Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Wrzesień 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 2361 2018-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/500/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
2018 2362 2018-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/828/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/644/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa
2018 2363 2018-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/830/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Nysa
2018 2364 2018-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/831/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania stypendium za osiągnięcia artystyczne dla uczniów
2018 2365 2018-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/832/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Nysa
2018 2366 2018-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/833/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji
2018 2367 2018-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/834/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta i gminy Nysa maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
2018 2368 2018-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/835/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nysa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2369 2018-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/202/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2018
2018 2370 2018-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/205/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2018
2018 2371 2018-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/306/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2372 2018-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/307/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego w Dobrej
2018 2373 2018-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/217/18 Rady Gminy Turawa z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Turawa
2018 2374 2018-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/220/18 Rady Gminy Turawa z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2375 2018-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 03/2018 Zarządu Związku Gmin Prokado z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
2018 2376 2018-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/218/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kamiennik
2018 2377 2018-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/219/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kamiennik
2018 2378 2018-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/220/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych na terenie Gminy Kamiennik
2018 2379 2018-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/221/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały
2018 2380 2018-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/223/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie
2018 2381 2018-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/837/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok
2018 2382 2018-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 307/XXXVIII/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania na terenie gminy Praszka
2018 2383 2018-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/303/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r.
2018 2384 2018-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/304/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2018 r.
2018 2385 2018-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/222/18 Rady Gminy Turawa z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2018 rok
2018 2386 2018-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/322/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2018 2387 2018-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/325/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych gminy Wołczyn prowadzących wychowanie przedszkolne
2018 2388 2018-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/326/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizowania na terenie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej meczów piłki nożnej niemających charakteru masowej imprezy sportowej
2018 2389 2018-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/327/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Wołczyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2390 2018-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/328/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wołczyn
2018 2391 2018-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/413/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2392 2018-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/453/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Gogolin oraz jej jednostkom podległym, a także określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowić będą pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2018 2393 2018-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/455/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2394 2018-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/516/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2395 2018-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 306/XXXVIII/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2018 rok
2018 2396 2018-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/257/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 2397 2018-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/265/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Reńska Wieś przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat
2018 2398 2018-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/321/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
2018 2399 2018-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/327/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/314/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień.
2018 2400 2018-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/402/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wzniesienia pomnika Jana Pawła II w Głubczycach
2018 2401 2018-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/411/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Głubczyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2402 2018-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/412/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Głubczyce na lata 2018-2021"
2018 2403 2018-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/416/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika Jana Pawła II w Głubczycach
2018 2404 2018-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/461/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 3 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2405 2018-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/518/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2018 2406 2018-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/333/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2018 2407 2018-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVII/1275/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIX/1167/18 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Opola na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2408 2018-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVII/1276/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2409 2018-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/424/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2410 2018-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/281/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektorów szkół oraz dyrektora przedszkola do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 2411 2018-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/394/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie
2018 2412 2018-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/400/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 2413 2018-09-06 DECYZJA Decyzja Nr OWR.4210.16.2018.1249.XIV.MŚ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, Oddział Elektrownia Opole
2018 2414 2018-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/453/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach
2018 2415 2018-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/456/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ustanowienia insygnium Województwa Opolskiego w postaci laski Przewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego
2018 2416 2018-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/291/18 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi Kościeliska - Biskupice - Kolonia Biskupska położonej na terenie Powiatu Oleskiego do kategorii drogi powiatowej
2018 2417 2018-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/302/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 3 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Bierawa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2418 2018-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.226.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Domaszowice
2018 2419 2018-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.227.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i podawania na terenie gminy Domaszowice
2018 2420 2018-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.229.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz innych składników wynagradzania - w drodze regulaminu
2018 2421 2018-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/274/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przejazdu do szkoły i przedszkola uczniom zamieszkałym na terenie gminy Lasowice Wielkie
2018 2422 2018-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/282/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Tułowic dla wybitnie uzdolnionych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach
2018 2423 2018-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/283/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Tułowic dla wybitnie uzdolnionych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach
2018 2424 2018-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/284/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolu i szkole prowadzonych przez Gminę Tułowice
2018 2425 2018-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/285/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Tułowice
2018 2426 2018-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/286/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Tułowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2427 2018-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/329/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 r.
2018 2428 2018-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/459/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 3 września 2018 r. w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Głuchołazy
2018 2429 2018-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/460/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 3 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Głuchołazy
2018 2430 2018-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/464/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 3 września 2018 r. w sprawie nadania imienia i statutu Centrum Kultury w Głuchołazach
2018 2431 2018-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/520/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2018 2432 2018-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/338/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018
2018 2433 2018-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/283/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2018 roku"
2018 2434 2018-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/284/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2435 2018-09-10 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 5 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 2436 2018-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/293/18 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2018 2437 2018-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/298/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 3 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Bierawa na 2018 rok
2018 2438 2018-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.231.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2018 rok
2018 2439 2018-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/408/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 2440 2018-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/479/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2018 rok
2018 2441 2018-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/270/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 2442 2018-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVII/1267/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola
2018 2443 2018-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVII/1268/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2018 2444 2018-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVII/1269/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie pozbawienia ul. Księcia Władysława II Opolczyka w Opolu kategorii drogi gminnej
2018 2445 2018-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVII/1274/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy placowi
2018 2446 2018-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVII/1277/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zwiedzania Zamku Górnego
2018 2447 2018-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVII/1278/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały o określeniu warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Opole.
2018 2448 2018-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVII/1280/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Opole
2018 2449 2018-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/280/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r.
2018 2450 2018-09-11 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 01/09/2018 Burmistrza Byczyny; Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Byczyna a Gminą Gorzów Śląski w przedmiocie powierzenia Gminie Byczyna realizacji zadania publicznego - zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
2018 2451 2018-09-11 UMOWA Umowa Nr KST.031.1.2018 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na realizację zadania pn. „III Międzynarodowe Spotkania Orkiestr Dętych w Kędzierzynie-Koźlu w 2018 roku”
2018 2452 2018-09-12 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 3/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nysie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na obszarze powiatu nyskiego
2018 2453 2018-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/455/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2018 rok
2018 2454 2018-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/412/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Byczyna instrumentem płatniczym
2018 2455 2018-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/413/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do Rejestru Należności Publicznoprawnych danych dłużników oraz określenia rodzaju należności pieniężnych Gminy Byczyna, których dane przekazywane są do tego rejestru
2018 2456 2018-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/414/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2018 2457 2018-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/415/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Byczyna
2018 2458 2018-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/416/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Byczyna
2018 2459 2018-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/417/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Byczyna
2018 2460 2018-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/456/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2018 rok
2018 2461 2018-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVII/1263/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
2018 2462 2018-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/422/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2018 r.
2018 2463 2018-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/423/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2464 2018-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LXI/577/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle
2018 2465 2018-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LXI/578/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2466 2018-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LXI/580/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi zlokalizowanemu w Kędzierzynie-Koźlu na osiedlu Śródmieście
2018 2467 2018-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LXI/582/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 2468 2018-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LXI/587/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle
2018 2469 2018-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/858/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Prudnik
2018 2470 2018-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/860/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Parku "Przy Świętym Źródle" przy ul. Poniatowskiego w Prudniku
2018 2471 2018-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/863/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego przy ul. Podgórnej 7
2018 2472 2018-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/844/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok
2018 2473 2018-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/846/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Prudnik za pomocą innego instrumentu płatniczego
2018 2474 2018-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/856/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Prudnik
2018 2475 2018-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/857/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Prudnik miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2476 2018-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr 55/I/2018 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "JEDŹ Z NAMI" z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 45/I/2017 Zgromadzenia Związku Powiatowo Gminnego „JEDŹ Z NAMI” z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad polityki taryfowej oraz ustalenia opłat za przejazdy w przewozach publicznym transportem zbiorowym i ulg na terenie Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”
2018 2477 2018-09-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 3/2018 Burmistrza Głubczyc; Burmistrza Kietrza z dnia 3 września 2018 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Głubczyce od Gminy Kietrz zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu transportu na trasie z miejscowości Głubczyce do Specjalistycznego Przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie Mały Książe Kędzierzyn Koźle ul. Piastowska 19
2018 2478 2018-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/379/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok
2018 2479 2018-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/356/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Głogówek
2018 2480 2018-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/357/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono takiego wymiaru, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Głogówek
2018 2481 2018-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/358/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Głogówek
2018 2482 2018-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/296/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Gorzów Śląski
2018 2483 2018-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/297/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonym miejscu publicznym na terenie Gminy Gorzów Śląski
2018 2484 2018-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/298/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Gorzów Śląski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2485 2018-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/299/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2018 2486 2018-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/323/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 5 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2487 2018-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/316/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
2018 2488 2018-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/318/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Popielów
2018 2489 2018-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/319/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Popielów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2490 2018-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/320/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2018 2491 2018-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr L/413/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 4 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2492 2018-09-14 ANEKS Aneks Nr 6 Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 5 września 2018 r. do porozumienia z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2018 2493 2018-09-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr SO.0123.4.2018 Burmistrza Korfantowa; Wójta Gminy Łambinowice z dnia 3 września 2018 r. w sprawie przyznania przez Gminę Łambinowice dotacji celowej dla Gminy Korfantów
2018 2494 2018-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/295/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2018 rok
2018 2495 2018-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/365/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/291/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Prudnickiego
2018 2496 2018-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/307/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa nr XLII/296/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Dąbrowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2497 2018-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/354/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok
2018 2498 2018-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/294/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok
2018 2499 2018-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX.273.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 września 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice
2018 2500 2018-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX.274.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2501 2018-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX.282.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży
2018 2502 2018-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/510/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/506/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2503 2018-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/511/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice
2018 2504 2018-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/512/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/116/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 11 września 2015 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2505 2018-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/322/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Pokój
2018 2506 2018-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/324/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Pokój maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 2507 2018-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/325/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 5 września 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Pokój
2018 2508 2018-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LXI/864/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 7 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2509 2018-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr L/415/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/371/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Opolskie w 2018 r.
2018 2510 2018-09-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 3/2018 Burmistrza Głubczyc; Burmistrza Kietrza z dnia 3 września 2018 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Głubczyce od Gminy Kietrz zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu transportu na trasie z miejscowości Głubczyce do Specjalistycznego Przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie Mały Książe Kędzierzyn Koźle ul. Piastowska 19
2018 2511 2018-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV-365/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2512 2018-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/388/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2513 2018-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/385/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2514 2018-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/394/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/361/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Grodków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2515 2018-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/385/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Korfantów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2516 2018-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/386/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2517 2018-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/313/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łambinowice
2018 2518 2018-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/314/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Łambinowice
2018 2519 2018-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/315/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2018 2520 2018-09-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.0050.43.2018 Wójta Gminy Murów z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2018 2521 2018-09-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Pokój z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2522 2018-09-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 196/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2018 2523 2018-09-18 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko - augsburskiego szkół Gminy Gorzów Śląski
2018 2524 2018-09-18 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Miasta Kluczborka; Burmistrza Wołczyna z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kluczbork od Gminy Wołczyn zadań w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na trasie Wołczyn - Kup - Wołczyn
2018 2525 2018-09-18 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Miasta Kluczborka; Burmistrza Wołczyna z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kluczbork od Gminy Wołczyn zadań w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na trasie Kluczbork – Uszyce - Kluczbork
2018 2526 2018-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV-366/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową
2018 2527 2018-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/418/18 Rady Gminy Branice z dnia 17 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2528 2018-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/386/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia pamiątkowej statuetki "Zasłużony dla Gminy Grodków"
2018 2529 2018-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/387/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Grodków
2018 2530 2018-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/389/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej
2018 2531 2018-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/390/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 2532 2018-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/392/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc targowych na terenie miasta Grodkowa
2018 2533 2018-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/841/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/742/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nysa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2534 2018-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/842/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2535 2018-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/241/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 13 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2536 2018-09-19 DECYZJA Decyzja Nr OWR.4210.31.2018.88.XVI.GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie
2018 2537 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/338/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 17 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2018
2018 2538 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/363/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r.
2018 2539 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/308/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2018 rok
2018 2540 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/389/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Dobrzeń Wielki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2541 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/390/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 września 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2018 2542 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/391/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 2543 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX.283.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 2544 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/391/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 14 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Korfantów oraz nadania mu statutu
2018 2545 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/311/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2018 r.
2018 2546 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/429/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2018 r.
2018 2547 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/326/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
2018 2548 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/237/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Zębowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2549 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/238/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Zębowice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 2550 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/239/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 września 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 2551 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/242/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 2552 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/244/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 września 2018 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zębowice
2018 2553 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/245/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 września 2018 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zębowicach
2018 2554 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/246/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 2555 2018-09-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.66.2018.AD.MW Wojewody Opolskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr LIII/797/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Emilii Gierczak i Bohaterów Warszawy
2018 2556 2018-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/377/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/285/12 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nyski, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 2557 2018-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/308/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2018 2558 2018-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.330.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2559 2018-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/391/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 2560 2018-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/849/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie określenia sposobu ustalenia zadań do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego
2018 2561 2018-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/435/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/48/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Żłobka Miejskiego w Oleśnie
2018 2562 2018-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/436/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Olesna na 2019 rok
2018 2563 2018-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/246/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Pawłowiczki
2018 2564 2018-09-21 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z dnia 27 sierpnia 2018 r. Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 w sprawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
2018 2565 2018-09-21 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr ED.4464.1.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska; Wójta Gminy Bierawa z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kuźnia Raciborska od Gminy Bierawa zadań z zakresu oświaty, polegających na zapewnieniu uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu
2018 2566 2018-09-21 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Namysłowa; Burmistrza Wołczyna z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów szkół Gminy Namysłów
2018 2567 2018-09-21 UMOWA Umowa Wójta Gminy Łubniany; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie sfinansowania i wspólnej realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania ul. Polnej i Szerokiej w m. Biadacz”
2018 2568 2018-09-21 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 0510/P/3/2018 Wojewody Opolskiego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu prudnickiego i krapkowickiego
2018 2569 2018-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.329.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2019 r.
2018 2570 2018-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.331.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała
2018 2571 2018-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.333.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 2572 2018-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/612/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2573 2018-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/467/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/416/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Głuchołazy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2574 2018-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr LXI/579/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domu pomocy społecznej i oddziale zewnętrznym zakładu karnego, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych w 2018 r.
2018 2575 2018-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/382/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2576 2018-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/248/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 13 września 2018 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Skarbimierz
2018 2577 2018-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/249/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 13 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Skarbimierz
2018 2578 2018-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/251/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Skarbimierz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2579 2018-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/308/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych n terenie Gminy Skoroszyce
2018 2580 2018-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/310/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Skoroszyce
2018 2581 2018-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/311/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 14 września 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skoroszyce, udostępnianych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 2582 2018-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/374/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 2583 2018-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/243/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 września 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 2584 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/608/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 14 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Brzegu
2018 2585 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/615/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko na terenie miasta Brzeg
2018 2586 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/616/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 14 września 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LVIII/414/14 Rady Miejskiej  Brzegu z dnia 24 października 2014 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2018 2587 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/618/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/592/18 Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeg
2018 2588 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/247/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Lubrza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2589 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/249/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 września 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 2590 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/250/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectw Gminy Lubrza
2018 2591 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/251/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza
2018 2592 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/252/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole, przedszkolu, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza
2018 2593 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/253/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubrza
2018 2594 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/256/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Lubrza
2018 2595 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/384/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki
2018 2596 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/385/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki
2018 2597 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 225/XXXVI/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 17 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego
2018 2598 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 227/XXXVI/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Radłów miejsc sprzedaży, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 2599 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 228/XXXVI/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Radłów
2018 2600 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/301/2018 Rady Gminy Walce z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXX/276/2018 Rady Gminy Walce z dnia 14 marca 2018 r. dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Walce
2018 2601 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/302/2018 Rady Gminy Walce z dnia 19 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Walce
2018 2602 2018-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/301/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok
2018 2603 2018-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.327.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.
2018 2604 2018-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/420/18 Rady Gminy Branice z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2018 2605 2018-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/386/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018
2018 2606 2018-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/389/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
2018 2607 2018-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/390/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
2018 2608 2018-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/256/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2609 2018-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/248/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubrza
2018 2610 2018-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/433/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok
2018 2611 2018-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/239/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2018 rok
2018 2612 2018-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/242/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
2018 2613 2018-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/250/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Skarbimierz
2018 2614 2018-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/233/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok
2018 2615 2018-09-26 DECYZJA Decyzja Nr OWR.4210.33.2018.13616.X.GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy GZP Energia Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach
2018 2616 2018-09-26 INFORMACJA Informacja Nr OWR.4110.47.2018.21272.DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy: Elektrociepłownia Milicz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu
2018 2617 2018-09-26 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Os.33.2018 Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 24 września 2018 r. w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Krapkowicach
2018 2618 2018-09-26 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Os.34.2018 Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 20 września 2018 r. w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Krapkowicach
2018 2619 2018-09-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2018 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 25 września 2018 r. w sprawie realizacji w 2018 r. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020
2018 2620 2018-09-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/2018 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wojewody Opolskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie realizacji w 2018 r. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020
2018 2621 2018-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.259.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Chrząstowice
2018 2622 2018-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.260.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Chrząstowice
2018 2623 2018-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.261.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2018 2624 2018-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.262.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody
2018 2625 2018-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.264.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
2018 2626 2018-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.265.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet za pełnienie obowiązków sołtysa oraz zwrotu kosztów podróży dla sołtysów Gminy Chrząstowice
2018 2627 2018-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/303/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach
2018 2628 2018-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/281/2018 Rady Gminy Murów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/267/2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Murów
2018 2629 2018-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/285/2018 Rady Gminy Murów z dnia 19 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/271/2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Murów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2630 2018-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/286/2018 Rady Gminy Murów z dnia 19 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/272/2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Murów
2018 2631 2018-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/305/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 2632 2018-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV.299.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 2633 2018-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV.300.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 2634 2018-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV.301.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wilków
2018 2635 2018-09-27 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OZ.151/2018 Zarządu Powiatu w Głubczycach; Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 września 2018 r. w sprawie przyjęcia zadania Powiatu Kłobuckiego z zakresu edukacji publicznej
2018 2636 2018-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/375/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustanowienia znaku graficznego (logo) Powiatu Prudnickiego oraz określenia zasad jego wykorzystania
2018 2637 2018-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/376/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 14 września 2018 r. w sprawie pozbawienia drogi na terenie gminy Lubrza kategorii drogi powiatowej
2018 2638 2018-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/280/2018 Rady Gminy Murów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/37/2003 Rady Gminy Murów z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Murów
2018 2639 2018-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/395/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/130/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 01 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania, zmienionej Uchwałą Nr XII/108/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 24 lutego 2016 r.
2018 2640 2018-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/396/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaz napojów alkoholowych na terenie gminy Otmuchów
2018 2641 2018-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII.292.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale o utworzeniu Żłobka Publicznego w Ujeździe, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ujazd
2018 2642 2018-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII.294.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 2644 2018-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII.296.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ujazd
2018 2645 2018-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII.297.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Ujazd i zasad korzystania z tych przystanków
2018 2646 2018-09-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.0050.480.2018 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany siedziby gminnej komisji obwodowej nr 2 obwodu Sołectwa Przywory na czas do zakończenia wyborów samorządowych w 2018 roku
2018 2643 2018-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII.295.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu w Niezdrowicach