Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 75

Słowa kluczowe: komunikaty

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 2564 2018-09-21 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z dnia 27 sierpnia 2018 r. Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 w sprawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
2018 1840 2018-06-25 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
2017 1843 2017-07-05 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zakres Europejski Fundusz Społeczny – wersja nr 20
2017 1844 2017-07-05 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – wersja nr 22
2017 1535 2017-05-30 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – wersja nr 21
2017 1534 2017-05-30 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zakres Europejski Fundusz Społeczny – wersja nr 19
2017 1532 2017-05-30 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zakres Europejski Fundusz Społeczny – wersja nr 18
2017 1533 2017-05-30 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – wersja nr 20
2017 1529 2017-05-30 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Wytycznych programowych dla realizacji przedsięwzięć w obszarze wychowania przedszkolnego w ramach Osi priorytetowej 9. Wysoka jakość edukacji – wersja nr 2
2017 1528 2017-05-30 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – wersja nr 18
2017 1530 2017-05-30 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zakres Europejski Fundusz Społeczny – wersja nr 17
2017 1531 2017-05-30 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – wersja nr 19
2017 1526 2017-05-30 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zakres Europejski Fundusz Społeczny – wersja nr 16
2017 1527 2017-05-30 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – wersja nr 17
2017 1525 2017-05-30 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – wersja nr 16
2016 495 2016-03-01 KOMUNIKAT Komunikat Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie podjęcia uchwały przyjmującej program rozwoju pn. „Opolski Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016 – 2022”, o adresie strony internetowej, na której ww. Program został zamieszczony oraz o terminie, od którego jest stosowany
2015 1109 2015-05-04 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Porgramu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - wersja nr 1
2015 1108 2015-05-04 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
2015 1107 2015-05-04 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 66
2015 1106 2015-05-04 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 65
2014 2694 2014-12-02 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 64
2014 2630 2014-11-20 KOMUNIKAT Komunikat Burmistrza Nysy z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie podjęcia przez Radę Miejską w Nysie uchwały nr L/749/14 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023
2014 2557 2014-11-17 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie przyjęcia autokorekty Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 63
2014 2556 2014-11-17 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 20 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 63
2014 2555 2014-11-17 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie adresu strony internetowej, na której zamieszczono zmieniony Indykatywny Plan Inwestycyjny dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
2014 2496 2014-11-13 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 55
2014 2505 2014-11-13 KOMUNIKAT Komunikat Nr DRP/1/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 października 2014 r. o podjęciu uchwały o przyjęciu programu rozwoju pt. Program Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 roku „Opolskie dla rodziny”, adresie strony internetowej, na której program został zamieszczony oraz terminie od którego jest stosowany
2014 2504 2014-11-13 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 62
2014 2503 2014-11-13 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 61
2014 2502 2014-11-13 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 60
2014 2501 2014-11-13 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 59
2014 2500 2014-11-13 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 58
2014 2499 2014-11-13 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 57
2014 2498 2014-11-13 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 56
2014 2497 2014-11-13 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie adresu strony internetowej, na której zamieszczono zmieniony Indykatywny Plan Inwestycyjny dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
2014 2495 2014-11-13 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 54
2014 1875 2014-08-07 KOMUNIKAT Komunikat Nr OR.0002.49.2014 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie podjęcia przez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich Uchwały Nr XLIX/377/2014 z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie na lata 2014 – 2020
2013 2072 2013-10-01 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 23 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 53
2013 2071 2013-10-01 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 52
2013 2070 2013-10-01 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 51
2013 2069 2013-10-01 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 50
2013 2068 2013-10-01 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 49
2013 2067 2013-10-01 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie adresu strony internetowej, na której zamieszczono zmieniony Indykatywny Plan Inwestycyjny dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
2013 2066 2013-10-01 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 48
2013 2065 2013-10-01 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 47
2013 2064 2013-10-01 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie adresu strony internetowej, na której zamieszczono zmieniony Indykatywny Plan Inwestycyjny dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
2013 2063 2013-10-01 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 46
2013 2062 2013-10-01 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 45
2012 1435 2012-10-17 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 24 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 44
2012 1434 2012-10-17 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 42
2012 1433 2012-10-17 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 37
2012 1302 2012-09-21 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 43
2012 1301 2012-09-21 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 41
2012 1300 2012-09-21 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 40
2012 1299 2012-09-21 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 39
2012 1298 2012-09-21 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia autokorekty Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 37
2012 1297 2012-09-21 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 38
2012 1296 2012-09-21 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 36
2012 972 2012-07-06 KOMUNIKAT Komunikat Nr 4 Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 34
2012 971 2012-07-06 KOMUNIKAT Komunikat Nr 3 Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 33
2010 1116 2010-08-20 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 17
2010 1115 2010-08-20 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 16
2010 856 2010-06-11 KOMUNIKAT Komunikat Nr IZ RPO WO 2007 - 2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 15
2010 670 2010-05-11 KOMUNIKAT Komunikat Nr IZ RPO WO 2007-2013 Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Opera-cyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 14
2010 582 2010-04-21 KOMUNIKAT Komunikat Nr IZ RPO WO 2007-2013 Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 13
2010 256 2010-02-15 KOMUNIKAT Komunikat Nr IZ RPO WO 2007-2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 12
2010 173 2010-02-04 KOMUNIKAT Komunikat Marszałka Województwa Opolskiego Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w sprawie zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013
2009 1318 2009-11-03 KOMUNIKAT Komunikat Nr IZ RPO WO 2007 - 2013 Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013 - wersja nr 11
2009 1241 2009-10-15 KOMUNIKAT Komunikat Nr IZ RPO WO 2007 - 2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 września 2009 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013 - wersja nr 10
2009 1037 2009-08-12 KOMUNIKAT Komunikat Nr IZ RPO WO 2007-2013 Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 9
2009 1018 2009-08-06 KOMUNIKAT Komunikat Nr IZ RPO WO 2007-2013 Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie adresu strony internetowej, na której zamieszczono zmieniony Indykatywny Plan Inwestycyjny dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013
2009 835 2009-07-03 KOMUNIKAT Komunikat Nr IZ RPO WO 2007-2013 Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie adresu strony internetowej na której zamieszczono zmieniony Indykatywny Plan Inwestycyjny dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013
2009 794 2009-06-26 KOMUNIKAT Komunikat Nr IZ RPO WO 2007-2013 Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 8
2009 471 2009-04-21 KOMUNIKAT Komunikat Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 7
2009 219 2009-02-27 KOMUNIKAT Komunikat Nr IZ RPO WO2007 - 2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013 - wersja nr 6