Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 840

Słowa kluczowe: porozumienia pozostałe

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3529 2019-11-13 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Burmistrza Praszki z dnia 30 października 2019 r. w przedmiocie powierzenia Gminie Gorzów Śląski realizacji zadania publicznego - zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
2019 3522 2019-11-12 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Os.032.1.44.2019 Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Krapkowicach
2019 3276 2019-10-23 POROZUMIENIE Porozumienie Nr SO.0123.5.2018 Burmistrza Korfantowa; Wójta Gminy Łambinowice z dnia 31 grudnia 2018 r. Międzygminne w sprawie przyznania przez Gminę Łambinowice dotacji celowej dla Gminy Korfantów
2019 3275 2019-10-23 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Głubczycach; Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 4 października 2019 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Głubczyckiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej
2019 3235 2019-10-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 13/2019 Burmistrza Ozimka; Prezydenta Miasta Opola z dnia 14 października 2019 r. w sprawie finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Ozimek w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta Opola
2019 3234 2019-10-14 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Lasowice Wielkie; Wójta Gminy Murów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii Ewangelicko-Augsburskiej dla uczniów szkół Gminy Murów
2019 3233 2019-10-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 9/2019 Burmistrza Krapkowic; Prezydenta Miasta Opola z dnia 11 października 2019 r. w sprawie finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Krapkowice w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta Opola oraz finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Opola w żłobkach funkcjonujących na terenie Gminy Krapkowice
2019 3201 2019-10-08 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OZ.287.2019 Zarządu Powiatu w Głubczycach; Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 października 2019 r. w sprawie przyjęcia zadania Powiatu Kłobuckiego z zakresu edukacji publicznej
2019 2962 2019-09-25 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 6/2019 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Pokój z dnia 24 września 2019 r. w sprawie finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Pokój w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta Opola
2019 2947 2019-09-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 8/2019 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 23 września 2019 r. w sprawie finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Chrząstowice w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta Opola
2019 2941 2019-09-23 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Os.032.1.35.2019 Burmistrza Krapkowic; Wójta Gminy Pawonków z dnia 19 września 2019 r. w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Krapkowicach
2019 2934 2019-09-20 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 14 marca 2019 r. o finansowaniu i współpracy w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do budowy mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi
2019 2911 2019-09-18 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr GZO.GKZ.3210.10.1.2019 Burmistrza Nysy; Wójta Gminy Łambinowice z dnia 6 września 2019 r. w sprawie pokrycia przez Gminę Łambinowice kosztów dotacji celowej udzielonej przez Gminę Nysa niepublicznym żłobkom na dzieci będące mieszkańcami Gminy Łambinowice
2019 2910 2019-09-18 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Namysłowa; Burmistrza Oleśnicy z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów szkół Gminy Namysłów
2019 2877 2019-09-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 7/2019 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Łubniany z dnia 11 września 2019 r. w sprawie finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Łubniany w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta Opola oraz finansowania opieki dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Opola w żłobkach funkcjonujących na terenie Gminy Łubniany
2019 2813 2019-09-06 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 12/2019 Burmistrza Gogolina; Prezydenta Miasta Opola z dnia 6 września 2019 r. w sprawie finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkalym na terenie Gminy Gogolin w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta Opola
2019 2812 2019-09-06 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Namysłowa; Burmistrza Wołczyna z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów szkół Gminy Namysłów
2019 2793 2019-09-05 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 01/09/2019 Burmistrza Byczyny; Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 2 września 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Byczyna realizacji zadania publicznego – zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
2019 2768 2019-09-04 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Miasta Kluczborka; Burmistrza Wołczyna z dnia 3 września 2019 r. w sprawiepokrywania kosztów dotacji celowej udzielonej przez Gminę Kluczbork Niepublicznym Żłobkom: Centrum Radosnej Edukacji „Piąteczka” w Kluczborku, „Pod jabłonką” w Gotartowie, „Baśniowy Zakątek” w Ligocie Górnej na rzecz dzieci będącymi mieszkańcami Gminy Wołczyn na rok 2019/2020
2019 2767 2019-09-04 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Miasta Kluczborka; Burmistrza Wołczyna z dnia 3 września 2019 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kluczbork od Gminy Wołczyn zadań w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na trasie Wołczyn - Kup
2019 2766 2019-09-04 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Olszanka z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przekazania Miastu Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Olszanka - związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olszanka
2019 2748 2019-09-03 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie realizacjii zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób autobusami komunikacji miejskiej
2019 2710 2019-08-30 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Olesna; Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii ewangelicko-augsburskiej dla uczniów szkół Gminy Olesno
2019 2694 2019-08-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OS.32.1.2019 Burmistrza Gogolina; Wójta Gminy Walce z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie refundowania przez Gminę Walce wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki na obszarze Gminy Gogolin
2019 2690 2019-08-27 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 5/2019 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Popielów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Popielów w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta Opola
2019 2689 2019-08-27 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 10/2019 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Lasowice Wielkie w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta Opola
2019 2688 2019-08-27 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 2/2019 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym w Gminie Tarnów Opolski w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta Opola
2019 2671 2019-08-23 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 4/2019 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Murów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Murów w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta Opola
2019 2670 2019-08-23 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 3/2019 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Turawa z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Turawa w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta Opola
2019 2669 2019-08-23 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2019 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta Opola
2019 2663 2019-08-22 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Miasta Kluczborka; Wójta Gminy Rudniki z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów wyznania Kościoła Zielonoświątkowego szkół Gminy Rudniki
2019 2598 2019-08-14 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Zawadzkiego; Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Lasowice Wielkie zadania publicznego w zakresie zorganizowania nauki religii uczniów/wychowanków wyznania ewangelicko-augsburskiego zamieszkałych na terenie gminy Zawadzkie i uczęszczających do szkół/przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zawadzkie
2019 2583 2019-08-13 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą "Remont chodnika na drodze powiatowej Nr 1184 O w m. Gracze ul. Kręta - etap II"
2019 2571 2019-08-12 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Brzegu; Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie powierzenia wykonania Gminie Brzeg przez Gminę Skarbimierz zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki zwierzętom bezdomnym
2019 2531 2019-07-31 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
2019 2475 2019-07-18 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Prószkowa; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu DP Nr 1716 O na odc. od DW 415 do m. Zimnice Małe – opracowanie projektu budowlano-wykonawczego”
2019 2276 2019-07-03 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Radłów; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2019 2194 2019-06-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr SO.5520.3.2019 Burmistrza Krapkowic; Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Gminy Krapkowice w roku 2019
2019 2090 2019-06-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/19 Burmistrza Gminy Baborów; Komendanta Powiatowego Policji w Głubczycach z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Głubczycach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu Gminy Baborów w roku 2019
2019 2046 2019-06-11 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie i w Uszycach
2019 2027 2019-06-10 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu „Dębowa” w roku 2019
2019 1953 2019-06-04 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Murów prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XIX Dożynek Powiatowych
2019 1875 2019-05-29 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Łubniany; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Łubniany zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
2019 1815 2019-05-15 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Rudniki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie dofinansowania Warsztatu Tereapii Zajęciowej w Uszycach
2019 1814 2019-05-15 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Olesna; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2019 1813 2019-05-15 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie i w Uszycach
2019 1800 2019-05-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 11/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich; Burmistrza Ujazdu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób z zaburzeniami psychicznymi będących mieszkańcami Gminy Ujazd opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich
2019 1790 2019-05-10 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Kietrza; Komendanta Powiatowego Policji w Głubczycach z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Głubczycach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu Gminy Kietrz w roku 2019
2019 1789 2019-05-10 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Łubniany z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2019 1705 2019-05-06 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr BSSiZ/P/2/2019 Burmistrza Brzegu; Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Brzeg zadania publicznego w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych oraz osób upośledzonych umysłowo zamieszkałych na terenie Gminy Skarbimierz
2019 1663 2019-04-30 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Kłobucku; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia i zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłobucki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2019 1624 2019-04-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr FP.031.13.2019 Burmistrza Praszki; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
2019 1623 2019-04-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 168 Wójta Gminy Branice; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji w 2019 roku XIX Festiwalu Kultury Powiatowej oraz przekazania dotacji celowej z budżetu powiatu głubczyckiego Gminie Branice
2019 1603 2019-04-24 POROZUMIENIE Porozumienie Nr ED.031.14.2019 Wójta Gminy Domaszowice; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
2019 1602 2019-04-24 POROZUMIENIE Porozumienie Nr FP.031.12.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
2019 1505 2019-04-15 POROZUMIENIE Porozumienie Nr CRU-000653/19 KTWZ.4041.00001.2019 KTWZ.KW-00088/1 Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Miastu Opole wykonania zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Województwa Opolskiego w ramach wspólnej realizacji imprezy kulturalnej związanej z obchodami jubileuszu 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej
2019 1382 2019-04-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Brzegu; Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia wykonania Gminie Brzeg przez Gminę Skarbimierz zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki zwierzętom bezdomnym
2019 1222 2019-04-03 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 10/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich; Wójta Gminy Jemielnica z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób z zaburzeniami psychicznymi będących mieszkańcami Gminy Jemielnica opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich
2019 1221 2019-04-03 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 8/2018 Burmistrza Kolonowskiego; Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób z zaburzeniami psychicznymi będących mieszkańcami Gminy Kolonowskie opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich
2019 1194 2019-04-01 POROZUMIENIE Porozumienie Nr FP.031.10.2019 Zarządu Powiatu w Kluczborku; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
2019 1138 2019-03-27 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Burmistrza Praszki z dnia 25 marca 2019 r. pomiędzy Gminą Praszka a Gminą Gorzów Śląski w przedmiocie powierzenia Gminie Gorzów Śląski realizacji zadania publicznego - zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
2019 1137 2019-03-27 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Piekary Śląskie; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia i zasadniczych szkół zawodowych, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych dla których Miasto Piekary Śląskie jest organem prowadzącym
2019 1125 2019-03-25 POROZUMIENIE Porozumienie Nr FP.031.7.2019 Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
2019 1123 2019-03-25 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 9/2018 Burmistrza Leśnicy; Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób z zaburzeniami psychicznymi będących mieszkańcami Gminy Leśnica opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich
2019 1122 2019-03-25 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 7/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich; Wójta Gminy Izbicko z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób z zaburzeniami psychicznymi będących mieszkańcami Gminy Izbicko opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich
2019 1121 2019-03-25 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich; Burmistrza Zawadzkiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób z zaburzeniami psychicznymi będących mieszkańcami Gminy Zawadzkie opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich
2019 1078 2019-03-18 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OZ.031.5.2019 Burmistrza Głubczyc; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Głubczyce zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Głubczycach
2019 1057 2019-03-15 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Zielona Góra; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia klas uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w  Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
2019 1040 2019-03-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr FP.031.5.2019 Wójta Gminy Rudniki; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
2019 1023 2019-03-12 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Os.032.1.20.2019 Burmistrza Krapkowic; Wójta Gminy Pawonków z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Krapkowicach
2019 965 2019-03-08 POROZUMIENIE Porozumienie Nr FP.031.2.2019 Wójta Gminy Radłów; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
2019 924 2019-03-07 POROZUMIENIE Porozumienie Nr FP.031.4.2019 Burmistrza Olesna; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
2019 878 2019-03-05 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Wołczyna; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
2019 779 2019-02-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr RW-W.3153.3.2019 Burmistrza Krapkowic; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2019 743 2019-02-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr BF.3032.1.1.2019 Burmistrza Krapkowic; Prezydenta Miasta Opola z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powierzania realizacji zadania publicznego polegającego na przyjmowaniu do izby wytrzeźwień funkcjonującej w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu osób dowiezionych w stanie nietrzeźwym z terenu Gminy oraz objęcia ich działaniami profilaktyczno-motywującymi
2019 672 2019-02-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Os.032.1.17.2019 Burmistrza Krapkowic; Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie refundowania przez Gminę Strzeleczki wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki na obszarze Gminy Krapkowice
2019 671 2019-02-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 62/2018 Zarządu Powiatu Strzeleckiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Strzeleckiemu wykonania projektu budowlano – wykonawczego dla zadania obejmującego przebudowę skrzyżowania dróg różnej kategorii pn.: „Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich ”
2019 656 2019-02-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Os.032.1.16.2019 Burmistrza Krapkowic; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie refundowania przez Gminę Reńska Wieś wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki na obszarze Gminy Krapkowice
2019 655 2019-02-13 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OZ.031.1.2019 Burmistrza Prudnika; Zarządu Powiatu Prudnickiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Prudniku
2019 624 2019-02-11 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr BSSIZ/P/1/2019 Burmistrza Brzegu; Wójta Gminy Olszanka z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie prowadzenia Punktu Pomocy Kryzysowej dla rodzin z problemem alkoholowym z terenu Gminy Olszanka
2019 419 2019-01-31 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Os.032.1.15.2019 Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Krapkowicach
2019 405 2019-01-30 POROZUMIENIE Porozumienie Nr AO.3153.2.2019 Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zorganizowania przez Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach dodatkowych służb patrolowych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Powiatu Krapkowickiego w roku 2019
2019 404 2019-01-30 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Lublińcu; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia i zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2019 403 2019-01-30 POROZUMIENIE Porozumienie Nr SM.3222.1.2019.AM Burmistrza Zdzieszowic; Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zorganizowania dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta i gminy Zdzieszowice
2019 402 2019-01-30 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Turawa; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania Gminie Turawa do realizacji zadanie pod nazwą: „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1705 O na odcinku DK 45 (Zawada) – Turawa (ul. Harcerska)”
2019 387 2019-01-29 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Os.032.1.13.2019 Burmistrza Krapkowic; Wójta Gminy Walce z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie refundowania przez Gminę Walce wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki na obszarze Gminy Krapkowice
2019 311 2019-01-22 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Byczyny; Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie pokrywania kosztów dotacji celowej udzielonej przez Gminę Kluczbork Niepublicznym Żłobkom: Centrum Radosnej Edukacji „Piąteczka” w Kluczborku, „Pod jabłonką” w Gotartowie na rzecz dzieci będącymi mieszkańcami Gminy Byczyna na rok 2019
2019 310 2019-01-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Os.032.1.11.2019 Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Krapkowicach
2019 309 2019-01-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Os.032.1.9.2019 Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania środków przez Gminę Zdzieszowice Gminie Krapkowice w formie dotacji celowej z tytułu uczęszczania dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Zdzieszowice do żłobka na obszarze Gminy Krapkowice
2019 230 2019-01-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2019 Burmistrza Głubczyc; Burmistrza Kietrza z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Głubczyce od Gminy Kietrz zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu transportu na trasie z miejscowości Głubczyce do Specjalistycznego Przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie Mały Książe Kędzierzyn Koźle ul. Piastowska 19
2019 229 2019-01-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2019 Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
2019 158 2019-01-10 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kluczborskiemu prowadzenia zadania Miasta Rybnika z zakresu edukacji publicznej
2019 101 2019-01-08 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Miasta Kluczborka; Burmistrza Wołczyna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie pokrywania kosztów dotacji celowej udzielonej przez Gminę Kluczbork Niepublicznym Żłobkom: Centrum Radosnej Edukacji „Piąteczka” w Kluczborku, „Baśniowy Zakątek” w Ligocie Górnej, „ Pod jabłonką” w Gotartowie na rzecz dzieci będącymi mieszkańcami Gminy Wołczyn na rok 2019
2019 100 2019-01-08 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Ozimka; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Ozimek
2019 99 2019-01-08 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Niemodlin
2019 98 2019-01-08 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Głuchołaz; Burmistrza Nysy; Burmistrza Otmuchowa z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków współpracy w ramach realizacji wspólnego systemu kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Nysie w obszarze aglomeracji Nysa
2019 97 2019-01-08 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Or.031.1.3.2018 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Bierawa z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2019 96 2019-01-08 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Olszanka; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie wykonanie projektu budowlano–wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 462 w m. Pogorzela"
2018 3786 2018-12-31 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie rozwiązania porozumienia w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu Opolskiego
2018 3385 2018-12-06 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Tułowic; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Tułowice zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
2018 3344 2018-12-04 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kluczborka; Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie pokrywania kosztów dotacji celowej udzielonej przez Gminę Kluczbork Niepublicznym Żłobkom: Centrum Radosnej Edukacji „Piąteczka” w Kluczborku, „Baśniowy Zakątek” w Ligocie Górnej „ Pod jabłonką” w Gotartowie na rzecz dzieci będących mieszkańcami Gminy Lasowice Wielkie na rok 2019
2018 3335 2018-12-03 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 33/2018 Burmistrza Kolonowskiego; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Kolonowskie wykonania zadania własnego Powiatu Strzeleckiego pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w Gminie Kolonowskie w sezonie zimowym 2018/2019”
2018 3334 2018-12-03 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Os.37.2018 Burmistrza Krapkowic; Wójta Gminy Walce z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie refundowania przez Gminę Walce wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki na obszarze Gminy Krapkowice
2018 3311 2018-11-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr R.U.DKS-II.041.2.2018 Zarządu Powiatu w Głubczycach; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 4 października 2018 r. w sprawie powierzanie do realizacji zadania publicznego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na obiektach sportowych II” w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego
2018 3310 2018-11-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr R.U.DKS-II.041.1.2018 Wójta Gminy Pakosławice; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie powierzania do realizacji zadania publicznego pn.: „Dziś orlik klubowy, jutro stadion narodowy - II edycja” w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego
2018 3309 2018-11-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr R.U.DKS-I.041.5.2018 Burmistrza Prószkowa; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie powierzania do realizacji zadania publicznego pn.: „Z „Kaprysem” i Gminną Orkiestrą Dętą Prószków szanujemy seniorów oraz rozwijamy dzieci i młodzież!” w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego
2018 3308 2018-11-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr R.U.DKS-I.041.4.2018 Wójta Gminy Olszanka; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 4 października 2018 r. w sprawie powierzenia do realizacji zadania publicznego pn.: „100 pieśni na 100-lecie Odzyskania Niepodległości - XXIII Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko” w Olszance” w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego
2018 3307 2018-11-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr R.U.DKS-I.041.1.3.2018 Burmistrza Prudnika; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 4 października 2018 r. w sprawie powierzania do realizacji zadania publicznego pn.: „Organizacja cyklu 9-ciu imprez integracyjnych na terenach wiejskich Gminy Prudnik” w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego
2018 3306 2018-11-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr R.U.DKS-I.041.2.2018 Wójta Gminy Skoroszyce; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego pn.: „Od Juniora do Seniora – aktywnie spędzaj czas” Gminie Skoroszyce
2018 3305 2018-11-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr R.U.DKS-I.041.1.2018 Zarządu Powiatu Krapkowickiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powierzanie do realizacji zadania publicznego pn.: „Ludzie Otmętu - takie tu buty” w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego
2018 3284 2018-11-23 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Zielona Góra; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia klas uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
2018 3245 2018-11-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr PZD/P/01/2018 Wójta Gminy Reńska Wieś; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie przekazania Gminie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Reńska Wieś
2018 3090 2018-11-06 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie pokrycia kosztów związanych z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku 2018 zawarte w dniu 21 września 2018 roku
2018 3043 2018-11-02 POROZUMIENIE Porozumienie Nr ZW.031.4.2018 Zarządu Powiatu Raciborskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 19 października 2018 r. Powiatu Raciborskiego w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2018 3039 2018-10-31 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Lublińcu; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 5 października 2018 r. w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia i zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2018 2983 2018-10-29 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Namysłowa; Burmistrza Oleśnicy z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów szkół Gminy Namysłów
2018 2913 2018-10-24 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Tarnów Opolski; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 1 października 2018 r. w sprawie realizacjii zadania pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Tarnowie Opolskim (od przejazdu PKP) przez m. Kosorowice do m. Miedziana”
2018 2864 2018-10-18 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Os.36.2018 Burmistrza Krapkowic; Wójta Gminy Pawonków z dnia 16 października 2018 r. w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Krapkowicach
2018 2825 2018-10-15 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Kluczborku; Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 8 października 2018 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kluczborskiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej
2018 2824 2018-10-15 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Kolonowskiego; Burmistrza Ozimka z dnia 3 września 2018 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Ozimek od Gminy Kolonowskie zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu
2018 2805 2018-10-11 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 4 października 2018 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej
2018 2804 2018-10-11 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Oleśnie; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia i zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2018 2687 2018-10-03 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OZ.154.2018 Zarządu Powiatu w Głubczycach; Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Głubczyckiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej
2018 2679 2018-10-02 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie współdziałania przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Opole
2018 2635 2018-09-27 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OZ.151/2018 Zarządu Powiatu w Głubczycach; Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 września 2018 r. w sprawie przyjęcia zadania Powiatu Kłobuckiego z zakresu edukacji publicznej
2018 2618 2018-09-26 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Os.34.2018 Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 20 września 2018 r. w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Krapkowicach
2018 2617 2018-09-26 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Os.33.2018 Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 24 września 2018 r. w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Krapkowicach
2018 2566 2018-09-21 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Namysłowa; Burmistrza Wołczyna z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów szkół Gminy Namysłów
2018 2565 2018-09-21 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr ED.4464.1.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska; Wójta Gminy Bierawa z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kuźnia Raciborska od Gminy Bierawa zadań z zakresu oświaty, polegających na zapewnieniu uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu
2018 2525 2018-09-18 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Miasta Kluczborka; Burmistrza Wołczyna z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kluczbork od Gminy Wołczyn zadań w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na trasie Kluczbork – Uszyce - Kluczbork
2018 2524 2018-09-18 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Miasta Kluczborka; Burmistrza Wołczyna z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kluczbork od Gminy Wołczyn zadań w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na trasie Wołczyn - Kup - Wołczyn
2018 2523 2018-09-18 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko - augsburskiego szkół Gminy Gorzów Śląski
2018 2510 2018-09-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 3/2018 Burmistrza Głubczyc; Burmistrza Kietrza z dnia 3 września 2018 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Głubczyce od Gminy Kietrz zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu transportu na trasie z miejscowości Głubczyce do Specjalistycznego Przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie Mały Książe Kędzierzyn Koźle ul. Piastowska 19
2018 2493 2018-09-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr SO.0123.4.2018 Burmistrza Korfantowa; Wójta Gminy Łambinowice z dnia 3 września 2018 r. w sprawie przyznania przez Gminę Łambinowice dotacji celowej dla Gminy Korfantów
2018 2477 2018-09-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 3/2018 Burmistrza Głubczyc; Burmistrza Kietrza z dnia 3 września 2018 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Głubczyce od Gminy Kietrz zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu transportu na trasie z miejscowości Głubczyce do Specjalistycznego Przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie Mały Książe Kędzierzyn Koźle ul. Piastowska 19
2018 2450 2018-09-11 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 01/09/2018 Burmistrza Byczyny; Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Byczyna a Gminą Gorzów Śląski w przedmiocie powierzenia Gminie Byczyna realizacji zadania publicznego - zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
2018 2360 2018-08-31 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 139 Burmistrza Gminy Baborów; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji w 2018 roku XVIII Festiwalu Kultury Powiatowej oraz przekazania dotacji celowej z budżetu powiatu głubczyckiego Gminie Baborów
2018 2284 2018-08-09 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Branice; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Branice prowadzenia zadania publicznego z zakresu budowy chodnika w miejscowości Wysoka
2018 2273 2018-08-06 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Os.29.2018 Burmistrza Krapkowic; Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie refundowania przez Gminę Strzeleczki wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki na obszarze Gminy Krapkowice
2018 2261 2018-08-03 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Zawadzkiego; Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Lasowice Wielkie zadania publicznego w zakresie zorganizowania nauki religii uczniów/wychowanków wyznania ewangelicko-augsburskiego zamieszkałych na terenie gminy Zawadzkie i uczęszczających do szkół/przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zawadzkie
2018 2247 2018-08-01 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Oś 4/18 Wójta Gminy Komprachcice; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie rozwiązania porozumienia nr 2/03 z dnia 16 kwietnia 2003 r. zawartego z Gminą Komprachcice w sprawie powierzenia wykonywania niektórych zadań z zakresu nadzoru nad melioracjami szczegółowymi i spólkami wodnymi
2018 2230 2018-07-27 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1 Zarządu Powiatu w Oleśnie; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie realizacji zadania samorządowego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pod nazwą VIII Wojewódzki Plener - Trzeźwy Umysł
2018 2200 2018-07-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr DIG.041.4.2018 Zarządu Powiatu Krapkowickiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie współfinansowania zadania pn.: „Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 w zakresie rozbudowy drogi powiatowej nr 1832 O biegnącej wzdłuż Cementowni Górażdże”
2018 2199 2018-07-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OŚ 1/18 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia wykonywania niektórych zadań z zakresu nadzoru nad spółkami wodnymi
2018 2092 2018-07-10 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Olesna; Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii Ewangelicko – Augsburskiej dla uczniów szkół Gminy Olesno
2018 2091 2018-07-10 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OŚ 3/18 Wójta Gminy Turawa; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia wykonywania niektórych zadań z zakresu nadzoru nad spółkami wodnymi
2018 2017 2018-07-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr FP.031.22.2018 Prezydenta Miasta Zielona Góra; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra prowadzenia zadania Powiatu Kluczborskiego z zakresu edukacji publicznej
2018 1901 2018-06-29 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr OS.28.2018 Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania środków przez Gminę Zdzieszowice Gminie Krapkowice w formie dotacji celowej z tytułu uczęszczania dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Zdzieszowice do żłobka na obszarze Gminy Krapkowice
2018 1841 2018-06-25 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1 Burmistrza Olesna; Wójta Gminy Ciasna z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Ciasna przez Gminę Olesno zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Borki Wielki osiedle "Kierocie"
2018 1830 2018-06-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr FB.I/2/2018 Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku; Zarządu Powiatu Prudnickiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zorganizowania przez Komendę Powiatową Policji w Prudniku dodatkowych służb patrolowych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Powiatu Prudnickiego w roku 2018
2018 1639 2018-06-04 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Os.11.2018 Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Krapkowicach
2018 1638 2018-06-04 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1514 O (ul. Nyskiej) z drogą powiatową Nr 1538 O (ul. Krótką) w m. Grabin”
2018 1598 2018-05-30 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Os.10.2018 Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Krapkowicach
2018 1587 2018-05-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich; Burmistrza Zawadzkiego z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób z zaburzeniami psychicznymi będących mieszkańcami Gminy Zawadzkie opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich
2018 1547 2018-05-21 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich; Burmistrza Ujazdu z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób z zaburzeniami psychicznymi będących mieszkańcami Gminy Ujazd opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich
2018 1536 2018-05-17 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Zębowice; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2018 1535 2018-05-17 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Rudniki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Uszycach
2018 1534 2018-05-17 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie i w Uszycach
2018 1530 2018-05-16 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Prószkowa; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie organizacji XVIII Dożynek Powiatowo-Gminnych na terenie Powiatu Opolskiego
2018 1524 2018-05-15 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu „Dębowa” w roku 2018
2018 1523 2018-05-15 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Olesna; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2018 1522 2018-05-15 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich; Wójta Gminy Jemielnica z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób z zaburzeniami psychicznymi będących mieszkańcami Gminy Jemielnica opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich
2018 1518 2018-05-11 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Radłów; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2018 1517 2018-05-11 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Żory; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia i zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żory, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2018 1362 2018-04-30 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Strzelec Opolskich; Prezydenta Miasta Opola z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przekazania Miastu Opole zadania gminy Strzelce Opolskie w zakresie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w gminnych jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie
2018 1337 2018-04-27 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie i w Uszycach
2018 1316 2018-04-25 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Os.9.2018 Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie refundowania przez Gminę Krapkowice wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki na obszarze Gminy Gogolin
2018 1315 2018-04-25 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Os.8.2018 Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie refundowania przez Gminę Gogolin wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki na obszarze Gminy Krapkowice
2018 1314 2018-04-25 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/18 Burmistrza Głubczyc; Burmistrza Kietrza z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Głubczyce od Gminy Kietrz zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu transportu na trasie z miejscowości Głubczyce do Specjalistycznego Przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie Mały Książe Kędzierzyn Koźle ul. Piastowska 19
2018 1282 2018-04-17 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Głogówka; Zarządu Powiatu Prudnickiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania zadania publicznego – prowadzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Głogówku
2018 1164 2018-04-10 POROZUMIENIE Porozumienie Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu gminy Strzeleczki w roku 2018
2018 868 2018-03-29 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Oleśnie; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia i zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2018 855 2018-03-27 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Olszanka z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie przekazania Miastu Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego -Gminy Olszanka - związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olszanka
2018 799 2018-03-21 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Grodkowa; Prezydenta Miasta Opola z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie przekazania Miastu Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Grodków - związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków
2018 798 2018-03-21 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Prezydenta Miasta Opola z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie przekazania Gminie Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego -Gminy Kędzierzyn-Koźle - związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle
2018 779 2018-03-20 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Prószkowa; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Prószków realizacji zadania pn. "Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe"
2018 780 2018-03-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr SO.5520.1.2018 Burmistrza Krapkowic; Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Miasta i Gminy Krapkowice w roku 2018
2018 771 2018-03-19 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Or.031.1.2018 Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Wójta Gminy Walce z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu Gminy Walce w 2018 roku
2018 770 2018-03-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr OR-I.031.1.2018 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej
2018 705 2018-03-09 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań Gminie Kędzierzyn-Koźle
2018 601 2018-03-05 POROZUMIENIE Porozumienie Nr RW-W.3153.2.2018 Burmistrza Krapkowic; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2018 600 2018-03-05 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Głogówka; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Głogówek realizacji zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 416 relacji Głogówek – Głogowiec”
2018 602 2018-03-05 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
2018 526 2018-02-23 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Komprachcice; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Komprachcice realizacji zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 429 na odcinku Ochodze - Komprachcice”
2018 514 2018-02-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 8/2012 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
2018 503 2018-02-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OZ.031.5.2018 Burmistrza Głubczyc; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Głubczyce zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Głubczycach
2018 501 2018-02-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr BF.3032.1.1.2018 Burmistrza Krapkowic; Prezydenta Miasta Opola z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie powierzania realizacji zadania publicznego polegającego na przyjmowaniu do izby wytrzeźwień funkcjonującej w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu oraz objęcia ich działaniami profilaktyczno-motywującymi
2018 500 2018-02-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr DIG.041.2.2017 Burmistrza Krapkowic; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie "Wykonania kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Opolskiej w Krapkowicach - droga wojewódzka nr 415"
2018 474 2018-02-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OS.2.2018 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zasad finansowania kształcenia uczniów klas branżowej szkoły I stopnia i klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, dla których Powiat Pszczyński jest organem prowadzącym
2018 464 2018-02-13 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2018 Burmistrza Głubczyc; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie dotacji z budżetu Gminy Głubczyce
2018 347 2018-02-05 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr BSSIZ/1/2018 Burmistrza Brzegu; Wójta Gminy Olszanka z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie prowadzenia Punktu Pomocy Kryzysowej dla rodzin z problemem alkoholowym z terenu Gminy Olszanka
2018 323 2018-02-02 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Os.6.2018 Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie przejęcia realizacji zadania z zakresu oświaty, dotyczącego organizacji dowozu niepełnosprawnego ucznia do szkoły
2018 322 2018-02-02 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Piekary Śląskie; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych Branżowej Szkoły I Stopnia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, dla których Miasto Piekary Śląskie jest organem prowadzącym
2018 277 2018-01-30 POROZUMIENIE Porozumienie Nr AO.3153.2.2018 Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zorganizowania przez Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach dodatkowych służb patrolowych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Powiatu Krapkowickiego w roku 2018
2018 266 2018-01-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OZ.031.1.2018 Burmistrz Prudnika; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Prudniku
2018 251 2018-01-24 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Dobrodzienia; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie przekazania Burmistrzowi Dobrodzienia zadania o nazwie: „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków – Dobrodzień Etap I i Etap II” droga wojewódzka nr 901.
2018 233 2018-01-19 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 8/2016/17 Prezydenta Miasta Zielona Góra; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia klas uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
2018 221 2018-01-18 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Zdzieszowic; Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie zorganizowania dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta i gminy Zdzieszowice
2018 211 2018-01-17 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Niemodlin
2018 210 2018-01-17 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Ozimka; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Ozimek
2018 196 2018-01-15 POROZUMIENIE Porozumienie Nr ZW.031.4.2017 Zarządu Powiatu Raciborskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2017 3332 2017-12-28 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Lubrza; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 22 grudnia 2017 r. O PARTNERSTWIE W REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA
2017 3246 2017-12-18 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Namysłowa; Burmistrza Wołczyna z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów szkół Gminy Namysłów
2017 3238 2017-12-15 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 21/WO/2017 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie finansowania nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Tarnowskich Górach
2017 2878 2017-11-23 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Branice; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie powierzenie Gminie Branice prowadzenia zadania publicznego z zakresu budowy przejścia dla pieszych na ul. Szpitalnej w Branicach
2017 2863 2017-11-20 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Lublińcu; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 10 października 2017 r. w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia i zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2017 2862 2017-11-20 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu Kłobuckiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 4 października 2017 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłobucki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2017 2808 2017-11-10 POROZUMIENIE Porozumienie Nr WE.031.8.2017 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej
2017 2737 2017-11-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 25/2017 Burmistrza Kolonowskiego; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kolonowskie wykonania zadania własnego Powiatu Strzeleckiego pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w Gminie Kolonowskie w sezonie zimowym 2017/2018”
2017 2736 2017-11-06 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 16 października 2017 r. zawarte na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1440 ze zmianami) oraz w oparciu o Uchwałę Rady Powiatu Opolskiego Nr XXXIII/238/17 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
2017 2626 2017-10-30 POROZUMIENIE Porozumienie Nr WE.031.4.2017 Zarządu Powiatu w Kluczborku; Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 25 października 2017 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kluczborskiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej
2017 2563 2017-10-16 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OZ.181.2017 Zarządu Powiatu w Głubczycach; Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 4 października 2017 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Głubczyckiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej
2017 2562 2017-10-16 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Prószkowa; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Prószków realizacji zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej ,,Prószków – Pomologia” wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki – Prószków Pomologia”
2017 2512 2017-10-10 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Głubczycach; Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 1 września 2017 r. w sprawie przyjęcia zadania Powiatu Kłobuckiego z zakresu edukacji publicznej
2017 2384 2017-10-02 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Dąbrowa; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 11 września 2017 r. zawarte na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1440 ze zmianami) oraz w oparciu o Uchwałę Rady Powiatu Opolskiego Nr XXXII/226/17 z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie powierzenia Gminie Dąbrowa zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
2017 2368 2017-09-29 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/09/2017 Burmistrza Byczyny; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 12 września 2017 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kluczborskiemu prowadzenie zadania Gminy Byczyna z zakresu edukacji publicznej
2017 2314 2017-09-20 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Województwa Opolskiego; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie powierzenia przez Województwo Śląskie Województwu Opolskiemu zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi oraz przyjęcia przez Województwo Śląskie od Województwa Opolskiego powierzonego zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi
2017 2273 2017-09-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr ED.4464.1.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska; Wójta Gminy Bierawa z dnia 8 września 2017 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kuźnia Raciborska od Gminy Bierawa zadań z zakresu oświaty, polegających na zapewnieniu uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu
2017 2223 2017-09-08 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2017 Burmistrza Kolonowskiego; Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 5 września 2017 r. w sprawie przekazania przez gminę Kolonowskie gminie Strzelce Opolskie zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na trasie miasto Strzelce Opolskie – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna dla Uczniów ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, Autyzmem w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Piastowskiej 19
2017 2206 2017-09-07 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Namysłowa; Burmistrza Oleśnicy z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów szkół Gminy Namysłów
2017 2133 2017-08-28 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Zawadzkiego; Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Lasowice Wielkie zadania publicznego w zakresie zorganizowania nauki religii uczniów/wychowanków wyznania ewangelicko- augsburskiego zamieszkałych na terenie gminy Zawadzkie i uczęszczających do szkół/przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zawadzkie
2017 2117 2017-08-21 POROZUMIENIE Porozumienie Nr PZD/P/01/2017 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie realizacjii zadania pn. ,,Budowa chodnika w ciągu ul. Szpaków – Etap I”
2017 2056 2017-07-27 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Olesna; Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii Ewangelicko – Augsburskiej dla uczniów szkół Gminy Olesno.
2017 1705 2017-06-22 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Namysłowa; Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Namysłowski zadania własnego Gminy Namysłów polegającego na założeniu i prowadzeniu szkoły podstawowej dla dorosłych
2017 1704 2017-06-22 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Województwa Dolnośląskiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi
2017 1609 2017-06-07 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Piekary Śląskie; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, dla których Miasto Piekary Śląskie jest organem prowadzącym
2017 1484 2017-05-19 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu „Dębowa” w roku 2017
2017 1352 2017-04-28 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Popielów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Powiatu Opolskiego dotyczącego organizacji Dożynek Powiatowych
2017 1351 2017-04-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr BF.3032.1.5.2017 Burmistrza Krapkowic; Prezydenta Miasta Opola z dnia 2 lutego 2017 r. w spwawie objęcia przez Gminę Opole działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu - dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Krapkowice do izby wytrzeźwień funkcjonującej w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
2017 1296 2017-04-19 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Zębowice; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2017 1285 2017-04-18 POROZUMIENIE Porozumienie Nr SO.5520.1.2017 Burmistrza Krapkowic; Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Miasta i Gminy Krapkowice w roku 2017
2017 1284 2017-04-18 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Rudniki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Uszycach
2017 1283 2017-04-18 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Radłów; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2017 1282 2017-04-18 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie i w Uszycach
2017 1281 2017-04-18 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Olesna; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2017 1280 2017-04-18 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie i w Uszycach
2017 1262 2017-04-14 POROZUMIENIE Porozumienie Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu gminy Strzeleczki w roku 2017
2017 1213 2017-04-12 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Or.031.1.2017 Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Wójta Gminy Walce z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu Gminy Walce w 2017 roku
2017 1122 2017-04-07 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Pokój; Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie Publicznego Gimnazjum w Pokoju w trzyletnią szkołę branżową I stopnia pod nazwą Szkoła Branżowa I stopnia w Pokoju oraz na prowadzenie tej szkoły przez Gminę Pokój
2017 923 2017-03-28 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Wójta Gminy Radłów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie realizacji wspólnego zadania pod nazwą „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” (PSZOK) w ramach realizowanego przedsięwzięcia–Osi priorytetowej 5.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
2017 922 2017-03-28 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Grodkowa; Prezydenta Miasta Opola z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania Miastu Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Grodków - związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków
2017 868 2017-03-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr DIG.041.1.2017 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kędzierzyn-Koźle realizacji zadania pn.: „Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Kłodnicką z ul. Elewatorową w Kędzierzynie-Koźlu” na gruntach położonych w obrębie Kłodnica w jednostce ewidencyjnej Kędzierzyn-Koźle w zakresie budowy skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 423 (ul. Kłodnicką)
2017 857 2017-03-21 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2017 Burmistrza Głubczyc; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dotacji z budżetu Gminy Głubczyce
2017 831 2017-03-16 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OZ.88/2017 Burmistrza Głubczyc; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie powierzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji w 2017 roku XVII Festiwalu Kultury Powiatowej oraz przekazania dotacji celowej z budżetu powiatu głubczyckiego Gminie Głubczyce
2017 802 2017-03-14 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Olesna; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Olesno realizacji zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku od ul. Weselnej do ul. Leśnej w miejscowości Świercze”
2017 784 2017-03-13 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2017 Prezydenta Miasta Zielona Góra; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra prowadzenia zadania Powiatu Kluczborskiego z zakresu edukacji publicznej
2017 783 2017-03-13 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Prezydenta Miasta Opola z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przekazania Gminie Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego -Gminy Kędzierzyn-Koźle - związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle
2017 782 2017-03-13 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Strzelec Opolskich; Prezydenta Miasta Opola z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przekazania gminie Opole zadania gminy Strzelce Opolskie w zakresie z organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w gminnych jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie
2017 769 2017-03-10 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr BSSiZ/1/2017 Burmistrza Brzegu; Wójta Gminy Olszanka z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie prowadzenia Punktu Pomocy Kryzysowej dla rodzin z problemem alkoholowym z terenu Gminy Olszanka
2017 768 2017-03-10 POROZUMIENIE Porozumienie Generalngo Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad; Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie usprawnienia wykonywania funkcji zarządców dróg przez GDDKiA oraz przez Prezydenta Miasta Opola, na drodze krajowej nr 94c -obwodnicy północnej miasta Opola, drodze krajowej nr 94 oraz drodze krajowej nr 46
2017 683 2017-03-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr RW.3153.2.2017 Burmistrza Krapkowic; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2017 608 2017-02-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OZ-73/2017 Burmistrza Głubczyc; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Głubczyce zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Głubczycach
2017 504 2017-02-14 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Zdzieszowic; Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zorganizowania dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta i gminy Zdzieszowice w terminie od 1 lutego 2017 r. do 30 listopada 2017 r.
2017 463 2017-02-09 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OS.2.2017 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, dla których Powiat Pszczyński jest organem prowadzącym
2017 374 2017-02-02 POROZUMIENIE Porozumienie Nr AO.3153.2.2017 Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zorganizowania przez Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach dodatkowych służb patrolowych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Powiatu Krapkowickiego w roku 2017
2017 318 2017-01-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OZ.031.1.2017 Burmistrz Prudnika; Starosty Prudnickiego z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Prudniku
2017 309 2017-01-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2017 Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
2017 244 2017-01-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr WG.III.7021.35.2016 Burmistrza Gogolina; Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Gogolin zadań własnych Gminy Tarnów Opolski w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
2017 243 2017-01-17 POROZUMIENIE Porozumienie Nr AO.031.2.2016 Burmistrza Krapkowic; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie organizowania nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie
2017 175 2017-01-10 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Niemodlin
2017 174 2017-01-10 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Ozimka; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Ozimek
2016 2916 2016-12-30 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie rozwiązania porozumienia Nr R.U.DIG-0812-31-17/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.
2016 2738 2016-12-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 8/2016 Wójta Gminy Reńska Wieś; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przekazania Gminie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Reńska Wieś
2016 2703 2016-12-12 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Namysłowa; Burmistrza Wołczyna z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów szkół Gminy Namysłów
2016 2665 2016-12-08 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Or.031.1.12.2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Bierawa z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2016 2571 2016-12-02 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Branice; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 24 października 2016 r. w sprawie powierzenia i przyjęcia zadań związanych z koszeniem zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Branice
2016 2427 2016-11-16 POROZUMIENIE Porozumienie Nr DIG.042.17.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki realizacji zadań pn.: 1. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 454 – ul. Opolskiej z drogami gminnymi ul. Kolejową i ul. Struga oraz budową ścieżki pieszo-rowerowej w m. Borki” 2. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 457 – ul. Wrocławskiej w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 454 – ul. Namysłowska do budynku nr 32 w m. Dobrzeń Wielki”
2016 2429 2016-11-16 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 29/2016 Burmistrza Kolonowskiego; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia wykonania zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w gminie Kolonowskie w sezonie zimowym 2016/2017”
2016 2428 2016-11-16 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Popielów; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Popielów realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku: Stare Siołkowice – Chróścice, w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej i drogi gospodarczej”, na odcinku położonym na obszarze Gminy Popielów
2016 2066 2016-10-10 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrz Prudnika; Burmistrza Korfantowa z dnia 6 października 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadania publicznego obejmującego świadczenie usług opiekuńczych w ośrodku wsparcia – Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2016 1933 2016-09-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr ZW.031.1.2016 Zarządu Powiatu Raciborskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 6 września 2016 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2016 1932 2016-09-22 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Głubczycach; Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 września 2016 r. w sprawie przyjęcia zadania Powiatu Kłobuckiego z zakresu edukacji publicznej
2016 1924 2016-09-21 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 30/2016 Wójta Gminy Jemielnica; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 września 2016 r. w sprawie realizacji zadania z zakresu zarządu drogami powiatowymi, polegającego na rzeczowym wykonaniu robót budowlanych związanych z remontem drogi powiatowej Nr 1803 O Piotrówka – Żędowice w ramach realizacji zadania pn. „Remont nawierzchni bitumicznych dróg gminnych Gminy Jemielnica masą na gorąco”
2016 1913 2016-09-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr ED.4464.2.2016 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska; Wójta Gminy Bierawa z dnia 12 września 2016 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kuźnia Raciborska od Gminy Bierawa zadań z zakresu oświaty, polegających na zapewnieniu uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu
2016 1900 2016-09-16 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Burmistrza Praszki; Wójta Gminy Radłów; Wójta Gminy Rudniki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 27 lipca 2016 r. o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach Grupy Zakupowej
2016 1886 2016-09-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OZ-I/195/2016 Zarządu Powiatu w Głubczycach; Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 1 września 2016 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Głubczyckiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej
2016 1872 2016-09-13 POROZUMIENIE Porozumienie Nr ORo.031.7.2016 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kluczborskiemu prowadzenia zadania Miasta Piekar Śląskich z zakresu edukacji publicznej
2016 1840 2016-09-08 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej
2016 1793 2016-09-01 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2016 Zarządu Powiatu w Kluczborku; Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kluczborskiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej
2016 1787 2016-08-31 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Lublińcu; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2016 1748 2016-08-12 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/2016 Zarządu Powiatu w Oleśnie; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie realizacji zadania samorządowego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pod nazwą "VII Wojewódzki Plener - Trzeźwy Umysł"
2016 1698 2016-07-28 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Komprachcice; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Komprachcice prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Powiatu Opolskiego dotyczącego organizacji XVI Dożynek Powiatowo – Gminnych na terenie Powiatu Opolskiego, w Gminie Komprachcice w miejscowości Polska Nowa Wieś
2016 1661 2016-07-18 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrz Prudnika; Burmistrza Białej z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadania publicznego obejmującego świadczenie usług opiekuńczych w ośrodku wsparcia – Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2016 1660 2016-07-18 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrz Prudnika; Wójta Gminy Lubrza z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadania publicznego obejmującego świadczenie usług opiekuńczych w ośrodku wsparcia – Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2016 1659 2016-07-18 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrz Prudnika; Burmistrza Głogówka z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadania publicznego obejmującego świadczenie usług opiekuńczych w ośrodku wsparcia – Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2016 1361 2016-06-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Reńska Wieś; Wójta Gminy Walce z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia numerów porządkowych dla budynków istniejących , w trakcie budowy i prognozowanych na nieruchomościach przyległych do ulicy Antoszka położonej na granicy Gminy Walce i Reńska Wieś
2016 1358 2016-06-22 ANEKS Aneks Nr 1 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 16 czerwca 2016 r. do porozumienia z dnia 23 maja 2016 r. zawartego pomiędzy Gminą Kędzierzyn-Koźle a Gminą Reńska Wieś w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu „Dębowa” w roku 2016
2016 1184 2016-06-01 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Rudniki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Uszycach
2016 1173 2016-05-30 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 23 maja 2016 r. zawarte pomiędzy Gminą Kędzierzyn-Koźle a Gminą Reńska Wieś w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu „Dębowa” w roku 2016
2016 1147 2016-05-23 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku: Stare Siołkowice – Chróścice, w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej i drogi gospodarczej”, na odcinku położonym na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki
2016 1137 2016-05-20 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oleśnie z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwanych dalej „opłatami”
2016 1142 2016-05-20 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Zębowice; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2016 1141 2016-05-20 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Radłów; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2016 1140 2016-05-20 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie i w Uszycach
2016 1139 2016-05-20 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie i w Uszycach
2016 1138 2016-05-20 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Olesna; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2016 1120 2016-05-17 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Oleśnie; Zarządu Powiatu we Wschowie z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, dla których Powiat Wschowski jest organem prowadzącym
2016 1074 2016-05-10 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr ED.4464.1.2016 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska; Wójta Gminy Bierawa z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kuźnia Raciborska od Gminy Bierawa zadań z zakresu oświaty, polegających na zapewnieniu uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu
2016 1073 2016-05-10 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Prezydenta Miasta Opola z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przekazania Gminie Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego -Gminy Kędzierzyn-Koźle - związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle.
2016 946 2016-04-21 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Namysłowa; Komendanta Powiatowego Policji w Namysłowie z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie w 2016 roku dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnych finansowanych ze środków stanowiących dochody własne Gminy Namysłów
2016 911 2016-04-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OZ-I.031.7.2016 Burmistrza Kietrza; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie powierzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji w 2016 roku XVI Festiwalu Kultury Powiatowej oraz przekazania dotacji celowej z budżetu powiatu głubczyckiego Gminie Kietrz
2016 898 2016-04-13 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Burmistrza Praszki z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie planowania zbiornika retencyjnego na granicy gmin Gorzów Śląski-Praszka
2016 897 2016-04-13 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 14/2015 Wójta Gminy Reńska Wieś; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przekazania Gminie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Reńska Wieś
2016 891 2016-04-12 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kędzierzyn-Koźle zadań ponadgminnych należących do Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
2016 892 2016-04-12 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2016 Burmistrza Głubczyc; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie dotacji z budżetu Gminy Głubczyce
2016 847 2016-04-08 POROZUMIENIE Porozumienie Nr BF.3032.1.2.2016 Burmistrza Krapkowic; Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Miasta i Gminy Krapkowice w roku 2016
2016 802 2016-04-06 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie przekazania przez Powiat Nyski w zarządzanie Gminie Nysa przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Nysa
2016 705 2016-03-29 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/2016 Prezydenta Miasta Zielona Góra; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra prowadzenia zadania Powiatu Kluczborskiego w zakresie edukacji publicznej
2016 659 2016-03-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr BF.3032.1.1.2016 Burmistrza Krapkowic; Prezydenta Miasta Opola z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie objęcia przez Gminę Opole działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu - dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Krapkowice do izby wytrzeźwień funkcjonującej w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
2016 643 2016-03-15 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Piekary Śląskie; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, dla których Miasto Piekary Śląskie jest organem prowadzącym
2016 603 2016-03-09 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OZ-71/2016 Burmistrza Głubczyc; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Głubczyce zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Głubczycach
2016 505 2016-03-02 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Zdzieszowic; Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zorganizowania dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta i gminy Zdzieszowice w terminie od 1 marca 2016 r. do 30 listopada 2016 r.
2016 474 2016-02-26 POROZUMIENIE Porozumienie Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu gminy Strzeleczki w roku 2016
2016 456 2016-02-24 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Strzelec Opolskich; Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przekazania Gminie Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Strzelce Opolskie - związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelce Opolskie
2016 455 2016-02-24 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Grodkowa; Prezydenta Miasta Opola z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie przekazania Miastu Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego -Gminy Grodków - związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków
2016 448 2016-02-23 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Or.031.1.2016 Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Wójta Gminy Walce z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu Gminy Walce w 2016 roku
2016 447 2016-02-23 POROZUMIENIE Porozumienie Nr DIG.042.55.2015 Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy”
2016 435 2016-02-19 POROZUMIENIE Porozumienie Nr RW.3153.1.2016 Burmistrza Krapkowic; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2016 408 2016-02-12 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 8/2016 Zarządu Powiatu Gliwickiego; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie realizacji przez Powiat Strzelecki zadania z zakresu zarządu drogami powiatowymi
2016 407 2016-02-12 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 7/2016 Zarządu Powiatu Gliwickiego; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Strzeleckiemu prowadzenia zadania z zakresu zarządu drogami powiatowymi
2016 397 2016-02-11 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4110.46.901.13.2015 Generalngo Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia zasad przygotowania, realizacji i finansowania przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 901 z droga krajową nr 46 (rondo)” oraz przekazanie zarządu drogi krajowej nr 46 na odcinku od km 3+654,01 do km 4+083,91
2016 398 2016-02-11 POROZUMIENIE Porozumienie Nr AO.3153.1.2016 Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zorganizowania przez Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach dodatkowych służb patrolowych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Powiatu Krapkowickiego w roku 2016
2016 270 2016-02-01 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr BSSiZ/1/2016 Burmistrza Brzegu; Wójta Gminy Olszanka z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie prowadzenia Punktu Pomocy Kryzysowej dla rodzin z problemem alkoholowym z terenu Gminy Olszanka
2016 224 2016-01-27 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OS.2.2016 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, dla których Powiat Pszczyński jest organem prowadzącym
2016 202 2016-01-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OZ-I.031.1.2016 Burmistrz Prudnika; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Prudniku
2016 182 2016-01-18 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Ozimka; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Ozimek
2016 181 2016-01-18 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Niemodlin
2016 58 2016-01-05 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich; Wójta Gminy Jemielnica z dnia 28 grudnia 2015 r. dotyczące udzielenia Gminie Strzelce Opolskie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Jemielnica z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowych i wyposażenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Budowa wzorcowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Strzelce Opolskie
2016 59 2016-01-05 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2016 Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
2015 3025 2015-12-11 POROZUMIENIE Porozumienie Nr ZW.031.3.2015 Zarządu Powiatu Raciborskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2015 2602 2015-11-27 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Or.031.1.5.2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Bierawa z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2015 2563 2015-11-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Or.031.1.6.2015 Burmistrza Ujazdu; Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2015 2525 2015-11-12 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 23/2015 Burmistrza Kolonowskiego; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie powierzenia wykonania zadania pn; „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w gminie Kolonowskie w sezonie zimowym 2015/2016”
2015 2207 2015-10-13 POROZUMIENIE Porozumienie Nr FP.031.20.2015 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 7 października 2015 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kluczborskiemu prowadzenia zadania Miasta Piekar Śląskich z zakresu edukacji publicznej
2015 2058 2015-09-29 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Kłobucku; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 18 września 2015 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłobucki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2015 2057 2015-09-29 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Lublińcu; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2015 2024 2015-09-22 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Dobrodzienia; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 10 września 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrodzień zadania publicznego Powiatu Oleskiego dotyczącego wykonania projektu technicznego budowy chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1960 O w miejscowości Główczyce
2015 2023 2015-09-22 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Głubczycach; Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 9 września 2015 r. w sprawie przyjęcia zadania Powiatu Kłobuckiego z zakresu edukacji publicznej
2015 1909 2015-09-04 POROZUMIENIE Porozumienie Nr WE.031.6.2015 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej
2015 1908 2015-09-04 POROZUMIENIE Porozumienie Nr WE.031.3.2015 Zarządu Powiatu w Kluczborku; Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kluczborskiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej
2015 1895 2015-09-03 POROZUMIENIE Porozumienie Nr We.031.5.2015 Zarządu Powiatu Głubczyckiego; Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2015 r. Zarządu Powiatu w Lublińcu w sprawie powierzenia Powiatowi Głubczyckiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej
2015 1842 2015-08-25 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/2015 Zarządu Powiatu w Oleśnie; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie realizacji zadania samorządowego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pod nazwą "VI Wojewódzki Plener - Trzeźwy Umysł"
2015 1834 2015-08-19 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Łubniany; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Łubniany prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Powiatu Opolskiego dotyczącego organizacji XV Dożynek Powiatowych
2015 1833 2015-08-19 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Turawa; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji w roku 2015 przedsięwzięcia pod nazwą „Przełożenie odcinka drogi powiatowej Nr 1705 O Zawada – DW 463 – Dobrodzień od km 6+546 do km 6+905 w miejscowości Turawa ul. Świerkowa”
2015 1814 2015-08-10 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia numerów porządkowych dla budynków istniejących, w trakcie budowy i prognozowanych na nieruchomościach przyległych do ulicy Mikołaja – położonej na granicy Gminy Dobrzeń Wielki i Miasta Opola
2015 1740 2015-07-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr WOK.032.61.2015 Zarządu Powiatu Gliwickiego; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie prowadzenia zadania z zakresu zarządu drogami powiatowymi
2015 1721 2015-07-14 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Województwo Opolskie zadania własnego Miasta Opola, polegającego na prowadzeniu liceum
2015 1611 2015-07-03 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OZ-103/2015 Burmistrza Głubczyc; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Głubczyce zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Głubczycach
2015 1492 2015-06-25 POROZUMIENIE Porozumienie Nr FP.031.5.2015 Zarządu Powiatu Strzeleckiego; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie organizowania nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
2015 1484 2015-06-24 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Kłobucku; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie świadczenia usług, które zapewnia Środowiskowy Dom Samopomocy w Sowczycach
2015 1426 2015-06-11 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich; Wójta Gminy Jemielnica z dnia 3 czerwca 2015 r. dotyczące zasad wspólnego prowadzenia oraz korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie Gminy Strzelce Opolskie
2015 1270 2015-05-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 031.1.2.2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie określa zasady powierzenia Miastu zadań Gminy w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, na liniach komunikacyjnych obejmujących swoim zasięgiem przystanek komunikacyjny „Dębowa Jezioro”
2015 1269 2015-05-22 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Rudniki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Uszycach
2015 1257 2015-05-20 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Kluczborku; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie organizowania nauki religii Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego
2015 1256 2015-05-20 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Zębowice; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2015 1255 2015-05-20 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Radłów; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2015 1254 2015-05-20 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie i Uszycach
2015 1253 2015-05-20 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Olesna; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2015 1252 2015-05-20 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie i Uszycach
2015 1245 2015-05-19 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu „Dębowa” w roku 2015
2015 1046 2015-04-28 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Zdzieszowic; Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie zorganizowania dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta i gminy Zdzieszowice
2015 1045 2015-04-28 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Prezydenta Miasta Opola z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przekazania Gminie Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Kędzierzyn-Koźle - związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle
2015 1044 2015-04-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Nr OR-I.031.9.2015 Burmistrza Strzelec Opolskich; Prezydenta Miasta Opola z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie przekazania Gminie Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Strzelce Opolskie - związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelce Opolskie
2015 1043 2015-04-28 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji w roku 2015 przedsięwzięcia pod nazwą „Odbudowa drogi powiatowej Nr 1184 O Stroszowice – Sarny Małe – Gracze – Góra – Rogi w miejscowości Gracze”
2015 1042 2015-04-28 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1725 O Chróścice – Dobrzeń Wielki – Masów w miejscowości Brzezie od km 5+182 do km 6+000 – I etap”
2015 1041 2015-04-28 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Rudniki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie przekazania Gminie Rudniki zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy
2015 1033 2015-04-23 POROZUMIENIE Porozumienie Nr BF.3032.1.2.2015 Burmistrza Krapkowic; Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Miasta i Gminy Krapkowice w roku 2015
2015 755 2015-03-30 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OZ-I.031.7.2015 Wójta Gminy Branice; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji w 2015 roku XV Festiwalu Kultury Powiatowej oraz przekazania dotacji celowej z budżetu powiatu głubczyckiego Gminie Branice
2015 689 2015-03-18 POROZUMIENIE Porozumienie Nr RW.3153.1.2015 Burmistrza Krapkowic; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2015 639 2015-03-11 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OR.031.2.2015 Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Wójta Gminy Walce z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu Gminy Walce w 2015 roku
2015 638 2015-03-11 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr BSSiZ/1/2015 Burmistrza Brzegu; Wójta Gminy Olszanka z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie prowadzenia Punktu Pomocy Kryzysowej dla rodzin z problemem alkoholowym z terenu Gminy Olszanka
2015 640 2015-03-11 POROZUMIENIE Porozumienie Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu Gminy Strzeleczki w roku 2015
2015 540 2015-03-05 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OR-I.031.3.2015 Burmistrza Grodkowa; Prezydenta Miasta Opola z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przekazania Miastu Opole z adań jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Grodków - związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków
2015 402 2015-02-23 POROZUMIENIE Porozumienie Nr AO.3153.1.2015 Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie zorganizowania przez Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach dodatkowych służb patrolowych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Powiatu Krapkowickiego w roku 2015
2015 366 2015-02-17 POROZUMIENIE Porozumienie Nr BF.3032.1.1.2015 Burmistrza Krapkowic; Prezydenta Miasta Opola z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie objęcia przez Gminę Opole działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu - dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Krapkowice do izby wytrzeźwień funkcjonującej w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
2015 367 2015-02-17 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2015 Burmistrza Głubczyc; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie dotacji z budżetu Gminy Głubczyce
2015 365 2015-02-17 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Niemodlin
2015 206 2015-01-29 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OS.1.2015 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, dla których Powiat Pszczyński jest organem prowadzącym
2015 196 2015-01-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OZ-I.031.1.2015 Burmistrz Prudnika; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Prudniku
2015 189 2015-01-27 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Or.031.1.2015 Burmistrza Krapkowic; Wójta Gminy Walce z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2015 r.
2015 163 2015-01-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr WZ.031.1.2015 Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
2015 152 2015-01-16 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Ozimka; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Ozimek
2015 151 2015-01-16 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Dąbrowa; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Dąbrowa zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
2015 150 2015-01-16 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Dąbrowa; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Dąbrowa zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
2015 133 2015-01-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Gogolina; Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Gogolin zadania własnego Gminy Tarnów Opolski w zakresie tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2015 132 2015-01-14 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przekazania Gminie Praszka zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy
2015 131 2015-01-14 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Bierawa z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie współpracy w zakresie zapewnienia osobom niepełnosprawnym, upośledzonym umysłowo lub z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Bierawa pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2015
2014 2773 2014-12-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Nysy; Burmistrza Otmuchowa z dnia 19 kwietnia 2013 r. mające na celu podjęcie współpracy w zakresie wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi
2014 2744 2014-12-12 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Nysy; Wójta Gminy Kamiennik z dnia 19 kwietnia 2013 r. mające na celu podjęcie współpracy w zakresie wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi
2014 2718 2014-12-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Nysy; Burmistrza Gminy Paczków z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie podjęcia współpracy w zakresie wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi
2014 2719 2014-12-09 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Krapkowic; Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie pokrycia kosztów związanych z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2014/2015
2014 2717 2014-12-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Nysy; Wójta Gminy Tułowice z dnia 25 marca 2013 r. mające na celu podjęcie współpracy w zakresie wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi
2014 2705 2014-12-05 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie pokrycia kosztów związanych z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2014/2015
2014 2690 2014-11-28 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie przekazania Gminie Gorzów Śl. zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy
2014 2675 2014-11-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr ED.4464.003.2014 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska; Wójta Gminy Bierawa z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kuźnia Raciborska od Gminy Bierawa zadań z zakresu oświaty, polegających na zapewnieniu uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu
2014 2671 2014-11-25 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Or.031.1.8.2014 Burmistrza Ujazdu; Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie określenia zasad powierzenia Miastu zadań Gminy w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2014 2670 2014-11-25 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Or.031.1.7.2014 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Bierawa z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie określenia zasad powierzenia Miastu zadań Gminy w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2014 2657 2014-11-24 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Komprachcice; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika na ul. Nyskiej w Chmielowicach, droga powiatowa Nr 1763 O Opole – Komprachcice, odcinek ul. Nyska w Chmielowicach, obręb skrzyżowania z ul. Słoneczną i Dworcową, działka nr 589/127 km 1 obręb Chmielowice”
2014 2562 2014-11-17 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Zębowice; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 10 września 2014 r. w sprawie przekazania Gminie Zębowice zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy
2014 2561 2014-11-17 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Radłów; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 10 września 2014 r. w sprawie przekazania Gminie Radłów zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy
2014 2560 2014-11-17 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Olesna; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 10 września 2014 r. w sprawie przekazania Gminie Olesno zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy
2014 2559 2014-11-17 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Dobrodzienia; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 10 września 2014 r. w sprawie przekazania Gminie Dobrodzień zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy
2014 2558 2014-11-17 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Nysy; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Nysa zadania własnego województwa, polegającego na prowadzeniu szkół mistrzostwa sportowego o charakterze regionalnym i ponadregionalnym, kształcących w zakresie gimnastyki sportowej
2014 2274 2014-10-14 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Lublińcu; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2014 2175 2014-10-03 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Kłobucku; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłobucki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2014 2057 2014-09-18 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu Kłobuckiego; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 10 września 2014 r. w sprawie przyjęcia zadania Powiatu Kłobuckiego z zakresu edukacji publicznej
2014 2056 2014-09-18 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Zdzieszowic; Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta i gminy Zdzieszowice
2014 2052 2014-09-16 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Kietrza; Komendanta Powiatowego Policji w Głubczycach z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Głubczycach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu Gminy Kietrz w roku 2014
2014 2042 2014-09-15 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Głubczycach; Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Głubczyckiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej
2014 2041 2014-09-15 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie powierzenia przez Województwo Opolskie Województwu Małopolskiemu realizacji zadania publicznego w zakresie wykonania prac scaleniowo-wymiennych na terenie województwa opolskiego
2014 2010 2014-09-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Kolonowskiego; Burmistrza Ozimka z dnia 1 września 2014 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kolonowskie od Gminy Ozimek zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie
2014 1998 2014-09-08 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1725 O Chróścice – Dobrzeń Wielki – Masów w miejscowości Brzezie od km 5+182 do km 6+000 – etap I”
2014 1944 2014-09-02 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/2014 Zarządu Powiatu w Oleśnie; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie przekazania zadania samorządowego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pod nazwą "V Wojewódzki Plener - Trzeźwy Umysł"
2014 1943 2014-09-01 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej
2014 1934 2014-08-29 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Kluczborku; Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kluczborskiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej
2014 1914 2014-08-20 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Wójta Gminy Radłów z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Praszka zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Radłów, osób z zaburzeniami psychicznymi opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie
2014 1843 2014-07-28 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Zębowice; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2014 1842 2014-07-28 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Radłów; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Uszycach
2014 1844 2014-07-28 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Uszycach
2014 1826 2014-07-22 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Uszycach
2014 1825 2014-07-22 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Rudniki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Uszycach
2014 1824 2014-07-22 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Olesna; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2014 1809 2014-07-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4381/46/1/2014 Generalngo Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przygotowania, realizacji i finansowania przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa istniejącego skrzyżowania DK 46 z ul. Opolską w miejscu włączenia projektowej obwodnicy m. Dobrodzień w ciągu DW 901 (etap I)” oraz przekazanie zarządu drogi krajowej nr 46 na odcinku od km 132+560 do km 132+965
2014 1760 2014-07-08 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Tułowice; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Budowa ciągu pieszego wraz z odwodnieniem i remontem drogi powiatowej Nr 1519 O w miejscowości Ligota Tułowicka”
2014 1652 2014-07-02 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OZ-100/2014 Burmistrza Głubczyc; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Głubczyce zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Głubczycach
2014 1525 2014-06-17 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
2014 1350 2014-05-20 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Łambinowice; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej
2014 1329 2014-05-14 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Prezydenta Miasta Opola z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie przekazania Gminie Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Kędzierzyn-Koźle – związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle
2014 1224 2014-05-05 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Łubniany; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1703 O Opole – Łubniany od km 0+128 do km 0+825 w miejscowości Kępa – II etap” w roku 2014
2014 1223 2014-05-05 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Popielów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Popielów prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Powiatu Opolskiego dotyczącego organizacji Dożynek Wojewódzkich na terenie Powiatu Opolskiego w miejscowości Stare Siołkowice
2014 1222 2014-05-05 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 79/2014 Burmistrza Gminy Baborów; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie powierzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji w 2014 roku XIV Festiwalu Kultury Powiatowej oraz przekazania dotacji celowej z budżetu powiatu głubczyckiego Gminie Baborów
2014 1172 2014-04-25 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu „Dębowa” w roku 2014
2014 1154 2014-04-24 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Skarbimierz; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie remontu chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Skarbimierz
2014 1070 2014-04-10 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2014 Burmistrza Głubczyc; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie dotacji z budżetu Gminy Głubczyce
2014 1069 2014-04-10 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie pokrycia kosztów związanych z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2013/2014
2014 1048 2014-04-09 POROZUMIENIE Porozumienie Nr ZW.031.1.2014 Zarządu Powiatu Raciborskiego; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Raciborski w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2014 797 2014-03-19 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OR.031.2.2014 Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Wójta Gminy Walce z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu Gminy Walce w 2014 roku
2014 681 2014-03-10 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu Gminy Strzeleczki w roku 2014
2014 620 2014-03-05 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie pokrycia kosztów związanych z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2013/2014
2014 548 2014-02-27 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Remont drogi powiatowej Nr 1344 O Wołczyn – Murów – DW 454 od km 16+344 do km 28+583” w roku 2014
2014 547 2014-02-27 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr BSSiZ/1/2014 Burmistrza Brzegu; Wójta Gminy Olszanka z dnia 1 lutego 2014 r. w sprawie prowadzenia Punktu Pomocy Kryzysowej dla rodzin z problemem alkoholowym z terenu Gminy Olszanka
2014 411 2014-02-10 ANEKS Aneks Nr 12/2014 Burmistrza Ozimka; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 24 stycznia 2014 r. do Porozumienia Nr 2 z dnia 01.02.2002 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Ozimek
2014 385 2014-02-07 POROZUMIENIE Porozumienie Nr BF.3032.1.2.2014 Burmistrza Krapkowic; Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie objęcia przez Gminę Opole działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu
2014 349 2014-02-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr RW.3153.1.2014 Burmistrza Krapkowic; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2014 348 2014-02-06 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Krapkowic; Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie pokrycia kosztów związanych z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2013/2014
2014 313 2014-02-05 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr WZ.031.1.2014 Burmistrza Gogolina z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
2014 215 2014-01-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OZ-I.031.1.2014 Burmistrz Prudnika; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Prudniku
2014 204 2014-01-27 POROZUMIENIE Porozumienie Nr AO.3153.1.2014 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie zorganizowania przez Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach dodatkowych służb patrolowych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Powiatu Krapkowickiego w roku 2014
2014 187 2014-01-23 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OR.031.1.2014 Burmistrza Krapkowic; Wójta Gminy Walce z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2014 r.
2014 183 2014-01-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr BF.3032.1.1.2014 Burmistrza Krapkowic z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Miasta i Gminy Krapkowice w roku 2014
2014 141 2014-01-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Opola i Gminy Komprachcice w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2014 140 2014-01-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Opola i Gminy Dobrzeń Wielki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2014 139 2014-01-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Opola i Gminy Dąbrowa w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2013 2816 2013-12-16 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Żory; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczej szkoły zawodowej, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Żory w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2013 2815 2013-12-16 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gogolina z dnia 22 października 2013 r. w sprawie pokrywania przez Gminę Gogolin kosztów utrzymania dodatkowych etatów Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach w Posterunku Policji w Gogolinie
2013 2811 2013-12-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Or.031.1.7.2013 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Bierawa z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad powierzenia Miastu Kędzierzyn-Koźle zadań Gminy Bierawa w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2013 2810 2013-12-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Or.031.1.6.2013 Burmistrza Ujazdu; Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad powierzenia Miastu Kędzierzyn-Koźle zadań Gminy Ujazd w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2013 2793 2013-12-11 POROZUMIENIE Porozumienie Nr BF.3032.1.4.2013 Burmistrza Krapkowic; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Krapkowickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
2013 2536 2013-11-21 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Tarnów Opolski; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek – Przywory w miejscowości Tarnów Opolski ul. Klimasa”
2013 2535 2013-11-21 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Z-1.1-4252/38/2012/2013 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 23 października 2013 r. w sprawie przekazania ograniczonego zarządzania przystankami zlokalizowanymi w pasie drogi krajowej nr 40
2013 2522 2013-11-18 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 10/2013 Burmistrza Kolonowskiego; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie powierzenia wykonania zadania pn; „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w gminie Kolonowskie w sezonie zimowym 2013/2014 i 2014/2015”
2013 2515 2013-11-15 POROZUMIENIE Porozumienie Nr ZW.031.4.2013 Zarządu Powiatu Raciborskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 7 października 2013 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2013 2508 2013-11-14 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Kędzierzyn-Koźle zadania Gminy Reńska Wieś do realizacji powierzone przez Zleceniodawcę zadanie zlecone w zakresie prowadzenia i rozwoju infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez zapewnienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną lub zaburzeniami psychicznymi, będącymi mieszkańcami Gminy Reńska Wieś, pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2013
2013 2270 2013-10-21 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Głubczycach; Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 14 października 2013 r. Zarządu Powiatu w Głubczycach w sprawie przyjęcia zadania Powiatu Kłobuckiego z zakresu edukacji publicznej
2013 2254 2013-10-17 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Olesna; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 10 września 2013 r. zawarte pomiędzy Powiatem Oleskim a Gminą Olesno w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2013 2253 2013-10-17 POROZUMIENIE Porozumienie Nr WE.031.5.2013 Zarządu Powiatu w Lublińcu; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Oleskiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej
2013 2206 2013-10-14 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłobucki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2013 2048 2013-09-30 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Prudniku; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Województwo Opolskie zadania własnego powiatu, polegającego na prowadzeniu technikum, kształcącego w zawodach medycznych
2013 2024 2013-09-25 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Głubczyc; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 25 września 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Głubczyce zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Głubczycach
2013 1932 2013-09-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr WE.031.6.2013 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej
2013 1878 2013-08-29 POROZUMIENIE Porozumienie Nr WE.031.4.2013 Zarządu Powiatu w Głubczycach; Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Głubczyckiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej
2013 1877 2013-08-29 POROZUMIENIE Porozumienie Nr WE.031.2.2013 Zarządu Powiatu w Kluczborku; Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie powierzenia Powiatu Kluczborskiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej
2013 1875 2013-08-29 ANEKS Aneks Nr 2 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 20 sierpnia 2013 r. do Porozumienia Nr 7/P/09 z dnia 1 września 2009 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2013 1856 2013-08-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OZ-I.031.15.2013 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotomyski w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2013 1817 2013-08-05 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2013 Zarządu Powiatu w Oleśnie; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie realizacji zadania realizację zadania samorządowego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pod nazwą "IV Wojewódzki Plener Trzeźwy Umysł"
2013 1779 2013-07-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Lewina Brzeskiego; Burmistrza Niemodlina; Burmistrza Ozimka; Burmistrza Prószkowa; Burmistrza Zdzieszowic; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Wójta Gminy Izbicko; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Murów; Wójta Gminy Popielów; Wójta Gminy Strzeleczki; Wójta Gminy Tarnów Opolski; Wójta Gminy Turawa; Wójta Gminy Walce z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie wykonania i utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską
2013 1778 2013-07-24 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Powiatu Opolskiego dotyczącego organizacji XIII Dożynek Powiatowych
2013 1751 2013-07-15 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Zębowice; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 29 kwietnia 2013 r. zawarte pomiędzy Powiatem Oleskim a Gminą Zębowice w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2013 1750 2013-07-15 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 25 kwietnia 2013 r. zawarte pomiędzy Powiatem Oleskim a Gminą Gorzów Śląski w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Uszycach
2013 1749 2013-07-15 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Rudniki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 27 marca 2013 r. zawarte pomiędzy Powiatem Oleskim a Gminą Rudniki w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Uszycach
2013 1748 2013-07-15 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Radłów; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 27 marca 2013 r. zawarte pomiędzy Powiatem Oleskim a Gminą Radłów w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2013 1747 2013-07-15 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 27 marca 2013 r. zawarte pomiędzy Powiatem Oleskim a Gminą Praszka w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie oraz Watsztatu Terapii Zajęciowej w Uszycach
2013 1724 2013-07-12 POROZUMIENIE Porozumienie Nr ORG.031.3.2013 Wójta Gminy Wilków; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego dla nauczycieli
2013 1723 2013-07-12 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Burmistrza Praszki z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Praszka zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Gorzów Śl., osób z zaburzeniami psychicznymi opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie
2013 1722 2013-07-12 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Wójta Gminy Rudniki z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Praszka zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Rudniki, osób z zaburzeniami psychicznymi opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie
2013 1721 2013-07-12 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Bierawa; Wójta Gminy Cisek; Wójta Gminy Pawłowiczki; Wójta Gminy Polska Cerekiew; Wójta Gminy Reńska Wieś; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Kedzierzyńsko-Kozielski Gimnazjum dla Dorosłych w Kędzierzynie-Koźlu
2013 1446 2013-06-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/MZOiW/2013 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Bierawa z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kędzierzyn-Koźle od Gminy Bierawa zadań z zakresu oświaty, polegających na zapewnieniu uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych dla Uczniów ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, Autyzmem w Kędzierzynie-Koźlu
2013 1427 2013-06-13 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przekazania dotacji na realizację autorskich programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz promujących zdrowy styl życia
2013 1373 2013-06-10 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Tarnów Opolski; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1712 O na odcinku Tarnów Opolski – Kosorowice”
2013 1372 2013-06-10 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Praszka na realizację zadania inwestycyjnego: Przebudowa DP nr 1911 O Praszka-Gana-Lachowskie-Dalachów w miejscowości Gana – kanalizacja deszczowa
2013 1371 2013-06-10 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Ozimka; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja sanitarna wsi Szczedrzyk wraz z przyłączami do budynków oraz tranzytem ścieków przez Pustków, Schodnię z przyłączami do budynków po trasie tranzytu do oczyszczalni w Antoniowie – "Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika" w części związanej z odbudową drogi powiatowej Nr 1740 O Antoniów – Szczedrzyk oraz drogi powiatowej Nr 1706 O Ozimek – Kotórz Mały w miejscowości Szczedrzyk (po ułożeniu w pasie drogowym kanalizacji sanitarnej)
2013 1370 2013-06-10 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Łubniany; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1703 O Opole – Łubniany od km 0+128 do km 0+825 w miejscowości Kępa – I etap ” w roku 2013
2013 1339 2013-06-07 POROZUMIENIE Porozumienie Nr FP.031.5.2013 Zarządu Powiatu w Kluczborku; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2013 1207 2013-05-21 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OR.031.16.2013 Burmistrza Brzegu; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Brzeski gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy
2013 1173 2013-05-16 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OS.5.2013 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, dla których Powiat Pszczyński jest organem prowadzącym
2013 1172 2013-05-16 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2013 1150 2013-05-14 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu „Dębowa” w roku 2013
2013 1149 2013-05-14 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Cisek; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2013 roku
2013 1009 2013-04-24 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu Nowotomyskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotomyski, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2013 1008 2013-04-24 POROZUMIENIE Porozumienie Nr WE.031.4.2012 Zarządu Powiatu Lublinieckiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Oleskiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej