Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 2150

Słowa kluczowe: utrzymanie czystości i porządku

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2845 2019-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/131/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 2 września 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Brzeg.
2019 2836 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/266/19 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola
2019 2821 2019-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/121/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2589 2019-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/100/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baborów”
2019 2576 2019-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/102/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ceny za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych
2019 2575 2019-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/101/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 2570 2019-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/46/19 Rady Gminy Turawa z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/37/19 Rady Gminy Turawa z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa
2019 2517 2019-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/138/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Racławicach Śląskich.
2019 2499 2019-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/38/19 Rady Gminy Turawa z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2498 2019-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/37/19 Rady Gminy Turawa z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa
2019 2458 2019-07-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.70.2019.JP Wojewody Opolskiego z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr LXVII/2/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2393 2019-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/70/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2368 2019-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/59/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 2367 2019-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/58/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2019 2314 2019-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Pokój oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 2281 2019-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.59.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 2256 2019-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.59.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2246 2019-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/77/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej stawki
2019 2239 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/58/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2019 2224 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr X/135/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomosci za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych
2019 2207 2019-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/64/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/49/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 maja 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie Gminy Ozimek oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 2158 2019-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/56/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 2151 2019-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/76/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 17 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 2152 2019-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 2115 2019-06-17 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. o sprostowaniu błędu
2019 2087 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVII/3/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/102/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 2088 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVII/4/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 2086 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVII/2/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2085 2019-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LXVII/1/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminngo "Czysty Region"
2019 2054 2019-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/71/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/30/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2019 2062 2019-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/118/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2061 2019-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/117/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLV/372/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania
2019 2052 2019-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr X/95/19 Rady Gminy Branice z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 2053 2019-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr X/96/19 Rady Gminy Branice z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Branice
2019 2041 2019-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/72/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łambinowice Nr XXII/167/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 1987 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.36.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1965 2019-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/95/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2019 1950 2019-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr X/111/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XV/117/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 1912 2019-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/49/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie Gminy Ozimek oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 1870 2019-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/48/2019 Rady Gminy Łubniany z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 1851 2019-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/47/2019 Rady Gminy Łubniany z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2019 1850 2019-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/46/2019 Rady Gminy Łubniany z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 1840 2019-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.43.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym
2019 1761 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały Nr XVIII/79/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 1757 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/148/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik
2019 1724 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2019 1723 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/61/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 1727 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Pokój
2019 1684 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/105/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/145/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 1683 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/104/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1682 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/103/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kietrz
2019 1680 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/101/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1633 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/87/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na trerenie Gminy Głuchołazy
2019 1614 2019-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/68/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/506/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1448 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/148/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2019 1380 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/275/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Świerczów
2019 1366 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/122/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie w zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 1367 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/123/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 1365 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/121/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2019 1337 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/80/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLV/372/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania
2019 1331 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 41/VI/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radłów
2019 1330 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 40/VI/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1318 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/90/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 1285 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V.26.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Domaszowice
2019 1275 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V.58.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Biała poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1301 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/348/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie
2019 1258 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/79/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie wywozu i  utylizacji nieczystości komunalnych
2019 1235 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/104/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1233 2019-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/52/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1189 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/34/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2019 1187 2019-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V.33.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wilków
2019 1150 2019-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/38/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/70/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1097 2019-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkaso
2019 1079 2019-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/42/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowej usługi świadczonej przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jemielnica oraz dodatkowej opłaty ponoszonej z tego tytułu
2019 1065 2019-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/41/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 1049 2019-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/46/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łambinowice Nr XXII/167/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 1034 2019-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/115/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola
2019 971 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/40/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 927 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/95/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głubczyce
2019 953 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/114/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 952 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/113/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola
2019 951 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/112/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Opola nr LVIII/1136/18 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału obszaru Miasta Opola na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2019 942 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 930 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/98/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2019 929 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/97/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 928 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/96/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 907 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 912 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/47/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 lutego 2019 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 911 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/46/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 lutego 2019 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 910 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 lutego 2019 r. w przedmiocie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 901 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/45/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2019 873 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/64/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie wywozu i  utylizacji nieczystości komunalnych
2019 872 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/63/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług oraz stawek świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2019 861 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 843 2019-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/47/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 817 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/45/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/228/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 828 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia
2019 818 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/46/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2019 765 2019-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/31/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Cisek
2019 714 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 13 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 699 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/27/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę nr III/22/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 665 2019-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz ustalenia sposobu obliczania tej opłaty
2019 629 2019-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/65/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 612 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 593 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 586 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.45.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała
2019 538 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 537 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/25/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2019 520 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/35/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 519 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/34/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzów Śląski
2019 508 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/47/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2019 495 2019-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 488 2019-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/46/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Racławicach Śląskich
2019 329 2019-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr V.19.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV.19.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 216 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/25/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 156 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III.16.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 114 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lewin Brzeski
2019 95 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 92 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/31/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łambinowice Nr XXII/167/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2019 91 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/30/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
2019 89 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/263/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kietrz
2019 88 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/82/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 24 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 17 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/66/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3772 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr II/24/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 3767 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2018 3758 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2018 3762 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 3761 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 3760 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/28/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/644/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa
2018 3745 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie wywozu i  utylizacji nieczystości komunalnych
2018 3723 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3676 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 3596 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Rudniki
2018 3578 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skarbimierz
2018 3577 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 3576 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 3575 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3574 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/8/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudniki
2018 3556 2018-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty
2018 3549 2018-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr III.15.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV.19.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 3526 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3525 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr II/11/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 10 grudnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zawadzkiem do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2018 3519 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Murów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 3509 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXV/243/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości
2018 3461 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2018 3460 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków
2018 3450 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/274/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubsza
2018 3445 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/64/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3438 2018-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnienia w części z  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2018 3424 2018-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 16/III/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
2018 3387 2018-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/8/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3349 2018-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2018 3339 2018-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3338 2018-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2018 3327 2018-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 listopada 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawek tej opłaty
2018 3326 2018-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 listopada 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 3253 2018-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/319/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 15 listopada 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 3241 2018-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/889/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/243/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2018 3237 2018-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/549/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3234 2018-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/546/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 3235 2018-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/547/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2018 3238 2018-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/550/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3236 2018-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/548/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 3176 2018-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/312/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2018 3157 2018-11-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.158.2018.AP Wojewody Opolskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXIV.272.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 października 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3008 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/212/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/82/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałą nr XX/98//2018 Rady Gminy w Świerczowie dnia 29 września 2016 r.
2018 2957 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/536/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 2940 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/504/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2875 2018-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XL.292.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI.261.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Komprachcice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2018 2832 2018-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.272.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 października 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2742 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/310/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2659 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/303/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 września 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2531 2018-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/390/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 2519 2018-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/315/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2018 2504 2018-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/512/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/116/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 11 września 2015 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2503 2018-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/511/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice
2018 2502 2018-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/510/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/506/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2500 2018-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX.274.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2499 2018-09-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX.273.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 września 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice
2018 2362 2018-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/828/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/644/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa
2018 2357 2018-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/506/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2356 2018-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/505/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/116/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2355 2018-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/504/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice
2018 2221 2018-07-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.77.2018.AB Wojewody Opolskiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIX/275/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Masowie
2018 2213 2018-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/382/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2018 2212 2018-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/381/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 2211 2018-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/380/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodków
2018 2149 2018-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/110/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 27 czerwca 2018 r. Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu zmieniająca Uchwałę Nr LIX/93/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region”
2018 2028 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/410/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/217/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 1958 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 304/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2018 1957 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 303/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości
2018 1950 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/275/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Masowie
2018 1949 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/274/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łubniany
2018 1948 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/273/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany
2018 1930 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/271/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Rudniki
2018 1877 2018-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/422/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 21 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lewin Brzeski
2018 1864 2018-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/492/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/182/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2018 1853 2018-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/103/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 1839 2018-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV.281.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ujazd
2018 1829 2018-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/102/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2018 1828 2018-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/98/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/30/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie podziału obszaru gmin- członków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na sektory
2018 1799 2018-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/354/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/312/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 1798 2018-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/353/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/311/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Pakosławice
2018 1789 2018-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/427/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 13 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1776 2018-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/192/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/183/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polska Cerekiew
2018 1740 2018-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/291/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1718 2018-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/414/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 maja 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2018 1717 2018-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/413/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lewin Brzeski i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 1716 2018-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/412/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lewin Brzeski
2018 1697 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.259.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice
2018 1699 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.261.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Komprachcice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2018 1698 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI.260.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 1691 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr L/486/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczbork
2018 1690 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr L/485/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 1650 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/396/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/76/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Byczyna
2018 1649 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/395/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/325/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 1648 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/394/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/326/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna
2018 1627 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 282/XXXV/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2018 1612 2018-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/225/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowiczki
2018 1567 2018-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/408/18 Rady Gminy Branice z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 1566 2018-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/407/18 Rady Gminy Branice z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 1565 2018-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/406/18 Rady Gminy Branice z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice
2018 1564 2018-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/405/18 Rady Gminy Branice z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2018 1563 2018-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/404/18 Rady Gminy Branice z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Branice
2018 1540 2018-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr L/257/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 10 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/143/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2018 1513 2018-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/315/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 7 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/196/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 1512 2018-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/314/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 7 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XII/119/15 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 1511 2018-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/313/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli określonych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2018 1510 2018-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/312/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 1509 2018-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/311/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Pakosławice
2018 1415 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/341/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 1425 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/307/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2018 1424 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/398/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Paczków
2018 1400 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/292/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie wywozu i  utylizacji nieczystości komunalnych
2018 1393 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 281/XXXV/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 1352 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/330/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie Gminy Ozimek oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 1281 2018-04-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/249/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 1273 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/251/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/146/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tułowice
2018 1272 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/250/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/143/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2018 1271 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/248/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/144/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2018 1268 2018-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/274/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1225 2018-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/183/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polska Cerekiew
2018 1145 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/1138/18 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 1144 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/1137/18 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola
2018 1143 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/1136/18 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału obszaru Miasta Opola na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2018 1123 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/372/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomosci i ich zagospodarowania
2018 1124 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/373/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi
2018 1067 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/307/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 1052 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/370/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Byczyna
2018 1045 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.299.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1023 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/255/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łubniany
2018 1022 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/254/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany
2018 1016 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/444/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 896 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/219/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowiczki
2018 894 2018-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/217/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pawłowiczki
2018 782 2018-03-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.12.2018.KN Wojewody Opolskiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważność uchwały Nr 265/XXXIII/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2018 781 2018-03-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.11.2018.KN Wojewody Opolskiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr 263/XXXIII/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 731 2018-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 271/XXXIV/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2018 730 2018-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 270/XXXIV/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości
2018 652 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/261/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/224/2017 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka
2018 670 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/795/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 669 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/794/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik
2018 595 2018-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/301/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Ozimek
2018 594 2018-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/300/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości na terenie Gminy Ozimek
2018 488 2018-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 264/XXXIII/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Praszka
2018 489 2018-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 265/XXXIII/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2018 487 2018-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 263/XXXIII/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 468 2018-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/258/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 12 lutego 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 469 2018-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/260/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2018 359 2018-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/278/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług oraz stawek świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2018 339 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.233.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonywania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
2018 262 2018-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/243/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 247 2018-01-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.1.2018.KN Wojewody Opolskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XLI/348/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie
2018 195 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/93/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region”
2018 191 2018-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/171/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/161/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polska Cerekiew
2018 93 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/250/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2018 92 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/249/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2017 3378 2017-12-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.75.2017.AP Wojewody Opolskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXII/226/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany
2017 3376 2017-12-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Lubrza z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Gminy Lubrza w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3377 2017-12-29 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy Lubrza z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Gminy Lubrza w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza
2017 3373 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/265/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3371 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/348/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie
2017 3343 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/247/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/149/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r. w  sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3340 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/351/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/58/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Byczyna
2017 3328 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/96/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 3327 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/95/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3326 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/94/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/59/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3298 2017-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/264/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołczyn
2017 3281 2017-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/190/17 Rady Gminy Turawa z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2017 3236 2017-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/199/2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3221 2017-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/159/2017 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świerczów
2017 3222 2017-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/160/2017 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 3212 2017-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/250/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łambinowice
2017 3165 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/199/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3164 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/198/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Skarbimierz
2017 3156 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/295/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2017 3155 2017-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/294/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 3094 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/257/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 3095 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/258/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2017 3093 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/281/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Pokój
2017 3091 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/277/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Pokój oraz ustalenia stawki tej opłaty
2017 3064 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/304/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głubczyce
2017 3029 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/232/2017 Rady Gminy Murów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3028 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/231/2017 Rady Gminy Murów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/95/2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2017 3012 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/240/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 listopada 2017 r. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2998 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.262.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2968 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 249/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej upoważnienia Zarządu Spółki: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe GOSKOM Sp. z o. o. do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2017 2959 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/226/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany
2017 2949 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/473/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2017 2932 2017-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 185/XXIX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 2927 2017-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/237/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierawa
2017 2917 2017-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/295/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski
2017 2916 2017-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/294/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2017 2914 2017-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 186/XXIX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
2017 2912 2017-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/161/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/124/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polska Cerekiew
2017 2903 2017-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/275/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2902 2017-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/274/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubsza
2017 2841 2017-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/645/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 2840 2017-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/644/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa
2017 2839 2017-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/643/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/243/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2017 2828 2017-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/211/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Rudniki
2017 2827 2017-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/210/2017 Rady Gminy Rudniki z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2017 2775 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/273/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 2733 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/243/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty
2017 2722 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/226/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2017 2721 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/225/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2720 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/224/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka
2017 2714 2017-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/321/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 października 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 2695 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/235/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2694 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/232/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2017 2691 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/330/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie Nr XL/308/2017 z dnia 24.08.2017 r. w  sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 2684 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/1011/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2663 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/242/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2662 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/241/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołczyn
2017 2653 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/243/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2017 2652 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/242/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 2651 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/241/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzów Śląski
2017 2650 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/240/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gorzów Śląski
2017 2641 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/326/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna
2017 2640 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/325/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2632 2017-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/263/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 18 października 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokój
2017 2624 2017-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/190/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarbimierz
2017 2601 2017-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI-287/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 16 października 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2017 2600 2017-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI-286/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 16 października 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2561 2017-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/169/17 Rady Gminy Turawa z dnia 6 października 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa
2017 2557 2017-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/306/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2017 2556 2017-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/305/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 9 października 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno
2017 2506 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/223/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2505 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/222/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów
2017 2502 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/254/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Ozimek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów
2017 2498 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/227/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łambinowice
2017 2499 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/228/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 2491 2017-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/272/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogówek
2017 2483 2017-10-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.18.2017.AB Wojewody Opolskiego z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLII/300/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna
2017 2482 2017-10-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.14.2017.AB Wojewody Opolskiego z dnia 4 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLII/299/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2476 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/965/17 Rady Miasta Opola z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola
2017 2470 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/201/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
2017 2469 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/200/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2017 2465 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/371/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice
2017 2461 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/236/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2445 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/253/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 2444 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/252/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemodlin
2017 2439 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/198/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego
2017 2440 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/199/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2017 2426 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.215.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 2425 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.214.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wilków
2017 2423 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/258/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 2422 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/257/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pakosławice
2017 2419 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/255/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2017 2418 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/253/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ozimek
2017 2389 2017-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/216/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania
2017 2388 2017-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/215/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica
2017 2387 2017-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/315/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawek tej opłaty
2017 2373 2017-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/436/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2372 2017-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/435/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 września 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeg
2017 2363 2017-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/296/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2017 2362 2017-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/295/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno
2017 2358 2017-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 177/XXVII/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 20 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2357 2017-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 176/XXVII/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 20 września 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radłów
2017 2355 2017-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/212/2017 Rady Gminy Murów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2324 2017-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 718/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów
2017 2290 2017-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/222/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa
2017 2289 2017-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/221/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/149/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r. w  sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2284 2017-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 215/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 7 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 2283 2017-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 214/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 7 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Praszka
2017 2251 2017-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/248/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 2250 2017-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/247/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemodlin
2017 2246 2017-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.166.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 1 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Domaszowice
2017 2245 2017-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.165.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 1 września 2017 r. w sprawie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
2017 2234 2017-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/920/17 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 2231 2017-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/917/17 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola
2017 2226 2017-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/300/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna
2017 2225 2017-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/299/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2194 2017-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.187.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izbicko
2017 2152 2017-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/308/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 2151 2017-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/307/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Paczków
2017 1997 2017-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/133/2017 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały Nr XVIII/79/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2017 1895 2017-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/850/17 Rady Miasta Opola z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola
2017 1887 2017-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/260/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 1886 2017-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/259/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów
2017 1860 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/217/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łambinowice r XXV/198/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łambinowice
2017 1880 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/167/2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 1847 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.239.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała
2017 1779 2017-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/343/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach nr VI/48/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2017 1778 2017-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/342/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2017 1777 2017-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/341/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach nr VI/47/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2017 1662 2017-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/136/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Polska Cerekiew
2017 1576 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/238/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 1566 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/830/17 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 1519 2017-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/653/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik
2017 1522 2017-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/173/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymnia czystości i porządku na terenie Gminy Skarbimierz
2017 1520 2017-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/654/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 1505 2017-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/289/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 1504 2017-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/288/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin
2017 1427 2017-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.224.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała
2017 1385 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/276/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna
2017 1383 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.225.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 1364 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/262/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olesno
2017 1363 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/261/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2017 1362 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/260/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2017 1344 2017-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/207/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 1340 2017-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.233.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 1333 2017-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/803/17 Rady Miasta Opola z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie podziału obszaru Miasta Opola na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2017 1330 2017-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/254/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2017 1243 2017-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/307/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028”
2017 1257 2017-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 191/XXVII/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Praszka
2017 1211 2017-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/212/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Skoroszyce
2017 1170 2017-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/770/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 1154 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/190/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 1101 2017-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/345/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kluczbork
2017 1085 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/73/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/56/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region”
2017 1068 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.168.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 983 2017-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/151/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2017 981 2017-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/198/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Dobrodzień
2017 958 2017-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/180/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jemielnica
2017 876 2017-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/184/2017 Rady Gminy Walce z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Walce
2017 810 2017-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/523/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nysa
2017 747 2017-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/239/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2017 701 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/185/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łambinowice nr XXV/198/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łambinowice
2017 691 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/140/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Cisek
2017 621 2017-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI-229/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2017 586 2017-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/250/17 Rady Gminy Branice z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Branice
2017 577 2017-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 146/XXII/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2017 576 2017-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 145/XXII/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 567 2017-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/217/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/210/2013 z 24 czerwca 2013 r. Rady Gminy w Tarnowie Opolskim w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 553 2017-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/190/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług oraz stawek świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2017 549 2017-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/172/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 452 2017-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/221/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olesno
2017 413 2017-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/197//2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 412 2017-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/196/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skoroszyce
2017 410 2017-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/212/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 383 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/203/2017 Rady Gminy Lubsza z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2017 380 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/186/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bierawa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 379 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/185/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierawa
2017 361 2017-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/175/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2017 370 2017-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/257/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 362 2017-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/176/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbrowa
2017 360 2017-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/174/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2017 356 2017-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/224/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zdzieszowice
2017 353 2017-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/164/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 187 2017-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/111/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 182 2017-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/215/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 148 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XX-215/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 169 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/196/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2017 149 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.131.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2017 147 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XX-214/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baborów
2017 128 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/707/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola
2017 113 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/160/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/149/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 111 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XX-216/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Baborów za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 86 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.195.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 69 2017-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/158/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzeleczki
2017 68 2017-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/157/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/237/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/76/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Byczyna
2016 2870 2016-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/210/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych
2016 2763 2016-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/150/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica
2016 2749 2016-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/152/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowej usługi świadczonej przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jemielnica oraz dodatkowej opłaty ponoszonej z tego tytułu
2016 2748 2016-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/151/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania
2016 2656 2016-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/143/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2016 2659 2016-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/146/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tułowice
2016 2658 2016-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/145/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2657 2016-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/144/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2016 2629 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/195/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2624 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/410/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/243/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 2608 2016-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/194/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2016 r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2572 2016-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.187.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2560 2016-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/263/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kietrz
2016 2524 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/650/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola
2016 2506 2016-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/185/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2493 2016-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/228/16 Rady Gminy Branice z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice
2016 2492 2016-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/227/16 Rady Gminy Branice z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów
2016 2487 2016-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/212/16 Rady Gminy Branice z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Branice
2016 2479 2016-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/141/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XI/66/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2478 2016-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/140/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza
2016 2473 2016-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/275/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/231/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 2431 2016-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.177.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała
2016 2292 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 400/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 2291 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 399/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów
2016 2289 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/149/2016 Rady Gminy Murów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/128/2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów
2016 2284 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/217/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty