Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Październik 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 2647 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/301/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Kluczborskiego dla spółek wodnych, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania
2018 2648 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/304/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2018 r.
2018 2649 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/308/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie rozkładu godzin aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2018 r.
2018 2650 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/431/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/375/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2018 roku
2018 2651 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/432/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej
2018 2652 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/435/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Strzeleckiego
2018 2653 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/609/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2018 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2018 rok
2018 2654 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX.278.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, gmina Komprachcice
2018 2655 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX.279.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice
2018 2656 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX.280.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domecko, gmina Komprachcice
2018 2657 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/254/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2018 r.
2018 2658 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/302/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 września 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2018 2659 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/303/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 września 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2660 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/387/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018
2018 2661 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 223/XXXVI/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 195/XXX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.
2018 2662 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/372/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 2663 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/297/2018 Rady Gminy Walce z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok
2018 2664 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/332/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wołczyn
2018 2665 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/333/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Wołczyn
2018 2666 2018-10-01 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa opolskiego
2018 2667 2018-10-02 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 4/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nysie z dnia 1 października 2018 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na obszarze powiatu nyskiego
2018 2668 2018-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/387/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
2018 2669 2018-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/389/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 2670 2018-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/391/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na rok 2019
2018 2671 2018-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/294/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2018
2018 2672 2018-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/324/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/262/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2018
2018 2673 2018-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/377/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r.
2018 2674 2018-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.266.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na rok 2018
2018 2675 2018-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/293/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 2676 2018-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/296/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/39/2003 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie statutu Gminy Łubniany
2018 2677 2018-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/326 /2018 Rady Gminy Popielów z dnia 25 września 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Popielów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2678 2018-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV.296.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 20 września 2018 r. o zmianie uchwały Nr XXX.238.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2018 rok
2018 2679 2018-10-02 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie współdziałania przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Opole
2018 2680 2018-10-02 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2018 Burmistrza Kolonowskiego; Wojewody Opolskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie realizacji w 2018 r. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020
2018 2681 2018-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/257/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2682 2018-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/397/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Otmuchów
2018 2683 2018-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/399/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/104/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Otmuchów
2018 2684 2018-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/401/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2018 rok
2018 2685 2018-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII.298.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2686 2018-10-03 ANEKS Aneks Nr 33 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 13 września 2018 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2018 2687 2018-10-03 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OZ.154.2018 Zarządu Powiatu w Głubczycach; Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Głubczyckiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej
2018 2688 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 2077/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018
2018 2689 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/303/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2690 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/427/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania drodze publicznej we wsi Kostów nazwy „Dworcowa"
2018 2691 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/428/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/296/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Byczyna, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Byczyna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 1534)
2018 2692 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/429/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/398/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Byczyna na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
2018 2693 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/432/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania drodze gminnej statusu drogi publicznej i ustalenia jej przebiegu
2018 2694 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/281/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 25 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2018 r.
2018 2695 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/329/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 2696 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/330/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2018 2697 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/331/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 2698 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/332/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kolonowskie
2018 2699 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/333/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 2700 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/338/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 2701 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/519/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krapkowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 2702 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/520/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/131/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wynagrodzenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2018 2703 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/524/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 2704 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/525/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 2705 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/294/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 września 2018 r. w sprawie regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Łubniany najlepszym uczniom w Gminie Łubniany pt. „Najlepszy z najlepszych”
2018 2706 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/343/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminy Niemodlin
2018 2707 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/301/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2018
2018 2708 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/270/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 2709 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/271/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXVIII/222 /2018 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, dla niepublicznych szkół, dla których Gmina jest organem rejestrującym
2018 2710 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/272/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Reńska Wieś miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2711 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/330/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
2018 2712 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/341/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany statutu powiatu
2018 2713 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/381/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok
2018 2714 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/326/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Namysłowskiego
2018 2715 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/328/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 roku
2018 2716 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/231/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamiennik
2018 2717 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/532/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kluczbork
2018 2718 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/279/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego
2018 2719 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/436/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2018 2720 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/438/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2018 2721 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/345/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubsza
2018 2722 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/292/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 2723 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/854/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/830/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Nysa
2018 2724 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/857/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/203/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nysa, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 2725 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/858/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/184/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Nysa oraz gmin sąsiadujących w ramach porozumień międzygminnych
2018 2726 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/863/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2727 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/864/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nysa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2728 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/865/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady w  Nysie oraz nadania jej Statutu
2018 2729 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVIII/1296/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola
2018 2730 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/357/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
2018 2731 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/322/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
2018 2732 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 312/XXXIX/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 2733 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 313/ XXXIX/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Praszka
2018 2734 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 314/XXXIX/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Praszka
2018 2735 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 315/XXXIX/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 2736 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/421/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXXVII/321/09 z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad zbywania, obciążania wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na czas nieoznaczony, nieruchomości będących własnością gminy Strzelce Opolskie nie stanowiących mieszkaniowego zasobu gminy
2018 2737 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/422/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/197/04 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Strzelce Opolskie
2018 2738 2018-10-05 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.136.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2018 2739 2018-10-05 DECYZJA Decyzja Nr OWR.4210.26.2018.2058.XIV.DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Elkom Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
2018 2740 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/343/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie pozbawienia części drogi nr 1167 O (dz. nr 250/3 obręb ewidencyjny Michałowice) w miejscowości Michałowice kategorii drogi powiatowej
2018 2741 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/304/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kluczborskiego dla szkół niepublicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2742 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/310/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2743 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/312/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla mieszkańców gminy Dąbrowa
2018 2744 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/313/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2018 2745 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/523/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2018 2746 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/525/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej
2018 2747 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/526/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/509/18Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Kluczbork, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 2748 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/344/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 2749 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/346/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Lubsza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2750 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/347/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 2751 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/351/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przejęcia części dotychczasowej drogi powiatowej nr 1167 O (dz. nr ewid. 250/3) w miejscowości Michałowice i zaliczenia do kategorii dróg gminnych
2018 2752 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/856/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania stypendium za osiągnięcia artystyczne dla uczniów
2018 2753 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVIII/1289/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaliczenia ul. Krakowskiej w Opolu do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia nowego przebiego drogi gminnej Nr 103779 O
2018 2754 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVIII/1290/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIb - Piast" w Opolu
2018 2755 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/397/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/136/2004 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prószków
2018 2756 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/419/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej
2018 2757 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/291/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu
2018 2758 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 26/39/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr LV/833/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji
2018 2759 2018-10-08 ANEKS Aneks Nr 1/2018 Burmistrza Byczyny; Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 4 października 2018 r. do porozumienia międzygminnego nr 01/09/2018 w sprawie powierzenia Gminie Byczyna realizacji zadania publicznego - zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
2018 2760 2018-10-08 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2018 Wójta Gminy Lubsza z dnia 26 marca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Lubsza za rok 2017
2018 2761 2018-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/308/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi nr 2295 O ulica Sienkiewicza w obrębie miasta Wołczyn
2018 2763 2018-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/430/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2764 2018-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr L/363/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Głogówek
2018 2765 2018-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV.258.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 2766 2018-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/492/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2018 rok
2018 2767 2018-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/337/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2018 rok
2018 2768 2018-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/521/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
2018 2769 2018-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/345/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018
2018 2770 2018-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/393/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Zimnice Wielkie
2018 2771 2018-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/268/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 2772 2018-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/403/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 września 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 2773 2018-10-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.118.2018.AR Wojewody Opolskiego z dnia 5 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLII/386/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia pamiątkowej statuetki „Zasłużony dla Gminy Grodków”
2018 2774 2018-10-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.119.2018.AR Wojewody Opolskiego z dnia 5 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLII/387/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Grodków
2018 2775 2018-10-09 WYROK Wyrok Nr I SA/Op 192/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2018 r., nr LVIII/1131/18, zmieniającą uchwałę w sprawie uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Opola oraz uchwałę w sprawie ustalenia uprawnień pasażerów oraz cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych wybiegających poza granice administracyjne miasta Opola
2018 2762 2018-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/310/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 10 września 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r
2018 2776 2018-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/468/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2018 rok
2018 2777 2018-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/347/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2018
2018 2778 2018-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/438/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
2018 2779 2018-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/462/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2780 2018-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/229/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy
2018 2781 2018-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/277/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 2782 2018-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/441/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 2783 2018-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/859/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok
2018 2784 2018-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/431/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2018 r.
2018 2785 2018-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 310/XXXIX/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2018 rok
2018 2786 2018-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/417/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2018 r.
2018 2787 2018-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/373/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2018 r.
2018 2788 2018-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr L/297/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2018 rok
2018 2789 2018-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/302/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2018
2018 2790 2018-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/225/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Cisek
2018 2791 2018-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/226/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmian w statucie Młodzieżowej Rady Gminy Cisek
2018 2792 2018-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/227/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 1 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Cisek
2018 2793 2018-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/230/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 1 października 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 2794 2018-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/232/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 1 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
2018 2795 2018-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/314/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2018 rok
2018 2796 2018-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/533/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów
2018 2797 2018-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/342/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2018
2018 2798 2018-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/440/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 2 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Olesno
2018 2799 2018-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/441/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 2 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 2800 2018-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVIII/1284/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 września 2018 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
2018 2801 2018-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/867/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok
2018 2802 2018-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/308/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r.
2018 2803 2018-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/287/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r.
2018 2804 2018-10-11 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Oleśnie; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia i zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2018 2805 2018-10-11 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 4 października 2018 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej
2018 2806 2018-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/381/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 5 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nyskiego
2018 2807 2018-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/386/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2018 2808 2018-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/295/18 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 8 października 2018 r. w sprawie Statutu Powiatu Oleskiego
2018 2809 2018-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr L/361/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok
2018 2810 2018-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/420/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 3 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz obliczania i przyznawania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głubczyc
2018 2811 2018-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/421/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Głubczyce
2018 2812 2018-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/422/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 2813 2018-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/423/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 3 października 2018 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Głubczycach
2018 2814 2018-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 862/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie Gminy Namysłów
2018 2815 2018-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/347/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018
2018 2816 2018-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/211/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Polska Cerekiew
2018 2817 2018-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/394/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018
2018 2818 2018-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/395/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Prószków
2018 2819 2018-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 229/XXXVII/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 195/XXX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.
2018 2820 2018-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/226/18 Rady Gminy Turawa z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Hali Sportowej w Turawie
2018 2821 2018-10-15 ANEKS Aneks Nr 3 Zarządu Powiatu Namysłowskiego; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 8 października 2018 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2018 2822 2018-10-15 ANEKS Aneks Nr 5/2018 Burmistrza Kolonowskiego; Burmistrza Ozimka z dnia 3 września 2018 r. do porozumienia międzygminnego z dnia 1 września 2014 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kolonowskie od Gminy Ozimek zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie
2018 2823 2018-10-15 ANEKS Aneks Nr 16 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 lipca 2018 r. do Porozumienia z dnia 14 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Dąbrowa
2018 2824 2018-10-15 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Kolonowskiego; Burmistrza Ozimka z dnia 3 września 2018 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Ozimek od Gminy Kolonowskie zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu
2018 2825 2018-10-15 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Kluczborku; Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 8 października 2018 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kluczborskiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej
2018 2826 2018-10-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.113.2018.AB Wojewody Opolskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIX/314/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Łambinowice
2018 2827 2018-10-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.129.2018.JP Wojewody Opolskiego z dnia 12 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie nr XXXVII/399/2018 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/104/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Otmuchów
2018 2828 2018-10-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.130.2018.AR Wojewody Opolskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXVIII/211/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Polska Cerekiew
2018 2829 2018-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/223/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok
2018 2830 2018-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.269.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Klonowa w Lędzinach
2018 2831 2018-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.270.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody
2018 2832 2018-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.272.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 października 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2833 2018-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.273.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2018 2834 2018-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.274.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 października 2018 r. w sprawie rocznych stawek podatku od środków transportowych
2018 2835 2018-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.275.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Chrząstowice
2018 2836 2018-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/212/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 30 marca 2005 nr XIX/163/2005 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2018 2837 2018-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/287/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rudniki
2018 2838 2018-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/288/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomych
2018 2839 2018-10-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.133.2018.JP Wojewody Opolskiego z dnia 12 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVI/615/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko na terenie miasta Brzeg
2018 2840 2018-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/417/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 2841 2018-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/531/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork, część południowa
2018 2842 2018-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/523/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gwoździce
2018 2843 2018-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/530/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą
2018 2844 2018-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 861/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 2845 2018-10-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.128.2018.JP Wojewody Opolskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVII/397/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Otmuchów
2018 2846 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/302/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 10 października 2018 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej kategorii drogi powiatowej
2018 2847 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/303/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 10 października 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2018 2848 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/297/18 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2018 2849 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/380/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r.
2018 2850 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.339.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biała
2018 2851 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.340.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Biała
2018 2852 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/431/18 Rady Gminy Branice z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Branice
2018 2853 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/432/18 Rady Gminy Branice z dnia 15 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Branice
2018 2854 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/645/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Brzegu
2018 2855 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.276.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na rok 2018
2018 2856 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/468/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2018 rok
2018 2857 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/318/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 4 października 2018 r. w sprawie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łambinowice
2018 2858 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVIII/1291/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu
2018 2859 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/209/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2018
2018 2860 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/291/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2861 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/384/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 10 października 2018 r. w przedmiocie zmiany uchwały nr XLIV/341/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 2862 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/387/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 10 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 2863 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/224/18 Rady Gminy Turawa z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2018 rok
2018 2864 2018-10-18 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Os.36.2018 Burmistrza Krapkowic; Wójta Gminy Pawonków z dnia 16 października 2018 r. w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Krapkowicach
2018 2865 2018-10-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.141.2018.AP Wojewody Opolskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXII/237/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Zębowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2866 2018-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/472/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach
2018 2867 2018-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/300/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2018 rok
2018 2868 2018-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/446/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Strzeleckiego
2018 2869 2018-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 664/2018 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
2018 2870 2018-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.337.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.
2018 2871 2018-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/434/18 Rady Gminy Branice z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2018 2872 2018-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/307/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Gorzów Śląski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2873 2018-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/310/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia"regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gorzów Śląski"
2018 2874 2018-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/311/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Gorzów Śląski
2018 2875 2018-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XL.292.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI.261.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Komprachcice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2018 2876 2018-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/356/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 11 października 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, którym kończą 6 lat przedszkolach i  oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubsza
2018 2877 2018-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/437/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Paczków
2018 2878 2018-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/290/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2018 roku"
2018 2879 2018-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/254/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 2880 2018-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/255/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 2881 2018-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/257/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 15 października 2018 r. w sprawie podwyższenia minimalnej stawki wynagradzania zasadniczego dla nauczycieli posiadających stopień awansu zawodowego stażysty i kontraktowego zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skarbimierz
2018 2882 2018-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/315/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, należnych Gminie Skoroszyce i jej jednostkom organizacyjnym
2018 2883 2018-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/381/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.
2018 2884 2018-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/379/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zdzieszowice
2018 2885 2018-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/380/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Zdzieszowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2886 2018-10-22 ANEKS Aneks Nr 34 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 10 października 2018 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2018 2887 2018-10-22 INFORMACJA Informacja Nr OWR.4110.35.3.2018.9078.MŚ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
2018 2888 2018-10-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/2018 Burmistrza Głogówka; Wojewody Opolskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie realizacji w 2018 r. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020
2018 2889 2018-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/335/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2019
2018 2890 2018-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/640/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2018 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2018 rok
2018 2891 2018-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/434/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/398/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Byczyna na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
2018 2892 2018-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/437/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminy Byczyna
2018 2893 2018-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/464/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin
2018 2894 2018-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/316/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2018 r.
2018 2895 2018-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/361/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 15 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2018 2896 2018-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/372/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Pakosławice
2018 2897 2018-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/384/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakosławice
2018 2898 2018-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 233/XXXVIII/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 2899 2018-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 234/XXXVIII/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 2900 2018-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/305/2018 Rady Gminy Walce z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 2901 2018-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/306/2018 Rady Gminy Walce z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 2902 2018-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/308/2018 Rady Gminy Walce z dnia 17 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Walce
2018 2903 2018-10-23 ANEKS Aneks Nr 2 Zarządu Powiatu w Kluczborku; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 5 października 2018 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2018 2904 2018-10-23 ANEKS Aneks Nr 3 Zarządu Powiatu Krapkowickiego; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 17 września 2018 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2018 2905 2018-10-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.139.2018.JP Wojewody Opolskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVIII.294.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 2906 2018-10-24 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/AFB/2018 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAPKOWICACH z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu krapkowickiego
2018 2907 2018-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/385/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 5 października 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej
2018 2908 2018-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/444/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2018 2909 2018-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/344/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 2910 2018-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/345/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kolonowskie
2018 2911 2018-10-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego
2018 2912 2018-10-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
2018 2913 2018-10-24 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Tarnów Opolski; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 1 października 2018 r. w sprawie realizacjii zadania pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Tarnowie Opolskim (od przejazdu PKP) przez m. Kosorowice do m. Miedziana”
2018 2914 2018-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/465/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2915 2018-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/305/2018 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok
2018 2916 2018-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XL.290.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 2917 2018-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIX/1303/18 Rady Miasta Opola z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Opole
2018 2918 2018-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIX/1308/18 Rady Miasta Opola z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie Opola
2018 2919 2018-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/434/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2018 r.
2018 2920 2018-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 316/XL/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2018 rok
2018 2921 2018-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/253/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
2018 2922 2018-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr XLI/314/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 2923 2018-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/377/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2018 r.
2018 2924 2018-10-25 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2018 Wojewody Opolskiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie realizacji w 2018 r. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020
2018 2925 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/393/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok
2018 2926 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/313/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca ustawę w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi nr 2295 O ulica Sienkiewicza w obrębie miasta Wołczyn
2018 2927 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/314/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2019 roku
2018 2928 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/315/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kluczborskiego
2018 2929 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/332/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 r.
2018 2930 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/450/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
2018 2931 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/435/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2932 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/334/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobrodzień.
2018 2933 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/335/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/279/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Dobrodzień oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.
2018 2934 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/336/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu nr XXV/253/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobrodzień oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 2935 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/337/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Dobrodzień
2018 2936 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/338/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dobrodzień
2018 2937 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/395/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 października 2018 r. o zmianie uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Dobrzeń Wielki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2938 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/235/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kamiennik
2018 2939 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/503/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2018 2940 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/504/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2941 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/408/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Korfantów
2018 2942 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/282/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Lasowice Wielkie
2018 2943 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/361/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/345/2018 z dnia 27 września 2018 r. o zmianie Statutu Gminy Lubsza
2018 2944 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/451/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie sztandaru Gminy Olesno
2018 2945 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/310/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/222/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 28.05.2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olszanka
2018 2946 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/261/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Pawłowiczki
2018 2947 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/329/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/22/2003 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Popielów
2018 2948 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 232/XXXVIII/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 195/XXX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.
2018 2949 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/433/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 17 października 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek do prowadzenia spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2018 2950 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX.305.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ujazd
2018 2951 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/304/2018 Rady Gminy Walce z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok
2018 2952 2018-10-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.150.2018.KN Wojewody Opolskiego z dnia 23 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVI/519/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krapkowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 2953 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/382/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 19 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakimi muszą odpowiadać składane projekty
2018 2954 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/386/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Prudnickiego
2018 2955 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII.233.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Domaszowice
2018 2956 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI.263.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Izbicko
2018 2957 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/536/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 2958 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/542/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Kluczbork
2018 2959 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/343/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2018 rok
2018 2960 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/393/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości
2018 2961 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/394/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2018 2962 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/395/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Korfantów za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2018 2963 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/396/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 2964 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/397/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
2018 2965 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/402/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Korfantów
2018 2966 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/404/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/180/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Korfantów
2018 2967 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/405/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektorów jednostek oświatowych do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 2968 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/283/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów , jakimi muszą odpowiadać składane projekty
2018 2969 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/348/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Niemodlin
2018 2970 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/312/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/315/2005 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 maja 2005 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
2018 2971 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIX/1302/18 Rady Miasta Opola z dnia 18 października 2018 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
2018 2972 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/363/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ozimek
2018 2973 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/256/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
2018 2974 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/257/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 2975 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/329/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 17 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 2976 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/330/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Popielów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2977 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/400/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 2978 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/882/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 2979 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/276/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 19 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2018 2980 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/277/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 19 października 2018 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Reńska Wieś oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2018 2981 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/278/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 4 lutego 2019 r. nr XXVII/170/09 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiacymi własność Gminy Reńska Wieś
2018 2982 2018-10-29 ANEKS Aneks Nr 3 Zarządu Powiatu w Głubczycach; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 25 października 2018 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2018 2983 2018-10-29 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Namysłowa; Burmistrza Oleśnicy z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów szkół Gminy Namysłów
2018 2984 2018-10-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.70.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXXIX.279.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice
2018 2985 2018-10-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.72.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXXIX.278.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, gmina Komprachcice
2018 2986 2018-10-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.148.2018.JP Wojewody Opolskiego z dnia 23 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe nr XLVIII.295.2018 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu w Niezdrowicach
2018 2987 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/388/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2018 rok
2018 2988 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/299/18 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2018 2989 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/385/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 19 października 2018 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów Powiatu Prudnickiego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej
2018 2990 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/340/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 r.
2018 2991 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII.234.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i podawania na terenie gminy Domaszowice
2018 2992 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII.235.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI.229.2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz innych składników wynagradzania - w drodze regulaminu
2018 2993 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII.236.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 19 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Domaszowice na 2019 rok
2018 2994 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII.239.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 2995 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI.262.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach Zespołu Szkół Gminy Izbicko
2018 2996 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI.264.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 2997 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/237/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany uchwały
2018 2998 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/498/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2018 rok
2018 2999 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/392/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi WĘŻA
2018 3000 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/408/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Otmuchów na 2018 rok
2018 3001 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/364/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
2018 3002 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/379/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pakosławice na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza na lata 2019 - 2023
2018 3003 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/259/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pawłowiczki
2018 3004 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/883/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Prudnik
2018 3005 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/428/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2018 r.
2018 3006 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/430/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie
2018 3007 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/210/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 17 października 2018 r. o zmianie uchwały Nr XIII/96/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Świerczów, nie stanowiące wyłącznej własności gminy.
2018 3008 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/212/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/82/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałą nr XX/98//2018 Rady Gminy w Świerczowie dnia 29 września 2016 r.
2018 3009 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/214/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i podawania na terenie Gminy Świerczów
2018 3010 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX.301.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3011 2018-10-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.146.2018.AB Wojewody Opolskiego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLII/296/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 września 2018 r. zmieniającej uchwałę nr VI/39/2003 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie statutu Gminy Łubniany
2018 3012 2018-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/355/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2018 r.
2018 3013 2018-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/310/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie Statutu Powiatu Krapkowickiego
2018 3014 2018-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/305/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 15 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3015 2018-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/318/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 3016 2018-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/319/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Dąbrowa
2018 3017 2018-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/392/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018
2018 3018 2018-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/284/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 23 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2018 r.
2018 3019 2018-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/540/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i przychodów
2018 3020 2018-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/399/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
2018 3021 2018-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/400/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
2018 3022 2018-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/401/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
2018 3023 2018-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/281/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 3024 2018-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/288/2018 Rady Gminy Murów z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/37/2003 Rady Gminy Murów z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie Statutu Gminy Murów
2018 3025 2018-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/350/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018
2018 3026 2018-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/308/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2018
2018 3027 2018-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/371/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2018 rok
2018 3028 2018-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/383/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2018 rok
2018 3029 2018-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/253/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2018 rok
2018 3030 2018-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/331/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
2018 3031 2018-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/401/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018
2018 3032 2018-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/873/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok
2018 3033 2018-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/273/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 3034 2018-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/411/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawadzkie
2018 3035 2018-10-31 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 103/18 Wojewody Opolskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Turawa
2018 3036 2018-10-31 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 29 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 3037 2018-10-31 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 29 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 3038 2018-10-31 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 29 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 3039 2018-10-31 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Lublińcu; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 5 października 2018 r. w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia i zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych