Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 94

Słowa kluczowe: umowy

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2560 2019-08-07 UMOWA Umowa Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1330 O Chudoba- Zagwiździe w miejscowości Stare Budkowice”
2019 2536 2019-08-01 UMOWA Umowa Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1344 O Wołczyn – DW 454 w m. Zagwiździe ul. Murowska”
2019 2535 2019-08-01 UMOWA Umowa Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1344 O Wołczyn – DW 454 w m. Murów ul. Wolności”
2019 2534 2019-08-01 UMOWA Umowa Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w drodze powiatowej nr 1721 O w m. Grabczok”
2019 1847 2019-05-23 UMOWA Umowa Wójta Gminy Łubniany; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1703 O Opole-Łubniany w m. Masów – X etap ”
2019 744 2019-02-20 UMOWA Umowa Wójta Gminy Popielów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w m. Stare Siołkowice ul. Klapacz od km 7+560 do km 9+060 – Etap II”
2018 2567 2018-09-21 UMOWA Umowa Wójta Gminy Łubniany; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie sfinansowania i wspólnej realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania ul. Polnej i Szerokiej w m. Biadacz”
2018 2451 2018-09-11 UMOWA Umowa Nr KST.031.1.2018 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na realizację zadania pn. „III Międzynarodowe Spotkania Orkiestr Dętych w Kędzierzynie-Koźlu w 2018 roku”
2018 1640 2018-06-04 UMOWA Umowa Wójta Gminy Popielów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w m. Stare Siołkowice ul. Klapacz od km 7+560 do km 9+060 – Etap I”
2018 1235 2018-04-12 UMOWA Umowa Nr 1/2018 Wójta Gminy Pawłowiczki; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2018 roku
2018 1171 2018-04-10 UMOWA Umowa Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1330 O Chudoba – Zagwiździe w m. Stare Budkowice”
2018 1167 2018-04-10 UMOWA Umowa Wójta Gminy Chrząstowice; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1711 O w m. Chrząstowice”
2018 1170 2018-04-10 UMOWA Umowa Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika na drodze powiatowej Nr 1721 O w m. Grabczok”
2018 1169 2018-04-10 UMOWA Umowa Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika na drodze powiatowej Nr 1344 O w m. Murów”
2018 1168 2018-04-10 UMOWA Umowa Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika na drodze powiatowej Nr 1344 O w m. Zagwiździe”
2017 2347 2017-09-27 UMOWA Umowa Burmistrza Prószkowa; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont pobocza drogi powiatowej Nr 1754 O Chmielowice – Prószków z wydzieleniem ciągu pieszego na odcinku Nowa Kuźnia – Prószków”
2017 2346 2017-09-27 UMOWA Umowa Wójta Gminy Chrząstowice; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Usługi w zakresie prac geodezyjno-kartograficznych dotyczące podziału działki nr 613/276 obręb Suchy Bór w związku z regulacją stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1752 O Lędziny – DK 94 –oddzielenie drogi powiatowej od dróg gminnych”
2017 1649 2017-06-09 UMOWA Umowa Nr 2/2017 Wójta Gminy Pawłowiczki; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2017 1496 2017-05-24 UMOWA Umowa Wójta Gminy Tułowice; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1513 O w m. Tułowice ul. 1 Maja”
2017 1495 2017-05-24 UMOWA Umowa Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Budowa parkingu z chodnikiem przy ulicy Reymonta w Niemodlinie”
2017 1494 2017-05-24 UMOWA Umowa Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1344 O Wołczyn – DW 454 w miejscowości Murów ul. Wolności – etap II”
2017 1493 2017-05-24 UMOWA Umowa Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1330 O Chudoba – Zagwiździe w m. Stare Budkowice”
2017 1492 2017-05-24 UMOWA Umowa Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1344 O Wołczyn – DW 454 w miejscowości Zagwiździe ul. Murowska – etap II”
2017 878 2017-03-23 UMOWA Umowa Nr 1/2017 Wójta Gminy Pawłowiczki; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko – Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2017 roku
2017 224 2017-01-16 UMOWA Umowa Wójta Gminy Tarnów Opolski; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Odprowadzenie wód opadowych – przyłącze deszczowe ul. Klimasa – droga powiatowa nr 1712 O w Tarnowie Opolskim – remont zjazdów”
2016 2468 2016-11-22 UMOWA Umowa Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1344 O Wołczyn – DW 454 w miejscowości Murów ul. Wolności - roboty uzupełniające”
2016 2467 2016-11-22 UMOWA Umowa Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 3 października 2016 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji odnowy nawierzchni bitumicznej DP Nr 1724 O w m. Chróścice (w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy Nr 23/R/2016 z dnia 11.07.2016r. na wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowanymi na gorąco, na drogach powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy w Kotorzu Małym zawartej pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Opolu, a firmą BITUM Sp. z o.o. w Lipiu Śląskim)
2016 2466 2016-11-22 UMOWA Umowa Wójta Gminy Tarnów Opolski; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek – Przywory w miejscowości Kosorowice X etap”
2016 2465 2016-11-22 UMOWA Umowa Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 7 września 2016 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Budowa parkingu z chodnikiem przy ulicy Reymonta w Niemodlinie – opracowanie projektu budowlano – wykonawczego”
2016 2192 2016-10-27 UMOWA Umowa Nr FN.3032.16.2016 Burmistrza Białej; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 17 października 2016 r. w sprawie współfinansowania zadania pn. „Odwodnienie drogi powiatowej nr 1202 O relacji Biała-Laskowice w miejscowości Olbrachcice”
2016 1798 2016-09-01 UMOWA Umowa Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1344 O Wołczyn – DW 454 w miejscowości Zagwiździe ul. Murowska”
2016 1797 2016-09-01 UMOWA Umowa Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1344 O Wołczyn – DW 454 w miejscowości Murów ul. Wolności”
2016 1533 2016-07-07 UMOWA Umowa Wójta Gminy Chrząstowice; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1752 O Lędziny do DK nr 94 – ul. Pawlety w miejscowości Suchy Bór”
2016 1511 2016-07-06 UMOWA Umowa Nr FN.3032.15.2016 Burmistrza Białej; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie współfinansowania zadania pn. „Przebudowa chodnika w miejscowości Chrzelice”
2016 1510 2016-07-06 UMOWA Umowa Nr FN.3032.14.2016 Burmistrza Białej; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie współfinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 O relacji Dobroszewice - Olszynka w miejscowości Józefów"
2016 1351 2016-06-21 UMOWA Umowa Wójta Gminy Popielów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560 do km 9+060 – opracowanie projektu budowlano-wykonawczego”
2016 1304 2016-06-14 UMOWA Umowa Wójta Gminy Tułowice; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu ul. Opolskiej w Tułowicach – droga powiatowa Nr 1513 O Skarbiszowice – Tułowice”
2016 933 2016-04-18 UMOWA Umowa Nr 14/2016 Wójta Gminy Reńska Wieś; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie akwenu Dębowa”
2016 914 2016-04-14 UMOWA Umowa Nr 1/2016 Wójta Gminy Pawłowiczki; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2016 roku
2016 236 2016-01-28 UMOWA Umowa Nr 1/2016 Wójta Gminy Bierawa; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wspólnego sfinansowania w 2016 roku I etapu zadania pod nazwą „Budowa chodnika przy drodze powiatowej - ulica Nowe Osiedle w Bierawie”
2015 2527 2015-11-12 UMOWA Umowa Burmistrza Ozimka; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1706 O Ozimek – Kotórz Mały w m. Szczedrzyk ul. Opolska – etap III”
2015 2526 2015-11-12 UMOWA Umowa Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1508 O relacji Niemodlin – Lewin Brzeski od km 6+392 do 7+392 wraz z kanalizacją deszczową w Magnuszowicach”
2015 2260 2015-10-27 UMOWA Umowa Nr 3/2015 Wójta Gminy Pawłowiczki; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 października 2015 r. w sprawie dotacji celowej z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1211O Zwiastowice- Ucieszków na odcinku Gościęcin-Trawniki”
2015 2259 2015-10-27 UMOWA Umowa Wójta Gminy Popielów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika, zjazdów i odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w Starych Siołkowicach”
2015 1835 2015-08-19 UMOWA Umowa Wójta Gminy Tułowice; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu ul. Opolskiej w Tułowicach – droga powiatowa Nr 1513 O Skarbiszowice – Tułowice”
2015 1741 2015-07-20 UMOWA Umowa Nr FN.3031.40.2015 Burmistrza Białej; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie współfinansowania zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 O relacji Dobroszewice - Olszynka w miejscowości Józefów"
2015 991 2015-04-14 UMOWA Umowa Nr 2/2015 Wójta Gminy Pawłowiczki; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie przekazania dotacji na zakup materiałów do pracowni terepeutycznych
2015 990 2015-04-14 UMOWA Umowa Nr 1/2015 Wójta Gminy Pawłowiczki; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie przekazania dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1418 O Karchów- DK nr 38- etap II
2014 2711 2014-12-08 UMOWA Umowa Nr 142/2014 Burmistrza Białej; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 24 października 2014 r. w sprawie współfinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O relacji Biała-Sowin na odcinku w miejscowości Górka Prudnicka”
2014 2296 2014-10-17 UMOWA Umowa Nr DP.7.2014 Burmistrza Kietrza; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 6 października 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego na budowę sygnalizacji świetlnej
2014 1918 2014-08-21 UMOWA Umowa Nr 73/2014 Wójta Gminy Reńska Wieś; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu na "Przebudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 1408 O Zdzieszowice - Walce"
2014 1762 2014-07-08 UMOWA Umowa Nr OZ-103/2014 Burmistrza Gminy Baborów; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie wspólnego organizowania doradztwa metodycznego nauczycieli
2014 1739 2014-07-07 UMOWA Umowa Nr 1/2014 Wójta Gminy Pawłowiczki; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1418 O Karchów- DK Nr 38”
2014 1724 2014-07-04 UMOWA Umowa Nr OZ-102/2014 Burmistrza Kietrza; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wspólnego organizowania doradztwa metodycznego nauczycieli
2014 1653 2014-07-02 UMOWA Umowa Nr OZ-101/2014 Burmistrza Głubczyc; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wspólnego organizowania doradztwa metodycznego nauczycieli
2014 1648 2014-07-01 UMOWA Umowa Nr OZ-104/2014 Wójta Gminy Branice; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wspólnego organizowania doradztwa metodycznego nauczycieli
2013 2806 2013-12-12 UMOWA Umowa Nr 290/2013 Wójta Gminy Bierawa; Wójta Gminy Przygodzice z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych poszkodowanym w wyniku wybuchu gazu mieszkańcom Jankowa Przygodzkiego
2013 2516 2013-11-15 UMOWA Umowa Nr 244/2013 Wójta Gminy Bierawa; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa chodnika przy ulicy Mickiewicza w Bierawie wraz z przebudową jezdni w celu poprawy parametrów technicznych”
2013 2265 2013-10-18 UMOWA Umowa Nr 1/2013 Burmistrza Ujazdu; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 września 2013 r. o partnerstwie w realizacji inwestycji drogowych
2012 1749 2012-12-07 UMOWA Umowa Burmistrza Głogówka; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie określenia trybu przekazania pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na wykonanie remontu chodnika w miejscowości Twardawa
2012 1483 2012-10-24 UMOWA Umowa Nr 21/2012 Wójta Gminy Bierawa; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie pomocy finansowej
2012 1121 2012-08-07 UMOWA Umowa Wójta Gminy Pawłowiczki; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu na modernizację nawierzchni drogi powiatowej nr 1407 O Borzysławice- Pawłowiczki
2012 501 2012-04-03 UMOWA Umowa Nr OR.031.1.2012 Burmistrza Gminy Paczków; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej, na dofinansowanie działalności Zamiejscowego Oddziału ds. Komunikacji w Paczkowie Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Nysie
2012 421 2012-03-20 UMOWA Umowa Nr 1 Wójta Gminy Pawłowiczki; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie pomocy finansowej 
2011 1473 2011-11-04 UMOWA Umowa Nr 1/2011 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 września 2011 r. w sprawie pomocy finansowej
2011 1414 2011-10-19 UMOWA Umowa Nr 2/2011 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 września 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu na przebudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 1420 O Ucieszków - Radoszowy na odcinku od km 0+000 do 0+680
2011 47 2011-01-17 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie współfinansowania "Robót dodatkowych związanych z remontem chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Hajduki Nyskie"
2011 29 2011-01-11 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie współfinansowania „ Budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Długosza w Nysie – odcinek łączący ul. Rodziewiczówny z ul. Orzeszkową”
2011 30 2011-01-11 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie współfinansowania „Robót związanych z remontem chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1628 O w miejscowości Biała Nyska”
2011 13 2011-01-07 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie współfinansowania "Robót dodatkowych związanych z remontem chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Koperniki"
2011 14 2011-01-07 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie współfinansowania "Robót dodatkowych związanych z remontem chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Kępnica”
2011 12 2011-01-07 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 24 września 2010 r. w sprawie w sprawie współfinansowania „Przebudowy i budowy oświetlenia ulicznego ulicy Długosza w Nysie – odcinek łączący ul. Rodziewiczówny z ul. Orzeszkową”
2010 1834 2010-12-23 UMOWA Umowa Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 12 października 2010 r. w sprawie wspólnego sfinansowania realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1340 O Stare Budkowice - Bierdzany w miejscowości Stare Budkowice ul. Ogrodowa”.
2010 1481 2010-11-10 UMOWA Umowa Wójta Gminy Pawłowiczki; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 września 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi kędzierzyńsko- kozielskiemu na budowę chodnika wraz z kanalizacją burzową przy drodze powiatowej Nr 1405 O w miejscowości Ostrożnica ul. Pawłowska
2010 958 2010-07-16 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie współfinansowania "Remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1628 O w miejscowości Morów oraz remont krawężnika w miejscowości Koperniki"
2010 960 2010-07-16 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie współfinansowania "remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1607 O w miejscowości Hajduki Nyskie"
2010 959 2010-07-16 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie współfinansowania "Remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1606 O w miejscowości Kępnica”
2010 947 2010-07-15 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie współfinansowania "Remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1628 O w miejscowości Biała Nyska"
2010 946 2010-07-15 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie współfinansowania "Remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1627 O w miejscowości Przełęk”
2010 840 2010-06-09 UMOWA Umowa Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Izbicko; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie realizacji wspólnego Projektu pn. „TRIAS OPOLSKI – ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski – II etap”.
2010 202 2010-02-08 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie współfinansowania „Remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2182 O w miejscowości Nysa ulica Prusa”
2010 203 2010-02-08 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie współfinansowania „Przebudowy ulic Sudeckiej i Mickiewicza w Nysie”
2010 175 2010-02-04 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie współfinansowania „Remontu chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1626 O w miejscowości Iława”
2010 130 2010-01-29 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 27 października 2009 r. w sprawie współfinansowania „Zagospodarowanie zieleni przydrożnej w ciągu ulicy Mickiewicza w Nysie”
2010 81 2010-01-21 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie współfinansowania „Remontu chodnika i parkingu w ciągu drogi powiatowej Nr 2165 O w miejscowości Nysa ulica Głuchołaska”
2010 26 2010-01-12 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 12 października 2009 r. w sprawie współfinansowania „Remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1672 O w miejscowości Lipowa
2009 1220 2009-10-09 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie współfinansowania „Remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1627 O w miejscowości Przełęk”
2009 1157 2009-09-21 UMOWA Umowa Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie wspólnego sfinansowania realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1340 O Stare Budkowice - Bierdzany w miejscowości Stare Budkowice ul. Ogrodowa”
2009 1158 2009-09-21 UMOWA Umowa Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie wspólnego sfinansowania realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1352 O Krzywa Góra - Murów ul. Lipowa w Murowie”
2009 1159 2009-09-21 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie współfinansowania „Remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1677 O w miejscowości Regulice”
2009 1094 2009-08-24 UMOWA Umowa Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie wspólnego sfinansowania realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1330 O Chudoba - Zagwiździe w miejscowości Zagwiździe”
2009 1093 2009-08-24 UMOWA Umowa Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wspólnego wykonania zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1770 O DK 45 – Osowiec – DK 45 w miejscowości Osowiec - ul. Oleska na odcinku długości 147,70 mb”
2009 875 2009-07-10 UMOWA Umowa Burmistrza Korfantowa; Starosty Nyskiego z dnia 17 listopada 2008 r. o partnerstwie w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1525 O Rzymkowice - Stara Jamka
2009 544 2009-04-30 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 2 marca 2009 r. zawarta pomiędzy Powiatem Nyskim, a Gminą Nysa w sprawie współfinansowania „Przebudowy drogi powiatowej Nr 1607 O ulicy Czarneckiego w Nysie”