Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 49

Słowa kluczowe: regulaminy

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 2446 2018-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVII/1277/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zwiedzania Zamku Górnego
2010 1563 2010-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/454/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz obliczania i przyznawania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głubczyce.
2010 1180 2010-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/318/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień
2010 1112 2010-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr L/384/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Zdzieszowicach
2010 928 2010-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/214/10 Rady Gminy Murów z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzaniu ścieków
2010 463 2010-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/418/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania Stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego dla uczniów/ słuchaczy/ studentów/doktorantów
2010 429 2010-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/360/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także stopień podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2010 218 2010-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/238/09 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia a także kryterium i tryb przyznawania nagród
2010 67 2010-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/348/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/338/05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego w Głubczycach
2010 42 2010-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/720/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik
2010 44 2010-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/760/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik
2009 1776 2009-12-29 UCHWAŁA Uchwała nr 276/XXXIII/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 204/XXVII/2005 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Praszka
2009 1736 2009-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/600/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu dodatku za wysługę lat dla nauczycieli
2009 1689 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/300/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/270/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany w załącznikach nr 1, 2, 3 do uchwały Nr XLI/252/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminów dofinansowania w formie dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów montażu instalacji solarnych, modernizacji źródła ciepła oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olesno
2009 1525 2009-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/516/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 7 września 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania dotacji na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2009 1526 2009-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/531/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2009 1528 2009-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/189/09 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 października 2009 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Nr IX/53/07 z dnia 27 września 2007r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łambinowice.
2009 1434 2009-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/529/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Kędzierzyn - Koźle
2009 1367 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/261/09 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2009 1359 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/202/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2009 1365 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/253/09 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2009 1399 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/229/2009 Rady Gminy Popielów z dnia 22 października 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 1379 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/235/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko - Orlik 2012”
2009 1378 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/234/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie regulaminu korzystania ze Skateparku na terenie Gminy Otmuchów
2009 1362 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/192/09 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 września 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jemielnica
2009 1380 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/236/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie regulaminu korzystania z plenerowych urządzeń siłowych na terenie Gminy Otmuchów
2009 1345 2009-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/310/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lewin Brzeski
2009 1342 2009-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/301/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 września 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z parków na terenie Głuchołaz
2009 1331 2009-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 151/XXVII/2009 Rady Gminy Radłów z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radłów
2009 1265 2009-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/279/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Prószków
2009 1112 2009-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/240/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Strzeleczki
2009 1113 2009-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/262/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Strzeleczki
2009 1111 2009-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/618/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 12 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Prudnik
2009 1008 2009-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/296/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz innych pozyskanych środków zewnętrznych osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków i obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Lewin Brzeski
2009 1010 2009-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/252/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminów dofinansowania w formie dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów montażu instalacji solarnych, modernizacji źródła ciepła oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olesno
2009 896 2009-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/306/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Strzelce Opolskie
2009 683 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/150/09 Rady Gminy Kamiennik z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, za wysługę lat a także warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli
2009 700 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/207/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli
2009 662 2009-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/232/09 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2009 651 2009-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/194/2009 Rady Gminy Popielów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określajacego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2009 647 2009-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/150/09 Rady Gminy Domaszowice z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz innych składników wynagradzania, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w roku 2009 – w drodze regulaminu
2009 646 2009-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/244/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2009 584 2009-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/319/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania Stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego dla uczniów/słuchaczy/studentów
2009 529 2009-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/237/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/55/07 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice
2009 390 2009-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/246/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia na 2009 rok regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli
2009 388 2009-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/243/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/154/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 marca 2008r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Głubczycach do kosztów związanych z demontażem konstrukcji budowlanych zawierających azbest dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych
2009 329 2009-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/265/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Nagradzania Uczniów Uzdolnionych
2009 169 2009-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 115/XXI/2008 Rady Gminy Radłów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radłów na rok 2009
2009 33 2009-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/146/2008 Rady Gminy Turawa z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu zachowań nad Jeziorami Turawskimi i akwenami wodnymi na terenie Gminy Turawa” stanowiących własność Gminy Turawa