Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 24

Słowa kluczowe: pomoc publiczna

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 1360 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/371/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Zawadzkie oraz jej jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg
2014 1522 2014-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/298/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Olszanka i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2014 916 2014-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/306/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wołczyn i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2014 353 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/321/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Brzeg i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2013 1246 2013-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/219/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Bierawa oraz jej jednostkom organizacyjnym
2013 1016 2013-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/195/13 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/237/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zasad i trybu udzielenia ulg dotyczących należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2013 908 2013-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/269/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr L/467/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ozimek oraz jej jednostkom podległym, a także określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowić będą pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 123 poz.1374 z dnia 26.10.2010 r.)
2013 269 2013-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/154/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pokój oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotu uprawnionego do udzielania tych ulg
2013 132 2013-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/203/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/280/05 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych
2012 1186 2012-08-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/152/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wołczyn i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2011 1185 2011-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr X/71/2011 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Prudnickiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
2011 1162 2011-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 73/IX/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Praszka i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1822 2010-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/201/10 Rady Gminy Łubniany z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Łubniany i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 1823 2010-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/272/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Olszanka i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 1374 2010-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr L/467/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ozimek oraz jej jednostkom podległym a także określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowić będą pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 1378 2010-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/331/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wołczyn i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 1364 2010-10-26 uchwala Uchwała Nr XLVI/352/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad , sposobu i trybu umarzania ,odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach , w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną .
2010 1362 2010-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/192/10 Rady Gminy Cisek z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Cisek lub jego jednostkom podległym.
2010 1211 2010-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XL-215-10 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności
2010 1144 2010-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/315/10 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kolonowskie i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg
2010 1129 2010-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr L/404/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg - umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Strzelce Opolskie lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1107 2010-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/237/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
2010 1081 2010-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/398/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Byczyna i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach , w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 1015 2010-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/335/10 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Nyskiemu i jego jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organów do tego uprawnionych.