Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 16

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2193 2019-06-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.0050.71.2019 Burmistrza Białej z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała i sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2018 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego
2019 1193 2019-04-01 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1/2019 Burmistrza Białej z dnia 27 marca 2019 r. zbiorcze zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 r. położonych na obszarze Gminy Biała
2018 1333 2018-04-27 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.0050.661.2018 Burmistrza Białej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała i sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2017 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego
2017 2070 2017-08-01 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.0050.459.2017 Burmistrza Białej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała i sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2016 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego
2016 2192 2016-10-27 UMOWA Umowa Nr FN.3032.16.2016 Burmistrza Białej; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 17 października 2016 r. w sprawie współfinansowania zadania pn. „Odwodnienie drogi powiatowej nr 1202 O relacji Biała-Laskowice w miejscowości Olbrachcice”
2016 1661 2016-07-18 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrz Prudnika; Burmistrza Białej z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadania publicznego obejmującego świadczenie usług opiekuńczych w ośrodku wsparcia – Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2016 1511 2016-07-06 UMOWA Umowa Nr FN.3032.15.2016 Burmistrza Białej; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie współfinansowania zadania pn. „Przebudowa chodnika w miejscowości Chrzelice”
2016 1510 2016-07-06 UMOWA Umowa Nr FN.3032.14.2016 Burmistrza Białej; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie współfinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 O relacji Dobroszewice - Olszynka w miejscowości Józefów"
2016 1247 2016-06-08 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.0050.259.2016 Burmistrza Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała i sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2015 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego
2015 1741 2015-07-20 UMOWA Umowa Nr FN.3031.40.2015 Burmistrza Białej; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie współfinansowania zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 O relacji Dobroszewice - Olszynka w miejscowości Józefów"
2014 2711 2014-12-08 UMOWA Umowa Nr 142/2014 Burmistrza Białej; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 24 października 2014 r. w sprawie współfinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O relacji Biała-Sowin na odcinku w miejscowości Górka Prudnicka”
2014 1506 2014-06-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.0050.625.2014 Burmistrza Białej z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjecie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała i sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2013 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego
2013 1483 2013-06-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.0050.418.2013 Burmistrza Białej z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała i sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2012 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego
2010 302 2010-02-17 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Białej; Starosty Prudnickiego z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie realizacji wspólnego projektu o nazwie „Termomodernizacja obiektu szkolnego mieszczącego się w miejscowości Biała, ul. Tysiąclecia 16”
2010 132 2010-02-03 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Białej; Wojewody Opolskiego z dnia 2 września 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2009 1082 2009-08-19 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Białej; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie realizacji wspólnego projektu o nazwie "Termomodernizacja obiektu szkolnego zlokalizowanego w Białej"