Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Listopad 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 3040 2018-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/451/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski
2018 3041 2018-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/261/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubrza
2018 3042 2018-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/275/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Reńska Wieś
2018 3043 2018-11-02 POROZUMIENIE Porozumienie Nr ZW.031.4.2018 Zarządu Powiatu Raciborskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 19 października 2018 r. Powiatu Raciborskiego w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2018 3044 2018-11-02 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 31 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 3045 2018-11-02 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 31 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 3046 2018-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 29/42/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVIII/322/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2018 3047 2018-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/309/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2018
2018 3048 2018-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/312/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/257/02, Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opolskiego
2018 3049 2018-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr L/312/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 października 2018 r. w sprawie statutu Gminy Bierawa
2018 3050 2018-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII.238.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 19 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2018 rok
2018 3051 2018-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI.261.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 3052 2018-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/289/2018 Rady Gminy Murów z dnia 25 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2018 3053 2018-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/880/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nysa
2018 3054 2018-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/448/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok
2018 3055 2018-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/327/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
2018 3056 2018-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 236/XXXVIII/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Radłów
2018 3057 2018-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/203/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 r.
2018 3058 2018-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/295/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 26 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tułowice
2018 3059 2018-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/413/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej
2018 3060 2018-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/249/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zębowice
2018 3061 2018-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/250/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Zębowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3062 2018-11-05 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
2018 3063 2018-11-05 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 3064 2018-11-05 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 3065 2018-11-05 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 3066 2018-11-05 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 3067 2018-11-05 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 3068 2018-11-05 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 3069 2018-11-05 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 3070 2018-11-05 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
2018 3071 2018-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI-371/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Baborów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3072 2018-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr L/310/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie gminy Bierawa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2018 3073 2018-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr L/314/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 3074 2018-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr L/315/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 października 2018 r. w sprawie nazwy ulicy
2018 3075 2018-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/472/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Głuchołazy
2018 3076 2018-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/473/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/60/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 marca 2015r. w  sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów
2018 3077 2018-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/606/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Kędzierzyn-Koźle
2018 3078 2018-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/259/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 października 2018 r. w sprawie Regulaminu Dostarczania Wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubrza
2018 3079 2018-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/299/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 3080 2018-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/876/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej w wyniku uwzględnienia roszczenia z art. 209a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
2018 3081 2018-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/879/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Nysa
2018 3082 2018-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/881/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie określenia sposobu ustalenia zadań do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego
2018 3083 2018-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 235/XXXVIII/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu budowy i współfinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radłów ze środków budżetu Gminy
2018 3084 2018-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/388/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tarnów Opolski
2018 3085 2018-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/296/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 26 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 3086 2018-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/297/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 26 października 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Tułowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3087 2018-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/299/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu
2018 3088 2018-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/248/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 3089 2018-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/251/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 października 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2019 rok
2018 3090 2018-11-06 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie pokrycia kosztów związanych z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku 2018 zawarte w dniu 21 września 2018 roku
2018 3091 2018-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/357/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2018
2018 3092 2018-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/305/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu głubczyckiego na 2018 rok
2018 3093 2018-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 2042/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2018 3094 2018-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 2084/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2018 3095 2018-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 2091/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2018 3096 2018-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 2098/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2018 3097 2018-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 2115/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2018 3098 2018-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 2139/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2018 3099 2018-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 2143/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2018 3100 2018-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/320/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2018 rok
