Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Marzec 2019

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 805 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/45/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r
2019 806 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 172/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 r.
2019 807 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statutach sołectw gminy Bierawa
2019 808 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 809 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 25 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 810 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/28/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2019 811 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/29/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2019 812 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/30/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 813 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
2019 814 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
2019 815 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
2019 816 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Krapkowice, w prawo własności tych gruntów
2019 817 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/45/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/228/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 818 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/46/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2019 819 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/49/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 820 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/53/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice
2019 821 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/60/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2019"
2019 822 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/21/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia uchwał
2019 823 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/22/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Ozimek "
2019 824 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 825 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie warunków i wysokości bonifikaty od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Paczków w prawo własności tych gruntów
2019 826 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 827 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 828 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia
2019 829 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V.40.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ujazd
2019 830 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V.41.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów, stanowiących własność Gminy Ujazd
2019 831 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V.42.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2019 832 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V.43.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
2019 833 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V.44.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenie inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 834 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/28/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 835 2019-03-01 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 9/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 836 2019-03-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.26.2019.CW Wojewody Opolskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr V/43/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2019 837 2019-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/75/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Brzeg na lata 2019-2023
2019 838 2019-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/77/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych oraz ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Brzeg
2019 839 2019-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/78/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg
2019 840 2019-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr V.30.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2019 rok
2019 841 2019-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/28/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2019 rok
2019 842 2019-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/42/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 843 2019-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/47/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 844 2019-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/48/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2019 845 2019-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warunków udzielania osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Lewin Brzeski oraz ustalenie stawki procentowej
2019 846 2019-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr II/10/2019 Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Związku Gmin „PROKADO” w Prószkowie na rok 2019
2019 847 2019-03-04 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 3 marca 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kietrzu przeprowadzonych w dniu 3 marca 2019 r.
2019 848 2019-03-04 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 3 marca 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Głogówku przeprowadzonych w dniu 3 marca 2019 r.
2019 849 2019-03-04 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr GN.7113.1.2019 Burmistrza Brzegu z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Brzeg
2019 850 2019-03-04 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 10/2019 Prezydenta Miasta Opola; Wojewody Opolskiego z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 851 2019-03-04 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr ZK.5510.1.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Opolu za 2018 rok
2019 852 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Głuchołazach oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat.
2019 853 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/60/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy
2019 854 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/62/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/406/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie Statutu Żłobka Miejskiego w Głuchołazach
2019 855 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/64/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głuchołazy w 2019 roku
2019 856 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V.36.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 857 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/25/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych
2019 858 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/29/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Leśnicy za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne dla uczniów
2019 859 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/30/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2019 roku
2019 860 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z  wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubrza
2019 861 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 862 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Lubrza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2019 863 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/30/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2019
2019 864 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/34/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniająca uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw na terenie Gminy Niemodlin
2019 865 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/36/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Niemodlin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 866 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/40/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie
2019 867 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr IV/33/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Świerczów
2019 868 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie warunków udzielenia i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe i stanowiących własność Gminy Świerczów w prawo własności tych gruntów
2019 869 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerczów
2019 870 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2019 871 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 872 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/63/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług oraz stawek świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2019 873 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/64/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie wywozu i  utylizacji nieczystości komunalnych
2019 874 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/65/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Wołczyn na wymianę ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne
2019 875 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/66/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
2019 876 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/67/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołczyn
2019 877 2019-03-05 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2019 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wojewody Opolskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2019 878 2019-03-05 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Wołczyna; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
2019 879 2019-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/74/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brzeg
2019 880 2019-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.21.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach
2019 881 2019-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.22.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Domaszowice
2019 882 2019-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V/27/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśnica
2019 883 2019-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019
2019 884 2019-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Lubszy i ustalenia statutu
2019 885 2019-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 54/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 886 2019-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V/30/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
2019 887 2019-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V.45.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 888 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/53/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/30/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Głubczyckiego
2019 889 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/50/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji jednostkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne funkcjonującym na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2019 890 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 891 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/34/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2019 r.
2019 892 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2019 r.
2019 893 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 11 lutego 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2019 894 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Kolonowskie jest organem prowadzącym oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2019 895 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/27/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolonowskie w 2019 r.
2019 896 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Kolonowskie w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2019 897 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/57/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
2019 898 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy Murów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Murów w 2019 roku”
2019 899 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/44/2019 Rady Gminy Murów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/47/2015 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2019 900 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/44/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 901 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/45/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2019 902 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności a pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym
2019 903 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2019 r.
2019 904 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 905 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/35/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 906 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/36/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 907 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 908 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/38/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Strzeleczki
2019 909 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/44/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Tarnów Opolski
2019 910 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 lutego 2019 r. w przedmiocie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 911 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/46/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 lutego 2019 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 912 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/47/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 lutego 2019 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 913 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/48/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w  miejscowości Tarnów Opolski
2019 914 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/49/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przedłużenia ulicy Julii w miejscowości Tarnów Opolski
2019 915 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/51/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa
2019 916 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/29/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 917 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/30/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodu publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Tułowice
2019 918 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/31/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2019 919 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/33/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w Tułowicach oraz sołtysów
2019 920 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/52/2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Walce
2019 921 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/53/2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXII/177/09 Rady Gminy Walce z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury
2019 922 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/54/2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Walcach
2019 923 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 lutego 2019 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 924 2019-03-07 POROZUMIENIE Porozumienie Nr FP.031.4.2019 Burmistrza Olesna; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
2019 925 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/29/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2019 roku
2019 926 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/45/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Byczyna na rok 2019
2019 927 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/95/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głubczyce
2019 928 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/96/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 929 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/97/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 930 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/98/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2019 931 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V.37.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Izbicko na realizację zadań służących ochronie powietrza
2019 932 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kietrz, od dnia 1 września 2019 r.
2019 933 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/71/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
2019 934 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/73/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2019 935 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/74/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/61/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną z budżetu Gminy Kietrz, pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska
2019 936 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/93/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczbork
2019 937 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/99/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy na terenie miasta Kluczborka
2019 938 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/100/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy na terenie miasta Kluczborka
2019 939 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/112/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2019 940 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/113/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/74/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 941 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/114/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2019 942 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 943 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/48/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej w m. Obórki
2019 944 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/104/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” w Opolu
2019 945 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/105/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Opolu
2019 946 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/106/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zaodrze” w Opolu
2019 947 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/107/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami – Program Stypendialny pn.: „Stypendia Prezydenta Miasta Opola”
2019 948 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/108/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów - Program Stypendialny pn. „Stypendia Prezydenta Miasta Opola dla Olimpijczyka”
2019 949 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/110/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad przygotowania i realizacji budżetu obywatelskiego w Opolu
2019 950 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/111/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2019 951 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/112/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Opola nr LVIII/1136/18 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału obszaru Miasta Opola na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2019 952 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/113/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola
2019 953 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/114/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 954 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/74/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 955 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/77/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Prudnik w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
2019 956 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/78/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości
2019 957 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/79/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik
2019 958 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/80/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prudnik w 2019 roku
2019 959 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/81/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Prudnik
2019 960 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/82/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego przy ul. Podgórnej 7
2019 961 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych objętych ustawą o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania
2019 962 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/71/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Szczepanku
2019 963 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stara Część Miasta
2019 964 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stare Osiedle
2019 965 2019-03-08 POROZUMIENIE Porozumienie Nr FP.031.2.2019 Wójta Gminy Radłów; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
2019 966 2019-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.12.2019.AD Wojewody Opolskiego z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie nieważności części uchwały nr IV.29.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część miasta Ujazd
2019 967 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/41/19 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2019
2019 968 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/61/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/369/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół prowadzonych na terenie powiatu strzeleckiego przez inne niż Powiat Strzelecki organy prowadzące oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 969 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/62/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Strzelecki dodatków do wynagrodzenia i nagród
2019 970 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/72/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2019 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2019 rok
2019 971 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/40/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 972 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.24.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 25 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2019 rok
2019 973 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/58/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2019 rok
2019 974 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/68/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie warunków udzielenie bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Głogówek w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2019 975 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/69/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg gminnych na terenie miasta Głogówek
2019 976 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/70/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2019 roku
2019 977 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/74/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2019 978 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/76/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ciesznów
2019 979 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/78/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mochów
2019 980 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/79/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzch
2019 981 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/77/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mionów
2019 982 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wróblin
2019 983 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/81/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zwiastowice
2019 984 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.28.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 985 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/31/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Białowieża z przysiółkami Suliszów i Siodłary
2019 986 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/32/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Chociebórz
2019 987 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/33/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Cieszanowice
2019 988 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/34/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Goworowice
2019 989 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/35/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kamiennik
2019 990 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/36/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Karłowice Małe
2019 991 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Karłowice Wielkie
2019 992 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/38/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kłodobok
2019 993 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/39/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Lipniki
2019 994 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/40/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Ogonów
2019 995 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/41/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Szklary
2019 996 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/42/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wilemowice
2019 997 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/43/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Zurzyce
2019 998 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/44/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria
2019 999 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/45/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik w 2019 roku
2019 1000 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/46/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
2019 1001 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/58/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle w 2019 roku"
2019 1002 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/59/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących przed przekształceniem własność Gminy Kędzierzyn-Koźle
2019 1003 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/62/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Kędzierzyn-Koźle
2019 1004 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/24/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1005 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 1006 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2019 r.
2019 1007 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/25/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 1008 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/42/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2019
2019 1009 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/62/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego - "bonu wychowawczego"
2019 1010 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie projektów statutów sołectw położonych na terenie Gminy Nysa
2019 1011 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/65/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu dodatku funkcyjnego dla nauczycieli
2019 1012 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/66/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych w przedszkolach, zespołach szkolno - przedszkolnych, szkołach podstawowych i zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nysa
2019 1013 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/78/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie pozbawienia ul. Plebiscytowej w Nysie kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
2019 1014 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/81/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/52/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie określenia sposobu ustalenia zadań do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego
2019 1015 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/82/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na 2019 rok
2019 1016 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/84/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/60/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2019 rok
2019 1017 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/40/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok
2019 1018 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/27/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Popielów na lata 2019-2023
2019 1019 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/61/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
2019 1020 2019-03-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.120.6.2019 Starosty Kluczborskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w powiecie kluczborskim
2019 1021 2019-03-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.120.7.2019 Starosty Kluczborskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie wychowanka w domach dziecka w powiecie kluczborskim
2019 1022 2019-03-12 INFORMACJA Informacja Nr OKA.4210.4.2019.24238.V.JAd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Tameh Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
2019 1023 2019-03-12 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Os.032.1.20.2019 Burmistrza Krapkowic; Wójta Gminy Pawonków z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Krapkowicach
2019 1024 2019-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok
2019 1025 2019-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/41/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
2019 1026 2019-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/35/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2019 roku
2019 1027 2019-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/42/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy
2019 1028 2019-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/88/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 1029 2019-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/106/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i przychodów
2019 1030 2019-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/115/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 1031 2019-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/32/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2019 rok
2019 1032 2019-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/46/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019
2019 1033 2019-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/102/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok
2019 1034 2019-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/115/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola
2019 1035 2019-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Prószków oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy
2019 1036 2019-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/34/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.
2019 1037 2019-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 1038 2019-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/50/2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok
2019 1039 2019-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2019 r.
2019 1040 2019-03-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr FP.031.5.2019 Wójta Gminy Rudniki; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
2019 1041 2019-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/24/2019 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2019 1042 2019-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/65/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2019
2019 1043 2019-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/47/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1044 2019-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V.35.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 1045 2019-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/54/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Steblów
2019 1046 2019-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/56/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miasta Krapkowic (w rejonie ul. Parkowej, Kozielskiej, Prudnickiej)
2019 1047 2019-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/43/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej kwoty za wyżywienie dziecka w Klubie Dziecięcym w Lubszy
2019 1048 2019-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łambinowice
2019 1049 2019-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/46/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łambinowice Nr XXII/167/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 1050 2019-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/51/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których wymiar ten nie został określony ustawą oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Łambinowice.
2019 1051 2019-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/85/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2019 rok
2019 1052 2019-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/19 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt
2019 1053 2019-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/24/19 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pawłowiczki
2019 1054 2019-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/29/19 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Pawłowiczki za pomocą instrumentu płatniczego
2019 1055 2019-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok
2019 1056 2019-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2019 r.
2019 1057 2019-03-15 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Zielona Góra; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia klas uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w  Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
2019 1058 2019-03-15 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/2019 Burmistrza Miasta Kluczborka; Wojewody Opolskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Kluczbork
2019 1059 2019-03-15 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/2019 Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Łambinowice z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Łambinowice
2019 1060 2019-03-15 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr PS.LK.7113.2.2019 Burmistrza Nysy z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy lub jej części
2019 1061 2019-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/49/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2019 1062 2019-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/44/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok
2019 1063 2019-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/39/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jemielnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkól podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
2019 1064 2019-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/40/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego
2019 1065 2019-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/41/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 1066 2019-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/44/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej
2019 1067 2019-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/488/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2019 1068 2019-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2019 rok
2019 1069 2019-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/45/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubsza w roku 2019
2019 1070 2019-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2019 r.
2019 1071 2019-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/31/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok
2019 1072 2019-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 37/V/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów, stanowiących własność Gminy Praszka
2019 1073 2019-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 38/V/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie preferencji dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Praszka
2019 1074 2019-03-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 23/2019 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
2019 1075 2019-03-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 24/2019 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
2019 1076 2019-03-18 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 15 marca 2019 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Prudnik
2019 1077 2019-03-18 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2019 Burmistrza Brzegu; Wojewody Opolskiego z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Brzeg
2019 1078 2019-03-18 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OZ.031.5.2019 Burmistrza Głubczyc; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Głubczyce zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Głubczycach
2019 1079 2019-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/42/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowej usługi świadczonej przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jemielnica oraz dodatkowej opłaty ponoszonej z tego tytułu
2019 1080 2019-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 36/V/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2019
2019 1081 2019-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019
2019 1082 2019-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 7/15/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr V/57/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2019 1083 2019-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 7/16/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności § 2 ust. 2 pkt 1 lit. f oraz § 2 ust. 2 pkt 7 Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną stanowiącego załącznik do uchwały nr V/61/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną z budżetu Gminy Kietrz
2019 1084 2019-03-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.I.OO50.41.2019 Burmistrza Gogolina z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Spokojnej Starości "Święta Barbara" w Kamionku
2019 1085 2019-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr V/61/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy na terenach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, w rejonie działki nr 1479, ul. Lompy
2019 1086 2019-03-20 POROZUMIENIE Porozumienie Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Dyrektorowi OOW NFZ przeprowadzania postępowania w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne
2019 1087 2019-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/46/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, MPZP JAŚKOWICE obejmującego obszar w obrębach: Polanowice, Ciecierzyn, Gołkowice, Jaśkowice, Byczyna, Borek, Roszkowice
2019 1088 2019-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli
2019 1089 2019-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr V/44/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Skarbimierz-Osiedle
2019 1090 2019-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarbimierz w roku 2019
2019 1091 2019-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr V/49/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy Skarbimierz
2019 1092 2019-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr V/51/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Skarbimierzu oraz szczegółowych warunkach jego funkcjonowania
2019 1093 2019-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr V/53/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/138/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. Rady Gminy Skarbimierz w sprawie ustalenia diet przewodniczącym organów wykonawczych sołectw Gminy Skarbimierz oraz przewodniczącemu samorządu mieszkańców osiedla Skarbimierz-Osiedle
2019 1094 2019-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/52/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olesno
2019 1095 2019-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr V/50/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 r. na terenie Gminy Otmuchów
2019 1096 2019-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków i opołat lokalnych w drodze inkaso
2019 1097 2019-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkaso
2019 1098 2019-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr V/55/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie statutu Gminy Otmuchów
2019 1099 2019-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Skarbimierz
2019 1100 2019-03-22 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 14/2019 Starosty Głubczyckiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2019 roku
2019 1101 2019-03-22 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR-I.0050.183.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie ustalenia na 2019 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym w Opolu przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi Prowincja Katowicka
2019 1102 2019-03-22 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu
2019 1103 2019-03-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2019 Burmistrza Leśnicy; Wojewody Opolskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Leśnica
2019 1104 2019-03-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 11/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 1105 2019-03-22 Zestawienie Zestawienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 19 marca 2019 r. danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Kędzierzyn-Koźle
2019 1106 2019-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr V/49/2019 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
2019 1107 2019-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr V/51/2019 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Kluczborku
2019 1108 2019-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr V/44/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1109 2019-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/48/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2019 r.
2019 1110 2019-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/42/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019
2019 1111 2019-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/49/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olesno na rok 2019
2019 1112 2019-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olesno
2019 1113 2019-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/19 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2019 rok
2019 1114 2019-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 34/V/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2019 rok
2019 1115 2019-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/30/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki w 2019 roku
2019 1116 2019-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/33/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 1117 2019-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/20/19 Rady Gminy Turawa z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2019 r.
2019 1118 2019-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/21/19 Rady Gminy Turawa z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w miejscowości Zawada
2019 1119 2019-03-25 INFORMACJA Informacja Nr GK.6641.3.41.2018 Starosty Krapkowickiego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów, budynków i lokali dla miast Gogolin i Krapkowice
2019 1120 2019-03-25 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr GM.III.71402/1/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 8 marca 2019 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze gminy Strzelce Opolskie
2019 1121 2019-03-25 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich; Burmistrza Zawadzkiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób z zaburzeniami psychicznymi będących mieszkańcami Gminy Zawadzkie opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich
2019 1122 2019-03-25 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 7/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich; Wójta Gminy Izbicko z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób z zaburzeniami psychicznymi będących mieszkańcami Gminy Izbicko opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich
2019 1123 2019-03-25 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 9/2018 Burmistrza Leśnicy; Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób z zaburzeniami psychicznymi będących mieszkańcami Gminy Leśnica opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich
2019 1124 2019-03-25 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/BOU-1/19 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków
2019 1125 2019-03-25 POROZUMIENIE Porozumienie Nr FP.031.7.2019 Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
2019 1126 2019-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/71/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części centralnej miasta Głogówek
2019 1127 2019-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/72/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek, obręb Winiary
2019 1128 2019-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/73/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze, gmina Głogówek
2019 1129 2019-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa OTMUCHÓW - WSCHÓD
2019 1130 2019-03-26 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Kluczborskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kluczborskiego za 2018 rok
2019 1131 2019-03-26 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2018 r.
2019 1132 2019-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.
2019 1133 2019-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/54/19 Rady Gminy Branice z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2019 1134 2019-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr V/43/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
2019 1135 2019-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r.
2019 1136 2019-03-27 DECYZJA Decyzja Nr OWR.4210.49.2018.2019.66.XV.MŚ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Nyska Energetyka Cieplna – Nysa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie
2019 1137 2019-03-27 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Piekary Śląskie; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia i zasadniczych szkół zawodowych, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych dla których Miasto Piekary Śląskie jest organem prowadzącym
2019 1138 2019-03-27 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Burmistrza Praszki z dnia 25 marca 2019 r. pomiędzy Gminą Praszka a Gminą Gorzów Śląski w przedmiocie powierzenia Gminie Gorzów Śląski realizacji zadania publicznego - zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
2019 1139 2019-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody dębu szypułkowego
2019 1140 2019-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2019 roku
2019 1141 2019-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gorzów Śląski w 2019 roku
2019 1142 2019-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych na terenie gminy Gorzów Śląski
2019 1143 2019-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie dowozu dzieci z niepełnosprawnościami do szkół, wobec których Gmina Gorzów Śląski nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
2019 1144 2019-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Gorzów Śląski za pomocą innego instrumentu płatniczego
2019 1145 2019-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gorzów Śląski
2019 1146 2019-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/29/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubrza oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy
2019 1147 2019-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/30/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Lubrza
2019 1148 2019-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/31/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze
2019 1149 2019-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, a także opłat lokalnych: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1150 2019-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/38/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/70/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1151 2019-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.47.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnianych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Ujazd
2019 1152 2019-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.49.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie lub budowie źródeł ciepła w budynkach na terenie Gminy Ujazd
2019 1153 2019-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.52.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty
2019 1154 2019-03-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 19/19 Wojewody Opolskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Grodków
2019 1155 2019-03-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 20/19 Wojewody Opolskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Namysłów
2019 1156 2019-03-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 21/19 Wojewody Opolskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Wilków
2019 1157 2019-03-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 22/19 Wojewody Opolskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Prószków
2019 1158 2019-03-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 23/19 Wojewody Opolskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Brzeg
2019 1159 2019-03-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 24/19 Wojewody Opolskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Lubsza
2019 1160 2019-03-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 25/19 Wojewody Opolskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Otmuchów
2019 1161 2019-03-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 26/19 Wojewody Opolskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Skoroszyce
2019 1162 2019-03-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 27/19 Wojewody Opolskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Opole
2019 1163 2019-03-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 28/19 Wojewody Opolskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Olesno
2019 1164 2019-03-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 29/19 Wojewody Opolskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Lewin Brzeski
2019 1165 2019-03-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 30/19 Wojewody Opolskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Krapkowice
2019 1166 2019-03-29 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa opolskiego
2019 1167 2019-03-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr AO.120.40.2019 Starosty Krapkowickiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach