Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 39

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2571 2019-08-12 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Brzegu; Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie powierzenia wykonania Gminie Brzeg przez Gminę Skarbimierz zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki zwierzętom bezdomnym
2019 2277 2019-07-03 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr Fn/1/2019 Burmistrza Brzegu z dnia 29 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Brzeg za 2018 rok
2019 1705 2019-05-06 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr BSSiZ/P/2/2019 Burmistrza Brzegu; Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Brzeg zadania publicznego w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych oraz osób upośledzonych umysłowo zamieszkałych na terenie Gminy Skarbimierz
2019 1382 2019-04-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Brzegu; Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia wykonania Gminie Brzeg przez Gminę Skarbimierz zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki zwierzętom bezdomnym
2019 1077 2019-03-18 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2019 Burmistrza Brzegu; Wojewody Opolskiego z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Brzeg
2019 849 2019-03-04 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr GN.7113.1.2019 Burmistrza Brzegu z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Brzeg
2019 624 2019-02-11 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr BSSIZ/P/1/2019 Burmistrza Brzegu; Wójta Gminy Olszanka z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie prowadzenia Punktu Pomocy Kryzysowej dla rodzin z problemem alkoholowym z terenu Gminy Olszanka
2018 645 2018-03-07 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2018 Burmistrza Brzegu; Wojewody Opolskiego z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Brzeg
2018 389 2018-02-07 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr GN.7113.1.2018 Burmistrza Brzegu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Brzeg
2018 347 2018-02-05 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr BSSIZ/1/2018 Burmistrza Brzegu; Wójta Gminy Olszanka z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie prowadzenia Punktu Pomocy Kryzysowej dla rodzin z problemem alkoholowym z terenu Gminy Olszanka
2017 1721 2017-06-27 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr FN/1/2017 Burmistrza Brzegu z dnia 31 marca 2017 r. z wykonania budżetu miasta za 2016 rok
2017 769 2017-03-10 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr BSSiZ/1/2017 Burmistrza Brzegu; Wójta Gminy Olszanka z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie prowadzenia Punktu Pomocy Kryzysowej dla rodzin z problemem alkoholowym z terenu Gminy Olszanka
2017 492 2017-02-13 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr GN.7113.1.2017 Burmistrza Brzegu z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Brzeg
2016 2772 2016-12-16 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Brzegu; Burmistrza Lewina Brzeskiego; Wójta Gminy Lubsza; Wójta Gminy Olszanka; Wójta Gminy Oława; Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 2 grudnia 2016 r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 25 stycznia 2008 r. zawartego pomiędzy Gminą Brzeg a gminami Lewin Brzeski, Lubsza, Olszanka, Oława, Skarbimierz w sprawie czasowego przejęcia przez Miasto Brzeg od ww. gmin zadań w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków
2016 1337 2016-06-17 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr FNI/1/2016 Burmistrza Brzegu z dnia 31 marca 2016 r. z wykonania budżetu miasta za 2015 rok
2016 778 2016-04-04 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2016 Burmistrza Brzegu; Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Brzeg
2016 446 2016-02-23 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr GN.7113.1.2016 Burmistrza Brzegu z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Brzeg
2016 270 2016-02-01 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr BSSiZ/1/2016 Burmistrza Brzegu; Wójta Gminy Olszanka z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie prowadzenia Punktu Pomocy Kryzysowej dla rodzin z problemem alkoholowym z terenu Gminy Olszanka
2015 1427 2015-06-11 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Brzegu z dnia 30 marca 2015 r. z wykonania budżetu miasta za 2014 rok
2015 675 2015-03-16 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2015 Burmistrza Brzegu; Wojewody Opolskiego z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Brzeg
2015 667 2015-03-13 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr GN.7113.1.2015 Burmistrza Brzegu z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Brzeg
2015 638 2015-03-11 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr BSSiZ/1/2015 Burmistrza Brzegu; Wójta Gminy Olszanka z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie prowadzenia Punktu Pomocy Kryzysowej dla rodzin z problemem alkoholowym z terenu Gminy Olszanka
2014 1326 2014-05-13 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Brzegu z dnia 31 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta za 2013 rok
2014 840 2014-03-24 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2014 Burmistrza Brzegu; Wojewody Opolskiego z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie gminy
2014 608 2014-03-04 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr GN.7113.1.2014 Burmistrza Brzegu z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Brzeg
2014 547 2014-02-27 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr BSSiZ/1/2014 Burmistrza Brzegu; Wójta Gminy Olszanka z dnia 1 lutego 2014 r. w sprawie prowadzenia Punktu Pomocy Kryzysowej dla rodzin z problemem alkoholowym z terenu Gminy Olszanka
2013 1207 2013-05-21 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OR.031.16.2013 Burmistrza Brzegu; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Brzeski gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy
2013 1133 2013-05-09 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr FN/1/2013 Burmistrza Brzegu z dnia 28 marca 2013 r. z wykonania budżetu miasta za 2012 rok
2013 983 2013-04-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr BSSiZ/1/2013 Burmistrza Brzegu; Wójta Gminy Olszanka z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie prowadzenia Punktu Pomocy Kryzysowej dla rodzin z problemem alkoholowym z terenu Gminy Olszanka
2013 821 2013-03-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2013 Burmistrza Brzegu; Wojewody Opolskiego z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2012 1093 2012-08-02 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr FN/1/2012 Burmistrza Brzegu z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta za 2011 rok
2012 634 2012-05-02 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1 Burmistrza Brzegu; Wojewody Opolskiego z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 
2012 520 2012-04-05 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr GN.7130.16.2012 Burmistrza Brzegu z dnia 30 marca 2012 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Miasto Brzeg
2011 1269 2011-09-15 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr FN/1/2011 Burmistrza Brzegu z dnia 30 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta za 2010 rok
2011 454 2011-04-08 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1 Burmistrza Brzegu z dnia 29 marca 2011 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Miasto Brzeg
2010 1172 2010-09-15 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr FN/1/2010 Burmistrza Brzegu z dnia 19 marca 2010 r. z wykonania budżetu miasta za 2009 rok
2010 135 2010-02-03 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Brzegu; Wojewody Opolskiego z dnia 18 września 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2009 1336 2009-11-17 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Brzegu z dnia 8 maja 2009 r. z wykonania budżetu Miasta Brzeg za 2008 rok
2009 432 2009-04-09 Zestawienie Zestawienie Burmistrza Brzegu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Miasto Brzeg