Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 496

Słowa kluczowe: sprawozdania z wykonania budżetu

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3484 2019-11-08 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2019 Wójta Gminy Lubsza z dnia 28 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Lubsza za rok 2018
2019 3279 2019-10-23 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2019 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 29 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Paczków za 2018 r.
2019 2668 2019-08-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.1.36.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
2019 2642 2019-08-22 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2019 Burmistrza Korfantowa z dnia 26 czerwca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2018 rok
2019 2565 2019-08-08 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.I.0050.59.2019 Burmistrza Gogolina z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania i informacji z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
2019 2545 2019-08-05 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Turawa z dnia 27 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Turawa za 2018 rok
2019 2541 2019-08-02 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.46.2019 Wójta Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubrza oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2018 r.
2019 2474 2019-07-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Świerczów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Świerczów sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2018 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2018 rok samorządowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia i przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2018 rok
2019 2435 2019-07-15 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 28 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za 2018 rok
2019 2391 2019-07-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 czerwca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Lasowice Wielkie za 2018 r.
2019 2388 2019-07-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2018 r.
2019 2380 2019-07-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z dnia 28 marca 2019 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZANKA W 2018 ROKU
2019 2322 2019-07-05 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2019 Zarządu Związku Gmin Prokado z dnia 12 czerwca 2019 r. z wykonania budżetu Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie za 2018 rok w zł
2019 2308 2019-07-05 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za 2018 rok (wraz z informacją o stanie mienia)
2019 2298 2019-07-04 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OW-36/19 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baborów za 2018 rok
2019 2277 2019-07-03 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr Fn/1/2019 Burmistrza Brzegu z dnia 29 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Brzeg za 2018 rok
2019 2275 2019-07-03 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.0050.37.2019 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2018 rok
2019 2193 2019-06-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.0050.71.2019 Burmistrza Białej z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała i sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2018 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego
2019 2162 2019-06-24 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.47.2019 Burmistrza Leśnicy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
2019 2123 2019-06-18 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 marca 2019 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2018 rok
2019 2124 2019-06-18 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Rudniki z dnia 14 marca 2019 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUDNIKI ZA 2018 ROK
2019 2122 2019-06-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2018 rok
2019 2116 2019-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 534/2019 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2018 rok
2019 1830 2019-05-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr V/44/19 Burmistrza Niemodlina z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Niemodlin za 2018 r.
2019 1817 2019-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 14/26/2019 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Oleskiego za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Oleskiego za rok 2018
2019 1797 2019-05-13 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Kluczbork za 2018 rok
2019 1736 2019-05-07 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 58/2019 Burmistrza Byczyny z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Byczynie oraz informacją o stanie mienia Gminy Byczyna Radzie Miejskiej w Byczynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu
2019 1662 2019-04-30 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/30/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
2019 1604 2019-04-24 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 22 marca 2019 r. z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2018 rok
2019 1595 2019-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 239/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Opolskiego
2019 1506 2019-04-15 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Popielów za rok 2018
2019 1480 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 11/34/2019 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu
2019 1474 2019-04-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Praszki z dnia 20 marca 2019 r. Burmistrza Praszki z wykonania budżetu Gminy Praszka za 2018 rok
2019 1432 2019-04-11 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2018 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2018 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie
2019 1415 2019-04-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 28 marca 2019 r. z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2018 r.
2019 1407 2019-04-10 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 97/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2018 rok
2019 1220 2019-04-03 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Bierawa z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2018 rok
2019 1214 2019-04-02 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 23/19 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2018
2019 1215 2019-04-02 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.0050.24.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Walce za 2018 rok
2019 1213 2019-04-02 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.20.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za 2018 rok
2019 1192 2019-04-01 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 24/19 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego GBP w Jemielnicy oraz informacji o stanie mienia komunalnego
2019 1131 2019-03-26 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2018 r.
2018 3301 2018-11-27 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Łubniany za 2017 r.
2018 2760 2018-10-08 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2018 Wójta Gminy Lubsza z dnia 26 marca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Lubsza za rok 2017
2018 2231 2018-07-27 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Turawa z dnia 27 marca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Turawa za 2017 rok
2018 2215 2018-07-24 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Radłów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wykonania budżetu gminy Radłów za rok 2017
2018 2210 2018-07-23 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z dnia 28 marca 2018 r. z wykonania budżety Gminy Olszanka za 2017 rok
2018 2209 2018-07-23 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2017 rok
2018 2207 2018-07-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 318/2018 Wójta Gminy Świerczów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Świerczowie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2017 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2017 rok samorządowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia i przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2017 rok
2018 2198 2018-07-20 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 383/18 Wójta Gminy Pakosławice z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Gminy Pakosławice, planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia gminy
2018 2196 2018-07-19 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2018 Wójta Gminy Popielów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Popielów za rok 2017
2018 2195 2018-07-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.363.2018 Wójta Gminy Lubrza z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubrza oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 r.
2018 2152 2018-07-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 21 marca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za 2017 rok
2018 2150 2018-07-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 411/XXVIII/2018 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Zawadzkiem i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
2018 2096 2018-07-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 czerwca 2018 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LASOWICE WIELKIE ZA 2017 r.
2018 2097 2018-07-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Wołczyna z dnia 28 marca 2018 r. z wykonania budżetu gminy Wołczyn za 2017 rok
2018 2093 2018-07-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 2017 roku
2018 2094 2018-07-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 marca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2017 rok
2018 2095 2018-07-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za 2017 rok (wraz z informacją o stanie mienia)
2018 2090 2018-07-10 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.1.41.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
2018 1935 2018-07-02 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.I.0050.49.2018 Burmistrza Gogolina z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania i informacji z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
2018 1902 2018-06-29 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 30 marca 2018 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY za 2017 rok
2018 1904 2018-06-29 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2018 Zarządu Związku Gmin Prokado z dnia 15 czerwca 2018 r. Zarządu Związku Gmin "PROKADO" z wykonania budżetu Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie za 2017 rok w zł
2018 1903 2018-06-29 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Korfantowa z dnia 20 czerwca 2018 r. z wykonania budżetu za 2017 r.
2018 1842 2018-06-25 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/18 Burmistrza Głubczyc z dnia 29 marca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2017 rok
2018 1813 2018-06-20 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Grodkowa z dnia 15 marca 2018 r. z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK
2018 1784 2018-06-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.374.2018 Burmistrza Leśnicy z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
2018 1778 2018-06-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Praszki z dnia 21 marca 2018 r. Burmistrza Praszki z wykonania budżetu Gminy Praszka za 2017 rok
2018 1777 2018-06-14 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Byczynie oraz informacją o stanie mienia Gminy Byczyna Radzie Miejskiej w Byczynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu
2018 1753 2018-06-11 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 29 marca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku
2018 1725 2018-06-08 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr IV/507/18 Burmistrza Niemodlina z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Niemodlin za 2017 rok
2018 1588 2018-05-28 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr B-PB.3035.00074.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 marca 2018 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2017 rok
2018 1529 2018-05-16 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.0050.26.2018 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2017 rok
2018 1516 2018-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr 5234/2018 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2017 rok
2018 1475 2018-05-09 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wykonania budżetu gminy Kluczbork za 2017 rok
2018 1361 2018-04-30 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.35.2018 Wójta Gminy Rudniki z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017
2018 1334 2018-04-27 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/22/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
2018 1333 2018-04-27 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.0050.661.2018 Burmistrza Białej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała i sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2017 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego
2018 1317 2018-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 1869/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Opolskiego
2018 1304 2018-04-23 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 27 marca 2018 r. z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2017 rok
2018 1294 2018-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 110/326/18 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Oleskiego za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Oleskiego za rok 2017
2018 1290 2018-04-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Bierawa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2017 rok
2018 1276 2018-04-16 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 404/18 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2017
2018 1254 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr 128/475/2018 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu
2018 1255 2018-04-13 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 77/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2017 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2017 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie
2018 1201 2018-04-11 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 27 marca 2018 r. z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2017 r.
2018 1200 2018-04-11 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 marca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2017 rok
2018 1163 2018-04-10 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 257/18 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 r., sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnicy oraz informacji o stanie mienia komunalnego
2018 1129 2018-04-09 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 894/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2017 rok
2018 1037 2018-04-05 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za 2017 rok
2018 1036 2018-04-05 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.0050.27.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Walce za 2017 rok
2018 847 2018-03-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 599/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
2017 3226 2017-12-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2017 Wójta Gminy Lubsza z dnia 28 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Lubsza za rok 2016
2017 2832 2017-11-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 282/17 Wójta Gminy Pakosławice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Gminy Pakosławice, planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia gminy
2017 2809 2017-11-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 20 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku
2017 2113 2017-08-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.1.18.2017 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
2017 2088 2017-08-03 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Turawa z dnia 28 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Turawa za 2016 rok
2017 2071 2017-08-01 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/29/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
2017 2070 2017-08-01 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.0050.459.2017 Burmistrza Białej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała i sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2016 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego
2017 2055 2017-07-27 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 47/2017 Burmistrza Byczyny z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Byczynie oraz informacją o stanie mienia Gminy Byczyna Radzie Miejskiej w Byczynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu
2017 2047 2017-07-25 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.178.2017 Wójta Gminy Radłów z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2016
2017 1977 2017-07-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Świerczów z dnia 30 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2016 rok
2017 1976 2017-07-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 2016 roku
2017 1975 2017-07-14 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.0050.35.2017 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2016 rok
2017 1974 2017-07-14 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.I.0050.52.2017 Burmistrza Gogolina z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania i informacji z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
2017 1978 2017-07-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Korfantowa z dnia 28 czerwca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Korfantów za rok 2016
2017 1957 2017-07-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2017 Wójta Gminy Popielów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Popielów za rok 2016
2017 1956 2017-07-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za 2016 rok (wraz z informacją o stanie mienia)
2017 1955 2017-07-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 czerwca 2017 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LASOWICE WIELKIE ZA 2016 r.
2017 1904 2017-07-07 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Wołczyna z dnia 14 marca 2017 r. z wykonania budżetu gminy Wołczyn za 2016 rok
2017 1845 2017-07-05 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 27 marca 2017 r. z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
2017 1812 2017-07-04 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 16 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za 2016 rok
2017 1810 2017-07-04 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.242.2017 Burmistrza Leśnicy z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
2017 1813 2017-07-04 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 30 marca 2017 r. z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2016 rok
2017 1774 2017-06-30 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z dnia 24 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2016 roku
2017 1750 2017-06-29 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2017 Zarządu Związku Gmin Prokado z dnia 9 czerwca 2017 r. z wykonania budżetu Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie za 2016 rok w zł
2017 1721 2017-06-27 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr FN/1/2017 Burmistrza Brzegu z dnia 31 marca 2017 r. z wykonania budżetu miasta za 2016 rok
2017 1685 2017-06-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.37.2017 Wójta Gminy Rudniki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2016
2017 1648 2017-06-09 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/17 Burmistrza Głubczyc z dnia 30 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2016 rok
2017 1647 2017-06-09 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Grodkowa z dnia 13 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2016 rok
2017 1523 2017-05-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.254.2017 Wójta Gminy Lubrza z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubrza oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 r.
2017 1489 2017-05-22 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr B-PB.3035.00071.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2016 rok
2017 1448 2017-05-11 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Praszki z dnia 21 marca 2017 r. Burmistrza Praszki z wykonania budżetu Gminy Praszka za 2016 rok
2017 1446 2017-05-11 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2016 rok
2017 1410 2017-05-08 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 21 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za 2016 rok
2017 1309 2017-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 88/343/2017 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu
2017 1304 2017-04-20 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 58/2017 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2016 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2016 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie
2017 1303 2017-04-20 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bierawa za 2016 rok
2017 1300 2017-04-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 3543/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2016 rok
2017 1241 2017-04-13 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 marca 2017 r. z wykonania budżetu gminy Zębowice za 2016 rok
2017 1240 2017-04-13 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wykonania budżetu gminy Kluczbork za 2016 rok
2017 1239 2017-04-13 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 30 marca 2017 r. z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2016 rok
2017 1238 2017-04-13 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 297/17 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2016
2017 1237 2017-04-13 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 421/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
2017 1187 2017-04-11 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2016 rok
2017 1186 2017-04-11 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia
2017 1185 2017-04-11 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 30 marca 2017 r. z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2016 r.
2017 1086 2017-04-06 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 637/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2016 rok
2017 898 2017-03-24 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.0050.20.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Walce za 2016 rok
2017 856 2017-03-21 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 189/17 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 r., sprawozdania z wykonania planu finansowego GBP w Jemielnicy oraz informacji o stanie mienia komunalnego
2016 2498 2016-11-28 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2016 Wójta Gminy Lubsza z dnia 27 marca 2016 r. z wykonania budżetu Gminy Lubsza za rok 2015
2016 2108 2016-10-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 175/16 Wójta Gminy Pakosławice z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Gminy Pakosławice, planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia gminy
2016 1996 2016-10-03 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Łubniany za 2015 r.
2016 1784 2016-08-30 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2015 roku
2016 1766 2016-08-22 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.111.2016 Burmistrza Ujazdu z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2015 rok
2016 1714 2016-08-01 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Prószkowa z dnia 31 marca 2016 r. z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2015
2016 1679 2016-07-25 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.1.39.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 rok
2016 1674 2016-07-21 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.100.2016 Wójta Gminy Radłów z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2015
2016 1669 2016-07-19 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Świerczów z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2015 rok
2016 1616 2016-07-14 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.I.0050.37.2016 Burmistrza Gogolina z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania i informacji z wykonania budżetu gminy za 2015 rok
2016 1620 2016-07-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Turawa z dnia 30 marca 2016 r. Z wykonania budżetu Gminy Turawa za 2015 rok
2016 1619 2016-07-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 czerwca 2016 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LASOWICE WIELKIE ZA 2015 r.
2016 1618 2016-07-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Wołczyna z dnia 11 marca 2016 r. z wykonania budżetu gminy Wołczyn za 2015 rok
2016 1617 2016-07-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Korfantowa z dnia 26 kwietnia 2016 r. z wykonania budżetu Gminy Korfantów za rok 2015
2016 1593 2016-07-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2016 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Popielów za rok 2015
2016 1592 2016-07-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2016 r. z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za 2015 rok (wraz z informacją o stanie mienia)
2016 1591 2016-07-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 25 marca 2016 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY za 2015 rok
2016 1532 2016-07-07 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2016 Zarządu Związku Gmin Prokado z dnia 21 czerwca 2016 r. Zarządu Związku Gmin "PROKADO" z wykonania budżetu Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie za 2015 rok w zł
2016 1507 2016-07-06 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.0050.29.2016 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2015 rok
2016 1393 2016-06-27 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 23/16 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu gminy, planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia gminy
2016 1337 2016-06-17 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr FNI/1/2016 Burmistrza Brzegu z dnia 31 marca 2016 r. z wykonania budżetu miasta za 2015 rok
2016 1335 2016-06-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr IV/164/16 Burmistrza Niemodlina z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Niemodlin za rok 2015
2016 1279 2016-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr 494/2016 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 465/2016 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia
2016 1275 2016-06-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Grodkowa z dnia 8 marca 2016 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODKÓW ZA 2015 ROK
2016 1274 2016-06-10 INFORMACJA Informacja Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 31 maja 2016 r. dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2015 r.
2016 1247 2016-06-08 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.0050.259.2016 Burmistrza Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała i sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2015 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego
2016 1241 2016-06-07 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 2015 roku
2016 1216 2016-06-03 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.156.2016 Wójta Gminy Lubrza z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubrza oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2015 r.
2016 1179 2016-05-31 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 23 marca 2016 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś za 2015 rok
2016 1177 2016-05-31 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr ORG.0050.242.2016 Wójta Gminy Wilków z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2015 rok
2016 1172 2016-05-30 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.29.2016 Wójta Gminy Rudniki z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2015
2016 1171 2016-05-30 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/29/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok
2016 1159 2016-05-25 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 21 marca 2016 r. z wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za 2015 rok
2016 1151 2016-05-24 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.0050.28.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Walce za 2015 rok
2016 1124 2016-05-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.152.2016 Burmistrza Leśnicy z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok
2016 968 2016-04-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bierawa za 2015 r.
2016 967 2016-04-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/24/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
2016 940 2016-04-19 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2016 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2015 rok
2016 931 2016-04-18 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Praszki z dnia 22 marca 2016 r. z wykonania budżetu Gminy Praszka za 2015 rok
2016 932 2016-04-18 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu gminy Kluczbork za 2015 rok
2016 929 2016-04-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2015 rok
2016 926 2016-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 640/16 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Opolskiego
2016 922 2016-04-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 64/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2015 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2015 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie
2016 913 2016-04-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 16 marca 2016 r. z wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za 2015 rok
2016 912 2016-04-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia
2016 910 2016-04-14 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 167/16 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2015
2016 901 2016-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 44/186/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu
2016 871 2016-04-11 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 marca 2016 r. z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2015 rok
2016 822 2016-04-07 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 30 marca 2016 r. z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2015 rok
2016 801 2016-04-06 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 389/2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2015 rok
2016 763 2016-04-01 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 22 marca 2016 r. z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2015 r.
2016 725 2016-03-30 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 110/16 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 r., sprawozdania z wykonania planu finansowego GBP w Jemielnicy oraz informacji o stanie mienia komunalnego
2015 3075 2015-12-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2015 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 31 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Paczków za 2014 r.
2015 3074 2015-12-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2015 Wójta Gminy Lubsza z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Lubsza za rok 2014
2015 2560 2015-11-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.1.34.2015 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
2015 1823 2015-08-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.33.2015 Wójta Gminy Rudniki z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014
2015 1808 2015-08-06 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.21.2015 Wójta Gminy Radłów z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014
2015 1771 2015-07-24 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Korfantowa z dnia 27 marca 2015 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2014
2015 1731 2015-07-16 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Turawa z dnia 30 marca 2015 r. Z wykonania budżetu Gminy Turawa za 2014 rok
2015 1729 2015-07-15 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Świerczów z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy Świerczów za 2014 rok
2015 1726 2015-07-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.I.0050.39.2015 Burmistrza Gogolina z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania i informacji z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
2015 1711 2015-07-13 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2015 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Popielów za 2014 rok
2015 1710 2015-07-13 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za 2014 rok (wraz z informacją o stanie mienia)
2015 1670 2015-07-08 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.0050.24.2015 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2014 rok
2015 1662 2015-07-07 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.41.2015 Burmistrza Leśnicy z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
2015 1637 2015-07-06 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 24 czerwca 2015 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LASOWICE WIELKIE ZA 2014 r.
2015 1581 2015-07-02 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Wołczyna z dnia 30 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy Wołczyn za 2014 rok
2015 1580 2015-07-02 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 27 marca 2015 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK
2015 1562 2015-07-01 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z dnia 31 marca 2015 r. z wykonanania budżetu Gminy Olszanka w 2014 roku
2015 1485 2015-06-24 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Burmistrza Praszki z dnia 27 marca 2015 r. Burmistrza Praszki z wykonania budżetu Gminy Praszka za 2014 rok
2015 1473 2015-06-22 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2015 Zarządu Związku Gmin Prokado z dnia 9 czerwca 2015 r. z wykonania budżetu Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie za 2014 rok w zł
2015 1471 2015-06-22 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Cisek z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2014 rok
2015 1446 2015-06-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 19/15 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu gminy, planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia gminy
2015 1449 2015-06-18 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Grodkowa z dnia 3 marca 2015 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODKÓW ZA 2014 ROK
2015 1448 2015-06-18 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 25 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za 2014 rok
2015 1434 2015-06-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr SEK.0050.23.2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 2014 roku
2015 1427 2015-06-11 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Brzegu z dnia 30 marca 2015 r. z wykonania budżetu miasta za 2014 rok
2015 1337 2015-06-02 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 26 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś za 2014 rok
2015 1328 2015-06-01 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 60/XXV/2015 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie przekazania do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
2015 1234 2015-05-15 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 31 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy Kluczbork za 2014 rok
2015 1231 2015-05-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr nr Or.0050.17.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Walce za 2014 rok
2015 1035 2015-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 154/15 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Opolskiego
2015 1016 2015-04-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.22.2015 Burmistrza Ujazdu z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2014 rok
2015 1015 2015-04-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 53/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2014 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2014 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie
2015 1012 2015-04-16 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 25 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za 2014 rok
2015 1011 2015-04-16 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2014 rok
2015 1008 2015-04-16 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.
2015 1000 2015-04-15 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy Zębowice za rok 2014
2015 999 2015-04-15 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr B-PB.3035.00065.2015 Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 marca 2015 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2014 rok
2015 972 2015-04-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 31 marca 2015 r. z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2014 r.
2015 938 2015-04-09 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2014 rok
2015 936 2015-04-09 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 15/15 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego GBP w Jemielnicy oraz informacji o stanie mienia komunalnego
2015 917 2015-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 12/51/2015 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu
2015 915 2015-04-08 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 111/2015 Burmistrza Krapkowic z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2014 rok
2015 768 2015-03-31 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr ORG.0050.59.2015 Wójta Gminy Wilków z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2014 rok
2015 767 2015-03-31 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 31/15 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2014
2015 732 2015-03-27 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 16 marca 2015 r. Zarządu Powiatu w Kluczborku z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za  2014 rok
2015 442 2015-02-26 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 marca 2014 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZEŃ WIELKI ZA 2013 r.
2015 427 2015-02-25 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 28 marca 2014 r. z wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku
2014 2728 2014-12-11 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.0050.287.2014 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2013 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 rok i informacji o stanie mienia Gminy Tarnów Opolski
2014 2631 2014-11-20 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2014 Wójta Gminy Lubsza z dnia 27 marca 2014 r. z wykonania budżetu Gminy Lubsza za rok 2013
2014 2620 2014-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 4865/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2013 rok
2014 1997 2014-09-08 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2014 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 27 marca 2014 r. z wykonania budżetu Gminy Paczków za 2013 r.
2014 1850 2014-08-01 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Łubniany z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Łubniany za 2013 r.
2014 1841 2014-07-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.191.2014 Wójta Gminy Radłów z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2013
2014 1829 2014-07-24 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z dnia 30 czerwca 2014 r. z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2013 roku
2014 1810 2014-07-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 27 marca 2014 r. z wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za 2013 rok
2014 1795 2014-07-11 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2014 Wójta Gminy Popielów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Popielów za 2013 rok
2014 1783 2014-07-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 marca 2014 r. z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za rok 2013
2014 1782 2014-07-10 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 272/14 Wójta Gminy Pakosławice z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Gminy Pakosławice, planu finansowego instytucji kultury za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia gminy
2014 1785 2014-07-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Turawa z dnia 28 marca 2014 r. z wykonania budżetu Gminy Turawa za 2013 rok
2014 1784 2014-07-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Korfantowa z dnia 25 czerwca 2014 r. z wykonania budżetu gminy Korfantów za 2013 rok
2014 1781 2014-07-10 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.329.2014 Burmistrza Leśnicy z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
2014 1780 2014-07-10 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.0050.25.2014 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2013 rok
2014 1761 2014-07-08 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 28 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy Lewin Brzeski za 2013 rok
2014 1738 2014-07-07 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Wołczyna z dnia 24 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy Wołczyn za 2013 rok
2014 1679 2014-07-03 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 czerwca 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LASOWICE WIELKIE ZA 2013 r.
2014 1678 2014-07-03 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/27/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
2014 1649 2014-07-01 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 30/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2013 rok
2014 1586 2014-06-27 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2014 Zarządu Związku Gmin Prokado z dnia 23 czerwca 2014 r. z wykonania budżetu Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie za 2013 rok
2014 1585 2014-06-27 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Świerczów z wykonania budżetu Gminy Świerczów za rok 2013
2014 1559 2014-06-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.I.0050.41.2014 Burmistrza Gogolina z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania i informacji z wykonania budżetu gminy za 2013 r.
2014 1541 2014-06-18 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Komprachcice Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOMPRACHCICE ZA 2013 ROK (wraz z informacją o stanie mienia)
2014 1506 2014-06-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.0050.625.2014 Burmistrza Białej z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjecie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała i sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2013 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego
2014 1492 2014-06-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 28 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy Kluczbork za 2013 rok
2014 1490 2014-06-10 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.312.2014 Wójta Gminy Lubrza z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubrza oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2013 r.
2014 1440 2014-06-05 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.0050.18.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Walce za 2013 rok
2014 1326 2014-05-13 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Brzegu z dnia 31 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta za 2013 rok
2014 1307 2014-05-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 21/14 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu gminy, planu finansowego instytucji kultury za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia gminy
2014 1264 2014-05-08 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Burmistrza Praszki z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu Gminy Praszka za 2013 rok
2014 1246 2014-05-07 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2013 rok
2014 1173 2014-04-25 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za 2013 rok
2014 1160 2014-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 1279/14 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2013 rok
2014 1137 2014-04-18 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 25 marca 2014 r. z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2013 r.
2014 1114 2014-04-16 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 marca 2014 r. z wykonania budżetu Gminy Zębowice za rok 2013
2014 1106 2014-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 124/532/2014 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu
2014 1102 2014-04-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 522/2014 Wójta Gminy Bierawa z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bierawa za 2013 rok
2014 1105 2014-04-15 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2013 rok
2014 1100 2014-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 30/2014 Zarząd Związku Gmin Aqua Silesia z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Aqua Silesia za 2013 rok
2014 1071 2014-04-10 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 84/2014 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2013 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2013 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie
2014 1047 2014-04-09 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 564/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
2014 1024 2014-04-08 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Zdzieszowic z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2013 r.
2014 1003 2014-04-07 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego GBP w Jemielnicy oraz informacji o stanie mienia komunalnego
2014 974 2014-04-04 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Burmistrza Otmuchowa z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2013 rok
2014 945 2014-04-03 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 775/2014 Burmistrza Krapkowic z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2013 rok
2014 894 2014-03-31 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 165/14 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2013
2014 893 2014-03-31 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr ORG.0050.510.2014 Wójta Gminy Wilków z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2013 rok
2014 843 2014-03-25 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 17 marca 2014 r. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2013 rok
2013 2907 2013-12-27 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2013 Wójta Gminy Lubsza z dnia 27 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lubsza za rok 2012
2013 2224 2013-10-16 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.249.2013 Burmistrza Leśnicy z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
2013 2084 2013-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 3510/2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2012 rok
2013 2074 2013-10-02 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Reńska Wieś z wykonania budżetu gminy Reńska Wieś za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 rok
2013 1849 2013-08-20 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2013 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Paczków za 2012 r.
2013 1843 2013-08-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z dnia 27 czerwca 2013 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZANKA W 2012 ROKU
2013 1802 2013-08-01 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Łubniany z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Łubniany za 2012 r.
2013 1790 2013-07-29 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Korfantowa z dnia 29 marca 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Korfantów za rok 2011
2013 1772 2013-07-22 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu gminy Kluczbork za 2012 rok
2013 1767 2013-07-18 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Korfantowa z dnia 26 czerwca 2013 r. z wykonania budżetu za 2012 rok
2013 1766 2013-07-18 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Głogówka z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2013 rok
2013 1752 2013-07-15 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Turawa z dnia 26 marca 2013 r. Z wykonania budżetu Gminy Turawa za 2012 rok
2013 1744 2013-07-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr III/296/13 Burmistrza Niemodlina z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Niemodlin za rok 2012
2013 1725 2013-07-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Świerczów z dnia 4 lipca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2012 rok
2013 1719 2013-07-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.0050.35.2013 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
2013 1700 2013-07-11 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Wołczyna z dnia 18 marca 2013 r. z wykonania budżetu gminy Wołczyn za 2012 rok
2013 1699 2013-07-11 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 maja 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Komprachcice w 2012 roku
2013 1698 2013-07-11 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 25 marca 2013 r. wykonania budżetu Gminy Lewin Brzeski za 2012 rok
2013 1697 2013-07-11 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 czerwca 2013 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LASOWICE WIELKIE ZA 2012 r.
2013 1696 2013-07-11 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr SEK.0050.21.2013 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2012 oraz informacji o stanie mienia Gminy Dąbrowa
2013 1662 2013-07-09 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 19 marca 2013 r. Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z wykonania budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za 2012 rok
2013 1541 2013-06-27 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2013 Zarządu Związku Gmin Prokado z dnia 14 czerwca 2013 r. z wykonania budżetu Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie za 2012 rok w zł
2013 1540 2013-06-27 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2013 Wójta Gminy Popielów z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Popielów za 2012 rok
2013 1539 2013-06-27 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 208/13 Wójta Gminy Pakosławice z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Gminy Pakosławice, planu finansowego instytucji kultury za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia gminy
2013 1533 2013-06-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.I.0050.22.2013 Burmistrza Gogolina z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania i informacji z wykonania budżetu gminy za 2012 r.
2013 1520 2013-06-24 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 27 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za 2012 rok
2013 1509 2013-06-21 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 22 marca 2012 r. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2012 rok
2013 1508 2013-06-21 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.213.2013 Wójta Gminy Lubrza z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubrza oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2012 r.
2013 1484 2013-06-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Cisek z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
2013 1483 2013-06-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.0050.418.2013 Burmistrza Białej z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała i sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2012 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego
2013 1473 2013-06-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.125.2013 Wójta Gminy Radłów z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2012
2013 1287 2013-06-03 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Grodkowa z dnia 28 maja 2013 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODKÓW ZA 2012 ROK
2013 1263 2013-05-29 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Burmistrza Praszki z dnia 20 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Praszka za 2012 rok
2013 1200 2013-05-20 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.0050.12.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Walce za 2012 rok
2013 1199 2013-05-20 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 490/2013 Burmistrza Krapkowic z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2012 rok
2013 1134 2013-05-09 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Zdzieszowic Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2012 r.
2013 1133 2013-05-09 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr FN/1/2013 Burmistrza Brzegu z dnia 28 marca 2013 r. z wykonania budżetu miasta za 2012 rok
2013 1026 2013-04-25 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za 2012 rok
2013 1025 2013-04-25 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 15/13 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu gminy, planu finansowego instytucji kultury za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia gminy
2013 974 2013-04-16 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2012 rok
2013 951 2013-04-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Burmistrza Otmuchowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2012 r.
2013 940 2013-04-11 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2012
2013 938 2013-04-11 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 351/2013 Wójta Gminy Bierawa z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bierawa za 2012 r.
2013 932 2013-04-10 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 73/2013 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2012 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2012 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie
2013 901 2013-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 78/356/2013 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu
2013 899 2013-04-05 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2012 rok
2013 888 2013-04-03 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 158/13 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2012 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnicy oraz informacji o stanie mienia komunalnego
2013 878 2013-04-02 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr ORG.0050.344.2013 Wójta Gminy Wilków z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2012 rok
2013 253 2013-01-18 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z dnia 26 czerwca 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2011 roku
2012 1564 2012-11-13 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu gminy Leśnica za 2011 rok
2012 1468 2012-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/41/12 Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku Gmin Śląska Opolskiego za 2011 rok, Informacji o stanie mienia Związku Gmin Śląska Opolskiego i Informacji za rok 2011 o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2011-2014
2012 1337 2012-09-27 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2011 rok
2012 1317 2012-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 45/205/2012 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu
2012 1242 2012-09-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Lubrza z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Lubrza za 2011 rok
2012 1220 2012-08-30 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2011 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 1 kwietnia 2011 r. z wykonania budżetu Gminy Paczków za 2010 r.
2012 1207 2012-08-24 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.I.0050.19.2012 Burmistrza Gogolina z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
2012 1188 2012-08-21 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2012 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 2 kwietnia 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Paczków za 2011 r.
2012 1187 2012-08-21 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2012 Burmistrza Krapkowic z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Krapkowice za 2011 rok
2012 1181 2012-08-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 113/12 Wójta Gminy Pakosławice z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Gminy Pakosławice, planu finansowego instytucji kultury za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia gminy
2012 1180 2012-08-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr AO.0050.45.2012 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budzetu gminy Kluczbork, wykonania planów finansowych Instytucji Kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kluczbork za 2011r.
2012 1129 2012-08-08 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 22 marca 2012 r. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2011 rok
2012 1128 2012-08-08 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 570/2012 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za 2011 rok
2012 1122 2012-08-07 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2012 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Popielów za 2011 r.
2012 1115 2012-08-06 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 27 marca 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za 2011 rok
2012 1110 2012-08-03 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Łubniany za 2011 r.
2012 1109 2012-08-03 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 czerwca 2012 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LASOWICE WIELKIE ZA 2011 r.
2012 1094 2012-08-02 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2012 Wójta Gminy Radłów z dnia 20 czerwca 2012 r. z wykonania budżetu gminy Radłów za 2011 rok
2012 1093 2012-08-02 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr FN/1/2012 Burmistrza Brzegu z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta za 2011 rok
2012 1088 2012-07-31 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr FN.3021.13.2012 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 28 marca 2012 r. roczne z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2011 rok
2012 1083 2012-07-30 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Świerczów z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2011 r. korekta
2012 1063 2012-07-26 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 czerwca 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Komprachcice w 2011 roku
2012 1055 2012-07-25 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Wołczyna z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wykonania budżetu gminy Wołczyn za 2011 rok
2012 1048 2012-07-24 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 2011r.
2012 1047 2012-07-24 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2011 rok
2012 1046 2012-07-24 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.0050.12.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Walce za 2011 rok
2012 1044 2012-07-23 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2012 Zarządu Związku Gmin Prokado z dnia 25 czerwca 2012 r. z wykonania budżetu Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie za 2011 rok w zł
2012 1043 2012-07-23 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Burmistrza Praszki z dnia 21 marca 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Praszka za 2011 rok
2012 1042 2012-07-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 53/12 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2011
2012 1041 2012-07-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 10/12 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu gminy, planu finansowego instytucji kultury za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia gminy
2012 1027 2012-07-19 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Turawa z dnia 22 marca 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Turawa za rok 2011
2012 1026 2012-07-19 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2012 Burmistrza Głubczyc z dnia 29 marca 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2011 rok
2012 975 2012-07-09 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 63/2012 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2011 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2011 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie
2012 897 2012-06-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR-I-0050.136.2012 Prezydenta Miasta Opola z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Opola za 2011 rok
2012 834 2012-06-14 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 93/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Jemielnica za 2011 r., sprawozdania z wykonania planu finansowego GBP w Jemielnicy oraz informacji o stanie mienia komunalnego
2012 819 2012-06-05 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Zdzieszowic Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2011 r.
2012 818 2012-06-05 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Grodkowa z dnia 10 kwietnia 2012 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODKÓW ZA 2011 ROK
2012 817 2012-06-05 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr ORG.0050.179.2012 Wójta Gminy Wilków z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2011rok
2012 802 2012-05-31 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zębowice za 2011 rok
2012 801 2012-05-31 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 216/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bierawa za 2011 r.
2012 239 2012-02-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z dnia 21 czerwca 2011 r. SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY W 2010 ROKU
2012 153 2012-01-24 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2011 Burmistrza Głubczyc z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2010 r.
2012 55 2012-01-11 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 51/XXI/2011 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania Radzie Miejskiej w Zawadzkiem z wykonania budżetu gminy za rok 2010
2011 1992 2011-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/13/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2011
2011 2002 2011-12-30 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Zarządu Związku Gmin "Dolna Mała Panew" w Turawie z dnia 31 marca 2011 r. z wykonania budżetu za 2010 rok.
2011 1993 2011-12-30 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 29 czerwca 2011 r. Dochody i przychody budżetowe plan i wykonanie do dnia 31 grudnia 2010 roku
2011 1496 2011-11-21 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z dnia 30 marca 2011 r. z wykonania budżetu gminy Leśnica za 2010 rok
2011 1382 2011-10-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr FN.3021.16.2011 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 31 marca 2011 r. z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2010 rok
2011 1380 2011-10-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 141 / 2011 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 rok
2011 1381 2011-10-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.31.2011 Wójta Gminy Lubrza z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubrza oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2010 r.
2011 1349 2011-10-04 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Burmistrza Praszki z dnia 23 marca 2011 r. z wykonania budżetu Gminy Praszka za 2010 rok
2011 1326 2011-09-29 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2011 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 marca 2011 r. z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za rok 2010
2011 1324 2011-09-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 12/11 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2010.
2011 1325 2011-09-29 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZEŃ WIELKI ZA 2010 r.
2011 1789 2011-09-19 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 czerwca 2011 r. z wykonania budżetu 2010 roku Gminy Komprachcice
2011 1788 2011-09-19 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Grodkowa z dnia 21 marca 2011 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODKÓW ZA 2010 ROK
2011 1790 2011-09-19 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Popielów SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POPIELÓW NA 2010 ROK
2011 1269 2011-09-15 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr FN/1/2011 Burmistrza Brzegu z dnia 30 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta za 2010 rok
2011 1272 2011-09-15 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Turawa z dnia 30 marca 2011 r. z wykonania budżetu Gminy Turawa za rok 2010
2011 1273 2011-09-15 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2011 Zarządu Związku Gmin Prokado z dnia 20 czerwca 2011 r. z wykonania planu finansowego Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie za 2010 rok
2011 1271 2011-09-15 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Świerczów Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERCZÓW ZA 2010 ROK
2011 1270 2011-09-15 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Korfantowa z dnia 29 czerwca 2011 r. z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2010 rok
2011 1249 2011-09-09 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 8 czerwca 2011 r. z wykonania budżetu Gminy Lasowice Wielkie za 2010 rok
2011 1247 2011-09-09 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 55/2011 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2010 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2010 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie
2011 1248 2011-09-09 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2010 rok
2011 1244 2011-09-08 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu Brzeskiego z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2010 r.
2011 1246 2011-09-08 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Pawłowiczki Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2010 ROK
2011 1243 2011-09-08 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.I.0050.25.2011 Burmistrza Gogolina z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 r.
2011 1245 2011-09-08 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Łubniany z dnia 31 marca 2010 r. z wykonania budżetu Gminy Łubniany za 2010 r.
2011 1242 2011-09-05 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.I-0151-158/11 Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Opola za 2010 rok.
2011 1209 2011-08-29 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Walce z dnia 17 marca 2011 r. z wykonania budżetu gminy Walce za 2010 rok
2011 1207 2011-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 59/2011 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2010 rok.
2011 1211 2011-08-29 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2010 r.
2011 1210 2011-08-29 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Wołczyna z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu gminy Wołczyn za 2010 r.
2011 1208 2011-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/17/11 Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku Gmin Śląska Opolskiego za 2010 rok i Informacji o stanie mienia Związku Gmin Śląska Opolskiego
2011 1206 2011-08-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr ORG.0050.40.2011 Wójta Gminy Wilków z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2010 rok
2011 1203 2011-08-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr nr 39 / 2011 Wójta Gminy Bierawa z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bierawa za 2010r.
2011 1205 2011-08-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 66/2011 Burmistrza Krapkowic z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Krapkowice za 2010 rok
2011 1204 2011-08-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 24/11 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego GBP w Jemielnicy.
2010 1746 2010-12-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Popielów z dnia 22 kwietnia 2010 r. z wykonania budżetu gminy Popielów za rok 2009
2010 1745 2010-12-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Lubrza z dnia 19 marca 2010 r. z wykonania budżetu Gminy Lubrza za 2009 rok.
2010 1744 2010-12-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 18 marca 2010 r. z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2009r.
2010 1747 2010-12-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Turawa z dnia 19 marca 2010 r. z wykonania budżetu Gminy Turawa za rok 2009
2010 1652 2010-12-06 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 16 marca 2010 r. z realizacji budżetu na rok 2009
2010 1650 2010-12-06 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 422/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2009 rok
2010 1651 2010-12-06 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 188/10 Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skoroszyce za 2009 rok.
2010 1653 2010-12-06 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Pokój z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2009 rok
2010 1432 2010-11-03 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 kwietnia 2010 r. z wykonania budżetu Gminy Lasowice Wielkie za 2009 rok
2010 1430 2010-11-03 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 462/10 Wójta Gminy Bierawa z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bierawa za 2009r.
2010 1431 2010-11-03 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2010 Burmistrza Głubczyc z dnia 19 marca 2010 r. z wykonania budżetu za 2009 rok
2010 1433 2010-11-03 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Zdzieszowic z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2009 r.
2010 1359 2010-10-22 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Jemielnica z dnia 19 marca 2010 r. z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
2010 1361 2010-10-22 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Otmuchowa z dnia 22 marca 2010 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK
2010 1360 2010-10-22 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z dnia 18 marca 2010 r. z wykonania budżetu gminy Leśnica za 2009 rok.
2010 1286 2010-10-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.I-0151-19/2010 Burmistrza Gogolina z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009r.
2010 1290 2010-10-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Gminy Paczków z wykonania budżetu Gminy Paczków za 2009 r.
2010 1288 2010-10-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 2009 r.
2010 1289 2010-10-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Namysłowa z dnia 18 marca 2010 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2009 rok oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Namysłowskiego Ośrodka Kultury
2010 1287 2010-10-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 29 kwietnia 2010 r. z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2009 r.
2010 1243 2010-10-06 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 11 marca 2010 r. z wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za 2009 rok
2010 1240 2010-10-06 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 2132/2010 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budzetu gminy za 2009 rok
2010 1241 2010-10-06 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr FN.3029-1/10 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2009 rok
2010 1242 2010-10-06 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Łubniany z dnia 19 marca 2010 r. opisowe z wykonania budżetu Gminy Łubniany za 2009 r.
2010 1239 2010-10-05 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0151/240/2010 Burmistrza Ujazdu z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2009 rok
2010 1237 2010-10-05 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 13/10 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.
2010 1238 2010-10-05 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr BR -0152/ 430 /10 Burmistrza Grodkowa z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2009 rok.
2010 1215 2010-09-29 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Komprachcice z wykonania budżetu Gminy Komprachcice w 2009 roku
2010 1218 2010-09-29 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku Gmin Śląska Opolskiego za 2009 rok
2010 1217 2010-09-29 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Strzelec Opolskich z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie w 2009 roku
2010 1216 2010-09-29 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Praszki z wykonania budżetu Gminy Praszka za 2009 rok
2010 1214 2010-09-29 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Chrząstowice z wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za 2009 rok
2010 1174 2010-09-15 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Świerczów z dnia 22 kwietnia 2010 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2009 rok.
2010 1172 2010-09-15 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr FN/1/2010 Burmistrza Brzegu z dnia 19 marca 2010 r. z wykonania budżetu miasta za 2009 rok
2010 1173 2010-09-15 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 4/2010 Burmistrza Korfantowa z dnia 18 marca 2010 r. z wykonania budżetu za 2009 rok.
2010 1175 2010-09-15 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Walce z dnia 17 marca 2010 r. z wykonania budżetu gminy Walce za 2009 rok
2010 1158 2010-09-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Prezydenta Miasta Opola z dnia 22 marca 2010 r. z wykonania budżetu miasta Opole za 2009 r.
2010 1122 2010-08-26 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Wołczyna z dnia 15 marca 2010 r. z wykonania budżetu gminy Wołczyn za 2009 rok
2010 1121 2010-08-26 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr ORG.0151-273/10 Wójta Gminy Wilków z dnia 16 marca 2010 r. z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2009 rok
2010 1120 2010-08-26 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 19 marca 2010 r. z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za rok 2009
2009 1779 2009-12-30 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Ujazdu z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2008 rok
2009 1780 2009-12-30 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Wilków z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2008 rok
2009 1777 2009-12-30 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Strzeleczki z wykonania budżetu Gminy Strzeleczki za 2008 rok
2009 1778 2009-12-30 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Turawa z wykonania budżetu Gminy Turawa za 2008 rok
2009 1731 2009-12-23 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Zdzieszowic Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2008 rok
2009 1728 2009-12-23 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu Krapkowickiego w sprawie wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za I półrocze 2009 r.
2009 1729 2009-12-23 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Grodkowa sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2008 rok
2009 1730 2009-12-23 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Strzelec Opolskich z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2008 rok
2009 1699 2009-12-21 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Prezydenta Miasta Opola z wykonania budżetu Miasta Opola za 2008 rok
2009 1509 2009-12-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Gogolina z dnia 19 marca 2009 r. z wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2008 rok
2009 1512 2009-12-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu Krapkowickiego z wykonania budżetu Powiatu Krapkowice za 2008 rok
2009 1511 2009-12-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Korfantowa z dnia 30 marca 2009 r. z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2008 rok
2009 1510 2009-12-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Jemielnica z wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2008 rok
2009 1514 2009-12-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Świerczów z dnia 27 kwietnia 2009 r. z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2008 rok
2009 1513 2009-12-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 kwietnia 2009 r. z wykonania budżetu Gminy Lasowice Wielkie za 2008 rok
2009 1452 2009-12-04 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Opolskiego z dnia 31 marca 2009 r. z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2008 rok
2009 1457 2009-12-04 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie z dnia 31 marca 2009 r. z wykonania budżetu Zwiazku Gmin PROKADO za 2008 rok
2009 1454 2009-12-04 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Olesna z dnia 31 marca 2009 r. z wykonania budżetu Gminy Olesno za 2008 rok
2009 1453 2009-12-04 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 marca 2009 r. z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2008 rok
2009 1456 2009-12-04 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 31 marca 2009 r. z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2008 rok
2009 1455 2009-12-04 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrz Prudnika z dnia 31 marca 2009 r. z wykonania budżetu Gminy Prudnik za 2008 rok
2009 1337 2009-11-17 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 kwietnia 2009 r. z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za 2008 rok
2009 1341 2009-11-17 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Pokój z dnia 7 maja 2009 r. z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2008 rok
2009 1338 2009-11-17 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 11 maja 2009 r. z wykoniania budżetu Gminy Lewin Brzeski za 2008 rok
2009 1339 2009-11-17 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Gminy Paczków z dnia 21 maja 2009 r. z wykonania budżetu Gminy Paczków za 2008 rok
2009 1340 2009-11-17 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Pakosławice z dnia 11 maja 2009 r. z wykonania budżetu Gminy Pakosławice za 2008 rok
2009 1336 2009-11-17 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Brzegu z dnia 8 maja 2009 r. z wykonania budżetu Miasta Brzeg za 2008 rok
2009 1321 2009-11-04 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Lubrza z dnia 29 kwietnia 2009 r. z wykonania budżetu Gminy Lubrza za 2008 rok
2009 1320 2009-11-04 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2008 rok
2009 1319 2009-11-04 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Chrząstowice w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za 2008 rok
2009 1322 2009-11-04 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Popielów z dnia 28 kwietnia 2009 r. z wykonania budżetu Gminy za rok 2008
2009 1303 2009-10-30 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Walce z dnia 16 marca 2009 r. z wykonania budżetu Gminy Walce za 2008 rok
2009 1302 2009-10-30 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Praszki z dnia 28 grudnia 2007 r. z wykonania budżetu Gminy Praszka za 2008 rok
2009 1305 2009-10-30 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego z dnia 17 marca 2009 r. z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku Gmin Śląska Opolskiego za 2008 rok
2009 1304 2009-10-30 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Przewodniczącego Zgromadzenia Związku z dnia 16 marca 2009 r. z wykonania budżetu Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny w Praszce za 2008 rok
2009 1301 2009-10-30 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Pawłowiczki z wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za 2008 rok
2009 1279 2009-10-23 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Domaszowice z dnia 24 kwietnia 2009 r. z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2008 rok
2009 1278 2009-10-23 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Bierawa z dnia 16 marca 2009 r. z wykonania budżetu Gminy Bierawa za 2008 rok
2009 1280 2009-10-23 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 16 marca 2009 r. z wykonania budżetu Gminy Kamiennik za 2008 rok
2009 1281 2009-10-23 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z dnia 28 grudnia 2007 r. z wykonania budżetu Gminy Leśnica za 2008 rok