Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 815

Słowa kluczowe: dotacje

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3513 2019-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/245/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Nysa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków
2019 3489 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/120/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w Gminie Olesno”, ze środków budżetu Gminy Olesno przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza.
2019 3481 2019-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/158/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji w ramach projektu realizowanego w oparciu o zasady Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020; OŚ PRIORYTETOWA V; Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego; DZIAŁANIE 5.5 Ochrona powietrza
2019 3286 2019-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/98/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 21 października 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska oraz warunków refundacji kosztów, realizowanych w ramach projektu „Niskoemisyjna gmina – poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Bierawa”
2019 3269 2019-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 80/XII/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy wzakresie dofinansowania budowy studni wierconych opoborze wód podziemnych wilości średniorocznie nieprzekraczającej 5m3 na dobę na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Praszka
2019 3205 2019-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/75/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę zródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu ,, Poprawa jakości powietrza w Gminie Łubniany poprzez liwkidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła i zastosowania ekologicznych rozwiązań związanych z przyłąćzeniem nieruchomości indywidualnych do sieci gazowej"
2019 3189 2019-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/72/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji z budżetu Gminy Pakosławice dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne
2019 3144 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/103/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Paczków na zadania służące ochronie powietrza
2019 3114 2019-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/139/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dofinansowania na realizację inwestycji w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w Gminie Brzeg” dla działania 5.5 Ochrona powietrza, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
2019 3102 2019-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/96/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania do wymiany i likwidacji źródeł ciepła z budżetu gminy Lewin Brzeski i środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach realizacji projektu „Wymiana i likwidacja indywidualnych źródeł ciepła na ekologiczne na obszarze Gminy Lewin Brzeski”
2019 3086 2019-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/100/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Byczyna.
2019 3043 2019-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/85/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2019 3027 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/145/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu „Zatrzymać smog - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie”
2019 3012 2019-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/160/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta i Gminy Głogówek
2019 2858 2019-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/89/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 5 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Otmuchów na zadania służące ochronie powietrza, realizowanej w ramach osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.5. Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
2019 2756 2019-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/87/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach projektu „Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa – działania pilotażowe”
2019 2755 2019-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/94/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Byczyna.
2019 2708 2019-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/84/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Zawadzkie oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 2483 2019-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/142/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Głubczyce
2019 2455 2019-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/69/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy Skarbimierz
2019 2431 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/246/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/1060/17 Rady Miasta Opola z dnia 30.11.2017 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Opole, niestanowiących wyłącznej własności Gminy
2019 2429 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/229/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Opola
2019 2413 2019-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/166/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nysa na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza
2019 2346 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X/62/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Popielów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Popielów
2019 2330 2019-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/102/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Strzeleckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2019 2311 2019-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XX/130/2012 z dnia 1 czerwca 2012 r. Rady Miejskiej w Otmuchowie w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Otmuchów na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania
2019 2280 2019-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.57.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy na obszarze Gminy Chrząstowice
2019 2192 2019-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X/108/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji ze środków budżetu Gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Wołczyn przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2019
2019 2182 2019-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/62/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kolonowskie
2019 2176 2019-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/104/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Brzeg oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
2019 2159 2019-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Świerczów na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną polegających na wymianie źródeł ciepła, budowie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz montażu kolektorów słonecznych lub pomp ciepła na terenie Gminy Świerczów
2019 2157 2019-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/55/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/259/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Łubniany
2019 1991 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/130/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na budowę oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głubczyce
2019 1990 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/129/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Głubczyce
2019 1984 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/63/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Dąbrowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2019 1979 2019-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/77/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Baborów
2019 1956 2019-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.48.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 29 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Chrząstowice na realizację zadań służących ochronie powietrza
2019 1948 2019-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/191/19 Rady Miasta Opola z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Opola dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej - „Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023"
2019 1911 2019-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/48/2019 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania z Budżetu Gminy Ozimek dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne
2019 1823 2019-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Skoroszyce
2019 1799 2019-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 15/23/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VI.49.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie lub budowie źródeł ciepła w budynkach na terenie Gminy Ujazd
2019 1782 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/44/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Popielów na realizację zadań służących ochronie powietrza
2019 1721 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/68/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Łambinowice na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne
2019 1677 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/49/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Grodków oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2019 1642 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 2019 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lubrza
2019 1398 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/311/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, zakresu danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji
2019 1390 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/71/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2019 1368 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.31.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Komprachcice na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym lub koksie na ekologiczne
2019 1334 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/42/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Skoroszyce
2019 1339 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/37/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Tułowice na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Tułowice
2019 1326 2019-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/136/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Opola
2019 1302 2019-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/81/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/56/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych w ramach programu „Oddychaj bez smogu” na terenie Gminy Strzelce Opolskie
2019 1204 2019-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Korfantów na zadania służące ochronie powietrza
2019 1152 2019-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.49.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie lub budowie źródeł ciepła w budynkach na terenie Gminy Ujazd
2019 1091 2019-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr V/49/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy Skarbimierz
2019 1083 2019-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 7/16/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności § 2 ust. 2 pkt 1 lit. f oraz § 2 ust. 2 pkt 7 Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną stanowiącego załącznik do uchwały nr V/61/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną z budżetu Gminy Kietrz
2019 1082 2019-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 7/15/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr V/57/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2019 1067 2019-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/488/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2019 968 2019-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/61/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/369/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół prowadzonych na terenie powiatu strzeleckiego przez inne niż Powiat Strzelecki organy prowadzące oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 957 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/79/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik
2019 935 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/74/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/61/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną z budżetu Gminy Kietrz, pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska
2019 931 2019-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V.37.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Izbicko na realizację zadań służących ochronie powietrza
2019 889 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/50/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji jednostkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne funkcjonującym na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2019 857 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/25/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych
2019 874 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr V/65/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Wołczyn na wymianę ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne
2019 862 2019-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Lubrza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2019 723 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/34/2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie  określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Walce na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
2019 690 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/39/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Baborów dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych
2019 692 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.44.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2019 660 2019-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/57/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2019 630 2019-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/86/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Głubczyce
2019 618 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/56/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych w ramach programu „Oddychaj bez smogu” na terenie Gminy Strzelce Opolskie
2019 608 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/56/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Kietrz
2019 609 2019-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/61/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną z budżetu Gminy Kietrz, pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska
2019 517 2019-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/87/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Głubczyce
2019 478 2019-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr III/42/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/251/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 stycznia 2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, funkcjonujących na terenie Gminy Olszanka, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji
2019 464 2019-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/30/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/235/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Paczków na zadania służące ochronie powietrza
2019 463 2019-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/29/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Paczków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2019 460 2019-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/17/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/259/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Łubniany
2019 457 2019-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/19/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów inwestycji służących zaopatrzeniu w wodę
2019 453 2019-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, dla której Gmina Korfantów jest organem rejestrującym
2019 455 2019-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Korfantów na zadania służące ochronie powietrza
2019 454 2019-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i oddziałów przedszkolnych w szkołach dla których Gmina Korfantów jest organem rejestrującym.
2019 445 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy Skarbimierz
2019 440 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/88/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z  budżetu Gminy Kluczbork na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne
2019 423 2019-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr III/40/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/232/2017 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ochrony powietrza, poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Powiatu Głubczyckiego
2019 332 2019-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 3/6/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr III/10/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łubniany na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Łubniany polegających na wymianie źródeł ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Łubniany
2019 208 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Gogolin dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne
2019 136 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V/17/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/358/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Byczyna przez podmioty inne niż Gmina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, a także zakresu danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji
2019 118 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/35/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik
2019 104 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/19/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr LIV/398/2018 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Byczyna na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
2018 3782 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2018 3756 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Korfantów na zadania służące ochronie powietrza
2018 3766 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/357/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Prószków na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
2018 3736 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, dla niepublicznych szkół, dla których Gmina jest organem rejestrującym
2018 3734 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr L/420/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu budowy przyłączy kanalizacyjnych celem podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w związku z realizacją projektu pn.„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków” obejmującego: 1. Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozielno, gm. Paczków; 2. Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paczków, ul. Robotnicza; 3. Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paczków, ulica Konopnickiej, Wyspiańskiego, Prusa, Kochanowskiego, Reymonta, Norwida.
2018 3726 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łubniany na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Łubniany polegających na wymianie źródeł ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Łubniany
2018 3687 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Niemodlin
2018 3686 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, działających na terenie Gminy Niemodlin, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2018 3681 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/237/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łubniany oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 3616 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 12/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 3591 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Kietrz
2018 3489 2018-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Gminy Prudnik
2018 3357 2018-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Strzeleczki na realizacje inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza
2018 3303 2018-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 33/46/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności części załącznika do uchwały nr XLV/316/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu Opolskiego na realizację zadań służących ochronie powietrza
2018 3182 2018-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/316/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu Opolskiego na realizację zadań służących ochronie powietrza
2018 3146 2018-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/452/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielania dotacji ze środków budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2018 3145 2018-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/447/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Lewin Brzeski na realizację zadań służących ochronie powietrza
2018 3143 2018-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/614/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy w Gminie Kędzierzyn-Koźle
2018 3123 2018-11-08 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy Lubrza z dnia 31 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Gminy Lubrza w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2018 3121 2018-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/262/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 października 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 2019 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lubrza
2018 3046 2018-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 29/42/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVIII/322/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2018 3002 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/379/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pakosławice na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza na lata 2019 - 2023
2018 3007 2018-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/210/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 17 października 2018 r. o zmianie uchwały Nr XIII/96/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Świerczów, nie stanowiące wyłącznej własności gminy.
2018 2979 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/276/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 19 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2018 2933 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/335/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/279/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Dobrodzień oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.
2018 2891 2018-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/434/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/398/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Byczyna na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
2018 2814 2018-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 862/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie Gminy Namysłów
2018 2747 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/526/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/509/18Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Kluczbork, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 2741 2018-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/304/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kluczborskiego dla szkół niepublicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2709 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/271/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXVIII/222 /2018 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, dla niepublicznych szkół, dla których Gmina jest organem rejestrującym
2018 2692 2018-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/429/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/398/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Byczyna na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
2018 2647 2018-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/301/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Kluczborskiego dla spółek wodnych, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania
2018 2639 2018-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/395/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/130/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 01 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania, zmienionej Uchwałą Nr XII/108/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 24 lutego 2016 r.
2018 2386 2018-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/322/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2018 2365 2018-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/832/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Nysa
2018 2319 2018-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/365/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Tarnów Opolski
2018 2272 2018-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/411/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Strzelce Opolskie
2018 2243 2018-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/365/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Tarnów Opolski
2018 2238 2018-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/413/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/369/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół prowadzonych na terenie powiatu strzeleckiego przez inne niż Powiat Strzelecki organy prowadzące oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2179 2018-07-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/799/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/134/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Nysa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2018 2153 2018-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 19/36/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr LI/466/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną z budżetu Gminy Kietrz, pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska
2018 2107 2018-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/396/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Głubczyce
2018 2022 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/398/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Byczyna na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
2018 2039 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/513/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kluczbork
2018 2037 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/509/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Kluczbork, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 2035 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/497/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/77/11Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
2018 2029 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.249.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Chrząstowice na realizację zadań służących ochronie powietrza
2018 2008 2018-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/399/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych w ramach programu „Oddychaj bez smogu” na terenie Gminy Strzelce Opolskie
2018 1956 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr L/420/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu budowy przyłączy kanalizacyjnych celem podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w związku z realizacją projektu pn.„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków” obejmującego: 1.Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozielno, gm. Paczków; 2.Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paczków, ul. Robotnicza; 3.Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paczków, ulica Konopnickiej, Wyspiańskiego, Prusa, Kochanowskiego, Reymonta, Norwida
2018 1934 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/275/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Rudniki
2018 1794 2018-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/234/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2017-2018 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lubrza
2018 1731 2018-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/292/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 1710 2018-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/443/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy na realizację zadań zleconych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli
2018 1709 2018-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/442/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Głuchołazy oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2018 1688 2018-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/466/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną z budżetu Gminy Kietrz, pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska.
2018 1651 2018-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/366/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/334/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 marca 2018 r., w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki
2018 1637 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 12/26/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XXIX.304.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Biała na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
2018 1636 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 12/24/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr XXXVII/345/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Prószków na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
2018 1635 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 9/20/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XLVII/431/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną z budżetu Gminy Kietrz, pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska
2018 1634 2018-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 9/19/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XLIII/311/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Głogówek na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
2018 1521 2018-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/262/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Jemielnica dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 1514 2018-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/284/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2018 1506 2018-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr L/395/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Gogolin dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne
2018 1440 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/343/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej
2018 1439 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/342/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Zdzieszowice na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne
2018 1429 2018-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/357/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Prószków na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
2018 1387 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/278/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/259/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza.
2018 1380 2018-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/478/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Kluczbork na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji
2018 1338 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/356/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XLI/347/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne funkcjonującym na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 1354 2018-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/227/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy Skarbimierz
2018 1327 2018-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/1170/18 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze - oddech dla Opola”
2018 1325 2018-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/1166/18 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu miasta Opola, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania
2018 1291 2018-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/269/18 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/259/18 Rady Powiatu w Olesnie z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Oleskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2018 1246 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/345/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Prószków na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
2018 1238 2018-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/275/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujacych się na terenie Gminy Łambinowice
2018 1172 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/423/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/345/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa opolskiego
2018 1173 2018-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.306.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Biała
2018 1125 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/329/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Tarnów Opolski na realizację zadań służących ochronie powietrza
2018 1110 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/380/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Lewin Brzeski na realizację zadań służących ochronie powietrza
2018 1105 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/330/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, dla której Gmina Korfantów jest organem rejestrującym
2018 1092 2018-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/520/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2018 1050 2018-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.304.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Biała na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
2018 1024 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/259/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Łubniany
2018 1003 2018-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/347/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne funkcjonującym na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 994 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/276/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Skoroszyce dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza
2018 989 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/360/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały XXXII/341/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom prowadzonym na terenie Gminy Otmuchów
2018 963 2018-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/378/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, lub zatrudniających opiekunów dziennych na terenie Gminy Gogolin
2018 837 2018-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/284/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie regulaminu dofinansowania w formie dotacji ze środków budżetu gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Wołczyn przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2018
2018 832 2018-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/381/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Głubczyce
2018 783 2018-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/301/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zasad postępowania dotyczących udzielania dotacji w zakresie ratownictwa wodnego
2018 768 2018-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 7/14/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr XXXVIII/327/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne funkcjonującym na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 755 2018-03-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/716/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Nysa w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 741 2018-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 6/13/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr XXXVII/321/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny dla których Gmina Korfantów jest organem rejestrującym
2018 740 2018-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 6/12/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XXXVII/320/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i oddziałów przedszkolnych w szkołach dla których Gmina Korfantów jest organem rejestrującym
2018 686 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/311/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Głogówek na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
2018 682 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/336/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 681 2018-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/334/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki
2018 654 2018-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/259/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza.
2018 619 2018-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/708/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nysa na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza
2018 615 2018-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/431/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną z budżetu Gminy Kietrz, pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska
2018 579 2018-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/284/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Dobrodzień na realizacje inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza
2018 577 2018-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/513/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Brzeg oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
2018 561 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/454/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/255/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Krapkowice
2018 556 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/189/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 551 2018-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/334/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Grodków oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2018 538 2018-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/341/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom prowadzonym na terenie Gminy Otmuchów
2018 522 2018-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/222/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, dla niepublicznych szkół, dla których Gmina jest organem rejestrującym
2018 497 2018-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.285.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 485 2018-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 260/XXXIII/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Praszka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2018 467 2018-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/259/18 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Oleskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2018 449 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/261/2018 Rady Gminy Walce z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Walce niepublicznym szkołom, w których jest realizowany obowiązek szkolny, dla których Gmina Walce jest organem rejestrującym, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 447 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/259/2018 Rady Gminy Walce z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Walce na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
2018 433 2018-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/254/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu głubczyckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2018 405 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/351/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkól podstawowych, prowadzonych na terenie gminy Strzelce Opolskie przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 404 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/214/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy Skarbimierz
2018 403 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/213/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Skarbimierz, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.
2018 402 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr L/770/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół oraz publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Prudnik przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji oraz terminu i sposobu jej rozliczenia
2018 399 2018-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr L/289/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niemodlin oraz sposobu ich rozliczania
2018 385 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.244.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Wilków przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminów i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 380 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/321/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny dla których Gmina Korfantów jest organem rejestrującym
2018 379 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/320/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i oddziałów przedszkolnych w szkołach dla których Gmina Korfantów jest organem rejestrującym
2018 376 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/437/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół, dla których Gmina Kluczbork jest organem rejestrującym
2018 370 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/327/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne funkcjonującym na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 371 2018-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/369/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół prowadzonych na terenie powiatu strzeleckiego przez inne niż Powiat Strzelecki organy prowadzące oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 360 2018-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/279/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Wołczyn przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu gminnego oraz osoby fizyczne
2018 346 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 2/2/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLIII/422/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Kluczbork na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji
2018 343 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/296/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji z budżetu Gminy Pakosławice dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne
2018 341 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/237/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łubniany oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 338 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.231.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne na terenie Gminy Komprachcice oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 326 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/249/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kluczborskiego dla szkół niepublicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 332 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/385/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Głuchołazy oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2018 329 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/358/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Byczyna przez podmioty inne niż Gmina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, a także zakresu danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji
2018 327 2018-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/262/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Opolskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
2018 319 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/192/18 Rady Gminy Turawa z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Turawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 308 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/242/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Jemielnica oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 303 2018-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/294/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie dotacji przyznawanych szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych
2018 290 2018-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/287/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym i publicznym oraz trybu i zakresu prowadzenia kontroli ich pobrania i wykorzystania
2018 299 2018-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/314/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne
2018 285 2018-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/703/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Nysa przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 283 2018-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/290/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom, oddziałom przedszkolnym zorganizowanych w publicznych szkołach, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 263 2018-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/251/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, funkcjonujących na terenie Gminy Olszanka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
2018 261 2018-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.222.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Chrząstowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 237 2018-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/259/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 226 2018-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/355/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Olesno, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, zakresu danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji
2018 205 2018-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/437/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom prowadzonym na terenie Gminy Krapkowice
2018 149 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/491/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne
2018 147 2018-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/380/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Głuchołazy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne
2018 130 2018-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.278.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 103 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/351/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Gogolin dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne
2018 101 2018-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/374/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy na realizację zadań zleconych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli
2018 88 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/362/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Paczków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 86 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/312/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół publicznych prowadzonych na ternie Gminy Otmuchów przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 82 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/1075/17 Rady Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom i placówkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 81 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 767/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 71 2018-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/326/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu nyskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2018 16 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/355/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Gogolin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2018 15 2018-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/354/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Gogolin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 3375 2017-12-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Lubrza z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego uchwały Rady Gminy Lubrza w sprawie określenia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubrza
2017 3351 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/422/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Kluczbork na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji
2017 3339 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/259/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 3366 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/311/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, zakresu danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji
2017 3355 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/210/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Lubrza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2017 3358 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/284/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, działających na terenie Gminy Niemodlin, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2017 3350 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/421/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kluczbork
2017 3348 2017-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/279/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Dobrodzień oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2017 3331 2017-12-28 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu jednostek z województwa opolskiego, którym w 2017 r. przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa i rezerwy celowej budżetu państwa w 2017 roku, na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
2017 3308 2017-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/365/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Głubczyce
2017 3300 2017-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/320/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne
2017 3289 2017-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/404/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Kietrz
2017 3089 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/1060/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Opole, nie stanowiących wyłącznej własności Gminy
2017 3063 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/303/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na budowę oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głubczyce
2017 3062 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/302/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej do instalacji solarnych i pomp ciepła na terenie Gminy Głubczyce
2017 3061 2017-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/301/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Głubczyce
2017 3037 2017-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/340/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/235/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Paczków na zadania służące ochronie powietrza.
2017 3013 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/241/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Strzeleczki na realizacje inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza
2017 3002 2017-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/336/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/242/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Byczyna oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 2978 2017-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII-293/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Baborów
2017 2956 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/185/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych
2017 2908 2017-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/233/2017 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego osobom fizycznym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ochrony powietrza, poprzez zakup i montaż pomp ciepła na terenie Powiatu Głubczyckiego
2017 2907 2017-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/232/2017 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ochrony powietrza, poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Powiatu Głubczyckiego
2017 2851 2017-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/229/2017 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2017 2760 2017-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/453/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Kędzierzyn-Koźle, sposobu rozliczania tych dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań
2017 2689 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/1019/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych dla inwestycji służących ochronie powietrza - ze środków budżetu Miasta Opola pochodzących z Programu pn.: „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - KAWKA”
2017 2688 2017-11-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/1018/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie miasta Opola
2017 2657 2017-11-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XVLII/729/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Gminy Prudnik
2017 2433 2017-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/446/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2017 2371 2017-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/432/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2017 2360 2017-09-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/301/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 2343 2017-09-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/300/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodków” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, realizowanych na terenie Gminy Grodków
2017 2308 2017-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/620/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/526/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Nysa dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne
2017 2175 2017-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 170/XXVI/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radłów
2017 2110 2017-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/282/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodków” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, realizowanych na terenie Gminy Grodków
2017 2076 2017-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/266/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Korfantów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji.
2017 1994 2017-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/872/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie miasta Opola
2017 1993 2017-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/871/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze - oddech dla Opola”
2017 1992 2017-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/869/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom i placówkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 1989 2017-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/184/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2017-2018 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lubrza
2017 1988 2017-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/417/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
2017 1950 2017-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/141/2017 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały Nr XIII/96/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Świerczów, nie stanowiące wyłącznej własności gminy
2017 1884 2017-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/193/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/96/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu Krapkowickiego na realizację zadań służących ochronie powietrza
2017 1856 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/418/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 1848 2017-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.240.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 1719 2017-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 687/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów
2017 1711 2017-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 680/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Namysłów dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych
2017 1639 2017-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/266/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki
2017 1625 2017-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/200/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza
2017 1618 2017-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/358/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/122/15 Rady Miejskiej z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kluczbork dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2017 1617 2017-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/357/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/270/16 Rady Miejskiej z dnia 27 października 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Kluczbork a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2017 1558 2017-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/329/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2017 1509 2017-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 659/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 1406 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/244/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 kwietnia 2017 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2017 1402 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/636/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik
2017 1394 2017-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/332/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/184/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Krapkowice na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
2017 1376 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/209/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wołczyn dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2017 1369 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/261/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Strzelce Opolskie
2017 1355 2017-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/257/17 Rady Powiatu w Nysie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/34/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2017 1201 2017-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 643/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów
2017 1202 2017-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 645/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie z budżetu gminy Namysłów kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie gminy Namysłów
2017 1163 2017-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/300/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Kietrz
2017 1174 2017-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/781/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych dla inwestycji służących ochronie powietrza - ze środków budżetu Miasta Opola pochodzących ze źródeł zewnętrznych
2017 1141 2017-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/237/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Korfantów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji.
2017 1081 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/198/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Wołczyn na wymianę ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne
2017 1053 2017-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII-241/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI-228/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu w roku 2017
2017 963 2017-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/173/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 962 2017-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/169/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2017-2018 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lubrza
2017 903 2017-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/180/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/161/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Powiatu Krapkowickiego
2017 884 2017-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/273/17 Rady Gminy Branice z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Branice osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na realizację zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie z budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Branice
2017 883 2017-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/272/17 Rady Gminy Branice z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Branice na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Branice
2017 836 2017-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/188/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu Opolskiego na realizację zadań służących ochronie powietrza
2017 812 2017-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/526/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Nysa dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne
2017 732 2017-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/228/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę XXX/218/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Głogówek na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
2017 737 2017-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/311/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/184/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Krapkowice na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
2017 698 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/141/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca UCHWAŁĘ NR XIX/95/16 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych
2017 697 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/140/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2017 695 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/309/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/255/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Krapkowice
2017 689 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/180/2017 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kluczborskiego dla szkół i placówek niepublicznych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 673 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 635/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 670 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/178/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łubniany oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 667 2017-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/321/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/153/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom prowadzonym na terenie Gminy Krapkowice przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji
2017 647 2017-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/758/17 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom i placówkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 646 2017-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/753/17 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Opola
2017 645 2017-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/751/17 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu w ramach realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032
2017 620 2017-03-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI-228/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu w roku 2017
2017 584 2017-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/180/17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XII/72/15 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom i placówkom działającym na terenie Powiatu Oleskiego
2017 554 2017-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/191/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji ze środków budżetu gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Wołczyn przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2017
2017 459 2017-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/230/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Olesno, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2017 439 2017-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/180/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zasad dofinansowania zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Popielów przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2017 435 2017-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/218/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Głogówek na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
2017 396 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/235/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Paczków na zadania służące ochronie powietrza
2017 364 2017-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/220/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Korfantów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji
2017 155 2017-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/346/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
2017 137 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.165.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom, przedszkolom i oddziałom przedszkolnym przy szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Wilków przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminów i sposobu rozliczenia
2017 136 2017-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/153/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Skarbimierz, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.
2017 105 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/148/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/85/15 Rady Gminy Reńska Wieś w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Reńska Wieś dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2017 102 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/226/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Paczków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 101 2017-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 596/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 60 2017-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.194.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 51 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/229/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontrolowania wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Strzelce Opolskie
2017 34 2017-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/226/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu nyskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2017 3 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/161/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Powiatu Krapkowickiego
2017 4 2017-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/176/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie lub budowie źródeł ciepła w budynkach oraz rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Bierawa
2016 2896 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/242/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Byczyna oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 2906 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/204/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Korfantów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji
2016 2902 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/128/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli jej wykorzystania
2016 2900 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/164/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Jemielnica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania
2016 2894 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/265/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu strzeleckiego przez inne niż Powiat Strzelecki organy prowadzące
2016 2886 2016-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/193/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, działających na terenie Gminy Niemodlin, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania oraz terminu i sposobu jej rozliczania
2016 2888 2016-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/568/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Prudnik przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji oraz terminu i sposobu jej rozliczenia
2016 2877 2016-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/181/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/107/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Dobrodzień oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji
2016 2860 2016-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/207/2016 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 2863 2016-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/163/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Opolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 2839 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/683/16 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie miasta Opola
2016 2834 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/204/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki
2016 2832 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/202/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej nr VII/64/2011 z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na przydomowe oczyszczalnie ścieków
2016 2831 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/201/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej nr VI/51/2015 z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
2016 2828 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.149.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Chrząstowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 2826 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/311/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne
2016 2823 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/165/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Powiatu Głubczyckiego
2016 2822 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/164/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2016 r. sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego osobom fizycznym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ochrony powietrza poprzez zakup i montaż pomp ciepła na terenie Powiatu Głubczyckiego
2016 2803 2016-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/197/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie dotacji przyznawanych szkołom niepublicznym o uprawinieniach szkół publicznych
2016 2804 2016-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/166/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Głubczyckiego dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 2796 2016-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/138/16 Rady Gminy Turawa z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Turawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 2795 2016-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/192/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 2794 2016-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/169/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, funkcjonujących na terenie Gminy Olszanka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
2016 2753 2016-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/148/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łubniany oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 2700 2016-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/192/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla przedszkoli i trybu oraz zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2016 2683 2016-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/186/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek działających na terenie Powiatu Namysłowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
2016 2662 2016-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/206/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne
2016 2660 2016-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/147/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne
2016 2635 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 165/XXII/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Praszka a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2016 2634 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 164/XXII/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 2633 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/190/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Pakosławice dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli jej wykorzystania
2016 2621 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/146/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 2619 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/182/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom, publicznym i niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Lubsza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2016 2613 2016-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/173/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania edukacyjne prowadzone na terenie gminy Wołczyn przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 2596 2016-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/251/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu strzeleckiego przez inne niż Powiat Strzelecki organy prowadzące
2016 2577 2016-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/211/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Głubczyce
2016 2574 2016-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/204/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Głubczyce
2016 2578 2016-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/212/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 2575 2016-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/205/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej do instalacji solarnych i pomp ciepła na terenie Gminy Głubczyce
2016 2514 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/234/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Gogolin przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania
2016 2513 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/233/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Gogolin przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania
2016 2512 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/232/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 listopada 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, lub zatrudniających opiekunów dziennych na terenie Gminy Gogolin
2016 2509 2016-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/190/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Otmuchów przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz w sprawie trybiu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2016 2490 2016-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/217/16 Rady Gminy Branice z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Branice przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 2309 2016-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/270/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 października 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Kluczbork a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2016 2052 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/255/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Krapkowice
2016 2050 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/226/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Kietrz w latach 2016 - 2017
2016 2002 2016-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/110/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 29 września 2016 r. zamieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2016 1782 2016-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 138/XIX/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Praszka
2016 1529 2016-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 12/26/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr XVII/148/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce innych niż jednostki samorządu terytorialnego z budżetu gminy Pokój
2016 1515 2016-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV-149/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Baborów
2016 1514 2016-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV-148/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baborów
2016 1503 2016-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/159/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
2016 1256 2016-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/148/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce innych niż jednostki samorządu terytorialnego z budżetu gminy Pokój
2016 1223 2016-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/159/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej do instalacji solarnych i pomp ciepła na terenie Gminy Głubczyce
2016 1222 2016-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/158/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na budowę oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głubczyce
2016 1176 2016-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/95/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych
2016 1094 2016-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/166/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych dla inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach wspierania działań zmierzających do redukcji niskiej emisji, wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Strzelce Opolskie
2016 1043 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/148/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Korfantów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
2016 1008 2016-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/152/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Olesno
2016 997 2016-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/147/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Głubczyce
2016 943 2016-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/115/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kolonowskie
2016 825 2016-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.132.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biała
2016 786 2016-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/180/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XV/145/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu strzeleckiego przez inne niż Powiat Strzelecki organy prowadzące, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 719 2016-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/143/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Olesno
2016 663 2016-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/125/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/98/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom, publicznym i niepublicznych przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Lubsza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 606 2016-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/136/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki
2016 588 2016-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.120.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biała
2016 539 2016-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/191/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/80/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Krapkowice
2016 538 2016-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/184/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Krapkowice na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
2016 467 2016-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/152/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontrolowania wykorzystywania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Strzelce Opolskie
2016 466 2016-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/108/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/130/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania
2016 421 2016-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 3/7/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr XVI/128/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontrolowania wykorzystywania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Strzelce Opolskie
2016 331 2016-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/99/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Popielów    na dofinasowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków
2016 322 2016-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/118/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Dobrzeń Wielki
2016 315 2016-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/141/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/276/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Zdzieszowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem elementów zawierających azbest
2016 262 2016-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/105/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/83/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2016 212 2016-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/119/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/107/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Dobrodzień oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji
2016 164 2016-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/96/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu Krapkowickiego na realizację zadań służących ochronie powietrza
2016 147 2016-01-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/87/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek działających na terenie Powiatu Namysłowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2016 66 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/150/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Głuchołazy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 77 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/128/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Gminy Olesno, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2016 69 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/189/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkól, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędących jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 63 2016-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/143/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały
2016 31 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/92/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Opolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 36 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/62/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2016 35 2016-01-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/60/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały
2016 14 2016-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/84/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Skarbimierz prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego
2016 17 2016-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/104/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na ternie Gminy Tarnów Opolski
2016 2 2016-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/145/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu strzeleckiego przez inne niż Powiat Strzelecki organy prowadzące, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 11 2016-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/131/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Pakosławice dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli jej wykorzystania
2016 9 2016-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/79/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Jemielnica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania
2015 3238 2015-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/85/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Reńska Wieś dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 3227 2015-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/120/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Grodków dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli jej wykorzystania
2015 3210 2015-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/252/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Prudnik przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji oraz terminu i sposobu jej rozliczenia
2015 3209 2015-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/251/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Prudnik przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji oraz terminu i sposobu jej rozliczenia
2015 3200 2015-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/107/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Dobrodzień oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji
2015 3172 2015-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/128/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontrolowania wykorzystywania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Strzelce Opolskie
2015 3166 2015-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr NR IX/83/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 października 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji.
2015 3155 2015-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/89/2015 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Głubczyckiego dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2015 3149 2015-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/87/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Gminy Łubniany oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2015 3151 2015-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/82/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Turawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 3148 2015-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/86/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Łubniany
2015 3142 2015-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/122/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Głubczyce przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego
2015 3140 2015-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/115/2015 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2015 3112 2015-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/131/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Byczyna oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2015 3120 2015-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 94/XII/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2015 3101 2015-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/57/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2015 3087 2015-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 21/41/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XIV/90/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Paczków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 3011 2015-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/153/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom prowadzonym na terenie Gminy Krapkowice przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji
2015 2923 2015-12-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/72/15 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom i placówkom działającym na terenie Powiatu Oleskiego
2015 2916 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/99/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2015 2866 2015-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/99/2015 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kluczborskiego dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 2847 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/322/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Ozimska i Rejtana w Opolu
2015 2840 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/314/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom i placówkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 2839 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/92/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez podmiot inny niż Gmina Niemodlin
2015 2838 2015-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/91/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Niemodlin
2015 2761 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/119/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania z budżetu Gminy Zdzieszowice dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Zdzieszowice przez osoby fizyczne i osoby prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych
2015 2755 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/91/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla przedszkoli i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2015 2722 2015-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.98.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 2706 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/100/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Korfantów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
2015 2694 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/120/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Gogolin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania
2015 2693 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Gogolin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania
2015 2687 2015-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/122/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania, pobierania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Brzeg przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 2662 2015-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 136/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 2641 2015-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/101/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców Gminy Korfantów
2015 2632 2015-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/93/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania edukacyjne prowadzone na terenie gminy Wołczyn przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 2592 2015-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/98/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom, publicznym i niepublicznych przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Lubsza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 2600 2015-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/85/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Walce niepublicznym szkołom prowadzonym na terenie Gminy Walce oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 2581 2015-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X.82.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Chrząstowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 2507 2015-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/72/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2015 2458 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IX-99/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu udzielania wsparcia finansowego na realizację zadań sprzyjających upowszechnianiu i rozwijaniu sportu na terenie Gminy Baborów
2015 2452 2015-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/102/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu nyskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 2435 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/92/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/304/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych przez osobę prawna lub fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2015 2443 2015-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/83/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 października 2015 r. W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
2015 2417 2015-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/90/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Paczków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 2390 2015-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/67/2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2015 2372 2015-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/212/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Gminy Prudnik
2015 2362 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/78/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze gminy Wołczyn
2015 2344 2015-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/64/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubrza przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia
2015 2262 2015-10-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 18/30/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 21 października 2015 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr XII/75/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2015 2247 2015-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/94/15 Rady Gminy Branice z dnia 19 października 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla publicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 2192 2015-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/56/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 1 października 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Tułowice dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych
2015 2177 2015-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 17/28/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 września 2015 r. orzekająca nieważność części uchwały nr X/114/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2015 2175 2015-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/123/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/77/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
2015 2174 2015-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/122/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kluczbork dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2015 2173 2015-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/121/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Gminy Kluczbork a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2015 2124 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr X/67/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/44/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łubniany na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie gminy Łubniany polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków