Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 125

Słowa kluczowe: piecza zastępcza

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1304 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/45/19 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podniesienia minimalnego wynagrodzenia rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka
2019 1100 2019-03-22 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 14/2019 Starosty Głubczyckiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2019 roku
2019 1075 2019-03-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 24/2019 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
2019 1021 2019-03-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.120.7.2019 Starosty Kluczborskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie wychowanka w domach dziecka w powiecie kluczborskim
2019 804 2019-02-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR-I.0050.134.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia na 2019 rok średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Opolu
2019 760 2019-02-22 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 10/2019 Starosty Prudnickiego z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2019 r.
2019 741 2019-02-20 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 8/2019 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim
2019 622 2019-02-11 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 4/2019 Starosty Nyskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Nyskiego w 2019 roku
2019 344 2019-01-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 1/01/2019 Starosty Namysłowskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia w 2019 r. średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Namysłowskim
2019 319 2019-01-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.120.2.2019 Starosty Oleskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka Domu Dziecka w Sowczycach w 2019 roku
2018 3701 2018-12-27 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.120.48.2018 Starosty Opolskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia na 2019 rok średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Opolski.
2018 2651 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/432/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej
2018 1680 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/365/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych dla osób prowadzących rodzinny dom dziecka, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinę zastępczą zawodową pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
2018 1366 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/308/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podniesienia stawki wynagrodzenia prowadzącemu rodzinę zastępczą zawodową
2018 1006 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/386/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie:podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka i rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego
2018 846 2018-03-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR-I.0050.110.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia na 2018 rok średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Opolu
2018 742 2018-03-14 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 9/2018 Starosty Nyskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Nyskiego w 2018 roku
2018 715 2018-03-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 8/03/2018 Starosty Namysłowskiego z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ustalenia w 2018 r. średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Namysłowskim
2018 703 2018-03-09 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 10/2018 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
2018 597 2018-03-05 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 13/2018 Starosty Kluczborskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie wychowanka w domach dziecka w powiecie kluczborskim
2018 525 2018-02-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 19/2018 Starosty Prudnickiego z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Głogówku w 2018 r.
2018 462 2018-02-13 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 13/2018 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w  Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
2018 291 2018-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/334/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka
2018 276 2018-01-30 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.120.4.2018 Starosty Oleskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka im. Marii Konopnickiej w Sowczycach na 2018 rok
2018 270 2018-01-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 8/2018 Starosty Głubczyckiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2018 roku
2017 3285 2017-12-22 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.120.64.2017 Starosty Opolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia na 2018 rok średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Opolski
2017 2944 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/302/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych dla osób prowadzących rodzinny dom dziecka na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
2017 2518 2017-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/258/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej
2017 1776 2017-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/263/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2017 974 2017-03-31 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR-I.0050.153.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia na 2017 rok średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Opolu
2017 948 2017-03-30 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 15/2017 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych
2017 879 2017-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/214/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2017 829 2017-03-16 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 13/2017 Starosty Kluczborskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie wychowanka w domach dziecka w powiecie kluczborskim
2017 780 2017-03-13 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 3/2017 Starosty Nyskiego z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Nyskiego w 2017 roku
2017 765 2017-03-10 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 11/2017 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
2017 442 2017-02-08 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.120.3.2017 Starosty Oleskiego z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka im. Marii Konopnickiej w Sowczycach na 2017 rok
2017 333 2017-01-30 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 6/2017 Starosty Głubczyckiego z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2017 roku
2017 33 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/197/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości dodatku dla rodzin zastępczych na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
2017 32 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/196/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, świadczących w powiecie namysłowskim opiekę i wychowanie dzieciom przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej
2016 2780 2016-12-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.120.33.2016 Starosty Opolskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia na 2017 rok średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Opolskiego
2016 2275 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/178/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały dot. warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty ponoszonej przez rodziców biologicznych miesięcznie za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2016 782 2016-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/104/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej
2016 783 2016-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/96/16 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/116/12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia miesięcznej opłaty rodzicom za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2016 724 2016-03-30 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 8/03/2016 Starosty Namysłowskiego z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia w 2016 r. średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Namysłowskim
2016 683 2016-03-25 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 10/2016 Starosty Głubczyckiego z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2016 roku
2016 657 2016-03-22 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 9/2016 Starosty Kluczborskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie wychowanka w domach dziecka w powiecie kluczborskim
2016 640 2016-03-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 16/2016 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
2016 546 2016-03-04 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 19/2016 Starosty Prudnickiego z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Głogówku w 2016 roku
2016 470 2016-02-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 2/2016 Starosty Nyskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Nyskiego w 2016 roku
2016 452 2016-02-24 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or-I.0050.86.2016 Prezydenta Miasta Opola z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia na 2016 rok średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Opolu
2016 292 2016-02-02 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.120.3.2016 Starosty Oleskiego z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia w 2016 roku średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka im. Marii Konopnickiej w Sowczycach
2016 266 2016-02-01 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 2/2016 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
2016 148 2016-01-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/88/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały dot. warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty ponoszonej przez rodziców biologicznych miesięcznie za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2015 3152 2015-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/105/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia prowadzącemu rodzinny dom dziecka
2015 3126 2015-12-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.120.42.2015 Starosty Opolskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia na 2016 rok średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Opolskiego
2015 2281 2015-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2015 2155 2015-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/117/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla osób usamodzielnionych
2015 2112 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/69/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 23 września 2015 r. w sprawie warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty ponoszonej przez rodziców biologicznych miesięcznie za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2015 2044 2015-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr X/72/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/118/2012 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2015 1926 2015-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/242/15 Rady Miasta Opola z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej
2015 1379 2015-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/172/15 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2015 1345 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/86/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia miesięcznej opłaty rodzicom za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2015 796 2015-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V/49/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej albo w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej
2015 754 2015-03-30 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 18/03/2015 Starosty Namysłowskiego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ustalenia w 2015 r. średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Namysłowskim
2015 698 2015-03-24 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 14/2015 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Powiecie Brzeskim
2015 426 2015-02-25 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 8/2015 Starosty Nyskiego z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Nyskiego w 2015 roku
2015 424 2015-02-25 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 8/2015 Starosty Kluczborskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie wychowanka w domach dziecka w powiecie kluczborskim
2015 381 2015-02-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 9/2015 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
2015 333 2015-02-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 5/2015 Starosty Oleskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Sowczycach w 2015 roku
2015 318 2015-02-11 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.I.0050.61.2015 Prezydenta Miasta Opola z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia na 2015 rok średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Opolu
2015 201 2015-01-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 9/2015 Starosty Głubczyckiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2015 roku
2015 195 2015-01-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 4/2015 Starosty Prudnickiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Głogówku w 2015 roku
2014 2817 2014-12-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.120.43.2014 Starosty Opolskiego z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia na 2015 rok średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie Powiatu Opolskiego
2014 899 2014-04-01 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 9/2014 Starosty Głubczyckiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2014 roku
2014 868 2014-03-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 11/03/2014 Starosty Namysłowskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie ustalenia w 2014 r. średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Namysłowskim
2014 834 2014-03-21 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 12/2014 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
2014 781 2014-03-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 6/2014 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
2014 567 2014-02-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 6/2014 Starosty Kluczborskiego z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie wychowanka w Domu Dziecka "Nasz Dom Bogacica - Bąków"
2014 523 2014-02-24 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 3/2014 Starosty Nyskiego z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Nyskiego w 2014 roku
2014 478 2014-02-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR-I.0050.92.2014 Prezydenta Miasta Opola z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia na 2014 rok średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Opolu
2014 423 2014-02-11 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 2/2014 Starosty Oleskiego z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie wychowanka Domu Dziecka w Sowczycach w roku 2014
2013 2871 2013-12-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.120.50.2013 Starosty Opolskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia na 2014 rok średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie Powiatu Opolskiego
2013 2658 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/770/13 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2013 2605 2013-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/254/2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/118/2012 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2013 1138 2013-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/228/2013 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/135/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2013 652 2013-03-06 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 8/2013 Starosty Nyskiego z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych Powiatu Nyskiego w 2013 roku
2013 634 2013-03-05 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 12/2013 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
2013 588 2013-02-27 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 6/02/2013 Starosty Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia w 2013 r. średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Namysłowskim
2013 585 2013-02-27 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 4/2013 Starosty Kluczborskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia średniech miesięcznych wydatków na utrzymanie wychownka w Domu Dziecka "Nasz Dom Bogacica-Bąków"
2013 582 2013-02-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 4/2013 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
2013 569 2013-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/135/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały
2013 532 2013-02-20 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR-I.0050.100.2013 Prezydenta Miasta Opola z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia na 2013 rok średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Opolu
2013 501 2013-02-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 2/2013 Starosty Oleskiego z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia na 2013 rok średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie wychowanka Domu Dziecka w Sowczycach
2013 309 2013-01-25 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 5/2013 Starosty Prudnickiego z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Głogówku w 2013 roku
2013 295 2013-01-24 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 2/2013 Starosty Głubczyckiego z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2013 roku
2013 256 2013-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/109/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny
2012 1917 2012-12-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.120.32.2012 Starosty Opolskiego z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia na 2013 rok średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Opolskiego
2012 944 2012-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/143/12 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie umarzania, odraczania, rozkładania na raty i odstępowania od opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 929 2012-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/415/12 Rady Miasta Opola z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 803 2012-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/135/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 694 2012-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/142/2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 674 2012-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/174/12 Rady Powiatu w Nysie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 673 2012-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/117/12 Rady Powiatu w Nysie z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 626 2012-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/143/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty ponoszonej przez rodziców biologicznych miesięcznie za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 542 2012-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/116/12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia miesięcznej opłaty rodzicom za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 539 2012-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/183/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia miesięcznej opłaty rodzicom za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 537 2012-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/134/2012 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 495 2012-03-30 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR-I.0050.146.2012 Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 marca 2012 r. ustalenia na 2012 rok średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Opolu
2012 473 2012-03-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR-I.0050.130.2012 Prezydenta Miasta Opola z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie ustalenia na 2012 rok średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej „Bona Familia” w Ozimku przy ul. Dworcowej 10a
2012 390 2012-03-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 8/03/2012 Starosty Namysłowskiego z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Namysłowskim w 2012 r.
2012 354 2012-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/118/2012 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 351 2012-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/114/2012 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 344 2012-03-08 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 11 /2012 Starosty Prudnickiego z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Głogówku w roku 2012
2012 326 2012-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/96/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 322 2012-02-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 8/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
2012 319 2012-02-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 7/2012 Starosty Nyskiego z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych Powiatu Nyskiego w 2012 roku
2012 314 2012-02-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR-I.0050.71.2012 Prezydenta Miasta Opola z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia na 2012 rok średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Opolu
2012 309 2012-02-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 4/2012 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
2012 282 2012-02-20 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 12 Starosty Kluczborskiego z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie wychowanka w Domu Dziecka „Nasz Dom Bogacica-Bąków”.
2012 260 2012-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/107/11 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia miesięcznej opłaty rodzicom za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 230 2012-02-13 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Nr 1 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczenia ośrodka adopcyjnego właściwego do prowadzenia banku danych o dzieciach z terenu województwa opolskiego oczekujących na przysposobienie (wojewódzkiego banku danych).
2012 215 2012-02-08 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 7/2012 Starosty Głubczyckiego z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2012 roku
2012 208 2012-02-07 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 1/2012 Starosty Oleskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia w 2012 roku średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie wychowanka Domu Dziecka w Sowczycach
2012 165 2012-01-25 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 5/2012 Starosty Głubczyckiego z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2012 roku
2012 96 2012-01-16 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.120.1.2012 Starosty Opolskiego z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia na 2012 rok średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie Powiatu Opolskiego.