Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 985

Słowa kluczowe: Karta Nauczyciela

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3539 2019-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/250/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Nysa w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 3505 2019-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/222/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2019 3477 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/114/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Byczyna
2019 3452 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/92/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, nauczycielom zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Reńska Wieś
2019 3451 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/91/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Reńska Wieś
2019 3425 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/92/19 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR VIII/80/19 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 września 2019 r.
2019 3382 2019-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/121/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
2019 3378 2019-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/69/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Leśnica
2019 3361 2019-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/362/19 Rady Miasta Opola z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu, określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2019 3295 2019-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.105.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ujazd
2019 3224 2019-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/111/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego: wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków wynikających ze stosunku pracy i powierzonych funkcji, wysokość i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa, a także podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego.
2019 3212 2019-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/74/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, logopedy, doradcy zawodowego oraz nauczyciela pracującego z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 3211 2019-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/73/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/125/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pakosławice
2019 3210 2019-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/86/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Ozimek
2019 3203 2019-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/75/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 3202 2019-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/74/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych
2019 3172 2019-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/207/09 Rady Gminy Tarnów Opolski dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli
2019 3151 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr X/88/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa
2019 3149 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/65/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/143/2009 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród
2019 3147 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/59/19 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunku wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 3142 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/101/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Paczków
2019 3136 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/235/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/65/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu dodatku funkcyjnego dla nauczycieli
2019 3128 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/122/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice
2019 3119 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/106/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/169/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa
2019 3115 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/140/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/403/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
2019 3094 2019-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.84.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/258/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Izbicko dodatków do wynagrodzenia i nagród
2019 3091 2019-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr X/77/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/222/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2019 3090 2019-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/70/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cisek
2019 3089 2019-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/109/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Byczynie Nr XXXIX/273/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Byczyna
2019 3084 2019-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/122/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/120/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Strzelecki dodatków do wynagrodzenia i nagród
2019 3083 2019-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/121/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/119/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.
2019 3081 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.59.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2019 3061 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/150/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Kietrz
2019 3049 2019-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.60.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 3033 2019-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/151/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa oraz zasady ich przyznawania i wypłacania
2019 3032 2019-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/75/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków
2019 3025 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/81/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/176/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2019 3024 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 129/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także kryteria i tryb przyznawania oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2019 3021 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/68/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/276/18/ Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasady przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w gminie Łubniany.
2019 3017 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/100/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VIII/52/2015 z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Korfantów
2019 3015 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.72.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Komprachcice
2019 3007 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/99/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
2019 3006 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
2019 3005 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/80/19 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 3004 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/79/19 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zasad ustalania obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych dla nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 ustawy - Karta Nauczyciela i zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2019 3001 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr X/91/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/414/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ustalenia: a) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, a także nauczycieli szkół zaocznych oraz pedagogów i doradców zawodowych, b) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, c) zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem szkoły lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom
2019 3000 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr X/90/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/308/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie
2019 2993 2019-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/78/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 23 września 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2019 2992 2019-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/77/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 23 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jemielnica
2019 2981 2019-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/106/2019 Rady Powiatu w Nysie z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dla szkół prowadzonych przez Powiat Nyski: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych i zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym kierownicze stanowiska
2019 2980 2019-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/105/2019 Rady Powiatu w Nysie z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,
2019 2961 2019-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.98.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ujazd
2019 2959 2019-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/54/19 Rady Gminy Turawa z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/156/2009 Rady Gminy Turawa z dnia 20 marca 2009 r. odnośnie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych działających na terenie gminy Turawa
2019 2955 2019-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr X/67/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 18 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 2954 2019-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/78/2019 Rady Gminy Murów z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/144/09 Rady Gminy Murów z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli
2019 2944 2019-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/109/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
2019 2938 2019-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/141/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli
2019 2926 2019-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/68/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 16 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/190/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy dla nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, zmienioną uchwałą nr IV/20/15 Rady miejskiej w Kolonowskiem z dnia 9 lutego 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy dla nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków
2019 2919 2019-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 72/XI/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Praszka
2019 2908 2019-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 61/VIII/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, a także innych składników wynagradzania
2019 2907 2019-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 60/VIII/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 2903 2019-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/88/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/224/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 12.03.2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego ,funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw jak również szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubsza zmienionej Uchwałą Nr XI/74/2011 z dnia 22.09.2011 r. oraz Uchwałą Nr XI/298/2018 z dnia l marca 2018 r.
2019 2900 2019-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/65/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały
2019 2888 2019-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.62.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chrząstowice
2019 2870 2019-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/78/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Rady Powiatu Opolskiego w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy a także niektórych innych składników wynagrodzenia.
2019 2869 2019-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/77/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/267/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.
2019 2866 2019-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/87/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/141/2009 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 2867 2019-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/88/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/256/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2019 2860 2019-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/50/19 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 5 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 2854 2019-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/160/12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 października 2012 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształcenia na odległość
2019 2853 2019-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/78/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 3 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, a także kryterium i tryb przyznawania nagród
2019 2852 2019-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/81/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków
2019 2829 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/78/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 2 września 2019 r. w sprawie określenia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli"
2019 2825 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/84/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków:motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, przyznawanych za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w roku 2009  - w drodze regulaminu
2019 2810 2019-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/71/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli prowadzonych przez Gminę Skoroszyce pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 2809 2019-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/131/09 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli  zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
2019 2779 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/207/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/65/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu dodatku funkcyjnego dla nauczycieli
2019 2776 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/192/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli
2019 2775 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/133/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2019 2774 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/133/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gogolin
2019 2772 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr X/77/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/192/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Dobrodzień.
2019 2753 2019-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/136/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2019 2752 2019-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/135/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki
2019 2735 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/238/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik
2019 2734 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/74/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXI/159/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Popielów
2019 2732 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/102/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 2731 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/77/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza
2019 2730 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/80/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 2720 2019-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/113/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołczyn
2019 2715 2019-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/92/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/169/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Dąbrowa
2019 2706 2019-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/114/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiarów zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
2019 2704 2019-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/74/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 2703 2019-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/73/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/210/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Strzeleczki
2019 2700 2019-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/144/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw
2019 2699 2019-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/120/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Strzelecki dodatków do wynagrodzenia i nagród
2019 2698 2019-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/119/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2019 2640 2019-08-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/113/19 Rady Gminy Branice z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Branice oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli
2019 2609 2019-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/44/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/170/09 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ustalania regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Zębowice.
2019 2608 2019-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/42/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zębowice.
2019 2585 2019-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 2584 2019-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/75/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz pełniącym obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców metodycznych, pedagogów, psychologów, logopedów, a także innych specjalistów prowadzący zajęcia specjalistyczne oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
2019 2577 2019-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/103/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród
2019 2573 2019-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr X/116/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki
2019 2552 2019-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/130/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom
2019 2515 2019-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/199/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych innym nauczycielom, zatrudnionym w zespołach szkolno-przedszkolnych oraz zespole szkół Gminy Prudnik
2019 2484 2019-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/143/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Głubczyce
2019 2461 2019-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.63.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola pracujących z grupami mieszanymi wiekowo
2019 2345 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X/59/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Popielów
2019 2336 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X/117/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2019 2338 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X/119/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych i zespole szkół prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, a także ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2019 2313 2019-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/59/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora szkoły, zespołu albo przedszkola i przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
2019 2295 2019-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/109/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołczyn
2019 2260 2019-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/49/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolu i szkole prowadzonych przez Gminę Tułowice
2019 2223 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/127/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 21 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw
2019 2200 2019-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/71/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków
2019 2202 2019-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/74/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/283/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 maja 2018r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt.3 ustawy Karta Nauczyciela w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Olszanka
2019 2179 2019-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/47/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Kolonowskie
2019 2170 2019-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.72.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2019 2149 2019-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.82.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Biała
2019 2135 2019-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/72/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 2080 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 2076 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr X/71/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 2059 2019-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora szkoły, zespołu albo przedszkola i przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
2019 2057 2019-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr X/74/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr VIII/65/19 z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2019 2050 2019-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/68/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/141/2009 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 2044 2019-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżenia oraz zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2019 2017 2019-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli prowadzonych przez Gminę Paczków, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1989 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/127/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz obliczania i przyznawania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głubczyce
2019 1998 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli prowadzonych przez Gminę Otmuchów, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze
2019 1985 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/65/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczyciela pracującego z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa
2019 1972 2019-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lubsza
2019 1958 2019-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/50/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cisek
2019 1968 2019-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/168/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania  nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz  obliczania i wypłacania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw,  także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli
2019 1839 2019-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.41.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i innych placówkach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wilków
2019 1752 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/38/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiarów obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli
2019 1714 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/49/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Jemielnica
2019 1703 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/55/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1697 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/65/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2019 1686 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/161/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania  nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz  obliczania i wypłacania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw,  także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli
2019 1669 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/115/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli prowadzących zajęcia w grupach mieszanych
2019 1650 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/87/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela przedszkola pracującego z grupami mieszanymi wiekowo
2019 1632 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/79/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Głuchołazy
2019 1600 2019-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/107/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Głogówek
2019 1568 2019-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 43/VII/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem placówki oświatowej oraz pełniącego inne stanowisko kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom
2019 1386 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć, a także w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku
2019 1374 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/34/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1358 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/79/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Kietrz
2019 1306 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/52/2019 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dla szkół prowadzonych przez Powiat Nyski: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych i zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym kierownicze stanowiska
2019 1315 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 62/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1295 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/38/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz przedszkolu Gminy Reńska Wieś
2019 1293 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1272 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/72/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli
2019 1248 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli prowadzonych przez Gminę Paczków, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1236 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/67/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Głuchołazy
2019 1230 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.38.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chrząstowice
2019 1207 2019-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/34/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnianych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Leśnica
2019 1201 2019-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Korfantów
2019 1180 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/27/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1178 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/49/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
2019 1173 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1170 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
2019 1151 2019-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.47.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnianych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Ujazd
2019 1088 2019-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli
2019 1050 2019-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/51/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których wymiar ten nie został określony ustawą oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Łambinowice.
2019 1011 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/65/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu dodatku funkcyjnego dla nauczycieli
2019 1012 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/66/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych w przedszkolach, zespołach szkolno - przedszkolnych, szkołach podstawowych i zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nysa
2019 969 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/62/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Strzelecki dodatków do wynagrodzenia i nagród
2019 820 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/53/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice
2019 758 2019-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/30/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 627 2019-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Dobrodzień.
2019 408 2019-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/121/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie określenia rodzajów, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Krapkowicki
2019 82 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/50/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki.
2018 3627 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolu i szkole prowadzonych przez Gminę Tułowice
2018 3534 2018-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/33/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli
2018 3490 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik
2018 2995 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI.262.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach Zespołu Szkół Gminy Izbicko
2018 2992 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII.235.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI.229.2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz innych składników wynagradzania - w drodze regulaminu
2018 2980 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/277/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 19 października 2018 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Reńska Wieś oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2018 2932 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/334/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobrodzień.
2018 2908 2018-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/444/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2018 2895 2018-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/361/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 15 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2018 2881 2018-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/257/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 15 października 2018 r. w sprawie podwyższenia minimalnej stawki wynagradzania zasadniczego dla nauczycieli posiadających stopień awansu zawodowego stażysty i kontraktowego zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skarbimierz
2018 2861 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/384/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 10 października 2018 r. w przedmiocie zmiany uchwały nr XLIV/341/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 2847 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/303/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 10 października 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2018 2810 2018-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/420/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 3 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz obliczania i przyznawania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głubczyc
2018 2719 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/436/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2018 2632 2018-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV.299.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 2600 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/301/2018 Rady Gminy Walce z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXX/276/2018 Rady Gminy Walce z dnia 14 marca 2018 r. dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Walce
2018 2597 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 225/XXXVI/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 17 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego
2018 2592 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/252/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole, przedszkolu, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza
2018 2591 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/251/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza
2018 2587 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/618/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/592/18 Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeg
2018 2576 2018-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/248/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 13 września 2018 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Skarbimierz
2018 2480 2018-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/357/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono takiego wymiaru, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Głogówek
2018 2424 2018-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/284/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolu i szkole prowadzonych przez Gminę Tułowice
2018 2420 2018-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.229.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz innych składników wynagradzania - w drodze regulaminu
2018 2379 2018-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/221/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały
2018 2321 2018-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV.251.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach Zespołu Szkół Gminy Izbicko
2018 2313 2018-08-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 841/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych
2018 2309 2018-08-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/340/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR XLI/329/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 czerwca 2018 r.
2018 2299 2018-08-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII-353/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 6 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI-188/09 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2018 2291 2018-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/381/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć, a także w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2018 2286 2018-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/416/18 Rady Gminy Branice z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Branice oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli
2018 2239 2018-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/414/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki
2018 2223 2018-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/216/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cisek
2018 2169 2018-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/566/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2018 2143 2018-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/298/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków wynikających ze stosunku pracy i powierzonych funkcji, wysokość i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa, a także podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
2018 2118 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/303/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Popielów
2018 2127 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/276/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolu i szkole prowadzonych przez Gminę Tułowice
2018 2101 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/592/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeg.
2018 2070 2018-07-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.2.4.2018.AR Wojewody Opolskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLVI/288/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielenia obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz pełniącym obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców metodycznych, pedagogów, psychologów, logopedów, a także innych specjalistów prowadzący zajęcia specjalistyczne oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
2018 2062 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/314/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołczyn
2018 2045 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/297/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których wymiar ten nie został określony ustawą oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Łambinowice
2018 2020 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/330/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2018 2019 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/329/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad ustalania obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych dla nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 ustawy - Karta Nauczyciela i zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2018 1959 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/297/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Skoroszyce
2018 1927 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/339/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Ozimek
2018 1926 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/338/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiarów obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli
2018 1916 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/279/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Łubniany
2018 1914 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/277/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania w ramach środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Łubniany
2018 1913 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/276/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasady przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w gminie Łubniany
2018 1900 2018-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/208/18 Rady Gminy Turawa z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/156/2009 Rady Gminy Turawa z dnia 20 marca 2009 r. odnośnie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych działających na terenie Gminy Turawa
2018 1891 2018-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/437/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/414/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ustalenia: a) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, a także nauczycieli szkół zaocznych oraz pedagogów i doradców zawodowych, b) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, c) zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem szkoły lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom
2018 1875 2018-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/212/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kamiennik oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli
2018 1822 2018-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 825/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych
2018 1805 2018-06-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.54.2018.JP Wojewody Opolskiego z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIX/397/18 Rady Gminy Branice z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Branice oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli
2018 1797 2018-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/242/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora, oraz inne stanowisko kierownicze w szkole, zespole albo przedszkolu i przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza.
2018 1788 2018-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/426/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2018 1775 2018-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/191/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/83/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Polska Cerekiew oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych innych nauczycieli
2018 1732 2018-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/392/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Głubczyce
2018 1726 2018-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/288/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz pełniącym obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców metodycznych, pedagogów, psychologów, logopedów, a także innych specjalistów prowadzący zajęcia specjalistyczne oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
2018 1714 2018-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/410/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 1713 2018-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/409/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i określenia rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom i wicedyrektorom
2018 1696 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.256.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora i wicedyrektora, zatrudnionych w przedszkolu lub szkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice
2018 1661 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/283/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Olszanka
2018 1652 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.212.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Domaszowice
2018 1625 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/1197/18 Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach
2018 1624 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/1196/18 Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2018 1610 2018-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/223/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2018 1583 2018-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/297/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/292/2006 Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2006 r.
2018 1579 2018-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI-332/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 17 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Baborowie oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli
2018 1561 2018-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/397/18 Rady Gminy Branice z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Branice oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli
2018 1488 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/286/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków wynikających ze stosunku pracy i powierzonych funkcji, wysokość i warunki obliczania i wypłacania w sprawie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa, a także podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
2018 1487 2018-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/285/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których wymiar ten nie został określony ustawą oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Łambinowice
2018 1458 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/300/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kolonowskie
2018 1456 2018-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/292/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/282/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kolonowskie
2018 1416 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/470/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/235/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2018 1412 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/335/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw
2018 1409 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/277/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bierawa
2018 1406 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/280/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy a także niektórych innych składników wynagrodzenia
2018 1402 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/294/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiarów zniżek przysługujących nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Wołczyn
2018 1401 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/293/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie tygodniowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez gminę Wołczyn
2018 1396 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 286/XXXV/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem placówki oświatowej oraz pełniącego inne stanowisko kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom
2018 1395 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 285/XXXV/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych
2018 1372 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/348/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dla szkół prowadzonych przez Powiat Nyski: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych i zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym kierownicze stanowiska
2018 1368 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/256/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2018 1356 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/341/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
2018 1353 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/224/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pracujących w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu Osiedle, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2018 1345 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/365/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom niewymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2018 1322 2018-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/226/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Leśnica
2018 1320 2018-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/224/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnianych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Leśnica
2018 1319 2018-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/309/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć prowadzonych w formie zaocznej
2018 1311 2018-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/312/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/308/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/106/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia pensum nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz ustalenia godzin ponadwymiarowych
2018 1310 2018-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/384/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 18 kwietnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Głubczyce
2018 1300 2018-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/333/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad ustalania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Prudnicki
2018 1299 2018-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/332/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2018 1264 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/254/2018 Rady Gminy Murów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/183/2017 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora szkoły podstawowej oraz przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Murów
2018 1261 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/391/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały
2018 1232 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/248/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, a także kryterium i tryb przyznawania nagród
2018 1197 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/183/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Świerczów
2018 1132 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/259/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania obniżki i określenia jej rozmiaru nauczycielowi, któremu powierzono w szkole lub placówce oświatowej stanowisko kierownicze oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2018 1120 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/247/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego szkolnego i doradcy zawodowego
2018 1106 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/331/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Korfantów
2018 1094 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/459/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia pensum innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Kluczbork
2018 1093 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/521/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych i  zespole szkół prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, a także ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2018 1085 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/322/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw
2018 1084 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/321/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/30/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Głogówek
2018 1075 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/231/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych
2018 1074 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/230/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz przedszkolu Gminy Reńska Wieś
2018 1033 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/333/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania w tym rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice
2018 1018 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/378/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski, dla których nie ustalono obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć
2018 1014 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/442/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, w tym, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologom, logopedom, pedagogom, doradcom zawodowym i terapeutom pedagogicznym zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Kietrz
2018 1004 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/348/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/279/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia
2018 1005 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/382/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.
2018 995 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/278/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Skoroszyce
2018 969 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XL.230.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/258/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Izbicko dodatków do wynagrodzenia i nagród
2018 966 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/381/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązującego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w szkołach prowadzonych przez Gminę Gogolin
2018 965 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/380/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2018 957 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/380/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Paczków
2018 955 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/378/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin osób zatrudnionych w szkołach i przedszkolach w Gminie Paczków na stanowisku pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
2018 952 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/271/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/135/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 maja 2012r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 - Karta Nauczyciela w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Olszanka
2018 949 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/303/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 931 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/282/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kolonowskie
2018 925 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/198/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, pracujących w grupach mieszanych, obejmujących dzieci sześcioletnie i młodsze
2018 917 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/368/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora i wicedyrektora szkoły lub przedszkola prowadzonego przez gminę Zawadzkie
2018 916 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/367/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Zawadzkie
2018 906 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 208/XXXII/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego
2018 880 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/276/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/226/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywującego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw
2018 889 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/309/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych
2018 888 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/308/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/106/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia pensum nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz ustalenia godzin ponadwymiarowych
2018 879 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/275/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/230/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 19 września 2013r. w sprawie ustalania tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli szkół przedszkoli na terenie Gminy Gorzów Śląski, zmienianej uchwałą nr XLI/315/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/230/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 19 września 2013r. w sprawie ustalania tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli szkół i przedszkoli na terenie Gminy Gorzów Śląski
2018 862 2018-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/376/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/362/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2018 858 2018-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/249/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/141/2009 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2018 831 2018-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/380/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Głubczyce
2018 825 2018-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/257/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jemielnica
2018 796 2018-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/276/2018 Rady Gminy Walce z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Walce
2018 757 2018-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/256/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2018 759 2018-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/267/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2018 748 2018-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/195/18 Rady Gminy Turawa z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Turawa
2018 692 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/445/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia pensum innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Kluczbork
2018 680 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/269/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeutów pedagogicznych i doradcy zawodowego
2018 678 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/292/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze
2018 657 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/781/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia pensum innym nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Prudnik
2018 639 2018-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/298/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/224/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 12.03.2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw jak również szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubsza zmienionej uchwałą Nr XI/74/2011 z dnia 22.09.2011 r.
2018 633 2018-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX.220.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/258/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Izbicko dodatków do wynagrodzenia i nagród
2018 632 2018-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/194/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Cisek z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz nagród w roku 2009
2018 631 2018-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/193/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, pracujących w grupach mieszanych, obejmujących dzieci sześcioletnie i młodsze
2018 586 2018-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 780/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych
2018 585 2018-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 779/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 551/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2018 572 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/359/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 lutego 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2018 560 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/453/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice
2018 554 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/337/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków
2018 553 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/336/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom niewymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2018 540 2018-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/263/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zatrudnionych w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola) gminy Strzeleczki
2018 521 2018-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/362/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2018 495 2018-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.283.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Biała
2018 484 2018-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/278/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiarów zniżek obowiązującego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kolonowskie
2018 383 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/266/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Nr XXI/159/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Popielów zmienionej uchwałą Nr XXVII/134/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r
2018 378 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/319/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Korfantów
2018 368 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/325/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
2018 367 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/323/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
2018 361 2018-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/280/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2018 335 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.228.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionego w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice
2018 344 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/312/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeutów pedagogicznych i doradcy zawodowego
2018 342 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/240/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/121/09 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w gminie Łubniany
2018 336 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.229.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora i wicedyrektora, zatrudnionych w przedszkolu lub szkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice
2018 298 2018-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/313/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/207/09 Rady Gminy Tarnów Opolski dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli
2018 264 2018-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/252/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla doradcy zawodowego
2018 160 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/168/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/175/2009 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, przyznawanych za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze, za wysługę lat- w drodze regulaminu
2018 157 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/284/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2018 90 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/247/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/210/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Strzeleczki oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
2018 73 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/303/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki
2017 3369 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/760/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik
2017 3361 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/690/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/601/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 9 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu dodatku za warunki pracy
2017 3357 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/281/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli”
2017 3342 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.216.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
2017 3307 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/364/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 20 grudnia 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głubczyce
2017 3297 2017-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/255/2017 Rady Gminy Walce z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/84/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Walce
2017 3283 2017-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/319/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie regulaminu dodatku mieszkaniowego przysługującego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach wiejskich na terenie gminy Zdzieszowice
2017 3259 2017-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.224.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/166/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2017 3235 2017-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII.228.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII.198.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ujazd
2017 3053 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/302/ 2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki
2017 3065 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/354/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz obliczania i przyznawania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głubczyce
2017 3056 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.180.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz innych składników wynagradzania, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego - w drodze regulaminu
2017 3055 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.179.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Domaszowice
2017 3042 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVLIII/747/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik
2017 2995 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/264/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2017 2763 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/339/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 października 2017 r. o zmianie uchwały w  sprawie ustalenia zasad udzielania i określenia rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski
2017 2727 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 182/XXVIII/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, a także innych składników wynagradzania
2017 2712 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw
2017 2639 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/324/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/314/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora, wicedyrektora oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w zespole szkół, szkole podstawowej lub przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Byczyna
2017 2605 2017-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.201.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/166/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2017 2517 2017-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/251/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2017 2411 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/314/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora, wicedyrektora oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w zespole szkół, szkole podstawowej lub przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Byczyna
2017 2407 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/279/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia
2017 2390 2017-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/326/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i określenia rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski
2017 2301 2017-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/240/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalania zasad udzielania i rozmiaru obniżek i rozmiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz innych zasad wynikających z art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela
2017 2292 2017-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/227/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Dąbrowa
2017 2291 2017-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/226/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 września 2017 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem szkoły lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w  szkole, przedszkolu oraz wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, logopedy i psychologa
2017 2285 2017-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 218/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 7 września 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego.
2017 2199 2017-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/299/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela będącego dyrektorem szkoły, zespołu placówek oświatowych lub pełniącego inne stanowisko kierownicze
2017 2173 2017-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/389/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/378/17 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli
2017 2168 2017-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/308/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli
2017 2157 2017-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/220/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bierawa
2017 2150 2017-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/305/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, za wysługę lat oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Paczków
2017 2122 2017-08-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/312/17 Rady Gminy Branice z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Branice oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli
2017 2059 2017-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/329/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2017 2048 2017-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/269/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych
2017 1874 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/258/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2017 1857 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/403/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2017 1840 2017-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/210/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Strzeleczki oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
2017 1783 2017-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/377/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalania pensum innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Kluczbork
2017 1784 2017-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/378/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli
2017 1769 2017-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/295/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, za wysługę lat oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Paczków
2017 1741 2017-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/208/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/135/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 maja 2012r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 - Karta Nauczyciela w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Olszanka
2017 1727 2017-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.198.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ujazd
2017 1726 2017-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.197.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2017 1555 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/314/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad obliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2017 1544 2017-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/204/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zatrudnionych w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola) gminy Strzeleczki
2017 1517 2017-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/179/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielowi pełniącemu stanowisko kierownicze w placówce oświatowej
2017 1516 2017-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/178/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, logopedy, psychologa szkolnego i doradcy zawodowego
2017 1510 2017-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 660/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych
2017 1432 2017-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/242/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów
2017 1338 2017-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/284/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych
2017 1337 2017-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/283/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia rodzajów, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zawadzkie
2017 1331 2017-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/155/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnianych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Leśnica
2017 1327 2017-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/203/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz innych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bierawa
2017 1325 2017-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.184.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych Gminy Ujazd
2017 1255 2017-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/132/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/83/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Polska Cerekiew oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych innych nauczycieli
2017 1181 2017-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/190/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora i wicedyrektora szkoły lub przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Popielów
2017 1147 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/262/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin osób zatrudnionych w szkołach i przedszkolach w Gminie Paczków na stanowisku pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego
2017 1144 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/198/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Łambinowice i ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których wymiar ten nie został określony ustawą.
2017 1058 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/148/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, logopedów, psychologów, pedagogów i doradców zawodowych
2017 982 2017-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/201/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobrodzień
2017 987 2017-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/189/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych oraz nauczyciela wspomagającego
2017 910 2017-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/250/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem szkoły, zespołu placówek oświatowych lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy, psychologa, pedagoga, doradcy zawodowego
2017 906 2017-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/184/2017 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów, psychologów oraz doradców zawodowych
2017 905 2017-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/183/2017 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora szkoły podstawowej oraz przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Murów
2017 735 2017-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/320/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały
2017 703 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/177/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Łubniany
2017 672 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 634/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych
2017 382 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/222/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2017 369 2017-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.160.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Ujazd
2016 2825 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/201/2016 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki
2016 2786 2016-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.144.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2016 2636 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/554/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik
2016 2623 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 551/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2016 2594 2016-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/160/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
2016 2532 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/670/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu, określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2016 2297 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/157/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/82/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Olszanka oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2016 2215 2016-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/195/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz obliczania i przyznawania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głubczyce
2016 2204 2016-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/166/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 października 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie tygodniowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez gminę Wołczyn
2016 2173 2016-10-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/184/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2016 2156 2016-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/295/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2016 2041 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/166/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Namysłowski
2016 1983 2016-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/212/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 września 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego i pedagoga specjalnego współorganizującego kształcenie, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2016 1971 2016-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 256/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych
2016 1868 2016-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/284/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
2016 1854 2016-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/117/16 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 1 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2016 1752 2016-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/105/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 10 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem placówki oświatowej lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w placówce oświatowej, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w Gminie Cisek
2016 1721 2016-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/177/16 Rady Gminy Branice z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Branice oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli
2016 1588 2016-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/83/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły i przedszkola.
2016 1577 2016-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/187/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia dla szkół prowadzonych przez Powiat Nyski: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych i zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym kierownicze stanowiska
2016 1504 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/86/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Polska Cerekiew
2016 1464 2016-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/154/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiarów obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli
2016 1461 2016-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/154/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
2016 1445 2016-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/134/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Rady Gminy Nr XXI/159/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Popielów
2016 1389 2016-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/135/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/135/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przyznawanych zwolnień do obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 - Karta Nauczyciela w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Olszanka
2016 1227 2016-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/114/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola) gminy Strzeleczki
2016 1175 2016-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/94/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach
2016 1166 2016-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 189/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych
2016 1160 2016-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/121/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie określenia rodzajów, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Krapkowicki
2016 1079 2016-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/154/2016 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2016 1078 2016-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/153/2016 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2016 1077 2016-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/152/2016 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad ustalania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Prudnicki
2016 1076 2016-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/151/2016 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego i nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych
2016 1023 2016-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/177/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/308/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie
2016 1010 2016-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/123/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/135/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 - Karta Nauczyciela w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Olszanka
2016 1009 2016-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/156/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2016 982 2016-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/186/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/240/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowisko dyrektora, wicedyrektora; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeg
2016 962 2016-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.106.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 kwietnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Chrząstowice
2016 961 2016-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.105.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 kwietnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chrząstowice
2016 785 2016-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/179/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2016 595 2016-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/123/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2016 430 2016-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/101/16 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 15 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony
2016 319 2016-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/123/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zasad ustalania obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych dla nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 ustawy – Karta Nauczyciela i zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2016 273 2016-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/122/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2016 264 2016-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/107/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze
2016 92 2016-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/81/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Reńska Wieś
2015 3266 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/159/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Kluczbork
2015 3164 2015-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/99/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli” w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Niemodlin
2015 3156 2015-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2015 3146 2015-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/106/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia pensum nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz ustalenia godzin ponadwymiarowych
2015 2815 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/115/2015 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki
2015 2803 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/246/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik
2015 2780 2015-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/60/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lasowice Wielkie
2015 2705 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/144/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Kluczbork
2015 2599 2015-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/84/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Walce
2015 2598 2015-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/83/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Walce
2015 2442 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/82/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Olszanka oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2015 2427 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/79/2007 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, a także warunków i sposobu ich przyznawania
2015 2298 2015-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli przedszkoli prowadzonych przez Gminę Popielów
2015 2180 2015-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć
2015 2115 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr X/92/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2015 2084 2015-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/81/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 22 września 2015 r. zmieniająca uchwałę nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, za wysługę lat oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Paczków.
2015 1925 2015-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/240/15 Rady Miasta Opola z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu, określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2015 1877 2015-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/69/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kietrz
2015 1860 2015-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr X/80/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologom, logopedom, pedagogom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Głubczyce
2015 1796 2015-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr X/100/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze
2015 1795 2015-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr X/99/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2015 1749 2015-07-23 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/68/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2015 1722 2015-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw
2015 1677 2015-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/91/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
2015 1548 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/56/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie nr XXXVII/286/2010 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.
2015 1534 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/85/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/414/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ustalenia: a) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, a także nauczycieli szkół zaocznych oraz pedagogów i doradców zawodowych, b) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, c) zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem szkoły lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom
2015 1513 2015-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/37/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń realizowanych w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśnica
2015 1477 2015-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/83/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/235/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2015 1443 2015-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.48.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chrząstowice
2015 1360 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Korfantów
2015 1318 2015-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/61/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologom, logopedom, pedagogom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Głubczyce
2015 1293 2015-05-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.2.1.2015.AR Wojewody Opolskiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Powiatu w Głubczycach nr VI/50/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz pełniącym obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców metodycznych, pedagogów, psychologów, logopedów, a także innych specjalistów prowadzący zajęcia specjalistyczne oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
2015 1176 2015-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/59/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem szkoły albo przedszkola oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom
2015 1169 2015-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, w tym, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologom, logopedom, pedagogom i doradcom zawodowym zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Kietrz
2015 1163 2015-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.53.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Biała
2015 1120 2015-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w szkołach prowadzonych przez Gminę Korfantów
2015 1115 2015-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/67/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/336/10 Rady Powiatu Strzeleckiego zdnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznwania
2015 1085 2015-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/59/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym kierownicze stanowiska w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nyski
2015 1066 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/68/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice
2015 1053 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/50/2015 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz pełniącym obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców metodycznych, pedagogów, psychologów, logopedów, a także innych specjalistów prowadzący zajęcia specjalistyczne oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
2015 1028 2015-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.38.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chrząstowice