Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 27221

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 289 2019-01-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.74.2018.MW Wojewody Opolskiego z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLVI/523/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gwoździce
2019 290 2019-01-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.85.2018.MW Wojewody Opolskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr LXIII/880/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Niemysłowice, część wsi Rudziczka i część wsi Mieszkowice w gminie Prudnik
2019 283 2019-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 25/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany w statucie Żłobka w Namysłowie
2019 282 2019-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr II/16/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2019 rok
2019 281 2019-01-17 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/ASF/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Prudniku z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu prudnickiego
2019 292 2019-01-17 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Namysłowskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku
2019 291 2019-01-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.88.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr II/12/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz
2019 288 2019-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/76/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IIIa” w Opolu
2019 287 2019-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok
2019 286 2019-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2019 rok
2019 285 2019-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 27/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz dokumentów określających spełnianie tych kryteriów, a także określenia liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria
2019 284 2019-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 26/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz dokumentów określających spełnianie tych kryteriów, a także określenia liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria
2019 279 2019-01-16 ANEKS Aneks Nr 3 Zarządu Powiatu Brzeskiego; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2019 275 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/32/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2019 - 2024
2019 280 2019-01-16 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1/19 Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
2019 278 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 1/1/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Rady Gminy Świerczów nr II/14/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości
2019 277 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/24/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 276 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/48/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2018 r.
2019 274 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Popielów na 2019 rok
2019 273 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/17/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
2019 272 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr III/26/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2018 rok
2019 271 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr III/24/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2019 rok
2019 270 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2019
2019 269 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr III/8/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2019 267 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2019 268 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr III/25/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019
2019 266 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr III/40/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2019 265 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok
2019 260 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 roku
2019 264 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na 2019 rok
2019 263 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr V/23/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 262 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr V/21/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2019 259 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok
2019 261 2019-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2019 258 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III.19.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2019 rok
2019 257 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory-2
2019 256 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 21/IV/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2019
2019 255 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 19/IV/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 195/XXX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2019 254 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2019 rok
2019 253 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok
2019 252 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2019
2019 251 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pokój na rok 2018
2019 250 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2018 rok
2019 249 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/7/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na 2019 rok
2019 248 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2019 rok
2019 247 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2018 rok
2019 246 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2018 r.
2019 245 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łambinowice na 2019 r.
2019 244 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2019 rok
2019 243 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/24/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2019
2019 242 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok
2019 241 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2018 rok
2019 240 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III.19.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2018 rok
2019 239 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III.17.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2019 rok
2019 238 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III.26.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.
2019 237 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/34/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Baborów na 2019 rok
2019 236 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/31/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2018 rok
2019 231 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/26/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2019
2019 233 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 79/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2019 235 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 100/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2019 234 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 89/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2019 232 2019-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/30/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2018
2019 230 2019-01-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2019 Burmistrza Głubczyc; Burmistrza Kietrza z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Głubczyce od Gminy Kietrz zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu transportu na trasie z miejscowości Głubczyce do Specjalistycznego Przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie Mały Książe Kędzierzyn Koźle ul. Piastowska 19
2019 208 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Gogolin dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne
2019 204 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok
2019 229 2019-01-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2019 Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
2019 228 2019-01-14 DECYZJA Decyzja Nr OWR.4210.39.2018.2019.23.XV.GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z.o.o. z siedzibą w Zawadzkiem
2019 227 2019-01-14 ANEKS Aneks Nr 3 Zarządu Powiatu w Kluczborku; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2019 226 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok
2019 225 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 rok
2019 224 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2019 223 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reńska Wieś na rok 2019
2019 222 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/32/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018
2019 221 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019
2019 219 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia form, trybu i wysokości przyznania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin zaproszonych do osiedlenia się na terenie Gminy Olesno
2019 218 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat oraz określenie sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Olesna
2019 220 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/49/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
2019 216 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/25/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 217 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/37/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok
2019 211 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/50/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 210 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/48/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2019 213 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.18.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Komprachcice niewygasających z upływem roku budżetowego 2018
2019 212 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.17.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2019 209 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 215 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
2019 214 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2019 rok
2019 207 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2019 206 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 203 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/27/18 Rady Gminy Branice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2019 205 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 r.
2019 201 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/30/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyznawania stypendiów Starosty Kluczborskiego dla uczniów i absolwentów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kluczborski
2019 202 2019-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/2018 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2019 166 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr III/37/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leśnik
2019 200 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2019 199 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2019 rok
2019 179 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kadłub-Piec
2019 198 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/47/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Warmątowice
2019 197 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/46/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szymiszów-Wieś
2019 196 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/45/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szymiszów-Osiedle
2019 195 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/44/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szczepanek
2019 194 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/43/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Suche Łany
2019 193 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sucha
2019 192 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/41/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rożniątów
2019 191 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/40/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rozmierz
2019 190 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/39/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rozmierka
2019 189 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/38/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Płużnica Wielka
2019 188 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/37/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Osiek
2019 187 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/36/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nowa Wieś
2019 186 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/35/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Niwki
2019 185 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/34/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mokre Łany
2019 184 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/33/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ligota Górna
2019 183 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/32/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ligota Dolna
2019 182 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kalinów
2019 181 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kalinowice
2019 180 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kadłub-Wieś
2019 178 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/27/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jędrynie
2019 177 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grodzisko
2019 176 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/25/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Farska Kolonia
2019 175 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dziewkowice
2019 174 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Brzezina
2019 173 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Błotnica Strzelecka
2019 172 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Adamowice
2019 171 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/14/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 170 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr III/32/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2019 169 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2019 rok
2019 168 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr III/39/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rzepcze
2019 167 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr III/38/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Racławice Śląskie
2019 165 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr III/36/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Kotkowice
2019 164 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr III/35/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chudoba
2019 163 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr III/34/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biedrzychowice
2019 162 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Namysłowskiego
2019 161 2019-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2019 roku
2019 143 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutów jednostek pomocniczych gminy Leśnica
2019 149 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/7/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2018
2019 142 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w statutach Sołectw Gminy Lasowice Wielkie
2019 160 2019-01-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.192.2018.AR Wojewody Opolskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr II/6/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 listopada 2018 r. o zmianie Statutu Gminy Dobrzeń Wielki
2019 159 2019-01-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.189.2018.AR Wojewody Opolskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Lubsza nr II/17/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubsza, zamieszkałych na terenie Gminy Lubsza w przysiółkach i osadach przy drogach niepublicznych, na których nie funkcjonuje transport środkami komunikacji publicznej, od miejsca zamieszkania ucznia do najbliższego przystanku autobusowego na drodze publicznej
2019 158 2019-01-10 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kluczborskiemu prowadzenia zadania Miasta Rybnika z zakresu edukacji publicznej
2019 157 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 156 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III.16.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 155 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III.15.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Wilkowie
2019 154 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 r.
2019 152 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „ posiłek w domu i w szkole”
2019 151 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V/26/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim programem ”Posiłek w szkole i w domu”
2019 150 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V/25/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Polska Cerekiew przysługuje dieta
2019 153 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 19/III/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2019 rok
2019 148 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2018 r.
2019 147 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/16/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
2019 146 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubsza , zamieszkałych na terenie Gminy Lubsza w przysiółkach i osadach przy drogach niepublicznych, na których nie  funkcjonuje transport środkami komunikacji publicznej, od miejsca zamieszkania ucznia do najbliższego przystanku autobusowego na drodze publicznej
2019 145 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/35/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2019 144 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 141 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok
2019 140 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 r.
2019 139 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/21/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2018 r.
2019 138 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok
2019 137 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2019 rok
2019 135 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/25/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Brzeg na rok 2018, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2019 134 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2018 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2018 rok
2019 133 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/21/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2019 rok
2019 136 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V/17/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/358/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Byczyna przez podmioty inne niż Gmina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, a także zakresu danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji
2019 131 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok
2019 132 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 26/2018 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
2019 130 2019-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok
2019 126 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/33/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Świerczów
2019 124 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/25/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2019 110 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów, stanowiących własność Gminy Gogolin
2019 129 2019-01-09 ANEKS Aneks Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 grudnia 2018 r. DO POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO Z DNIA 31 GRUDNIA 2013 R.
2019 128 2019-01-09 ANEKS Aneks Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 grudnia 2018 r. DO POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO Z DNIA 31 GRUDNIA 2013 R.
2019 127 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2018 r.
2019 125 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Świerczów
2019 123 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2019 rok
2019 122 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2018 r.
2019 121 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2019 117 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 17/III/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2018 rok
2019 120 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/38/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Prudnik
2019 119 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/37/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat
2019 118 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/35/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik
2019 116 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018
2019 115 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/8/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 114 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lewin Brzeski
2019 113 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2018 rok
2019 112 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III.11.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 105 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/25/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Byczyna w ramach pomocy de minimis
2019 104 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/19/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr LIV/398/2018 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Byczyna na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
2019 103 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/18/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/297/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 23 czerwca 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka
2019 107 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018
2019 111 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Głogówek
2019 109 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie
2019 106 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok
2019 108 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody dębu szypułkowego rosnącego przy ul. Szkolnej 23 w Kamionku
2019 102 2019-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr II/29/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Brzeskiego w 2019 roku
2019 101 2019-01-08 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Miasta Kluczborka; Burmistrza Wołczyna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie pokrywania kosztów dotacji celowej udzielonej przez Gminę Kluczbork Niepublicznym Żłobkom: Centrum Radosnej Edukacji „Piąteczka” w Kluczborku, „Baśniowy Zakątek” w Ligocie Górnej, „ Pod jabłonką” w Gotartowie na rzecz dzieci będącymi mieszkańcami Gminy Wołczyn na rok 2019
2019 100 2019-01-08 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Ozimka; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Ozimek
2019 99 2019-01-08 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Niemodlin
2019 98 2019-01-08 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Głuchołaz; Burmistrza Nysy; Burmistrza Otmuchowa z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków współpracy w ramach realizacji wspólnego systemu kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Nysie w obszarze aglomeracji Nysa
2019 97 2019-01-08 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Or.031.1.3.2018 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Bierawa z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2019 96 2019-01-08 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Olszanka; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie wykonanie projektu budowlano–wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 462 w m. Pogorzela"
2019 95 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 94 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/141/2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania oraz kosztu jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
2019 93 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru klubów i żłobków dziecięcych
2019 92 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/31/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łambinowice Nr XXII/167/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2019 91 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/30/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
2019 90 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/23/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania oraz kosztu jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
2019 89 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/263/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kietrz
2019 88 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/82/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 87 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/170/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2019 86 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/33/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/152/08 Rady Miejskiej w Głuchołazach z 26 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiacych mienie Gminy Głuchołazy oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, zmienionej Uchwałą Nr XXI/161/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
2019 85 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III.34.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej w Białej
2019 84 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III.33.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 grudnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2019 83 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III.28.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" na terenie Gminy Biała
2019 82 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/50/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki.
2019 81 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/49/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2019 80 2019-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr II/27/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem pojazdów na 2019 r.
2019 79 2019-01-07 ANEKS Aneks Nr 1 Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego; Wojewody Opolskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. do Porozumienia nr OUW/OK-1/15 z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie powierzenia Opolskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu zadań Wojewody Opolskiego – organu egzekucyjnego w egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym, wynikających bezpośrednio z przepisów prawa, polegających na egzekucji obowiązku poddania szczepieniom ochronnym
2019 78 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/32/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 77 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/31/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 76 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/32/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic A. Kordeckiego i A. Brodzińskiego
2019 75 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/31/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego
2019 74 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 73 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 72 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 70 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w związku z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 71 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w związku z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 69 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 68 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 67 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/33/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 66 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/32/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 65 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/29/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 64 2019-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/28/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 46 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/33/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Grodkowskiej, Zygmunta Kaczkowskiego i Alei Wojska Polskiego.
2019 63 2019-01-04 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Opola z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola
2019 62 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
2019 61 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
2019 60 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Walce z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2019 rok
2019 59 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Walce z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok
2019 58 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III.27.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
2019 57 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III.19.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 56 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/18 Rady Gminy Turawa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2018 rok
2019 55 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/6/18 Rady Gminy Turawa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Turawa na 2019 rok
2019 52 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr II/23/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 54 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r.
2019 53 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r.
2019 51 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/19/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 50 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/34/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 49 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/33/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023
2019 48 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu”
2019 47 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
2019 44 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Łambinowicach
2019 43 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez Gminę Łambinowice oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnianego przez Gminę Łambinowice oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2019 45 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 42 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/33/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 grudnia 2018 r. uchylająca uchwałę Nr XLVIII/558/2009 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od opłaty od posiadania psów
2019 41 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/32/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2019 40 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III.9.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2019 35 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/21/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2018 rok
2019 39 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce
2019 38 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2018 r. sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dobieszów
2019 37 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III.12.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/111/04 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 września 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy
2019 36 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III.10.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 34 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III.31.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” w czasie obowiązywania programu
2019 30 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr II/17/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Głubczyckiego na 2019 rok
2019 31 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/42/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Strzeleckiego na lata 2019 - 2022”
2019 33 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/51/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2019
2019 32 2019-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/49/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
2019 6 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III.13.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2019 rok
2019 2 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/33/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r.
2019 29 2019-01-03 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 537/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ze skargi Gminy Dobrzeń Wielki na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 12 października 2017 r., nr PN.III.4131.1.16.2017.AR, w przedmiocie zmiany nazw ulic
2019 19 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/69/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr LXII/1190/18 Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych „DOBRY START 2” dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych
2019 5 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/18 Rady Gminy Branice z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r.
2019 28 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2019 rok
2019 27 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 r.
2019 26 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok
2019 25 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
2019 24 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 23 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 22 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 21 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/73/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez Miasto Opole oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Miasto Opole oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2019 20 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/72/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w Opolu
2019 16 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
2019 18 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/67/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody im. Jana Całki
2019 15 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/38/18 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2019 rok
2019 17 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/66/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 14 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Otmuchów"
2019 13 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019
2019 12 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2018 r.
2019 8 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III.11.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 11 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018
2019 10 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
2019 9 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
2019 7 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III.15.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na rok 2018
2019 4 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierawa na 2019 rok
2019 3 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2019 1 2019-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr II/11/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2018 rok
2018 3786 2018-12-31 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie rozwiązania porozumienia w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu Opolskiego
2018 3784 2018-12-31 ANEKS Aneks Nr OR-I.031.20.2018 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 grudnia 2018 r. do porozumienia międzygminnego nr OR-I.031.1.2018 w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej zawartego w dniu 28 lutego 2018 r.
2018 3782 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2018 3772 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr II/24/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 3767 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2018 3756 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Korfantów na zadania służące ochronie powietrza
2018 3785 2018-12-31 ANEKS Aneks Nr 3 Zarządu Powiatu Strzeleckiego; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 19 grudnia 2018 r. do Porozumienia Nr 13/P/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2018 3787 2018-12-31 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 258/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miasta Opola z dnia 22 lutego 2018 r., Nr LVI/1113/18, w przedmiocie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 3783 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej – Żłobka Gminnego w Wołczynie oraz nadania mu statutu
2018 3781 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r.
2018 3780 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/29/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Walidrogi
2018 3779 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Raszowa
2018 3777 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/26/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Tarnów Opolski
2018 3778 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Nakło
2018 3776 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Kosorowice
2018 3775 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Miedziana
2018 3774 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Przywory
2018 3773 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Kąty Opolskie
2018 3771 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skoroszyce
2018 3759 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 20/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 3769 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2018 3768 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prószków na lata 2019 – 2024
2018 3766 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/357/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Prószków na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
2018 3765 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prószków, liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych kryteriów
2018 3770 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
2018 3764 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2018.
2018 3758 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2018 3763 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/36/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Nysie
2018 3762 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 3761 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 3760 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/28/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/644/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa
2018 3755 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/43/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kluczbork na lata 2019-2023
2018 3754 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2018 rok
2018 3757 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Krapkowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 3752 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/26/18 Rady Gminy Branice z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2018 3753 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/27/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 3750 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/29/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej
2018 3749 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych i ustalenia jej przebiegu
2018 3751 2018-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/2018 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/249/17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
2018 3710 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 2/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r
2018 3748 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 3747 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku, wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej wysokości za wyżywienie dziecka w żłobku
2018 3746 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalania zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Wołczynie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
2018 3745 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie wywozu i  utylizacji nieczystości komunalnych
2018 3744 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/31/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3743 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3736 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, dla niepublicznych szkół, dla których Gmina jest organem rejestrującym
2018 3742 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/220/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z zabytkowego Parku Miejskiego w Strzelcach Opolskich
2018 3739 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
2018 3741 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3740 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3737 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2018 roku"
2018 3738 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3735 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr II/16/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2018 rok
2018 3734 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr L/420/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu budowy przyłączy kanalizacyjnych celem podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w związku z realizacją projektu pn.„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków” obejmującego: 1. Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozielno, gm. Paczków; 2. Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paczków, ul. Robotnicza; 3. Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paczków, ulica Konopnickiej, Wyspiańskiego, Prusa, Kochanowskiego, Reymonta, Norwida.
2018 3728 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr II/24/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2018 rok
2018 3733 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Paczków”
2018 3732 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w Statucie Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie
2018 3731 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/13/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ozimek
2018 3730 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/12/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych
2018 3729 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/11/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania przez Gminę Ozimek na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony lub gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do lat 3 strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
2018 3727 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących statutów sołectw Gminy Niemodlin
2018 3722 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3721 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3719 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków na posiłki
2018 3718 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy
2018 3720 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/40/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2018 3725 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych
2018 3724 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Pogodna” w Skorogoszczy
2018 3723 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3715 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3717 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/29/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Grodków
2018 3716 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Grodków
2018 3726 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łubniany na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Łubniany polegających na wymianie źródeł ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Łubniany
2018 3712 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/16/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Ciepielowicach
2018 3714 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Twardawa, Gmina Głogówek
2018 3713 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Głogówek przy ul. Młyńskiej
2018 3705 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
2018 3709 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/2018 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2019 roku
2018 3708 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/2018 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu
2018 3707 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/2018 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w Oleśnie
2018 3706 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr II/19/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2018
2018 3704 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr II/15/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2018 rok
2018 3711 2018-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 32/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r
2018 3698 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy Zdzieszowice w ośrodkach wsparcia
2018 3691 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 24/III/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym
2018 3694 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III.23.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 3703 2018-12-27 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta Kluczborka; Burmistrza Wołczyna z dnia 20 grudnia 2018 r. do porozumienia międzygminnego z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kluczbork od Gminy Wołczyn zadań w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na trasie Wołczyn-Kup – Wołczyn
2018 3702 2018-12-27 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.120.49.2018 Starosty Opolskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia na 2019 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Opolskiego
2018 3701 2018-12-27 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.120.48.2018 Starosty Opolskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia na 2019 rok średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Opolski.
2018 3700 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów, stanowiących własność Gminy Zdzieszowice
2018 3699 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 w formie pieniężnej
2018 3693 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III.22.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023
2018 3697 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr II/21/2018 Rady Gminy Walce z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 3696 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr II/20/2018 Rady Gminy Walce z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Walce oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym
2018 3695 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej
2018 3692 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2018 3690 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3689 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3688 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/46/18 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola
2018 3669 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/19/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 3687 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Niemodlin
2018 3686 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, działających na terenie Gminy Niemodlin, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2018 3685 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3684 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3683 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2018 3682 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia bonifkaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
2018 3681 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/237/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łubniany oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 3680 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 3679 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 3678 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3677 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu rządowego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3676 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 3675 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3672 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3674 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w zakresie dożywiania przyznane w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3673 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3671 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3670 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/20/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Dąbrowa
2018 3668 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/17/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, stanowiących mienie komunalne Gminy Dąbrowa
2018 3667 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III.9.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Chrząstowice i szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 3666 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
2018 3665 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3663 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/259/05 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane pod warunkiem zwrotu
2018 3662 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/27/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/331/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 7 marca 2014 r., w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2018 3661 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2018 3664 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kwot dochodów uprawniających do przyznania świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 3659 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/40/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/372/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej działającemu pod firmą: ,,Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich”
2018 3660 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/46/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2018 3657 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Powiatu Krapkowickiego
2018 3658 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr III/30/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Rady Powiatu
2018 3656 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr II/14/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.
2018 3655 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr II/13/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych
2018 3654 2018-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr II/12/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu
2018 3653 2018-12-21 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 133/18 Wojewody Opolskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych do Rady Gminy Lasowice Wielkie w okręgu wyborczym nr 9
2018 3652 2018-12-21 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 132/18 Wojewody Opolskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Głogówku
2018 3651 2018-12-21 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 131/18 Wojewody Opolskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kietrzu
2018 3650 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr II/23/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
2018 3649 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3648 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3647 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr II/26/2018 Rady Gminy Walce z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3646 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr II/25/2018 Rady Gminy Walce z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3645 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/18 Rady Gminy Turawa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 3644 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3643 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023
2018 3642 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3641 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3640 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Strzelce Opolskie
2018 3639 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023
2018 3638 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 3637 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad na jakich sołtysom Gminy Korfantów przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych
2018 3636 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Korfantów
2018 3635 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III.16.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3634 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III.15.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3633 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III.17.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym
2018 3632 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III.12.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kwot dochodów uprawniających do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3631 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III.11.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3630 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/36/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2019 roku
2018 3629 2018-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/25/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2019 r.
2018 3609 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3608 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3626 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 3628 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Tułowicach
2018 3627 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolu i szkole prowadzonych przez Gminę Tułowice
2018 3625 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywieniowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
2018 3624 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”
2018 3623 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości gminnych służebnościami przesyłu
2018 3622 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr II/21/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/245/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 3621 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie posadowienia kamienia z tablica pamiątkową
2018 3620 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej w m. Przylesie
2018 3619 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych
2018 3618 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 14/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej
2018 3617 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 13/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 3616 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 12/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 3615 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 11/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Namysłów
2018 3614 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 3613 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku , pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3612 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności świadczenia rzeczowego w formie artykułów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023
2018 3611 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubrza
2018 3602 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej
2018 3601 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2019 r.
2018 3600 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 14 grudnia 2018 r. zmianiająca uchwałę w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego oraz ustalenia jej wzoru oraz zasad trybu jej nadawania i sposobu noszenia
2018 3610 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok
2018 3607 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr II.15.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.
2018 3604 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 2185/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2018 3603 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 2146/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r
2018 3605 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 2229/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2018 3606 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 2232/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2018 3599 2018-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr II/17/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r.
2018 3592 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr II/20/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2018 3598 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 59/I/2018 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "JEDŹ Z NAMI" z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Związku Powiatowo - Gminnego "JEDŹ Z NAMI" na rok 2019
2018 3597 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr II/9/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 10 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 3596 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Rudniki
2018 3595 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok
2018 3594 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym
2018 3593 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr II/6/18 Rady Miasta Opola z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok
2018 3591 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Kietrz
2018 3590 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr II/19/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2018 rok
2018 3589 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018r.
2018 3588 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/18 Rady Gminy Branice z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu”
2018 3587 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/18 Rady Gminy Branice z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
2018 3582 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr II/22/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Głubczyckiego
2018 3586 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
2018 3585 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr II/11/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
2018 3584 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr I/6/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 roku
2018 3583 2018-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr II/24/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego na 2019 rok
2018 3564 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży członkom organów gminy, komisji Rady Miejskiej w Kietrzu oraz przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Kietrz
2018 3563 2018-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu”