Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 18

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2388 2019-07-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2018 r.
2019 321 2019-01-23 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy DOBRODZIEŃ
2018 2094 2018-07-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 marca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2017 rok
2018 251 2018-01-24 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Dobrodzienia; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie przekazania Burmistrzowi Dobrodzienia zadania o nazwie: „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków – Dobrodzień Etap I i Etap II” droga wojewódzka nr 901.
2018 220 2018-01-18 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy DOBRODZIEŃ.
2017 188 2017-01-11 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy DOBRODZIEŃ
2016 215 2016-01-26 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy DOBRODZIEŃ
2015 2024 2015-09-22 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Dobrodzienia; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 10 września 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrodzień zadania publicznego Powiatu Oleskiego dotyczącego wykonania projektu technicznego budowy chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1960 O w miejscowości Główczyce
2015 176 2015-01-22 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy DOBRODZIEŃ
2014 2559 2014-11-17 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Dobrodzienia; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 10 września 2014 r. w sprawie przekazania Gminie Dobrodzień zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy
2014 504 2014-02-20 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy DOBRODZIEŃ
2013 590 2013-02-27 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy DOBRODZIEŃ
2012 180 2012-01-31 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy DOBRODZIEŃ
2011 1428 2011-10-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 sierpnia 2011 r. Zawarte w dniu 12.08.2011r. pomiędzy Gminą Dobrodzień reprezentowaną przez Burmistrza Dobrodzienia, w której imieniu działa: Róża Koźlik - Burmistrz Dobrodzienia a Gminą Zębowice, w imieniu której działa: Waldemar Czaja - Wójt Gminy Zębowice w sprawie zaopatrzenia posesji w miejscowości Poczołków 36 nr działki 74 w wodę do celów socjalno-bytowych z wodociągu Dobrodzień ul. Lubliniecka (Hadasiki).
2011 232 2011-02-24 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy DOBRODZIEŃ.
2010 875 2010-06-22 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 stycznia 2010 r. O zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2009rok położonych na obszarze Miasta i Gminy DOBRODZIEŃ
2010 138 2010-02-03 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Dobrodzienia; Wojewody Opolskiego z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2009 348 2009-03-27 Zestawienie Zestawienie Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 lutego 2009 r. danych dot. czynszów najmu lokali mieszkalnych za I i II półrocze 2008 roku połozonych na obszarze Miasta i Gminy Dobrodzień