Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 353

Słowa kluczowe: ochrona środowiska

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3481 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/158/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji w ramach projektu realizowanego w oparciu o zasady Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020; OŚ PRIORYTETOWA V; Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego; DZIAŁANIE 5.5 Ochrona powietrza
2019 3286 2019-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/98/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 21 października 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska oraz warunków refundacji kosztów, realizowanych w ramach projektu „Niskoemisyjna gmina – poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Bierawa”
2019 3269 2019-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 80/XII/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy wzakresie dofinansowania budowy studni wierconych opoborze wód podziemnych wilości średniorocznie nieprzekraczającej 5m3 na dobę na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Praszka
2019 3207 2019-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/74/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany "Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Ozimek zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Ozimek przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu"
2019 3205 2019-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/75/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę zródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu ,, Poprawa jakości powietrza w Gminie Łubniany poprzez liwkidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła i zastosowania ekologicznych rozwiązań związanych z przyłąćzeniem nieruchomości indywidualnych do sieci gazowej"
2019 3144 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/103/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Paczków na zadania służące ochronie powietrza
2019 3114 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/139/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dofinansowania na realizację inwestycji w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w Gminie Brzeg” dla działania 5.5 Ochrona powietrza, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
2019 3102 2019-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/96/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania do wymiany i likwidacji źródeł ciepła z budżetu gminy Lewin Brzeski i środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach realizacji projektu „Wymiana i likwidacja indywidualnych źródeł ciepła na ekologiczne na obszarze Gminy Lewin Brzeski”
2019 3028 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/129/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków
2019 3027 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/145/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu „Zatrzymać smog - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie”
2019 3012 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/160/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta i Gminy Głogówek
2019 2858 2019-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/89/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 5 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Otmuchów na zadania służące ochronie powietrza, realizowanej w ramach osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.5. Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
2019 2756 2019-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/87/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach projektu „Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa – działania pilotażowe”
2019 2488 2019-07-22 Uchwała Uchwała Nr XXXI/188/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 września 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Polska Cerekiew zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Polska Cerekiew przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2019 2491 2019-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/59/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej nr X/57/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 czerwca 2019 r w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/188/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 września 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Polska Cerekiew zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Polska Cerekiew przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2019 2490 2019-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/58/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej nr XXXI/188/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 września 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Polska Cerekiew zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Polska Cerekiew przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2019 2489 2019-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr X/57/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/188/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 wrzesnia 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Polska Cerekiew zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Polska Cerekiew przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2019 2455 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/69/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy Skarbimierz
2019 2413 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/166/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nysa na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza
2019 2325 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/76/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego”
2019 2311 2019-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XX/130/2012 z dnia 1 czerwca 2012 r. Rady Miejskiej w Otmuchowie w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Otmuchów na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania
2019 2192 2019-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X/108/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji ze środków budżetu Gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Wołczyn przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2019
2019 2159 2019-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Świerczów na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną polegających na wymianie źródeł ciepła, budowie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz montażu kolektorów słonecznych lub pomp ciepła na terenie Gminy Świerczów
2019 1991 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/130/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na budowę oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głubczyce
2019 1990 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/129/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Głubczyce
2019 1956 2019-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.48.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 29 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Chrząstowice na realizację zadań służących ochronie powietrza
2019 1911 2019-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/48/2019 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania z Budżetu Gminy Ozimek dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne
2019 1823 2019-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Skoroszyce
2019 1782 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/44/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Popielów na realizację zadań służących ochronie powietrza
2019 1642 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 2019 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lubrza
2019 1390 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/71/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2019 1368 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.31.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Komprachcice na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym lub koksie na ekologiczne
2019 1334 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/42/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Skoroszyce
2019 1339 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/37/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Tułowice na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Tułowice
2019 1302 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/81/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/56/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych w ramach programu „Oddychaj bez smogu” na terenie Gminy Strzelce Opolskie
2019 1256 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/72/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków
2019 1204 2019-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Korfantów na zadania służące ochronie powietrza
2019 1152 2019-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.49.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie lub budowie źródeł ciepła w budynkach na terenie Gminy Ujazd
2019 1091 2019-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr V/49/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy Skarbimierz
2019 1083 2019-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 7/16/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności § 2 ust. 2 pkt 1 lit. f oraz § 2 ust. 2 pkt 7 Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną stanowiącego załącznik do uchwały nr V/61/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną z budżetu Gminy Kietrz
2019 957 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/79/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik
2019 935 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/74/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/61/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną z budżetu Gminy Kietrz, pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska
2019 931 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V.37.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Izbicko na realizację zadań służących ochronie powietrza
2019 857 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/25/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych
2019 874 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/65/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Wołczyn na wymianę ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne
2019 723 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/34/2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie  określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Walce na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
2019 618 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/56/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych w ramach programu „Oddychaj bez smogu” na terenie Gminy Strzelce Opolskie
2019 609 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/61/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną z budżetu Gminy Kietrz, pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska
2019 464 2019-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/30/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/235/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Paczków na zadania służące ochronie powietrza
2019 457 2019-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/19/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów inwestycji służących zaopatrzeniu w wodę
2019 455 2019-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Korfantów na zadania służące ochronie powietrza
2019 445 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy Skarbimierz
2019 423 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr III/40/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/232/2017 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ochrony powietrza, poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Powiatu Głubczyckiego
2019 332 2019-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 3/6/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr III/10/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łubniany na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Łubniany polegających na wymianie źródeł ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Łubniany
2019 208 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Gogolin dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne
2019 118 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/35/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik
2019 104 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/19/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr LIV/398/2018 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Byczyna na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
2018 3756 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Korfantów na zadania służące ochronie powietrza
2018 3766 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/357/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Prószków na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
2018 3734 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr L/420/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu budowy przyłączy kanalizacyjnych celem podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w związku z realizacją projektu pn.„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków” obejmującego: 1. Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozielno, gm. Paczków; 2. Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paczków, ul. Robotnicza; 3. Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paczków, ulica Konopnickiej, Wyspiańskiego, Prusa, Kochanowskiego, Reymonta, Norwida.
2018 3726 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łubniany na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Łubniany polegających na wymianie źródeł ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Łubniany
2018 3688 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/46/18 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola
2018 3516 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/77/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
2018 3357 2018-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Strzeleczki na realizacje inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza
2018 3256 2018-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/540/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/184/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Krapkowice na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
2018 3182 2018-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/316/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu Opolskiego na realizację zadań służących ochronie powietrza
2018 3166 2018-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/428/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmniejszenie liczby drzew objętych ochroną w alei lipowej stanowiącej pomnik przyrody
2018 3146 2018-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/452/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielania dotacji ze środków budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2018 3145 2018-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/447/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Lewin Brzeski na realizację zadań służących ochronie powietrza
2018 3121 2018-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/262/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 października 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 2019 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lubrza
2018 3083 2018-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 235/XXXVIII/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu budowy i współfinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radłów ze środków budżetu Gminy
2018 3002 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/379/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pakosławice na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza na lata 2019 - 2023
2018 2891 2018-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/434/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/398/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Byczyna na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
2018 2839 2018-10-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.133.2018.JP Wojewody Opolskiego z dnia 12 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVI/615/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko na terenie miasta Brzeg
2018 2692 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/429/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/398/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Byczyna na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
2018 2639 2018-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/395/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/130/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 01 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania, zmienionej Uchwałą Nr XII/108/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 24 lutego 2016 r.
2018 2585 2018-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/615/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko na terenie miasta Brzeg
2018 2153 2018-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 19/36/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr LI/466/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną z budżetu Gminy Kietrz, pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska
2018 2107 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/396/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Głubczyce
2018 2042 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/335/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie gminy Lubsza polegających na budowie przydomowych oczyszczalni
2018 2022 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/398/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Byczyna na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
2018 2035 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/497/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/77/11Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
2018 2029 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.249.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Chrząstowice na realizację zadań służących ochronie powietrza
2018 2008 2018-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/399/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych w ramach programu „Oddychaj bez smogu” na terenie Gminy Strzelce Opolskie
2018 1956 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr L/420/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu budowy przyłączy kanalizacyjnych celem podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w związku z realizacją projektu pn.„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków” obejmującego: 1.Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozielno, gm. Paczków; 2.Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paczków, ul. Robotnicza; 3.Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paczków, ulica Konopnickiej, Wyspiańskiego, Prusa, Kochanowskiego, Reymonta, Norwida
2018 1794 2018-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/234/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2017-2018 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lubrza
2018 1785 2018-06-15 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu za rok 2017
2018 1688 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/466/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną z budżetu Gminy Kietrz, pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska.
2018 1637 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 12/26/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XXIX.304.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Biała na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
2018 1636 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 12/24/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr XXXVII/345/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Prószków na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
2018 1635 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 9/20/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XLVII/431/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną z budżetu Gminy Kietrz, pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska
2018 1634 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 9/19/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XLIII/311/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Głogówek na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
2018 1506 2018-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr L/395/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Gogolin dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne
2018 1439 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/342/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Zdzieszowice na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne
2018 1429 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/357/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Prószków na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
2018 1387 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/278/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/259/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza.
2018 1354 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/227/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy Skarbimierz
2018 1327 2018-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/1170/18 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze - oddech dla Opola”
2018 1246 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/345/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Prószków na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
2018 1125 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/329/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Tarnów Opolski na realizację zadań służących ochronie powietrza
2018 1110 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/380/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Lewin Brzeski na realizację zadań służących ochronie powietrza
2018 1092 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/520/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2018 1050 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.304.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Biała na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
2018 1040 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX-319/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu
2018 994 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/276/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Skoroszyce dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza
2018 837 2018-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/284/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie regulaminu dofinansowania w formie dotacji ze środków budżetu gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Wołczyn przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2018
2018 686 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/311/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Głogówek na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
2018 654 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/259/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza.
2018 619 2018-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/708/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nysa na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza
2018 615 2018-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/431/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną z budżetu Gminy Kietrz, pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska
2018 579 2018-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/284/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Dobrodzień na realizacje inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza
2018 447 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/259/2018 Rady Gminy Walce z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Walce na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
2018 417 2018-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/403/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze względu na Przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM 2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej"
2018 404 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/214/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy Skarbimierz
2018 399 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr L/289/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niemodlin oraz sposobu ich rozliczania
2018 147 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/380/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Głuchołazy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne
2018 103 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/351/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Gogolin dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne
2017 3063 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/303/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na budowę oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głubczyce
2017 3062 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/302/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej do instalacji solarnych i pomp ciepła na terenie Gminy Głubczyce
2017 3061 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/301/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Głubczyce
2017 3037 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/340/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/235/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Paczków na zadania służące ochronie powietrza.
2017 3013 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/241/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Strzeleczki na realizacje inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza
2017 2978 2017-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII-293/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Baborów
2017 2956 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/185/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych
2017 2908 2017-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/233/2017 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego osobom fizycznym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ochrony powietrza, poprzez zakup i montaż pomp ciepła na terenie Powiatu Głubczyckiego
2017 2907 2017-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/232/2017 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ochrony powietrza, poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Powiatu Głubczyckiego
2017 2689 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/1019/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych dla inwestycji służących ochronie powietrza - ze środków budżetu Miasta Opola pochodzących z Programu pn.: „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - KAWKA”
2017 2688 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/1018/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie miasta Opola
2017 2488 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/367/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
2017 2433 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/446/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2017 2343 2017-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/300/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodków” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, realizowanych na terenie Gminy Grodków
2017 2308 2017-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/620/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/526/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Nysa dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne
2017 2175 2017-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 170/XXVI/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radłów
2017 2110 2017-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/282/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodków” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, realizowanych na terenie Gminy Grodków
2017 1994 2017-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/872/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie miasta Opola
2017 1993 2017-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/871/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze - oddech dla Opola”
2017 1989 2017-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/184/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2017-2018 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lubrza
2017 1884 2017-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/193/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/96/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu Krapkowickiego na realizację zadań służących ochronie powietrza
2017 1625 2017-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/200/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza
2017 1402 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/636/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik
2017 1394 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/332/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/184/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Krapkowice na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
2017 1355 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/257/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/34/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2017 1202 2017-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 645/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie z budżetu gminy Namysłów kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie gminy Namysłów
2017 1184 2017-04-11 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu za rok 2016
2017 1174 2017-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/781/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych dla inwestycji służących ochronie powietrza - ze środków budżetu Miasta Opola pochodzących ze źródeł zewnętrznych
2017 1081 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/198/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Wołczyn na wymianę ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne
2017 1053 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII-241/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI-228/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu w roku 2017
2017 962 2017-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/169/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2017-2018 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lubrza
2017 884 2017-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/273/17 Rady Gminy Branice z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Branice osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na realizację zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie z budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Branice
2017 883 2017-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/272/17 Rady Gminy Branice z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Branice na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Branice
2017 836 2017-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/188/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu Opolskiego na realizację zadań służących ochronie powietrza
2017 812 2017-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/526/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Nysa dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne
2017 732 2017-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/228/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę XXX/218/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Głogówek na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
2017 737 2017-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/311/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/184/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Krapkowice na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
2017 698 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/141/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca UCHWAŁĘ NR XIX/95/16 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych
2017 697 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/140/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2017 645 2017-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/751/17 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu w ramach realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032
2017 620 2017-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI-228/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu w roku 2017
2017 554 2017-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/191/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji ze środków budżetu gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Wołczyn przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2017
2017 439 2017-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/180/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zasad dofinansowania zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Popielów przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2017 435 2017-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/218/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Głogówek na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
2017 396 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/235/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Paczków na zadania służące ochronie powietrza
2017 4 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/176/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie lub budowie źródeł ciepła w budynkach oraz rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Bierawa
2016 2839 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/683/16 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie miasta Opola
2016 2832 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/202/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej nr VII/64/2011 z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na przydomowe oczyszczalnie ścieków
2016 2831 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/201/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej nr VI/51/2015 z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
2016 2823 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/165/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Powiatu Głubczyckiego
2016 2822 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/164/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2016 r. sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego osobom fizycznym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ochrony powietrza poprzez zakup i montaż pomp ciepła na terenie Powiatu Głubczyckiego
2016 2574 2016-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/204/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Głubczyce
2016 2575 2016-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/205/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej do instalacji solarnych i pomp ciepła na terenie Gminy Głubczyce
2016 1515 2016-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV-149/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Baborów
2016 1514 2016-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV-148/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baborów
2016 1503 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/159/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
2016 1223 2016-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/159/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej do instalacji solarnych i pomp ciepła na terenie Gminy Głubczyce
2016 1222 2016-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/158/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na budowę oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głubczyce
2016 1176 2016-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/95/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych
2016 1094 2016-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/166/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych dla inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach wspierania działań zmierzających do redukcji niskiej emisji, wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Strzelce Opolskie
2016 1008 2016-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/152/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Olesno
2016 825 2016-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.132.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biała
2016 823 2016-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII-131/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 30 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XII-127/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu w roku 2016.
2016 804 2016-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/158/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Byczyna przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na lata 2016-2020
2016 719 2016-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/143/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Olesno
2016 625 2016-03-11 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu za rok 2015
2016 610 2016-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/73/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu usuwania azbestu z terenu Gminy Kamiennik ze środków budżetu Gminy Kamiennik przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2016 588 2016-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.120.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biała
2016 538 2016-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/184/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Krapkowice na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
2016 475 2016-02-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII-127/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu w roku 2016
2016 468 2016-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/109/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Wołczyn przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2016
2016 466 2016-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/108/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/130/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania
2016 331 2016-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/99/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Popielów    na dofinasowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków
2016 315 2016-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/141/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/276/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Zdzieszowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem elementów zawierających azbest
2016 164 2016-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/96/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu Krapkowickiego na realizację zadań służących ochronie powietrza
2015 2847 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/322/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Ozimska i Rejtana w Opolu
2015 2641 2015-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/101/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców Gminy Korfantów
2015 2175 2015-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/123/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/77/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
2015 2124 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr X/67/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/44/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łubniany na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie gminy Łubniany polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków
2015 1697 2015-07-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/202/15 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych dla inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Opola
2015 1372 2015-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/155/15 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu w ramach realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032
2015 1304 2015-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr X/65/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Byczyna zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Byczyna przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2015
2015 1235 2015-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/51/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
2015 1167 2015-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/66/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2015 1110 2015-05-04 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu za rok 2014
2015 1057 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie dofinansowania do inwestycji polegającej na wymianie starego węglowego systemu ogrzewania na proekologiczny
2015 973 2015-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/60/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie określenia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg o natężeniu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i linii kolejowych o natężeniu większym niż 30 000 przejazdów rocznie dla województwa opolskiego na lata 2014-2019"
2015 876 2015-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/44/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łubniany na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie gminy Łubniany polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków
2015 795 2015-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V/48/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2015 792 2015-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/55/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza
2015 737 2015-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/47/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Głubczyce
2015 736 2015-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej do instalacji solarnych i pomp ciepła na terenie Gminy Głubczyce
2015 685 2015-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/33/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Kędzierzyna-Koźla i Zdzieszowic - w zakresie benzenu"
2015 547 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V/35/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głubczyce przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2015 535 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Wołczyn przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2015
2015 534 2015-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków
2015 441 2015-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr V/31/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/98/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zawadzkie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, realizowanych na terenie Gminy Zawadzkie
2015 396 2015-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr IV-23/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu w roku 2015
2015 89 2015-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 357/XLII/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Praszka na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Praszka
2014 2829 2014-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Dąbrowa zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Dąbrowa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2014 2822 2014-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/2014 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Powiatu Głubczyckiego
2014 2517 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/398/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej do instalacji solarnych na terenie Gminy Głubczyce
2014 2516 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/397/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Głubczyce
2014 2233 2014-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/402/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 września 2014 r. w sprawie udzielania dotacji ze środków budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2014 2180 2014-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/434/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu pomocy mieszkańcom w usuwaniu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2014 2177 2014-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/443/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/411/14 z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Byczyna zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Byczyna przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2014
2014 1903 2014-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr L/381/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 13 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń do powietrza na terenie Gminy Głubczyce
2014 1902 2014-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr L/379/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głubczyce przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2014 1793 2014-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr 14/20/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 9 lipca 2014 r. orzekająca nieważność uchwały nr XLVIII/361/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głubczyce przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2014 1546 2014-06-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/220/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Pawłowiczki zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Pawłowiczki przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2014 1539 2014-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV.283.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wilków zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Wilków przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie
2014 1465 2014-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/411/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Byczyna zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Byczyna przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2014
2014 1407 2014-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/366/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej do instalacji solarnych na terenie Gminy Głubczyce
2014 1406 2014-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/365/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń do powietrza na terenie Gminy Głubczyce
2014 1405 2014-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/361/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głubczyce przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2014 1232 2014-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/294/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Dąbrowa zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Dąbrowa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2014 1153 2014-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 10/17/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr XXXV/273/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Dąbrowa zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Dąbrowa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2014 1093 2014-04-11 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu za rok 2013
2014 1044 2014-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/203/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Turawa zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Turawa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2014 982 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/598/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2014 780 2014-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 6/7/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLIV/369/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Byczyna zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Byczyna przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2014
2014 605 2014-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/290/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 lutego 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Wołczyn przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2014
2014 542 2014-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/410/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/98/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zawadzkie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, realizowanych na terenie Gminy Zawadzkie, zmienionej Uchwałą Nr XXX/335/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 marca 2013 r.
2014 487 2014-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV-335/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2014
2014 358 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/273/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Dąbrowa zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Dąbrowa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2014 321 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/369/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Byczyna zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Byczyna przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2014
2014 259 2014-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/271/2014 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/69/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu powiatu pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska
2014 233 2014-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/340/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza
2014 201 2014-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/284/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Wołczyn przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2014
2013 2862 2013-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/778/13 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii realizowanych na terenie miasta Opola
2013 2666 2013-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/322/13 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielenia dotacji celowej na realizację zadań związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Głubczyce
2013 2367 2013-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/417/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013 r. w sprawie przyjęcia "Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych"
2013 2366 2013-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/416/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Opole, ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych”
2013 2187 2013-10-11 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Prószków na dofinansowanie demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest
2013 2170 2013-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/723/13 Rady Miasta Opola z dnia 26 września 2013 r. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola na lata 2013 - 2018 z perspektywą na lata 2019 - 2020”
2013 2126 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/202/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubrza
2013 2059 2013-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/325/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 września 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Ozimek zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Ozimek przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2013 1958 2013-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/276/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Namysłów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Namysłów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2013 1816 2013-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/289/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminów dofinansowania w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Olesno na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne, budowę proekologicznego ogrzewania oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olesno
2013 1746 2013-07-15 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację niektórych przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2013 1717 2013-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 14/38/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr XXXII/294/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Ozimek zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Ozimek przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2013 1630 2013-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/276/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Zdzieszowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem elementów zawierających azbest
2013 1419 2013-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/294/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Ozimek zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Ozimek przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2013 1316 2013-06-05 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu za rok 2012
2013 1237 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/335/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/98/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zawadzkie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, realizowanych na terenie Gminy Zawadzkie
2013 1236 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/219/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Wołczyn przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2013
2013 1216 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.150.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Domaszowice zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Domaszowice przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie
2013 1064 2013-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/592/13 Rady Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Miasta Opola zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta Opola przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2013 1056 2013-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV-255/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2013
2013 871 2013-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/173/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zwierających azbest ze środków budżetu Gminy Świerczów oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie
2013 709 2013-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/155/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 lutego 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2013 352 2013-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/220/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/93/11 z dnia 27 września 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminów dofinansowania w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Olesno na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne, budowę proekologicznego ogrzewania oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olesno
2013 3 2013-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/202/12 Rady Gminy Branice z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Branice na dofinansowanie kosztów związanych z transportem i utylizacją konstrukcji budowlanych zawierających azbest
2012 1898 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/294/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/77/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
2012 1665 2012-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/134/2012 Rady Gminy Rudniki z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia zasad przyznawania, trybu postepowania i sposobu rozliczania dotacji na budowę indywidualnych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków
2012 1616 2012-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/181/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Namysłów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Namysłów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2012 1611 2012-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/208/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielenia dotacji celowej na realizację zadań związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Głubczyce
2012 1545 2012-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/152/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Prószków na dofinansowanie demontażu, odbioru i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest
2012 1464 2012-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/131/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 13 września 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Popielów na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Popielów
2012 1236 2012-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/110/12 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 18 lipca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację niektórych przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2012 1218 2012-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/130/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania
2012 1148 2012-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.109.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Ujazd zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Ujazd przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na lata 2012-2013.
2012 1144 2012-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/149/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Prószków na dofinansowanie demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest
2012 1135 2012-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/171/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu Nr VI/43/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnymi ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska
2012 1029 2012-07-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII-200/12 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2012.
2012 974 2012-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/134/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest ze środków budżetu Gminy Pokój oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie
2012 956 2012-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/100/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2012 951 2012-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII-186/12 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2012.
2012 918 2012-06-29 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu za rok 2011
2012 772 2012-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/82/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 marca 2012 r. przyjęcia regulaminu udzielania dofinansowania z budżetu Gminy Skoroszyce na realizację przedsięwzięć służących ochronie środowiska, polegających na usuwaniu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoroszyce
2012 768 2012-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/103/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łubniany na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Łubniany.
2012 765 2012-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/125/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 26 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania
2012 763 2012-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/134/2012 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/69/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu powiatu pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska
2012 445 2012-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/128/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć chroniących środowisko
2012 192 2012-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/98/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zawadzkie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, realizowanych na terenie Gminy Zawadzkie
2012 30 2012-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/219/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V /50/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Nysa dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2011 1887 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/80/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Kluczborskiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2011 1888 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/69/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu powiatu pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska
2011 1898 2011-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/93/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminów dofinansowania w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Olesno na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne, budowę proekologicznego ogrzewania oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olesno.
2011 1555 2011-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/64/2011 Rady Gminy Rudniki z dnia 9 września 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/52/2011 Rady Gminy Rudniki z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad przyznawania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji na budowę indywidualnych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków
2011 1554 2011-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/52/2011 Rady Gminy Rudniki z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad przyznawania, trybu postepowania i sposobu rozliczania dotacji na budowę indywidualnych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków
2011 1222 2011-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr X/88/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza
2011 1213 2011-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/100/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu powiatu pochodzących z wpływów z tytułu opłat i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska
2011 1221 2011-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/81/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza
2011 1214 2011-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr X/115/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/100/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu powiatu pochodzących z wpływów z tytułu opłat i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska
2011 1167 2011-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/58/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków
2011 1161 2011-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII / 33 / 11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację niektórych przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2011 962 2011-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/77/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
2011 933 2011-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/57/11 Rady Gminy Branice z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Branice na dofinansowanie kosztów związanych z transportem i utylizacją konstrukcji budowlanych zawierających azbest
2011 936 2011-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/100/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza.
2011 911 2011-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/47/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
2011 888 2011-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/64/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na przydomowe oczyszczalnie ścieków
2011 802 2011-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/43/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnymi ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska
2011 801 2011-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/79/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2011 744 2011-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/68/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na budowę oczyszczalni ścieków lub szczelnego zbiornika bezodpływowego na terenie Gminy Głubczyce.
2011 737 2011-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/34/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania z budżetu Powiatu Nyskiego dotacji celowej na realizacje zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2011 743 2011-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielenia dotacji celowej na realizację zadań związanych z wymianą pokryć dachowych zawierających azbest z terenu Gminy Głubczyce.
2011 721 2011-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/51/2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 kwietnia 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Bierawa na zastosowanie indywidualnego ekologicznego źródła ciepła
2011 679 2011-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr V/28/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania
2011 640 2011-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/61/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć chroniących środowisko
2011 516 2011-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/73/11 Rady Miasta Opola z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu miasta Opola do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii realizowanych na terenie miasta Opola.
2011 481 2011-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/21/2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Bierawa na zastosowanie indywidualnego ekologicznego źródła ciepła
2011 492 2011-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/51/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania.
2011 449 2011-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/50/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Nysa dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2011 343 2011-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/36/2011 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Głubczyckiego na dofinansowanie kosztów związanych z demontażem konstrukcji budowlanych zawierających azbest
2011 240 2011-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr L/513/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla strefy głubczycko-prudnickiej”
2011 109 2011-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr II/32/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XXXII/336/2009 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego”
2010 1176 2010-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/495/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środkowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg krajowych z terenu województwa opolskiego na lata 2008 - 2012
2010 1147 2010-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr XLII/376/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie w sprawie uchylenia uchwały Rady miejskiej w Prószkowie w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju
2010 633 2010-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIV/674/10 Rady Miasta Opola z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Ozimska i Rejtana w Opolu.
2010 599 2010-04-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 9/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Bukowy”
2010 602 2010-04-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 13/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji rezerwatu przyrody „Śmiechowice”
2010 600 2010-04-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 10/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Srebrne Źródła”
2010 598 2010-04-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 8/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Cicha Dolina”
2010 601 2010-04-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 11/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Nad Białką”
2009 1324 2009-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/195/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 września 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Olszanka na dofinansowanie realizacji prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest pochodzących z budynków i obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Olszanka
2009 1176 2009-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/443/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na prace związane z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest z budynków i obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Miasta Brzegu
2009 1128 2009-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr XXXIII/353/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla strefy krapkowicko - strzeleckiej”
2009 1129 2009-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/354/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla strefy namysłowsko-oleskiej”
2009 1084 2009-08-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/352/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej”
2009 1074 2009-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/256/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/218/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych
2009 1008 2009-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/296/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz innych pozyskanych środków zewnętrznych osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków i obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Lewin Brzeski
2009 1010 2009-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/252/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminów dofinansowania w formie dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów montażu instalacji solarnych, modernizacji źródła ciepła oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olesno
2009 978 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/323/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Opolskie
2009 979 2009-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/217/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju
2009 878 2009-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/336/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia "Programu ochrony powietrza dla powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego"
2009 775 2009-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/137/09 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/117/08 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 grudnia 2009 r. dot. uchwalenia regulaminu udzielania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2009 774 2009-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/117/08 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2009 669 2009-06-04 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawiewie informacji o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2008
2009 618 2009-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/156/09 Rady Gminy Pakosławice z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju
2009 571 2009-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/218/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych
2009 333 2009-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/206/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków i obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Lubsza
2009 145 2009-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/200/2008 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad refundacji kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości zabudowanych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2009 146 2009-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/201/2008 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad refundacji kosztów modernizacji ogrzewania na proekologiczne lub budowy proekologicznego ogrzewania
2009 11 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała nr XXIV/253/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych
2009 11 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/253/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych