Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 10

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2793 2019-09-05 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 01/09/2019 Burmistrza Byczyny; Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 2 września 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Byczyna realizacji zadania publicznego – zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
2019 1736 2019-05-07 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 58/2019 Burmistrza Byczyny z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Byczynie oraz informacją o stanie mienia Gminy Byczyna Radzie Miejskiej w Byczynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu
2019 311 2019-01-22 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Byczyny; Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie pokrywania kosztów dotacji celowej udzielonej przez Gminę Kluczbork Niepublicznym Żłobkom: Centrum Radosnej Edukacji „Piąteczka” w Kluczborku, „Pod jabłonką” w Gotartowie na rzecz dzieci będącymi mieszkańcami Gminy Byczyna na rok 2019
2018 2759 2018-10-08 ANEKS Aneks Nr 1/2018 Burmistrza Byczyny; Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 4 października 2018 r. do porozumienia międzygminnego nr 01/09/2018 w sprawie powierzenia Gminie Byczyna realizacji zadania publicznego - zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
2018 2450 2018-09-11 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 01/09/2018 Burmistrza Byczyny; Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Byczyna a Gminą Gorzów Śląski w przedmiocie powierzenia Gminie Byczyna realizacji zadania publicznego - zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
2018 1777 2018-06-14 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Byczynie oraz informacją o stanie mienia Gminy Byczyna Radzie Miejskiej w Byczynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu
2017 2368 2017-09-29 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/09/2017 Burmistrza Byczyny; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 12 września 2017 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kluczborskiemu prowadzenie zadania Gminy Byczyna z zakresu edukacji publicznej
2017 2055 2017-07-27 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 47/2017 Burmistrza Byczyny z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Byczynie oraz informacją o stanie mienia Gminy Byczyna Radzie Miejskiej w Byczynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu
2012 1154 2012-08-10 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Byczyny; Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Burmistrza Praszki; Wójta Gminy Radłów; Wójta Gminy Rudniki z dnia 5 lipca 2012 r. o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, oraz udzielenie pełnomocnictwa w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej
2010 136 2010-02-03 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Byczyny; Wojewody Opolskiego z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw