Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Czerwiec 2019

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1918 2019-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznychszkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Namysłowskiego od dnia 1 września 2019 roku
2019 1919 2019-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/98/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/322/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biskupów w Gminie Głuchołazy
2019 1920 2019-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/99/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/323/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bodzanów w Gminie Głuchołazy
2019 1921 2019-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/100/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/324/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Burgrabice w Gminie Głuchołazy
2019 1922 2019-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/101/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/325/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Charbielin w Gminie Głuchołazy
2019 1923 2019-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/102/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/326/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gierałcice w Gminie Głuchołazy
2019 1924 2019-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/103/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/327/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jarnołtówek w Gminie Głuchołazy
2019 1925 2019-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/104/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/328/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Konradów w Gminie Głuchołazy
2019 1926 2019-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/105/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/329/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Markowice w Gminie Głuchołazy
2019 1927 2019-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/106/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/330/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Las w Gminie Głuchołazy
2019 1928 2019-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/107/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/331/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Świętów w Gminie Głuchołazy
2019 1929 2019-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/108/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/332/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podlesie w Gminie Głuchołazy
2019 1930 2019-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/109/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/333/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pokrzywna w Gminie Głuchołazy
2019 1931 2019-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/110/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/334/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Polski Świętów w Gminie Głuchołazy
2019 1932 2019-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/111/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/335/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sławniowice w Gminie Głuchołazy
2019 1933 2019-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/112/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/336/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Las w Gminie Głuchołazy
2019 1934 2019-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/113/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/337/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sucha Kamienica w Gminie Głuchołazy
2019 1935 2019-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/114/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/338/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilamowice Nyskie w Gminie Głuchołazy
2019 1936 2019-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/42/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy
2019 1937 2019-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/43/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym
2019 1938 2019-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/44/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Leśnica
2019 1939 2019-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/45/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy
2019 1940 2019-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/46/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Leśnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1941 2019-06-03 INFORMACJA Informacja Nr IN.I.743.55.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 28 maja 2019 r. o wyroku uchylającym rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego nr IN.I.743.55.2018.MK z dnia 27 lipca 2018 r. stwierdzające nieważność w całości uchwały nr XLIII/493/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w regionie ulic Księdza Koziołka i Ligonia w Krapkowicach
2019 1942 2019-06-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.35.2019.MW Wojewody Opolskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VIII/173/19 Rady Miasta Opola z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Borki” w Opolu
2019 1943 2019-06-03 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 65/19 Wojewody Opolskiego z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Byczynie
2019 1944 2019-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/82/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych w powiatowym regularnym przewozie osób dla którego organizatorem jest Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
2019 1945 2019-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/65/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych Powiatu Opolskiego, o których dane są przekazywane do rejestru
2019 1946 2019-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr X/109/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Prudnicki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 1947 2019-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
2019 1948 2019-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/191/19 Rady Miasta Opola z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Opola dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej - „Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023"
2019 1949 2019-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr X/107/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 1950 2019-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr X/111/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XV/117/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 1951 2019-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/30/19 Rady Gminy Turawa z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 rok
2019 1952 2019-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.68.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1953 2019-06-04 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Murów prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XIX Dożynek Powiatowych
2019 1954 2019-06-04 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Prudnickiego z dnia 25 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Prudnickim za rok 2018
2019 1955 2019-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/54/19 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Brzeskiego, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1956 2019-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.48.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 29 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Chrząstowice na realizację zadań służących ochronie powietrza
2019 1957 2019-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.49.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 29 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Chrząstowice
2019 1958 2019-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/50/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cisek
2019 1959 2019-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019
2019 1960 2019-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr X/112/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg gminnych na terenie gminy Głogówek
2019 1961 2019-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr X/115/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Głogówek
2019 1962 2019-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin oraz określenia warunków zwolnienia z opłat
2019 1963 2019-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/83/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 1964 2019-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/98/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle
2019 1965 2019-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/95/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2019 1966 2019-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/162/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego
2019 1967 2019-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/163/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego w gminie Kluczbork
2019 1968 2019-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/168/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania  nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz  obliczania i wypłacania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw,  także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli
2019 1969 2019-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1970 2019-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/52/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1971 2019-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/55/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
2019 1972 2019-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lubsza
2019 1973 2019-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/184/19 Rady Miasta Opola z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół artystycznych: Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu i Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Opolu
2019 1974 2019-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/185/19 Rady Miasta Opola z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 1975 2019-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/187/19 Rady Miasta Opola z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania drogom wewnętrznym nazw: Bazyliowa, Rozmarynowa
2019 1976 2019-06-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/BOU-4/19 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
2019 1977 2019-06-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/BOU-5/19 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r.
2019 1978 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI-76/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Baborów instrumentem płatniczym
2019 1979 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/77/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Baborów
2019 1980 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/79/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Baborów od dnia 1 września 2019 roku
2019 1981 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/80/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Baborowie
2019 1982 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1983 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/59/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dąbrowa oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 1984 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/63/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Dąbrowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2019 1985 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/65/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczyciela pracującego z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa
2019 1986 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.34.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2019 1987 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.36.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1988 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/126/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 1989 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/127/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz obliczania i przyznawania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głubczyce
2019 1990 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/129/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Głubczyce
2019 1991 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/130/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na budowę oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głubczyce
2019 1992 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/111/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kietrz, od dnia 1 września 2019 r.
2019 1993 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 76/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Namysłów
2019 1994 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr 77/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
2019 1995 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 81/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1996 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 85/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 784/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2019 1997 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/145/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2019 rok
2019 1998 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli prowadzonych przez Gminę Otmuchów, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze
2019 1999 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Otmuchów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Otmuchów i inne organy od 1 września 2019 r.
2019 2000 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/55/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie statutu Gminy Otmuchów
2019 2001 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/67/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu, położonemu w miejscowości Grądy
2019 2002 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/70/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/90/2003 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 września 2003 r. w sprawie nadania Statutów Sołectwom w Gminie Otmuchów
2019 2003 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr X/110/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Strzelcach Opolskich oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 2004 2019-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/55/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 2005 2019-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/94/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2019 rok
2019 2006 2019-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.52.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 2007 2019-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.45.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 2008 2019-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X.46.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Komprachcice
2019 2009 2019-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X.47.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2019 2010 2019-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X.54.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2011 2019-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice
2019 2012 2019-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X/56/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Niemodlin
2019 2013 2019-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X/57/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Niemodlin
2019 2014 2019-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X/59/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2015 2019-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X/62/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2016 2019-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/50/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
2019 2017 2019-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli prowadzonych przez Gminę Paczków, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 2018 2019-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/47/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Popielów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Popielów
2019 2019 2019-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 49/VIII/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2019 rok
2019 2020 2019-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X/173/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Prudnik
2019 2021 2019-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/53/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2022 2019-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/42/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Tułowice
2019 2023 2019-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/44/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2024 2019-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/47/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 maja 2019 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 2025 2019-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/80/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 2026 2019-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/84/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej w Żyrowej
2019 2027 2019-06-10 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu „Dębowa” w roku 2019
2019 2028 2019-06-11 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 0510/P/1/2019 Wojewody Opolskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 0510/P/3/2018 Wojewody Opolskiego z dnia 21 września 2018 r. oraz rozporządzenia zmieniającego nr 0510/P/4/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu prudnickiego i krapkowickiego
2019 2029 2019-06-11 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/AFB/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Prudniku z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 1/AFB/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Prudniku z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu prudnickiego
2019 2030 2019-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/79/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
2019 2031 2019-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2019 roku
2019 2032 2019-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/67/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 maja 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.
2019 2033 2019-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr X/101/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.
2019 2034 2019-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/96/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Strzeleckiego od dnia 1 września 2019 r.
2019 2035 2019-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr 367/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 r.
2019 2036 2019-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2037 2019-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
2019 2038 2019-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
2019 2039 2019-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/41/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2040 2019-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 2042 2019-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/76/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łambinowice oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Łambinowice obowiązującej od dnia 1 września 2019 r.
2019 2043 2019-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/59/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków
2019 2044 2019-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżenia oraz zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2019 2045 2019-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr X/104/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2019 r.
2019 2047 2019-06-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.41.2019.AD Wojewody Opolskiego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VI/50/2019 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
2019 2048 2019-06-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.42.2019.MW Wojewody Opolskiego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VI/51/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
2019 2046 2019-06-11 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie i w Uszycach
2019 2041 2019-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/72/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łambinowice Nr XXII/167/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 2049 2019-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/67/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2019 r.
2019 2050 2019-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/68/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/141/2009 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 2051 2019-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/69/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Krapkowickiego, od dnia 1 września 2019 r.
2019 2052 2019-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr X/95/19 Rady Gminy Branice z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 2053 2019-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr X/96/19 Rady Gminy Branice z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Branice
2019 2054 2019-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/71/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/30/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2019 2055 2019-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr X/72/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno
2019 2056 2019-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr X/73/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 2057 2019-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr X/74/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr VIII/65/19 z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2019 2058 2019-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/188/19 Rady Miasta Opola z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Metalchem w Opolu
2019 2059 2019-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora szkoły, zespołu albo przedszkola i przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
2019 2060 2019-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/53/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Pokój instrumentem płatniczym
2019 2061 2019-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/117/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLV/372/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania
2019 2062 2019-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/118/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2063 2019-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/43/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach
2019 2064 2019-06-13 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 603/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ze skargi J. G. na uchwałę Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 czerwca 2017 r., Nr XXX/356/2017, w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2019 2065 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/65/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii dróg wojewódzkich
2019 2066 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/66/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
2019 2067 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/58/19 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2019
2019 2068 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia - etap 2
2019 2069 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/69/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2070 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.51.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 29 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2019 rok
2019 2071 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr X/116/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
2019 2072 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/103/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2073 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/172/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i rozchodów
2019 2074 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/174/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 2075 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/82/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
2019 2076 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr X/71/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 2077 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/51/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019
2019 2078 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/118/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Hajduki – GPZ Tułowice na obszarze gminy Nysa
2019 2079 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/183/19 Rady Miasta Opola z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok
2019 2080 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 2081 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/38/19 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki oraz granic ich obwodów, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2082 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/39/19 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki
2019 2083 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/50/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.
2019 2084 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/51/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2019 r.
2019 2085 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVII/1/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminngo "Czysty Region"
2019 2086 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVII/2/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2087 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVII/3/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/102/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 2088 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVII/4/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 2089 2019-06-14 DECYZJA Decyzja Nr OWR.4210.3.2019.9078.XIII.MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Antoniowie
2019 2090 2019-06-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/19 Burmistrza Gminy Baborów; Komendanta Powiatowego Policji w Głubczycach z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Głubczycach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu Gminy Baborów w roku 2019
2019 2091 2019-06-14 Postanowienie Postanowienie Nr 474/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 2092 2019-06-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.21.2019.AD Wojewody Opolskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VI/72/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek obręb Winiary
2019 2093 2019-06-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.22.2019.AD Wojewody Opolskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VI/73/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze gmina Głogówek
2019 2094 2019-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/35/2019 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2019 2095 2019-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/74/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2019 rok
2019 2096 2019-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/48/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2019 rok
2019 2097 2019-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/67/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok
2019 2098 2019-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 r.
2019 2099 2019-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.39.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2019 rok
2019 2100 2019-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/125/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 2101 2019-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2019 2102 2019-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/106/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2019 rok
2019 2103 2019-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/57/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 2104 2019-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 83/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 2105 2019-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr X/61/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2019
2019 2106 2019-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/71/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2019 rok
2019 2107 2019-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2019 r.
2019 2108 2019-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr V/33/19 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2109 2019-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr X/151/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok
2019 2110 2019-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/56/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 2111 2019-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/40/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2019 r.
2019 2112 2019-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2019 r.
2019 2113 2019-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr V/32/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok
2019 2114 2019-06-17 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu związku powiatowo-gminnego pod nazwą „JEDŹ Z NAMI” z siedzibą w Strzelcach Opolskich
2019 2115 2019-06-17 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. o sprostowaniu błędu
2019 2116 2019-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 534/2019 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2018 rok
2019 2117 2019-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/95/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2019
2019 2118 2019-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr X.53.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 2119 2019-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2019 r.
2019 2120 2019-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
2019 2121 2019-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/61/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019
2019 2122 2019-06-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2018 rok
2019 2123 2019-06-18 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 marca 2019 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2018 rok
2019 2124 2019-06-18 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Rudniki z dnia 14 marca 2019 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUDNIKI ZA 2018 ROK
2019 2125 2019-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/64/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok
2019 2126 2019-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/84/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
2019 2127 2019-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Bierawa na rok 2019
2019 2128 2019-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr X/98/19 Rady Gminy Branice z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2019 2129 2019-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski dla terenu zlokalizowanego przy ul. Wiśniowej
2019 2130 2019-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr X/73/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 12 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 2131 2019-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2019 r.
2019 2132 2019-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr X/68/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok
2019 2133 2019-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/61/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 2134 2019-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/70/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Głubczyckiego od dnia 1 września 2019 roku
2019 2135 2019-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/72/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 2136 2019-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/75/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie
2019 2137 2019-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/61/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały
2019 2138 2019-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr X/152/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nysa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 2139 2019-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr X/155/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2019 2140 2019-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr X/156/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla studentów w ramach Programu Stypendialnego „Stypendium Burmistrza Nysy”
2019 2141 2019-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr X/157/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla studentów w ramach Programu Stypendialnego "Mieszkaniowe Stypendium Burmistrza Nysy"
2019 2142 2019-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr X/158/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla studentów w ramach Programu Stypendialnego „Stypendium Burmistrza Nysy dla Olimpijczyka”
2019 2143 2019-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr X/160/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutów Sołectw Gminy Nysa
2019 2144 2019-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/37/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2019
2019 2145 2019-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/45/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2019 
2019 2146 2019-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/67/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2147 2019-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVII/6/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2019
2019 2148 2019-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.79.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Biała, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Biała, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 2149 2019-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.82.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Biała
2019 2150 2019-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.86.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2151 2019-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/76/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 17 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 2152 2019-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 2153 2019-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/54/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2019 rok
2019 2154 2019-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok
2019 2155 2019-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/78/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Lewin Brzeski
2019 2156 2019-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/77/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2019 r.
2019 2157 2019-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/55/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/259/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Łubniany
2019 2158 2019-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/56/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 2159 2019-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Świerczów na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną polegających na wymianie źródeł ciepła, budowie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz montażu kolektorów słonecznych lub pomp ciepła na terenie Gminy Świerczów
2019 2160 2019-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/84/2019 Rady Gminy Walce z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/123/2016 Rady Gminy Walce z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Walce, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Walce, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 2161 2019-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/2019 Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin „PROKADO” w Prószkowie na rok 2019
2019 2162 2019-06-24 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.47.2019 Burmistrza Leśnicy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
2019 2163 2019-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/121/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2164 2019-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.44.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Falmirowice
2019 2165 2019-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.45.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstowice
2019 2166 2019-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/56/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu MG/2 dla części gminy Dobrodzień
2019 2167 2019-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 79/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębie
2019 2168 2019-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.70.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2169 2019-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.71.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy pod nazwą „ Dom Seniora”, będącego jednostką organizacyjną pomocy społecznej i włączenia go w struktury Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe oraz zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe
2019 2170 2019-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.72.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2019 2171 2019-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/82/2019 Rady Gminy Walce z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2172 2019-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/92/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Zdzieszowice
2019 2173 2019-06-25 ANEKS Aneks Nr 2 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. do Porozumienia zawartego w dniu 20 lutego 2019 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2019 2174 2019-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/67/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok
2019 2175 2019-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/71/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2176 2019-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/104/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Brzeg oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
2019 2177 2019-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/63/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy
2019 2178 2019-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/46/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/41/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2019 2179 2019-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/47/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Kolonowskie
2019 2180 2019-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/56/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kolonowskie
2019 2181 2019-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/57/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Kolonowskiego za szczególne osiągnięcia edukacyjne lub sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, zamieszkałych i uczących się na terenie Gminy Kolonowskie
2019 2182 2019-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/62/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kolonowskie
2019 2183 2019-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X.48.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny
2019 2185 2019-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X.50.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, gmina Komprachcice
2019 2186 2019-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X.51.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice
2019 2187 2019-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X/67/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019
2019 2188 2019-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X/161/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2019 rok
2019 2189 2019-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/68/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2019 rok
2019 2190 2019-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/67/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 2191 2019-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/60/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r.
2019 2192 2019-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X/108/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji ze środków budżetu Gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Wołczyn przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2019
2019 2193 2019-06-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.0050.71.2019 Burmistrza Białej z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała i sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2018 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego
2019 2194 2019-06-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr SO.5520.3.2019 Burmistrza Krapkowic; Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Gminy Krapkowice w roku 2019
2019 2184 2019-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X.49.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice
2019 2195 2019-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/78/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 rok
2019 2196 2019-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 387/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 r.
2019 2197 2019-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 2198 2019-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/62/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty
2019 2199 2019-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/63/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 2200 2019-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/71/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków
2019 2201 2019-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/57/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany
2019 2202 2019-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/74/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/283/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 maja 2018r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt.3 ustawy Karta Nauczyciela w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Olszanka
2019 2203 2019-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/75/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2204 2019-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/54/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2205 2019-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/55/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Ozimek przedszkolach
2019 2206 2019-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/56/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ozimek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2207 2019-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/64/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/49/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 maja 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie Gminy Ozimek oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 2208 2019-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim
2019 2209 2019-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski oraz określenia granic ich obwodów
2019 2210 2019-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 czerwca 2019 r. w przedmiocie zmiany uchwały NR XLVII/369/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia26 lipca 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski
2019 2211 2019-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/89/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2212 2019-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/91/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zdzieszowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zdzieszowice, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 2213 2019-06-27 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Wojewody Opolskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia rejestrów domów pomocy społecznej oraz jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim
2019 2214 2019-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.74.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2019 r.
2019 2215 2019-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/122/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
2019 2216 2019-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr X/179/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Kluczborku
2019 2217 2019-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/79/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 18 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 2218 2019-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/57/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.