Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 266

Słowa kluczowe: nieruchomości

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3432 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/96/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/114/2008 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad dotyczących nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Dobrodzień oraz ich użyczania, wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
2019 3411 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/92/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Olszanka.
2019 2966 2019-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/79/2019 Rady Gminy Murów z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/71/2019 Rady Gminy Murów z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Murów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2019 2839 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/91/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Paczków oraz nabywania nieruchomości przez Gminę
2019 2804 2019-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/205/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/528/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych
2019 2761 2019-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/207/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład lokalowego zasobu Gminy Prudnik
2019 2364 2019-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Gminy Murów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad najmu lokali użytkowych, sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Murów oraz warunków udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych
2019 2363 2019-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Gminy Murów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Murów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2019 1641 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubrza oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2019 1360 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/85/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe
2019 1053 2019-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/24/19 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pawłowiczki
2019 956 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/78/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości
2019 632 2019-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/47/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2019 528 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/89/19 Rady Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Opola
2019 86 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/33/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/152/08 Rady Miejskiej w Głuchołazach z 26 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiacych mienie Gminy Głuchołazy oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, zmienionej Uchwałą Nr XXI/161/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
2018 3729 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/11/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania przez Gminę Ozimek na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony lub gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do lat 3 strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
2018 3668 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/17/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, stanowiących mienie komunalne Gminy Dąbrowa
2018 3623 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości gminnych służebnościami przesyłu
2018 3298 2018-11-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.165.2018.JP Wojewody Opolskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXXVI/259/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pawłowiczki
2018 3080 2018-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/876/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej w wyniku uwzględnienia roszczenia z art. 209a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
2018 3072 2018-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr L/310/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie gminy Bierawa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2018 3003 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/259/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pawłowiczki
2018 2981 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/278/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 4 lutego 2019 r. nr XXVII/170/09 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiacymi własność Gminy Reńska Wieś
2018 2836 2018-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/212/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 30 marca 2005 nr XIX/163/2005 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2018 2792 2018-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/227/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 1 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Cisek
2018 2736 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/421/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXXVII/321/09 z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad zbywania, obciążania wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na czas nieoznaczony, nieruchomości będących własnością gminy Strzelce Opolskie nie stanowiących mieszkaniowego zasobu gminy
2018 2570 2018-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.331.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała
2018 2126 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/275/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży gminnych lokali użytkowych oraz przyznania pierwszeństwa w nabywaniu tych lokali ich najemcom lub dzierżawcom
2018 2125 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/274/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2018 2066 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/360/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2018 1559 2018-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/223/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2018 1148 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/1144/18 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania komunalnych nieruchomości oraz zasad ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata
2018 675 2018-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.2.1.2018.AR Wojewody Opolskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XLII/264/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2018 624 2018-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/364/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/257/01 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie określenia kryteriów przeznaczania do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy oraz zasad sprzedaży budynków
2018 614 2018-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/430/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe
2018 520 2018-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/361/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/239/05 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 stycznia 2005 roku
2018 434 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/264/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2017 3262 2017-12-21 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 238/2017 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Strzelec Opolskich Nr 3/08 z 10 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gminnych
2017 2761 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/454/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2017 2341 2017-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/292/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Grodków oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
2017 2217 2017-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/686/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości
2017 1924 2017-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/277/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu „Twoje M”, ustalenia zasad jego realizacji oraz kryteriów naboru uczestników programu
2017 1488 2017-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.195.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
2017 1409 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/210/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2017 1322 2017-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/259/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XX/209/05 z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Grodków oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
2017 1200 2017-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 642/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Namysłów
2017 734 2017-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/317/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Kluczbork
2017 655 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/294/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/275/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Opolskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2017 597 2017-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/597/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i budynków użytkowych stanowiących własność Gminy Prudnik położonych na obszarze Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park „Podstrefa Prudnik”, w Prudniku przy ulicy Nyskiej
2017 596 2017-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/596/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Prudnik
2017 404 2017-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/356/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony przez Gminę Kędzierzyn-Koźle oraz uchwały w sprawie warunków udzielania i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego i komunalnego budynku mieszkalnego stanowiącego w całości przedmiot najmu lub dzierżawy
2017 394 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/730/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania komunalnych nieruchomości oraz zasad ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata
2016 2579 2016-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/159/2016 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Murów niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, w których ustanowiono odrębną własność co najmniej jednego lokalu
2016 2561 2016-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/184/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2016 2360 2016-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/310/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny sprzedaży lub od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych lub ich części sprzedawanych lub oddawanych w użytkowanie wieczyste w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe
2016 2311 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/608/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład lokalowego zasobu Miasta Opola
2016 2051 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/227/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele mieszkalne
2016 2019 2016-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/239/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 września 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/426/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Strzeleckiego oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2016 1969 2016-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/110/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 września 2016 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu
2016 1959 2016-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.115.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 22 września 2016 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Komprachcice i warunków udzielenia bonifikat
2016 1816 2016-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/477/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały
2016 1788 2016-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/129/16 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLI/272/06 z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2016 1778 2016-08-26 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XVI/114/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Paczków oraz nabywania nieruchomości przez Gminę
2016 1638 2016-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/519/16 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków stanowiących zasób Gminy Opole
2016 1517 2016-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/222/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
2016 1516 2016-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/221/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Brzeg oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2016 1169 2016-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/482/16 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład lokalowego zasobu Miasta Opola
2016 1129 2016-05-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/373/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania w trwały zarząd nieruchomości jednostkom organizacyjnym Gminy Prudnik
2016 836 2016-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/136/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2016 752 2016-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/431/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad obrotu lokalami mieszkalnymi stanowiącymi zasób nieruchomościami Gminy Opole
2016 542 2016-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/137/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych na terenie Gminy Pakosławice
2016 519 2016-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/176/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 99% bonifikaty w latach 2016-2020 od ceny nieruchomości zbywanej w wyniku uwzględnienia roszczeń wynikających z art. 209 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
2016 200 2016-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/120/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia warunków i wysokości udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lub od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych lub ich części sprzedawanych lub oddawanych w użytkowanie wieczyste w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe
2016 199 2016-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/119/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej lub oddawanej w użytkowanie wieczyste w wyniku uwzględnienia roszczeń z art. 209a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
2016 28 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/122/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Nysie Nr XIX/170/04 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Nyskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
2015 3190 2015-12-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/84/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/100/08 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata zmienionej Uchwałą Nr VI/33/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 maja 2011 r
2015 3182 2015-12-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/120/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia warunków i wysokości udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lub od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych lub ich części sprzedawanych lub oddawanych w użytkowanie wieczyste w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe
2015 3181 2015-12-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/119/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej lub oddawanej w użytkowanie wieczyste w wyniku uwzględnienia roszczeń z art. 209a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
2015 3158 2015-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/132/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/290/05 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy Brzeg oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2015 2753 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/105/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/114/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Paczków oraz nabywania nieruchomości przez Gminę
2015 2723 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.100.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała
2015 2538 2015-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/120/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobów mienia gminnego Gminy Głuchołazy
2015 2290 2015-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/90/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 października 2015 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz użytkowania wieczystego
2015 1982 2015-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr X/110/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 11 września 2015 r. w sprawie warunków udzielenia i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2015 1878 2015-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/76/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe
2015 1874 2015-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/95/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/286/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2015 1675 2015-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/86/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych- służebność przesyłu
2015 1653 2015-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/53/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania przez Gminę Ozimek na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony lub gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do lat 3 strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
2015 1617 2015-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr X/94/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobów mienia gminnego Gminy Głuchołazy
2015 1579 2015-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V/44/2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2015 1542 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/68/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od wartości rynkowej nieruchomości Gminy Głubczyce sprzedawanych w drodze bezprzetargowej oraz wysokości stawek procentowych
2015 1395 2015-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/178/15 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad obrotu lokalami mieszkalnymi stanowiącymi zasób nieruchomości Gminy Opole
2015 1359 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/50/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
2015 1051 2015-04-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.26.2015.AR Wojewody Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie nr VI/35/2015 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/114/2012 z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Paczków oraz nabywania nieruchomości przez Gminę
2015 842 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/114/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Paczków oraz nabywania nieruchomości przez Gminę.
2015 840 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XL/262/05 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych.
2015 702 2015-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/33/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXIV/161/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zbywanej w wyniku uwzględnienia roszczeń z art. 209a ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
2015 545 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/369/2006 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2015 166 2015-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Murów z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/41/2007 Rady Gminy Murów z dnia 13 września 2007 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, użyczenia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz określenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości
2014 2579 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/380/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2014 2578 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/379/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny zbycia udziału w gruncie przylegającym do budynku mieszkalnego
2014 2570 2014-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.295.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 listopada 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2014 2278 2014-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/348/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 października 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania, a także wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2014 2267 2014-10-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/399/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 2 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/107/99 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 14 lipca 1999 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy zmienionej uchwałą nr XXIV/197/2000 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 czerwca 2000 roku
2014 1973 2014-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/223/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa, oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata
2014 1703 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/379/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2014 1174 2014-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/247/14 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLI/272/06 z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2014 880 2014-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/347/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od wartości rynkowej nieruchomości Gminy Głubczyce sprzedawanych w drodze bezprzetargowej oraz wysokość stawek procentowych
2014 638 2014-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr L/571/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2014 575 2014-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/299/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2014 550 2014-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/426/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Strzeleckiego oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2014 538 2014-02-26 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 314/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 28 października 2013 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 marca 2013 r. Nr XXXI/286/13 w przedmiocie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wynajmowania lub wydzierżawiania
2014 437 2014-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/208/2014 Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr VIII/41/2007 Rady Gminy Murów z dnia 13 września 2007 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, użyczenia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz określenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości
2014 379 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/192/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa, oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata
2014 300 2014-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/268/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 stycznia 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Bierawa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2014 266 2014-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/279/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2013 2956 2013-12-31 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 299/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 28 października 2013 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013 r., Nr XXI/165/2013, w przedmiocie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2013 2923 2013-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/308/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVII/253/2006 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 października 2006 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
2013 2922 2013-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/307/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchylenia Uchwał Rady Miejskiej w Kietrzu Nr XXIII/161/2000 z dnia 28 listopada 2000 roku i Nr XXXI 183/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku
2013 2848 2013-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/184/13 Rady Gminy Turawa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa, oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas dłuższy niż 3 lata
2013 2778 2013-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/256/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2013 2640 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/167/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Komprachcice i warunków udzielenia bonifikat
2013 2631 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.206.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały
2013 2628 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/254/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zasad wynajmowania lokali użytkowych i garaży
2013 1906 2013-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.185.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 sierpnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2013 1889 2013-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/309/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/286/13 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2013 1887 2013-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/277/13 Rady Gminy Branice z dnia 26 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych oraz wysokości stawek procentowych bonifikat
2013 1829 2013-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/223/2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2013 1674 2013-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/274/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2013 1653 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/151/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata
2013 1651 2013-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/268/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad obciążania służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kietrz
2013 1518 2013-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/216/2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawieudzielenia bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2013 1491 2013-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/271/13 Rady Gminy Branice z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych oraz wysokości stawek procentowych bonifikat
2013 1487 2013-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/353/13 Rady Powiatu w Nysie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XIX/170/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Nyskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, zmienionej uchwałą Nr XVII/168/08 z dnia 30 maja 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 47 poz.1607)
2013 1400 2013-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/259/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2013 1376 2013-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/165/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2013 1375 2013-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/286/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Strzeleckiego oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2013 1347 2013-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/286/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2013 1325 2013-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/194/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyznania najemcom pierwszeństwa w nabyciu budynków mieszkalnych jednolokalowych stanowiących w całości przedmiot najmu, będących własnością Gminy Dąbrowa oraz określenia zasad ich sprzedaży
2013 1168 2013-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/213/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2013 1161 2013-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/272/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej lub oddawanej w użytkowanie wieczyste w wyniku uwzględnienia roszczeń z art. 209a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
2013 1147 2013-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/178/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/81/2007 z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości przez Gminę Skarbimierz, a także zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Skarbimierz oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2013 1123 2013-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/240/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2013 1023 2013-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/147/13 Rady Gminy Tułowice z dnia 14 marca 2013 r. uchylająca uchwałę Nr XXXI/225/10 Rady Gminy Tułowice z dnia 31marca 2010 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
2013 849 2013-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/182/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzów Śląski na okres dłuższy niż 3 lata
2013 817 2013-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/235/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/321/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad zbywania, obciążania wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na czas nieoznaczony, nieruchomości będących własnością Gminy Strzelce Opolskie nie stanowiących mieszkaniowego zasobu gminy
2013 766 2013-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/253/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/238/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 765 2013-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/238/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2013 722 2013-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/200/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2013 666 2013-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/194/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Bierawa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2013 664 2013-03-07 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2013 592 2013-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/192/13 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Brzeskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2013 522 2013-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/205/12 Rady Gminy Branice z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych oraz wysokości stawek procentowych bonifikat
2013 438 2013-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/402/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie warunków udzielenia i stawki procentowej bonifikaty od ceny zbycia nieruchomości kościołom i związkom wyznaniowym
2013 278 2013-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/227/2012 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 18 grudnia 2012 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego lub będącymi w użytkowaniu wieczystym powiatu oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
2013 264 2013-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/194/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2013 238 2013-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.223.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2013 56 2013-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/162/2012 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2013 8 2013-01-03 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Głuchołazy oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2013 5 2013-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/376/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony przez Gminę Kędzierzyn - Koźle
2012 1902 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/177/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiana lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
2012 1901 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/168/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23 lipca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2012 1767 2012-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/179/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2012 1567 2012-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/154/2012 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/132/2008 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych
2012 1492 2012-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/260/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych – służebności przesyłu
2012 1191 2012-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.183.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała
2012 1185 2012-08-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/310/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie warunków udzielenia i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny sprzedaży lub od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych lub ich części sprzedawanych lub oddawanych w użytkowanie wieczyste w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe
2012 1184 2012-08-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/309/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie warunków udzielenia i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny sprzedaży lub pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych sprzedawanych lub oddawanych w użytkowanie wieczyste w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art. 209a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
2012 1059 2012-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/161/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej w wyniku uwzględnienia roszczeń z art. 209a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
2012 1051 2012-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/180/2012 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie okreslenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiegolub będącymi w użytkowaniu wieczystym powiatu oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
2012 1050 2012-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/168/2012 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego lub będącymi w użytkowaniu wieczystym powiatu oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
2012 987 2012-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/200/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od wartości rynkowej nieruchomości Gminy Głubczyce sprzedawanych w drodze bezprzetargowej oraz wysokość stawek procentowych
2012 928 2012-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/405/12 Rady Miasta Opola z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków przeznaczania do sprzedaży lokali użytkowych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Opole
2012 800 2012-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/170/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/2008 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia zasad dotyczących nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Dobrodzień oraz ich użyczania, wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2012 675 2012-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/266/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2012 316 2012-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/114/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Paczków oraz nabywania nieruchomości przez Gminę.
2012 306 2012-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/105/12 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Brzeskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2012 265 2012-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/126/2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 24 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2012 143 2012-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/157/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zbywania komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych
2011 1983 2011-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/139/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony przez Gminę Ozimek
2011 1953 2011-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/78/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2011 1925 2011-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/112/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/2008 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia zasad dotyczących nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Dobrodzień oraz ich użyczania, wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2011 1847 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/53/2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi
2011 1523 2011-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr X/67/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 12 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat w stosunku do lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy
2011 1475 2011-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/96/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Dobrzeń Wielki
2011 1476 2011-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/110/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Dobrzeń Wielki
2011 1468 2011-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/175/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i jednolokalowych budynków mieszkalnych oraz określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości ich stawek procentowych przy sprzedazy lokali i budynków mieszkalnych
2011 1466 2011-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/103/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zezwolenia na udzielanie bonifikat od cen nieruchomości (pierwszej opłaty za wieczyste użytkowanie) osobom posiadającym roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej
2011 1455 2011-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/158/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 września 2011 r. w sprawie warunków udzielania i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego i komunalnego budynku mieszkalnego stanowiącego w całości przedmiot najmu lub dzierżawy
2011 1333 2011-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr X/70/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.
2011 1329 2011-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.49.2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/14/2011
2011 1252 2011-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X / 73 /2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 11 sierpnia 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Bierawa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2011 1133 2011-08-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/97/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/365/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od wartości rynkowej nieruchomości Gminy Głubczyce sprzedawanych w drodze bezprzetargowej oraz wysokości stawek procentowych
2011 1056 2011-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/47/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Grodków oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
2011 834 2011-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/46/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie preferencyjnych zasad zbywania gminnych lokali mieszkalnych na terenie Gminy Grodków
2011 844 2011-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/33/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/100/08 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 marca 2008r.w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz określenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
2011 792 2011-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V/34/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Lubrza
2011 747 2011-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/47/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości niezabudowanych przeznaczona na cele mieszkaniowe
2011 710 2011-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr V/53/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/59/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
2011 678 2011-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/69/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/299/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Głubczyce
2011 641 2011-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/62/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/528/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 grudnia 2004r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych
2011 639 2011-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/16/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łubniany Nr XXVII/146/09 z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2011 563 2011-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/50/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie udzielania bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz najemców
2011 514 2011-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 23 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/75/03 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 23 października 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
2011 459 2011-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/46/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2011 375 2011-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/27/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej w trybie bezprzetargowym
2011 362 2011-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/12/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, stanowiących mienie komunalne Gminy Dąbrowa
2011 326 2011-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr V/42/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2010 1847 2010-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIV/975/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych, budynków mieszkalnych i budynków użytkowych
2010 1641 2010-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/675/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 1 września 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
2010 1295 2010-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/401/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/133/07 z dnia 26 października 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2010 1253 2010-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr L/746/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 2 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/528/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych
2010 969 2010-07-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/447/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/275/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Opolskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2010 950 2010-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/308/10 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat w stosunku do lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy
2010 949 2010-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/274/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad zbywania i udzielania bonifikaty od ustalonej ceny
2010 944 2010-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX-264/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych oraz budynków i lokali użytkowych stanowiących własność mienia gminy
2010 892 2010-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX - 265/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
2010 804 2010-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/274/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 4 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2010 736 2010-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/314/2010 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/316/2002 z dnia 4 października 2002 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych.
2010 692 2010-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/387/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2010 656 2010-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/ 339 /10 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Bierawa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2010 622 2010-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/618/10 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie : udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz najemców.
2010 597 2010-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/225/10 Rady Gminy Tułowice z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
2010 576 2010-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/253/10 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/170/09 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Reńska Wieś.
2010 483 2010-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/362/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Głuchołazy
2010 484 2010-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/363/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobów mienia gminnego Gminy Głuchołazy
2010 466 2010-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/605/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie warunków udzielania i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
2010 454 2010-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/231/2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 22 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2010 448 2010-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/372/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Grodków oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.
2010 447 2010-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/371/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie preferencyjnych zasad zbywania gminnych lokali mieszkalnych na terenie Gminy Grodków.
2010 427 2010-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/365/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od wartości rynkowej nieruchomości Gminy Głubczyce sprzedawanych w drodze bezprzetargowej oraz wysokość stawek procentowych.
2010 351 2010-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/274/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Brzeskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2010 198 2010-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/367/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/257/01 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 4 kwietnia 2001r. w sprawie określenia kryteriów przeznaczania do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy oraz zasad sprzedaży budynków
2010 83 2010-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/176/09 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie opłaty adiacenckiej
2009 1794 2009-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/185/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2009 1439 2009-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/146/09 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2009 1436 2009-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI-216/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lasowice Wielkie
2009 1296 2009-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/335/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXXVII/321/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad zbywania, obciążania wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na czas nieoznaczony, nieruchomości będących własnością Gminy Strzelce Opolskie niestanowiących mieszkaniowego zasobu gminy
2009 1295 2009-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/321/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad zbywania, obciążania wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na czas nieoznaczony, nieruchomości będących własnością Gminy Strzelce Opolskie niestanowiących mieszkaniowego zasobu gminy
2009 1271 2009-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/256/09 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 września 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Zawadzkie oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2009 1250 2009-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/212/2009 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 22 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego lub będącymi w użytkowaniu wieczystym Powiatu oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
2009 1205 2009-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/281/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr XLVIII/350/98 z dnia 5 marca 1998 r., Nr XXXV/174/04 z dnia 14 grudnia 2004 r. i Nr XXXVI/227/05 z dnia 22 czerwca 2005 r.
2009 1183 2009-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/195/09 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/170/09 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Reńska Wieś
2009 1143 2009-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/237/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie stawki opłaty adiacenckiej
2009 1119 2009-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/500/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich
2009 1106 2009-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/299/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głubczyce
2009 1107 2009-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/309/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/299/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głubczyce
2009 1030 2009-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/615/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2009 963 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/444/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr XXII/166/04 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Nr XLIX/430/02 z dnia 10 października 2002 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości stanowiących mienie komunalne, oddanych w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej „ZGODA” w Brzegu oraz zastosowania bonifikaty od ceny sprzedaży tych nieruchomości
2009 922 2009-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/165/09 Rady Gminy Murów z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/41/2007 Rady Gminy Murów z dnia 13 września 2007 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, użyczenia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz określenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości
2009 702 2009-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/219/09 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Brzeskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2009 644 2009-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/422/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie udzielenia osobom fizycznym bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste pod budownictwo mieszkaniowe
2009 630 2009-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/185/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
2009 620 2009-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/190/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej na terenie Gminy Pokój
2009 577 2009-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/315/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 marca 2009 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki procentowej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych decyzją o warunkach zabudowy
2009 578 2009-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/132/09 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/89/08 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 26 maja 2008 r. dot. zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Skoroszyce oraz ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich
2009 574 2009-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/201/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2009 508 2009-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/173/2009 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2009 403 2009-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/233/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2009 337 2009-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/170/09 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Reńska Wieś
2009 197 2009-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 155/XXVI/09 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pawłowiczki
2009 29 2009-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 136/XXI/08 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 13 listopada 2008 r. (uchwała została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu)* w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pawłowiczki
2009 6 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała nr XXVII/195/2008 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzeń Wielki
2009 4 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała nr XXXIV/221/08 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2009 6 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/195/2008 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzeń Wielki
2009 4 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/221/08 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami