Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 101

Słowa kluczowe: obwieszczenia tekstów jednolitych

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3112 2019-10-03 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy Łubniany z dnia 23 września 2019 r. W SPRAWIE OGŁOSZENIA TEKSTU JEDNOLITEGO UCHWAŁY W SPRAWIE STATUTU GMINY ŁUBNIANY
2019 3111 2019-10-03 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2019 1408 2019-04-10 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Kędzierzyn-Koźle
2019 63 2019-01-04 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Opola z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola
2018 3527 2018-12-14 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Opola z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania
2018 3227 2018-11-19 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy w Wilkowie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilków
2018 3123 2018-11-08 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy Lubrza z dnia 31 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Gminy Lubrza w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2018 2227 2018-07-26 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chudoba
2018 1533 2018-05-17 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3375 2017-12-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Lubrza z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego uchwały Rady Gminy Lubrza w sprawie określenia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubrza
2017 3376 2017-12-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Lubrza z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Gminy Lubrza w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3377 2017-12-29 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy Lubrza z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Gminy Lubrza w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza
2017 2876 2017-11-23 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty targowej
2017 2735 2017-11-06 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy Lubrza z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Gminy Lubrza w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubrza
2017 2144 2017-08-30 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Gogolin
2017 414 2017-02-06 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XX/228/2016 w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
2016 2591 2016-12-05 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Paczków
2016 2150 2016-10-18 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grodków
2016 1778 2016-08-26 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XVI/114/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Paczków oraz nabywania nieruchomości przez Gminę
2016 930 2016-04-18 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu gminy Prószków
2016 672 2016-03-24 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy Kamiennik z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kamiennik
2016 57 2016-01-05 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia stawek w podatku od środków transportowych
2015 2763 2015-12-04 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zdzieszowice
2015 2053 2015-09-28 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kolonowskie
2015 1938 2015-09-09 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Opola z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1824 2015-08-17 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VII/79/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2015 1524 2015-06-29 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLIV/341/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie pieniężnej
2015 1523 2015-06-29 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr L/388/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i opieki oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice
2015 1400 2015-06-09 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego testu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych
2015 969 2015-04-10 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXV/253/14 z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020”
2015 609 2015-03-09 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Paczków na lata 2013-2017
2014 2493 2014-11-12 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia
2014 2259 2014-10-10 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 1 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle
2014 2201 2014-10-06 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Opolskiego
2014 2082 2014-09-24 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Prudnickiego
2014 2040 2014-09-15 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej Brzegu z dnia 5 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystosci i porządku na terenie miasta Brzegu
2014 1560 2014-06-23 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2014 1518 2014-06-16 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle
2014 1441 2014-06-05 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy Radłów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2014 1325 2014-05-13 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeg
2014 1286 2014-05-09 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa
2014 1285 2014-05-09 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg uchwalonego Uchwałą Nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003 r. dla obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta, stanowiącego kontynuację zabudowy tzw. osiedla zachodniego
2014 1135 2014-04-18 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy w Wilkowie z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilków
2014 1091 2014-04-11 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Prószków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1090 2014-04-11 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków
2014 680 2014-03-10 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Opola z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych
2014 427 2014-02-11 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Opola z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Bolko w Opolu
2014 138 2014-01-13 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę oraz ustalenia granic ich obwodów
2013 2792 2013-12-11 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości zabudowań oraz gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
2013 2791 2013-12-11 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Prószków
2013 2790 2013-12-11 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Prószków na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 2619 2013-12-03 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy Zębowice z dnia 10 września 2013 r. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach
2013 2602 2013-12-02 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIII/121/09 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w gminie Łubniany
2013 2187 2013-10-11 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Prószków na dofinansowanie demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest
2013 2186 2013-10-11 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków
2013 1788 2013-07-29 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków
2013 1787 2013-07-29 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2013 1746 2013-07-15 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację niektórych przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2013 1745 2013-07-15 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2013 1720 2013-07-12 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Andrzeja Struga w Opolu
2013 1607 2013-07-04 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ulg w podatku od nieruchomości znajdujących się we władaniu przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis
2013 1338 2013-06-07 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle
2013 664 2013-03-07 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2013 636 2013-03-05 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Publicznego Gimnazjum im. Ks. kard. S. Wyszyńskiego w Zdzieszowicach
2013 635 2013-03-05 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy Łubniany z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uznania za użytek ekologiczny stanowisk Storczyka krwistego i szerokolistnego
2013 578 2013-02-25 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2013 65 2013-01-09 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów
2013 64 2013-01-09 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lewin Brzeski
2013 63 2013-01-09 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2013 62 2013-01-09 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy
2013 61 2013-01-09 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także stopień podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2013 50 2013-01-07 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilamowice Nyskie w Gminie Głuchołazy
2013 49 2013-01-07 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sucha Kamienica w Gminie Głuchołazy
2013 48 2013-01-07 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Las w Gminie Głuchołazy
2013 47 2013-01-07 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sławniowice w Gminie Głuchołazy
2013 46 2013-01-07 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Polski Świętów w Gminie Głuchołazy
2013 45 2013-01-07 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pokrzywna w Gminie Głuchołazy
2013 44 2013-01-07 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podlesie w Gminie Głuchołazy
2013 43 2013-01-07 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Świętów w Gminie Głuchołazy
2013 42 2013-01-07 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Las w Gminie Głuchołazy
2013 41 2013-01-07 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Markowice w Gminie Głuchołazy
2013 40 2013-01-07 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Konradów w Gminie Głuchołazy
2013 39 2013-01-07 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jarnołtówek w Gminie Głuchołazy
2013 38 2013-01-07 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gierałcice w Gminie Głuchołazy
2013 37 2013-01-07 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Charbielin w Gminie Głuchołazy
2013 36 2013-01-07 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Burgrabice w Gminie Głuchołazy
2013 35 2013-01-07 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bodzanów w Gminie Głuchołazy
2013 34 2013-01-07 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biskupów w Gminie Głuchołazy
2013 22 2013-01-04 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Głuchołazy
2013 9 2013-01-03 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie poboru opłaty targowej na terenie miasta Opola
2013 8 2013-01-03 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Głuchołazy oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2012 1532 2012-11-06 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Opola z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Opola
2012 1531 2012-11-06 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Opola z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wzorów formularzy podatku od nieruchomości
2012 1530 2012-11-06 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy Łubniany z dnia 29 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2012 1529 2012-11-06 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy Łubniany z dnia 29 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5%, z wyjatkiem piwa, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Łubniany
2012 1335 2012-09-27 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa
2012 1334 2012-09-27 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Opola
2012 1333 2012-09-27 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 1332 2012-09-27 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich
2012 1331 2012-09-27 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Opola z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Opola
2012 1330 2012-09-27 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta w sprawie sposobu poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso