Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 15

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 2888 2018-10-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/2018 Burmistrza Głogówka; Wojewody Opolskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie realizacji w 2018 r. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020
2018 1282 2018-04-17 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Głogówka; Zarządu Powiatu Prudnickiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania zadania publicznego – prowadzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Głogówku
2018 600 2018-03-05 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Głogówka; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Głogówek realizacji zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 416 relacji Głogówek – Głogowiec”
2016 1659 2016-07-18 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrz Prudnika; Burmistrza Głogówka z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadania publicznego obejmującego świadczenie usług opiekuńczych w ośrodku wsparcia – Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2013 1775 2013-07-23 ANEKS Aneks Nr 1/2013 Burmistrza Głogówka; Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 5 kwietnia 2013 r. do porozumienia zawartego w dniu 27 września 2011 r. w Kędzierzynie-Koźlu w sprawie przekazania zadania polegającego na kompleksowej opiece nad bezdomnymi psami żyjącymi na terenie Gminy Głogówek
2013 1766 2013-07-18 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Głogówka z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2013 rok
2012 1749 2012-12-07 UMOWA Umowa Burmistrza Głogówka; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie określenia trybu przekazania pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na wykonanie remontu chodnika w miejscowości Twardawa
2011 1472 2011-11-04 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Głogówka z dnia 27 września 2011 r. w sprawie przekazania zadania polegającego na kompleksowej opiece nad bezdomnymi psami żyjącymi na terenie Gminy Głogówek
2011 1374 2011-10-06 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Głogówka z dnia 16 września 2011 r. W sprawie określenia trybu przekazania wkładu finansowego oraz sposobu i terminu jego rozliczenia dla projektu pn. " Remont drogi powiatowej Nr 1208 o relacji Mionów-Mochów-I etap", realizowanego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
2011 942 2011-07-14 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Głogówka z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zorganizowania dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu Gminy Głogówek w roku 2011, zawarte w dniu 28 czerwca 2011 r. pomiedzy Gminą Głogówek reprezentowaną przez Burmistrza Głogówka- Andrzeja Kałamarza a Komendą Powiatową Policji w Prudniku reprezentowaną przez Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku- Podinspektora Krzysztofa Mróz
2011 162 2011-02-14 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Głogówka z dnia 1 lutego 2011 r. zawarte w dniu 30 kwietnia 2009 r. w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy: - Gminą Kędzierzyn-Koźle, reprezentowaną przez Wiesława Fąfarę- Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle, zwaną dalej Zleceniobiorcą,a - Gminą Głogówek, reprezentowaną przez Andrzeja Kałamarza- Burmistrza, zwaną dalej Zleceniodawcą.
2011 43 2011-01-17 ANEKS Aneks Burmistrza Głogówka z dnia 30 listopada 2010 r. do porozumienia zawartego w dniu 04.05.2010 r. pomiędzy Gminą Głogówek a Komendą Policji w Prudniku
2010 821 2010-06-02 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Głogówka z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie zorganizowania dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu Gminy Głogówek w roku 2010
2010 348 2010-02-24 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Głogówka; Wojewody Opolskiego z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2009 292 2009-03-17 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Głogówka z dnia 3 lutego 2009 r. zawarte pomiędzy Gminą Głogówek a Komendą Wojewódzką Policji w Opolu w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu na zakup samochodu osobowego