Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 755

Słowa kluczowe: przedszkola

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3373 2019-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/79/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Kolonowskie jest organem prowadzącym oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2019 3189 2019-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/72/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji z budżetu Gminy Pakosławice dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne
2019 3061 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/150/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Kietrz
2019 2990 2019-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/75/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 23 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonym przez Gminę Jemielnica
2019 2943 2019-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/108/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i opieki oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice
2019 2906 2019-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 59/VIII/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radłów
2019 2773 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/143/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/356/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Głogówek
2019 2733 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/67/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Popielów, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz warunków zwolnienia z opłat
2019 2722 2019-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/117/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wołczyn oraz inne organy prowadzące
2019 2716 2019-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/93/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do szkół, wobec których Gmina Dąbrowa nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu
2019 2709 2019-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/85/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego położonych na terenie gminy Zawadzkie
2019 2708 2019-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/84/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Zawadzkie oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 2707 2019-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/115/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn
2019 2593 2019-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/74/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lubsza
2019 2553 2019-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/131/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie
2019 2461 2019-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.63.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola pracujących z grupami mieszanymi wiekowo
2019 2396 2019-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/89/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przewozu uczniów i dzieci, wobec których gmina nie ma obowiązku zapewnienia dowozu do szkół i przedszkoli
2019 2358 2019-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/84/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa
2019 2356 2019-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/82/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dąbrowa oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2019 2343 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubrza
2019 2240 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/59/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Zawadzkie
2019 2228 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.62.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izbicko
2019 2205 2019-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/55/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Ozimek przedszkolach
2019 2210 2019-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 czerwca 2019 r. w przedmiocie zmiany uchwały NR XLVII/369/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia26 lipca 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski
2019 2180 2019-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/56/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kolonowskie
2019 2082 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/39/19 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki
2019 2043 2019-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/59/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków
2019 2017 2019-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli prowadzonych przez Gminę Paczków, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1998 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli prowadzonych przez Gminę Otmuchów, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze
2019 1972 2019-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lubsza
2019 1962 2019-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin oraz określenia warunków zwolnienia z opłat
2019 1957 2019-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.49.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 29 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Chrząstowice
2019 1914 2019-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 51/VIII/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Praszka
2019 1852 2019-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Murów z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze
2019 1839 2019-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.41.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i innych placówkach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wilków
2019 1714 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/49/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Jemielnica
2019 1703 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/55/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1669 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/115/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli prowadzących zajęcia w grupach mieszanych
2019 1667 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/113/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Głubczyce
2019 1654 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.58.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ujazd
2019 1650 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/87/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela przedszkola pracującego z grupami mieszanymi wiekowo
2019 1490 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/50/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bierawa
2019 1450 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/48/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lubsza
2019 1398 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/311/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, zakresu danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji
2019 1399 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze
2019 1374 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/34/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1358 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/79/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Kietrz
2019 1293 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1292 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/45/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie, opiekę i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
2019 1248 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli prowadzonych przez Gminę Paczków, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1229 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.37.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze
2019 1228 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.36.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Chrząstowice
2019 1240 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.29.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze
2019 1239 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.28.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice
2019 1174 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/66/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin
2019 1173 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1148 2019-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/31/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze
2019 936 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/93/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczbork
2019 894 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Kolonowskie jest organem prowadzącym oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2019 882 2019-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V/27/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśnica
2019 860 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z  wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubrza
2019 839 2019-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/78/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg
2019 836 2019-03-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.26.2019.CW Wojewody Opolskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr V/43/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2019 660 2019-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/57/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2019 657 2019-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/24/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki
2019 638 2019-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/29/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych
2019 631 2019-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/43/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2019 630 2019-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/86/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Głubczyce
2019 628 2019-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień
2019 589 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/25/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2019 510 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/59/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/358/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2019 386 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Zawadzkie
2019 343 2019-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 30/IV/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Ganie
2019 285 2019-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 27/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz dokumentów określających spełnianie tych kryteriów, a także określenia liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria
2019 284 2019-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 26/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz dokumentów określających spełnianie tych kryteriów, a także określenia liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria
2018 3765 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prószków, liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych kryteriów
2018 3681 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/237/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łubniany oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 3517 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/32/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w gminie Kluczbork
2018 2933 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/335/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/279/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Dobrodzień oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.
