Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 18

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 2302 2017-09-15 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2017 Burmistrza Gminy Paczków; Wojewody Opolskiego z dnia 14 września 2017 r. w sprawie realizacji w 2017 r. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017
2015 3075 2015-12-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2015 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 31 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Paczków za 2014 r.
2014 2718 2014-12-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Nysy; Burmistrza Gminy Paczków z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie podjęcia współpracy w zakresie wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi
2014 1997 2014-09-08 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2014 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 27 marca 2014 r. z wykonania budżetu Gminy Paczków za 2013 r.
2014 842 2014-03-25 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1/2014 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 25 marca 2014 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Paczków
2013 1849 2013-08-20 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2013 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Paczków za 2012 r.
2012 1220 2012-08-30 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2011 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 1 kwietnia 2011 r. z wykonania budżetu Gminy Paczków za 2010 r.
2012 1188 2012-08-21 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2012 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 2 kwietnia 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Paczków za 2011 r.
2012 501 2012-04-03 UMOWA Umowa Nr OR.031.1.2012 Burmistrza Gminy Paczków; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej, na dofinansowanie działalności Zamiejscowego Oddziału ds. Komunikacji w Paczkowie Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Nysie
2012 464 2012-03-26 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1/2012 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 21 marca 2012 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Paczków
2011 1321 2011-09-26 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 19 lipca 2011 r. do Porozumienia w sprawie zorganizowania w Komisariacie Policji w Paczkowie dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych ze środków stanowiących dochody własne Gminy Paczków w 2011 r.
2011 1323 2011-09-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2011 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala im. Jana Pawła II w Paczkowie
2011 1785 2011-09-16 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OR.031.2.2011 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie zorganizowania w Komisariacie Policji w Paczkowie dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych ze środków stanowiących dochody własne Gminy Paczków w 2011 r.
2010 1290 2010-10-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Gminy Paczków z wykonania budżetu Gminy Paczków za 2009 r.
2010 479 2010-03-24 Zestawienie Zestawienie Burmistrza Gminy Paczków danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Paczków
2009 1339 2009-11-17 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Gminy Paczków z dnia 21 maja 2009 r. z wykonania budżetu Gminy Paczków za 2008 rok
2009 856 2009-07-07 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gminy Paczków z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie zorganizowania w Komisariacie Policji w Paczkowie dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych ze środków stanowiących dochody własne Gminy Paczków w 2009 roku
2009 350 2009-03-27 Zestawienie Zestawienie Burmistrza Gminy Paczków z dnia 4 marca 2009 r. danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze Gminy Paczków