Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 7

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2298 2019-07-04 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OW-36/19 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baborów za 2018 rok
2019 2090 2019-06-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/19 Burmistrza Gminy Baborów; Komendanta Powiatowego Policji w Głubczycach z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Głubczycach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu Gminy Baborów w roku 2019
2018 2360 2018-08-31 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 139 Burmistrza Gminy Baborów; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji w 2018 roku XVIII Festiwalu Kultury Powiatowej oraz przekazania dotacji celowej z budżetu powiatu głubczyckiego Gminie Baborów
2014 1762 2014-07-08 UMOWA Umowa Nr OZ-103/2014 Burmistrza Gminy Baborów; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie wspólnego organizowania doradztwa metodycznego nauczycieli
2014 1261 2014-05-08 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Gminy Baborów; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 6 maja 2014 r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji w 2014 roku XIV Festiwalu Kultury Powiatowej oraz przekazania dotacji celowej z budżetu powiatu głubczyckiego Gminie Baborów
2014 1222 2014-05-05 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 79/2014 Burmistrza Gminy Baborów; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie powierzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji w 2014 roku XIV Festiwalu Kultury Powiatowej oraz przekazania dotacji celowej z budżetu powiatu głubczyckiego Gminie Baborów
2010 653 2010-05-07 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gminy Baborów; Wojewody Opolskiego z dnia 1 października 2009 r. w sprawie wydania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw