290/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom, oddziałom przedszkolnym zorganizowanych w publicznych szkołach, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 284 2018-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/700/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nysa
2018 285 2018-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/703/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Nysa przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 286 2018-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/256/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych
2018 287 2018-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/261/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla radnych
2018 288 2018-01-31 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 4/2018 Starosty Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w 2018 roku
2018 289 2018-01-31 ANEKS Aneks Nr 1/2018 Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Burmistrza Praszki z dnia 5 stycznia 2018 r. do porozumienia w sprawie planowania zbiornika retencyjnego na granicy gmin Gorzów Śląski - Praszka