Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 31

Słowa kluczowe: gospodarka komunalna

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2243 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/67/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat
2019 1691 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/54/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat
2019 1466 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Zębowice, ustalenia stawek czynszu najmu i dzierżawy, nieruchomości gminnych a także zasad świadczenia usług komunalnych
2018 2265 2018-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/297/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - obiektów sportowych
2018 1898 2018-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII-343/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze składowiska odpadów stałych w Baborowie
2017 2997 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.261.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Białej do ustalenia zasad odpłatności z tytułu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia
2017 2963 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/282/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Ozimka uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
2017 2374 2017-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/437/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z szaletu miejskiego zlokalizowanego przy ul. Piastowskiej w Brzegu
2017 1069 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.171.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Komprachcice oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów
2017 167 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/205/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udostępniania Hali Sportowej przy Zespole Szkół Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole w Jarnołtowie oraz upoważnienia Burmistrza Otmuchowa do ustalenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu udostępniania
2016 2432 2016-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.178.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłat cmentarnych na terenie cmentarza komunalnego w Białej
2016 2361 2016-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/312/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle uprawnień w zakresie stanowienia o wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu
2016 851 2016-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/116/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Bierawa oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów
2016 656 2016-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/104/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Strzeleczki uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
2016 569 2016-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/110/2016 Rady Gminy Walce z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Walce uprawnień do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Walce
2016 244 2016-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.74.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia uprawnień do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Komprachcice
2014 2602 2014-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XL-391/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu oraz wysokości opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baborów
2014 2275 2014-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/275/14 Rady Gminy Jemielnica z dnia 2 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Jemielnica
2014 1593 2014-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/260/14 Rady Gminy Jemielnica z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zasad korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Jemielnica
2014 1233 2014-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/377/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za wykup miejsca pod grób na cmentarzach komunalnych w Dylakach i Ozimku oraz zwolnień w tych opłatach
2014 221 2014-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/182/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zasad umieszczania reklam na obiektach i terenach komunalnych Gminy Komprachcice, w tym na urządzeniach i obiektach użyteczności publicznej
2014 85 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/271/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udostępniania Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Kałkowie oraz upoważnienia Burmistrza Otmuchowa do ustalenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu jej udostępniania
2013 2509 2013-11-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr Nk.III.4131.1.82.2013.AP Wojewody Opolskiego z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXV/156/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 października 2013 r. w sprawie zasad umieszczania reklam na obiektach i terenach komunalnych Gminy Komprachcice i ustalenia opłaty na gminnych obiektach użyteczności publicznej
2013 2240 2013-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/156/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 października 2013 r. w sprawie zasad umieszczania reklam na obiektach i terenach komunalnych Gminy Komprachcice i ustalenia opłaty na gminnych obiektach użyteczności publicznej
2013 1908 2013-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.190.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za ich korzystanie
2013 55 2013-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/263/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń
2012 1267 2012-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/164/2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Zębowice uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat oraz sposobu ich ustalania za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach
2012 982 2012-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/196/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń.
2011 1091 2011-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/45/2011 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej należących do Gminy Skarbimierz, sposobu ustalania opłat za korzystanie oraz powierzenia Wójtowi uprawnień do stanowienia o ich wysokości
2011 1021 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII-97/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu oraz wysokości opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baborów
2011 950 2011-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/62/11 Rady Gminy Łambinowice z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej, świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łambinowicach.