Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 1175

Słowa kluczowe: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2914 2019-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI-4
2019 2843 2019-09-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.15.2019.MW.AD Wojewody Opolskiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr IV.19.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krośnica, Borycz 2
2019 2794 2019-09-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.59.2019.AD Wojewody Opolskiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr X/109/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski
2019 2769 2019-09-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.77.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 2 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr 116/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
2019 2749 2019-09-03 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 165/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ze skargi B. W. na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 3 lipca 2018 r., Nr XL/368/2018, w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2019 2712 2019-08-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.75.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr X/88/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
2019 2683 2019-08-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.71.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XIV/206/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zakrzów II” w Opolu
2019 2684 2019-08-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.72.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XIV/207/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wrzoski I” w Opolu
2019 2682 2019-08-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.66.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr 94/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Michalice
2019 2680 2019-08-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.65.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr 94/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Objazda
2019 2679 2019-08-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.58.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XIII/198/19 Rady Miasta Opola z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzezie” w Opolu
2019 2678 2019-08-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.57.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XII/119/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Ligota Dolna
2019 2605 2019-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 116/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
2019 2604 2019-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 115/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska
2019 2559 2019-08-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.70.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr VIII/102/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami Kilińskiego i Opolską w Krapkowicach
2019 2558 2019-08-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.56.2019.AD Wojewody Opolskiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IX/57/19 Rady Gminy Łubiany z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany
2019 2557 2019-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/34/19 Rady Gminy Turawa z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru wsi Turawa
2019 2532 2019-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr X/88/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
2019 2496 2019-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/207/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wrzoski I” w Opolu
2019 2495 2019-07-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.3.3.2019.AD Wojewody Opolskiego z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr 77/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
2019 2494 2019-07-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.46.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice
2019 2480 2019-07-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.49.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VII.44.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Falmirowice
2019 2479 2019-07-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.48.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 79/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębie
2019 2477 2019-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/102/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami Kilińskiego i Opolską w Krapkowicach
2019 2476 2019-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/87/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miasta Krapkowic (w rejonie ul. Parkowej, Kozielskiej, Prudnickiej)
2019 2473 2019-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/127/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
2019 2472 2019-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/125/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony pomiędzy ulicami Bohaterów Warszawy i Powstańców, a linią kolejową w Głuchołazach
2019 2440 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/206/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zakrzów II” w Opolu
2019 2439 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 94/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Michalice
2019 2438 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 93/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Objazda
2019 2419 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/198/19 Rady Miasta Opola z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzezie” w Opolu
2019 2412 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr X/109/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski
2019 2379 2019-07-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.43.2019.AD Wojewody Opolskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr IX/118/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Hajduki – GPZ Tułowice na obszarze gminy Nysa
2019 2352 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/119/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Ligota Dolna
2019 2333 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/104/19 Rady Gminy Branice z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Branice
2019 2273 2019-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/53/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie
2019 2201 2019-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/57/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany
2019 2186 2019-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X.51.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice
2019 2185 2019-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X.50.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, gmina Komprachcice
2019 2184 2019-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X.49.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice
2019 2183 2019-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X.48.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny
2019 2167 2019-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 79/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębie
2019 2166 2019-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/56/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu MG/2 dla części gminy Dobrodzień
2019 2165 2019-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.45.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstowice
2019 2164 2019-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.44.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Falmirowice
2019 2129 2019-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski dla terenu zlokalizowanego przy ul. Wiśniowej
2019 2092 2019-06-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.21.2019.AD Wojewody Opolskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VI/72/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek obręb Winiary
2019 2093 2019-06-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.22.2019.AD Wojewody Opolskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VI/73/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze gmina Głogówek
2019 2078 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/118/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Hajduki – GPZ Tułowice na obszarze gminy Nysa
2019 2068 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia - etap 2
2019 2064 2019-06-13 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 603/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ze skargi J. G. na uchwałę Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 czerwca 2017 r., Nr XXX/356/2017, w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2019 2058 2019-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/188/19 Rady Miasta Opola z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Metalchem w Opolu
2019 2047 2019-06-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.41.2019.AD Wojewody Opolskiego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VI/50/2019 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
2019 2048 2019-06-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.42.2019.MW Wojewody Opolskiego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VI/51/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
2019 2011 2019-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice
2019 1941 2019-06-03 INFORMACJA Informacja Nr IN.I.743.55.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 28 maja 2019 r. o wyroku uchylającym rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego nr IN.I.743.55.2018.MK z dnia 27 lipca 2018 r. stwierdzające nieważność w całości uchwały nr XLIII/493/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w regionie ulic Księdza Koziołka i Ligonia w Krapkowicach
2019 1942 2019-06-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.35.2019.MW Wojewody Opolskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VIII/173/19 Rady Miasta Opola z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Borki” w Opolu
2019 1878 2019-05-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.38.2019.AD Wojewody Opolskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr VIII/171/19 Rady Miasta Opola z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu
2019 1877 2019-05-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.37.2019.AD Wojewody Opolskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VIII/172/19 Rady Miasta Opola z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Elektrownia - Czarnowąsy” w Opolu
2019 1876 2019-05-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.27.2019.AD Wojewody Opolskiego z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VII/39/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gronowice
2019 1866 2019-05-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.32.2019.MW Wojewody Opolskiego z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Jędrynie
2019 1865 2019-05-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.25.2019.MW Wojewody Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VI/32/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu eksploatacji kruszywa w miejscowości Kolanowice
2019 1864 2019-05-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.13.2019.MW Wojewody Opolskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr V/41/2019 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle dla obszaru w rejonie ul. Kłodnickiej
2019 1828 2019-05-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.20.2019.MW Wojewody Opolskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VI/71/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części centralnej miasta Głogówek
2019 1827 2019-05-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.19.2019.MW Wojewody Opolskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr IX/46/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jaśkowice, obejmującego obszar w obrębach: Polanowice, Ciecierzyn, Gołkowice, Jaśkowice, Byczyna, Borek, Roszkowice
2019 1804 2019-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/50/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
2019 1805 2019-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/51/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
2019 1798 2019-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/54/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego
2019 1777 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/171/19 Rady Miasta Opola z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu
2019 1779 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/173/19 Rady Miasta Opola z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Borki” w Opolu
2019 1778 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/172/19 Rady Miasta Opola z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Elektrownia - Czarnowąsy” w Opolu
2019 1717 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/78/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ks. Duszy i Piastowskiej w Krapkowicach
2019 1716 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/77/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy ulicy Leśnej w Rogowie Opolskim – część wschodnia.
2019 1664 2019-04-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.24.2019.AD Wojewody Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VII/86/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Głogówek, dla obszarów położonych w obrębach Głogówek, Winiary i Wielkie Oracze
2019 1658 2019-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/170/19 Rady Miasta Opola z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wójtowa Wieś I” w Opolu
2019 1596 2019-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/85/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonych: Uchwałą Nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003r., Uchwałą Nr LIV/372/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 30 maja 2014r., Uchwałą Nr IX/55/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 kwietnia 2011r., oraz Uchwałą Nr VII/25/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 marca 2011r., dla obszaru w granicach uchwalonego Parku Kulturowego Książęce Miasto Brzeg oraz przyległych obszarów w rejonach ul. Chocimskiej, ul. Błonie, ul. Kępy Młyńskiej i Placu Drzewnego
2019 1567 2019-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/144/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IVe” w Opolu
2019 1566 2019-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 63/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Woskowice Małe
2019 1564 2019-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.40.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
2019 1537 2019-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr V/38/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3 dla części miasta Kolonowskie – OSIEDLE FOSOWSKIE
2019 1520 2019-04-17 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/39/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gronowice
2019 1388 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/86/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Głogówek, dla obszarów położonych w obrębach Głogówek, Winiary i Wielkie Oracze
2019 1402 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Jędrynie
2019 1313 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża
2019 1219 2019-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/32/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu eksploatacji kruszywa w miejscowości Kolanowice
2019 1217 2019-04-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.16.2019.AD Wojewody Opolskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr IV/54/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Steblów
2019 1126 2019-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/71/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części centralnej miasta Głogówek
2019 1129 2019-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa OTMUCHÓW - WSCHÓD
2019 1128 2019-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/73/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze, gmina Głogówek
2019 1127 2019-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/72/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek, obręb Winiary
2019 1087 2019-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/46/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, MPZP JAŚKOWICE obejmującego obszar w obrębach: Polanowice, Ciecierzyn, Gołkowice, Jaśkowice, Byczyna, Borek, Roszkowice
2019 1085 2019-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr V/61/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy na terenach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, w rejonie działki nr 1479, ul. Lompy
2019 1046 2019-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/56/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miasta Krapkowic (w rejonie ul. Parkowej, Kozielskiej, Prudnickiej)
2019 1045 2019-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/54/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Steblów
2019 966 2019-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.12.2019.AD Wojewody Opolskiego z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie nieważności części uchwały nr IV.29.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część miasta Ujazd
2019 800 2019-02-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.8.2019.AD Wojewody Opolskiego z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr IV/76/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IIIa” w Opolu
2019 798 2019-02-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.94.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr III/27/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce
2019 799 2019-02-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.95.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr III/26/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dobieszów
2019 797 2019-02-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.81.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie nieważności uchwały nr LXIX/1307/18 Rady Miasta Opola z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IVe” w Opolu
2019 776 2019-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr V/41/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle dla obszaru w rejonie ul. Kłodnickiej
2019 756 2019-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.20.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE–3
2019 755 2019-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.19.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ – 2
2019 706 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.29.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część miasta Ujazd
2019 676 2019-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/45/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
2019 666 2019-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Chróścina w granicach obejmujących działkę nr 570/2
2019 658 2019-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/46/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Podlesie gm. Głuchołazy
2019 539 2019-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.5.2019.MW Wojewody Opolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr IV/32/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic A. Kordeckiego i A. Brodzińskiego
2019 505 2019-02-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.92.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
2019 506 2019-02-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.93.2018.ŁW Wojewody Opolskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
2019 507 2019-02-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.4.2019.MW Wojewody Opolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr IV/31/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego
2019 504 2019-02-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.91.2018.MW Wojewody Opolskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów obejmującego obszar ograniczony do zachodu drogą wojewódzką nr 405, od północy drogami rolnymi, granicą administracyjną miasta od wschodu i południa ul. Na Grobli i linią prostą przebiegającą przez działki nr 825, 826/1, 826/2 i 827
2019 503 2019-02-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.90.2018.MW Wojewody Opolskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Twardawa, Gmina Głogówek
2019 336 2019-01-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.89.2018.MK.MW Wojewody Opolskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Głogówek przy ul. Młyńskiej
2019 289 2019-01-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.74.2018.MW Wojewody Opolskiego z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLVI/523/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gwoździce
2019 290 2019-01-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.85.2018.MW Wojewody Opolskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr LXIII/880/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Niemysłowice, część wsi Rudziczka i część wsi Mieszkowice w gminie Prudnik
2019 291 2019-01-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.88.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr II/12/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz
2019 288 2019-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/76/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IIIa” w Opolu
2019 257 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory-2
2019 76 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/32/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic A. Kordeckiego i A. Brodzińskiego
2019 75 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/31/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego
2019 46 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/33/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Grodkowskiej, Zygmunta Kaczkowskiego i Alei Wojska Polskiego.
2019 39 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce
2019 38 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2018 r. sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dobieszów
2018 3770 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
2018 3714 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Twardawa, Gmina Głogówek
2018 3713 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Głogówek przy ul. Młyńskiej
2018 3566 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów obejmującego obszar ograniczony do zachodu drogą wojewódzką nr 405, od północy drogami rolnymi, granicą administracyjną miasta, od wschodu i południa ul. Na Grobli i  linią prostą przebiegającą przez działki nr 825, 826/1, 826/2 i 827
2018 3565 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
2018 3493 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz
2018 3437 2018-12-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.84.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XL/331/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrodzieniu przy ul. Oleskiej i ul. Rzędowickiej
2018 3436 2018-12-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.83.2018.MK Wojewody Opolskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XLV/392/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża
2018 3435 2018-12-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.82.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całosci uchwały nr XL/332/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MG/2 dla części gminy Dobrodzień
2018 3434 2018-12-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.79.2018.MK Wojewody Opolskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XL.285.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice
2018 3287 2018-11-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.41.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr LII/386/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębów geodezyjnych Ciecierzyn, Miechowa, Proślice, Polanowice w gminie Byczyna
2018 3288 2018-11-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.42.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIV/296/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3 dla części miasta Kolonowskie – Osiedle Fosowskie
2018 3156 2018-11-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.76.2018.MW Wojewody Opolskiego z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XIV/531/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork, część południowa
2018 3151 2018-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/880/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Niemysłowice, części wsi Rudziczka i części wsi Mieszkowice w gminie Prudnik
2018 3150 2018-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIX/1307/18 Rady Miasta Opola z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu
2018 3136 2018-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/332/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MG/2 dla części gminy Dobrodzień
2018 3135 2018-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/331/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrodzieniu przy ul. Oleskiej i ul. Rzędowickiej
2018 3148 2018-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/873/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic: Mickiewicza, Żeromskiego, Słowackiego, Powstańców Śląskich, Rodziewiczówny, Krasińskiego, Zwycięstwa i Piłsudskiego
2018 3147 2018-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/872/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysa w rejonie ulicy Morcinka
2018 3109 2018-11-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.75.2018.MK Wojewody Opolskiego z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr LI/419/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej
2018 3108 2018-11-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.68.2018.MW Wojewody Opolskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XLIV/394/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie
2018 3101 2018-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XL.285.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice
2018 3006 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/430/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie
2018 2999 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/392/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi WĘŻA
2018 2985 2018-10-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.72.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXXIX.278.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, gmina Komprachcice
2018 2984 2018-10-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.70.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXXIX.279.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice
2018 2858 2018-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVIII/1291/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu
2018 2843 2018-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/530/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą
2018 2842 2018-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/523/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gwoździce
2018 2841 2018-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/531/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork, część południowa
2018 2754 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVIII/1290/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIb - Piast" w Opolu
2018 2756 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/419/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej
2018 2655 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX.279.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice
2018 2656 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX.280.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domecko, gmina Komprachcice
2018 2654 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX.278.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, gmina Komprachcice
2018 2627 2018-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/303/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach
2018 2555 2018-09-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.66.2018.AD.MW Wojewody Opolskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr LIII/797/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Emilii Gierczak i Bohaterów Warszawy
2018 2411 2018-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/394/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie
2018 2295 2018-08-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.64.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr LXVI/1246/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście VIIb – Piast” w Opolu
2018 2296 2018-08-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.65.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr LXVI/1247/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu
2018 2294 2018-08-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.62.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr LI/504/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Bogacica
2018 2251 2018-08-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.59.2018.MK Wojewody Opolskiego z dnia 31 lipca 2018 r. wsprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLIII/238/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zalesie Śląskie w gminie Leśnica
2018 2250 2018-08-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.55.2018.MK Wojewody Opolskiego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały XLIII/493/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w regionie ulic: Księdza Koziołka i Ligonia w Krapkowicach
2018 2249 2018-08-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.51.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLV/285/2018 Rady Gminy Bierawa z 18 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia
2018 2234 2018-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/797/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Emilii Gierczak i Bohaterów Warszawy
2018 2228 2018-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVI/1247/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu
2018 2227 2018-07-26 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chudoba
2018 2220 2018-07-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.57.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLVII/317/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno
2018 2205 2018-07-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.53.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI.255.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, gmina Komprachcice
2018 2204 2018-07-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.52.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI.254.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice
2018 2203 2018-07-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.40.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr LII/347/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Rozwadza
2018 2202 2018-07-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.35.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLI/369/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kielcza
2018 2191 2018-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/368/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków
2018 2190 2018-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/504/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Bogacica
2018 2157 2018-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVI/1246/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIb - Piast" w Opolu
2018 2134 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/317/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno
2018 2013 2018-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/383/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Żędowice
2018 2011 2018-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV.279.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice
2018 2001 2018-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/493/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Księdza Koziołka i Ligonia w Krapkowicach
2018 1981 2018-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/237/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolna, gmina Leśnica
2018 1982 2018-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/238/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zalesie Śląskie w gminie Leśnica
2018 1907 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/428/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
2018 1874 2018-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/285/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia
2018 1856 2018-06-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.44.2018.MK Wojewody Opolskiego z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXIX/344/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Włodary, Jegielnica, Węża i Ścinawa Nyska
2018 1855 2018-06-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.43.2018.MK Wojewody Opolskiego z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXIX/343/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Gryżów, Węża i Ścinawa Nyska
2018 1847 2018-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.255.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, gmina Komprachcice
2018 1846 2018-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.254.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice
2018 1808 2018-06-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/467/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz, przyjętego uchwałą Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 roku (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 1925 z dnia 11 lipca 2017 r.), z Rozstrzygnięciem nadzorczym Nr IN.I.743.54.2017.KD Wojewody Opolskiego (opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 2072 z dnia 1 sierpnia 2017r.)
2018 1766 2018-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/396/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Niwki
2018 1724 2018-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/307/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Rożnów
2018 1723 2018-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/306/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
2018 1678 2018-06-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.32.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLIX/735/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jędrzychów i miasta Nysa w rejonie ulicy Otmuchowskiej i Józefa Chełmońskiego
2018 1677 2018-06-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.31.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XL/420/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta-Decor sp. z o.o.
2018 1600 2018-05-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.34.2018.MK Wojewody Opolskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXV/201/18 Rady Gminy Turawa z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru wsi Turawa
2018 1599 2018-05-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.33.2018.MK Wojewody Opolskiego z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLIX/736/2018 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Nysa w rejonie ulicy Morcinka
2018 1580 2018-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/402/18 Rady Gminy Branice z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Branice
2018 1577 2018-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/344/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Włodary, Jegielnica, Węża i Ścinawa Nyska
2018 1576 2018-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/343/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na gruntach wsi Gryżów, Węża i Ścinawa Nyska
2018 1575 2018-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/296/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3 dla części miasta Kolonowskie – Osiedle Fosowskie
2018 1553 2018-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/436/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie działek nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rejonie działki nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
2018 1552 2018-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/386/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębów geodezyjnych Ciecierzyn, Miechowa, Proślice, Polanowice w gminie Byczyna
2018 1542 2018-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/347/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Rozwadza
2018 1537 2018-05-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.29.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXVII/272/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeziny
2018 1527 2018-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr L/747/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Nysa w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice dla rejonu przewidzianego do objęcia granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
2018 1515 2018-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/291/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Krzywiczyny
2018 1438 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/369/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kielcza
2018 1405 2018-05-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.30.2018.MK Wojewody Opolskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdenia nieważności części uchwały nr XXXVII/273/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Makowice-część 2
2018 1357 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/201/18 Rady Gminy Turawa z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru wsi Turawa.
2018 1298 2018-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/736/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysa w rejonie ulicy Morcinka
2018 1297 2018-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/735/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jędrzychów i miasta Nysy w rejonie ulicy Otmuchowskiej i Józefa Chełmońskiego
2018 1296 2018-04-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.27.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XL/407/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej w Głuchołazach
2018 1284 2018-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/420/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta-Decor sp. z o.o.
2018 1252 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/273/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawieu uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Makowice – część 2
2018 1251 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/272/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeziny
2018 1166 2018-04-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.28.2018.KD Wojewody Opolskiego z dnia 3 kwietnia 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały nr XL/408/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego
2018 1165 2018-04-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.24.2018.KD Wojewody Opolskiego z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXXVI/321/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków
2018 820 2018-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/408/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego
2018 819 2018-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/407/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej w Głuchołazach
2018 812 2018-03-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.19.2018.KD Wojewody Opolskiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XL/253/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Dziergowice
2018 811 2018-03-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.13.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XLV/358/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
2018 791 2018-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/326/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki
2018 790 2018-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/321/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków
2018 784 2018-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/282/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dobrodzień
2018 744 2018-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/192/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie
2018 718 2018-03-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.21.2018.MK Wojewody Opolskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLII/309/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze, gmina Głogówek
2018 707 2018-03-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.18.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXVI/226/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chudoba
2018 708 2018-03-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.20.2018.KD Wojewody Opolskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLII/307/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Głogówek, przy ul. Dworcowej
2018 605 2018-03-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.17.2018.MK Wojewody Opolskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXIX.236.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice
2018 604 2018-03-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.15.2018.KD Wojewody Opolskiego z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LV/1092/18 Rady Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wójtowa Wieś I” w Opolu
2018 603 2018-03-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.14.2018.KD Wojewody Opolskiego z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr LV/1093/18 Rady Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IVe” w Opolu
2018 534 2018-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/253/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Dziergowice
2018 518 2018-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/309/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze, gmina Głogówek
2018 517 2018-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/308/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru występowania złoża kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie - Głogówek”
2018 516 2018-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/307/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Głogówek, przy ul. Dworcowej
2018 473 2018-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX.236.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice
2018 470 2018-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/358/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
2018 471 2018-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/1093/18 Rady Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IVe” w Opolu
2018 445 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/226/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chudoba
2018 413 2018-02-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.7.2018.KD Wojewody Opolskiego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIX/246/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia
2018 391 2018-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.8.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXVIII.229.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część wsi Sieroniowice
2018 364 2018-02-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.12.2018.MK Wojewody Opolskiego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważność części uchwały nr XLV/348/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Leśna
2018 314 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/1092/18 Rady Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wójtowa Wieś I” w Opolu
2018 313 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/1091/18 Rady Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Północna I” w Opolu
2018 280 2018-01-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.6.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLIII/423/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Bażany
2018 281 2018-01-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.10.2018.MK Wojewody Opolskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XLVI/677/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Nysa w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice dla rejonu przewidzianego do objęcia granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
2018 279 2018-01-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.4.2018.KD Wojewody Opolskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XLVI/679/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Emilii Gierczak i Bohaterów Warszawy
2018 235 2018-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/246/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia
2018 230 2018-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/208/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś
2018 219 2018-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII.229.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część wsi Sieroniowice
2018 217 2018-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/348/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Leśna
2018 212 2018-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/1082/17 Rady Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIa - Piast" w Opolu
2018 173 2018-01-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.124.2017.MK/KD Wojewody Opolskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXX/257/17 Rady Miejskiej w Kolonowskim z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2018 172 2018-01-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.123.2017.AD Wojewody Opolskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXVI/371/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ul. Gen. Sikorskiego i Moniuszki
2018 171 2018-01-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.122.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/370/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
2018 170 2018-01-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.121.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXXVI/369/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony pomiędzy ulicami Bohaterów Warszawy i Powstańców, a linią kolejową w Głuchołazach
2018 169 2018-01-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.118.2017.MK Wojewody Opolskiego z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XL/322/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie Parku Miejskiego
2018 168 2018-01-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.116.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/188/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolna, gmina Leśnica
2018 167 2018-01-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.111.2017.AD Wojewody Opolskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXXII/222/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa
2018 152 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/205/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza
2018 150 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/423/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Bażany
2018 120 2018-01-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.119.2017.AD Wojewody Opolskiego z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXIII/316/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kruszywa w miejscowościach Gola Grodkowska i Więcmierzyce w Gminie Grodków
2018 111 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/679/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Emilii Gierczak i Bohaterów Warszawy
2018 110 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/678/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic 3 Maja, Jeziornej, Słonecznej i Elizy Orzeszkowej
2018 109 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/677/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Nysa w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice dla rejonu przewidzianego do objęcia granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
2018 46 2018-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.220.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
2018 36 2018-01-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.114.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXXVI/322/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Żędowice
2017 3335 2017-12-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.110.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XLII/331/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
2017 3334 2017-12-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.105.2017.AD Wojewody Opolskiego z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLI/311/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulic: Matejki, Kossaka, Wronczyńskiej, Gorzowskiej, Sosnowej, Siedmiu Źródeł, Budowlanych, Kluczborskiej, Opolskiej i Stobrówki
2017 3301 2017-12-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.102.2017.AD Wojewody Opolskiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXIX.203.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 19 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domecko, gmina Komprachcice
2017 3290 2017-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/257/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2017 3269 2017-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/370/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
2017 3268 2017-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/369/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony pomiędzy ulicami Bohaterów Warszawy i Powstańców, a linią kolejową w Głuchołazach
2017 3270 2017-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/371/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
2017 3255 2017-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/316/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kruszywa w miejscowościach Gola Grodkowska i Więcmierzyce w Gminie Grodków
2017 3249 2017-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/189/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąki Kozielskie w gminie Leśnica
2017 3248 2017-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/188/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolna, gmina Leśnica
2017 3230 2017-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/222/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa
2017 3208 2017-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/331/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
2017 3200 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/323/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śląskich"
2017 3199 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/322/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie Parku Miejskiego
2017 3192 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/293/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa OTMUCHÓW - WSCHÓD
2017 3187 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/415/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka w rejonie ul. Pułaskiego
2017 3186 2017-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/414/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka w rejonie ul. Skłodowskiej-Curie
2017 3101 2017-12-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.108.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr 746/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
2017 2991 2017-12-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.107.2017.MK Wojewody Opolskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXI/211/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa dla określonego terenu przy ulicy Staroopolskiej
2017 2990 2017-12-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.104.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLIX/1022/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczepanowice I” w Opolu
2017 2971 2017-12-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.103.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXI/281/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków
2017 2940 2017-12-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.101.2017.MK Wojewody Opolskiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr 233/XXX/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 18 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowo-usługowych położonych w obrębie miasta Praszki i w obrębie Kowale
2017 2934 2017-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/322/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Żędowice
2017 2904 2017-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr L/1028/17 Rady Miasta Opola z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „plac dworcowy” w Opolu
2017 2884 2017-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 746/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
2017 2849 2017-11-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.100.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXV/226/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 9 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Bierawa, Stare Koźle i Brzeźce
2017 2824 2017-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/312/2017 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Świerczu w rejonie ul. Leśnej
2017 2823 2017-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/311/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulic: Matejki, Kossaka, Wronczyńskiej, Gorzowskiej, Sosnowej, Siedmiu Źródeł, Budowlanych, Kluczborskiej, Opolskiej i Stobrówki
2017 2821 2017-11-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.99.2017.MK Wojewody Opolskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXIX/240/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 3 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dobrodzień
2017 2815 2017-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/281/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków
2017 2799 2017-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 233/XXX/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 18 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowo – usługowych położonych w obrębie miasta Praszki i w obrębie Kowale
2017 2794 2017-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/211/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa dla określonego terenu przy ulicy Staroopolskiej
2017 2788 2017-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.203.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 19 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domecko, gmina Komprachcice
2017 2781 2017-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.96.2017.AD Wojewody Opolskiego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części nieważność uchwały nr XLVIII/951/17 Rady Miasta Opola z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gosławice II”
2017 2723 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/1022/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczepanowice I” w Opolu
2017 2708 2017-11-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.95.2017.MK Wojewody Opolskiego z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXVI/328/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski
2017 2709 2017-11-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.98.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIV/197/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś
2017 2707 2017-11-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.94.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXVIII/305/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka
2017 2611 2017-10-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.92.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLII/614/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Jagiellońskiej i Nowowiejskiej
2017 2591 2017-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/240/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 3 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dobrodzień
2017 2588 2017-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/197/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś
2017 2587 2017-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/951/17 Rady Miasta Opola z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gosławice II” w Opolu
2017 2586 2017-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/328/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski
2017 2564 2017-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/226/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 9 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Bierawa, Stare Koźle i Brzeźce
2017 2551 2017-10-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.88.2017.MK Wojewody Opolskiego z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXIX/391/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego część terenów zainwestowanych wsi Kraśków
2017 2466 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/373/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kusocińskiego i Oleandrów w Krapkowicach
2017 2485 2017-10-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.85.2017.MK Wojewody Opolskiego z dnia 4 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVII/160/17 Rady Gminy Turawa z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru wsi Turawa
2017 2486 2017-10-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.86.2017.AD Wojewody Opolskiego z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLVII/931/17 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IVd” w Opolu
2017 2487 2017-10-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.87.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLVII/932/17 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania „Wójtowa Wieś II” w Opolu
2017 2484 2017-10-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.81.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 22 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXVI/189/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania w miejscowości Rudniki
2017 2479 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/305/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka
2017 2453 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/319/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 września 2017 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Strzeleckiej i ul. Opolskiej w Zawadzkiem"
2017 2400 2017-10-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.84.2017.AD Wojewody Opolskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXX/210/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barut, w Gminie Jemielnica dla części działki nr 283
2017 2399 2017-10-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.83.2017.AD Wojewody Opolskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXX/209/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barut, w Gminie Jemielnica dla części działki nr 280
2017 2392 2017-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/614/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Jagiellońskiej i Nowowiejskiej
2017 2345 2017-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.196.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziekaństwo w Gminie Komprachcice
2017 2325 2017-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/391/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów zainwestowanych wsi Krasków
2017 2322 2017-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/301/2017 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary w obrębach: Ciecierzyn, Gołkowice, Proślice, Sarnów, Byczyna, Roszkowice
2017 2313 2017-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/160/17 Rady Gminy Turawa z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru wsi Turawa
2017 2312 2017-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/932/17 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wójtowa Wieś II” w Opolu
2017 2311 2017-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/931/17 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IVd” w Opolu
2017 2256 2017-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/208/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barut, w Gminie Jemielnica dla działki nr 174
2017 2188 2017-09-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.73.2017.AD Wojewody Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXXIII/217/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Dziergowice
2017 2186 2017-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/189/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rudniki
2017 2182 2017-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/210/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barut, w Gminie Jemielnica dla części działki nr 283
2017 2181 2017-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/209/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barut, w Gminie Jemielnica dla części działki nr 280
2017 2128 2017-08-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.67.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXII/184/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś
2017 2127 2017-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 696/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
2017 2126 2017-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 695/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smarchowice Śląskie
2017 2125 2017-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 694/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krasowice
2017 2124 2017-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 693/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Minkowskie, Żaba Duża
2017 2123 2017-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 692/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przeczów, Niwki, Krasowice
2017 2106 2017-08-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/217/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Dziergowice
2017 2079 2017-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/284/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śląskich”
2017 2078 2017-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/283/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla obszaru obejmującego północną część Osiedla Piastów Śląskich
2017 2087 2017-08-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.68.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXII/185/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś
2017 2086 2017-08-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.61.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXV/298/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania części terenu górniczego „Tarnów Opolski – Wschód” w graniach gminy Gogolin – Część „A”
2017 2074 2017-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.64.2017.MK Wojewody Opolskiego z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXXI/231/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Makowice-część 2
2017 2073 2017-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.59.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXX/356/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żywocice
2017 2072 2017-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.54.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz
2017 2052 2017-07-26 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 119/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie ze skargi Gminy Dobrzeń Wielki na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 11 stycznia 2017 r., nr IN.I.743.29.2016.KB, w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2017 2051 2017-07-26 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 118/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie ze skargi Gminy Dobrzeń Wielki na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 11 stycznia 2017 r., nr IN.I.743.29.2016.KB, w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2017 2050 2017-07-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.48.2017.MK Wojewody Opolskiego z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXII/178/2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Tarnów Opolski-Wschód” w granicach gminy Izbicko-część „A”
2017 2049 2017-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/599/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Wolności, Kolejowej, Józefa Bema i Piastowskiej
2017 2046 2017-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/870/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu
2017 2043 2017-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/185/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś
2017 2042 2017-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/184/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś
2017 2040 2017-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/306/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Malnia
2017 1971 2017-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/262/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory – 2
2017 1966 2017-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/299/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski - część 1
2017 1962 2017-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.236.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
2017 1934 2017-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/256/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w mieście Głogówek
2017 1931 2017-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/276/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Sucha
2017 1930 2017-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/231/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Makowice - część 2
2017 1929 2017-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/230/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla części obrębu Stary Grodków
2017 1928 2017-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/229/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla części obrębu wsi Chróścina
2017 1927 2017-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/228/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Czarnolas oraz części obrębu Mroczkowa
2017 1926 2017-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/356/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żywocice
2017 1925 2017-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz
2017 1882 2017-07-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.43.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXXI/207/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia
2017 1858 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/298/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Tarnów Opolski - Wschód” w granicach gminy Gogolin - część „A”
2017 1811 2017-07-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.44.2017.MK Wojewody Opolskiego z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLII/837/17 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Groszowice II” w Opolu
2017 1780 2017-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.179.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW - 2
2017 1761 2017-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/355/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy ulicy Leśnej w Rogowie Opolskim
2017 1764 2017-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 679/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baldwinowice
2017 1763 2017-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 678/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Igłowice
2017 1762 2017-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 677/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Woskowice Małe
2017 1749 2017-06-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.41.2017.AD Wojewody Opolskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXIX/217/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Makowice
2017 1748 2017-06-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.35.2017.MK Wojewody Opolskiego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXV/223/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych
2017 1747 2017-06-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.34.2017.AD Wojewody Opolskiego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXIII/255/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej
2017 1718 2017-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 676/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rychnów
2017 1717 2017-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 675/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska
2017 1706 2017-06-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.178.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Tarnów Opolski - Wschód” w granicach gminy Izbicko - część „A”
2017 1699 2017-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/365/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka – część północna
2017 1683 2017-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/572/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Jagiellońskiej i Towarowej
2017 1665 2017-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/152/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik
2017 1663 2017-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/207/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia
2017 1610 2017-06-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.38.2017.MK Wojewody Opolskiego z dnia 2 czerwca 2017 r. stwierdzające nieważność części uchwały nr XXXVIII/223/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Sady
2017 1589 2017-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/837/17 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Groszowice II” w Opolu
2017 1524 2017-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/287/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chorula
2017 1518 2017-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/217/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrebu Makowice
2017 1470 2017-05-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.33.2017.MK Wojewody Opolskiego z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVII/231/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki
2017 1469 2017-05-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.25.2017.AD Wojewody Opolskiego z dnia 6 kwietnia 2017 r. w prawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXII/237/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulic: Dobrodzieńskiej i Wachowskiej
2017 1468 2017-05-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.24.2017.AD Wojewody Opolskiego z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXVI/308/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice (w rejonie ulic Ks. Koziołka, Górnej, Żeromskiego, Chrobrego)
2017 1453 2017-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/224/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów niezabudowanych
2017 1452 2017-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/223/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych
2017 1451 2017-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/306/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy obejmującego teren w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Skłodowskiej – Curie, Targowej
2017 1450 2017-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/254/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI -2
2017 1442 2017-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/223/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Sady
2017 1436 2017-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/255/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej
2017 1438 2017-05-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.30.2017.PS Wojewody Opolskiego z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXVII/324/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice
2017 1433 2017-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/331/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Prudnickiej i Przemysłowej w Krapkowicach
2017 1314 2017-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/231/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki
2017 1302 2017-04-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/225/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Opolskie – 2
2017 1298 2017-04-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.27.2017.MK Wojewody Opolskiego z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXIII/522/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w regionie ulic Stefana Czarnieckiego i Baligrodzkiej
2017 1261 2017-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/245/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Rozwadza
2017 1260 2017-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/244/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Krępna
2017 1259 2017-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/226/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Miedziana – 2
2017 1251 2017-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/324/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą
2017 1052 2017-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.20.2017.KB Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr 626/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
2017 1050 2017-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.18.2017.KB Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr 624/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska
2017 1051 2017-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.19.2017.KB Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr 625/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rychnów
2017 1048 2017-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.16.2017.KB Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie stwierdenia nieważności w całości uchwały nr 622/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Igłowice
2017 1049 2017-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.17.2017.KB Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr 623/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baldwinowice
2017 1047 2017-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.15.2017.KB Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr 621/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Woskowice Małe
2017 1046 2017-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.14.2017.KB Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr 620/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smarchowice Śląskie
2017 917 2017-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/522/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Stefana Czarnieckiego i Baligrodzkiej
2017 853 2017-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/226/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w mieście Głogówek
2017 834 2017-03-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.13.2017.KB Wojewody Opolskiego z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 604/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuszyna i Brzezinka
2017 833 2017-03-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.12.2017.KB Wojewody Opolskiego z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 603/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kowalowice
2017 832 2017-03-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.11.2017.KB Wojewody Opolskiego z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr 602/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów
2017 823 2017-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 626/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
2017 822 2017-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 625/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rychnów
2017 821 2017-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 624/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska
2017 820 2017-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 623/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baldwinowice
2017 819 2017-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 622/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Igłowice
2017 818 2017-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 621/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Woskowice Małe
2017 817 2017-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 620/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smarchowice Śląskie
2017 816 2017-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/308/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice (w rejonie ulic Ks. Koziołka, Górnej, Żeromskiego, Chrobrego)
2017 813 2017-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/237/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulic: Dobrodzieńskiej i Wachowskiej
2017 796 2017-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/216/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grodziec
2017 793 2017-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/307/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Limanowskiego w Krapkowicach
2017 792 2017-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/306/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła autostradowego w Dąbrówce Górnej
2017 633 2017-03-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.8.2017.AD Wojewody Opolskiego z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXXI/479/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Wolności, Kolejowej, Józefa Bema i Piastowskiej
2017 533 2017-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 604/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuszyna i Brzezinka
2017 532 2017-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 603/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kowalowice
2017 531 2017-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 602/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów
2017 530 2017-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/213/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice
2017 487 2017-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/273/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta obejmującego Rynek i tereny przyległe zawarte między rzeką Białą Głuchołaską, a ulicami Władysława Sikorskiego, Bohaterów Warszawy, Marii Curie – Skłodowskiej w Głuchołazach
2017 475 2017-02-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.4.2017.KB Wojewody Opolskiego z dnia 1 lutego 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały nr XXIII/287/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą
2017 474 2017-02-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.31.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXIV/155/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa
2017 473 2017-02-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.30.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXV/194/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI-4
2017 472 2017-02-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.29.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXV/193/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CZARNOWĄSY-2
2017 409 2017-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/479/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Wolności, Kolejowej, Józefa Bema i Piastowskiej
2017 326 2017-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/152/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś
2017 255 2017-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/167/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Obozowej w Łambinowicach
2017 210 2017-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/287/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą
2017 209 2017-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/286/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogów Opolski i Dąbrówka Górna (przysiółek Posiłek)
2017 153 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/208/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Starowice Dolne
2017 152 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/207/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Młodoszowice
2017 140 2017-01-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.23.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr 533/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
2017 139 2017-01-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.20.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXVIII/148/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tułowice w rejonie cmentarzy zlokalizowanych we wsi Tułowice
2017 138 2017-01-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.19.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXIV/206/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszary w granicach administracyjnych miasta Głubczyce
2017 79 2017-01-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.14.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXI/223/2016 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary w obrębach: Ciecierzyn, Gołkowice, Proślice, Sarnów, Byczyna, Roszkowice
2017 78 2017-01-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.13.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXI/222/2016 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Byczyna, Biskupice i Paruszowice
2017 77 2017-01-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.12.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXI/221/2016 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębów geodezyjnych Jakubowie, Proślice, Biskupice, Kochłowice w gminie Byczyna
2017 76 2017-01-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.10.2016.AD Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXII/169/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki
2017 44 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/189/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Gracze
2017 41 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.142.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chmielowice - Żerkowice
2016 2890 2016-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
2016 2884 2016-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/155/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa
2016 2850 2016-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 533/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
2016 2846 2016-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/194/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI-4
2016 2845 2016-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/193/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CZARNOWĄSY-2
2016 2770 2016-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/148/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tułowice w rejonie cmentarzy zlokalizowanych we wsi Tułowice
2016 2746 2016-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/196/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu przy ul. Wrocławskiej w Grodkowie
2016 2745 2016-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/195/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu wsi Wojsław
2016 2726 2016-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/247/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów wsi Kantorowice oraz Nowej Wsi Małej na południe od drogi nr 458 Obórki - Lewin Brzeski
2016 2731 2016-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 535/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barzyna
2016 2730 2016-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 534/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Folwark
2016 2725 2016-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/289/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka – część południowa
2016 2697 2016-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/660/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pl. Ignacego Daszyńskiego w Opolu
2016 2612 2016-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/171/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Krzywiczyny.
2016 2599 2016-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/206/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszary w granicach administracyjnych miasta Głubczyce
2016 2581 2016-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/659/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Andrzeja Struga oraz Świętego Jacka w Opolu
2016 2580 2016-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/658/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Doliny Olszynki w Opolu
2016 2554 2016-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/223/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary w obrębach: Ciecierzyn, Gołkowice, Proślice, Sarnów, Byczyna, Roszkowice
2016 2553 2016-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/222/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Byczyna, Biskupice i Paruszowice
2016 2552 2016-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/221/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębów geodezyjnych Jakubowice, Proślice, Biskupice, Kochłowice w gminie Byczyna
2016 2481 2016-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/169/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki
2016 2445 2016-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/308/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle, w części dotyczącej jednostki planistycznej Rogi oznaczonej symbolem jednostki A
2016 2421 2016-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/616/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IVc” w Opolu
2016 2420 2016-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/615/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy W. Korfantego w Opolu
2016 2418 2016-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/137/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka Łubniańska
2016 2417 2016-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/272/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Smardy Górne
2016 2416 2016-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/271/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Smardy Dolne
2016 2408 2016-11-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.58.2016.AD Wojewody Opolskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXI/132/16 rady Gminy Łubniany z dnia 26 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa
2016 2242 2016-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/174/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Tarnów Opolski – Wschód” w granicach gminy Tarnów Opolski
2016 2229 2016-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/189/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszary w granicach administracyjnych miasta Głubczyce
2016 2220 2016-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/187/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
2016 2172 2016-10-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/360/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Adama Asnyka, Racławickiej i Mazowieckiej
2016 2166 2016-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/574/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Malinka I” w Opolu
2016 2165 2016-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/230/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Lewin Brzeski
2016 2143 2016-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/196/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulic: Leśnej, Rolniczej, Targowej, Sienkiewicza, Gorzowskiej i Sosnowej
2016 2131 2016-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/251/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Kuniów
2016 2110 2016-10-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.57.2016.AD Wojewody Opolskiego z dnia 12 października 2016 r. stwierdzające nieważność części uchwały nr XIV/108/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zębowice
2016 2104 2016-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/132/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa
2016 2099 2016-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII.160.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzelice
2016 2053 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 269/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Folwark, Jastrzębie
2016 1923 2016-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/108/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zębowice
2016 1859 2016-09-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.54.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XIX/163/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój