Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 996

Słowa kluczowe: pomoc społeczna

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3491 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/89/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 października 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 3461 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr X/80/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/200/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2019 3450 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/90/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 października 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 3445 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/90/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 października 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym
2019 3374 2019-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.83.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 3344 2019-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 149/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 843/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 3343 2019-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 148/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 827/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2019 3329 2019-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/90/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 3323 2019-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/159/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.
2019 3318 2019-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/65/19 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę nr XXV/166/17 z dnia 1 czerwca 2017r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 3309 2019-10-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/84/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 15 października 2019 r. w sprawie przyjęcia programu pn. „Bezpłatny dojazd dla seniora Gminy Rudniki”
2019 3258 2019-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/367/06 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 lipca 2006r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Olesno
2019 3220 2019-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/63/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 3 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych w ramach gminnego programu osłonowego Gminy Tułowice "Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2019 3204 2019-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/79/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Namysłowie
2019 3196 2019-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/245/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia w Klubie Senior+ oraz określenia zasad uczestnictwa seniorów w zajęciach oferowanych przez placówkę "Senior+"
2019 3195 2019-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/244/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 3139 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/329/19 Rady Miasta Opola z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu
2019 3082 2019-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.61.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 3020 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/65/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania
2019 2960 2019-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.97.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23 września 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 2936 2019-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/89/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej sprawienia pogrzebu przez Gminę Dobrodzień.
2019 2916 2019-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.60.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 13 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2019 2865 2019-09-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/86/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 6 września 2019 r. w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach
2019 2856 2019-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr X/92/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 9 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych w ramach gminnego programu osłonowego Gminy Bierawa „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2019 2855 2019-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr X/89/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 9 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej sprawiania pogrzebu przez Gminę Bierawa
2019 2818 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/81/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu
2019 2817 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/80/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2019 2816 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/79/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 2739 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.84.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu w części lub całości, będące w zakresie zadań własnych gminy
2019 2728 2019-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/200/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/590/06 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Kluczbork
2019 2723 2019-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/77/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIX/398/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Zawadzkie
2019 2645 2019-08-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/41/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zębowice
2019 2549 2019-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 110/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Namysłów
2019 2548 2019-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 109/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2019 2509 2019-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X/89/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Korfantowie
2019 2500 2019-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/41/19 Rady Gminy Turawa z dnia 16 lipca 2019 r. uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XX/120/2016 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z  wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z  zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2019 2414 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/168/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/803/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 2342 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X/78/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zapewnienia dowozu związanego ze świadczeniem usług dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób z  zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Lasowice Wielkie
2019 2257 2019-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/53/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Leśnica
2019 2253 2019-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/124/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2019 2235 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach
2019 2213 2019-06-27 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Wojewody Opolskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia rejestrów domów pomocy społecznej oraz jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim
2019 2208 2019-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim
2019 2197 2019-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 2169 2019-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.71.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy pod nazwą „ Dom Seniora”, będącego jednostką organizacyjną pomocy społecznej i włączenia go w struktury Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe oraz zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe
2019 2136 2019-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/75/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie
2019 2101 2019-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2019 2063 2019-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/43/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach
2019 2009 2019-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X.47.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2019 2008 2019-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X.46.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Komprachcice
2019 1996 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 85/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 784/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2019 1986 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.34.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2019 1981 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/80/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Baborowie
2019 1938 2019-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/44/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Leśnica
2019 1937 2019-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/43/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym
2019 1936 2019-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/42/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy
2019 1871 2019-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/40/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 1822 2019-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skarbimierzu
2019 1802 2019-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/93/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym utworzonym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku
2019 1785 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/82/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie
2019 1754 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/40/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym
2019 1753 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/39/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku
2019 1708 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Namysłowie
2019 1722 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/70/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/55/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy Łambinowice w ośrodkach wsparcia
2019 1675 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/47/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Grodków
2019 1674 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 1672 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2019 1611 2019-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/65/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/48/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2019 1612 2019-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
2019 1610 2019-04-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.48.2019.CW Wojewody Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VI/55/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy Łambinowice w ośrodkach wsparcia
2019 1536 2019-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/85/19 Rady Gminy Branice z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Branicach
2019 1513 2019-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 1462 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1461 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1394 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy Łambinowice w ośrodkach wsparcia.
2019 1343 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/63/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
2019 1319 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/100/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2019 1305 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Namysłowie
2019 1297 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/41/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Reńska Wieś nr IV/31/19 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi
2019 1243 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.33.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach
2019 1199 2019-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Korfantów
2019 1186 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V.31.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 marca 2019 r. o zmianie uchwały Nr II.12.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1172 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2019 1171 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gogolinie
2019 1167 2019-03-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr AO.120.40.2019 Starosty Krapkowickiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach
2019 1106 2019-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr V/49/2019 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
2019 1107 2019-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr V/51/2019 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Kluczborku
2019 1101 2019-03-22 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR-I.0050.183.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie ustalenia na 2019 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym w Opolu przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi Prowincja Katowicka
2019 1084 2019-03-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.I.OO50.41.2019 Burmistrza Gogolina z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Spokojnej Starości "Święta Barbara" w Kamionku
2019 1074 2019-03-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 23/2019 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
2019 1061 2019-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/49/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2019 1020 2019-03-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.120.6.2019 Starosty Kluczborskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w powiecie kluczborskim
2019 1000 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/46/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
2019 940 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/113/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/74/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 941 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/114/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2019 902 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności a pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym
2019 880 2019-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.21.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach
2019 866 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/40/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie
2019 844 2019-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/48/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2019 808 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 803 2019-02-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR-I.0050.133.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia na 2019 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
2019 790 2019-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 50/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
2019 775 2019-02-25 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 15/2019 Starosty Prudnickiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Grabienie w 2019 r.
2019 748 2019-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 29/V/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 749 2019-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 30/V/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 740 2019-02-20 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 7/2019 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim
2019 724 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/36/2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 685 2019-02-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 6/2019 Starosty Strzeleckiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w 2019 roku
2019 669 2019-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/19/19 Rady Gminy Turawa z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków okresowych oraz celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu
2019 668 2019-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/18/19 Rady Gminy Turawa z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 667 2019-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/17/19 Rady Gminy Turawa z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2019 663 2019-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach dożywiania dzieci z Gminy Otmuchów uczęszczających do żłobków, przedszkoli i szkół
2019 661 2019-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/283/06 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 626 2019-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/30/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 623 2019-02-11 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 8/2019 Starosty Nyskiego z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Nyskiego w 2019 roku
2019 617 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/52/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Strzelce Opolskie
2019 616 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 531 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób i rodzin w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019 – 2023
2019 533 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/31/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi
2019 532 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielonej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu ,, Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019 -2023
2019 535 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/34/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2019 513 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/36/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
2019 512 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/35/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania
2019 477 2019-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr III/39/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/245/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 476 2019-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr III/38/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych pomocą społeczną w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 475 2019-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr III/37/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
2019 469 2019-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/30/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/142/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2019 451 2019-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr V/74/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 452 2019-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr V/75/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2019 448 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.33.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym
2019 447 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.32.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe
2019 413 2019-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/31/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 412 2019-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/30/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 411 2019-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/47/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 396 2019-01-30 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.120.3.2019 Starosty Oleskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.120.1.2019 Starosty Oleskiego z dnia 21 stycznia 2019 roku dotyczącego ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Radawiu i Domu Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich w 2019 roku
2019 395 2019-01-30 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 4/2019 Starosty Strzeleckiego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem prowadzonego przez Prowincję Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu w 2019 roku
2019 394 2019-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/38/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie Senior+
2019 346 2019-01-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 5/2019 Starosty Prudnickiego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w 2019 r.
2019 345 2019-01-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 3/01/2019 Starosty Namysłowskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia w 2019 r. średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „PROMYK” w Kamiennej w Powiecie Namysłowskim
2019 333 2019-01-24 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 7/2019 Starosty Głubczyckiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2019 roku
2019 335 2019-01-24 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 3/2019 Starosty Strzeleckiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy w 2019 roku
2019 334 2019-01-24 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 4/2019 Starosty Prudnickiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w 2019 r.
2019 318 2019-01-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.120.1.2019 Starosty Oleskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Radawiu i Domu Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich w 2019 roku
2019 152 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „ posiłek w domu i w szkole”
2019 151 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V/26/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim programem ”Posiłek w szkole i w domu”
2019 94 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/141/2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania oraz kosztu jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
2019 90 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/23/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania oraz kosztu jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
2019 78 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/32/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 77 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/31/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 74 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 73 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 72 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 70 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w związku z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 71 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w związku z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 69 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 68 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 67 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/33/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 66 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/32/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 65 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/29/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 64 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/28/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 51 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/19/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 50 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/34/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 49 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/33/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023
2019 48 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu”
2019 47 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
2019 45 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 36 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III.10.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 34 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III.31.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” w czasie obowiązywania programu
2019 23 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 22 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 20 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/72/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w Opolu
2018 3744 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/31/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3743 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3741 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3740 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3722 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3721 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3719 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków na posiłki
2018 3725 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych
2018 3715 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3698 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy Zdzieszowice w ośrodkach wsparcia
2018 3694 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III.23.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 3702 2018-12-27 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.120.49.2018 Starosty Opolskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia na 2019 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Opolskiego
2018 3699 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 w formie pieniężnej
2018 3693 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III.22.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023
2018 3692 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2018 3690 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3689 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3685 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3684 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3683 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2018 3680 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 3679 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 3678 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3677 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu rządowego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3675 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3672 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3674 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w zakresie dożywiania przyznane w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3673 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3671 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3666 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
2018 3665 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3663 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/259/05 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane pod warunkiem zwrotu
2018 3664 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kwot dochodów uprawniających do przyznania świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 3649 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3648 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3647 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr II/26/2018 Rady Gminy Walce z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3646 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr II/25/2018 Rady Gminy Walce z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3645 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/18 Rady Gminy Turawa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 3644 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3643 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023
2018 3642 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3641 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3639 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023
2018 3638 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 3635 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III.16.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3634 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III.15.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3632 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III.12.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kwot dochodów uprawniających do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3631 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III.11.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3609 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3608 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3626 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 3625 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywieniowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
2018 3624 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”
2018 3622 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr II/21/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/245/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 3618 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 14/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej
2018 3617 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 13/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 3613 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku , pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3612 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności świadczenia rzeczowego w formie artykułów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023
2018 3588 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/18 Rady Gminy Branice z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu”
2018 3587 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/18 Rady Gminy Branice z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
2018 3586 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
2018 3585 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr II/11/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
2018 3563 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu”
2018 3562 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
2018 3580 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
2018 3579 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych pomocą społeczną w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 3573 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/6/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3570 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr II/22/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3569 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr II/21/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach dożywiania dzieci z Gminy Otmuchów w wieku od lat trzech uczęszczających do placówek opiekuńczych, przedszkoli i szkół
2018 3568 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 3515 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3514 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3513 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr II/23/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” w formie pieniężnej
2018 3512 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr II/22/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3508 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3507 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr II/24/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3506 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr II/23/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3504 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr II.20.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
2018 3498 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2018 3488 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr II/30/18 Rady Miasta Opola z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 − 2023
2018 3487 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr II/29/18 Rady Miasta Opola z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 − 2023
2018 3478 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3477 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3470 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II.13.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały Nr VII/84/04 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy
2018 3469 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II.12.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3463 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023
2018 3462 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023
2018 3457 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 11/II/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023
2018 3458 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 12/II/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023
2018 3456 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3455 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3452 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3449 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 3443 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3442 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3423 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 3418 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3417 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych pomocą społeczną w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3410 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3409 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3392 2018-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr II.6.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3389 2018-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr II.8.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.78.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2018 3374 2018-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr II/17/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3372 2018-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2018 3373 2018-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr II/16/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3354 2018-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr II.7.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 listopada 2018 r. określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu rządowego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3325 2018-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 listopada 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania
2018 3255 2018-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/539/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2018 3113 2018-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI-376/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 2996 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI.264.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 2986 2018-10-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.148.2018.JP Wojewody Opolskiego z dnia 23 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe nr XLVIII.295.2018 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu w Niezdrowicach
2018 2973 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/256/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
2018 2905 2018-10-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.139.2018.JP Wojewody Opolskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVIII.294.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 2838 2018-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/288/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomych
2018 2813 2018-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/423/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 3 października 2018 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Głubczycach
2018 2812 2018-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/422/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 2811 2018-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/421/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Głubczyce
2018 2743 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/312/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla mieszkańców gminy Dąbrowa
2018 2643 2018-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII.295.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu w Niezdrowicach
2018 2642 2018-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII.294.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 2633 2018-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV.300.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 2553 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/245/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 września 2018 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zębowicach
2018 2554 2018-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/246/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 2335 2018-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/274/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 2314 2018-08-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 843/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2018 2281 2018-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/409/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
2018 2182 2018-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/803/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 2133 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.292.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wilkowie
2018 2046 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LXV/1224/18 Rady Miasta Opola z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2018 2036 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/503/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym
2018 1947 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/319/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 1823 2018-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 827/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 1804 2018-06-19 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Wojewody Opolskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej, rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie opolskim
2018 1800 2018-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/239/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku udzielającym schronienia osobom bezdomnym
2018 1633 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/376/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania
2018 1562 2018-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/398/18 Rady Gminy Branice z dnia 21 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
2018 1560 2018-05-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.40.2018.AR Wojewody Opolskiego z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLII/354/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2018 1531 2018-05-17 UCHWAŁA Uchwała Nr L/259/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 10 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/158/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 1520 2018-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/258/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jemielnicy
2018 1437 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/280/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzeleczkach
2018 1414 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/339/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Głogówku
2018 1399 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/289/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Wołczyn
2018 1384 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr L/746/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Dziennego Domu Pobytu w Nysie im. Jerzego Kozarzewskiego
2018 1340 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/430/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 1324 2018-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr L/454/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 1283 2018-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/390/18 Rady Gminy Branice z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
2018 1116 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/301/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Pokoju
2018 1088 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/419/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Głuchołazach
2018 1078 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/238/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
2018 1010 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/354/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2018 978 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/218/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku udzielającym schronienia osobom bezdomnym
2018 941 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/280/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/238/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 947 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/249/2018 Rady Gminy Murów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/141/2016 Rady Gminy Murów z dnia 08 września 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat , trybu ich pobierania oraz kosztu jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
2018 933 2018-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/285/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat, jak również trybu ich pobierania
2018 891 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/305/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 867 2018-03-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR-I.0050.195.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia na 2018 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym w Opolu przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi Prowincja Katowicka
2018 866 2018-03-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 21/2018 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 12/2018 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim (zmienionego zarządzeniem nr 20/2018 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 23 marca 2018 roku)
2018 848 2018-03-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 20/2018 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 12/2018 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
2018 845 2018-03-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR-I.0050.109.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia na 2018 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
2018 822 2018-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/252/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2018 769 2018-03-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 22/2018 Starosty Prudnickiego z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w 2018 r.
2018 760 2018-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/270/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/245/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy przy Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
2018 752 2018-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/199/18 Rady Gminy Turawa z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 745 2018-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/315/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior + ” w Głogówku
2018 743 2018-03-14 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr AO.120.23.2018 Starosty Krapkowickiego z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach
2018 704 2018-03-09 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 11/2018 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
2018 694 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/233/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 674 2018-03-08 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.I.0050.29.2018 Burmistrza Gogolina z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Spokojnej Starości „ Święta Barbara” w Kamionku w roku 2018
2018 596 2018-03-05 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 12/2018 Starosty Kluczborskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w powiecie kluczborskim
2018 593 2018-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/1113/18 Rady Miasta Opola z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w Opolu
2018 589 2018-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 784/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2018 557 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/439/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 533 2018-02-27 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 6/02/2018 Starosty Namysłowskiego z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia w 2018 r. średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „PROMYK” w Kamiennej w Powiecie Namysłowskim
2018 524 2018-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/265/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 523 2018-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/264/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej
2018 511 2018-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/207/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
2018 509 2018-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/374/18 Rady Gminy Branice z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia mieszkańców Gminy Branice
2018 508 2018-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/373/18 Rady Gminy Branice z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/187/09 Rady Gminy Branice z dnia 17 marca 2009 r. dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich pobierania
2018 492 2018-02-16 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 4/2018 Starosty Nyskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Nyskiego w 2018 roku
2018 461 2018-02-13 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 12/2018 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
2018 441 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/261/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
2018 409 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/358/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2018 357 2018-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/276/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2018 320 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/347/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia dla mieszkańców Gminy Zawadzkie świadczeń z tytułu wieloletniego pożycia małżeńskiego
2018 310 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/420/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020”.
2018 309 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/419/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku , świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020”
2018 288 2018-01-31 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 4/2018 Starosty Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w 2018 roku
2018 286 2018-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/256/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych
2018 275 2018-01-30 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.120.3.2018 Starosty Oleskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Radawiu i Domu Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku w Borkach Wielkich na 2018 rok
2018 271 2018-01-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 2/2018 Starosty Strzeleckiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy w 2018 roku
2018 269 2018-01-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 7/2018 Starosty Głubczyckiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2018 roku
2018 257 2018-01-25 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 1/2018 Starosty Strzeleckiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem prowadzonego przez Prowincję Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu w 2018 roku
2018 241 2018-01-22 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 6/2018 Starosty Prudnickiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w 2018 r.
2018 240 2018-01-22 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 5/2018 Starosty Prudnickiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w 2018 r.
2018 218 2018-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/172/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/116/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Polskiej Cerekwi
2018 128 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII-303/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2018 129 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII-304/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2018 105 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII.214.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.78.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2018 100 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/315/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 98 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII 277.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
2018 94 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/251/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 grudnia 2017 r. ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Strzeleczki
2018 79 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 765/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Namysłowie
2018 75 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/ 252 /2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach udzielającym schronienia osobom bezdomnym
2017 3363 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/344/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/229/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania
2017 3356 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/280/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w schronisku dla osób bezdomnych
2017 3349 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/420/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2017 3345 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/269/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku udzielającym schronienia osobom bezdomnym.
2017 3344 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/250/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/142/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2017 3280 2017-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/226/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 3284 2017-12-22 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.120.63.2017 Starosty Opolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia na 2018 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Opolskiego.
2017 3277 2017-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/242/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
2017 3271 2017-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/332/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 3166 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/200/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/200/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2017 3154 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/292/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
2017 3076 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 754/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2017 3067 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.209.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 3054 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.178.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2017 3036 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/338/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
2017 3026 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/212/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania oraz kosztu jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
2017 2950 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/365/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 2958 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/191/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2017 2947 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/245/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy przy Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
2017 2899 2017-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/412/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym
2017 2895 2017-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/333/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania
2017 2772 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/238/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 2771 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/237/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy – usługi, zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc rzeczowa i zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie
2017 2307 2017-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/617/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 2295 2017-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/432/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 2235 2017-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/926/17 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2017 2211 2017-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/224/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym utworzonym przy placówce opiekuńczo-wychowawczej w Turawie
2017 2069 2017-08-01 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 43/2017 Starosty Strzeleckiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 2/2017 Starosty Strzeleckiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem prowadzonego przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu w 2017 roku
2017 1889 2017-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/199/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach
2017 1746 2017-06-29 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Wojewody Opolskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie rejestru domów pomocy społecznej, rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie opolskim
2017 1744 2017-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 203/XXVIII/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 1682 2017-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/553/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nysie
2017 1630 2017-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/166/17 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2017 1521 2017-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/172/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Skarbimierz
2017 1375 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/205/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 kwietnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2017 1208 2017-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/220/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior - WIGOR” w Niemodlinie
2017 1161 2017-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/197/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/142/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2017 1125 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.211.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2017 1097 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/337/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2017 988 2017-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/191/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc rzeczowa i zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie.
2017 961 2017-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/168/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 949 2017-03-30 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 16/2017 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w powiecie brzeskim
2017 931 2017-03-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 9/03/2017 Starosty Namysłowskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia w 2017 r. średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „PROMYK” w Kamiennej w Powiecie Namysłowskim
2017 899 2017-03-24 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR-I.0050.130.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ustalenia na 2017 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
2017 867 2017-03-22 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.I.0050.48.2017 Burmistrza Gogolina z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Spokojnej Starości „Święta Barbara” w Kamionku w roku 2017
2017 849 2017-03-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 22/2017 Starosty Prudnickiego z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w Grabinie w 2017 r.
2017 828 2017-03-16 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 12/2017 Starosty Kluczborskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w powiecie kluczborskim
2017 827 2017-03-16 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 12/2017 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
2017 781 2017-03-13 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr AO.120.35.2017 Starosty Krapkowickiego z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach
2017 764 2017-03-10 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 10/2017 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
2017 733 2017-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.160.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2017 588 2017-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/250/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 585 2017-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/245/17 Rady Gminy Branice z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/187/09 Rady Gminy Branice z dnia 17 marca 2009 r. dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich pobierania
2017 581 2017-02-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 5/2017 Starosty Strzeleckiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w 2017 roku
2017 580 2017-02-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 3/2/2017 Starosty Namysłowskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia w 2017 r. średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Namysłowskim
2017 502 2017-02-14 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 10/2017 Starosty Prudnickiego z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w 2017 r.
2017 458 2017-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/229/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2017 443 2017-02-08 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 8/2017 Starosty Prudnickiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku rzeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Głogówku w 2017 roku
2017 441 2017-02-08 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.120.2.2017 Starosty Oleskiego z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Radawiu i Domu Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku w Borkach Wielkich na 2017 rok
2017 440 2017-02-08 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 2/2017 Starosty Nyskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Nyskiego w 2017 roku
2017 359 2017-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/209/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Brzeskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym dla ofiar przemocy w rodzinie
2017 338 2017-01-31 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 3/2017 Starosty Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy w 2017 roku
2017 332 2017-01-30 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 5/2017 Starosty Głubczyckiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2017 roku
2017 317 2017-01-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 2/2017 Starosty Strzeleckiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem prowadzonego przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu w 2017 roku
2017 282 2017-01-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 1/2017 Starosty Prudnickiego z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej - Ośrodku Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich w 2017 r.
2017 212 2017-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/116/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior- WIGOR” w Polskiej Cerekwi
2017 179 2017-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/348/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2017 178 2017-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/347/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla osób z zespołem otępiennym, funkcjonującym w ramach Domu Dziennego Pobytu Nr 3 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
2017 160 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/270/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2017 135 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/151/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/200/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2017 85 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XX-213/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2017 84 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XX-212/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2016 2885 2016-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/192/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior-Wigor" w Niemodlinie
2016 2852 2016-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/203/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zasad przyznawania, odpłatności i trybu pobierania opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane przez Ośrodek Integracji i Pomocy Społęcznej w Ozimku oraz zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z tych opłat
2016 2830 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/200/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020" w formie pieniężnej
2016 2829 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/199/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2016 2797 2016-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/141/16 Rady Gminy Turawa z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020"
2016 2798 2016-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/142/16 Rady Gminy Turawa z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2016 2793 2016-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/273/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020”.
2016 2792 2016-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/272/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku , świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020”
2016 2781 2016-12-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.120.34.2016 Starosty Opolskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia na 2017 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Opolskiego
2016 2689 2016-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.127.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX.141.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2016 2672 2016-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/198/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 października 2015 roku NR XII/83/2015 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2016 2661 2016-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/158/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 2620 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/183/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
2016 2610 2016-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/127/16 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
2016 2547 2016-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/191/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym dla ofiar przemocy w rodzinie
2016 2535 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/673/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2016 2511 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/230/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania
2016 2316 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/622/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 2226 2016-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/154/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/159/2005 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 7 lipca 2005 roku w sprawie organizacji i zasad odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz w mieszkaniu chronionym
2016 2214 2016-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/192/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2016 2191 2016-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/120/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 21 października 2016 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2016 2125 2016-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.129.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2016 2093 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/153/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020
2016 2014 2016-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/196/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 września 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2016 1957 2016-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.110.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 22 września 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020
2016 1917 2016-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/136/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 14 września 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2016 1906 2016-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/141/2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat , trybu ich pobierania oraz kosztu jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
2016 1852 2016-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/167/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Rady Miejskiej w Otmuchowie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach dożywiania dzieci w gminnych szkołach
2016 1851 2016-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/165/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 7 września 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2016 1850 2016-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/164/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 7 września 2016 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2016 1770 2016-08-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/142/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2016 1508 2016-07-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.13.2016.AP Wojewody Opolskiego z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XX/156/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2016 1495 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/99/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” w formie pieniężnej
2016 1494 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/98/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2016 1482 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/166/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2016 1481 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/165/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt i wyżywienie w Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach
2016 1453 2016-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/164/2016 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2016 1415 2016-06-30 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Wojewody Opolskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej, rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe w województwie opolskim
2016 1221 2016-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/156/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2016 1220 2016-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/155/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt i wyżywienie w Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach
2016 1036 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/152/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej
2016 1035 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/151/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2016 909 2016-04-14 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.I-0050-143.2016 Prezydenta Miasta Opola z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie ustalenia na 2016 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
2016 866 2016-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/125/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski
2016 798 2016-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/115/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2016 738 2016-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/90/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarbimierz
2016 723 2016-03-30 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 7/03/2016 Starosty Namysłowskiego z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia w 2016 r. średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „PROMYK” w Kamiennej w Powiecie Namysłowskim
2016 658 2016-03-22 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 10/2016 Starosty Kluczborskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w powiecie kluczborskim
2016 652 2016-03-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 23/2016 Starosty Prudnickiego z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Grabinie w 2016 r.
2016 641 2016-03-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr AO.120.19.2016 Starosty Krapkowickiego z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach
2016 639 2016-03-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 15/2016 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
2016 621 2016-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/106/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłatności jak również trybu ich pobierania
2016 547 2016-03-04 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 12/2016 Starosty Strzeleckiego z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w 2016 roku
2016 471 2016-02-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.I.0050.23.2016 Burmistrza Gogolina z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Spokojnej Starości "Święta Barbara" w Kamionku w roku 2016