Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 32

Słowa kluczowe: herby, flagi, pieczęcie, odznaczenia, logo

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3469 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/112/2019 Rady Gminy Walce z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Walce”
2019 3160 2019-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/153/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 września 2019 r. zmieniającej uchwałe w sprawie Tytułu Honorowego ,,Zasłużony dla Miasta Kędzierzyn-Koźle”
2019 3101 2019-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/95/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania i pozbawiania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Lewin Brzeski”
2019 3100 2019-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/93/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 września 2019 r. w sprawie regulaminu zasad i używania symboli Gminy Lewin Brzeski oraz insygniów organów Gminy Lewin Brzeski
2019 3080 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/97/2019 Rady Gminy Walce z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu nadawania tytułu „ Honorowy Obywatel Gminy Walce”
2019 2230 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.67.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Izbicko” i „Zasłużony dla Gminy Izbicko”
2019 1917 2019-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/51/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Zawadzkie" i "Zasłużony dla Gminy Zawadzkie"
2019 1696 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/63/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sztandaru Gminy Olesno
2019 1695 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/62/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie herbu i flagi Gminy Olesno
2019 1598 2019-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/104/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Głogówek”
2019 1597 2019-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/103/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Głogówek” oraz przyjęcia zasad i trybu nadania tego tytułu
2018 3600 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 14 grudnia 2018 r. zmianiająca uchwałę w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego oraz ustalenia jej wzoru oraz zasad trybu jej nadawania i sposobu noszenia
2018 2944 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/451/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie sztandaru Gminy Olesno
2018 2773 2018-10-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.118.2018.AR Wojewody Opolskiego z dnia 5 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLII/386/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia pamiątkowej statuetki „Zasłużony dla Gminy Grodków”
2018 2636 2018-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/375/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustanowienia znaku graficznego (logo) Powiatu Prudnickiego oraz określenia zasad jego wykorzystania
2018 2528 2018-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/386/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia pamiątkowej statuetki "Zasłużony dla Gminy Grodków"
2018 2495 2018-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/365/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/291/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Prudnickiego
2018 2415 2018-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/456/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ustanowienia insygnium Województwa Opolskiego w postaci laski Przewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego
2018 2124 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/273/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Tułowice” i „Zasłużony dla Gminy Tułowice”
2018 1767 2018-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/268/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Tułowice” i „Zasłużony dla Gminy Tułowice
2017 3254 2017-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/291/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Prudnickiego
2017 1559 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.176.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia tytułów Honorowy Obywatel Gminy Komprachcice i Zasłużony dla Gminy Komprachcice oraz ustalenia regulaminu nadawania tych tytułów
2016 2307 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.136.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Izbicko” i „Zasłużony dla Gminy Izbicko”
2016 1914 2016-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/182/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zasad używania herbu i logo miasta Olesna
2016 1374 2016-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 128/XVII/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia flagi
2016 1068 2016-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/152/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu nadania oraz pozbawienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Paczków”
2016 1044 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/205/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Krapkowice
2016 813 2016-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 108/XV/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Praszki"
2016 808 2016-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/168/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia symboli Gminy Byczyna
2016 275 2016-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/116/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia znaku graficznego - logo Gminy Korfantów oraz zasad jego użytkowania
2009 906 2009-07-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/224/09 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Powiatu Prudnickiego
2009 72 2009-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/118/08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu używania herbu i flagi Powiatu Opolskiego