Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 28776

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1847 2019-05-23 UMOWA Umowa Wójta Gminy Łubniany; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1703 O Opole-Łubniany w m. Masów – X etap ”
2019 1846 2019-05-23 Postanowienie Postanowienie Nr 400/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 1845 2019-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/69/2019 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 16 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIX/315/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kluczborskiego
2019 1841 2019-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/88/19 Rady Gminy Branice z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Branice w 2019 r.”
2019 1844 2019-05-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.52.2019.JP Wojewody Opolskiego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VIII/55/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Lewin Brzeski w roku 2019
2019 1843 2019-05-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 22/2019 Prezydenta Miasta Opola; Wojewody Opolskiego z dnia 21 maja 2019 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 1842 2019-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019
2019 1840 2019-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.43.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym
2019 1839 2019-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.41.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i innych placówkach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wilków
2019 1838 2019-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.40.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilków oraz określenia granic ich obwodów
2019 1837 2019-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/64/2019 Rady Gminy Walce z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok
2019 1836 2019-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 r.
2019 1835 2019-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 1834 2019-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r.
2019 1833 2019-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr X/181/19 Rady Miasta Opola z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok
2019 1832 2019-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/65/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019
2019 1831 2019-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.
2019 1830 2019-05-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr V/44/19 Burmistrza Niemodlina z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Niemodlin za 2018 r.
2019 1829 2019-05-17 ANEKS Aneks Nr 1 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 7 maja 2019 r. do porozumienia zawartego w dniu 20 lutego 2019 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2019 1828 2019-05-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.20.2019.MW Wojewody Opolskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VI/71/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części centralnej miasta Głogówek
2019 1827 2019-05-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.19.2019.MW Wojewody Opolskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr IX/46/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jaśkowice, obejmującego obszar w obrębach: Polanowice, Ciecierzyn, Gołkowice, Jaśkowice, Byczyna, Borek, Roszkowice
2019 1826 2019-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/83/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
2019 1825 2019-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/70/2019 Rady Gminy Walce z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego
2019 1824 2019-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/69/2019 Rady Gminy Walce z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 1823 2019-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Skoroszyce
2019 1822 2019-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skarbimierzu
2019 1821 2019-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Prószków w 2019 roku”
2019 1820 2019-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/59/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019.
2019 1819 2019-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/53/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy
2019 1818 2019-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019r.
2019 1817 2019-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 14/26/2019 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Oleskiego za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Oleskiego za rok 2018
2019 1809 2019-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/162/19 Rady Miasta Opola z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie upamiętnienia w formie tablicy pamiątkowej 30. rocznicy wyborów parlamentarnych w Polsce 4 czerwca 1989 r.
2019 1816 2019-05-15 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Strzeleckiego z dnia 28 marca 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018
2019 1815 2019-05-15 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Rudniki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie dofinansowania Warsztatu Tereapii Zajęciowej w Uszycach
2019 1814 2019-05-15 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Olesna; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2019 1813 2019-05-15 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie i w Uszycach
2019 1812 2019-05-15 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Starosty Namysłowskiego z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Namysłowie
2019 1811 2019-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/125/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok
2019 1810 2019-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/44/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
2019 1808 2019-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/55/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2019
2019 1807 2019-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/63/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 1806 2019-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 1804 2019-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/50/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
2019 1805 2019-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/51/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
2019 1803 2019-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.46.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 1801 2019-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/66/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
2019 1802 2019-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/93/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym utworzonym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku
2019 1800 2019-05-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 11/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich; Burmistrza Ujazdu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób z zaburzeniami psychicznymi będących mieszkańcami Gminy Ujazd opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich
2019 1799 2019-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 15/23/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VI.49.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie lub budowie źródeł ciepła w budynkach na terenie Gminy Ujazd
2019 1798 2019-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/54/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego
2019 1791 2019-05-13 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/AFB/2019 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAPKOWICACH z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 1/AFB/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krapkowicach z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu krapkowickiego
2019 1797 2019-05-13 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Kluczbork za 2018 rok
2019 1796 2019-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/40/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 1795 2019-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2019 r.
2019 1794 2019-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/37/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1793 2019-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/57/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok
2019 1792 2019-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.63.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2019 r.
2019 1773 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lewin Brzeski na lata 2019-2023
2019 1777 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/171/19 Rady Miasta Opola z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu
2019 1772 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/55/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Lewin Brzeski w roku 2019
2019 1771 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego w roku 2019
2019 1790 2019-05-10 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Kietrza; Komendanta Powiatowego Policji w Głubczycach z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Głubczycach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu Gminy Kietrz w roku 2019
2019 1789 2019-05-10 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Łubniany z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2019 1788 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/70/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2019 r.
2019 1787 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/92/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na obszarze Gminy Wołczyn
2019 1786 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/84/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 1785 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/82/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie
2019 1784 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/59/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 1783 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudniki
2019 1782 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/44/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Popielów na realizację zadań służących ochronie powietrza
2019 1780 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
2019 1781 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/42/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok
2019 1779 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/173/19 Rady Miasta Opola z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Borki” w Opolu
2019 1778 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/172/19 Rady Miasta Opola z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Elektrownia - Czarnowąsy” w Opolu
2019 1776 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w roku 2019
2019 1775 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/61/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu gminy Olszanka za pomocą innego instrumentu płatniczego
2019 1774 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2019 r.
2019 1770 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/52/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 1769 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/158/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2019 1766 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/54/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2019 r.
2019 1768 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/54/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2019 1767 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/49/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamiennik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1765 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/61/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1764 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.68.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Biała w 2019 roku
2019 1763 2019-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2019 roku
2019 1762 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/62/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wskazania uczniom klasy VI miejsca realizacji obowiązku szkolnego
2019 1761 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały Nr XVIII/79/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 1760 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/43/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1759 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/42/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2019 roku"
2019 1758 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/47/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 1750 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/108/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2019 rok
2019 1757 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/148/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik
2019 1756 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/147/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat
2019 1755 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/127/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1754 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/40/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym
2019 1753 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/39/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku
2019 1752 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/38/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiarów obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli
2019 1751 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/55/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok
2019 1749 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/86/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2019 rok
2019 1748 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/84/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2019 1747 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/55/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 1746 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok
2019 1745 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/85/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Głuchołazy na lata 2019-2022
2019 1744 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/111/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 1743 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/85/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2019
2019 1742 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/73/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1741 2019-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/53/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok
2019 1721 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/68/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Łambinowice na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne
2019 1740 2019-05-07 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 383/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Brzegu na uchwałę Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 27 stycznia 2017 r., Nr XXIX/323/17, w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 1737 2019-05-07 ANEKS Aneks Nr 1/2019 Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 22 stycznia 2019 r. do Porozumienia z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie przekazania przez Powiat Nyski w zarządzanie Gminie Nysa przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Nysa
2019 1708 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Namysłowie
2019 1739 2019-05-07 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 23/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 7 maja 2019 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 1738 2019-05-07 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 15/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 1736 2019-05-07 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 58/2019 Burmistrza Byczyny z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Byczynie oraz informacją o stanie mienia Gminy Byczyna Radzie Miejskiej w Byczynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu
2019 1735 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/44/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw, obiektów sportowych oraz terenów rekreacyjnych
2019 1734 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/41/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy placowi w Zawadzkiem
2019 1733 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.62.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1731 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/47/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.
2019 1732 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/48/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2019 r.
2019 1724 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2019 1730 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019
2019 1723 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/61/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 1729 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/46/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 1728 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/45/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1727 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Pokój
2019 1726 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pokoju oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 1725 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/44/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokój oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 1722 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/70/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/55/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy Łambinowice w ośrodkach wsparcia
2019 1720 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2019 r.
2019 1715 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.43.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 1719 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
2019 1718 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
2019 1717 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/78/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ks. Duszy i Piastowskiej w Krapkowicach
2019 1716 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/77/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy ulicy Leśnej w Rogowie Opolskim – część wschodnia.
2019 1714 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/49/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Jemielnica
2019 1713 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/80/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1712 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/80/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2019 rok
2019 1711 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.67.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1710 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.65.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego
2019 1709 2019-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/84/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/51/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2019
2019 1705 2019-05-06 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr BSSiZ/P/2/2019 Burmistrza Brzegu; Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Brzeg zadania publicznego w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych oraz osób upośledzonych umysłowo zamieszkałych na terenie Gminy Skarbimierz
2019 1706 2019-05-06 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 30 kwietnia 2019 r. porozumienie zmieniające do porozumienia z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2019 1707 2019-05-06 Postanowienie Postanowienie Nr 282/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2019 1704 2019-05-06 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Starosty Oleskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Oleskim
2019 1703 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/55/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1702 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/54/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Reńska Wieś oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1701 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/51/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Reńska Wieś i nadania jej statutu
2019 1700 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/50/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2019 1699 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/49/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Reńska Wieś na rok 2019
2019 1698 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/159/19 Rady Miasta Opola z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok
2019 1697 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/65/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2019 1696 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/63/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sztandaru Gminy Olesno
2019 1695 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/62/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie herbu i flagi Gminy Olesno
2019 1694 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/61/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Gminy Olesno w miejscowości Świercze
2019 1693 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/57/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom
2019 1691 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/54/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat
2019 1690 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/53/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół
2019 1692 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/107/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia na rok 2019 wykazu kąpielisk położonych na terenie Gminy Nysa oraz długości sezonu kąpielowego
2019 1689 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/41/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 1688 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/55/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Lasowice Wielkie
2019 1687 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/72/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
2019 1684 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/105/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/145/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 1683 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/104/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1682 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/103/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kietrz
2019 1681 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/102/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2019 1680 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/101/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1686 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/161/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania  nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz  obliczania i wypłacania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw,  także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli
2019 1685 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/154/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży dla sołtysów
2019 1679 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/52/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Grodków
2019 1678 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/51/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty
2019 1677 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/49/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Grodków oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2019 1676 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/48/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodków
2019 1675 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/47/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Grodków
2019 1674 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 1666 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/94/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej Brzegu
2019 1671 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/121/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Głubczyce oraz określenia sezonu kąpielowego na rok 2019
2019 1670 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/116/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania uczniom oddziałów klasy VI miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII
2019 1669 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/115/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli prowadzących zajęcia w grupach mieszanych
2019 1668 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/114/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głubczyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 1667 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/113/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Głubczyce
2019 1673 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/49/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Ślaśkiego z dnia 20 marca 2019r w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gorzów Śląski
2019 1672 2019-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2019 1665 2019-04-30 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 21/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 1664 2019-04-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.24.2019.AD Wojewody Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VII/86/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Głogówek, dla obszarów położonych w obrębach Głogówek, Winiary i Wielkie Oracze
2019 1663 2019-04-30 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Kłobucku; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia i zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłobucki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2019 1662 2019-04-30 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/30/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
2019 1661 2019-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/19/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok
2019 1660 2019-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/31/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2019
2019 1659 2019-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr V/58/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2019 rok
2019 1658 2019-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/170/19 Rady Miasta Opola z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wójtowa Wieś I” w Opolu
2019 1657 2019-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/101/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
2019 1656 2019-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 619/2019 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
2019 1649 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/96/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego
2019 1655 2019-04-29 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. porozumienie zmieniające do porozumienia z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Brzeskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2019 1654 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.58.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ujazd
2019 1653 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.57.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 1652 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/49/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzeleczki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 1651 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/98/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad konsultacji Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego
2019 1650 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/87/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela przedszkola pracującego z grupami mieszanymi wiekowo
2019 1648 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Żłobka w Strzelcach Opolskich
2019 1647 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/85/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Strzelcach Opolskich
2019 1646 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/84/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XL/310/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1645 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 40/VII/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2019 rok
2019 1644 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/174/19 Rady Miasta Opola z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opole na lata 2019-2023
2019 1643 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 68/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 58/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2019 rok
2019 1642 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 2019 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lubrza
2019 1641 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubrza oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2019 1640 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.42.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Komprachcice
2019 1639 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.41.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 1638 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Gogolinie
2019 1637 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 1636 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/75/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Gogolin jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
2019 1635 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/74/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwał
2019 1634 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych w Gminie Gogolin
2019 1633 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/87/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na trerenie Gminy Głuchołazy
2019 1632 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/79/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Głuchołazy
2019 1631 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/78/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głuchołazy i inne organy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1630 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 rok
2019 1625 2019-04-29 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nysie z dnia 26 kwietnia 2019 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na obszarze powiatu nyskiego
2019 1628 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/57/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji wojewódzkich dotyczących projektu - Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Opolskiego
2019 1629 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok
2019 1627 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/56/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 1626 2019-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/55/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia, szczegółowych warunków oraz trybu przyznawania nagród Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury
2019 1611 2019-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/65/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/48/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2019 1624 2019-04-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr FP.031.13.2019 Burmistrza Praszki; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
2019 1623 2019-04-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 168 Wójta Gminy Branice; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji w 2019 roku XIX Festiwalu Kultury Powiatowej oraz przekazania dotacji celowej z budżetu powiatu głubczyckiego Gminie Branice
2019 1622 2019-04-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 24/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 19 kwietnia 2019 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 1621 2019-04-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 13/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 1620 2019-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/178/19 Rady Miasta Opola z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kąpieliska "Bolko" i terenu przyległego przeznaczonego do odpoczynku na wyrobisku przy ul. Marka z Jemielnicy w Opolu oraz wprowadzenia Regulaminu kąpieliska „Malina” i terenu przyległego przeznaczonego do odpoczynku przy ul. Olimpijskiej w Opolu
2019 1619 2019-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/168/19 Rady Miasta Opola z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwalę w sprawie zwolnienia z uiszczenia opłat zwazanych ze zmianami administracyjnymi
2019 1618 2019-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/167/19 Rady Miasta Opola z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola
2019 1617 2019-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/76/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/254/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłącznie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Krapkowice
2019 1616 2019-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/75/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi zlokalizowanej na działkach nr 29, 30/11, 30/14, 30/17, 30/18 i 26/6 z k.m. 3 w Krapkowicach do kategorii dróg gminnych
2019 1615 2019-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/74/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi zlokalizowanej na działkach nr 9/2, 9/4, 8/4 z k.m. 1 w Krapkowicach oraz nr 727 z k.m. 1 w Gwoździcach do kategorii dróg gminnych
2019 1614 2019-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/68/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/506/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1613 2019-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/67/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 1612 2019-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
2019 1609 2019-04-25 Postanowienie Postanowienie Nr 280/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Byczyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1610 2019-04-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.48.2019.CW Wojewody Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VI/55/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy Łambinowice w ośrodkach wsparcia
2019 1608 2019-04-25 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 18 kwietnia 2019 r. porozumienie zmieniające do porozumienia z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Nyskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2019 1607 2019-04-25 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. porozumienie zmieniające do porozumienia z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2019 1606 2019-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/62/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.
2019 1605 2019-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/30/2019 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2019 1598 2019-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/104/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Głogówek”
2019 1604 2019-04-24 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 22 marca 2019 r. z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2018 rok
2019 1603 2019-04-24 POROZUMIENIE Porozumienie Nr ED.031.14.2019 Wójta Gminy Domaszowice; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
2019 1602 2019-04-24 POROZUMIENIE Porozumienie Nr FP.031.12.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
2019 1601 2019-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/42/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/42/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1600 2019-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/107/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Głogówek
2019 1599 2019-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/106/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Głogówka za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głogówek
2019 1597 2019-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/103/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Głogówek” oraz przyjęcia zasad i trybu nadania tego tytułu
2019 1596 2019-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/85/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonych: Uchwałą Nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003r., Uchwałą Nr LIV/372/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 30 maja 2014r., Uchwałą Nr IX/55/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 kwietnia 2011r., oraz Uchwałą Nr VII/25/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 marca 2011r., dla obszaru w granicach uchwalonego Parku Kulturowego Książęce Miasto Brzeg oraz przyległych obszarów w rejonach ul. Chocimskiej, ul. Błonie, ul. Kępy Młyńskiej i Placu Drzewnego
2019 1595 2019-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 239/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Opolskiego
2019 1594 2019-04-23 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 14/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 1591 2019-04-23 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 20/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 1593 2019-04-23 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 214/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 lutego 2018 r., Nr XLVII/370/2018, w przedmiocie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2019 1592 2019-04-23 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 1590 2019-04-23 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 18/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 1589 2019-04-23 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 17/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 1588 2019-04-23 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 16/2019 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i  przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
2019 1587 2019-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/55/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria - począwszy od roku szkolnego 2019/2020 w Gminie Pakosławice
2019 1586 2019-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/47/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Strobice
2019 1585 2019-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/46/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Smolice
2019 1584 2019-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/45/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Słupice
2019 1583 2019-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/44/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Rzymiany
2019 1582 2019-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/43/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Reńska Wieś
2019 1581 2019-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/42/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Prusinowice
2019 1580 2019-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/41/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Pakosławice
2019 1579 2019-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/40/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Nowaki
2019 1578 2019-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/39/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Korzękwice
2019 1577 2019-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/38/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Goszowice
2019 1576 2019-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Bykowice
2019 1575 2019-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/36/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Biechów
2019 1574 2019-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/35/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr X/104/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 18 września 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Pakosławice za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
2019 1573 2019-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/46/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 1572 2019-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/87/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami
2019 1571 2019-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1570 2019-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 71/2019 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2019
2019 1569 2019-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 46/VII/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Praszka
2019 1568 2019-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 43/VII/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem placówki oświatowej oraz pełniącego inne stanowisko kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom
2019 1567 2019-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/144/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IVe” w Opolu
2019 1566 2019-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 63/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Woskowice Małe
2019 1565 2019-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/46/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019
2019 1564 2019-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.40.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
2019 1563 2019-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/149/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2019 1562 2019-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/139/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i przychodów
2019 1561 2019-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/138/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2019 1560 2019-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/79/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej pn. „Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego zespołu budynków dawnej jednostki wojskowej z przeznaczeniem na zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z funkcjami towarzyszącymi i uzupełniającymi, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, instalacjami i sieciami zewnętrznymi, placami parkingowymi, komunikacją kołową i pieszą, w Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Synów Pułku”
2019 1559 2019-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/55/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Opolskiego, od dnia 1 września 2019
2019 1558 2019-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/57/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu
2019 1557 2019-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2019 roku
2019 1556 2019-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1555 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie Nr 261/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Strzeleczki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1554 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie Nr 260/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Strzelce Opolskie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1553 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie Nr 259/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Pawłowiczki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1552 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie Nr 258/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Olesno w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1551 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie Nr 257/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Leśnica w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1550 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie Nr 256/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Krapkowice w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1549 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie Nr 255/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Kędzierzyn-Koźle w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1548 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie Nr 254/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Turawa w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1547 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie Nr 253/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Prószków w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1546 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie Nr 252/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Pokój w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1545 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie Nr 251/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Ozimek w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1544 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie Nr 250/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Opole w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1543 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie Nr 249/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Namysłów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1542 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie Nr 248/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Kluczbork w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1541 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie Nr 247/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Dobrzeń Wielki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1540 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie Nr 246/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 1539 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie Nr 245/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Świerczów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1538 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie Nr 244/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Prószków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1537 2019-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr V/38/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3 dla części miasta Kolonowskie – OSIEDLE FOSOWSKIE
2019 1536 2019-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/85/19 Rady Gminy Branice z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Branicach
2019 1535 2019-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/84/19 Rady Gminy Branice z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów
2019 1534 2019-04-17 Postanowienie Postanowienie Nr 243/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Prudnik w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1533 2019-04-17 Postanowienie Postanowienie Nr 242/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Paczków w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1523 2019-04-17 Postanowienie Postanowienie Nr 232/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Baborów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1532 2019-04-17 Postanowienie Postanowienie Nr 241/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Nysa w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1531 2019-04-17 Postanowienie Postanowienie Nr 240/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Korfantów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1530 2019-04-17 Postanowienie Postanowienie Nr 239/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Kietrz w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1529 2019-04-17 Postanowienie Postanowienie Nr 238/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Grodków w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1528 2019-04-17 Postanowienie Postanowienie Nr 237/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Głuchołazy w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1527 2019-04-17 Postanowienie Postanowienie Nr 236/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Głubczyce w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1526 2019-04-17 Postanowienie Postanowienie Nr 235/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Brzeg w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1525 2019-04-17 Postanowienie Postanowienie Nr 234/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Branice w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1524 2019-04-17 Postanowienie Postanowienie Nr 233/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Biała w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1522 2019-04-17 ANEKS Aneks Nr 2.2019 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Bierawa z dnia 3 kwietnia 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2019 1521 2019-04-17 ANEKS Aneks Nr 1.2019 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Bierawa z dnia 27 marca 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2019 1520 2019-04-17 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/39/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gronowice
2019 1519 2019-04-17 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej
2019 1518 2019-04-17 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/25/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2019 r.
2019 1517 2019-04-16 ANEKS Aneks Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 12 kwietnia 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego Nr 1/2019 zawartego w Krapkowicach w dniu 11 stycznia 2019 r.
2019 1516 2019-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 1515 2019-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2019
2019 1514 2019-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 39/VI/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2019 rok
2019 1513 2019-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 1512 2019-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2019 r.
2019 1508 2019-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/40/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie pozbawienia drogi 101414 O w Trzebiszynie dotychczasowej kategorii drogi gminnej
2019 1509 2019-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/41/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie pozbawienia drogi Nr 101250 O w Wędryni dotychczasowej kategorii drogi gminnej
2019 1511 2019-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/44/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Lasowice Wielkie
2019 1510 2019-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/42/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lasowice Wielkie w 2019 roku
2019 1507 2019-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/75/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2019 rok
2019 1484 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 249/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 r.
2019 1494 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/94/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2019 r.
2019 1493 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/30/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019
2019 1476 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/48/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 rok
2019 1501 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/85/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok
2019 1506 2019-04-15 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Popielów za rok 2018
2019 1505 2019-04-15 POROZUMIENIE Porozumienie Nr CRU-000653/19 KTWZ.4041.00001.2019 KTWZ.KW-00088/1 Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Miastu Opole wykonania zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Województwa Opolskiego w ramach wspólnej realizacji imprezy kulturalnej związanej z obchodami jubileuszu 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej
2019 1504 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2019 r.
2019 1503 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/34/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2019 r.
2019 1502 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 r.
2019 1500 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/35/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.
2019 1499 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
2019 1498 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Gminy Murów z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 1497 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Gminy Murów z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Murów
2019 1496 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy Murów z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 1495 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Murów z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Murów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1491 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/51/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 1490 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/50/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bierawa
2019 1489 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/49/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie nazwy ulicy
2019 1492 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/83/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2019 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2019 rok
2019 1485 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2019 1488 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/48/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia ulicy Józefa Jaksiewicza w Starym Koźlu do kategorii dróg gminnych
2019 1487 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/46/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bierawa na lata 2019 - 2023
2019 1486 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Bierawa
2019 1482 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 220/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 r.
2019 1483 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 237/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 r.
2019 1475 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/39/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok
2019 1480 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 11/34/2019 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu
2019 1481 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 208/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 r.
2019 1478 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/51/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 11 marca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r
2019 1479 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/79/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2019
2019 1477 2019-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2019 rok
2019 1468 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie Nr 226/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Kędzięrzyn-Koźle na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1448 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/148/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2019 1444 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V.53.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2019 r.
2019 1458 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 1464 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/243/2018 z dnia 11 września 2018 r. dotyczącej upoważnienia dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej podjętej na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 994)
2019 1474 2019-04-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Praszki z dnia 20 marca 2019 r. Burmistrza Praszki z wykonania budżetu Gminy Praszka za 2018 rok
2019 1473 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie Nr 231/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Skoroszyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1472 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie Nr 230/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Prudnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1471 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie Nr 229/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Otmuchów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1470 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie Nr 228/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Branice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1469 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie Nr 227/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Brzeg na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1467 2019-04-12 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Burmistrza Praszki z dnia 29 marca 2019 r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2018 roku położonych na obszarze Gminy Praszka
2019 1456 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/35/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu pilotażowego pod nazwą "Cerekwicki bon żłobkowy"
2019 1466 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Zębowice, ustalenia stawek czynszu najmu i dzierżawy, nieruchomości gminnych a także zasad świadczenia usług komunalnych
2019 1465 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów
2019 1463 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2019 r.
2019 1462 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1461 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1460 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/58/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świerczów
2019 1459 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2019 r.
2019 1457 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 33/VI/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 21/IV/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019
2019 1455 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/122/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok
2019 1454 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/102/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2019 rok
2019 1453 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/101/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2019 rok w zakresie podziału wolnych środków z 2018 roku
2019 1452 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 66/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 1451 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 marca 2019 r. wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łambinowice.
2019 1450 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/48/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lubsza
2019 1449 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/47/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 1447 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/147/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2019 1446 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/143/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1445 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/141/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci i  określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczbork
2019 1443 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/47/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2019 rok
2019 1442 2019-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/48/19 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2019
2019 1438 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie Nr 222/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Namysłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1441 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie Nr 225/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Tułowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1440 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie Nr 224/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Tarnów Opolski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1439 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie Nr 223/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Pokój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1432 2019-04-11 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2018 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2018 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie
2019 1437 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie Nr 221/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Murów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1436 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie Nr 220/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Lasowice Wielkie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1435 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie Nr 219/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Dobrzeń Wielki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1434 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie Nr 218/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Opola na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1433 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie Nr 217/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Kluczbork na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1431 2019-04-11 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Śnieżyca”
2019 1430 2019-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/70/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
2019 1429 2019-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/57/2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok
2019 1422 2019-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/36/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2019 rok
2019 1428 2019-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/36/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 1427 2019-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2019 rok
2019 1426 2019-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr IV/33/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2019 rok
2019 1425 2019-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2019 r.
2019 1424 2019-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019
2019 1423 2019-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.34.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 1421 2019-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/69/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2019 rok
2019 1420 2019-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/100/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 1419 2019-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V.30.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2019 rok
2019 1418 2019-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/53/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok
2019 1417 2019-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.40.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2019 rok
2019 1416 2019-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr X/56/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1398 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/311/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, zakresu danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji
2019 1388 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/86/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Głogówek, dla obszarów położonych w obrębach Głogówek, Winiary i Wielkie Oracze
2019 1402 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Jędrynie
2019 1415 2019-04-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 28 marca 2019 r. z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2018 r.
2019 1414 2019-04-10 Postanowienie Postanowienie Nr 196/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Zdzieszowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1413 2019-04-10 Postanowienie Postanowienie Nr 195/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Zawadzkie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1412 2019-04-10 Postanowienie Postanowienie Nr 194/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Walce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1411 2019-04-10 Postanowienie Postanowienie Nr 193/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Leśnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1410 2019-04-10 Postanowienie Postanowienie Nr 192/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Gogolin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1409 2019-04-10 Postanowienie Postanowienie Nr 191/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Kolonowskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1408 2019-04-10 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Kędzierzyn-Koźle
2019 1407 2019-04-10 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 97/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2018 rok
2019 1406 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V/32/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 marca 2019 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 1405 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V.27.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 marca 2019 r. o zmianie uchwały Nr III.19.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2019 rok
2019 1403 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/40/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.
2019 1404 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/42/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2019 r.
2019 1400 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany przebiegu ulicy Szerokiej w miejscowości Górki
2019 1401 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1399 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze
2019 1397 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/30/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
2019 1395 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łambinowice w roku 2019.
2019 1396 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/33/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 1394 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy Łambinowice w ośrodkach wsparcia.
2019 1393 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/32/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Leśnica
2019 1389 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.38.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 1392 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
2019 1391 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
2019 1390 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/71/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2019 1387 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2019 1386 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć, a także w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku
2019 1385 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/32/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
2019 1384 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/39/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2019 rok
2019 1383 2019-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
2019 1374 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/34/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1369 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2019 r.
2019 1349 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/46/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za Wydarzenie Muzealne Roku
2019 1361 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/116/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy na terenie miasta Kluczborka
2019 1368 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.31.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Komprachcice na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym lub koksie na ekologiczne
2019 1382 2019-04-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Brzegu; Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia wykonania Gminie Brzeg przez Gminę Skarbimierz zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki zwierzętom bezdomnym
2019 1381 2019-04-09 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr GGR.7113.1.2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Krapkowice
2019 1380 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/275/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Świerczów
2019 1379 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świerczów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Świerczów, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1378 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/122/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat
2019 1377 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/86/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2019 1376 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/34/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Popielów oraz określenia sezonu kąpielowego
2019 1375 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/33/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2019 roku
2019 1373 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/33/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polska Cerekiew w 2019 roku
2019 1372 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Paczków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 1371 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/52/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2019
2019 1370 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 58/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2019 rok
2019 1364 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/120/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Kluczbork w 2019 roku
2019 1366 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/122/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie w zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 1367 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/123/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 1365 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/121/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2019 1363 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/119/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczbork
2019 1362 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/118/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej Nr 1 i Filii Bibliotecznej Nr 2 Muzycznej Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku
2019 1360 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/85/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe
2019 1359 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/80/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu Nr VI/66/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kietrz, od dnia 1 września 2019 r.
2019 1358 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/79/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Kietrz
2019 1357 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/78/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kietrz w 2019 roku
2019 1356 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/69/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1355 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/100/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Głogówek oraz określenia obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 1354 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/88/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu "Tęczowy Świat" w Brzegu
2019 1352 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/73/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej działającemu pod firmą: „Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich”
2019 1353 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/86/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeg w roku 2019
2019 1351 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/48/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zasad, warunków i trybu udzielania stypendiów w ramach programu pomocy stypendialnej realizowanego w ramach projektu pn. „Wspieramy najlepszych III” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014 – 2020
2019 1350 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/47/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Województwa Opolskiego
2019 1348 2019-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr V/45/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dorocznej Nagrody im. Karola Miarki