Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 120

Słowa kluczowe: upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3377 2019-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.87.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 2786 2019-09-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/80/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2019 2497 2019-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/36/19 Rady Gminy Turawa z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Turawa
2019 2236 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
2019 2225 2019-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr X/138/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Oswiaty, Kultury i Sportu w Głubczycach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 1649 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/96/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego
2019 1635 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/74/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwał
2019 1593 2019-04-23 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 214/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 lutego 2018 r., Nr XLVII/370/2018, w przedmiocie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2019 1464 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/243/2018 z dnia 11 września 2018 r. dotyczącej upoważnienia dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej podjętej na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 994)
2019 1202 2019-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektorów jednostek oświatowych do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2019 893 2019-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 11 lutego 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2019 822 2019-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/21/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia uchwał
2019 792 2019-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/24/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2019 719 2019-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.26.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach do prowadzenia spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2019 691 2019-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/40/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2019 462 2019-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Paczkowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego
2019 461 2019-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Paczkowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2019 365 2019-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wołczyn
2019 84 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III.33.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 grudnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 3525 2018-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr II/11/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 10 grudnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zawadzkiem do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2018 2967 2018-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/405/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektorów jednostek oświatowych do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 2949 2018-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/433/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 17 października 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek do prowadzenia spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2018 2583 2018-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/243/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 września 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 2571 2018-09-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.333.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 2410 2018-09-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/281/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektorów szkół oraz dyrektora przedszkola do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 2306 2018-08-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII-352/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 2046 2018-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LXV/1224/18 Rady Miasta Opola z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2018 1945 2018-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/317/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów przedszkoli i szkól podstawowych do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 1917 2018-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/280/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Łubnianach do prowadzenia spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2018 1159 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/322/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 1158 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/321/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 1157 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/320/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 1156 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/319/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 1155 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/318/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 1154 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/317/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 1153 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/316/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 1152 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/315/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 1151 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/314/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 1150 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/313/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 1149 2018-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/312/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 789 2018-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/374/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 788 2018-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/373/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 787 2018-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/372/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 786 2018-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/371/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 785 2018-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/370/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2017 2968 2017-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 249/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej upoważnienia Zarządu Spółki: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe GOSKOM Sp. z o. o. do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2017 1180 2017-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/162/17 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawanie dodatku energetycznego
2017 690 2017-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/136/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2017 400 2017-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/235/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych
2017 71 2017-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.151.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach przyznawania dodatku energetycznego
2016 2879 2016-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/300/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Administracji Oświaty w Kluczborku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2016 1665 2016-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/451/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2016 1664 2016-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/450/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2016 1196 2016-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/80/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2016 753 2016-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/438/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015 2537 2015-11-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/119/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 października 2015 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego
2015 2221 2015-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr X.44.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 13 października 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015 1643 2015-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/54/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnicy do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015 1474 2015-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr X/79/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie do prowadzenia postępowania w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015 1069 2015-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 40/VI/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 23 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe GOSKOM Sp. z o.o. do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2014 2664 2014-11-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 381/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2014 2151 2014-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/324/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 września 2014 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 2018 2014-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/273/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie do przyznawania dodatku energetycznego w drodze decyzji
2014 1717 2014-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/441/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2014 1513 2014-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/176/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/156/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 1292 2014-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/389/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku energetycznego
2014 1252 2014-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/608/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendiów i zasiłków szkolnych
2014 1087 2014-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/224/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach
2014 1034 2014-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/156/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 920 2014-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/284/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 828 2014-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/219/2014 Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawanie dodatku energetycznego
2014 772 2014-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/212/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 766 2014-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/492/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały
2014 703 2014-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/187/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach do załatwiania indywidualnych spraw dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
2014 698 2014-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/382/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 691 2014-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/347/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 664 2014-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/264/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Ślaskim do wydawania w imieniu Burmistrza Gorzowa Śląskiego decyzji administracyjnych dotyczacych dodatku energetycznego
2014 635 2014-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/283/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie przyznawania dodatku energetycznego
2014 600 2014-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/272/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju do realizacji zadania zleconego gminie w zakresie przyznawania i wypłaty dodatku energetycznego
2014 590 2014-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/407/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji dotyczących dodatku energetycznego
2014 579 2014-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/304/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego
2014 564 2014-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarbimierzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2014 556 2014-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/254/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 515 2014-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/183/14 Rady Gminy Kamiennik z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Kamienniku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 443 2014-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 319/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej obejmujących przyznawanie dodatku energetycznego.
2014 378 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/829/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 354 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/268/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, w zakresie przyznawania dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
2014 337 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/270/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszance do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego
2014 322 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/371/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 310 2014-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/191/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
2014 227 2014-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/330/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 218 2014-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/178/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego
2014 217 2014-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/177/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach do załatwiania indywidualnych spraw dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
2014 205 2014-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/333/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Głubczycach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 184 2014-01-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/316/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej obejmujących przyznawanie dodatku energetycznego
2014 125 2014-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/222/2013 Rady Gminy Walce z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2014 118 2014-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/259/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Łambinowicach upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 89 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 80 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/617/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 78 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/195/2013 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 76 2014-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/200/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 19 2014-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/212/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji dotyczących dodatku energetycznego
2014 10 2014-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/454/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 2903 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/392/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2013 2896 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/345/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
2013 2876 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII-325/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego
2013 2826 2013-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/243/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do przyznawania dodatku energetycznego w drodze decyzji
2013 2777 2013-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/255/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji dotyczących dodatku energetycznego
2013 2657 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/768/13 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatków mieszkaniowych i świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2013 2615 2013-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/295/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie upoważnienia kierownika OPS do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 2365 2013-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/379/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXII/355/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zawadzkiem do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 1404 2013-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/355/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej "ZAW- KOM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zawadzkiem do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 1061 2013-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/201/13 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łambinowicach upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 995 2013-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/276/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 797 2013-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 230/XXVI/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe GOSKOM Sp. z o.o. do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2013 373 2013-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 203/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe GOSKOM Sp. z o.o. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2011 1924 2011-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII-134/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Baborowie do prowadzenia spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
2010 1203 2010-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/335/10 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzeleczkach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 1196 2010-09-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/680/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 1 września 2010 r. w sprawie wskazania upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2010 196 2010-02-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/166/09 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 października 2009 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracynych.