Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Grudzień 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 3325 2018-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 listopada 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania
2018 3326 2018-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 listopada 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 3327 2018-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 listopada 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawek tej opłaty
2018 3328 2018-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
2018 3329 2018-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 3330 2018-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Gogolinie
2018 3331 2018-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr I/17/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2018 rok
2018 3332 2018-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2019 rok
2018 3333 2018-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 3334 2018-12-03 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Os.37.2018 Burmistrza Krapkowic; Wójta Gminy Walce z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie refundowania przez Gminę Walce wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki na obszarze Gminy Krapkowice
2018 3335 2018-12-03 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 33/2018 Burmistrza Kolonowskiego; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Kolonowskie wykonania zadania własnego Powiatu Strzeleckiego pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w Gminie Kolonowskie w sezonie zimowym 2018/2019”
2018 3336 2018-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr II/18/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nyskiego
2018 3337 2018-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 1/2018 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
2018 3338 2018-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2018 3339 2018-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3340 2018-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 7/I/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2018 rok
2018 3341 2018-12-04 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 3342 2018-12-04 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 3343 2018-12-04 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 3344 2018-12-04 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kluczborka; Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie pokrywania kosztów dotacji celowej udzielonej przez Gminę Kluczbork Niepublicznym Żłobkom: Centrum Radosnej Edukacji „Piąteczka” w Kluczborku, „Baśniowy Zakątek” w Ligocie Górnej „ Pod jabłonką” w Gotartowie na rzecz dzieci będących mieszkańcami Gminy Lasowice Wielkie na rok 2019
2018 3345 2018-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr II/20/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie otrzymywania i wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym
2018 3346 2018-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Branice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 3347 2018-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr II/14/18 Rady Gminy Branice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2018 3348 2018-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr II/15/18 Rady Gminy Branice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Branice
2018 3349 2018-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2018 3350 2018-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 3351 2018-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 3352 2018-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2018 3353 2018-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr II/10/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2018 rok
2018 3354 2018-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr II.7.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 listopada 2018 r. określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu rządowego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3355 2018-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Krapkowicach
2018 3356 2018-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr II/7/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla radnych
2018 3357 2018-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Strzeleczki na realizacje inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza
2018 3358 2018-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 3359 2018-12-05 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Olszak”
2018 3360 2018-12-05 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Cicha Dolina”
2018 3361 2018-12-05 ANEKS Aneks Nr 3 Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 24 września 2018 r. do porozumienia nr 4/P/09 z dnia 1 września 2009 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2018 3362 2018-12-05 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 3363 2018-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr I/9/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 22 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2018
2018 3364 2018-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr II/21/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/426/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Powiatu Nyskiego (Planu Transportowego)”
2018 3365 2018-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr II/14/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2019 r.
2018 3366 2018-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok
2018 3367 2018-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 3368 2018-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży dla sołtysów
2018 3369 2018-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr II/11/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno
2018 3370 2018-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno
2018 3371 2018-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr II/13/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno
2018 3372 2018-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2018 3373 2018-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr II/16/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3374 2018-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr II/17/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3375 2018-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
2018 3376 2018-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr I/8/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 3377 2018-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr II.16.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3378 2018-12-06 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody „Bażany”
2018 3379 2018-12-06 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody „Lesisko”
2018 3380 2018-12-06 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody „Lubsza”
2018 3381 2018-12-06 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody „Płużnica”
2018 3382 2018-12-06 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody „Przylesie”
2018 3383 2018-12-06 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody „Boże Oko”
2018 3384 2018-12-06 ANEKS Aneks Nr 36 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 27 listopada 2018 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2018 3385 2018-12-06 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Tułowic; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Tułowice zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
2018 3386 2018-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr II/29/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
2018 3387 2018-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/8/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3388 2018-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3389 2018-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr II.8.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.78.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2018 3390 2018-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowych
2018 3391 2018-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży przysługującym radnym Gminy Kietrz
2018 3392 2018-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr II.6.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3393 2018-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr II/6/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz obowiązujących wzorów formularzy, zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
2018 3394 2018-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia bonifkaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
2018 3395 2018-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 13/II/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 195/XXX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 3396 2018-12-07 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 3397 2018-12-07 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 3398 2018-12-10 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 2/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Strzelcach Opolskich z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu strzeleckiego
2018 3399 2018-12-10 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 2/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego
2018 3400 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/394/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r.
2018 3401 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Branice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2018 3402 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II/3/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3403 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/7/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej we wsi Kostów nazwy "Bohaterów Powstań Śląskich"
2018 3404 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/8/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Byczyna
2018 3405 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 listopada 2018 r. o zmianie Statutu Gminy Dobrzeń Wielki
2018 3406 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019
2018 3407 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II.8.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 3408 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Korfantów w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 3409 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3410 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3411 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lasowice Wielkie
2018 3412 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II/7/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 3413 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 listopada 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń terenu wypoczynku letniego w Lewinie Brzeskim
2018 3414 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 listopada 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski
2018 3415 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 3416 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 3417 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych pomocą społeczną w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3418 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3419 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II/3/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
2018 3420 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 3421 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Polska Cerekiew
2018 3422 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Polskiej Cerekwi nr V/22/2011 z dnia 25 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 3423 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 3424 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 16/III/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
2018 3425 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 17/III/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radłów
2018 3426 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II/4/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r.
2018 3427 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II/6/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2018 r.
2018 3428 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II/10/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 3429 2018-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2018 rok
2018 3430 2018-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 r.
2018 3431 2018-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr I/4/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2018 r.
2018 3432 2018-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr II/3/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok
2018 3433 2018-12-11 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/BOU-6/18 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany porozumienia nr OUW/BOU-5/17 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Opolskiemu Kuratorowi Oświaty zadań związanych z prowadzeniem postępowań dyscyplinarnych dla nauczycieli
2018 3434 2018-12-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.79.2018.MK Wojewody Opolskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XL.285.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice
2018 3435 2018-12-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.82.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całosci uchwały nr XL/332/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MG/2 dla części gminy Dobrodzień
2018 3436 2018-12-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.83.2018.MK Wojewody Opolskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XLV/392/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża
2018 3437 2018-12-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.84.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XL/331/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrodzieniu przy ul. Oleskiej i ul. Rzędowickiej
2018 3438 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnienia w części z  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2018 3439 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/5/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3440 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/10/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 3441 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/11/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 3442 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3443 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3444 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/250/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 października 2017r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dobrodzień
2018 3445 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/64/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3446 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/337/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Dobrodzień
2018 3447 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/4/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3448 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia dla mieszkańców Gminy Lubsza świadczeń z tytułu wieloletniego pożycia małżeńskiego
2018 3449 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 3450 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/274/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubsza
2018 3451 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/10/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018
2018 3452 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3453 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr I/5/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2018 r.
2018 3454 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr I/10/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2018 rok
2018 3455 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3456 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3457 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 11/II/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023
2018 3458 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 12/II/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023
2018 3459 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/136/2004 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prószków
2018 3460 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków
2018 3461 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2018 3462 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023
2018 3463 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023
2018 3464 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Reńska Wieś
2018 3465 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Reńska Wieś w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2018 3466 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości
2018 3467 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/65/2016 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie poboru podatków, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 3468 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II.5.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały Nr XXXVI.306.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2019 rok
2018 3469 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II.12.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3470 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II.13.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały Nr VII/84/04 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy
2018 3471 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zdzieszowice
2018 3472 2018-12-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Olszak”
2018 3473 2018-12-12 ANEKS Aneks Nr 37 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 6 grudnia 2018 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2018 3474 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr II.3.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 3475 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2018 3476 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi po przebudowie do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
2018 3477 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3478 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3479 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutów sołectw gminy Jemielnica
2018 3480 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 3481 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 3482 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 3483 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr II/14/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy instrumentem płatniczym
2018 3484 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2018 rok
2018 3485 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 3486 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/18 Rady Miasta Opola z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2018 3487 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr II/29/18 Rady Miasta Opola z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 − 2023
2018 3488 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr II/30/18 Rady Miasta Opola z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 − 2023
2018 3489 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Gminy Prudnik
2018 3490 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik
2018 3491 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 6 grudnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2018 3492 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
2018 3493 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz
2018 3494 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2018 r.
2018 3495 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r.
2018 3496 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr II/10/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.
2018 3497 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr II/13/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 10 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia dla mieszkańców Gminy Zawadzkie świadczeń z tytułu wieloletniego pożycia małżeńskiego
2018 3498 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2018 3499 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr II/26/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 3500 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr 61/I/2018 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "JEDŹ Z NAMI" z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 55/I/2018 Zgromadzenia Związku Powiatowo Gminnego „JEDŹ Z NAMI” z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad polityki taryfowej oraz ustalenia opłat za przejazdy w przewozach publicznym transportem zbiorowym i ulg na terenie Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”
2018 3501 2018-12-14 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 4/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nysie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu nyskiego
2018 3502 2018-12-14 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 2/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu opolskiego
2018 3503 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr II.17.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biała
2018 3504 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr II.20.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
2018 3505 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr II/21/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 3506 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr II/23/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3507 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr II/24/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3508 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3509 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXV/243/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości
2018 3510 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 3511 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 3512 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr II/22/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3513 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr II/23/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” w formie pieniężnej
2018 3514 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3515 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3516 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/77/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
2018 3517 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/32/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w gminie Kluczbork
2018 3518 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/39/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłat diet dla radnych Rady Miejskiej w Kluczborku
2018 3519 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Murów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 3520 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr II/7/18 Rady Miasta Opola z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Opola w 2019 roku
2018 3521 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr II/26/18 Rady Miasta Opola z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości, a także ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa
2018 3522 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr II/31/18 Rady Miasta Opola z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Opole
2018 3523 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr II/32/18 Rady Miasta Opola z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 3524 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr II/34/18 Rady Miasta Opola z dnia 6 grudnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi rzeczowej lub materialnej z tytułu urodzenia się dziecka zwaną programem „Wyprawka dla Opolskiego Niemowlaka”
2018 3525 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr II/11/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 10 grudnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zawadzkiem do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2018 3526 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3527 2018-12-14 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Opola z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania
2018 3528 2018-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/17/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok
2018 3529 2018-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/2018 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2018 3530 2018-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018
2018 3531 2018-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II.9.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 4 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2018 rok
2018 3532 2018-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok
2018 3533 2018-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/18/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w Kędzierzynie-Koźlu oraz określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego
2018 3534 2018-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/33/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli
2018 3535 2018-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy na terenie miasta Kluczborka
2018 3536 2018-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gotartów
2018 3537 2018-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
2018 3538 2018-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
2018 3539 2018-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 listopada 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 3540 2018-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2018 r.
2018 3541 2018-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 18/III/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 195/XXX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 3542 2018-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody
2018 3543 2018-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/20/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Żędowice
2018 3544 2018-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/21/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kielcza
2018 3545 2018-12-15 DECYZJA Decyzja Nr OWR.4210.43.2018.77.XIII.MŚ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
2018 3546 2018-12-17 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 2/ASF/2018 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAPKOWICACH z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu krapkowickiego
2018 3547 2018-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2018 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2018 rok
2018 3548 2018-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok
2018 3549 2018-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr III.15.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV.19.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 3550 2018-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2018
2018 3551 2018-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 3552 2018-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok
2018 3553 2018-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 8/II/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2018 rok
2018 3554 2018-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości
2018 3555 2018-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr II.4.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały Nr XXX.238.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2018 rok
2018 3556 2018-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty
2018 3557 2018-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2018 r.
2018 3558 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr II/21/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów na rok 2019
2018 3559 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr II/27/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2019
2018 3560 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr II.8.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na rok 2018
2018 3561 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2018 r.
2018 3562 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
2018 3563 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu”
2018 3564 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży członkom organów gminy, komisji Rady Miejskiej w Kietrzu oraz przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Kietrz
2018 3565 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
2018 3566 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów obejmującego obszar ograniczony do zachodu drogą wojewódzką nr 405, od północy drogami rolnymi, granicą administracyjną miasta, od wschodu i południa ul. Na Grobli i  linią prostą przebiegającą przez działki nr 825, 826/1, 826/2 i 827
2018 3567 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok
2018 3568 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 3569 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr II/21/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach dożywiania dzieci z Gminy Otmuchów w wieku od lat trzech uczęszczających do placówek opiekuńczych, przedszkoli i szkół
2018 3570 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr II/22/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3571 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
2018 3572 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr II/22/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018
2018 3573 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/6/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3574 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/8/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudniki
2018 3575 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3576 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 3577 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 3578 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skarbimierz
2018 3579 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych pomocą społeczną w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 3580 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
2018 3581 2018-12-18 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 3582 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr II/22/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Głubczyckiego
2018 3583 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr II/24/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego na 2019 rok
2018 3584 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr I/6/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 roku
2018 3585 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr II/11/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
2018 3586 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
2018 3587 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/18 Rady Gminy Branice z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
2018 3588 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/18 Rady Gminy Branice z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu”
2018 3589 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018r.
2018 3590 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr II/19/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2018 rok
2018 3591 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Kietrz
2018 3592 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr II/20/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2018 3593 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr II/6/18 Rady Miasta Opola z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
2018 3594 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym
2018 3595 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok
2018 3596 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Rudniki
2018 3597 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr II/9/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 10 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 3598 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 59/I/2018 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "JEDŹ Z NAMI" z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Związku Powiatowo - Gminnego "JEDŹ Z NAMI" na rok 2019
2018 3599 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr II/17/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2018 3600 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 14 grudnia 2018 r. zmianiająca uchwałę w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego oraz ustalenia jej wzoru oraz zasad trybu jej nadawania i sposobu noszenia
2018 3601 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2019 r.
2018 3602 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej
2018 3603 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 2146/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r
2018 3604 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 2185/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2018 3605 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 2229/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2018 3606 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 2232/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2018 3607 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr II.15.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.
2018 3608 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3609 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3610 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok
2018 3611 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubrza
2018 3612 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności świadczenia rzeczowego w formie artykułów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023
2018 3613 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku , pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3614 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 3615 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 11/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Namysłów
2018 3616 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 12/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 3617 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 13/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 3618 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 14/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej
2018 3619 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych
2018 3620 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej w m. Przylesie
2018 3621 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie posadowienia kamienia z tablica pamiątkową
2018 3622 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr II/21/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/245/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 3623 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości gminnych służebnościami przesyłu
2018 3624 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”
2018 3625 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywieniowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
2018 3626 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 3627 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolu i szkole prowadzonych przez Gminę Tułowice
2018 3628 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Tułowicach
2018 3629 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/25/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2019 r.
2018 3630 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/36/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2019 roku
2018 3631 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III.11.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3632 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III.12.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kwot dochodów uprawniających do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3633 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III.17.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym
2018 3634 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III.15.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3635 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III.16.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3636 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Korfantów
2018 3637 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad na jakich sołtysom Gminy Korfantów przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych
2018 3638 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 3639 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023
2018 3640 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Strzelce Opolskie
2018 3641 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3642 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3643 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023
2018 3644 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3645 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/18 Rady Gminy Turawa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 3646 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr II/25/2018 Rady Gminy Walce z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3647 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr II/26/2018 Rady Gminy Walce z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3648 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3649 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3650 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr II/23/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
2018 3651 2018-12-21 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 131/18 Wojewody Opolskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kietrzu
2018 3652 2018-12-21 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 132/18 Wojewody Opolskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Głogówku
2018 3653 2018-12-21 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 133/18 Wojewody Opolskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych do Rady Gminy Lasowice Wielkie w okręgu wyborczym nr 9
2018 3654 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr II/12/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu
2018 3655 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr II/13/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych
2018 3656 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr II/14/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.
2018 3657 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Powiatu Krapkowickiego
2018 3658 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/30/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Rady Powiatu
2018 3659 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/40/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/372/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej działającemu pod firmą: ,,Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich”
2018 3660 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/46/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2018 3661 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2018 3662 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/27/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/331/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 7 marca 2014 r., w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2018 3663 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/259/05 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane pod warunkiem zwrotu
2018 3664 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kwot dochodów uprawniających do przyznania świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 3665 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3666 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
2018 3667 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III.9.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Chrząstowice i szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 3668 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/17/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, stanowiących mienie komunalne Gminy Dąbrowa
2018 3669 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/19/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 3670 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/20/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Dąbrowa
2018 3671 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3672 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3673 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3674 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w zakresie dożywiania przyznane w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3675 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3676 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 3677 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu rządowego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3678 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3679 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 3680 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 3681 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/237/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łubniany oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 3682 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia bonifkaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
2018 3683 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2018 3684 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3685 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3686 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, działających na terenie Gminy Niemodlin, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2018 3687 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Niemodlin
2018 3688 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/46/18 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola
2018 3689 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3690 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3691 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 24/III/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym
2018 3692 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2018 3693 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III.22.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023
2018 3694 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III.23.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 3695 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej
2018 3696 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr II/20/2018 Rady Gminy Walce z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Walce oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym
2018 3697 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr II/21/2018 Rady Gminy Walce z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 3698 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy Zdzieszowice w ośrodkach wsparcia
2018 3699 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 w formie pieniężnej
2018 3700 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów, stanowiących własność Gminy Zdzieszowice
2018 3701 2018-12-27 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.120.48.2018 Starosty Opolskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia na 2019 rok średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Opolski.
2018 3702 2018-12-27 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.120.49.2018 Starosty Opolskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia na 2019 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Opolskiego
2018 3703 2018-12-27 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta Kluczborka; Burmistrza Wołczyna z dnia 20 grudnia 2018 r. do porozumienia międzygminnego z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kluczbork od Gminy Wołczyn zadań w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na trasie Wołczyn-Kup – Wołczyn
2018 3704 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr II/15/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2018 rok
2018 3705 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
2018 3706 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr II/19/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2018
2018 3707 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/2018 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w Oleśnie
2018 3708 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/2018 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu
2018 3709 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/2018 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2019 roku
2018 3710 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 2/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r
2018 3711 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 32/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r
2018 3712 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/16/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Ciepielowicach
2018 3713 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Głogówek przy ul. Młyńskiej
2018 3714 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Twardawa, Gmina Głogówek
2018 3715 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3716 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Grodków
2018 3717 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/29/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Grodków
2018 3718 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy
2018 3719 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków na posiłki
2018 3720 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/40/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2018 3721 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3722 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3723 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3724 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Pogodna” w Skorogoszczy
2018 3725 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych
2018 3726 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łubniany na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Łubniany polegających na wymianie źródeł ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Łubniany
2018 3727 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących statutów sołectw Gminy Niemodlin
2018 3728 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr II/24/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2018 rok
2018 3729 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/11/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania przez Gminę Ozimek na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony lub gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do lat 3 strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
2018 3730 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/12/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych
2018 3731 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/13/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ozimek
2018 3732 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w Statucie Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie
2018 3733 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Paczków”
2018 3734 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr L/420/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu budowy przyłączy kanalizacyjnych celem podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w związku z realizacją projektu pn.„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków” obejmującego: 1. Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozielno, gm. Paczków; 2. Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paczków, ul. Robotnicza; 3. Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paczków, ulica Konopnickiej, Wyspiańskiego, Prusa, Kochanowskiego, Reymonta, Norwida.
2018 3735 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr II/16/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2018 rok
2018 3736 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, dla niepublicznych szkół, dla których Gmina jest organem rejestrującym
2018 3737 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2018 roku"
2018 3738 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3739 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
2018 3740 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3741 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3742 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/220/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z zabytkowego Parku Miejskiego w Strzelcach Opolskich
2018 3743 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3744 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/31/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3745 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie wywozu i  utylizacji nieczystości komunalnych
2018 3746 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalania zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Wołczynie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
2018 3747 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku, wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej wysokości za wyżywienie dziecka w żłobku
2018 3748 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 3749 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych i ustalenia jej przebiegu
2018 3750 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/29/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej
2018 3751 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/2018 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/249/17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
2018 3752 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/26/18 Rady Gminy Branice z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2018 3753 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/27/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 3754 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2018 rok
2018 3755 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/43/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kluczbork na lata 2019-2023
2018 3756 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Korfantów na zadania służące ochronie powietrza
2018 3757 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Krapkowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 3758 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2018 3759 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 20/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 3760 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/28/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/644/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa
2018 3761 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 3762 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 3763 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/36/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Nysie
2018 3764 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2018.
2018 3765 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prószków, liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych kryteriów
2018 3766 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/357/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Prószków na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
2018 3767 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2018 3768 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prószków na lata 2019 – 2024
2018 3769 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2018 3770 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
2018 3771 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skoroszyce
2018 3772 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr II/24/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 3773 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Kąty Opolskie
2018 3774 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Przywory
2018 3775 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Miedziana
2018 3776 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Kosorowice
2018 3777 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/26/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Tarnów Opolski
2018 3778 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Nakło
2018 3779 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Raszowa
2018 3780 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/29/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Walidrogi
2018 3781 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r.
2018 3782 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2018 3783 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej – Żłobka Gminnego w Wołczynie oraz nadania mu statutu
2018 3784 2018-12-31 ANEKS Aneks Nr OR-I.031.20.2018 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 grudnia 2018 r. do porozumienia międzygminnego nr OR-I.031.1.2018 w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej zawartego w dniu 28 lutego 2018 r.
2018 3785 2018-12-31 ANEKS Aneks Nr 3 Zarządu Powiatu Strzeleckiego; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 19 grudnia 2018 r. do Porozumienia Nr 13/P/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2018 3786 2018-12-31 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie rozwiązania porozumienia w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu Opolskiego
2018 3787 2018-12-31 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 258/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miasta Opola z dnia 22 lutego 2018 r., Nr LVI/1113/18, w przedmiocie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych