Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 168

Słowa kluczowe: pomoc materialna

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2915 2019-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.58.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII.48.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Domaszowice
2019 2873 2019-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/134/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/216/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kietrz
2019 2607 2019-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr X/69/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakaterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rudniki.
2019 2395 2019-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/87/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 27 czerwca 2019 r. uchylająca uchwałę Nr VI/56/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łambinowice
2019 2259 2019-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/75/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Paczków
2019 2250 2019-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.48.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Domaszowice
2019 2137 2019-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/61/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały
2019 1451 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 marca 2019 r. wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łambinowice.
2019 37 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III.12.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/111/04 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 września 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy
2019 19 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/69/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr LXII/1190/18 Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych „DOBRY START 2” dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych
2018 2970 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/312/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/315/2005 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 maja 2005 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
2018 2593 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/253/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubrza
2018 2334 2018-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/273/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jemielnica
2018 2155 2018-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/300/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/282/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r.
2018 1738 2018-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/1190/18 Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych "DOBRY START 2" dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych
2018 1623 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/1195/18 Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych „DOBRY START” dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych
2018 1584 2018-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/259/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 22 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rudniki
2018 1407 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/282/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży Powiatu Opolskiego, ustalenia formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania
2018 419 2018-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/493/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle
2017 3086 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/1057/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/710/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami – Program Stypendialny pn.: „Stypendia Prezydenta Miasta Opola”
2017 2735 2017-11-06 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy Lubrza z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Gminy Lubrza w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubrza
2017 2731 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/218/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIX/207/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tułowice
2017 2442 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/226/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łambinowice
2017 2229 2017-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/346/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/216/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kietrz
2017 2177 2017-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/207/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tułowice
2017 2149 2017-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/304/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Paczków
2017 881 2017-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/262/17 Rady Gminy Branice z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/178/16 Rady Gminy Branice z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Branice
2017 704 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/220/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Otmuchów
2017 617 2017-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.181.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wilków
2016 2531 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/669/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych „DOBRY START” dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych
2016 2074 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/367/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów w ramach Programu Stypendialnego "Stypendium Burmistrza Nysy dla Olimpijczyka"
2016 2073 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/366/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów w ramach Programu Stypendialnego "Stypendium Burmistrza Nysy"
2016 2072 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/365/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów w ramach Programu Stypendialnego "Mieszkaniowe Stypendium Burmistrza Nysy"
2016 1988 2016-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/170/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ozimek
2016 1800 2016-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/216/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kietrz
2016 1722 2016-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/178/16 Rady Gminy Branice z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Branice
2016 1665 2016-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/451/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2016 1622 2016-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/127/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa
2016 1196 2016-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/80/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2016 827 2016-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/175/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeg
2016 757 2016-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/447/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych "DOBRY START" dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych
2016 753 2016-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/438/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2016 80 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/364/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami - Program Stypendialny pn. „Stypendia Doktoranckie Prezydenta Miasta Opola”
2015 2907 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/90/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/315/2005 Rady Gminy Olszanka z dnia 31.05.2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
2015 2514 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/298/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej - Program Stypendialny pn. „Stypendia Prezydenta Miasta Opola dla Olimpijczyka”
2015 2513 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/297/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami - Program Stypendialny pn. „Stypendia Doktoranckie Prezydenta Miasta Opola”
2015 2426 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/84/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/194/2005 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobrodzień
2015 2157 2015-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.61.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 30 września 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chrząstowice
2015 2127 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/315/2005 Rady Gminy Olszanka z dnia 31.05.2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
2015 2037 2015-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/62/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ozimku Nr XXXIV/314/13 z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ozimek
2015 2032 2015-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr X/56/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubrza
2015 2003 2015-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/76/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 września 2015 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Korfantów
2015 1966 2015-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/70/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 9 września 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gorzów Śląski
2015 1923 2015-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X/120/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/190/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów
2015 1843 2015-08-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X/59/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jemielnica
2015 1745 2015-07-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/73/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubsza
2015 1612 2015-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.2.4.2015.AR Wojewody Opolskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Brzeskiego nr VII/68/15 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski
2015 1575 2015-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/197/15 Rady Miasta Opola z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Opola
2015 1514 2015-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/41/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Leśnica
2015 1381 2015-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/176/15 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami – Program Stypendialny pn.: „Stypendia Prezydenta Miasta Opola”
2015 1366 2015-06-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.2.2.2015.AR Wojewody Opolskiego z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu w Głubczycach nr VI/47/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Głubczycki poprzez dofinansowanie kosztów przejazdu do szkoły
2015 1340 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/68/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski
2015 1052 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Głubczycki poprzez dofinansowanie kosztów przejazdu do szkoły
2015 890 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/46/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w Gminie Pokój oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2014 2611 2014-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/282/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/276/2014 r. Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Świerczów
2014 2361 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr LXV/982/14 Rady Miasta Opola z dnia 23 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami – Program Stypendialny pn.: „Stypendia Prezydenta Miasta Opola”
2014 2242 2014-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/276/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Świerczów
2014 2100 2014-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr L/376/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 września 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Korfantów.
2014 2043 2014-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/357/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/194/2005 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobrodzień
2014 1929 2014-08-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/451/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/176/05 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zawadzkie
2014 1907 2014-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/319/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bierawa
2014 1773 2014-07-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.74.2014.LM Wojewody Opolskiego z dnia 8 lipca 2014 r. stwierdzające nieważność części uchwały nr XLIV/347/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grodków
2014 1636 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/227/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pawłowiczki
2014 1528 2014-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/347/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grodków
2014 1017 2014-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/335/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Paczków
2014 640 2014-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr L/575/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle
2014 372 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/805/14 Rady Miasta Opola z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych z Opola realizujących praktyki w przedsiębiorstwach podejmujących nową inwestycję na terenie miasta – Program Stypendialny pn. „Praktyki zawodowe finansowane przez Prezydenta Miasta Opola”
2013 2782 2013-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/266/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Prószków
2013 2756 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr L/304/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Niemodlin
2013 2721 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/313/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/313/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskiej z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w gminie Strzelce Opolskie
2013 2690 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.193.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Domaszowice
2013 2571 2013-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/767/13 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami – Program Stypendialny pn. „Stypendia Prezydenta Miasta Opola”
2013 2201 2013-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/588/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/190/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów
2013 2180 2013-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/178/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 13 września 2013 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skoroszyce
2013 2057 2013-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/314/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ozimek
2013 2008 2013-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/568/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 10 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/190/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów
2013 1968 2013-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/236/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 6 września 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w Gminie Pokój
2013 1941 2013-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/279/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kietrz
2013 1897 2013-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/216/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 23 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rudniki
2013 1881 2013-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/304/13 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Głubczyce
2013 1438 2013-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/220/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/315/2005 Rady Gminy Olszanka z dnia 31.05.2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
2013 1401 2013-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/645/13 Rady Miasta Opola z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych z Opola realizujących praktyki w przedsiębiorstwach podejmujących nową inwestycję na terenie miasta – Program stypendialny pn. „Praktyki zawodowe współfinansowane przez Prezydenta Miasta Opola”
2013 1379 2013-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/663/13 Rady Miasta Opola z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami – Program Stypendialny pn. „Stypendia Prezydenta Miasta Opola”
2013 244 2013-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/199/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 listopada 2012 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2013 64 2013-01-09 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lewin Brzeski
2012 1919 2012-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/226/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2012 1546 2012-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/525/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 września 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Prudnik
2012 1508 2012-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/179/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie Regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2012 1503 2012-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/151/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa
2012 1496 2012-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/177/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 6 września 2012 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Niemodlin
2012 1487 2012-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/145/2012 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gorzów Śląski
2012 1457 2012-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/227/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Głuchołazy
2012 1397 2012-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/154/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 września 2012 r. zmiany Uchwały Nr XXV/315/2005 Rady Gminy Olszanka z dnia 31.05.2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
2012 1391 2012-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/131/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 14 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubrza
2012 1277 2012-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/382/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/190/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów
2012 1264 2012-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/149/12 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXIV/155/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Reńska Wieś
2012 1189 2012-08-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały
2012 1168 2012-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/123/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Popielów
2012 1134 2012-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/185/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały
2012 1070 2012-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/175/12 Rady Gminy Branice z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/ 181/05 Rady Gminy Branice z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Branice
2012 1014 2012-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/125/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 22 czerwca 2012 r. o zmianie uchwały Nr XX/105/05 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wilków
2012 992 2012-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/201/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ozimek.
2012 967 2012-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/200/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ozimek
2012 900 2012-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/93/2012 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w Gminie Izbicko
2011 1481 2011-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/190/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów.
2011 1460 2011-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr X/45/2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ujazd przyjętego Uchwałą Nr LI/279/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 czerwca 2010 r.
2011 1418 2011-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/57/2011 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 października 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Leśnica
2011 1415 2011-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr X/84/11 Rady Gminy Branice z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/ 181/05 Rady Gminy Branice z dnia 30 marca 2005r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Branice
2011 1370 2011-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr X/66/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 2 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/163/05 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 21 marca 2005 r.
2011 1360 2011-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 88/X/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 204/XXVII/2005 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 7 marca 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Praszka.
2011 1166 2011-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/50/11 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Strzeleczki
2011 1098 2011-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IX-107/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Baborów
2011 1099 2011-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IX-108/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2011 1087 2011-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olesno.
2011 1045 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/55/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2011 966 2011-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/60/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/265/2005 Rady Gminy Lubsza z dnia 26.04.2005 r w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubsza (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 38 poz. 1254), zmienionej Uchwałą Nr. XXXIV/314/2006 Rady Gminy Lubsza z dnia 24.02.2006 r Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 26 poz. 905), Uchwałą Nr XXXVIII/350/2006 Rady Gminy Lubsza z dnia 30.06.2006 r. Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 48 poz. 1538) oraz Uchwałą Nr XX/140/2008 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 maja 2008 r ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 46 poz. 1596).
2011 949 2011-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/55/11 Rady Gminy Łambinowice z dnia 16 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łambinowice.
2011 855 2011-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/57/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2011 854 2011-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/56/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjanym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzen Wielki
2011 604 2011-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V/28/2011 Rady Gminy Walce z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Walce
2011 605 2011-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V/29/2011 Rady Gminy Walce z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2011 324 2011-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniającą Uchwałę nr XXXII/232/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 15 października 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubrza.
2011 223 2011-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/16/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 4 lutego 2011 r. sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2010 1643 2010-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/247/10 Rady Gminy Komprachcice z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Komprachcice.
2010 1642 2010-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/246/10 Rady Gminy Komprachcice z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 1582 2010-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/410/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 21 września 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Głuchołazy.
2010 1583 2010-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/431/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/410/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 21 września 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Głuchołazy.
2010 1567 2010-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXII/232/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 15 października 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubrza.
2010 1575 2010-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/949/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Prudnik
2010 1465 2010-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/368/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 21 października 2010 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XLV/347/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 7 września 2010r w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gorzów Śląski.
2010 1464 2010-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/347/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 7 września 2010 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gorzów Śl.
2010 1466 2010-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/281/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 6 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/194/05 Rady Gminy Izbicko z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2010 1394 2010-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/414/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2010 1335 2010-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/300/10 Rady Gminy Branice z dnia 14 września 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/181/05 Rady Gminy Branice z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Branice
2010 1319 2010-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/186/10 Rady Gminy Cisek z dnia 30 czerwca 2010 r. zmiany uchwały Nr XXVIII/137/2005r Rady Gminy Cisek z dnia 21 marca 2005r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cisek.
2010 1320 2010-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/193/10 Rady Gminy Cisek z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/137/2005r Rady Gminy Cisek z dnia 21 marca 2005r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cisek.
2010 1325 2010-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/389/10 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 14 września 2010 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu przyznawania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2010 1224 2010-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/316/10 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 3 września 2010 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2010 1179 2010-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/289/2010 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chrząstowice
2010 1184 2010-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/911/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2010 1108 2010-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/239/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łambinowice
2010 1072 2010-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/188/10 Rady Gminy Łubniany z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łubniany
2010 1074 2010-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/218/10 Rady Gminy Murów z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Murów
2010 1075 2010-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/219/10 Rady Gminy Murów z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Murów
2010 1066 2010-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/384/2010 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 1073 2010-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/189/10 Rady Gminy Łubniany z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łubniany.
2010 1077 2010-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr L/381/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 1078 2010-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr L/382/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zdzieszowice.
2010 1035 2010-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/283/2010 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie: ustalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skarbimierz.
2010 1024 2010-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/334 /2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie : upoważnienia Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 1027 2010-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/215/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 1003 2010-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/279/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ujazd
2010 1004 2010-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/280/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2010 951 2010-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/425/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ozimek
2010 908 2010-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/223/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Pakosławice
2010 828 2010-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/317/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2010 829 2010-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/229/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łambinowice
2010 781 2010-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/270/2010 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chrząstowice