2018 2876 2018-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/356/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 11 października 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, którym kończą 6 lat przedszkolach i  oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubsza
2018 2723 2018-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/854/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/830/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Nysa
2018 2628 2018-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/281/2018 Rady Gminy Murów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/267/2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Murów
2018 2577 2018-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/249/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 13 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Skarbimierz
2018 2552 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/244/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 września 2018 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zębowice
2018 2479 2018-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/356/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Głogówek
2018 2448 2018-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVII/1280/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Opole
2018 2399 2018-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/327/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/314/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień.
2018 2397 2018-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/265/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Reńska Wieś przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat
2018 2387 2018-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/325/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych gminy Wołczyn prowadzących wychowanie przedszkolne
2018 2363 2018-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/830/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Nysa
2018 2359 2018-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/402/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Zawadzkie
2018 2320 2018-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV.250.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izbicko
2018 2245 2018-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/369/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski
2018 2244 2018-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/368/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 lipca 2018 r. w przedmiocie uchylenia uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski nr XLVI/358/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku określającej wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski
2018 2226 2018-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/421/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olesno
2018 2224 2018-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/217/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 16 lipca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cisek
2018 2174 2018-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVI/1237/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Opole
2018 2170 2018-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/567/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2018 2140 2018-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.322.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała
2018 2128 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/277/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Tułowice
2018 2117 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/302/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez gminę Popielów, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz warunków zwolnienia z opłat
2018 2113 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/263/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Lasowice Wielkie
2018 2111 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/404/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Głubczyce
2018 2061 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/313/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych gminy Wołczyn prowadzących wychowanie przedszkolne
2018 2054 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/288/2018 Rady Gminy Walce z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Walce
2018 2052 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/840/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz za pobyt dzieci w oddziałach żłobkowych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik
2018 2030 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.250.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Chrząstowice
2018 1972 2018-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/314/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień
2018 1963 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/358/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski
2018 1944 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/316/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kolonowskie
2018 1918 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/267/2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Murów
2018 1915 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/278/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łubniany
2018 1899 2018-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/211/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamiennik
2018 1834 2018-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/409/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olesno
2018 1816 2018-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/292/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 18 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bierawa
2018 1792 2018-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/373/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków
2018 1774 2018-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/190/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew
2018 1751 2018-06-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.46.2018.KN Wojewody Opolskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLVII/278/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzeleczki
2018 1709 2018-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/442/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Głuchołazy oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2018 1692 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr L/488/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczbork
2018 1686 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/459/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kietrz
2018 1655 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/230/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśnica
2018 1611 2018-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/224/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki
2018 1604 2018-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.312.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała
2018 1585 2018-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/260/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rudniki
2018 1435 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/278/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzeleczki
2018 1428 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/351/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków
2018 1423 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/403/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
2018 1408 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/275/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bierawa
2018 1394 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 284/XXXV/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Praszka
2018 1386 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/276/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olszanka
2018 1348 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/230/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubrza
2018 1339 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/558/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Brzeg
2018 1321 2018-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/225/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśnica
2018 1312 2018-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/316/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, którym kończą 6 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubsza
2018 1275 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/205/18 Rady Gminy Turawa z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Turawa
2018 1198 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/184/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Świerczów
2018 1133 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/260/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2018 1126 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.258.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wilków
2018 1119 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/246/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rudniki
2018 1104 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/329/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów
2018 1103 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/328/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Korfantów
2018 1069 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/311/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Ozimek przedszkolach
2018 1053 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/371/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Byczyna
2018 1039 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX-315/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Baborów publicznych przedszkolach i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej
2018 1034 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/334/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i opieki oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice
2018 1017 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/377/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
2018 1009 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/349/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki
2018 985 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/349/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Otmuchów
2018 964 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/379/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin oraz określenia warunków zwolnienia z opłat
2018 956 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/379/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Paczków
2018 923 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/196/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cisek
2018 905 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 207/XXXII/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radłów
2018 890 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/302/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2018 887 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/307/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, którym kończą 6 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubsza
2018 878 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/274/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gorzów Śląski
2018 835 2018-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/302/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Pakosławice
2018 830 2018-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/379/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Głubczyce
2018 749 2018-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/196/18 Rady Gminy Turawa z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Turawa
2018 747 2018-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/194/18 Rady Gminy Turawa z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Turawa
2018 679 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/268/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z  wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa
2018 630 2018-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/192/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cisek
2018 626 2018-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/366/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie
2018 590 2018-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 790/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Namysłów
2018 569 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XL.247.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z  wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ujazd
2018 565 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/295/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokój
2018 558 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/448/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Krapkowice
2018 552 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/335/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie określonych kryteriów
2018 496 2018-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.284.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała
2018 401 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr L/769/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz wartości punktów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz w sprawie określenia kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz wartości punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Prudnik dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły
2018 397 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr L/287/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych
2018 403 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/213/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Skarbimierz, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.
2018 345 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/313/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków
2018 343 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/296/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji z budżetu Gminy Pakosławice dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne
2018 340 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/265/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łambinowice.
2018 341 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/237/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łubniany oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 337 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.230.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z  wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice
2018 315 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/293/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli
2018 308 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/242/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Jemielnica oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 307 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/241/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonym przez Gminę Jemielnica
2018 285 2018-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/703/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Nysa przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 284 2018-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/700/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nysa
2018 267 2018-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 201/XXXI/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radłów
2018 261 2018-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.222.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Chrząstowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 237 2018-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/259/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 226 2018-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/355/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Olesno, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, zakresu danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji
2018 225 2018-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/354/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych w Gminie Olesno
2018 149 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/491/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne
2018 104 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII.208.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznego Przedszkola w Izbicku, Publicznego Przedszkola w Krośnicy i Publicznego Przedszkola w Otmicach dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbicko
2018 95 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/345/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w przedszkolach w gminie Zawadzkie
2018 15 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/354/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Gogolin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 3366 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/311/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, zakresu danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji
2017 3358 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/284/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, działających na terenie Gminy Niemodlin, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2017 3352 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/426/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych w gminie Kluczbork
2017 3348 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/279/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Dobrodzień oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2017 3308 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/365/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Głubczyce
2017 3300 2017-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/320/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne
2017 3272 2017-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/235/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Jemielnica jest organem prowadzącym
2017 3002 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/336/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/242/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Byczyna oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 2988 2017-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/253/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wołczyn
2017 2699 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/290/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski
2017 2344 2017-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/239/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w Gminie Kolonowskie
2017 2241 2017-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/939/17 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Opole
2017 2195 2017-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.188.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV.149.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izbicko
2017 2169 2017-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/313/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w przedszkolach w gminie Zawadzkie
2017 2121 2017-08-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/309/17 Rady Gminy Branice z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały o ustaleniu planu sieci przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Branice
2017 2111 2017-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 698/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie likwidacji Przedszkola w Kowalowicach z Oddziałem Zamiejscowym w Smogorzowie
2017 2076 2017-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/266/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Korfantów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji.
2017 1988 2017-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/417/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
2017 1865 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/855/17 Rady Miasta Opola z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2017 1836 2017-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/277/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olesno
2017 1809 2017-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/203/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/102/08 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki
2017 1808 2017-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/202/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Tułowice przedszkolach publicznych
2017 1758 2017-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/302/17 Rady Gminy Branice z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Branice
2017 1617 2017-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/357/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/270/16 Rady Miejskiej z dnia 27 października 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Kluczbork a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2017 1509 2017-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 659/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 1228 2017-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/193/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/185/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 8 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Olszanka.
2017 1141 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/237/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Korfantów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji.
2017 1138 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/299/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kietrz
2017 1108 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/775/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Opole, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów potwierdzających spełnianie tych kryteriów
2017 1096 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/336/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczbork
2017 1082 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/203/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe gminy Wołczyn prowadzące wychowanie przedszkolne
2017 1071 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/166/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie gminy Lasowice Wielkie
2017 1026 2017-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/265/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych gminy Byczyna prowadzących wychowanie przedszkolne
2017 1029 2017-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/234/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Korfantów
2017 1044 2017-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.187.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilków
2017 1039 2017-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/263/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Paczków
2017 1037 2017-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/231/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Otmuchów
2017 1035 2017-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/195/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz ich wartości punktowej do II etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łambinowice.
2017 1025 2017-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.220.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Biała
2017 1021 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/201/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wołczyn
2017 1010 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.166.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznego Przedszkola w Izbicku z oddziałami zamiejscowymi w Krośnicy i Otmicach dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbicko
2017 1006 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/205/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia kryteriów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Gorzów Śląski
2017 1001 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/234/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Głogówek, oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 998 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/266/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Byczyna oraz do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Byczyna, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
2017 997 2017-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII-246/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Baborów
2017 991 2017-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/127/2017 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Świerczów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów a także o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów.
2017 985 2017-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/305/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium liczby punktów i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych funkcjonujących na obszarze gminy Lewin Brzeski
2017 968 2017-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 152/XXIII/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radłów
2017 954 2017-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/146/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Cisek jest organem prowadzącym
2017 966 2017-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/187/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Popielów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 938 2017-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/164/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubrza oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 935 2017-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/175/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Jemielnica jest organem prowadzącym
2017 933 2017-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/195/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów przyznanych każdemu z tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bierawa
2017 915 2017-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/232/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 891 2017-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/196/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Kolonowskie jest organem prowadzącym oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 874 2017-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/250/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie określonych kryteriów
2017 871 2017-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.169.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Chrząstowice
2017 864 2017-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/185/2017 Rady Gminy Walce z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Walce
2017 862 2017-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/358/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 847 2017-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/155/2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola na terenie Gminy Zębowice
2017 777 2017-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/504/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Nysa
2017 776 2017-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/503/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nysa
2017 757 2017-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/185/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Olszanka
2017 760 2017-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/165/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie gminy Rudniki
2017 752 2017-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/290/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium liczby punktów i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych funkcjonujących na obszarze gminy Lewin Brzeski
2017 749 2017-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/269/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin
2017 742 2017-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/126/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Polska Cerekiew oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 721 2017-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/240/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 708 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/207/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prószków oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 707 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/206/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Prószków
2017 693 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/318/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych w gminie Kluczbork
2017 658 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/138/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cisek
2017 680 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/162/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Skarbimierz
2017 679 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/605/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz wartości punktów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz w sprawie określenia kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz wartości punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Prudnik dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły
2017 678 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/218/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli
2017 676 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/221/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Otmuchów
2017 675 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/209/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół prowadzonych przez Gminę Niemodlin
2017 673 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 635/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 670 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/178/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łubniany oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 669 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/144/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Leśnica, ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Leśnica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 668 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/143/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz cen posiłków w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśnica
2017 664 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/366/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz wartości punktów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Kędzierzyn-Koźle oraz w sprawie określenia kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz wartości punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kędzierzyn-Koźle dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły.
2017 665 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/319/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krapkowice
2017 663 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/192/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Dąbrowa oraz określenia liczby punktów i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 659 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/187/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Dąbrowa
2017 639 2017-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/214/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/198/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/100/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubsza
2017 653 2017-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.169.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 643 2017-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/244/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli z terenu Gminy Olesno na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2017 642 2017-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/243/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olesno
2017 641 2017-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/176/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Łubniany oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 636 2017-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/210/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Lubsza, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełnienia kryteriów oraz przyznania punktów dla poszczególnych kryteriów
2017 634 2017-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.159.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 630 2017-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/230/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zdzieszowice
2017 627 2017-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/270/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Zawadzkie
2017 625 2017-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/154/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Lasowice Wielkie
2017 600 2017-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/164/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania,wychowania i opieki oraz wysokości stawki opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Reńska Wieś
2017 587 2017-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/260/17 Rady Gminy Branice z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Branice
2017 572 2017-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.140.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaszowice
2017 574 2017-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/234/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głubczyce
2017 559 2017-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/193/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Dobrodzień oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 546 2017-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/247/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków
2017 551 2017-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/175/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Strzeleczki
2017 548 2017-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/184/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w Gminie Kolonowskie
2017 526 2017-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 177/XXV/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie gminy Praszka.
2017 522 2017-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/222/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokój
2017 521 2017-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/153/17 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki
2017 519 2017-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/151/17 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pawłowiczki, przyznania kryteriom określonej liczby punktów i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 518 2017-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/212/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Pakosławice
2017 515 2017-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/171/2017 Rady Gminy Murów z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Murów
2017 514 2017-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/135/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kamiennik
2017 489 2017-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/145/2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Zębowice
2017 462 2017-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/174/2017 Rady Gminy Walce z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Walce
2017 461 2017-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/171/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Tułowice
2017 459 2017-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/230/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Olesno, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2017 456 2017-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/227/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/74/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Olesno
2017 398 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/195/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Skoroszyce
2017 367 2017-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/178/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olszanka
2017 366 2017-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/201/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubsza
2017 364 2017-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/220/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Korfantów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji
2017 339 2017-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/183/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Bierawa dla dzieci w wieku do lat 5, w czasie wykraczającym poza wymiar zajęć podstawy programowej
2017 348 2017-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/739/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Opole
2017 340 2017-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/187/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień
2017 354 2017-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/258/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zawadzkie
2017 349 2017-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/236/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Paczków
2017 337 2017-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/591/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz za pobyt dzieci w oddziałach żłobkowych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik
2017 335 2017-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/326/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brzeg
2017 320 2017-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/229/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Głubczyce
2017 323 2017-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/136/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/35/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz cen posiłków w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśnica
2017 322 2017-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.155.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice
2017 221 2017-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/218/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i opieki oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice
2017 211 2017-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/115/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Polska Cerekiew
2017 207 2017-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.154.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Chrząstowice
2017 204 2017-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/242/17 Rady Gminy Branice z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Branice
2017 171 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/114/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Świerczów
2017 164 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/169/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łambinowice.
2017 155 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/346/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
2017 137 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.165.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom, przedszkolom i oddziałom przedszkolnym przy szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Wilków przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminów i sposobu rozliczenia
2017 136 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/153/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Skarbimierz, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.
2017 116 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/169/2016 Rady Gminy Murów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Murów
2017 115 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/274/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz określenia warunków częściowego i całkowitego zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie
2017 107 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/152/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/228/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym wchodzącym w skład Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu-Osiedle
2017 106 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/151/2016 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Rudniki
2017 102 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/226/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Paczków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 101 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 596/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 100 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/198/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/100/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubsza
2017 97 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.149.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izbicko
2017 92 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/205/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Głogówek
2017 93 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/256/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Głuchołazy
2017 91 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/213/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę nad dziećmi w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki
2017 88 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/169/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa
2017 82 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XX-203/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne
2017 61 2017-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.201.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała
2017 70 2017-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/205/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski
2017 66 2017-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/151/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/110/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości stawki opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Reńska Wieś
2017 64 2017-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 566/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Namysłów
2017 57 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.153.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ujazd
2017 58 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.166.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wilków
2017 55 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/166/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Tułowice przedszkolach publicznych
2017 54 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/161/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzeleczki
2017 53 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/233/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolach prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie
2017 52 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/231/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie
2017 51 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/229/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontrolowania wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Strzelce Opolskie
2016 2910 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 138/XXI/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radłów
2016 2908 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/173/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Popielów
2016 2904 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/174/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w Gminie Kolonowskie
2016 2901 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/165/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach prowadzonym przez Gminę Jemielnica
2016 2909 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 169/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Praszka
2016 2898 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/249/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin oraz określenia warunków zwolnienia z opłat
2016 2897 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/243/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/349/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych gminy Byczyna prowadzących wychowanie przedszkolne.
2016 2889 2016-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/169/2016 Rady Gminy Walce z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Walce
2016 2887 2016-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/197/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Niemodlin
2016 2882 2016-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/293/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krapkowice
2016 2880 2016-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/210/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów
2016 2878 2016-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/299/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały
2016 2877 2016-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/181/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/107/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Dobrodzień oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji
2016 2871 2016-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/215/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokój
2016 2864 2016-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/184/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/306/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień
2016 2857 2016-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/136/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Zębowice
2016 2854 2016-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/177/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 21 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe gminy Wołczyn prowadzące wychowanie przedszkolne
2016 2853 2016-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/211/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Ozimek publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2016 2848 2016-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/162/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łubniany
2016 2838 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/152/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubrza
2016 2828 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.149.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Chrząstowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 2795 2016-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/192/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 2787 2016-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.145.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/192/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice
2016 2769 2016-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/195/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków
2016 2660 2016-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/147/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne
2016 2635 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 165/XXII/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Praszka a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2016 2602 2016-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/160/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Kolonowskie jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 2529 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/666/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały
2016 2533 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/671/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Opole
2016 2514 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/234/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Gogolin przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania
2016 2309 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/270/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 października 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Kluczbork a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2016 1385 2016-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/131/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie uchylenia uchwał
2016 1055 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/110/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania,wychowania i opieki oraz wysokości stawki opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Reńska Wieś
2016 942 2016-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/109/16 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kolonowskie publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2016 852 2016-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/121/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 4 kwietnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów oraz wartości punktów przyznanych każdemu z tych kryteriów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bierawa
2016 712 2016-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.95.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznego Przedszkola w Izbicku z oddziałami zamiejscowymi w Krośnicy i Otmicach dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbicko
2016 679 2016-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/135/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ozimek
2016 559 2016-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/121/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ozimek na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów
2016 516 2016-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/132/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie określonych kryteriów
2016 428 2016-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/200/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 15 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów oraz wartości punktów przyznanych każdemu z tych kryteriów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2016 326 2016-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/96/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Łubniany oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 314 2016-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/308/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik
2016 307 2016-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/172/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych w Gminie Kluczbork
2016 290 2016-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/107/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rektrutacyjnego praz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 252 2016-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/101/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 stycznia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wołczyn
2016 247 2016-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/115/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ozimek na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów
2016 212 2016-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/119/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/107/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Dobrodzień oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji
2016 70 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/167/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/388/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krapkowice
2016 77 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/128/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Gminy Olesno, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2016 64 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/104/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym
2016 62 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/142/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Byczyna
2016 47 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/115/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokój
2015 3280 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/76/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki
2015 3278 2015-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/74/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Pawłowiczki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 3200 2015-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/107/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Dobrodzień oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji
2015 3173 2015-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie
2015 3167 2015-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/341/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Opole wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów potwierdzających spełnianie tych kryteriów
2015 3034 2015-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr X-104/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII-370/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne
2015 2441 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/101/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pokój
2015 2291 2015-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/91/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 października 2015 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze stołówki w Publicznym Przedszkolu w Kościerzycach oraz wysokości odpłatności za posiłki przygotowywane w stołówce w tym Przedszkolu, prowadzonym przez Gminę Lubsza
2015 2008 2015-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/66/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łambinowice
2015 1627 2015-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/59/2015 Rady Gminy Murów z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego w Zagwiździu i przekształcenia w Oddział Zamiejscowy Przedszkola Publicznego w Murowie
2015 1616 2015-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr X/92/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/87/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Głuchołazy
2015 1523 2015-06-29 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr L/388/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i opieki oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice
2015 1498 2015-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/56/15 Rady Gminy Łambinowice z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przewozu uczniów i dzieci, wobec których gmina nie ma obowiązku zapewnienia dowozu do szkół i przedszkoli
2015 1312 2015-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 74/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Namysłów
2015 954 2015-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/31/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Głogówek, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2015 872 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski
2015 847 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Polska Cerekiew oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 832 2015-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr V/29/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie gminy Lasowice Wielkie
2015 813 2015-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/82/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 789 2015-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/70/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nysa
2015 785 2015-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/25/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubrza oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 726 2015-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2015 720 2015-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Otmuchów
2015 694 2015-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wołczyn
2015 693 2015-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 32/V/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru i ich punktacji na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Radłów jest organem prowadzącym
2015 679 2015-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola w Zębowicach oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 677 2015-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr V.24.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wilków
2015 664 2015-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Skarbimierz.
2015 654 2015-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Lubsza, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełnienia kryteriów oraz przyznania punktów dla poszczególnych kryteriów
2015 644 2015-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/39/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz wartości punktów przyznanych każdemu z tych kryteriów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bierawa
2015 593 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/19/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Popielów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 584 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kietrz, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumnetów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2015 582 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/44/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wymiaru czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2015 573 2015-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Cisek
2015 551 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/24/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków
2015 527 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/14/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Pawłowiczki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 526 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Paczków
2015 520 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/39/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krapkowice
2015 516 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych w gminie Kluczbork
2015 509 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/37/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głubczyce
2015 506 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/25/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 495 2015-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr V/45/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zdzieszowice
2015 491 2015-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/24/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę Strzeleczki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 489 2015-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/17/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ozimek na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów
2015 463 2015-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/52/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli na drugim etapie postęowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2015 456 2015-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/23/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Tułowice
2015 453 2015-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli z terenu Gminy Olesno na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbednych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 451 2015-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/27/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium liczby punktów i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie gminy Lewin Brzeski
2015 448 2015-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr V.31.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Chrząstowice
2015 440 2015-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr V/28/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów i liczby punktów przyznanych każdemu z kryteriów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Zawadzkie oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 437 2015-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Łambinowice z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów II etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Łambinowice oraz ich wartości punktowej
2015 432 2015-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/35/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Dąbrowa oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 423 2015-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Walce
2015 417 2015-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prószków oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 415 2015-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr V/31/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Jemielnica jest organem prowadzącym
2015 391 2015-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin
2015 377 2015-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym
2015 349 2015-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Gminy Murów z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Murów
2015 340 2015-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/19/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Kolonowskie jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 338 2015-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.17.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie okreslenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gmine Komprachcice na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 330 2015-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 20/IV/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie gminy Praszka
2015 325 2015-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Dobrodzień oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 314 2015-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie gminy Rudniki
2015 295 2015-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Olszanka
2015 294 2015-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/288/2014 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przeszkoli prowadzonych przez Gminę Olszanka
2015 291 2015-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/31/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz wartości punktów przyznanych każdemu z tych kryteriów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2015 268 2015-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie
2015 259 2015-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 23/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów
2015 253 2015-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V.28.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Biała
2015 229 2015-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Łubniany oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 225 2015-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/28/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Głubczyce
2015 215 2015-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.22.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów i wartości punktów przyznanych każdemu z tych kryteriów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Ujazd oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria
2015 213 2015-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/18/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Niemodlin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 212 2015-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/14/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Leśnica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 90 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 358/XLII/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Praszka
2015 3 2015-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/87/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Głuchołazy, zmienionej uchwałą nr XXVI/261/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r.
2014 2449 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/567/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały
2014 2448 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/566/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały
2014 2402 2014-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/485/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 października 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Gogolin przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
2014 2338 2014-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/326/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/313/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląski z dnia 24 września 2014 r. w sprawie uchwalenia kryterów rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie gminy Gorzów Śląski
2014 2120 2014-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/313/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24 września 2014 r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie gminy Gorzów Śląski
2014 1978 2014-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/404/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i opieki oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice
2014 1977 2014-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/403/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
2014 1792 2014-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/359/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Paczków
2014 1788 2014-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LXI/922/14 Rady Miasta Opola z dnia 3 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę nr IX/117/11 Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Opole
2014 1778 2014-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/181/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Polska Cerekiew
2014 1758 2014-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/914/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz za pobyt dzieci w oddziałach żłobkowych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik
2014 1750 2014-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/709/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/145/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Nysa
2014 1740 2014-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/313/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa
2014 1734 2014-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.235.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za wychowanie przedszkolne świadczone przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Domaszowice
2014 1720 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr L/390/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
2014 1718 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr L/388/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i opieki oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice
2014 1714 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/272/2014 Rady Gminy Walce z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Walce
2014 1699 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/305/14 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/235/13 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łambinowice
2014 1692 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/293/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Gorzów Śląski