Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 141

Słowa kluczowe: drogowy ruch

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3424 2019-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/88/19 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem pojazdów na 2020 r.
2019 3371 2019-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/113/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2020 r.
2019 3360 2019-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/359/19 Rady Miasta Opola z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2019 3320 2019-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/92/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2019 2977 2019-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/84/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 września 2019 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2019 2771 2019-09-04 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 114/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Powiatu Głubczyckiego z dnia 13 grudnia 2018 r., Nr II/21/2018, w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów
2019 2049 2019-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/67/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2019 r.
2019 1619 2019-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/168/19 Rady Miasta Opola z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwalę w sprawie zwolnienia z uiszczenia opłat zwazanych ze zmianami administracyjnymi
2019 925 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/29/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2019 roku
2019 161 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2019 roku
2019 81 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/49/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2019 80 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr II/27/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem pojazdów na 2019 r.
2018 3708 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/2018 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu
2018 3660 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/46/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2018 3558 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr II/21/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów na rok 2019
2018 3486 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/18 Rady Miasta Opola z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2018 3292 2018-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr I/10/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2019 r.
2018 3229 2018-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/402/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
2018 3207 2018-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/394/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia na 2019 r. opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz wysokości kosztów, do pokrycia których obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku odstąpienia od jego usunięcia
2018 2927 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/314/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2019 roku
2018 2557 2018-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/308/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2018 2136 2018-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/370/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2018 2048 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LXV/1227/18 Rady Miasta Opola z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2018 1683 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/398/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę XXXIV/336/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 września 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2018 1370 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/346/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/311/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia na 2018 r. opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz wysokości kosztów, do pokrycia których obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku odstąpienia od jego usunięcia
2018 1369 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/345/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/336/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zwolnienia mieszkańców miasta Otmuchów - obrębów ewidencyjnych: Nieradowice, Sarnowice, Śliwice, Wójcice z obowiązku uiszczania opłat związanych ze zmianami administracyjnymi
2018 857 2018-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/248/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2018 r.
2018 302 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/292/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego
2018 292 2018-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/336/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zwolnienia mieszkańców miasta Otmuchów-obrębów ewidencyjnych: Nieradowice, Sarnowice, Śliwice, Wójcice z obowiązku uiszczania opłat związanych ze zmianami administracyjnymi
2018 74 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/310/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2018 69 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/276/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2018 roku
2017 3265 2017-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/228/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2018 r.
2017 2946 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/238/17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu
2017 2945 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/311/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie sprawie ustalenia na 2018 r. opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz wysokości kosztów, do pokrycia których obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku odstąpienia od jego usunięcia
2017 2943 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/301/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
2017 2909 2017-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/238/2017 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów na rok 2018
2017 2854 2017-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/263/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2017 2852 2017-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/230/2017 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2018 roku
2017 2571 2017-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/237/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2017 2475 2017-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/964/17 Rady Miasta Opola z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2017 2409 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/336/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2017 2403 2017-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/246/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem pojazdów na 2018 r.
2017 648 2017-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/759/17 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2016 2806 2016-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/169/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów na rok 2017
2016 2740 2016-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/144/16 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu
2016 2549 2016-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/168/2016 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2017 roku
2016 2477 2016-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/207/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie ustalenia na 2017 r. opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz wysokości kosztów, do pokrycia których obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku odstąpienia od jego usunięcia
2016 2314 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/612/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2016 2306 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/180/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę
2016 2276 2016-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/180/2016 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2016 2225 2016-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/152/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2017 r.
2016 2209 2016-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/145/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2016 2207 2016-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/180/2016 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
2016 2206 2016-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/184/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem pojazdów na 2017 r.
2016 2091 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/590/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zwolnienia z uiszczenia opłat związanych ze zmianami administracyjnymi
2016 2018 2016-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/229/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usuniecia pojazdu
2016 1717 2016-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/219/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 lipca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/124/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2015 3157 2015-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/94/2015 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów na rok 2016
2015 3129 2015-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/87/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia w 2016 r. opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2015 2864 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/96/2015 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2016 roku
2015 2529 2015-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/76/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2015 2476 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/304/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2015 2418 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/107/2015 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2015 2303 2015-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr X/75/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę
2015 2283 2015-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/124/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usuniecia pojazdu
2015 2166 2015-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X/80/2015 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
2015 2117 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr X/94/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 września 2015 r. w sprawie ustalenia na 2016 r. opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz wysokości kosztów, do pokrycia których obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku odstąpienia od jego usunięcia
2015 2092 2015-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr X/83/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem pojazdów na 2016 r.
2015 1271 2015-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/56/2015 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie ustalenia na rok 2015 wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2015 772 2015-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/49/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie nowego prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego
2015 568 2015-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/82/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zwolnienia z ponoszenia opłat za wydanie nowego prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmian administracyjnych uchwalonych przez Radę Miasta Opola
2014 2506 2014-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/341/2014 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2015 roku
2014 2467 2014-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/282/14 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokosci kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu
2014 2442 2014-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/316/2014 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia w 2015 r. opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2014 2414 2014-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/451/2014 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
2014 2396 2014-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/491/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2014 2379 2014-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr L/332/2014 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 24 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2014 2377 2014-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/340/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę
2014 2358 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr LXV/976/14 Rady Miasta Opola z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2014 2311 2014-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/281/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2014 2230 2014-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/460/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ustalenia na 2015 r. opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz wysokości kosztów, do pokrycia których obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku odstąpienia od jego usunięcia
2014 1979 2014-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/322/2014 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy w przypadku, gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu właściciela lub posiadacza pojazdu oraz kierowcy, spowodowana została zmianami administracyjnymi
2014 1004 2014-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/273/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego
2013 2729 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/226/13 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu
2013 2606 2013-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/256/2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia w 2014 r. opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2013 2511 2013-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/389/13 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ustalenia na 2014 r. opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz wysokości kosztów, do pokrycia których obowiązany jest właściciel pojazdów w przypadku odstąpienia od jego usunięcia
2013 2488 2013-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/225/2013 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2013 2449 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/272/2013 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2014 roku
2013 2375 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/340/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
2013 2330 2013-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/738/13 Rady Miasta Opola z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2013 2320 2013-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/270/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę
2013 2293 2013-10-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/237/13 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 października 2013 r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem pojazdów na 2014 r.
2013 2114 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/253/2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 września 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2013 1831 2013-08-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/357/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2013 1594 2013-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/240/2013 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2013 1114 2013-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/208/13 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego
2013 514 2013-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/220/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę
2013 466 2013-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/206/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/127/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
2012 1928 2012-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/164/12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2012 1927 2012-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/158/2012 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2012 1888 2012-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/176/2012 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia w 2013 r. opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2012 1554 2012-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/498/12 Rady Miasta Opola z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2012 1552 2012-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/177/2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 26 października 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2012 1473 2012-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/265/12 Rady Powiatu w Nysie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie ustalenia na 2013 r. opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz wysokości kosztów, do pokrycia których obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku odstąpienia od jego usunięcia
2012 1452 2012-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/206/2012 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 września 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
2012 1446 2012-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/161/12 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem pojazdów na 2013 r.
2012 1211 2012-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/229/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2012 713 2012-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/127/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
2012 104 2012-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/100/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia w 2012 r. opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2012 83 2012-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/118/2011 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2012 42 2012-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/105/2011 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2011 1982 2011-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/275/11 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2011 1948 2011-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/96/11 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2011 1922 2011-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/93/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia na 2012 r. opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz wysokości kosztów, do pokrycia których obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku odstąpienia od jego usunięcia
2011 1646 2011-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/80/2011 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
2011 1514 2011-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/83/11 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 października 2011 r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem pojazdów na 2012 r.
2011 1517 2011-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/137/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2011 1431 2011-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/82/2011 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 27 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2011 1361 2011-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/88/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę .
2011 1357 2011-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/159/11 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2011 r. zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  strefy  płatnego  parkowania,  określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Opola.
2011 1358 2011-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/189/11 Rady Miasta Opola z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2011 1327 2011-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr X/69/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów.
2011 1145 2011-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/118/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2011 1112 2011-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/58/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie: ustalenia w 2011 r. opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego przechowywanie
2011 1114 2011-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/67/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia na 2011 r. opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz wysokości kosztów, do pokrycia których obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku odstąpienia od jego usunięcia.
2011 1116 2011-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/69/11 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2011 1117 2011-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/65/2011 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2011 1048 2011-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/71/11 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem pojazdów
2011 1050 2011-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
2011 1020 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr X/72/2011 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2011 887 2011-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/63/11 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie nowego prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego
2011 771 2011-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/44/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg gminnych na terenie Gminy Kluczbork.
2010 991 2010-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr L/355/2010 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia cen za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych oraz umieszczanie ich na parkingach strzeżonych
2010 952 2010-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/435/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca uchwałe w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego
2010 903 2010-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/253/2010 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu
2010 841 2010-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/321/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 maja 2010 r. Uchylająca uchwalę Nr XXXIII/310/2005 Rady Gminy Lubsza z dnia 28.12.2005 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/218/2004 w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego
2010 567 2010-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/286/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie nowego prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego
2010 425 2010-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/196/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie
2009 1247 2009-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/248/09 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie nowego prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego
2009 48 2009-01-14 UCHWAŁA Uchwała nr XLI/415/08 Rady Miasta Opola z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmian administracyjnych uchwalonych przez Radę Miasta Opola
2009 48 2009-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/415/08 Rady Miasta Opola z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmian administracyjnych uchwalonych przez Radę Miasta Opola