2018 3101 2018-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XL.285.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice
2018 3102 2018-11-07 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 29 października 2018 r. do porozumienia międzygminnego nr 1/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powierzenia gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
2018 3103 2018-11-07 ANEKS Aneks Nr 1 Zarządu Powiatu w Kluczborku; Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 października 2018 r. w sprawie współpracy Powiatu Kłobuckiego z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego
2018 3104 2018-11-07 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr GIK.6641.5.2018.IA Prezydenta Miasta Opola z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2018 3105 2018-11-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.151.2018.AK Wojewody Opolskiego z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLIII/431/18 Rady Gminy Branice z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Branice
2018 3106 2018-11-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.152.2018.JP Wojewody Opolskiego z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego nr XLIV/311/2018 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gorzów Śląski
2018 3107 2018-11-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.2.12.2018.AR Wojewody Opolskiego z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LI/302/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 10 października 2018 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej kategorii drogi powiatowej
2018 3108 2018-11-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.68.2018.MW Wojewody Opolskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XLIV/394/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie
2018 3109 2018-11-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.75.2018.MK Wojewody Opolskiego z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr LI/419/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej
2018 3110 2018-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/317/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2019 roku
2018 3111 2018-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/320/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/191/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Opolskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2018 3112 2018-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/321/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich
2018 3113 2018-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI-376/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 3114 2018-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/237/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Cisek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3115 2018-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/369/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek na 2019 rok
2018 3116 2018-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/370/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 października 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Głogówek na 2019 rok
2018 3117 2018-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/371/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 3118 2018-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/406/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Korfantowa dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół Gminy Korfantów
2018 3119 2018-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/261/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 października 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśnica
2018 3120 2018-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/260/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 3121 2018-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/262/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 października 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 2019 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lubrza
2018 3122 2018-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/293/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudniki
2018 3123 2018-11-08 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy Lubrza z dnia 31 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Gminy Lubrza w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2018 3124 2018-11-08 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wykazu jednostek z województwa opolskiego, którym w 2018 r. przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa i rezerwy celowej budżetu państwa, na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych (z wyłączeniem zadań, na realizację których została udzielona inna dotacja)
2018 3125 2018-11-08 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 3126 2018-11-08 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 3127 2018-11-08 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 3128 2018-11-08 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 3129 2018-11-08 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 3130 2018-11-08 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 3131 2018-11-08 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 3132 2018-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.155.2018.JP Wojewody Opolskiego z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Świerczów nr XXXVIII/214/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i podawania na terenie Gminy Świerczów
2018 3133 2018-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 675/2018 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
2018 3134 2018-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr L/308/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3135 2018-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/331/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrodzieniu przy ul. Oleskiej i ul. Rzędowickiej
2018 3136 2018-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/332/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MG/2 dla części gminy Dobrodzień
2018 3137 2018-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/598/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2018 3138 2018-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/599/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle
2018 3139 2018-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/601/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w Kędzierzynie-Koźlu na osiedlu Lenartowice
2018 3140 2018-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/608/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2018 3141 2018-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/609/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 3142 2018-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/610/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 3143 2018-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/614/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy w Gminie Kędzierzyn-Koźle
2018 3144 2018-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/446/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2018 3145 2018-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/447/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Lewin Brzeski na realizację zadań służących ochronie powietrza
2018 3146 2018-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/452/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielania dotacji ze środków budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2018 3147 2018-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/872/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysa w rejonie ulicy Morcinka
2018 3148 2018-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/873/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic: Mickiewicza, Żeromskiego, Słowackiego, Powstańców Śląskich, Rodziewiczówny, Krasińskiego, Zwycięstwa i Piłsudskiego
2018 3149 2018-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/882/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok
2018 3150 2018-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIX/1307/18 Rady Miasta Opola z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu
2018 3151 2018-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/880/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Niemysłowice, części wsi Rudziczka i części wsi Mieszkowice w gminie Prudnik
2018 3152 2018-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/314/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Strzeleczki
2018 3153 2018-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/293/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Tułowice na 2018 r.
2018 3154 2018-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/247/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok
2018 3155 2018-11-09 INFORMACJA Informacja Nr OWR.4110.63.3.2018.66.MŚ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła dla przedsiębiorcy: Nyska Energetyka Cieplna - Nysa Sp. z o.o.
2018 3156 2018-11-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.76.2018.MW Wojewody Opolskiego z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XIV/531/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork, część południowa
2018 3157 2018-11-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.158.2018.AP Wojewody Opolskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXIV.272.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 października 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3158 2018-11-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.160.2018.AK Wojewody Opolskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLIX/388/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tarnów Opolski
2018 3159 2018-11-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.162.2018.AK Wojewody Opolskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLIX/387/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 10 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 3160 2018-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/479/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
2018 3161 2018-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/323/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 października 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2018 3162 2018-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/388/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 19 października 2018 r. w sprawie w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r.
2018 3163 2018-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr 2180/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2018 3164 2018-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI-369/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2018 rok
2018 3165 2018-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/233/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok
2018 3166 2018-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/428/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmniejszenie liczby drzew objętych ochroną w alei lipowej stanowiącej pomnik przyrody
2018 3167 2018-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/429/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Głubczyce
2018 3168 2018-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/470/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2018 rok
2018 3169 2018-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/380/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok
2018 3170 2018-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/259/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3171 2018-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/449/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 3172 2018-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/263/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2018 r.
2018 3173 2018-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/298/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 3174 2018-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/309/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r.
2018 3175 2018-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/311/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2018 r.
2018 3176 2018-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/312/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2018 3177 2018-11-13 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 3178 2018-11-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.153.2018.JP Wojewody Opolskiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLIX.305.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ujazd
2018 3179 2018-11-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.159.2018.AP Wojewody Opolskiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXIV.275.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Chrząstowice
2018 3180 2018-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/477/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2018 rok
2018 3181 2018-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/312/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r.
2018 3182 2018-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/316/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu Opolskiego na realizację zadań służących ochronie powietrza
2018 3183 2018-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV-367/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2018 rok
2018 3184 2018-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/425/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 3185 2018-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LXI/454/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Olesno
2018 3186 2018-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/296/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2018 roku"
2018 3187 2018-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/297/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3188 2018-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LXV/117/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018
2018 3189 2018-11-14 ANEKS Aneks Nr 16 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Turawa z dnia 10 kwietnia 2018 r. do Porozumienia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Turawa
2018 3190 2018-11-14 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 3191 2018-11-14 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 3192 2018-11-14 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 3193 2018-11-14 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 3194 2018-11-14 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 3195 2018-11-14 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 3196 2018-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI.297.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV.166.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Statutu Gminy Komprachcice
2018 3197 2018-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/441/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/197/04 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Strzelce Opolskie
2018 3198 2018-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/232/18 Rady Gminy Turawa z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Turawa
2018 3199 2018-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/337/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 3200 2018-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/404/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 października 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 3201 2018-11-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 380/XXVIII/2018 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 3202 2018-11-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 461/XXVIII/2018 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 3203 2018-11-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 463/XXVIII/2018 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 3204 2018-11-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 473/XXVIII/2018 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 3205 2018-11-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 487/XXVIII/2018 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 3206 2018-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/390/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nyskiego
2018 3207 2018-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/394/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia na 2019 r. opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz wysokości kosztów, do pokrycia których obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku odstąpienia od jego usunięcia
2018 3208 2018-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/396/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie przyznawania stypendiów uczniom ze szkół podstawowych z terenu powiatu nyskiego
2018 3209 2018-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/505/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/222/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kietrz
2018 3210 2018-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI.295.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
2018 3211 2018-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI.296.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 3212 2018-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/227/18 Rady Gminy Turawa z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.
2018 3213 2018-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/228/18 Rady Gminy Turawa z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 3214 2018-11-16 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 116/18 Wojewody Opolskiego z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Głogówku
2018 3215 2018-11-16 INFORMACJA Informacja Nr OWR.4110.56.5.2018.9078.MŚ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła dla przedsiębiorcy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
2018 3216 2018-11-16 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 3217 2018-11-16 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 3218 2018-11-16 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 3219 2018-11-16 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 3220 2018-11-16 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 3221 2018-11-16 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 3222 2018-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/265/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2018 3223 2018-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/266/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2018 3224 2018-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/269/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 3225 2018-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.306.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2019 rok
2018 3226 2018-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.308.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 3227 2018-11-19 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy w Wilkowie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilków
2018 3228 2018-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/268/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie statutu gminy Leśnica
2018 3229 2018-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/402/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
2018 3230 2018-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/403/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia godzin pracy i planu dyżurów aptek ogólnodostępnych w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2019 r.
2018 3231 2018-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 678/2018 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
2018 3232 2018-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/396/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018
2018 3233 2018-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/467/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3234 2018-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/546/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 3235 2018-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/547/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2018 3236 2018-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/548/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 3237 2018-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/549/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3238 2018-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/550/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3239 2018-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/887/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nysa
2018 3240 2018-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/888/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nysa
2018 3241 2018-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/889/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/243/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2018 3242 2018-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/892/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/863/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3243 2018-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LXI/452/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok
2018 3244 2018-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/336/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
2018 3245 2018-11-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr PZD/P/01/2018 Wójta Gminy Reńska Wieś; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie przekazania Gminie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Reńska Wieś
2018 3246 2018-11-20 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 3247 2018-11-20 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 3248 2018-11-20 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 3249 2018-11-20 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 3250 2018-11-20 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 3251 2018-11-20 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 3252 2018-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/646/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2018 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2018 rok
2018 3253 2018-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/319/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 15 listopada 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 3254 2018-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI.294.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 3255 2018-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/539/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2018 3256 2018-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/540/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/184/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Krapkowice na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
2018 3257 2018-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/547/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krapkowice
2018 3258 2018-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr I/4/18 Rady Miasta Opola z dnia 20 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola
2018 3259 2018-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/230/18 Rady Gminy Turawa z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2018 rok
2018 3260 2018-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr L/334/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
2018 3261 2018-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr L/335/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 3262 2018-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/385/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 3263 2018-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/386/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2018 3264 2018-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/387/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 3265 2018-11-21 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Nr 4/2018 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł.
2018 3266 2018-11-21 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 3267 2018-11-21 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 3268 2018-11-21 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 3269 2018-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 6357/2018 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
2018 3270 2018-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII.270.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
2018 3271 2018-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII.271.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 3272 2018-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII.272.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawki opłaty targowej, zasad jej ustalania, poboru i terminy płatności
2018 3273 2018-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII.274.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 3274 2018-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/536/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2018 3275 2018-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIV/884/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok
2018 3276 2018-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/435/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 3277 2018-11-22 DECYZJA Decyzja Nr OWR.4210.22.2018.4594.XI.GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu
2018 3278 2018-11-22 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 3279 2018-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr VLII/506/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2018 rok
2018 3280 2018-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/264/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3281 2018-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.304.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 15 listopada 2018 r. o zmianie uchwały Nr XXX.238.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2018 rok
2018 3282 2018-11-23 DECYZJA Decyzja Nr OWR.4210.35.2018.73.XVIII.DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 listopada 2018 r. sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Energetyka Cieplna Opolszczyzny Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
2018 3283 2018-11-23 INFORMACJA Informacja Nr OKA.4210.10(14).2018.19231.V.PS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez przedsiębiorstwo energetyczne: U&R CALOR Sp. z o.o. z siedzibą w Wojkowicach
2018 3284 2018-11-23 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Zielona Góra; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia klas uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
2018 3285 2018-11-23 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 3286 2018-11-23 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 3287 2018-11-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.41.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr LII/386/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębów geodezyjnych Ciecierzyn, Miechowa, Proślice, Polanowice w gminie Byczyna
2018 3288 2018-11-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.42.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIV/296/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3 dla części miasta Kolonowskie – Osiedle Fosowskie
2018 3289 2018-11-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.164.2018.JP Wojewody Opolskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXVI/261/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Pawłowiczki
2018 3290 2018-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/400/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok
2018 3291 2018-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr I/16/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie diet dla radnych Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
2018 3292 2018-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr I/10/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2019 r.
2018 3293 2018-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/397/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2018 rok
2018 3294 2018-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/316/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3295 2018-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/551/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i rozchodów
2018 3296 2018-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/545/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
2018 3297 2018-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/890/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok
2018 3298 2018-11-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.165.2018.JP Wojewody Opolskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXXVI/259/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pawłowiczki
2018 3299 2018-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII.268.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 3300 2018-11-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.2.13.2018.AP Wojewody Opolskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XLV/312/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 października 2018 r. zmieniającej uchwalę nr XXXI/257/02 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opolskiego
2018 3301 2018-11-27 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Łubniany za 2017 r.
2018 3302 2018-11-28 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 0510/P/4/2018 Wojewody Opolskiego z dnia 27 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu prudnickiego i krapkowickiego
2018 3303 2018-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 33/46/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności części załącznika do uchwały nr XLV/316/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu Opolskiego na realizację zadań służących ochronie powietrza
2018 3304 2018-11-28 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wykazu jednostek z województwa opolskiego, którym w 2018 r. przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa i rezerwy celowej budżetu państwa, na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych (z wyłączeniem zadań, na realizację których została udzielona inna dotacja) w ramach II naboru wniosków
2018 3305 2018-11-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr R.U.DKS-I.041.1.2018 Zarządu Powiatu Krapkowickiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powierzanie do realizacji zadania publicznego pn.: „Ludzie Otmętu - takie tu buty” w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego
2018 3306 2018-11-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr R.U.DKS-I.041.2.2018 Wójta Gminy Skoroszyce; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego pn.: „Od Juniora do Seniora – aktywnie spędzaj czas” Gminie Skoroszyce
2018 3307 2018-11-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr R.U.DKS-I.041.1.3.2018 Burmistrza Prudnika; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 4 października 2018 r. w sprawie powierzania do realizacji zadania publicznego pn.: „Organizacja cyklu 9-ciu imprez integracyjnych na terenach wiejskich Gminy Prudnik” w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego
2018 3308 2018-11-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr R.U.DKS-I.041.4.2018 Wójta Gminy Olszanka; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 4 października 2018 r. w sprawie powierzenia do realizacji zadania publicznego pn.: „100 pieśni na 100-lecie Odzyskania Niepodległości - XXIII Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko” w Olszance” w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego
2018 3309 2018-11-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr R.U.DKS-I.041.5.2018 Burmistrza Prószkowa; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie powierzania do realizacji zadania publicznego pn.: „Z „Kaprysem” i Gminną Orkiestrą Dętą Prószków szanujemy seniorów oraz rozwijamy dzieci i młodzież!” w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego
2018 3310 2018-11-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr R.U.DKS-II.041.1.2018 Wójta Gminy Pakosławice; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie powierzania do realizacji zadania publicznego pn.: „Dziś orlik klubowy, jutro stadion narodowy - II edycja” w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego
2018 3311 2018-11-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr R.U.DKS-II.041.2.2018 Zarządu Powiatu w Głubczycach; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 4 października 2018 r. w sprawie powierzanie do realizacji zadania publicznego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na obiektach sportowych II” w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego
2018 3312 2018-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr I/12/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 3313 2018-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr I/13/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 3314 2018-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr I/14/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Otmuchów
2018 3315 2018-11-29 ANEKS Aneks Nr 35 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 20 listopada 2018 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2018 3316 2018-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 686/2018 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
2018 3317 2018-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr I/8/18 Rady Gminy Branice z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Branice
2018 3318 2018-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr I/9/18 Rady Gminy Branice z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 3319 2018-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr II/5/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/329/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 3320 2018-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr II/6/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 3321 2018-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr II/7/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/330/18 sprawie podatku od środków transportowych
2018 3322 2018-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2018 3323 2018-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tarnów Opolski
2018 3324 2018-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty