Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 222

Słowa kluczowe: nauczyciele

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 1868 2016-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/284/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
2010 1868 2010-12-28 Uchwała Uchwała Nr 252/XLVI/10 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 14 października 2010 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących etat łączony.
2010 971 2010-07-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/485/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/308/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie
2010 970 2010-07-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/448/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie
2010 487 2010-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/231/10 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Reńska Wieś
2010 486 2010-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/230/10 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminów wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Reńska Wieś
2010 462 2010-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/417/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 23 lutego 2010 r. zmiany uchwały nr XXIX/308/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie
2010 451 2010-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/224/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w 2010 r.
2010 429 2010-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/360/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także stopień podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2010 424 2010-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/234/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/184/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 23. 04. 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych powiatu kluczborskiego.
2010 239 2010-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/171/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 września 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora, oraz inne stanowisko kierownicze w szkole, zespole albo przedszkolu i przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza
2010 240 2010-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/188/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/171/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 29.09.2009 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora, oraz inne stanowisko kierownicze w szkole, zespole albo przedszkolu i przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza
2010 212 2010-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/184/09 Rady Gminy Kamiennik z dnia 3 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/150/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r.
2010 216 2010-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 287/XXXIV/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, a także kryteria i tryb przyznawania nagród
2010 98 2010-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/254/09 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki
2010 66 2010-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/310/2009 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/121/2007 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. dotyczącej określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania.
2010 62 2010-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/182/09 Rady Gminy Domaszowice w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/150/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz innych składników wynagradzania, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w roku 2009 – w drodze regulaminu
2010 44 2010-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/760/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik
2010 42 2010-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/720/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik
2009 1792 2009-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/259/09 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów
2009 1781 2009-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/295/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz pełniącym obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców metodycznych, pedagogów, psychologów, logopedów, a także innych specjalistów prowadzący zajęcia specjalistyczne oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
2009 1782 2009-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/262/09 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 października 2009 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym kierownicze stanowiska w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nyski
2009 1737 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/601/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu dodatku za warunki pracy
2009 1739 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/603/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
2009 1736 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/600/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu dodatku za wysługę lat dla nauczycieli
2009 1741 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/605/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu dodatku funkcyjnego dla nauczycieli
2009 1740 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/604/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 1738 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/602/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw
2009 1571 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX-222/09 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2009 1520 2009-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/220/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały
2009 1366 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/254/09 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów
2009 1369 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/170/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 września 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nauczycielom nagród za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2009 1399 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/229/2009 Rady Gminy Popielów z dnia 22 października 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 1392 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/191/09 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 września 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnych, za trudne i uciążliwe warunki pracy, wysługę lat oraz szczegółowego sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2009 1360 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/280/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 października 2009 r. w sprawie zasad udzielania obniżek godzin i zwolnień nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, a także zasad ewidencjonowania w szkołach innych zajęć i czynności wykonywanych przez nauczycieli w ramach maksymalnie czterdziestogodzinnego wymiaru czasu pracy
2009 1354 2009-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/251/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/82/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. dotyczącej zasad udzielania i rozmiarów zniżek udzielanych dyrektorom i wicedyrektorom jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn
2009 1333 2009-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/293/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 15 września 2009 r. w sprawie wysokości i podzialu specjalnego funduszu nagród oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród organu prowadzącego i dyrektora dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach w Gminie Zdzieszowice za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze
2009 1330 2009-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 150/XXVII/2009 Rady Gminy Radłów z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 1258 2009-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/317/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystajacych z opieki zdrowotnej, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2009 1261 2009-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/194/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/176/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 kwietnia 2009 r.w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawanianauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2009 r. Nr 36 poz. 650)
2009 1238 2009-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/198/2009 Rady Gminy Świerczów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/175/2009 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, przyznawanych za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze za wysługę lat – w drodze regulaminu
2009 1226 2009-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/287/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/214/2005 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 sierpnia 2005 r. o wysokości i podziale specjalnego funduszu nagród oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Głogówek
2009 1072 2009-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/133/09 Rady Gminy Cisek z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
2009 1021 2009-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/160/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
2009 1022 2009-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/173/09 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/236/05 Rady Gminy Łambinowice z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
2009 1024 2009-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/285/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy, psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego
2009 1031 2009-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/238/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/219/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach (zwanej dalej placówkami) prowadzonymi przez Gminę Strzeleczki oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
2009 1032 2009-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/239/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalania pensum innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola) Gminy Strzeleczki
2009 1026 2009-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/249/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora szkoły, zespołu albo przedszkola i przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy, psychologa i doradcy zawodowego
2009 1025 2009-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/349/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiarów obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi, oraz nauczycielowi, pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na postawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty
2009 1034 2009-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/241/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zatrudnionych w zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn
2009 1023 2009-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/174/09 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Łambinowice i ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których wymiar ten nie został określony ustawą
2009 1000 2009-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/195/09 Rady Gminy Branice z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Branice oraz przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli
2009 1001 2009-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/214/09 Rady Gminy Branice z dnia 23 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/195/09 Rady Gminy Branice z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Branice oraz przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli
2009 1006 2009-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/247/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli pełniących funkcje w placówkach oświatowych
2009 965 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/178/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa
2009 972 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/247/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin osób zatrudnionych w szkołach i przedszkolach w Gminie Paczków na stanowisku pedagoga, psychologa i logopedy
2009 976 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/149/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/143/2009 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród
2009 937 2009-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/280/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla dyrektorów i wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczyciela - pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Biała.
2009 939 2009-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/180/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2009 809 2009-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/261/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie ustalenia krytriów i trybu przyznawania nauczycielom nagród za osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej
2009 807 2009-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/484/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
2009 808 2009-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/485/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych w przedszkolach, zespołach szkolno - przedszkolnych, szkołach podstawowych, gimnazjach i zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nysa
2009 790 2009-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/485/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
2009 791 2009-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/225/09 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2009 784 2009-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/339/09 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/308/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie
2009 741 2009-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/152/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubrza
2009 733 2009-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/152/09 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych
2009 739 2009-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/272/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2009 742 2009-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/153/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
2009 696 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/199/09 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na 2009 rok regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, a także kryterium i tryb przyznawania nagród
2009 683 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/150/09 Rady Gminy Kamiennik z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, za wysługę lat a także warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli
2009 700 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/207/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli
2009 673 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/153/09 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/147/09 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w powiatowych jednostkach oświatowych
2009 694 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/143/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród
2009 698 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/231/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII /219/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach (zwanej dalej placówkami) prowadzonymi przez gminę Strzeleczki oraz szczegółowych warunków ich przyznawania.
2009 684 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/271/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli za-trudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lewin Brzeski, dla których nie ustalono obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć oraz zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2009 695 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/180/09 Rady Gminy Rudniki z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia na 2009 rok regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, a także kryterium i tryb przyznawania nagród
2009 662 2009-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/232/09 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2009 667 2009-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/180/09 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach Gminy Reńska Wieś
2009 642 2009-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI-188/09 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2009 641 2009-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/207/09 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki
2009 650 2009-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/176/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2009 647 2009-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/150/09 Rady Gminy Domaszowice z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz innych składników wynagradzania, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w roku 2009 – w drodze regulaminu
2009 643 2009-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/ 237/09 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie określającym wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania, a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród
2009 646 2009-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/244/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2009 651 2009-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/194/2009 Rady Gminy Popielów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określajacego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2009 635 2009-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 173/XXIX/09 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 632 2009-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/151/09 Rady Gminy Domaszowice z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Domaszowice
2009 629 2009-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/184/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego
2009 634 2009-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/214/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Leśnica
2009 637 2009-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/158/09 Rady Gminy Tułowice z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, a także podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
2009 621 2009-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/209/2009 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli
2009 595 2009-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/189/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 587 2009-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/276/09 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
2009 585 2009-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/148/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 589 2009-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/249/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw
2009 592 2009-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/260/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i określenia rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lewin Brzeski
2009 569 2009-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/147/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz dodatku mieszkaniowego a także niektórych innych składników wynagrodzenia
2009 568 2009-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/141/2009 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nie-których innych składników wynagrodzenia
2009 550 2009-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/211/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Gorzów Śląski za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
2009 549 2009-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/277/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oraz ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologom, logopedom, pedagogom zatrudnionym w placówkach oswiatowych Gminy Głubczyce
2009 558 2009-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/152/09 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2009 562 2009-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/216/09 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 545 2009-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/398/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2009 524 2009-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/154/09 Rady Gminy Pakosławice z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem szkoły albo przedszkola oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom
2009 525 2009-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/155/09 Rady Gminy Pakosławice z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
2009 516 2009-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/183/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz zasady ich przyznawania i wypłacania
2009 530 2009-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/170/09 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Zębowice
2009 512 2009-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/176/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2009 511 2009-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/175/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie warunków i trybu obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć
2009 510 2009-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/174/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2009 515 2009-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/288/09 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia: za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grodków
2009 520 2009-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/252/09 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Niemodlin
2009 507 2009-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/198/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
2009 489 2009-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 125/XXIII/2009 Rady Gminy Radłów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, a także innych składników wynagradzania
2009 482 2009-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/121/09 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w Gminie Łubniany
2009 493 2009-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/175/2009 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, przyznawanych za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze za wysługę lat - w drodze regulaminu
2009 483 2009-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/227/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2009 486 2009-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr XXVII/197/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 478 2009-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/176/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasady przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w Gminie Chrząstowice
2009 477 2009-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/273/09 Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Byczyna
2009 488 2009-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/518/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia na rok 2009 regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik
2009 479 2009-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/210/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw
2009 494 2009-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/151/09 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w drodze regulaminu
2009 457 2009-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/253/2009 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2009 459 2009-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/226/09 Rady Gminy Bierawa z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród
2009 456 2009-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/212/09 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w całodobowych placówkach opiekuńczo- wychowawczych określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 468 2009-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 223/XXVI/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia na 2009 rok regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, a także kryteria i tryb przyznawania nagród
2009 455 2009-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/205/09 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 460 2009-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/169/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Dąbrowa
2009 470 2009-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/217/09 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 469 2009-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/131/09 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
2009 461 2009-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/166/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2009 462 2009-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/235/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2009 436 2009-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/248/09 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania
2009 435 2009-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/247/09 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Strzelecki dodatków do wynagrodzenia i nagród
2009 447 2009-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/136/09 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: motawacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia
2009 438 2009-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/255/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także zasady przyznawania, wysokości i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała
2009 441 2009-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/445/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli
2009 448 2009-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/243/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przy-znawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prószków
2009 449 2009-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/219/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach (zwanej dalej placówkami) prowadzonymi przez Gminę Strzeleczki oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
2009 451 2009-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/236/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
2009 450 2009-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/156/2009 Rady Gminy Turawa z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych działających na terenie Gminy Turawa
2009 442 2009-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/244/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także stopień podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 444 2009-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/224/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw jak również szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubsza
2009 420 2009-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/500/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu, określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 413 2009-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/147/09 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w powiatowych jednostkach oświatowych
2009 421 2009-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/217/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, za wysługę lat oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Paczków
2009 422 2009-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/219/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn
2009 414 2009-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr XXXVI/427/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
2009 415 2009-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI-180/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie: określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, przyznawanych za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze w roku 2009 – w drodze regulaminu
2009 390 2009-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/246/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia na 2009 rok regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli
2009 394 2009-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/247/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gogolin
2009 387 2009-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/242/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki prazy oraz niektórych innych składników wynagradzania
2009 399 2009-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/144/09 Rady Gminy Murów z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 402 2009-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/181/09 Rady Gminy Walce z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Walce
2009 386 2009-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr XXIX/308/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie
2009 355 2009-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/110/09 Rady Gminy Cisek z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz nagród w roku 2009
2009 356 2009-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/192/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Dobrodzień
2009 357 2009-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/267/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz obliczania i przznawania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głubczyce
2009 377 2009-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/291/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Ozimek
2009 353 2009-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/176/2009 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
2009 375 2009-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/145/09 Rady Gminy Łambinowice z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków wynikających ze stosunku pracy stanowiących składniki wynagrodzenia, a także podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
2009 330 2009-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/190/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie określenia regulaminu wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjknego, funkcyjnego oraz za warunki pracy dla nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków
2009 298 2009-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/240/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
2009 281 2009-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/209/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki
2009 284 2009-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/135/09 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
2009 273 2009-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/201/09 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego obowiązujących w 2009 roku
2009 271 2009-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/177/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/159/2008 w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia w 2009 r.
2009 272 2009-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/200/09 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 252 2009-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/176/2008 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Popielów
2009 204 2009-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/225/2008 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2009 198 2009-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/256/08 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom
2009 195 2009-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/197/2008 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw jak również szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubsza
2009 196 2009-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/202/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/197/2008 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw jak również szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubsza
2009 189 2009-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/136/08 Rady Gminy Kamiennik z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli na okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
2009 187 2009-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/155/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa
2009 166 2009-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/142/08 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza w roku 2009
2009 168 2009-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/174/2008 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2009 155 2009-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/407/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia na 2009 rok regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godzinny doraźnych zastępstw, także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli
2009 160 2009-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/175/2008 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 161 2009-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/194/08 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach (zwanej dalej placówkami) prowadzonymi przez Gminę Strzeleczki w roku 2009 oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
2009 157 2009-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/168/2008 Rady Gminy Pokój z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 135 2009-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/122/2008 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2009 143 2009-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/168/08 Rady Gminy Walce z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli w roku 2009 zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Walce
2009 130 2009-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/163/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 129 2009-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/229/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także stopień podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 127 2009-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/126/08 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz innych składników wynagradzania, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w roku 2009 – w drodze regulaminu
2009 132 2009-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/199/2008 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn
2009 133 2009-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/200/2008 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego przysługującego nauczycielom objętym przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionym na terenie wsi w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn
2009 119 2009-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/223/2008 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw
2009 125 2009-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/190/08 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia na 2009 r. regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli
2009 126 2009-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/191/08 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Tarnów Opolski za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze
2009 124 2009-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/155/08 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Reńska Wieś obowiązującego w roku kalendarzowym 2009
2009 123 2009-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/154/08 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminów wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Reńska Wieś
2009 102 2009-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/193/08 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, na rok 2009
2009 105 2009-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/212/08 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Nyski oraz przyjęcia warunków i sposobu ich przyznawania
2009 104 2009-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/211/08 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia na 2009 r. regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2009 103 2009-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/194/08 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, na rok 2009
2009 92 2009-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/157/08 Rady Gminy Jemielnica z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnych, za trudne i uciążliwe warunki pracy, wysługę lat oraz szczegółowego sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w 2009 roku
2009 96 2009-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/149/2008 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2009 95 2009-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/191/08 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów w roku 2009
2009 93 2009-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/190/08 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów
2009 91 2009-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/158/08 Rady Gminy Jemielnica z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w 2009 roku
2009 78 2009-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/209/08 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2009 84 2009-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/222/2008 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prószków na rok 2009
2009 73 2009-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/124/08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz dodatku mieszkaniowego, a także niektórych innych składników wynagrodzenia
2009 85 2009-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/440/2008 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia na rok 2009 Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik
2009 65 2009-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/409/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw
2009 66 2009-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/410/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
2009 62 2009-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/406/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu dodatku za wysługę lat dla nauczycieli
2009 63 2009-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/407/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 67 2009-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr XXVIII/411/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu dodatku funkcyjnego dla nauczycieli
2009 64 2009-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/408/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu dodatku za warunki pracy
2009 34 2009-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr XXVIII/159/2008 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia w 2009 roku
2009 20 2009-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/230/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Nr XXVII/212/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2009 19 2009-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/212/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2009 5 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała nr XXII/147/2008 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały
2009 9 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała nr XXIV/251/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia: za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grodków
2009 9 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/251/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia: za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grodków
2009 5 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/147/2008 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały