Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 32

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2896 2019-09-17 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 10/2019 Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Wojewody Opolskiego z dnia 12 września 2019 r. w sprawie powierzenia zadania dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Gorzów Śląski
2019 2793 2019-09-05 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 01/09/2019 Burmistrza Byczyny; Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 2 września 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Byczyna realizacji zadania publicznego – zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
2019 1813 2019-05-15 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie i w Uszycach
2019 1138 2019-03-27 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Burmistrza Praszki z dnia 25 marca 2019 r. pomiędzy Gminą Praszka a Gminą Gorzów Śląski w przedmiocie powierzenia Gminie Gorzów Śląski realizacji zadania publicznego - zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
2019 1125 2019-03-25 POROZUMIENIE Porozumienie Nr FP.031.7.2019 Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
2018 2759 2018-10-08 ANEKS Aneks Nr 1/2018 Burmistrza Byczyny; Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 4 października 2018 r. do porozumienia międzygminnego nr 01/09/2018 w sprawie powierzenia Gminie Byczyna realizacji zadania publicznego - zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
2018 2523 2018-09-18 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko - augsburskiego szkół Gminy Gorzów Śląski
2018 2450 2018-09-11 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 01/09/2018 Burmistrza Byczyny; Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Byczyna a Gminą Gorzów Śląski w przedmiocie powierzenia Gminie Byczyna realizacji zadania publicznego - zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
2018 1337 2018-04-27 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie i w Uszycach
2018 289 2018-01-31 ANEKS Aneks Nr 1/2018 Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Burmistrza Praszki z dnia 5 stycznia 2018 r. do porozumienia w sprawie planowania zbiornika retencyjnego na granicy gmin Gorzów Śląski - Praszka
2017 1280 2017-04-18 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie i w Uszycach
2017 923 2017-03-28 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Wójta Gminy Radłów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie realizacji wspólnego zadania pod nazwą „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” (PSZOK) w ramach realizowanego przedsięwzięcia–Osi priorytetowej 5.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
2016 1900 2016-09-16 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Burmistrza Praszki; Wójta Gminy Radłów; Wójta Gminy Rudniki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 27 lipca 2016 r. o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach Grupy Zakupowej
2016 1137 2016-05-20 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oleśnie z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwanych dalej „opłatami”
2016 1140 2016-05-20 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie i w Uszycach
2016 898 2016-04-13 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Burmistrza Praszki z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie planowania zbiornika retencyjnego na granicy gmin Gorzów Śląski-Praszka
2015 1727 2015-07-15 ANEKS Aneks Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Burmistrza Praszki z dnia 19 czerwca 2015 r. do porozumienia komunalnego zawartego w dniu 22 grudnia 2008 r. w sprawie odbioru i oczyszczania ścieków
2015 1252 2015-05-20 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie i Uszycach
2014 2690 2014-11-28 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie przekazania Gminie Gorzów Śl. zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy
2014 1844 2014-07-28 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Uszycach
2013 1759 2013-07-17 ANEKS Aneks Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 11 czerwca 2013 r. do Porozumienia z dnia 25 kwietnia 2013 r.
2013 1750 2013-07-15 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 25 kwietnia 2013 r. zawarte pomiędzy Powiatem Oleskim a Gminą Gorzów Śląski w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Uszycach
2013 1723 2013-07-12 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Burmistrza Praszki z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Praszka zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Gorzów Śl., osób z zaburzeniami psychicznymi opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie
2012 1154 2012-08-10 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Byczyny; Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Burmistrza Praszki; Wójta Gminy Radłów; Wójta Gminy Rudniki z dnia 5 lipca 2012 r. o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, oraz udzielenie pełnomocnictwa w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej
2012 961 2012-07-05 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 30 marca 2012 r. zawarte pomiędzy Powiatem Oleskim a Gminą Gorzów Śląski w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Uszycach
2011 883 2011-06-29 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie przekazania dotacji dla Powiatu Oleskiego przez Gminę Gorzów Śląski
2011 46 2011-01-17 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Burmistrza Praszki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie realizacji wspólnej inwestycji - Budowa drogi jastrzygowice - Prosna- Kościeliska
2010 817 2010-06-02 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie przekazania dotacji na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej
2010 144 2010-02-03 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Wojewody Opolskiego z dnia 30 października 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
2009 854 2009-07-07 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Starosty Oleskiego z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na remont chodnika w Zdziechowicach w ciągu drogi powiatowej 1908 O Zdziechowice - Krzyżanowice - Praszka
2009 848 2009-07-07 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Starosty Oleskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie dotacji dla warsztatów terapii zajęciowej
2009 847 2009-07-07 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie dofinansowania wyścigu kolarskiego