Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 84

Słowa kluczowe: inne

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 1957 2014-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/424/2014 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie w Bursie Szkolnej w Kędzierzynie - Koźlu
2013 2214 2013-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/252/2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 września 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Międzyszkolnej Bursie w Prudniku oraz terminu i sposobu jej wnoszenia
2013 1985 2013-09-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/199/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zorganizowania uczniom szkół podstawowych i gimnazjum niespełniającym kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły i ze szkoły
2013 1624 2013-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/718/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku z filią w Wieszczynie
2013 1610 2013-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX-289/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 25 czerwca 2013 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz zasad umieszczania reklam na budynkach, budowlach i gruntach stanowiących własność Gminy Baborów
2013 1500 2013-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/330/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie regulaminu korzystania ze zjeżdżalni wodnej pływalni odkrytej w Gogolinie
2013 1381 2013-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/206/13 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu miejsc wykorzystywanych do kąpieli
2013 1302 2013-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/688/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku z filią w Wieszczynie
2013 1265 2013-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/299/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Strzeleckiego”
2013 925 2013-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/160/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia sprzedaży na terenie należącym do Gminy Leśnica lub będącego w jej zarządzie
2013 593 2013-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/193/13 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Brzegu przez dzieci, młodzież i ich opiekunów
2012 1966 2012-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/150/12 Rady Gminy Pakosławice z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Pakosławice" lub "Zasłużony dla Gminy Pakosławice" oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tych tytułów
2012 1625 2012-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/193/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/162/04 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 września 2004 r. w sprawie odpłatności za dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum
2012 1502 2012-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/199/12 Rady Gminy Branice z dnia 15 października 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/183/12 Rady Gminy Branice z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Branice” i określenia zasad jego przyznawania
2012 1501 2012-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/183/12 Rady Gminy Branice z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Branice”  i określenia zasad jego przyznawania
2012 1271 2012-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX-208/12 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Baborów" oraz zasad i trybu jego nadawania
2012 1064 2012-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/146/2012 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie: ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Powiatu Krapkowickiego oraz zasad jego używania i wykorzystywania
2012 856 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/99/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia sprzedaży na terenie należącym go Gminy Jemielnica lub będącego w jej zarządzie
2012 742 2012-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/149/2012 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie w Bursie Szkolnej w Kędzierzynie - Koźlu
2012 577 2012-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/126/12 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie nowego prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego
2012 364 2012-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/161/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2012 r. uchylająca uchwałę w sprawie sprzedaży mienia komunalnego
2012 312 2012-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/238/11 Rady Miasta Opola z dnia 20 października 2011 r. w sprawie Regulaminu odznaki honorowej „Za Zasługi dla Miasta Opola”.
2012 311 2012-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/237/11 Rady Miasta Opola z dnia 20 października 2011 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony Obywatel Miasta Opola”.
2012 274 2012-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/84/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Łubnianach do prowadzenia spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
2012 79 2012-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/236/11 Rady Miasta Opola z dnia 20 października 2011 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Opola”.
2011 1979 2011-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr X/92/11 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zasad umieszczania reklam, tablic informacyjnych, plansz na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Łambinowice oraz związanych z tym opłat.
2011 1846 2011-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/257/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku z filią w Wieszczynie
2011 1445 2011-10-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/148/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle i nadania jej Statutu
2011 1141 2011-08-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/ 50/2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Świerczów” lub „Zasłużony dla Gminy Świerczów” oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tych tytułów
2011 1054 2011-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/83/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr XI/71/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 30 maja 2003r
2011 894 2011-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/60/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych ,,Moje boisko - Orlik 2012"
2011 763 2011-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/55/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń
2011 596 2011-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/51/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 564 2011-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr V/41/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń.
2011 555 2011-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr V/43/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie powierzania Zarządowi Powiatu Opolskiego uprawnień do określania wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Powiatu Opolskiego.
2011 458 2011-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/19/2011 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie w Bursie Szkolnej w Kędzierzynie – Koźlu
2010 1725 2010-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/308/10 Rady Gminy Branice z dnia 26 października 2010 r. w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w stołówkach.
2010 1654 2010-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/242/10 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 21 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/278/06 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 5 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców (opiekunów prawnych) z opłat za posiłki dzieci przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dobrodzieniu
2010 1647 2010-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr L/371/2010 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych„Moje Boisko - Orlik 2012” w Paczkowie
2010 1645 2010-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/382/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 października 2010 r. w sprawie zasad udostępniania do korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie
2010 1502 2010-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/258/2010 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej sali gimnastycznej
2010 1446 2010-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/934/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Prudniku
2010 1377 2010-10-26 uchwala Uchwała Nr XXXVI/253/10 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 września 2010 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Tułowice XXVI/190/09 z dnia 22 października 2009 r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń
2010 1363 2010-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/412/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 21 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do REGULAMINU KORZYSTANIA Z PARKÓW NA TERENIE GŁUCHOŁAZ .
2010 1283 2010-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/404/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 września 2010 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Zdzieszowic uprawnienia do określania wysokości cen i opłat za korzystanie z urządzeń użyteczności publicznej
2010 1236 2010-09-30 WYKAZ Wykaz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
2010 1195 2010-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/658/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
2010 1200 2010-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/928/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Prudnika
2010 1197 2010-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/682/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 1 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwał
2010 1143 2010-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/643/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na upamiętnienie Zesłańców na Sybir
2010 1125 2010-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/659/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały
2010 1034 2010-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 194/XXXIV/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Radłowie w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Radłów
2010 469 2010-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/618/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kluczbork
2010 415 2010-03-09 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 8/2010 Starosty Nyskiego z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych powiatu nyskiego w 2010 roku
2010 406 2010-03-08 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 8/2010 Starosty Głubczyckiego z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej oraz wychowanka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2010 roku
2010 407 2010-03-08 INFORMACJA Informacja Wojewody Opolskiego z dnia 22 lutego 2010 r. o uchyleniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Opolskiego Nr IG.VI.GF-7042-31/09 z dnia 1 kwietnia 2009 r. stwierdzającego nieważność uchwały Nr XXIX/431/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Nysie w rejonie ulic: Długosza, Augustowskiej, Stawowej i Krasińskiego
2010 389 2010-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/314/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń
2010 347 2010-02-24 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 5 lutego 2010 r. o przeprowadzeniu referendum lokalnego w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Nysie i Burmistrza Nysy przed upływem kadencji
2010 309 2010-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/316/10 Rady Gminy Bierawa z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - sal gimnastycznych
2010 250 2010-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/247/09 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Izbicko
2010 125 2010-01-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 1/01/2010 Starosty Namysłowskiego z dnia 11 stycznia 2010 r. W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Powiecie Namysłowskim w 2010 r.
2010 126 2010-01-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 2/01/2010 Starosty Namysłowskiego z dnia 18 stycznia 2010 r. W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Namysłowskim w 2010 r.
2010 38 2010-01-14 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 15 grudnia 2009 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kamiennik w okręgu wyborczym nr 5
2009 1685 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/243/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Zarządu Oświaty
2009 1684 2009-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/242/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Zarządu Oświaty
2009 1608 2009-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/315/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 października 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr L/316/06 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie ustalania zasad zbywania działek nr 2423 2420 i 2422 położonych w Zdzieszowicach
2009 1390 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/244/09 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 września 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Międzyszkolnej Bursie w Prudniku
2009 1406 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/190/09 Rady Gminy Tułowice z dnia 22 października 2009 r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń
2009 1394 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/557/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Kluczbork składników mienia komunalnego
2009 1358 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX-214/09 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 października 2009 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustawienie głazu pamiątkowego
2009 1357 2009-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX-207/09 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustawienie głazu pamiątkowego
2009 1270 2009-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/337/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXXVII/319/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie poważnienia dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2009 1269 2009-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/319/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2009 1058 2009-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/240/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń
2009 898 2009-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/309/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2009 897 2009-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/308/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2009 820 2009-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/256/09 Rady Gminy Bierawa z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej przyjęcia gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
2009 819 2009-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/249/09 Rady Gminy Bierawa z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
2009 830 2009-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/263/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2009 628 2009-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/261/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Głubczyckiego dla maturzystów osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego
2009 636 2009-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/188/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustanowienia hejnału Gminy Pokój
2009 426 2009-04-09 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 895/09 Burmistrza Głubczyc z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 891/09 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zakazu wstępu do Lasu Głubczyckiego
2009 425 2009-04-09 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 891/09 Burmistrza Głubczyc z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zakazu wstępu do Lasu Głubczyckiego
2009 282 2009-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/278/09 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Grodkowie