Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 303

Słowa kluczowe: dożywianie

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2739 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.84.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu w części lub całości, będące w zakresie zadań własnych gminy
2019 1462 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1461 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1186 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V.31.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 marca 2019 r. o zmianie uchwały Nr II.12.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 748 2019-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 29/V/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 749 2019-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 30/V/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 663 2019-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach dożywiania dzieci z Gminy Otmuchów uczęszczających do żłobków, przedszkoli i szkół
2019 531 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób i rodzin w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019 – 2023
2019 532 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielonej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu ,, Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019 -2023
2019 513 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/36/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
2019 512 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/35/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania
2019 476 2019-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr III/38/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych pomocą społeczną w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 475 2019-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr III/37/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
2019 412 2019-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/30/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 413 2019-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/31/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 152 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „ posiłek w domu i w szkole”
2019 151 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V/26/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim programem ”Posiłek w szkole i w domu”
2019 78 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/32/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 77 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/31/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 74 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 73 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 72 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 70 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w związku z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 71 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w związku z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 69 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 68 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 67 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/33/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 66 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/32/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 65 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/29/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 64 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/28/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 51 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/19/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 50 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/34/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 49 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/33/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023
2019 48 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu”
2019 47 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
2019 45 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 36 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III.10.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 34 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III.31.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” w czasie obowiązywania programu
2019 23 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 22 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3744 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/31/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3743 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3741 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3740 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3722 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3721 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3719 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków na posiłki
2018 3715 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3699 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 w formie pieniężnej
2018 3693 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III.22.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023
2018 3690 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3689 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3685 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3684 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3680 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 3679 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 3678 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3677 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu rządowego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3675 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3672 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3674 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w zakresie dożywiania przyznane w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3673 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3671 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3666 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
2018 3665 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3664 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kwot dochodów uprawniających do przyznania świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 3649 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3648 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3647 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr II/26/2018 Rady Gminy Walce z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3646 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr II/25/2018 Rady Gminy Walce z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3645 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/18 Rady Gminy Turawa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 3644 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3643 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023
2018 3642 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3641 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3639 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023
2018 3638 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 3635 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III.16.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3634 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III.15.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3632 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III.12.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kwot dochodów uprawniających do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3631 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III.11.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3609 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3608 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3625 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywieniowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
2018 3624 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”
2018 3617 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 13/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 3613 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku , pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3612 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności świadczenia rzeczowego w formie artykułów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023
2018 3588 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/18 Rady Gminy Branice z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu”
2018 3587 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/18 Rady Gminy Branice z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
2018 3586 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
2018 3585 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr II/11/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
2018 3563 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu”
2018 3562 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
2018 3580 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
2018 3579 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych pomocą społeczną w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 3573 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/6/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3570 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr II/22/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3569 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr II/21/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach dożywiania dzieci z Gminy Otmuchów w wieku od lat trzech uczęszczających do placówek opiekuńczych, przedszkoli i szkół
2018 3568 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 3515 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3514 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3513 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr II/23/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” w formie pieniężnej
2018 3512 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr II/22/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3508 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3507 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr II/24/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3506 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr II/23/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3504 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr II.20.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
2018 3498 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2018 3488 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr II/30/18 Rady Miasta Opola z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 − 2023
2018 3487 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr II/29/18 Rady Miasta Opola z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 − 2023
2018 3478 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3477 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3469 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II.12.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3463 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023
2018 3462 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023
2018 3457 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 11/II/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023
2018 3458 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 12/II/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023
2018 3456 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3455 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3452 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3443 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3442 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3374 2018-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr II/17/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3373 2018-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr II/16/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3354 2018-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr II.7.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 listopada 2018 r. określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu rządowego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2017 2958 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/191/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2017 85 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XX-213/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2017 84 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XX-212/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2016 2830 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/200/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020" w formie pieniężnej
2016 2829 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/199/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2016 2797 2016-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/141/16 Rady Gminy Turawa z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020"
2016 2798 2016-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/142/16 Rady Gminy Turawa z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2016 2793 2016-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/273/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020”.
2016 2792 2016-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/272/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku , świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020”
2016 2125 2016-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.129.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2016 2093 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/153/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020
2016 2014 2016-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/196/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 września 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2016 1957 2016-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.110.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 22 września 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020
2016 1917 2016-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/136/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 14 września 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2016 1852 2016-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/167/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Rady Miejskiej w Otmuchowie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach dożywiania dzieci w gminnych szkołach
2016 1851 2016-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/165/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 7 września 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2016 1850 2016-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/164/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 7 września 2016 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2016 1495 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/99/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” w formie pieniężnej
2016 1494 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/98/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2016 1035 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/151/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2016 297 2016-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI-125/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2016 298 2016-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI-126/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2015 3180 2015-12-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/118/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2015 3179 2015-12-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/117/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020”
2015 1524 2015-06-29 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLIV/341/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie pieniężnej
2015 969 2015-04-10 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXV/253/14 z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020”
2015 261 2015-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020"
2015 260 2015-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020"
2015 35 2015-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III-14/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2015 34 2015-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III-13/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1975 2014-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/399/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie pieniężnej
2014 1877 2014-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/271/14 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków częściowego zwalniania rodziców (opiekunów prawnych) z opłat za posiłki dzieci przebywających w Zespole Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu
2014 1635 2014-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/272/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/253/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 lutego 2014 r. dotycząca podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020”
2014 1147 2014-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 195/XXIX/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1146 2014-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 194/XXIX/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1019 2014-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/158/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020”
2014 1018 2014-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/157/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020” w formie pieniężnej
2014 1002 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/361/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 978 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/583/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 977 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/581/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” w formie pieniężnej
2014 961 2014-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/334/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej
2014 960 2014-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/333/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 935 2014-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV-248/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV-237/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 934 2014-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr XXXV-247/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV-238/14 Rady Gminy w Lasowicach Wielkich w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 874 2014-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.239.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 873 2014-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.238.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 803 2014-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/318/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 802 2014-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/407/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej udzielone w formie zasiłków celowych, zasiłków okresowych i pomocy rzeczowej
2014 795 2014-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr L/333/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kwot dochodów uprawniających do przyznania zasiłku na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 796 2014-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr L/335/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/259/05 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane pod warunkiem zwrotu
2014 775 2014-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/285/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
2014 762 2014-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.329.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 761 2014-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.328.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania udzielonego w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 751 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/251/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 694 2014-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/213/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 693 2014-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/212/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 5 marca 2014 r. uchylająca uchwałę Rady Gminy Tułowice nr XXXIII/200/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2014 692 2014-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/211/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 5 marca 2014 r. uchylająca uchwałę Rady Gminy Tułowice nr XXXIII/199/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2014 670 2014-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/827/14 Rady Miasta Opola z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 663 2014-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/262/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 660 2014-03-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.7.2014.AP Wojewody Opolskiego z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie stweirdzenia nieważności uchwały Nr XXX.226.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 659 2014-03-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.6.2014.AP Wojewody Opolskiego z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXX.224.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 642 2014-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV-238/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 641 2014-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV-237/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 615 2014-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/846/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
2014 614 2014-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/845/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
2014 613 2014-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/316/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 612 2014-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/315/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 609 2014-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/196/2014 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 607 2014-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/296/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 lutego 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 606 2014-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/295/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 lutego 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 602 2014-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/235/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci artykułów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
2014 601 2014-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/234/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/84/2004 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 10 września 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach zadań własnych na dożywianie uczniów
2014 592 2014-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/409/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 591 2014-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/408/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 581 2014-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/306/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 580 2014-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/305/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 563 2014-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/233/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kwot dochodów uprawniających do przyznania zasiłku na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
2014 562 2014-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/231/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
2014 560 2014-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/249/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 559 2014-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/248/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach zadań własnych na dożywianie uczniów
2014 555 2014-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/253/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014 - 2020"
2014 543 2014-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/351/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie rzeczowej
2014 537 2014-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/281/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 536 2014-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/280/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 529 2014-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/229/14 Rady Gminy Jemielnica z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 521 2014-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/229/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania udzielonego w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 520 2014-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/228/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 512 2014-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/182/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 511 2014-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/181/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 501 2014-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/645/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 490 2014-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/239/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania udzielonego w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 489 2014-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/238/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 471 2014-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.226.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 470 2014-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.224.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 469 2014-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/279/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
2014 467 2014-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/266/14 Rady Gminy Łambinowice z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 466 2014-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/265/14 Rady Gminy Łambinowice z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 460 2014-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/233/2014 Rady Gminy Walce z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej należących do zadań własnych gminy
2014 459 2014-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/232/2014 Rady Gminy Walce z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania
2014 458 2014-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/231/2014 Rady Gminy Walce z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania„ na lata 2014-2020
2014 455 2014-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/403/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020 w formie pieniężnej
2014 452 2014-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.209.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/111/04 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 września 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy
2014 451 2014-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.207.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 445 2014-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 321/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 444 2014-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 320/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 439 2014-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/211/2014 Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 438 2014-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/210/2014 Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 435 2014-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/297/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ''Pomoc państwa w zakresie dożywiania'' na lata 2014-2020
2014 434 2014-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/296/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ''Pomoc państwa w zakresie dożywiania'' na lata 2014-2020
2014 418 2014-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/277/2014 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc Państwa w zakresie dożywiania’’ na lata 2014-2020 r.
2014 417 2014-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/276/2014 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie odżywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
2014 410 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/264/2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014 - 2020
2014 409 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/263/2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020"
2014 406 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/238/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 405 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/237/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 398 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/299/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 397 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/292/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania„ na lata 2014 - 2020
2014 394 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/562/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 393 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/561/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” w formie pieniężnej
2014 390 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/346/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 389 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/345/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020" w formie pieniężnej
2014 374 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/809/14 Rady Miasta Opola z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 369 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/323/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 368 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/402/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 367 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/401/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie pieniężnej
2014 356 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/270/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2014 355 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/269/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego - na zakup posiłku lub żywności
2014 346 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/201/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2014 345 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/200/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2014 344 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/199/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2014 342 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/205/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 341 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/203/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w formie, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie na lata 2014-2020
2014 339 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/273/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
2014 338 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/271/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kwot dochodów uprawniających do przyznania zasiłku na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
2014 331 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/332/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy
2014 330 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/331/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ‘Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 329 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/330/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 328 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/318/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020”
2014 327 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/317/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 320 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/368/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 319 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/367/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 285 2014-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/249/14 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 stycznia 2014 r. o zmianie uchwały Nr VII/84/04 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy
2014 284 2014-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/248/14 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 282 2014-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII.207.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy
2014 281 2014-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII.206.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 280 2014-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/265/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 279 2014-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/264/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 278 2014-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/273/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 277 2014-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/272/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 272 2014-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/246/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie określenie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 271 2014-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/245/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 w formie pieniężnej
2014 267 2014-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/282/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2014 262 2014-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/315/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 261 2014-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/314/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 256 2014-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/331/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w okresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 241 2014-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/210/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie rzeczowej
2014 240 2014-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/209/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie pieniężnej
2014 239 2014-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/208/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie pieniężnej na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 234 2014-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/341/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie pieniężnej
2014 232 2014-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/328/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania
2014 231 2014-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/327/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 230 2014-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/335/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 229 2014-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/334/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 222 2014-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/396/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 210 2014-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/176/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie rzeczowej
2014 209 2014-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/470/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 208 2014-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/469/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 207 2014-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/335/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
2014 206 2014-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/334/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania
2014 200 2014-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/282/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 199 2014-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/281/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 197 2014-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/323/14 Rady Gminy Branice z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 196 2014-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/322/14 Rady Gminy Branice z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 189 2014-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII-329/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
2014 188 2014-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII-327/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
2014 148 2014-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/318/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2011 264 2011-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/32/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/17/2006 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.12.2006r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w zakresie dożywiania.