Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Październik 2019

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3030 2019-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/92/2019 Rady Powiatu w Nysie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2019 rok
2019 3031 2019-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/143/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3032 2019-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/75/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków
2019 3033 2019-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/151/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa oraz zasady ich przyznawania i wypłacania
2019 3034 2019-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.65.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wawelno
2019 3035 2019-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.66.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Ochodze
2019 3036 2019-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.67.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Domecko
2019 3037 2019-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.68.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Komprachcice
2019 3038 2019-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.69.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Polska Nowa Wieś
2019 3039 2019-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.70.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Osiny
2019 3040 2019-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.71.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Dziekaństwo
2019 3041 2019-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/95/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
2019 3042 2019-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/96/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
2019 3043 2019-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/85/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2019 3044 2019-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 130/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów
2019 3045 2019-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 132/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2019 3046 2019-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 133/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3047 2019-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 135/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/203/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie opłat od posiadania psów
2019 3048 2019-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/141/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej
2019 3049 2019-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.60.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 3050 2019-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/126/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
2019 3051 2019-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/128/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołczyn
2019 3052 2019-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/130/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 3053 2019-10-01 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa opolskiego.
2019 3054 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/83/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok
2019 3055 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr X/89/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok
2019 3056 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/96/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
2019 3057 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/76/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2019 3058 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/86/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Grodków
2019 3059 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/88/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw oraz gminnych boisk sportowych
2019 3060 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.83.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 września 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków , opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Izbicko za pomocą innego instrumentu płatniczego
2019 3061 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/150/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Kietrz
2019 3062 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/206/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi w Kluczborku przy ulicy Nowodworskiej dotyczącej zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Nowy Dwór
2019 3063 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/207/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Smardy Dolne dotyczącej zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Smardzka Kolonia położonej na terenie Sołectwa Smardy Dolne
2019 3064 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/208/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Gotartów dotyczącej zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Miłoszowice położonej na terenie Sołectwa Gotartów
2019 3065 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/209/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Bażany dotyczącej zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Damnik położonej na terenie Sołectwa Bażany
2019 3066 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/210/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Gotartów dotyczącej zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Gotartów-Ogrodnictwo położonej na terenie Sołectwa Gotartów
2019 3067 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/211/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Bażany dotyczącej zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Korzeniaki położonej na terenie Sołectwa Bażany
2019 3068 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/212/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Krasków dotyczącej zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Krasków (rodzaj "kolonia") położonej na terenie Sołectwa Krasków
2019 3069 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/213/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Maciejów dotyczącej zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Chałupska położonej na terenie Sołectwa Maciejów
2019 3070 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/215/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Kluczborskiej Rady Seniorów
2019 3071 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/217/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przejęcia i zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych
2019 3072 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/219/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 września 2019 r. w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2019 3073 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/220/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na parkingach w Kluczborku, zlokalizowanych na nieruchomościach nie będących drogami publicznymi oraz ustalenia sposobu pobierania i stawek tych opłat
2019 3074 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/221/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat oraz określenie sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Kluczborka
2019 3075 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.76.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 3076 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/63/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 3077 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/77/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019.
2019 3078 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2019 r.
2019 3079 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/96/2019 Rady Gminy Walce z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Walce i nadania jej statutu
2019 3080 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/97/2019 Rady Gminy Walce z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu nadawania tytułu „ Honorowy Obywatel Gminy Walce”
2019 3081 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.59.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2019 3082 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.61.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 3083 2019-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/121/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/119/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.
2019 3084 2019-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/122/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/120/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Strzelecki dodatków do wynagrodzenia i nagród
2019 3085 2019-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 153/2019 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2019
2019 3086 2019-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/100/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Byczyna.
2019 3087 2019-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/101/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie nadania drodze gminnej statusu drogi publicznej i ustalenia jej przebiegu
2019 3088 2019-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/102/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 3089 2019-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/109/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Byczynie Nr XXXIX/273/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Byczyna
2019 3090 2019-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/70/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cisek
2019 3091 2019-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr X/77/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/222/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2019 3092 2019-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr X/80/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 465 w ciągu ul. Odrzańskiej w Dobrzeniu Małym do kategorii dróg gminnych
2019 3093 2019-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.81.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 3094 2019-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.84.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/258/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Izbicko dodatków do wynagrodzenia i nagród
2019 3095 2019-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.85.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 września 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Izbicko
2019 3096 2019-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/222/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2019 3097 2019-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/99/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego w Gminie Lasowice Wielkie
2019 3098 2019-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/91/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski
2019 3099 2019-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/92/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 września 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty
2019 3100 2019-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/93/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 września 2019 r. w sprawie regulaminu zasad i używania symboli Gminy Lewin Brzeski oraz insygniów organów Gminy Lewin Brzeski
2019 3101 2019-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/95/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania i pozbawiania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Lewin Brzeski”
2019 3102 2019-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/96/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania do wymiany i likwidacji źródeł ciepła z budżetu gminy Lewin Brzeski i środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach realizacji projektu „Wymiana i likwidacja indywidualnych źródeł ciepła na ekologiczne na obszarze Gminy Lewin Brzeski”
2019 3103 2019-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/83/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2019r.
2019 3104 2019-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/96/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łambinowice oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Łambinowice obowiązującej od dnia 1 września 2019 r.
2019 3105 2019-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/100/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 5 września 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łambinowice na lata 2019-2023
2019 3106 2019-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/105/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/318/2018 z dnia 04 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łambinowice.
2019 3107 2019-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 131/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2019 3108 2019-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/92/2019 Rady Gminy Walce z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok
2019 3109 2019-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/99/2019 Rady Gminy Walce z dnia 25 września 2019 r. w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka w Walcach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Walce oraz nadanie mu statutu
2019 3110 2019-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.57.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 września 2019 r. o zmianie uchwały Nr III.19.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2019 rok
2019 3111 2019-10-03 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2019 3112 2019-10-03 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy Łubniany z dnia 23 września 2019 r. W SPRAWIE OGŁOSZENIA TEKSTU JEDNOLITEGO UCHWAŁY W SPRAWIE STATUTU GMINY ŁUBNIANY
2019 3113 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/84/19 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2019
2019 3114 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/139/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dofinansowania na realizację inwestycji w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w Gminie Brzeg” dla działania 5.5 Ochrona powietrza, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
2019 3115 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/140/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/403/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
2019 3116 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/103/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3117 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/65/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2019 rok
2019 3118 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/103/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbrowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 3119 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/106/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/169/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa
2019 3120 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/107/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/313/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2019 3121 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr X/75/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019
2019 3122 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/92/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 3123 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/145/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2019 rok
2019 3124 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.78.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV.19.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 3125 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/114/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3126 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/119/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/67/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 3127 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/121/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/107/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Krapkowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krapkowice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz w sprawie warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 3128 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/122/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice
2019 3129 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/124/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/220/04 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 16 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg gminnych na terenie Gminy Krapkowice.
2019 3130 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/97/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 3131 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/90/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 3132 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/91/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2019 r.
2019 3133 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/221/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rusocin
2019 3134 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/222/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Koperniki
2019 3135 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/223/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego - „bonu wychowawczego”
2019 3136 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/235/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/65/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu dodatku funkcyjnego dla nauczycieli
2019 3137 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/325/19 Rady Miasta Opola z dnia 26 września 2019 r. w sprawie pozbawienia ul. Kamiennej w Opolu kategorii drogi gminnej
2019 3138 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/326/19 Rady Miasta Opola z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu
2019 3139 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/329/19 Rady Miasta Opola z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu
2019 3140 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/332/19 Rady Miasta Opola z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi bez nazwy w Opolu do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej
2019 3141 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/96/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 482/1, 482/2, 482/3, 481 obręb Stary Paczków, 78/13 obręb Unikowice, 1157/4 obręb Paczków
2019 3142 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/101/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Paczków
2019 3143 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Paczków
2019 3144 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/103/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Paczków na zadania służące ochronie powietrza
2019 3145 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/104/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Paczków
2019 3146 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/58/19 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 3147 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/59/19 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunku wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 3148 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/60/19 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 3149 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/65/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/143/2009 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród
2019 3150 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/85/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 3151 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr X/88/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa
2019 3152 2019-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr X/94/2019 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej dla dróg lub ich odcinków położonych na terenie gminy Kluczbork w obrębie miasta Kluczbork
2019 3153 2019-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr X/95/2019 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej dla drogi oraz odcinka drogi położonych na terenie gminy Lasowice Wielkie
2019 3154 2019-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr X/80/2019 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2019 3155 2019-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/137/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2019 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2019 rok
2019 3156 2019-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/108/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok
2019 3157 2019-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/142/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego społeczność kozielskich Żydów
2019 3158 2019-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/143/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z targowisk miejskich położonych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2019 3159 2019-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/147/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 3160 2019-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/153/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 września 2019 r. zmieniającej uchwałe w sprawie Tytułu Honorowego ,,Zasłużony dla Miasta Kędzierzyn-Koźle”
2019 3161 2019-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.74.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Komprachcice na lata 2019-2022
2019 3162 2019-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/115/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
2019 3163 2019-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/239/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2019 rok
2019 3164 2019-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/298/19 Rady Miasta Opola z dnia 26 września 2019 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok
2019 3165 2019-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/97/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2019 r.
2019 3166 2019-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/55/19 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2019 rok
2019 3167 2019-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/83/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Popielów
2019 3168 2019-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/82/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 3169 2019-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/76/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z fontanny na Placu Jana Pawła II w Świerczowie
2019 3170 2019-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/81/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/214/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i podawania na terenie Gminy Świerczów.
2019 3171 2019-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/82/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Świerczów
2019 3172 2019-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/207/09 Rady Gminy Tarnów Opolski dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli
2019 3173 2019-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/87/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 września 2019 r. w sprawie przedłużenia ulicy Tulipanowej w miejscowości Tarnów Opolski
2019 3174 2019-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/88/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 września 2019 r. w sprawie przedłużenia ulicy Wrzosowej w miejscowości Tarnów Opolski
2019 3175 2019-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/89/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 września 2019 r. w sprawie przedłużenia ulicy Leszczynowej w miejscowości Miedziana
2019 3176 2019-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/90/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kąty Opolskie
2019 3177 2019-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/92/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/45/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. Rady Gminy Tarnów Opolski w przedmiocie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3178 2019-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr X/87/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 września 2019 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 3179 2019-10-07 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1/2019 Starosty Strzeleckiego z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Strzeleckim
2019 3180 2019-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X/87/2019 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2019
2019 3181 2019-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/140/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.
2019 3182 2019-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/129/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2019
2019 3183 2019-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X/78/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Dobrodzień oraz szczegółowych warunków funkcjonowania tego zespołu
2019 3184 2019-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/136/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula
2019 3185 2019-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/100/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany wskaźnika RLM w aglomeracji Trzebiszyn
2019 3186 2019-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 138/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 3187 2019-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/83/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2019
2019 3188 2019-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/71/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 3189 2019-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/72/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji z budżetu Gminy Pakosławice dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne
2019 3190 2019-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/80/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok
2019 3191 2019-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/88/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Prószków pod nazwą Publiczny Żłobek w Prószkowie i nadania jej statutu
2019 3192 2019-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/89/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu gminy Prószków
2019 3193 2019-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/90/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Prószkowie
2019 3194 2019-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/91/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Prószków za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2019 3195 2019-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/244/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 3196 2019-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/245/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia w Klubie Senior+ oraz określenia zasad uczestnictwa seniorów w zajęciach oferowanych przez placówkę "Senior+"
2019 3197 2019-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/247/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz nadania jej nazwy
2019 3198 2019-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/249/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019 3199 2019-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/77/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 3200 2019-10-08 ANEKS Aneks Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 2 października 2019 r. do Porozumienia z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie powierzenia przez Wojewodę Dyrektorowi OOW NFZ przeprowadzenia postępowania w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne,
2019 3201 2019-10-08 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OZ.287.2019 Zarządu Powiatu w Głubczycach; Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 października 2019 r. w sprawie przyjęcia zadania Powiatu Kłobuckiego z zakresu edukacji publicznej
2019 3202 2019-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/74/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych
2019 3203 2019-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/75/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 3204 2019-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/79/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Namysłowie
2019 3205 2019-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/75/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę zródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu ,, Poprawa jakości powietrza w Gminie Łubniany poprzez liwkidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła i zastosowania ekologicznych rozwiązań związanych z przyłąćzeniem nieruchomości indywidualnych do sieci gazowej"
2019 3206 2019-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/73/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalania cen za przejazdy w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich
2019 3207 2019-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/74/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany "Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Ozimek zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Ozimek przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu"
2019 3208 2019-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/75/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ozimek na lata 2019-2024
2019 3209 2019-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/84/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
2019 3210 2019-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/86/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Ozimek
2019 3211 2019-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/73/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/125/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pakosławice
2019 3212 2019-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/74/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, logopedy, doradcy zawodowego oraz nauczyciela pracującego z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 3213 2019-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/75/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 3214 2019-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/83/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2019 rok
2019 3215 2019-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/92/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019
2019 3216 2019-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/240/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok
2019 3217 2019-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/86/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 3218 2019-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/87/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 3219 2019-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/57/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 3 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 3220 2019-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/63/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 3 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych w ramach gminnego programu osłonowego Gminy Tułowice "Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2019 3221 2019-10-09 ANEKS Aneks Nr 1 Wójta Gminy Łubniany; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 8 października 2019 r. do Porozumienia z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Łubniany zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
2019 3222 2019-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/141/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania statutu Brzeskiego Centrum Kultury.
2019 3223 2019-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/146/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Zdroju w rejonie ul. Andersa w Głuchołazach.
2019 3224 2019-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/111/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego: wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków wynikających ze stosunku pracy i powierzonych funkcji, wysokość i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa, a także podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego.
2019 3225 2019-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/58/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 3 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Goszczowice
2019 3226 2019-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/59/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 3 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ligota Tułowicka
2019 3227 2019-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/60/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 3 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skarbiszowice
2019 3228 2019-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/61/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 3 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szydłów
2019 3229 2019-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/62/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 3 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tułowice Małe
2019 3230 2019-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/106/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2019 r.
2019 3231 2019-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/72/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 3232 2019-10-14 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 11 października 2019 r. o sprostowaniu błędu
2019 3233 2019-10-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 9/2019 Burmistrza Krapkowic; Prezydenta Miasta Opola z dnia 11 października 2019 r. w sprawie finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Krapkowice w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta Opola oraz finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Opola w żłobkach funkcjonujących na terenie Gminy Krapkowice
2019 3234 2019-10-14 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Lasowice Wielkie; Wójta Gminy Murów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii Ewangelicko-Augsburskiej dla uczniów szkół Gminy Murów
2019 3235 2019-10-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 13/2019 Burmistrza Ozimka; Prezydenta Miasta Opola z dnia 14 października 2019 r. w sprawie finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Ozimek w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta Opola
2019 3236 2019-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/137/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia
2019 3237 2019-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIX/12/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 26 września 2019 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/102/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 3238 2019-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIX/13/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region”
2019 3239 2019-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIX/15/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVII/2/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3240 2019-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIX/17/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVII/4/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 3241 2019-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIX/19/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego "Czysty Region" na rok 2019
2019 3242 2019-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/145/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 17 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biskupów
2019 3243 2019-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/146/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 7 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3244 2019-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/125/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Opolskiej i Limanowskiego w Krapkowicach.
2019 3245 2019-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 11 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 3246 2019-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/77/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3247 2019-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/78/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia
2019 3248 2019-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/79/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności wysokości stawki opłaty targowej
2019 3249 2019-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/83/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 11 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminów obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Skoroszyce
2019 3250 2019-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/65/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2019 r.
2019 3251 2019-10-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 407/2019 Burmistrza Nysy z dnia 15 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Nysa
2019 3252 2019-10-18 Postanowienie Postanowienie Nr 779/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 17 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 3253 2019-10-18 Postanowienie Postanowienie Nr 780/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 18 października 2019 r. Komisarza Wyborczego w Opolu III
2019 3254 2019-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/97/2019 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 15 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2019
2019 3255 2019-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 161/2019 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w  budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2019
2019 3256 2019-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/153/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Brzeg.
2019 3257 2019-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/111/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno
2019 3258 2019-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/367/06 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 lipca 2006r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Olesno
2019 3259 2019-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/116/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/82/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Oleśnie
2019 3260 2019-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr X/95/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkaso
2019 3261 2019-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr X/96/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkaso
2019 3262 2019-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr X/99/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu korzystania ze Skateparku na terenie Gminy Otmuchów
2019 3263 2019-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr X/100/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Otmuchów
2019 3264 2019-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr X/101/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu korzystania z plenerowych urządzeń siłowych na terenie Gminy Otmuchów
2019 3265 2019-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr X/102/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”
2019 3266 2019-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/61/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2019.
2019 3267 2019-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 76/XII/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 3268 2019-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 77/XII/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2019 3269 2019-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 80/XII/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy wzakresie dofinansowania budowy studni wierconych opoborze wód podziemnych wilości średniorocznie nieprzekraczającej 5m3 na dobę na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Praszka
2019 3270 2019-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 84/XII/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 października 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Praszka pod nazwą Publiczny Żłobek w Praszce i nadania jej statutu
2019 3271 2019-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/90/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2019 roku"
2019 3272 2019-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/91/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3273 2019-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/75/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 3274 2019-10-23 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr GiK.6620.2.110.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 10 października 2019 r. w sprawie przyjęcia operatów opisowo-kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miasta Opola na obrębach ewidencyjnych: Grotowice, Groszowice, Kolonia Gosławicka i Szczepanowice
2019 3275 2019-10-23 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Głubczycach; Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 4 października 2019 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Głubczyckiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej
2019 3276 2019-10-23 POROZUMIENIE Porozumienie Nr SO.0123.5.2018 Burmistrza Korfantowa; Wójta Gminy Łambinowice z dnia 31 grudnia 2018 r. Międzygminne w sprawie przyznania przez Gminę Łambinowice dotacji celowej dla Gminy Korfantów
2019 3277 2019-10-23 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Korfantowa; Wójta Gminy Łambinowice z dnia 1 października 2019 r. do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO nr SO.0123.5.2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania przez Gminę Łambinowice dotacji celowej dla Gminy Korfantów
2019 3278 2019-10-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.132.2019.AP Wojewody Opolskiego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr IX.63.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 11 września 2019 r. w sprawie regulaminów korzystania z obiektów sportowych i placów rekreacyjnych na terenie gminy Chrząstowice
2019 3279 2019-10-23 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2019 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 29 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Paczków za 2018 r.
2019 3280 2019-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/95/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 21 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 3281 2019-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr X/103/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2019 rok
2019 3282 2019-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr X/105/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2019 rok
2019 3283 2019-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 75/XII/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2019 rok
2019 3284 2019-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/77/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Siołkowice
2019 3285 2019-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/78/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karłowice
2019 3286 2019-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/98/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 21 października 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska oraz warunków refundacji kosztów, realizowanych w ramach projektu „Niskoemisyjna gmina – poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Bierawa”
2019 3287 2019-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/134/19 Rady Gminy Branice z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2019 3288 2019-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr X.69.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 23 października 2019 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2019 3289 2019-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr X.70.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 23 października 2019 r. w sprawie rocznych stawek podatku od środków transportowych
2019 3290 2019-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/155/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 3291 2019-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/156/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 3292 2019-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/107/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok
2019 3293 2019-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/85/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 15 października 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z terenów sportowych i rekreacyjnych, placów zabaw, parków oraz kompleksu boisk „Moje Boisko Orlik 2012”
2019 3294 2019-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/88/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 r.
2019 3295 2019-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.105.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ujazd
2019 3296 2019-10-28 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 3/AFB/2019 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAPKOWICACH z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu krapkowickiego
2019 3297 2019-10-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 552/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 r
2019 3298 2019-10-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 561/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 r
2019 3299 2019-10-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 571/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 r.
2019 3300 2019-10-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/94/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 21 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3301 2019-10-28 UCHWAŁA Uchwała Nr X.71.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 23 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Ks. Kubonia w Chrząstowicach
2019 3302 2019-10-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/84/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 3303 2019-10-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/85/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 3304 2019-10-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/86/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2019 3305 2019-10-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/80/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 22 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2019r.
2019 3306 2019-10-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/153/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2019 rok
2019 3307 2019-10-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/162/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/80/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 września 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 3308 2019-10-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/76/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Popielów
2019 3309 2019-10-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/84/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 15 października 2019 r. w sprawie przyjęcia programu pn. „Bezpłatny dojazd dla seniora Gminy Rudniki”
2019 3310 2019-10-28 Postanowienie Postanowienie Nr 781/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 25 października 2019 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu Nr 780/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 18 października 2019 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
2019 3311 2019-10-28 Postanowienie Postanowienie Nr 782/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 25 października 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2019 3312 2019-10-29 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 0510/P/7/2019 Wojewody Opolskiego z dnia 29 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie Wojewody Opolskiego nr 0510/P/6/2019 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu kluczborskiego i oleskiego
2019 3313 2019-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr X.75.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 23 października 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2019 rok
2019 3314 2019-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/158/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Głogówek w obrębie Wielkie Oracze
2019 3315 2019-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/82/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok
2019 3316 2019-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/89/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 3317 2019-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/63/19 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2019 rok
2019 3318 2019-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/65/19 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę nr XXV/166/17 z dnia 1 czerwca 2017r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 3319 2019-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.106.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3320 2019-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/92/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2019 3321 2019-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/93/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2020 roku.
2019 3322 2019-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/158/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 3323 2019-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/159/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.
2019 3324 2019-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/150/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie
2019 3325 2019-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/158/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3326 2019-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/73/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 października 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamiennik
2019 3327 2019-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/228/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2019 3328 2019-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/229/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2019 3329 2019-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/90/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 3330 2019-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/91/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2019 r.
2019 3331 2019-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/115/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 3332 2019-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 67/IX/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 3333 2019-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 66/IX/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2019 3334 2019-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/95/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tarnów Opolski
2019 3335 2019-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 83/I/2019 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "JEDŹ Z NAMI" z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Związku Powiatowo - Gminnego "JEDŹ Z NAMI" na rok 2019
2019 3336 2019-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/95/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały XLVI/335/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2019
2019 3337 2019-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/76/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy
2019 3338 2019-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/227/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych
2019 3339 2019-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/230/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2019 3340 2019-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/76/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 3341 2019-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 143/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 3342 2019-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 147/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 111/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 3343 2019-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 148/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 827/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2019 3344 2019-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 149/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 843/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 3345 2019-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 150/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 3346 2019-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 151/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 3347 2019-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 153/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 3348 2019-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/85/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Strzeleczki
2019 3349 2019-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/97/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 października 2019 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych